Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.431 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 4     << Đầu tiên 1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Princess
R046832929P 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 115.300.000
4614
Xem
R046832929P nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 115.700.000
4627
Xem
K0129630413I nocn Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2892 GIA close  Xóa
Round
G7107085463E 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 117.800.000
4712
Xem
G7107085463E ncet Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 2945 GIA close  Xóa
Round
J3137595335K 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Good Very Good None GIA 121.000.000
4840
Xem
J3137595335K mbnt Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 4.88 x 4.95 x 3.15 64,1 56 Thin - Very Thick None Good Very Good None 3025 GIA close  Xóa
Round
I4126584192N 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 124.800.000
4992
Xem
I4126584192N manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
N7114799717A 1,59 Yellow-Brown
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 127.200.000
5088
Xem
N7114799717A maob Round 1,59 Yellow-Brown VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
Z5134982803N 0,65 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Good None GIA 130.000.000
5200
Xem
Z5134982803N mntb Round 0,65 Yellow VS1 Fancy Good 5.64 x 5.69 x 3.36 59,3 64 Medium - Medium None Very Good Good None 3250 GIA close  Xóa
Round
Z6127123266G 0,91 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Very Good Excellent Faint GIA 131.000.000
5242
Xem
Z6127123266G mnuh Round 0,91 Yellow VS1 Fancy Light Fair 6.09 x 6.12 x 3.91 64 56 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 3276 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 136.400.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
S0139441834H 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 136.400.000
5456
Xem
S0139441834H meab Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 3410 GIA close  Xóa
Round
O3107085958F 0,36 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 136.800.000
5472
Xem
O3107085958F menb Round 0,36 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.57 x 4.59 x 2.80 61,1 60 Excellent Very Good None 3420 GIA close  Xóa
Round
Y2139383093J 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 140.800.000
5632
Xem
Y2139383093J mtnb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Very Thin - Medium None Excellent Very Good Faint 3520 GIA close  Xóa
Round
T0101301223D 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 140.800.000
5634
Xem
T0101301223D mtna Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Very Thin - Medium None Excellent Very Good Faint 3521 GIA close  Xóa
Round
U5141291296Z 1,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Good Very Good Faint GIA 145.800.000
5832
Xem
U5141291296Z mhet Round 1,35 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 7.25 x 7.30 x 4.19 57,5 64 Very Thin - Thin Very Small Good Very Good Faint 3645 GIA close  Xóa
Round
T7114656162B 0,84 Purple-Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 151.200.000
6048
Xem
T7114656162B muob Round 0,84 Purple-Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,6 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
V6131395894Q 1,26 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 180.200.000
7208
Xem
V6131395894Q etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
M3139668251A 0,81 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 194.400.000
7776
Xem
M3139668251A eohb Round 0,81 Pink VS1 Faint Fair 5.79 x 5.85 x 3.75 64,5 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 4860 GIA close  Xóa
Round
Z239457051I 0,87 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good Faint GIA 208.800.000
8352
Xem
Z239457051I tnnb Round 0,87 Yellow VS1 Fancy Good 6.01 x 6.07 x 3.77 62,4 64 None Good Good Faint 5220 GIA close  Xóa
Round
O796839977N 1,53 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 214.200.000
8568
Xem
O796839977N tmtt Round 1,53 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 7.37 x 7.45 x 4.57 62 60 Excellent Excellent None 5355 GIA close  Xóa
Round
I1133741857I 2,14 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Very Good Faint GIA 222.500.000
8902
Xem
I1133741857I tthe Round 2,14 Yellow VVS2 Fancy Light Good 8.00 x 8.09 x 5.13 63,8 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 5564 GIA close  Xóa
Round
B6108217289Z 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Fair None GIA 224.400.000
8976
Xem
B6108217289Z thab Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.16 x 6.21 x 4.05 65,5 62 Thin - Thick Very Good Fair None 5610 GIA close  Xóa
Round
C0141735435W 0,91 Pink
Faint
VVS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 253.000.000
10120
Xem
C0141735435W hmnt Round 0,91 Pink VVS1 Faint Fair 6.05 x 6.07 x 3.89 64,1 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 6325 GIA close  Xóa
Round
W8129630415O 0,90 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent Faint GIA 265.100.000
10605
Xem
W8129630415O hhno Round 0,90 Pink VS1 Faint Good 6.06 x 6.08 x 3.87 63,8 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 6628 GIA close  Xóa
Round
Q2137427422R 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Good Very Good Fair None GIA 299.200.000
11968
Xem
Q2137427422R ucuc Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Good 6.38 x 6.52 x 3.95 61,3 63 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Fair None 7979 GIA close  Xóa
Round
P2141312834U 1,02 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 325.100.000
13005
Xem
P2141312834U ohub Round 1,02 Pink VVS1 Faint Ideal 6.50 x 6.54 x 3.94 60,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8670 GIA close  Xóa
Round
G8134233794P 0,79 Yellow
Fancy Intense
IF Good Very Good Good None GIA 325.900.000
13035
Xem
G8134233794P ohcb Round 0,79 Yellow IF Fancy Intense Good 5.86 x 5.93 x 3.57 60,6 64 Thin - Thick None Very Good Good None 8690 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
E6129039184W 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
E6129039184W aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Very Thin - Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
F4120633147M 3,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Ideal Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17442
Xem
F4120633147M aahno Round 3,23 Yellow VVS2 Fancy Vivid Ideal 9.32 x 9.50 x 5.87 62,4 53 Medium - Slightly Thick Small Very Good Good None 11628 GIA close  Xóa
Round
T4119502379G 0,31 Pink
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17902
Xem
T4119502379G aacmt Round 0,31 Pink VS1 Fancy Deep Good 4.19 x 4.21 x 2.68 63,9 62 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 11935 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 4     << Đầu tiên 1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG