Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.502 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
F0138903153W 0,51 Yellow Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 18.200.000
760
Xem
F0138903153W eut Round 0,51 Yellow Brown VVS1 Very Light Very Good 5.18 x 5.20 x 3.15 60,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 475 GIA close  Xóa
Round
C1136948604O 0,40 Yellow
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 19.600.000
816
Xem
C1136948604O tab Round 0,40 Yellow VS1 Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
O4138112348C 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 27.600.000
1152
Xem
O4138112348C unb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.70 x 4.73 x 2.94 62,3 54 None Excellent Excellent None 720 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z387858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
Z387858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 29.400.000
1224
Xem
R4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
D4133644587P 0,52 Yellow Green
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 30.000.000
1248
Xem
D4133644587P uob Round 0,52 Yellow Green VVS2 Very Light Premium 5.13 x 5.14 x 3.22 62,6 57 None Excellent Excellent None 780 GIA close  Xóa
Round
L5138438746G 0,53 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.500.000
1272
Xem
L5138438746G uct Round 0,53 Yellow Green VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
U2108217288G 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 30.700.000
1280
Xem
U2108217288G obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
Q1133799999C 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 50.900.000
2122
Xem
Q1133799999C amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Round
J3132249063A 0,54 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.800.000
2160
Xem
J3132249063A amtb Round 0,54 Pink VVS2 Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Excellent Excellent None 1350 GIA close  Xóa
Round
I5129527638Z 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 53.400.000
2227
Xem
I5129527638Z amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
G5138986278V 0,40 Yellow
Fancy
IF Very Good Excellent Excellent None GIA 53.800.000
2240
Xem
G5138986278V aebb Round 0,40 Yellow IF Fancy Very Good 4.86 x 4.89 x 2.86 58,7 60 Thin - Thin None Excellent Excellent None 1400 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
F0122265092J 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 66.100.000
2755
Xem
F0122265092J aunn Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1722 GIA close  Xóa
Round
E7110810805L 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 71.900.000
2994
Xem
E7110810805L aoua Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 1871 GIA close  Xóa
Round
F6133903076F 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 75.000.000
3123
Xem
F6133903076F actn Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Excellent Excellent Faint 1952 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 86.600.000
3608
Xem
V0133180765M nntt Round 0,50 Pink VVS1 Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2255 GIA close  Xóa
Round
F487272281I 0,65 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 87.400.000
3640
Xem
F487272281I nnut Round 0,65 Yellow VS1 Fancy Fair 5.33 x 5.44 x 3.66 68 60 Thin - Slightly Thick Very Good Good None 2275 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 91.800.000
3827
Xem
S865837930I nmcn Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2392 GIA close  Xóa
Round
M5137142976J 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Good Good None GIA 101.400.000
4224
Xem
M5137142976J nheb Round 0,44 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 4.85 x 4.95 x 2.91 59,5 67 Medium - Very Thick None Good Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
H089976000U 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 101.800.000
4240
Xem
H089976000U nhtb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2650 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG