Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W2124183816V 0,50 Yellow
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
W2124183816V hbb Round 0,50 Yellow VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
W084207926N 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
W084207926N heb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 640 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
I799154954C 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
I799154954C utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z387858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
Z387858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1950
Xem
Q4119751776S anac Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1219 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
T7127885949K 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 47.200.000
1968
Xem
T7127885949K anmb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.95 x 4.98 x 3.16 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 1230 GIA close  Xóa
Round
W7122811411V 0,50 Pink
Faint
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
W7122811411V antb Round 0,50 Pink VVS2 Faint Good 4.99 x 5.03 x 3.17 63,3 57 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
O6123683600I anut Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1275 GIA close  Xóa
Round
U1130190345O 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 50.900.000
2122
Xem
U1130190345O amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Round
V3130400502H 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 53.300.000
2221
Xem
V3130400502H amoo Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Excellent Excellent Faint 1388 GIA close  Xóa
Round
U3129527638K 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 53.400.000
2227
Xem
U3129527638K amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
J3130237779L 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J3130237779L atbb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 5.05 x 5.07 x 3.12 61,7 60 Good Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
Z5122265092G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 63.000.000
2624
Xem
Z5122265092G aheb Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1640 GIA close  Xóa
Round
A8128728803Q 1,03 Yellow
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 67.200.000
2802
Xem
A8128728803Q auta Round 1,03 Yellow VVS2 Fair 5.14 x 5.93 x 3.59 69,8 61 Excellent Very Good None 1751 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 77.900.000
3246
Xem
K0129630413I nbnc Round 0,51 Pink VS1 Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Excellent Excellent None 2029 GIA close  Xóa
Round
F889976000K 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
F889976000K nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
A7116687314P 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
A7116687314P nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
Y2110810805F 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 95.800.000
3990
Xem
Y2110810805F nece Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 2494 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG