Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.885 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
B2130897739D 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
B2130897739D teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
P5126281297H 0,37 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 24.100.000
1006
Xem
P5126281297H hnc Pear 0,37 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.00 x 3.60 x 2.61 72,4 54 Excellent Very Good None 629 GIA close  Xóa
Pear
T2132473987F 0,21 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 24.200.000
1008
Xem
T2132473987F hmb Pear 0,21 Pink VS1 Faint - 4.61 x 3.04 x 2.06 67,6 54 Good Good None 630 GIA close  Xóa
Pear
D4132473989P 0,22 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
D4132473989P hhb Pear 0,22 Pink VS1 Faint - 5.73 x 3.13 x 1.83 58,4 56 Good Good None 660 GIA close  Xóa
Pear
J3130058988I 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 28.000.000
1166
Xem
J3130058988I unc Pear 0,81 Yellow VVS1 Fancy - 7.18 x 4.70 x 3.22 68,5 60 Extr. Thick - Thick None Very Good Very Good Faint 729 GIA close  Xóa
Pear
Y8126281544P 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Y8126281544P utb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.77 x 3.96 x 2.74 69,3 54 Very Good Good Faint 750 GIA close  Xóa
Pear
F8126282378H 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
F8126282378H utb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.93 x 3.85 x 2.85 74 54 Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
U2109195281B 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.100.000
1254
Xem
U2109195281B uoe Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 784 GIA close  Xóa
Pear
U3132456314O 0,81 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 31.100.000
1296
Xem
U3132456314O oab Pear 0,81 Yellow VVS2 Fancy - 7.22 x 4.77 x 3.16 66,3 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 810 GIA close  Xóa
Pear
E0132449982R 0,74 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 31.200.000
1302
Xem
E0132449982R oae Pear 0,74 Yellow VVS1 Fancy - 7.08 x 4.59 x 3.04 66,2 63 Extr. Thick - Thick None Very Good Good None 814 GIA close  Xóa
Pear
T4114659248W 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
T4114659248W oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
R5113133883L 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 33.600.000
1398
Xem
R5113133883L oue Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 Medium - Very Thick None Very Good Very Good Faint 874 GIA close  Xóa
Pear
D1128133967D 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
D1128133967D ocm Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 6.58 x 4.29 x 2.57 60 54 Medium - Extr. Thick None Good Good None 893 GIA close  Xóa
Pear
R1130855304Z 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 34.600.000
1442
Xem
R1130855304Z cba Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 7.26 x 4.23 x 2.50 59,1 60 Good Good Faint 901 GIA close  Xóa
Pear
Y295053954S 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
Y295053954S cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
S3131538369S 0,74 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
S3131538369S cnt Pear 0,74 Yellow VS1 Fancy - 6.54 x 4.56 x 3.20 70,3 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Very Good Faint 925 GIA close  Xóa
Pear
R8126400264L 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
R8126400264L cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
F6131283495T 0,27 Pink
Faint
VS1 - Good Fair None GIA 36.300.000
1512
Xem
F6131283495T cet Pear 0,27 Pink VS1 Faint - 5.25 x 3.42 x 2.17 63,6 61 Good Fair None 945 GIA close  Xóa
Pear
N6132641034J 0,87 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 36.700.000
1531
Xem
N6132641034J ctu Pear 0,87 Yellow VS1 Fancy - 7.77 x 5.20 x 3.17 60,9 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 957 GIA close  Xóa
Pear
U6126279480X 0,71 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 38.200.000
1590
Xem
U6126279480X cce Pear 0,71 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.51 x 4.59 x 2.95 64,1 60 Very Good Good Faint 994 GIA close  Xóa
Pear
P2126282209O 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
P2126282209O abbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.64 x 3.97 x 2.81 70,8 58 Very Good Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Pear
F1130845352K 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 39.100.000
1630
Xem
F1130845352K abac Pear 0,70 Yellow VS1 Fancy - 7.18 x 4.68 x 2.86 61,2 69 None Excellent Good None 1019 GIA close  Xóa
Pear
Q3113472427V 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 40.300.000
1680
Xem
Q3113472427V abtb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 1050 GIA close  Xóa
Pear
U7116694157Q 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.800.000
1701
Xem
U7116694157Q abhm Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.85 x 3.85 x 2.90 75,5 52 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1063 GIA close  Xóa
Pear
G4125953885J 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 41.600.000
1734
Xem
G4125953885J aboe Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.25 x 4.25 x 2.64 62,1 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1084 GIA close  Xóa
Pear
Q195876927W 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 42.000.000
1750
Xem
Q195876927W abce Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.36 x 2.35 53,9 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1094 GIA close  Xóa
Pear
S0106704814C 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
S0106704814C aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
L5126282192L 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Fair Faint GIA 43.000.000
1792
Xem
L5126282192L aanb Pear 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.78 x 4.08 x 3.01 73,9 58 Good Fair Faint 1120 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG