Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.885 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P884207926T 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 23.000.000
960
Xem
P884207926T hbb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 600 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
R4124183816S hbb Round 0,50 Yellow VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z387858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
Z387858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
W0108217288K 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 30.700.000
1280
Xem
W0108217288K obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
W0132357554P 0,52 Yellow Green
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 31.400.000
1310
Xem
W0132357554P oac Round 0,52 Yellow Green VVS2 Very Light Premium 5.13 x 5.14 x 3.22 62,6 57 None Excellent Excellent None 819 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 45.200.000
1882
Xem
N3130866451Q aauh Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1176 GIA close  Xóa
Round
J3132249063A 0,54 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.700.000
1944
Xem
J3132249063A anat Round 0,54 Pink VVS2 Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Excellent Excellent None 1215 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1950
Xem
Q4119751776S anac Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1219 GIA close  Xóa
Round
C192630851Z 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
C192630851Z annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
U3129527638K 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 53.400.000
2227
Xem
U3129527638K amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
Z5122265092G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 63.000.000
2624
Xem
Z5122265092G aheb Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1640 GIA close  Xóa
Round
Q7130246771H 0,56 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 65.000.000
2709
Xem
Q7130246771H ahcm Round 0,56 Pink VVS1 Faint Premium 5.26 x 5.28 x 3.30 62,7 57 None Excellent Excellent None 1693 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 77.900.000
3246
Xem
K0129630413I nbnc Round 0,51 Pink VS1 Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Excellent Excellent None 2029 GIA close  Xóa
Round
A789976000B 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
A789976000B nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
A7116687314P 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
A7116687314P nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.12 x 5.15 x 3.14 61,2 56 None Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 88.300.000
3680
Xem
S865837930I nmbb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2300 GIA close  Xóa
Round
L8110810805X 0,69 Yellow
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 95.800.000
3990
Xem
L8110810805X nece Round 0,69 Yellow VVS2 Fancy Light Fair 4.64 x 5.93 x 2.82 60,8 75 None Very Good Good None 2494 GIA close  Xóa
Round
C1107085958M 0,36 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 131.300.000
5472
Xem
C1107085958M menb Round 0,36 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.57 x 4.59 x 2.80 61,1 60 Excellent Very Good None 3420 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG