Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
R1107617893C 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
R1107617893C tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
D497109858T 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
D497109858T uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
G876750345D 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 29.700.000
1238
Xem
G876750345D uue Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 774 GIA close  Xóa
Heart
F1125953976A 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
F1125953976A cbb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.75 x 5.13 x 2.69 52,5 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 900 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
M8127884399R 0,50 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
M8127884399R antb Heart 0,50 Yellow IF Fancy - 4.64 x 5.05 x 2.68 53 60 Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
R373723284F 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
R373723284F anut Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1275 GIA close  Xóa
Heart
Z0125401014B 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Excellent Faint GIA 50.700.000
2112
Xem
Z0125401014B amnb Heart 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.95 x 5.28 x 3.08 58,4 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent Faint 1320 GIA close  Xóa
Heart
T7128420849B 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 51.500.000
2147
Xem
T7128420849B amen Heart 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.76 x 5.35 x 3.09 57,8 58 Very Good Good Faint 1342 GIA close  Xóa
Heart
P0111334835I 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
P0111334835I amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
M8128728823B 1,01 Yellow
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 54.300.000
2262
Xem
M8128728823B aeae Heart 1,01 Yellow VVS1 - 5.75 x 6.17 x 3.69 59,7 67 Very Good Very Good Faint 1414 GIA close  Xóa
Heart
Q8128728824C 1,01 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 54.300.000
2262
Xem
Q8128728824C aeae Heart 1,01 Yellow VVS2 - 5.17 x 6.14 x 3.86 62,9 58 Very Good Good None 1414 GIA close  Xóa
Heart
L6102002741Q 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 57.000.000
2374
Xem
L6102002741Q aeoe Heart 0,28 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 3.80 x 4.13 x 2.40 58 61 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1484 GIA close  Xóa
Heart
U2127813389T 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 59.900.000
2496
Xem
U2127813389T athb Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1560 GIA close  Xóa
Heart
Q5128780264P 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 61.300.000
2554
Xem
Q5128780264P atch Heart 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.96 x 5.40 x 2.91 53,9 53 Very Good Good None 1596 GIA close  Xóa
Heart
F4129159759K 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 62.700.000
2611
Xem
F4129159759K ahmn Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.41 x 6.35 x 3.75 59 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1632 GIA close  Xóa
Heart
O4128728827E 1,26 Yellow
VS1 - Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
O4128728827E auhe Heart 1,26 Yellow VS1 - 5.87 x 6.84 x 4.04 59,1 57 Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Heart
E5128728825M 1,22 Yellow
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 67.900.000
2830
Xem
E5128728825M auhc Heart 1,22 Yellow VS1 - 5.54 x 7.09 x 3.96 55,9 61 Excellent Very Good Faint 1769 GIA close  Xóa
Heart
P3106763009Y 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
P3106763009Y aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
O7127813434L 1,04 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 69.300.000
2886
Xem
O7127813434L aobe Heart 1,04 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.63 x 6.08 x 3.83 68,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1804 GIA close  Xóa
Heart
B4128353132K 1,22 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 70.300.000
2928
Xem
B4128353132K aomb Heart 1,22 Yellow VS1 Fancy - 6.30 x 6.83 x 3.84 56,3 70 Very Good Very Good Faint 1830 GIA close  Xóa
Heart
N7121021243Y 0,71 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 70.900.000
2954
Xem
N7121021243Y aoeh Heart 0,71 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.49 x 5.64 x 3.39 60 55 Good Good Faint 1846 GIA close  Xóa
Heart
H5128728828J 1,29 Yellow
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 71.900.000
2994
Xem
H5128728828J aoua Heart 1,29 Yellow VVS1 - 6.14 x 6.96 x 3.89 55,9 60 Excellent Very Good None 1871 GIA close  Xóa
Heart
B8128728830A 1,34 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 72.000.000
3002
Xem
B8128728830A aouh Heart 1,34 Yellow VVS2 - 6.27 x 7.22 x 4.08 56,5 53 Excellent Very Good None 1876 GIA close  Xóa
Heart
S7123109774P 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 72.600.000
3024
Xem
S7123109774P aocb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1890 GIA close  Xóa
Heart
J1121021250N 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 78.700.000
3280
Xem
J1121021250N nbtb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.48 x 6.21 x 3.66 58,9 57 Very Good Very Good Faint 2050 GIA close  Xóa
Heart
P7123198773S 1,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 81.700.000
3405
Xem
P7123198773S nano Heart 1,52 Yellow VVS2 Fancy - 6.74 x 7.29 x 4.11 56,4 64 Extr. Thick - Thick None Very Good Very Good Faint 2128 GIA close  Xóa
Heart
C6114658757P 1,23 Yellow Brown
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 85.000.000
3542
Xem
C6114658757P nnae Heart 1,23 Yellow Brown VS1 Fancy - 6.11 x 7.47 x 4.34 58,1 61 Very Good Good None 2214 GIA close  Xóa
Heart
F3126943935H 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Excellent Faint GIA 85.300.000
3555
Xem
F3126943935H nnnn Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.76 x 6.69 x 3.36 50,2 63 Very Good Excellent Faint 2222 GIA close  Xóa
Heart
L4128343360Q 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
L4128343360Q nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG