Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
K7128026709N 0,62 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good None GIA 21.400.000
893
Xem
K7128026709N tto Pear 0,62 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.80 x 4.41 x 2.78 62,9 54 Excellent Very Good None 558 GIA close  Xóa
Pear
R2126281285Z 0,36 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 23.500.000
979
Xem
R2126281285Z han Pear 0,36 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.62 x 3.62 x 2.37 65,6 57 Very Good Very Good None 612 GIA close  Xóa
Pear
J5126281297E 0,37 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 24.100.000
1006
Xem
J5126281297E hnc Pear 0,37 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.00 x 3.60 x 2.61 72,4 54 Excellent Very Good None 629 GIA close  Xóa
Pear
J1129017430D 0,57 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good Faint GIA 25.200.000
1050
Xem
J1129017430D hth Pear 0,57 Yellow VS1 Fancy Light - 6.13 x 4.25 x 2.85 67 66 Extr. Thick - Very Thick None Good Good Faint 656 GIA close  Xóa
Pear
X5126281298T 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 26.100.000
1088
Xem
X5126281298T hob Pear 0,40 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.75 x 3.95 x 2.39 60,3 54 Very Good Good None 680 GIA close  Xóa
Pear
G3126281544F 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
G3126281544F utb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.77 x 3.96 x 2.74 69,3 54 Very Good Good Faint 750 GIA close  Xóa
Pear
F1126282378D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
F1126282378D utb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.93 x 3.85 x 2.85 74 54 Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
P6109195281T 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.100.000
1254
Xem
P6109195281T uoe Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 784 GIA close  Xóa
Pear
T4114659248W 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
T4114659248W oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
A2127813031D 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
A2127813031D ont Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 825 GIA close  Xóa
Pear
V8126281284I 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
V8126281284I ont Pear 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 5.92 x 4.28 x 2.83 66,1 58 Very Good Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Pear
S0130372613Z 0,28 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
S0130372613Z oeb Pear 0,28 Pink VS1 Faint - 5.67 x 3.41 x 2.00 58,5 59 Very Good Good None 840 GIA close  Xóa
Pear
R5113133883L 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 33.600.000
1398
Xem
R5113133883L oue Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 Medium - Very Thick None Very Good Very Good Faint 874 GIA close  Xóa
Pear
D1128133967D 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
D1128133967D ocm Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 6.58 x 4.29 x 2.57 60 54 Medium - Extr. Thick None Good Good None 893 GIA close  Xóa
Pear
X4119435057G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
X4119435057G cbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.21 x 4.06 x 2.74 67,4 52 Very Thick - Very Thick None Good Good Faint 900 GIA close  Xóa
Pear
K495053954V 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
K495053954V cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
Q3113472427V 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q3113472427V cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
W6126400264Z 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
W6126400264Z cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
M1113653687P 0,21 Pink
Faint
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
M1113653687P cet Pear 0,21 Pink VVS1 Faint - 4.97 x 3.48 x 1.84 52,8 59 Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
P6126400255M 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 37.000.000
1541
Xem
P6126400255M chm Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 963 GIA close  Xóa
Pear
S8130058988N 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
S8130058988N cun Pear 0,81 Yellow VVS1 Fancy - 7.18 x 4.70 x 3.22 68,5 60 Extr. Thick - Thick None Very Good Very Good Faint 972 GIA close  Xóa
Pear
Z7126330976I 0,58 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Good Good None GIA 37.900.000
1578
Xem
Z7126330976I coh Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.68 x 4.46 x 2.67 60 63 Thick - Very Thick None Good Good None 986 GIA close  Xóa
Pear
E6126279480P 0,71 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 38.200.000
1590
Xem
E6126279480P cce Pear 0,71 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.51 x 4.59 x 2.95 64,1 60 Very Good Good Faint 994 GIA close  Xóa
Pear
Z7126282209U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
Z7126282209U abbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.64 x 3.97 x 2.81 70,8 58 Very Good Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Pear
B5127813035S 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1602
Xem
B5127813035S abba Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1001 GIA close  Xóa
Pear
K3129373172I 0,54 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good Faint GIA 39.400.000
1642
Xem
K3129373172I abnh Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy - 6.26 x 4.08 x 2.80 68,6 53 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Very Good Faint 1026 GIA close  Xóa
Pear
Q6122798004Z 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 39.900.000
1664
Xem
Q6122798004Z abeb Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.60 x 4.19 x 2.65 63,3 56 Extr. Thick - Thick None Excellent Very Good None 1040 GIA close  Xóa
Pear
X6116694157M 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.800.000
1701
Xem
X6116694157M abhm Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.85 x 3.85 x 2.90 75,5 52 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1063 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG