Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.391 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Marquise
W2135953913R 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 29.600.000
1160
Xem
W2135953913R unt Marquise 0,44 Yellow VS1 Fancy - 6.67 x 3.63 x 2.73 75,2 55 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 725 GIA close  Xóa
Marquise
I2138374167P 0,25 Pink
Light
VS1 - Good Fair None GIA 38.300.000
1501
Xem
I2138374167P cmo Marquise 0,25 Pink VS1 Light - 6.81 x 3.17 x 1.98 62,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Good Fair None 938 GIA close  Xóa
Marquise
P2136376625I 0,23 Pink
Very Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1656
Xem
P2136376625I abmt Marquise 0,23 Pink VS1 Very Light - 6.24 x 3.14 x 1.99 63,4 53 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 1035 GIA close  Xóa
Marquise
E4142179633N 0,30 Pink
Faint
IF - Excellent Good Faint GIA 46.800.000
1837
Xem
E4142179633N aaeo Marquise 0,30 Pink IF Faint - 7.29 x 3.28 x 2.12 64,7 57 None Excellent Good Faint 1148 GIA close  Xóa
Marquise
K5141986293J 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 51.200.000
2006
Xem
K5141986293J ante Marquise 0,57 Yellow VS1 Fancy - 7.94 x 4.21 x 2.48 58,9 62 Thick - Extr. Thick None Good Good None 1254 GIA close  Xóa
Marquise
Q5140557793A 0,33 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 60.600.000
2376
Xem
Q5140557793A aeot Marquise 0,33 Pink VVS2 Faint - 6.97 x 3.66 x 2.26 61,8 59 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 1485 GIA close  Xóa
Marquise
U299011260O 0,30 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 61.200.000
2400
Xem
U299011260O atbb Marquise 0,30 Pink VS1 Very Light - 7.18 x 3.56 x 2.03 56,9 55 Thin - Very Thick None Good Good None 1500 GIA close  Xóa
Marquise
C4136376627L 0,30 Pink
Very Light
VS1 - Very Good Good None GIA 61.200.000
2400
Xem
C4136376627L atbb Marquise 0,30 Pink VS1 Very Light - 6.42 x 3.60 x 2.22 61,7 54 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 1500 GIA close  Xóa
Marquise
U0142605603V 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good None GIA 75.600.000
2966
Xem
U0142605603V aote Marquise 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 9.67 x 5.24 x 3.35 63,9 56 Extr. Thin - Extr. Thick Very Small Good Good None 1854 GIA close  Xóa
Marquise
B7115138500J 0,55 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 89.800.000
3520
Xem
B7115138500J nnbb Marquise 0,55 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.66 x 4.38 x 2.75 62,9 55 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2200 GIA close  Xóa
Marquise
E2142690605Y 1,20 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 90.600.000
3552
Xem
E2142690605Y nnnb Marquise 1,20 Yellow VVS1 Fancy Light - 12.05 x 5.42 x 3.09 57 62 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 2220 GIA close  Xóa
Marquise
U597232830J 0,41 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 92.000.000
3608
Xem
U597232830J nntt Marquise 0,41 Pink VVS2 Faint - 8.16 x 3.34 x 2.06 61,8 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 2255 GIA close  Xóa
Marquise
M8131368284K 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 92.500.000
3626
Xem
M8131368284K nnhh Marquise 1,03 Yellow VVS1 Fancy Light - 10.14 x 5.19 x 3.45 66,6 62 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 2266 GIA close  Xóa
Marquise
V6138497999E 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 104.000.000
4080
Xem
V6138497999E nttb Marquise 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 10.38 x 5.31 x 3.08 58,1 64 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 2550 GIA close  Xóa
Marquise
D4146002664U 1,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 107.800.000
4227
Xem
D4146002664U nhen Marquise 1,51 Yellow VS1 Fancy Light - 11.79 x 5.64 x 3.32 58,9 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 2642 GIA close  Xóa
Marquise
S2138350453R 0,33 Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 121.200.000
4752
Xem
S2138350453R ncub Marquise 0,33 Pink VS1 Light - 8.35 x 3.01 x 2.01 66,9 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 2970 GIA close  Xóa
Marquise
O5146303035C 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 163.200.000
6400
Xem
O5146303035C ebbb Marquise 1,00 Yellow VVS1 Fancy Light - 9.33 x 4.79 x 3.27 68,2 52 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 4000 GIA close  Xóa
Marquise
S0146095942Z 0,71 Pink
Very Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 227.200.000
8910
Xem
S0146095942Z tthc Marquise 0,71 Pink VVS2 Very Light - 10.04 x 4.64 x 2.38 51,3 58 Thin - Very Thick Small Good Good Faint 5569 GIA close  Xóa
Marquise
Z096461910M 1,25 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 244.800.000
9600
Xem
Z096461910M hbbb Marquise 1,25 Yellow VS1 Fancy - 10.71 x 5.71 x 3.47 60,7 55 Very Good Very Good Faint 6000 GIA close  Xóa
Marquise
C8146095936B 0,81 Pink
Faint
IF - Excellent Very Good None GIA 259.200.000
10165
Xem
C8146095936B hmtm Marquise 0,81 Pink IF Faint - 9.60 x 4.81 x 2.93 60,9 57 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 6353 GIA close  Xóa
Marquise
J853255269Y 0,45 Pink
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16875
Xem
J853255269Y aantb Marquise 0,45 Pink VS1 Fancy - 6.99 x 3.52 x 2.64 75 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 11250 GIA close  Xóa
Marquise
Z5120027239M 1,02 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

19890
Xem
Z5120027239M amnhb Marquise 1,02 Pink VS1 Faint - 8.76 x 4.88 x 3.20 65,6 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 13260 GIA close  Xóa
Marquise
X6144164067U 1,55 Pink
Faint
IF - Excellent Excellent Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

30380
Xem
X6144164067U naubb Marquise 1,55 Pink IF Faint - 13.17 x 5.99 x 3.27 54,5 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Excellent Faint 21700 GIA close  Xóa
Marquise
A772715270H 0,51 Pink
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

38709
Xem
A772715270H nobtb Marquise 0,51 Pink VS1 Fancy - 8.34 x 4.27 x 2.49 58,3 64 Medium - Thick None Very Good Good None 28050 GIA close  Xóa
Marquise
V1129723513S 0,81 Pink
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

44712
Xem
V1129723513S mnebb Marquise 0,81 Pink VS1 Fancy Light - 9.48 x 4.79 x 2.69 56,2 55 Very Thick - Extr. Thick Extremely Large Very Good Good None 32400 GIA close  Xóa
Marquise
D2146968347P 1,02 Pink
Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

75735
Xem
D2146968347P thabb Marquise 1,02 Pink VVS1 Light - 10.66 x 4.97 x 2.95 59,3 55 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 56100 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG