Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.502 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X1125289148B 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
X1125289148B etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
X8134460535F 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 19.700.000
819
Xem
X8134460535F tan Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.29 x 4.30 x 2.67 62,1 56 None Excellent Excellent None 512 GIA close  Xóa
Princess
R0138903202R 0,53 Yellow Brown
Faint
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 22.000.000
915
Xem
R0138903202R tun Princess 0,53 Yellow Brown VVS1 Faint - 4.39 x 4.38 x 3.18 72,6 70 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 572 GIA close  Xóa
Round
Q3123193553U 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
Q3123193553U tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
V355828836X 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
V355828836X hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
F065837929O hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
G893378225P 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
G893378225P chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 37.600.000
1566
Xem
F0129630409H cuc Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Princess
H139001541H 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
H139001541H abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
I1138766372J 0,31 Yellow
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000
1667
Xem
I1138766372J aben Round 0,31 Yellow VVS2 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.69 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1042 GIA close  Xóa
Round
Z1123256257M 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 44.600.000
1859
Xem
Z1123256257M aahn Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1162 GIA close  Xóa
Princess
H7116079576I 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
H7116079576I aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65 76 Medium - Medium None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Princess
A082621305U 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 51.200.000
2134
Xem
A082621305U amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Round
V5110356245U 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
V5110356245U amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
D2116369944B 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
D2116369944B amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Princess
K782621475S 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 54.600.000
2274
Xem
K782621475S aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Round
H4117509040G 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
H4117509040G athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
B2120535295V 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 62.700.000
2614
Xem
B2120535295V ahme Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1634 GIA close  Xóa
Round
T1127038661Q 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
T1127038661Q auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
Q5130840074G 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 72.600.000
3024
Xem
Q5130840074G aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
H8107086159P 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
H8107086159P nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
X6114862112F 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
X6114862112F nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
A1107085523B 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 97.900.000
4080
Xem
A1107085523B nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
R2107086536S 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
R2107086536S nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
Q3107086538N 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
Q3107086538N nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
T6107085588O 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 103.700.000
4320
Xem
T6107085588O nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
M1107086262A 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 109.400.000
4560
Xem
M1107086262A notb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2850 GIA close  Xóa
Round
M0107085563M 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 110.700.000
4613
Xem
M0107085563M noom Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 2883 GIA close  Xóa
Round
A3107085463Z 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 113.100.000
4712
Xem
A3107085463Z ncet Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 2945 GIA close  Xóa
Princess
V498616009W 0,40 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 153.600.000
6400
Xem
V498616009W ebbb Princess 0,40 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.09 x 3.85 x 2.88 74,8 61 Very Good Good None 4000 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG