Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.391 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
P697109858U 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 29.100.000
1141
Xem
P697109858U uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
J376750345C 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.600.000
1238
Xem
J376750345C uue Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 774 GIA close  Xóa
Heart
Y7135686891C 0,55 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 41.600.000
1632
Xem
Y7135686891C abnb Heart 0,55 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.42 x 5.29 x 3.08 58,2 57 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1020 GIA close  Xóa
Heart
N1144192717P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 44.900.000
1760
Xem
N1144192717P aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.44 x 4.86 x 3.19 65,7 55 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
M7144192456E 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 44.900.000
1760
Xem
M7144192456E aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.46 x 4.83 x 3.11 64,3 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
I7134659739O 0,30 Pink
Faint
VS1 - Very Good Fair None GIA 46.500.000
1824
Xem
I7134659739O aaeb Heart 0,30 Pink VS1 Faint - 3.98 x 4.59 x 2.67 58,2 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 1140 GIA close  Xóa
Heart
T873723284D 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
1920
Xem
T873723284D anbb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.13 x 6.09 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Heart
A3132474008P 0,29 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 49.700.000
1949
Xem
A3132474008P anao Heart 0,29 Pink VS1 Faint - 3.58 x 4.06 x 2.43 60 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 1218 GIA close  Xóa
Heart
T6142728271X 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 55.100.000
2160
Xem
T6142728271X amtb Heart 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.65 x 4.98 x 3.04 61 63 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1350 GIA close  Xóa
Heart
R2146469747R 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 59.500.000
2333
Xem
R2146469747R aeto Heart 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.34 x 5.17 x 3.26 63,1 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1458 GIA close  Xóa
Heart
J5138849878N 0,54 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 60.600.000
2376
Xem
J5138849878N aeot Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.32 x 3.03 57 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1485 GIA close  Xóa
Heart
U0141901835Z 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 61.200.000
2400
Xem
U0141901835Z atbb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.49 x 5.27 x 2.87 54,3 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1500 GIA close  Xóa
Heart
W2141846980V 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 64.300.000
2520
Xem
W2141846980V atut Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy - 5.39 x 5.52 x 3.12 56,6 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1575 GIA close  Xóa
Heart
J5141846819G 0,71 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 65.200.000
2557
Xem
J5141846819G atco Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy - 5.31 x 5.62 x 3.15 56 63 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1598 GIA close  Xóa
Heart
K0146000733S 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 65.600.000
2571
Xem
K0146000733S ahbu Heart 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.39 x 5.27 x 2.85 54,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1607 GIA close  Xóa
Heart
L7146469814E 0,63 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 66.800.000
2621
Xem
L7146469814E ahmo Heart 0,63 Yellow VVS1 Fancy - 4.53 x 5.35 x 3.42 63,9 64 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1638 GIA close  Xóa
Heart
S6145999626Q 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 67.300.000
2640
Xem
S6145999626Q ahtb Heart 0,55 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.48 x 5.40 x 3.04 56,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1650 GIA close  Xóa
Heart
F0136368484C 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 67.700.000
2653
Xem
F0136368484C ahto Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.53 x 5.17 x 2.82 54,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1658 GIA close  Xóa
Heart
B1145051605G 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 68.300.000
2678
Xem
B1145051605G ahue Heart 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.36 x 4.92 x 3.10 62,9 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1674 GIA close  Xóa
Heart
N6145844420W 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 68.500.000
2685
Xem
N6145844420W ahuo Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.62 x 5.35 x 3.22 60,2 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1678 GIA close  Xóa
Heart
R1128420849L 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 68.500.000
2685
Xem
R1128420849L ahuo Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.76 x 5.35 x 3.09 57,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1678 GIA close  Xóa
Heart
W6146000943Y 0,58 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 68.600.000
2691
Xem
W6146000943Y ahon Heart 0,58 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.80 x 5.25 x 2.98 56,7 65 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1682 GIA close  Xóa
Heart
P8138580172N 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 69.400.000
2720
Xem
P8138580172N aubb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.49 x 6.10 x 3.46 56,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1700 GIA close  Xóa
Heart
N8102002741V 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 69.700.000
2733
Xem
N8102002741V aubo Heart 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 3.80 x 4.13 x 2.40 58 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1708 GIA close  Xóa
Heart
M5146002980S 0,57 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 69.800.000
2736
Xem
M5146002980S auab Heart 0,57 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 5.14 x 3.06 59,5 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1710 GIA close  Xóa
Heart
E0138701752R 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 73.400.000
2880
Xem
E0138701752R aobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.53 x 6.74 x 3.48 51,6 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
D3145998681U 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 75.400.000
2957
Xem
D3145998681U aoeo Heart 0,56 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.63 x 5.52 x 2.97 53,8 68 None Very Good Very Good Faint 1848 GIA close  Xóa
Heart
Z7143030616K 1,03 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Excellent None GIA 75.600.000
2966
Xem
Z7143030616K aote Heart 1,03 Yellow VS1 Fancy - 6.14 x 6.36 x 3.63 57 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Excellent None 1854 GIA close  Xóa
Heart
X8127813389N 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 76.400.000
2995
Xem
X8127813389N aoun Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1872 GIA close  Xóa
Heart
I8145844314M 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 77.500.000
3040
Xem
I8145844314M acbb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.26 x 5.73 x 4.01 70 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1900 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG