Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.429 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
A5101648814F 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
A5101648814F cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
P6135921551I 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 51.700.000
2154
Xem
P6135921551I ameh Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1346 GIA close  Xóa
Round
I6135921432N 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 51.700.000
2155
Xem
I6135921432N ameu Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1347 GIA close  Xóa
Round
Q1137031588L 0,74 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Good Good Very Good Faint GIA 56.100.000
2339
Xem
Q1137031588L aehn Round 0,74 Brown Yellow VS1 Fancy Light Good 5.90 x 5.93 x 3.42 57,8 58 Medium - Slightly Thick None Good Very Good Faint 1462 GIA close  Xóa
Round
I6138438747O 0,70 Green Yellow
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 67.200.000
2800
Xem
I6138438747O autb Round 0,70 Green Yellow VVS2 Very Light Premium 5.71 x 5.73 x 3.50 61,2 58 Excellent Excellent None 1750 GIA close  Xóa
Round
M8136276478G 0,78 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Good Good None GIA 82.400.000
3432
Xem
M8136276478G naet Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Light Good 5.88 x 6.03 x 3.61 60,6 64 Thick - Thin Small Good Good None 2145 GIA close  Xóa
Round
G8139383057J 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 83.300.000
3472
Xem
G8139383057J naub Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2170 GIA close  Xóa
Round
T8139401459B 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 83.400.000
3474
Xem
T8139401459B naua Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2171 GIA close  Xóa
Round
F866548893F 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
F866548893F noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Princess
R046832929P 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000
4614
Xem
R046832929P nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Round
T3139714924B 0,78 Yellow
Fancy Light
VVS2 Ideal Good Very Good None GIA 112.300.000
4680
Xem
T3139714924B ncnt Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Light Ideal 5.91 x 5.98 x 3.66 61,6 55 Thin - Medium Good Very Good None 2925 GIA close  Xóa
Round
B8126584192C 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
B8126584192C manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
Z5134982803N 0,65 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Good None GIA 124.800.000
5200
Xem
Z5134982803N mntb Round 0,65 Yellow VS1 Fancy Good 5.64 x 5.69 x 3.36 59,3 64 Medium - Medium None Very Good Good None 3250 GIA close  Xóa
Round
V4127123266O 0,91 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Very Good Excellent Faint GIA 125.800.000
5242
Xem
V4127123266O mnuh Round 0,91 Yellow VS1 Fancy Light Fair 6.09 x 6.12 x 3.91 64 56 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 3276 GIA close  Xóa
Round
J8139441834P 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 130.900.000
5456
Xem
J8139441834P meab Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3410 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
U7139383093O 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 135.200.000
5632
Xem
U7139383093O mtnb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3520 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 135.200.000
5634
Xem
E2101301223X mtna Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3521 GIA close  Xóa
Round
X2126701132L 1,01 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Poor None GIA 135.700.000
5656
Xem
X2126701132L mtmt Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Fair 6.21 x 6.34 x 4.09 65,2 58 None Good Poor None 3535 GIA close  Xóa
Round
T7114656162B 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
T7114656162B muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
L8136343704D 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
L8136343704D mchb Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
M3139668251A 0,81 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 186.600.000
7776
Xem
M3139668251A eohb Round 0,81 Pink VS1 Faint Fair 5.79 x 5.85 x 3.75 64,5 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 4860 GIA close  Xóa
Round
W339457051Y 0,87 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good Faint GIA 200.400.000
8352
Xem
W339457051Y tnnb Round 0,87 Yellow VS1 Fancy Good 6.01 x 6.07 x 3.77 62,4 64 None Good Good Faint 5220 GIA close  Xóa
Round
E285616939G 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
E285616939G tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
C2108217289C 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Fair None GIA 215.400.000
8976
Xem
C2108217289C thab Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.16 x 6.21 x 4.05 65,5 62 Thin - Thick Very Good Fair None 5610 GIA close  Xóa
Round
T5141735435V 0,91 Pink
Faint
VVS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 230.600.000
9610
Xem
T5141735435V hbbh Round 0,91 Pink VVS1 Faint Fair 6.05 x 6.07 x 3.89 64,1 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 6006 GIA close  Xóa
Round
W8129630415O 0,90 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent Faint GIA 254.500.000
10605
Xem
W8129630415O hhno Round 0,90 Pink VS1 Faint Good 6.06 x 6.08 x 3.87 63,8 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 6628 GIA close  Xóa
Round
G8134233794P 0,79 Yellow
Fancy Intense
IF Good Very Good Good None GIA 327.100.000
13628
Xem
G8134233794P cbot Round 0,79 Yellow IF Fancy Intense Good 5.86 x 5.93 x 3.57 60,6 64 Thin - Thick None Very Good Good None 9085 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 345.600.000
14400
Xem
P669487190K chbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 9600 GIA close  Xóa
Round
K5139383106V 0,92 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

23828
Xem
K5139383106V aubnb Round 0,92 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.04 x 6.07 x 3.86 63,8 67 Slightly Thick - Very Thin None Very Good Very Good None 17020 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG