Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.446 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P8110810805I 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 95.800.000
3990
Xem
P8110810805I nece Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 2494 GIA close  Xóa
Round
G8113568485H 0,42 Yellow
Fancy Intense
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 96.800.000
4032
Xem
G8113568485H ntnb Round 0,42 Yellow VS1 Fancy Intense Premium 4.75 x 4.78 x 2.96 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Very Good None 2520 GIA close  Xóa
Round
T665837930M 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
T665837930M ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Round
Y1107085523T 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 97.900.000
4080
Xem
Y1107085523T nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
Y1107085588Y 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 103.700.000
4320
Xem
Y1107085588Y nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
B1107086536W 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
B1107086536W nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
G0107086538X 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
G0107086538X nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
W5107086262U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 109.400.000
4560
Xem
W5107086262U notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Round
E066548893U 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
E066548893U noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
C8107085563M 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 110.700.000
4613
Xem
C8107085563M noom Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 2883 GIA close  Xóa
Princess
O046832929B 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000
4614
Xem
O046832929B nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Round
Z8107085463X 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 113.100.000
4712
Xem
Z8107085463X ncet Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 2945 GIA close  Xóa
Round
J667072781E 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
J667072781E mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
I8126584192R 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
I8126584192R manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Princess
D398616009G 0,40 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 122.900.000
5120
Xem
D398616009G mnbb Princess 0,40 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.09 x 3.85 x 2.88 74,8 61 Very Good Good None 3200 GIA close  Xóa
Round
O171314989F 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5219
Xem
O171314989F mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3262 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
R1107085958D 0,36 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 131.300.000
5472
Xem
R1107085958D menb Round 0,36 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.57 x 4.59 x 2.80 61,1 60 Excellent Very Good None 3420 GIA close  Xóa
Round
U3114845234A 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 135.200.000
5632
Xem
U3114845234A mtnb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3520 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 135.200.000
5634
Xem
E2101301223X mtna Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3521 GIA close  Xóa
Round
X0123064123R 1,01 Purple Pink
Fancy Deep
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 135.700.000
5656
Xem
X0123064123R mtmt Round 1,01 Purple Pink VVS2 Fancy Deep Good 6.36 x 6.38 x 4.02 63,2 56 Excellent Excellent Faint 3535 GIA close  Xóa
Round
G2123559509M 0,45 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Good Very Good None GIA 138.200.000
5760
Xem
G2123559509M mhbb Round 0,45 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 4.77 x 4.81 x 3.10 64,7 63 Good Very Good None 3600 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Princess
W1123859304G 1,13 Yellow
VVS2 - Excellent Excellent Faint GIA 153.600.000
6400
Xem
W1123859304G ebbb Princess 1,13 Yellow VVS2 - 5.86 x 5.23 x 3.94 75,3 60 Excellent Excellent Faint 4000 GIA close  Xóa
Round
M8102264511S 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
M8102264511S etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
F3114945770O 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
F3114945770O ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
X1116428347T 2,24 Green Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Excellent Very Good None GIA 195.700.000
8154
Xem
X1116428347T tbch Round 2,24 Green Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 8.30 x 8.38 x 5.21 62,5 60 None Excellent Very Good None 5096 GIA close  Xóa
Round
M669344093P 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 195.800.000
8160
Xem
M669344093P tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 5100 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG