Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.429 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Marquise
I3106316014V 0,15 Pink
Light
VVS2 - Very Good Fair None GIA 23.000.000
960
Xem
I3106316014V hbb Marquise 0,15 Pink VVS2 Light - 4.51 x 2.77 x 1.85 66,7 59 Very Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Marquise
Q7135953913A 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 27.800.000
1160
Xem
Q7135953913A unt Marquise 0,44 Yellow VS1 Fancy - 6.67 x 3.63 x 2.73 75,2 55 Thick - Extr. Thick Good Good Faint 725 GIA close  Xóa
Marquise
B7106316022G 0,28 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
B7106316022G oeb Marquise 0,28 Pink VS1 Faint - 6.85 x 3.45 x 2.15 62,5 56 Good Good None 840 GIA close  Xóa
Marquise
M8121820244D 0,25 Pink
Very Light
VVS2 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
M8121820244D abbb Marquise 0,25 Pink VVS2 Very Light - 6.08 x 3.12 x 1.90 61,1 50 Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Marquise
K6136376625X 0,23 Pink
Very Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 39.700.000
1656
Xem
K6136376625X abmt Marquise 0,23 Pink VS1 Very Light - 6.24 x 3.14 x 1.99 63,4 53 Very Good Very Good None 1035 GIA close  Xóa
Marquise
A1106316023M 0,32 Pink
Very Light
VS1 - Good Good Faint GIA 43.000.000
1792
Xem
A1106316023M aanb Marquise 0,32 Pink VS1 Very Light - 6.30 x 3.40 x 2.44 71,7 51 Good Good Faint 1120 GIA close  Xóa
Marquise
E7123859337K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.500.000
1939
Xem
E7123859337K anan Marquise 0,51 Yellow VS1 Fancy - 8.92 x 3.89 x 2.06 52,9 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1212 GIA close  Xóa
Marquise
G1138374167P 0,25 Pink
Fancy Light
VS1 - Good Fair None GIA 53.800.000
2240
Xem
G1138374167P aebb Marquise 0,25 Pink VS1 Fancy Light - 6.81 x 3.17 x 1.98 62,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Good Fair None 1400 GIA close  Xóa
Marquise
X8115138502S 0,71 Yellow
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000
2272
Xem
X8115138502S aenb Marquise 0,71 Yellow VS1 Very Light - 8.90 x 4.86 x 2.84 58,4 58 Medium - Very Thick Good Good None 1420 GIA close  Xóa
Marquise
A2140557793O 0,33 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 57.000.000
2376
Xem
A2140557793O aeot Marquise 0,33 Pink VVS2 Faint - 6.97 x 3.66 x 2.26 61,8 59 Very Good Very Good None 1485 GIA close  Xóa
Marquise
G1136376627J 0,30 Pink
Very Light
VS1 - Very Good Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
G1136376627J atbb Marquise 0,30 Pink VS1 Very Light - 6.42 x 3.60 x 2.22 61,7 54 Very Good Good None 1500 GIA close  Xóa
Marquise
O4140859219X 0,68 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good None GIA 73.100.000
3046
Xem
O4140859219X acbe Marquise 0,68 Yellow VVS1 Fancy - 7.32 x 4.29 x 2.99 69,8 54 Small Good Good None 1904 GIA close  Xóa
Marquise
U2115138500U 0,55 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 84.500.000
3520
Xem
U2115138500U nnbb Marquise 0,55 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.66 x 4.38 x 2.75 62,9 55 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2200 GIA close  Xóa
Marquise
M497232830G 0,41 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 86.600.000
3608
Xem
M497232830G nntt Marquise 0,41 Pink VVS2 Faint - 8.16 x 3.34 x 2.06 61,8 57 Very Good Good None 2255 GIA close  Xóa
Marquise
R1131368284R 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 87.000.000
3626
Xem
R1131368284R nnhh Marquise 1,03 Yellow VVS1 Fancy Light - 10.14 x 5.19 x 3.45 66,6 62 Slightly Thick - Very Thick Very Good Very Good None 2266 GIA close  Xóa
Marquise
Z3138497999K 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 97.900.000
4080
Xem
Z3138497999K nttb Marquise 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 10.38 x 5.31 x 3.08 58,1 64 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 2550 GIA close  Xóa
Marquise
Q257651750E 0,86 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 99.100.000
4128
Xem
Q257651750E ntob Marquise 0,86 Yellow VS1 Fancy - 8.80 x 4.65 x 3.40 73,1 51 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 2580 GIA close  Xóa
Marquise
I5106316025V 0,57 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good Faint GIA 109.400.000
4560
Xem
I5106316025V notb Marquise 0,57 Pink VS1 Faint - 7.91 x 4.53 x 2.74 60,5 56 Very Good Good Faint 2850 GIA close  Xóa
Marquise
I0138350453O 0,33 Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 114.000.000
4752
Xem
I0138350453O ncub Marquise 0,33 Pink VS1 Light - 8.35 x 3.01 x 2.01 66,9 63 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good None 2970 GIA close  Xóa
Marquise
T1127761279C 0,50 Pink
Very Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 134.400.000
5600
Xem
T1127761279C mtbb Marquise 0,50 Pink VS1 Very Light - 7.62 x 4.08 x 2.72 66,5 62 Excellent Very Good None 3500 GIA close  Xóa
Marquise
T496461910A 1,25 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 230.400.000
9600
Xem
T496461910A hbbb Marquise 1,25 Yellow VS1 Fancy - 10.71 x 5.71 x 3.47 60,7 55 Very Good Very Good Faint 6000 GIA close  Xóa
Marquise
H0139716334Q 2,11 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 243.100.000
10128
Xem
H0139716334Q hmmb Marquise 2,11 Yellow VVS2 Fancy - 11.15 x 6.33 x 4.07 64,4 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 6330 GIA close  Xóa
Marquise
U053255269U 0,45 Pink
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16875
Xem
U053255269U aantb Marquise 0,45 Pink VS1 Fancy - 6.99 x 3.52 x 2.64 75 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 11250 GIA close  Xóa
Marquise
E6120027239O 1,02 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

19890
Xem
E6120027239O amnhb Marquise 1,02 Pink VS1 Faint - 8.76 x 4.88 x 3.20 65,6 61 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 13260 GIA close  Xóa
Marquise
F4138641438M 1,05 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26460
Xem
F4138641438M aocbb Marquise 1,05 Yellow VVS1 Fancy Intense - 10.66 x 5.27 x 3.12 59,2 54 Thin - Very Thick None Excellent Good 18900 GIA close  Xóa
Marquise
A672715270N 0,51 Pink Orange
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

38709
Xem
A672715270N nobtb Marquise 0,51 Pink Orange VS1 Fancy - 8.34 x 4.27 x 2.49 58,3 64 Medium - Thick None Very Good Good None 28050 GIA close  Xóa
Marquise
R4129723513P 0,81 Pink
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

44712
Xem
R4129723513P mnebb Marquise 0,81 Pink VS1 Fancy Light - 9.48 x 4.79 x 2.69 56,2 55 Very Thick - Extr. Thick Extremely Large Very Good Good None 32400 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG