Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.446 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Princess
N5128236294A 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent Faint GIA 44.400.000
1848
Xem
N5128236294A aatt Princess 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.69 x 3.49 69,3 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent Faint 1155 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1950
Xem
Q4119751776S anac Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1219 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
W7122811411V 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
W7122811411V antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
C4109188523U 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 49.800.000
2075
Xem
C4109188523U ancu Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1297 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 52.500.000
2187
Xem
O6123683600I amhu Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1367 GIA close  Xóa
Round
T4127885949A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 54.100.000
2256
Xem
T4127885949A aeab Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.95 x 4.98 x 3.16 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 1410 GIA close  Xóa
Round
P7126120561N 1,02 Yellow
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
P7126120561N aeum Round 1,02 Yellow VS1 Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
K8128728802R 1,01 Yellow
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 58.200.000
2424
Xem
K8128728802R atat Round 1,01 Yellow VS1 Very Good 6.36 x 6.40 x 4.01 62,9 60 Excellent Excellent None 1515 GIA close  Xóa
Round
P0117509040E 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
P0117509040E athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
I3124068685U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 61.800.000
2576
Xem
I3124068685U ahab Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.28 x 4.34 x 2.57 59,7 57 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 1610 GIA close  Xóa
Round
W4120535295M 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
W4120535295M ahnb Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
Z5122265092G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 63.000.000
2624
Xem
Z5122265092G aheb Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1640 GIA close  Xóa
Round
N2128728803G 1,03 Yellow
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 67.200.000
2802
Xem
N2128728803G auta Round 1,03 Yellow VVS2 Fair 5.14 x 5.93 x 3.59 69,8 61 Excellent Very Good None 1751 GIA close  Xóa
Round
C8127038661P 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
C8127038661P auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
X6114730812R 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
X6114730812R auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
K3123559447H 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
K3123559447H aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
U8126174106H 1,00 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
U8126174106H acob Round 1,00 Brown Yellow VVS2 Fancy Fair 6.15 x 6.30 x 3.97 63,9 65 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 1980 GIA close  Xóa
Round
Y6107086159I 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
Y6107086159I nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
F889976000K 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
F889976000K nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
H4114845221I 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 83.300.000
3472
Xem
H4114845221I naub Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2170 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 83.400.000
3474
Xem
Z6106757060O naua Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2171 GIA close  Xóa
Round
W186282506D 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
W186282506D nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
A7116687314P 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
A7116687314P nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
O0114862112J 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
O0114862112J nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG