Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.735 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W139457051P 0,87 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good Faint GIA 200.400.000
8352
Xem
W139457051P tnnb Round 0,87 Yellow VS1 Fancy Good 6.01 x 6.07 x 3.77 62,4 64 None Good Good Faint 5220 GIA close  Xóa
Round
M485616939S 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
M485616939S tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
A6108663774A 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
A6108663774A tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
H5111463637I 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
H5111463637I heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
S3113568487W 1,20 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 280.800.000
11700
Xem
S3113568487W uobb Round 1,20 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 6.56 x 6.64 x 4.28 64,8 61 Thick - Very Thick Very Good Very Good None 7800 GIA close  Xóa
Round
V3124451739U 1,13 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Very Good None GIA 282.000.000
11752
Xem
V3124451739U umet Round 1,13 Pink VVS2 Faint Premium 6.62 x 6.74 x 4.11 61,5 59 Very Good Very Good None 7345 GIA close  Xóa
Princess
C0114306806B 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 296.400.000
12352
Xem
C0114306806B onmt Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 8235 GIA close  Xóa
Round
U2127104324X 1,05 Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 321.300.000
13388
Xem
U2127104324X ocnt Round 1,05 Yellow VVS2 Fancy Very Good 6.69 x 6.74 x 3.90 58,1 62 Very Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None 8925 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 345.600.000
14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
P4123559611O 2,05 Yellow
Fancy Deep
VVS2 Fair Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

15375
Xem
P4123559611O abntb Round 2,05 Yellow VVS2 Fancy Deep Fair 7.97 x 8.02 x 5.13 64,2 58 Very Good Excellent None 10250 GIA close  Xóa
Round
H0120633147L 3,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17442
Xem
H0120633147L aahno Round 3,23 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 9.32 x 9.50 x 5.87 62,4 53 Medium - Slightly Thick Small Very Good Good None 11628 GIA close  Xóa
Round
T4119502379G 0,31 Pink
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17902
Xem
T4119502379G aacmt Round 0,31 Pink VS1 Fancy Deep Good 4.19 x 4.21 x 2.68 63,9 62 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 11935 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
V5116709671K 3,04 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Fair None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

20520
Xem
V5116709671K amhob Round 3,04 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 9.32 x 9.58 x 5.51 58,3 68 Extr. Thin - Medium Medium Good Fair None 13680 GIA close  Xóa
Round
T8120126406X 2,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 Fair Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21325
Xem
T8120126406X atnmn Round 2,56 Yellow VVS1 Fancy Light Fair 8.38 x 8.53 x 5.65 66,8 55 Very Good Good None 15232 GIA close  Xóa
Princess
C2117791285R 2,36 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21948
Xem
C2117791285R aehmn Princess 2,36 Yellow VS1 Fancy - 7.80 x 7.36 x 4.49 61 80 Excellent Very Good None 14632 GIA close  Xóa
Round
Y8123047798K 1,71 Pink
Fancy Intense
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

22743
Xem
Y8123047798K ahnet Round 1,71 Pink VVS2 Fancy Intense Ideal 7.76 x 7.80 x 4.75 61 56 Thin - Medium None Excellent Excellent 16245 GIA close  Xóa
Round
B4126418631V 0,92 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

23828
Xem
B4126418631V aubnb Round 0,92 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.04 x 6.07 x 3.86 63,8 67 Slightly Thick - Very Thin None Very Good Very Good None 17020 GIA close  Xóa
Round
T8126584202M 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
T8126584202M aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
S666005843N 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

27198
Xem
S666005843N acenu Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 19427 GIA close  Xóa
Round
L2119502441L 0,41 Pink
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

28413
Xem
L2119502441L nbnct Round 0,41 Pink VVS2 Fancy Intense Fair 4.53 x 4.56 x 2.97 65,3 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 20295 GIA close  Xóa
Round
A4116735531A 2,10 Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

29400
Xem
A4116735531A nabbb Round 2,10 Yellow VVS2 Fancy Very Good 8.33 x 8.46 x 4.89 58,3 59 Very Thin - Medium Small Good Good None 21000 GIA close  Xóa
Round
O161680024E 2,16 Yellow
VVS2 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

30240
Xem
O161680024E nahbb Round 2,16 Yellow VVS2 Good 8.25 x 8.32 x 4.76 57,5 64 Thin - Slightly Thick Very Small Good Good None 21600 GIA close  Xóa
Round
E1126620951B 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31500
Xem
E1126620951B nntbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22500 GIA close  Xóa
Round
H5119193275I 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31503
Xem
H5119193275I nntbn Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22502 GIA close  Xóa
Round
V1125620651S 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31801
Xem
V1125620651S nnuat Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 22715 GIA close  Xóa
Round
V5110373366J 3,52 Pink
Fancy Intense
VVS1 Premium Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32032
Xem
V5110373366J nnoob Round 3,52 Pink VVS1 Fancy Intense Premium 9.51 x 9.66 x 6.00 62,6 58 Thin - Thick Very Good Good Faint 22880 GIA close  Xóa
Round
Z4100708783N 1,55 Yellow
Fancy Intense
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

34720
Xem
Z4100708783N neobb Round 1,55 Yellow VS1 Fancy Intense Premium 7.43 x 7.46 x 4.59 61,7 59 Medium - Medium Excellent Excellent None 24800 GIA close  Xóa
Round
N2123559595W 1,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

34776
Xem
N2123559595W ntnbb Round 1,20 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.51 x 6.54 x 4.34 66,6 62 Excellent Good None 25200 GIA close  Xóa
Round
W3122494323M 1,10 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

34914
Xem
W3122494323M ntmbb Round 1,10 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 6.71 x 6.74 x 4.03 60 61 Medium - Medium None Very Good Excellent None 25300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG