Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.885 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P1125289148U 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
P1125289148U etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
A3113133879M 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
730
Xem
A3113133879M eth Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 456 GIA close  Xóa
Round
O6116687296U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 18.500.000
770
Xem
O6116687296U eoa Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 481 GIA close  Xóa
Round
G2123193553H 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
G2123193553H tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
F7128779724K 0,27 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000
950
Xem
F7128779724K tce Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Fair 4.24 x 4.26 x 2.42 57 66 Very Good Very Good None 594 GIA close  Xóa
Round
Q8124013674Q 0,30 Pink Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
Q8124013674Q hbb Round 0,30 Pink Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
C055828836Q 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
C055828836Q hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
F065837929O hhb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 660 GIA close  Xóa
Round
P5130773827Z 0,30 Yellow
Fancy Deep
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
P5130773827Z hhb Round 0,30 Yellow VVS2 Fancy Deep Good 4.19 x 4.21 x 2.66 63,2 62 Excellent Very Good None 660 GIA close  Xóa
Round
D5131329128L 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.400.000
1142
Xem
D5131329128L uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 714 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1410
Xem
F0129630409H ooa Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 881 GIA close  Xóa
Round
A2108663772A 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
A2108663772A chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
J293378225J 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
J293378225J chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
M682621305M 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 37.100.000
1546
Xem
M682621305M chh Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 966 GIA close  Xóa
Princess
X039001541I 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
X039001541I abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
Q782621475K 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 39.500.000
1646
Xem
Q782621475K abnc Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1029 GIA close  Xóa
Round
F5123256257N 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 40.600.000
1690
Xem
F5123256257N abth Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1056 GIA close  Xóa
Round
U8110356245V 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
U8110356245V amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
I3124068685U 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2307
Xem
I3124068685U aeen Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.28 x 4.34 x 2.57 59,7 57 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 1442 GIA close  Xóa
Round
W4120535295M 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Ideal Good Good None GIA 57.000.000
2376
Xem
W4120535295M aeot Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Vivid Ideal 4.10 x 4.13 x 2.59 62,9 55 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1485 GIA close  Xóa
Round
X8117509040J 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Good Good None GIA 59.900.000
2496
Xem
X8117509040J athb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.12 x 4.16 x 2.53 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1560 GIA close  Xóa
Round
T1127038661Q 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
T1127038661Q auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
K4114730812U 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
K4114730812U auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
U6128779727O 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 69.900.000
2912
Xem
U6128779727O aonb Round 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.34 x 2.53 58,5 62 Very Good Good None 1820 GIA close  Xóa
Round
Q5130840074G 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 72.600.000
3024
Xem
Q5130840074G aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
H8107086159P 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
H8107086159P nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
B4114862112E 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
B4114862112E nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
A1107085523B 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 97.900.000
4080
Xem
A1107085523B nttb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Good Faint 2550 GIA close  Xóa
Round
R2107086536S 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
R2107086536S nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
Q3107086538N 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
Q3107086538N nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG