Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P1125289148U 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
P1125289148U etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
A3113133879M 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
730
Xem
A3113133879M eth Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 456 GIA close  Xóa
Round
O6116687296U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
O6116687296U tto Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
G2123193553H 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
G2123193553H tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
F7128779724K 0,27 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000
950
Xem
F7128779724K tce Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Fair 4.24 x 4.26 x 2.42 57 66 Very Good Very Good None 594 GIA close  Xóa
Round
X0124013674O 0,30 Pink Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
X0124013674O hbb Round 0,30 Pink Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
C055828836Q 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
C055828836Q hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
J8126459215D 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.000.000
1126
Xem
J8126459215D ube Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.40 x 4.42 x 2.71 61,5 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
G365837929S 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
G365837929S utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1410
Xem
F0129630409H ooa Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 881 GIA close  Xóa
Round
J293378225J 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
J293378225J chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
X3108663772P 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
X3108663772P chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
L482621305Z 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 37.100.000
1546
Xem
L482621305Z chh Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 966 GIA close  Xóa
Princess
X039001541I 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
X039001541I abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
Z582621475U 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 39.500.000
1646
Xem
Z582621475U abnc Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1029 GIA close  Xóa
Round
F5123256257N 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 40.600.000
1690
Xem
F5123256257N abth Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1056 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
R3110356245X amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
X8117509040J 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
X8117509040J athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
I3124068685U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 61.800.000
2576
Xem
I3124068685U ahab Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.28 x 4.34 x 2.57 59,7 57 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 1610 GIA close  Xóa
Round
W4120535295M 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
W4120535295M ahnb Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
C8127038661P 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
C8127038661P auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
X6114730812R 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
X6114730812R auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
U6128779727O 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
U6128779727O aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
Y6107086159I 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
Y6107086159I nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
L5114862112A 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
L5114862112A nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
Y1107085523T 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 97.900.000
4080
Xem
Y1107085523T nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
B1107086536W 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
B1107086536W nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
G0107086538X 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
G0107086538X nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
Y1107085588Y 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 103.700.000
4320
Xem
Y1107085588Y nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
W5107086262U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 109.400.000
4560
Xem
W5107086262U notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG