Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.475 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
A1141877542G 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.100.000
726
Xem
A1141877542G ete Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 454 GIA close  Xóa
Round
O2139438720U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 20.400.000
816
Xem
O2139438720U tab Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
R3142504263S 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 26.500.000
1059
Xem
R3142504263S hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 30.000.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z587858849P 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 30.600.000
1224
Xem
Z587858849P uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 30.600.000
1224
Xem
R4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
L5138438746G 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 31.800.000
1272
Xem
L5138438746G uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
R7108217288A 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 32.000.000
1280
Xem
R7108217288A obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.100.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 42.800.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 43.200.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 Medium - Medium None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
B7142100584F 0,50 Brown Yellow
Fancy
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 48.000.000
1920
Xem
B7142100584F anbb Round 0,50 Brown Yellow VVS1 Fancy Very Good 5.08 x 5.11 x 3.15 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 48.700.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
M5139602262Y 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 53.000.000
2122
Xem
M5139602262Y amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Round
D3139766466H 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 55.700.000
2227
Xem
D3139766466H amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 64.000.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
F7141639910S 0,49 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Fair Faint GIA 66.600.000
2666
Xem
F7141639910S ahhh Round 0,49 Yellow VS1 Fancy Fair 4.93 x 4.97 x 3.25 65,7 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Fair Faint 1666 GIA close  Xóa
Round
O5122265092S 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 68.900.000
2755
Xem
O5122265092S aunn Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1722 GIA close  Xóa
Round
M3133903076C 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 71.400.000
2856
Xem
M3133903076C auot Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1785 GIA close  Xóa
Round
E7110810805L 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 74.800.000
2994
Xem
E7110810805L aoua Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 1871 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3414
Xem
V0133180765M name Round 0,50 Pink VVS1 Faint Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2134 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 90.000.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
F487272281I 0,65 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 91.000.000
3640
Xem
F487272281I nnut Round 0,65 Yellow VS1 Fancy Fair 5.33 x 5.44 x 3.66 68 60 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 2275 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 95.700.000
3827
Xem
S865837930I nmcn Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 2392 GIA close  Xóa
Round
W3141605529K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 Good Good Good None GIA 102.000.000
4080
Xem
W3141605529K nttb Round 0,51 Yellow VS1 Fancy Good 5.00 x 5.07 x 3.17 63 60 Slightly Thick - Thick None Good Good None 2550 GIA close  Xóa
Round
M5137142976J 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Good Good None GIA 105.600.000
4224
Xem
M5137142976J nheb Round 0,44 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 4.85 x 4.95 x 2.91 59,5 67 Medium - Very Thick None Good Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
O189976000Z 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 106.000.000
4240
Xem
O189976000Z nhtb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2650 GIA close  Xóa
Round
F8141639911S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good None GIA 110.000.000
4400
Xem
F8141639911S nutb Round 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.97 x 4.99 x 3.24 65,1 58 Medium - Thick None Very Good Good None 2750 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 115.700.000
4627
Xem
K0129630413I nocn Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2892 GIA close  Xóa
Round
O3107085958F 0,36 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 136.800.000
5472
Xem
O3107085958F menb Round 0,36 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.57 x 4.59 x 2.80 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Very Good None 3420 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG