Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.086 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
C0132429859P 0,37 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 25.600.000
1066
Xem
C0132429859P hhh Heart 0,37 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.06 x 4.41 x 2.62 59,4 56 Very Good Good Faint 666 GIA close  Xóa
Heart
Q097109858E 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
Q097109858E uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
O676750345V 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 29.700.000
1238
Xem
O676750345V uue Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 774 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
I7134089873B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 39.900.000
1664
Xem
I7134089873B abeb Heart 0,52 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.40 x 5.17 x 2.91 56,3 62 Very Good Very Good Faint 1040 GIA close  Xóa
Heart
L7132429861Y 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 40.300.000
1680
Xem
L7132429861Y abtb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.76 x 4.81 x 2.85 59,9 53 Good Very Good None 1050 GIA close  Xóa
Heart
N4134007802E 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
N4134007802E abtb Heart 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.61 x 5.42 x 2.98 55 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Heart
G1133154451U 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 45.700.000
1904
Xem
G1133154451U aacb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 5.08 x 5.54 x 3.19 57,5 57 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1190 GIA close  Xóa
Heart
D1132474008U 0,29 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 46.800.000
1949
Xem
D1132474008U anao Heart 0,29 Pink VS1 Faint - 3.58 x 4.06 x 2.43 60 60 Good Good None 1218 GIA close  Xóa
Heart
J2134659739H 0,30 Pink
Faint
VS1 - Very Good Fair None GIA 48.400.000
2016
Xem
J2134659739H anhb Heart 0,30 Pink VS1 Faint - 3.98 x 4.59 x 2.67 58,2 56 Very Good Fair None 1260 GIA close  Xóa
Heart
G873723284Q 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
G873723284Q anut Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1275 GIA close  Xóa
Heart
G5133125231C 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Excellent Faint GIA 50.700.000
2112
Xem
G5133125231C amnb Heart 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.95 x 5.28 x 3.08 58,4 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent Faint 1320 GIA close  Xóa
Heart
T7128420849P 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 51.500.000
2147
Xem
T7128420849P amen Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.76 x 5.35 x 3.09 57,8 58 Very Good Good Faint 1342 GIA close  Xóa
Heart
Z8127884399D 0,50 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
Z8127884399D amtb Heart 0,50 Yellow IF Fancy - 4.64 x 5.05 x 2.68 53 60 Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
S7102002741C 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 62.400.000
2598
Xem
S7102002741C ahne Heart 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 3.80 x 4.13 x 2.40 58 61 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1624 GIA close  Xóa
Heart
E5129159759J 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 62.700.000
2611
Xem
E5129159759J ahmn Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.41 x 6.35 x 3.75 59 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1632 GIA close  Xóa
Heart
D2127813389T 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 62.900.000
2621
Xem
D2127813389T ahmo Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1638 GIA close  Xóa
Heart
M4134199049V 0,40 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 69.100.000
2880
Xem
M4134199049V aobb Heart 0,40 Pink VS1 Faint - 4.36 x 5.21 x 2.89 58 55,6 Thin - Very Thick Very Good Good None 1800 GIA close  Xóa
Heart
E4133414104J 0,36 Pink
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 76.000.000
3168
Xem
E4133414104J acob Heart 0,36 Pink VS1 Fancy - 4.01 x 4.79 x 2.47 51,6 65 Good Good None 1980 GIA close  Xóa
Heart
L4127813392N 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 84.500.000
3520
Xem
L4127813392N nnbb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.48 x 5.82 x 3.87 70,6 63 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2200 GIA close  Xóa
Heart
Q0114658757E 1,23 Yellow Brown
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 85.000.000
3542
Xem
Q0114658757E nnae Heart 1,23 Yellow Brown VS1 Fancy - 6.11 x 7.47 x 4.34 58,1 61 Very Good Good None 2214 GIA close  Xóa
Heart
T6128343360B 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
T6128343360B nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
Q7127813395W 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 90.200.000
3760
Xem
Q7127813395W nmtb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.81 x 6.00 x 3.46 57,7 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2350 GIA close  Xóa
Heart
F5133559928Z 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 92.200.000
3840
Xem
F5133559928Z nebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.08 x 5.59 x 4.11 73,6 55 Excellent Good None 2400 GIA close  Xóa
Heart
X3127813435X 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
X3127813435X nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
N4133809203H 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 105.600.000
4400
Xem
N4133809203H nutb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.65 x 6.52 x 3.38 51,8 62 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 2750 GIA close  Xóa
Heart
N6127813388A 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 112.900.000
4704
Xem
N6127813388A nceb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 2940 GIA close  Xóa
Heart
H7133444050K 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Excellent Faint GIA 113.800.000
4742
Xem
H7133444050K nche Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 6.23 x 3.80 61 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent Faint 2964 GIA close  Xóa
Heart
Z7126400418Z 0,84 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 121.900.000
5080
Xem
Z7126400418Z maut Heart 0,84 Yellow VS1 Fancy - 5.81 x 6.11 x 3.83 62,6 63 None Very Good Good Faint 3175 GIA close  Xóa
Heart
C7134554661C 1,22 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Excellent Faint GIA 126.500.000
5270
Xem
C7134554661C mnce Heart 1,22 Yellow IF Fancy Light - 6.30 x 6.75 x 3.81 56,6 62 None Excellent Excellent Faint 3294 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG