Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.429 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
F697109858Y 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
F697109858Y uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
W376750345F 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 29.700.000
1238
Xem
W376750345F uue Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 774 GIA close  Xóa
Heart
A6135686891H 0,55 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 39.200.000
1632
Xem
A6135686891H abnb Heart 0,55 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.42 x 5.29 x 3.08 58,2 57 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1020 GIA close  Xóa
Heart
B1132474008B 0,29 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 46.800.000
1949
Xem
B1132474008B anao Heart 0,29 Pink VS1 Faint - 3.58 x 4.06 x 2.43 60 60 Good Good None 1218 GIA close  Xóa
Heart
J2134659739H 0,30 Pink
Faint
VS1 - Very Good Fair None GIA 48.400.000
2016
Xem
J2134659739H anhb Heart 0,30 Pink VS1 Faint - 3.98 x 4.59 x 2.67 58,2 56 Very Good Fair None 1260 GIA close  Xóa
Heart
H2140393437W 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 56.000.000
2333
Xem
H2140393437W aeto Heart 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.34 x 5.17 x 3.26 63,1 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1458 GIA close  Xóa
Heart
S1138849878E 0,54 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 57.000.000
2376
Xem
S1138849878E aeot Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.32 x 3.03 57 61 Very Good Very Good Faint 1485 GIA close  Xóa
Heart
O6140668413N 0,63 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 62.900.000
2621
Xem
O6140668413N ahmo Heart 0,63 Yellow VVS1 Fancy - 4.53 x 5.35 x 3.42 63,9 64 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1638 GIA close  Xóa
Heart
T7128420849P 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 64.400.000
2685
Xem
T7128420849P ahuo Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.76 x 5.35 x 3.09 57,8 58 Very Good Good Faint 1678 GIA close  Xóa
Heart
S7102002741C 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 65.600.000
2733
Xem
S7102002741C aubo Heart 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 3.80 x 4.13 x 2.40 58 61 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1708 GIA close  Xóa
Heart
H2139361811H 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Excellent Faint GIA 67.200.000
2800
Xem
H2139361811H autb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 4.76 x 5.66 x 3.58 63,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent Faint 1750 GIA close  Xóa
Heart
O3140262098L 0,57 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 67.800.000
2827
Xem
O3140262098L auhu Heart 0,57 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 5.14 x 3.06 59,5 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1767 GIA close  Xóa
Heart
W3127813389E 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
W3127813389E auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
T1138701752O 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
T1138701752O aobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.53 x 6.74 x 3.48 51,6 60 Very Good Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
R7140668411I 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 71.000.000
2957
Xem
R7140668411I aoeo Heart 0,56 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.63 x 5.52 x 2.97 53,8 68 None Very Good Very Good Faint 1848 GIA close  Xóa
Heart
O7136798761Q 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 74.400.000
3101
Xem
O7136798761Q acmo Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.41 x 6.35 x 3.75 59 55 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 1938 GIA close  Xóa
Heart
R5127813392G 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 84.500.000
3520
Xem
R5127813392G nnbb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.48 x 5.82 x 3.87 70,6 63 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2200 GIA close  Xóa
Heart
N7114658757M 1,23 Yellow Brown
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 85.000.000
3542
Xem
N7114658757M nnae Heart 1,23 Yellow Brown VS1 Fancy - 6.11 x 7.47 x 4.34 58,1 61 Very Good Good None 2214 GIA close  Xóa
Heart
U1140668415K 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 86.000.000
3584
Xem
U1140668415K nneb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.80 x 5.73 x 3.35 58,5 59 Very Thick - Extr. Thick Very Small Excellent Very Good Faint 2240 GIA close  Xóa
Heart
R3136368484H 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
R3136368484H nnct Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.53 x 5.17 x 2.82 54,5 62 None Good Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
T6128343360B 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
T6128343360B nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
E7140668418D 0,72 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 88.500.000
3686
Xem
E7140668418D nmbe Heart 0,72 Yellow VS1 Fancy - 4.84 x 5.48 x 3.71 67,7 53 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2304 GIA close  Xóa
Heart
W2139361844L 0,80 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 89.100.000
3712
Xem
W2139361844L nmnb Heart 0,80 Yellow VVS2 Fancy - 5.31 x 6.15 x 3.43 55,7 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2320 GIA close  Xóa
Heart
W0137261354D 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 89.900.000
3744
Xem
W0137261354D nmeb Heart 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.51 x 5.79 x 3.78 65,4 62 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2340 GIA close  Xóa
Heart
L8138580589O 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Fair Faint GIA 92.200.000
3840
Xem
L8138580589O nebb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.12 x 5.81 x 3.63 62,5 62 Excellent Fair Faint 2400 GIA close  Xóa
Heart
L5127813395T 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 99.800.000
4160
Xem
L5127813395T nhbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.81 x 6.00 x 3.46 57,7 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2600 GIA close  Xóa
Heart
H3140668420R 0,75 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 100.800.000
4200
Xem
H3140668420R nhnt Heart 0,75 Yellow VVS2 Fancy - 4.96 x 5.97 x 3.31 55,4 67 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2625 GIA close  Xóa
Heart
F3139361859I 0,94 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 102.900.000
4286
Xem
F3139361859I nhuc Heart 0,94 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 6.18 x 3.92 63,5 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 2679 GIA close  Xóa
Heart
V6137464477F 0,90 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
V6137464477F nubb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy - 5.15 x 6.38 x 3.67 57,5 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2700 GIA close  Xóa
Heart
F5133559928Z 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
F5133559928Z nubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.08 x 5.59 x 4.11 73,6 55 Excellent Good None 2700 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG