Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
P697109858U 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 29.100.000
1141
Xem
P697109858U uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
J376750345C 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 30.700.000
1205
Xem
J376750345C utm Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 753 GIA close  Xóa
Heart
Y7135686891C 0,55 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 41.600.000
1632
Xem
Y7135686891C abnb Heart 0,55 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.42 x 5.29 x 3.08 58,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1020 GIA close  Xóa
Heart
X3151558284K 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.800.000
1755
Xem
X3151558284K abcu Heart 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.55 x 5.22 x 2.72 52 56 Thick - Extr. Thick None Good Good None 1097 GIA close  Xóa
Heart
A1144192456F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 44.900.000
1760
Xem
A1144192456F aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.46 x 4.83 x 3.11 64,3 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
H7144192717O 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 44.900.000
1760
Xem
H7144192717O aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.44 x 4.86 x 3.19 65,7 55 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
T873723284D 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 45.900.000
1800
Xem
T873723284D aant Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.13 x 6.09 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1125 GIA close  Xóa
Heart
M5146002980S 0,57 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 46.500.000
1824
Xem
M5146002980S aaeb Heart 0,57 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 5.14 x 3.06 59,5 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Heart
A3132474008P 0,29 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 49.700.000
1949
Xem
A3132474008P anao Heart 0,29 Pink VS1 Faint - 3.58 x 4.06 x 2.43 60 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 1218 GIA close  Xóa
Heart
C3145020392P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 50.000.000
1960
Xem
C3145020392P annt Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.42 x 5.12 x 2.84 55,5 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Heart
Q8146971269I 1,00 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 52.800.000
2072
Xem
Q8146971269I anct Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.12 x 6.80 x 3.61 53,1 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1295 GIA close  Xóa
Heart
Y8142728271X 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 55.100.000
2160
Xem
Y8142728271X amtb Heart 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.65 x 4.98 x 3.04 61 63 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1350 GIA close  Xóa
Heart
Q6147147756O 0,32 Pink
Faint
VVS2 - Good Good None GIA 56.400.000
2211
Xem
Q6147147756O amon Heart 0,32 Pink VVS2 Faint - 4.31 x 4.85 x 2.49 51,4 60 Thin - Thick None Good Good None 1382 GIA close  Xóa
Heart
R2146469747R 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 59.500.000
2333
Xem
R2146469747R aeto Heart 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.34 x 5.17 x 3.26 63,1 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1458 GIA close  Xóa
Heart
K0146000733S 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 60.300.000
2366
Xem
K0146000733S aeuc Heart 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.39 x 5.27 x 2.85 54,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1479 GIA close  Xóa
Heart
V2151853630D 0,33 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 60.600.000
2376
Xem
V2151853630D aeot Heart 0,33 Pink VVS2 Faint - 4.06 x 4.38 x 2.54 57,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1485 GIA close  Xóa
Heart
E4148583517A 0,60 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 61.200.000
2400
Xem
E4148583517A atbb Heart 0,60 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.68 x 5.29 x 3.07 58,1 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1500 GIA close  Xóa
Heart
S6145999626Q 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 62.800.000
2464
Xem
S6145999626Q ateb Heart 0,55 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.48 x 5.40 x 3.04 56,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1540 GIA close  Xóa
Heart
B6145020414V 0,78 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 63.600.000
2496
Xem
B6145020414V athb Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy - 5.15 x 5.76 x 3.26 56,6 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1560 GIA close  Xóa
Heart
W6146000943Y 0,58 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 63.900.000
2506
Xem
W6146000943Y athh Heart 0,58 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.80 x 5.25 x 2.98 56,7 65 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1566 GIA close  Xóa
Heart
N8141846980S 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 64.300.000
2520
Xem
N8141846980S atut Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy - 5.39 x 5.52 x 3.12 56,6 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1575 GIA close  Xóa
Heart
N1148746433E 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 65.100.000
2554
Xem
N1148746433E atch Heart 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.96 x 5.20 x 2.90 55,8 57 None Very Good Good None 1596 GIA close  Xóa
Heart
A2141846819C 0,71 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 65.200.000
2557
Xem
A2141846819C atco Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy - 5.31 x 5.62 x 3.15 56 63 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1598 GIA close  Xóa
Heart
Z5147687942I 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 66.100.000
2592
Xem
Z5147687942I ahnb Heart 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.59 x 5.87 x 3.59 61,2 61 None Excellent Very Good Faint 1620 GIA close  Xóa
Heart
L7146469814E 0,63 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 66.800.000
2621
Xem
L7146469814E ahmo Heart 0,63 Yellow VVS1 Fancy - 4.53 x 5.35 x 3.42 63,9 64 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1638 GIA close  Xóa
Heart
R5147147753B 0,38 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 67.000.000
2627
Xem
R5147147753B ahen Heart 0,38 Pink VS1 Faint - 4.39 x 5.06 x 2.53 50 57 Very Thin - Very Thick None Good Good None 1642 GIA close  Xóa
Heart
B1145051605G 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 68.300.000
2678
Xem
B1145051605G ahue Heart 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.36 x 4.92 x 3.10 62,9 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1674 GIA close  Xóa
Heart
J5138849878N 0,54 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 71.600.000
2808
Xem
J5138849878N autt Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.32 x 3.03 57 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1755 GIA close  Xóa
Heart
Y2146469105Y 0,80 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 71.800.000
2816
Xem
Y2146469105Y auhb Heart 0,80 Yellow VVS2 Fancy - 5.44 x 5.74 x 3.46 60,2 61 None Excellent Very Good None 1760 GIA close  Xóa
Heart
N6145844420W 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 74.700.000
2928
Xem
N6145844420W aomb Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.62 x 5.35 x 3.22 60,2 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1830 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline