Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
H3125289148I 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
H3125289148I etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
E4151096964Z 0,26 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 20.600.000
808
Xem
E4151096964Z tbt Round 0,26 Pink VS1 Faint Premium 4.09 x 4.11 x 2.52 61,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 505 GIA close  Xóa
Round
Z4150551543P 0,18 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 22.000.000
864
Xem
Z4150551543P teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,5 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 540 GIA close  Xóa
Round
X6150551463B 0,18 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 22.000.000
864
Xem
X6150551463B teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
C0138341985J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 22.800.000
896
Xem
C0138341985J thb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
A6151829456X 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 23.800.000
933
Xem
A6151829456X tom Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.65 61,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 583 GIA close  Xóa
Round
W2151857866F 0,35 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.300.000
952
Xem
W2151857866F tct Round 0,35 Pink VS1 Faint Premium 4.47 x 4.49 x 2.80 62,6 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 595 GIA close  Xóa
Round
O3150551462T 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1040
Xem
O3150551462T htb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.03 x 4.05 x 2.57 63,5 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 650 GIA close  Xóa
Round
K3151829449M 0,35 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 27.700.000
1088
Xem
K3151829449M hob Round 0,35 Pink VVS2 Faint Ideal 4.50 x 4.54 x 2.84 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 680 GIA close  Xóa
Round
Q765837929L 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
Q765837929L hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
T0150551466P 0,23 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
T0150551466P hcb Round 0,23 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 3.83 x 3.85 x 2.48 64,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Round
K4143926079A 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1126
Xem
K4143926079A ube Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
H1151600070Z 0,19 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 29.900.000
1171
Xem
H1151600070Z umn Round 0,19 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 3.66 x 3.69 x 2.29 62,4 58 Thin - Medium Very Small Excellent Very Good None 732 GIA close  Xóa
Round
J8151857824U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.300.000
1190
Xem
J8151857824U uee Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.32 x 4.35 x 2.72 62,9 57 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 744 GIA close  Xóa
Round
P5151688663Y 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 40.400.000
1584
Xem
P5151688663Y ccb Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.69 62,6 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Excellent None 990 GIA close  Xóa
Princess
Z639001541V 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.800.000
1600
Xem
Z639001541V abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
M582621305I 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 54.400.000
2134
Xem
M582621305I amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
Z775171703Z 0,29 Pink
Faint
VVS2 Good Good Good None GIA 54.600.000
2142
Xem
Z775171703Z ammc Round 0,29 Pink VVS2 Faint Good 4.17 x 4.26 x 2.66 63,1 57 Medium - Thick None Good Good None 1339 GIA close  Xóa
Round
Y8116369944C 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.100.000
2200
Xem
Y8116369944C amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Princess
Z282621475P 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 58.000.000
2274
Xem
Z282621475P aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Princess
Z1151728983J 0,40 Pink
Faint
VS1 - Excellent Very Good None GIA 61.700.000
2419
Xem
Z1151728983J atan Princess 0,40 Pink VS1 Faint - 3.90 x 3.72 x 2.90 78 73 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1512 GIA close  Xóa
Round
M1151882428W 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 73.200.000
2870
Xem
M1151882428W auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 Medium - Slightly Thick None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
R4130840074A 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 77.100.000
3024
Xem
R4130840074A aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
U1107086159D 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 84.900.000
3328
Xem
U1107086159D nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
G4114862112A 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 93.800.000
3680
Xem
G4114862112A nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
C0144369875A 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 97.900.000
3840
Xem
C0144369875A nebb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 2400 GIA close  Xóa
Round
S0107085523D 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 104.000.000
4080
Xem
S0107085523D nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
S3107086536H 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 110.200.000
4320
Xem
S3107086536H nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
V4107086538W 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 110.200.000
4320
Xem
V4107086538W nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Medium - Thick None Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
V3107086262Y 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 116.300.000
4560
Xem
V3107086262Y notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline