Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.502 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
B2130897739D 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
B2130897739D teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
X3134946900S 0,70 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 22.800.000
952
Xem
X3134946900S tct Pear 0,70 Yellow VS1 Fancy Light - 7.16 x 4.10 x 3.05 74,4 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 595 GIA close  Xóa
Pear
H2138828672W 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 27.800.000
1160
Xem
H2138828672W unt Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.61 x 4.13 x 2.60 62,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 725 GIA close  Xóa
Pear
M8138466992J 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 29.400.000
1224
Xem
M8138466992J uht Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 6.40 x 4.32 x 2.62 60,6 62 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
Z8138466995B 0,52 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 30.000.000
1248
Xem
Z8138466995B uob Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.41 x 4.32 x 2.69 62,3 61 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 780 GIA close  Xóa
Pear
I4127813031B 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
I4127813031B ont Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 825 GIA close  Xóa
Pear
M0137473812Z 0,26 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 33.000.000
1373
Xem
M0137473812Z oto Pear 0,26 Pink VS1 Faint - 5.30 x 3.26 x 2.05 62,8 63 Good Good None 858 GIA close  Xóa
Pear
Q0105650952D 0,72 Yellow Other
VS1 - Very Good Very Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
Q0105650952D ohe Pear 0,72 Yellow Other VS1 - 6.67 x 4.70 x 3.00 63,5 59 Very Good Very Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
R4138399054O 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 33.200.000
1382
Xem
R4138399054O ohe Pear 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.75 x 4.51 x 3.06 67,8 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 864 GIA close  Xóa
Pear
G4126400264F 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 34.000.000
1416
Xem
G4126400264F oot Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 885 GIA close  Xóa
Pear
Y295053954S 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
Y295053954S cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
C2137138652M 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 35.200.000
1467
Xem
C2137138652M cau Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 917 GIA close  Xóa
Pear
D4138849867P 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 36.000.000
1501
Xem
D4138849867P cmo Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.60 x 4.52 x 2.36 52,2 65 Very Good Good None 938 GIA close  Xóa
Pear
P0134891468F 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 36.500.000
1520
Xem
P0134891468F ctb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.73 x 4.20 x 2.59 61,7 59 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 950 GIA close  Xóa
Pear
X1134007742K 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 36.900.000
1536
Xem
X1134007742K chb Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.12 x 4.35 x 2.96 67,9 54 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 960 GIA close  Xóa
Pear
T5131283495U 0,27 Pink
Faint
VS1 - Good Fair None GIA 37.300.000
1555
Xem
T5131283495U cun Pear 0,27 Pink VS1 Faint - 5.25 x 3.42 x 2.17 63,6 61 Good Fair None 972 GIA close  Xóa
Pear
T4137102742V 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 37.300.000
1555
Xem
T4137102742V cun Pear 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.96 x 4.81 x 3.04 63,3 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 972 GIA close  Xóa
Pear
C6134007745S 0,62 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.100.000
1587
Xem
C6134007745S ccn Pear 0,62 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.66 x 4.28 x 2.87 67 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 992 GIA close  Xóa
Pear
K6138031796H 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 39.700.000
1654
Xem
K6138031796H abme Pear 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.86 x 3.73 x 2.24 60 56 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1034 GIA close  Xóa
Pear
S1138031928U 0,80 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 41.300.000
1720
Xem
S1138031928U abut Pear 0,80 Yellow VVS2 Fancy - 7.78 x 4.97 x 3.00 60,3 57 Thick - Very Thick Very Good Very Good Faint 1075 GIA close  Xóa
Pear
N2134007730A 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 41.900.000
1747
Xem
N2134007730A abcn Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 6.08 x 4.04 x 2.82 69,7 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1092 GIA close  Xóa
Pear
Q195876927W 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 42.000.000
1750
Xem
Q195876927W abce Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.36 x 2.35 53,9 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1094 GIA close  Xóa
Pear
G6138466984F 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
G6138466984F aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.35 x 4.29 x 2.65 61,6 62 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Pear
E8138466985O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
E8138466985O aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.39 x 4.31 x 2.68 62,1 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
X8138466987B 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
X8138466987B aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.74 x 4.14 x 2.53 61,1 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1100 GIA close  Xóa
Pear
S0106704814C 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
S0106704814C aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
U4138466986L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
U4138466986L aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.61 x 4.32 x 2.60 60,1 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Pear
A8138466990S 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
A8138466990S aann Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 6.34 x 4.28 x 2.67 62,3 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Pear
L0138466991P 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 43.100.000
1795
Xem
L0138466991P aann Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 6.64 x 4.18 x 2.60 62,1 63 Thin - Thick None Very Good Good Faint 1122 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG