Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.431 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 4     << Đầu tiên 1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Princess
J482621475J 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 56.800.000
2274
Xem
J482621475J aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Round
Q1137031588L 0,74 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Good Good Very Good Faint GIA 58.500.000
2339
Xem
Q1137031588L aehn Round 0,74 Brown Yellow VS1 Fancy Light Good 5.90 x 5.93 x 3.42 57,8 58 Medium - Slightly Thick None Good Very Good Faint 1462 GIA close  Xóa
Round
H4117509040G 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 62.400.000
2496
Xem
H4117509040G athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 64.000.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
F7141639910S 0,49 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Fair Faint GIA 66.600.000
2666
Xem
F7141639910S ahhh Round 0,49 Yellow VS1 Fancy Fair 4.93 x 4.97 x 3.25 65,7 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Fair Faint 1666 GIA close  Xóa
Round
R0138665803H 1,00 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 68.400.000
2736
Xem
R0138665803H auab Round 1,00 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 6.47 x 6.51 x 3.88 59,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1710 GIA close  Xóa
Round
O5122265092S 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 68.900.000
2755
Xem
O5122265092S aunn Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1722 GIA close  Xóa
Round
I6138438747O 0,70 Green Yellow
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 70.000.000
2800
Xem
I6138438747O autb Round 0,70 Green Yellow VVS2 Very Light Premium 5.71 x 5.73 x 3.50 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1750 GIA close  Xóa
Round
M3133903076C 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 71.400.000
2856
Xem
M3133903076C auot Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1785 GIA close  Xóa
Round
E7110810805L 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 74.800.000
2994
Xem
E7110810805L aoua Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 1871 GIA close  Xóa
Round
C7130840074F 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 75.600.000
3024
Xem
C7130840074F aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
M5107086159K 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 83.200.000
3328
Xem
M5107086159K nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
G8139383057J 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 86.800.000
3472
Xem
G8139383057J naub Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Medium - Slightly Thick None Good Fair None 2170 GIA close  Xóa
Round
P0106757060Z 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 86.800.000
3474
Xem
P0106757060Z naua Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Medium - Slightly Thick None Good Fair None 2171 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 87.300.000
3493
Xem
V0133180765M naom Round 0,50 Pink VVS1 Faint Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2183 GIA close  Xóa
Round
V886282506I 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 88.900.000
3555
Xem
V886282506I nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 90.000.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
F487272281I 0,65 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 91.000.000
3640
Xem
F487272281I nnut Round 0,65 Yellow VS1 Fancy Fair 5.33 x 5.44 x 3.66 68 60 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 2275 GIA close  Xóa
Round
M0114862112W 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 92.000.000
3680
Xem
M0114862112W nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 95.700.000
3827
Xem
S865837930I nmcn Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 2392 GIA close  Xóa
Round
V7107085523O 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 102.000.000
4080
Xem
V7107085523O nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
M5137142976J 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Good Good None GIA 105.600.000
4224
Xem
M5137142976J nheb Round 0,44 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 4.85 x 4.95 x 2.91 59,5 67 Medium - Very Thick None Good Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
K2107085588E 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 108.000.000
4320
Xem
K2107085588E nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
H1107086536U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 108.000.000
4320
Xem
H1107086536U nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
V5107086538M 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 108.000.000
4320
Xem
V5107086538M nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
F8141639911S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good None GIA 110.000.000
4400
Xem
F8141639911S nutb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.97 x 4.99 x 3.24 65,1 58 Medium - Thick None Very Good Good None 2750 GIA close  Xóa
Round
W3141605529K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good None GIA 112.200.000
4488
Xem
W3141605529K nobt Round 0,51 Yellow VS1 Fancy Good 5.00 x 5.07 x 3.17 63 60 Slightly Thick - Thick None Good Good None 2805 GIA close  Xóa
Round
Q7107086262G 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 114.000.000
4560
Xem
Q7107086262G notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Round
Y066548893R 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 115.200.000
4608
Xem
Y066548893R noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
G6107085563I 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 115.300.000
4613
Xem
G6107085563I noom Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 2883 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 4     << Đầu tiên 1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG