Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.489 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
J8146408551M 0,51 Brown Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 17.900.000
701
Xem
J8146408551M emo Pear 0,51 Brown Yellow VVS2 Fancy Deep - 6.45 x 4.25 x 2.68 63 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 438 GIA close  Xóa
Pear
A4147146663L 0,60 Brown Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 19.300.000
755
Xem
A4147146663L eun Pear 0,60 Brown Yellow VS1 Fancy - 6.72 x 4.43 x 2.79 62,9 60 Medium - Very Thick None Very Good Good Faint 472 GIA close  Xóa
Pear
C7145090100U 0,51 Yellow-Brown
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 19.400.000
760
Xem
C7145090100U eut Pear 0,51 Yellow-Brown IF Fancy - 7.07 x 4.07 x 2.61 64 58 Medium - Thick None Excellent Very Good None 475 GIA close  Xóa
Pear
W4144951374V 0,72 Yellow-Brown
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 22.000.000
864
Xem
W4144951374V teb Pear 0,72 Yellow-Brown VS1 Fancy - 7.06 x 4.63 x 3.10 66,9 56 Medium - Extr. Thick None Very Good Very Good None 540 GIA close  Xóa
Pear
B2130897739M 0,42 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 22.300.000
874
Xem
B2130897739M teh Pear 0,42 Yellow VS1 Fancy Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 Thin - Very Thick None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
Q4145145614Y 0,75 Yellow-Brown
Fancy
VS1 - Excellent Excellent None GIA 22.900.000
899
Xem
Q4145145614Y thn Pear 0,75 Yellow-Brown VS1 Fancy - 7.99 x 4.63 x 3.03 65,4 69 Thick - Very Thick None Excellent Excellent None 562 GIA close  Xóa
Pear
M2140942459L 0,70 Brown Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 23.000.000
901
Xem
M2140942459L thm Pear 0,70 Brown Yellow VVS1 Fancy - 8.33 x 4.88 x 2.77 56,8 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 563 GIA close  Xóa
Pear
P8140038324V 0,37 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 23.100.000
906
Xem
P8140038324V thh Pear 0,37 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.58 x 4.06 x 2.30 56,7 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 566 GIA close  Xóa
Pear
K7141003262Z 0,70 Yellow-Brown
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 23.900.000
939
Xem
K7141003262Z tou Pear 0,70 Yellow-Brown VS1 Fancy - 8.04 x 4.62 x 2.90 62,7 58 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 587 GIA close  Xóa
Pear
H1144993401I 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 28.300.000
1110
Xem
H1144993401I hce Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 7.70 x 4.56 x 2.97 65,1 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 694 GIA close  Xóa
Pear
F1146960581U 0,71 Brown Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good None GIA 28.700.000
1126
Xem
F1146960581U ube Pear 0,71 Brown Yellow VS1 Fancy Deep - 8.02 x 4.64 x 2.64 57 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 704 GIA close  Xóa
Pear
Z4147146689Z 0,71 Brown Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 30.000.000
1176
Xem
Z4147146689Z umt Pear 0,71 Brown Yellow VVS2 Fancy Deep - 7.03 x 4.59 x 3.01 65,6 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 735 GIA close  Xóa
Pear
T6147439969W 0,25 Pink
Faint
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 32.600.000
1280
Xem
T6147439969W obb Pear 0,25 Pink VS1 Faint - 5.13 x 3.22 x 2.07 64,4 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 800 GIA close  Xóa
Pear
N3146469721J 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 33.300.000
1306
Xem
N3146469721J oah Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.35 x 4.40 x 2.64 59,9 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
I4105650952C 0,72 Yellow Other
VS1 - Very Good Very Good None GIA 35.200.000
1382
Xem
I4105650952C ohe Pear 0,72 Yellow Other VS1 - 6.67 x 4.70 x 3.00 63,5 59 Very Good Very Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
E5142828022P 0,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 36.800.000
1442
Xem
E5142828022P cba Pear 0,53 Yellow VS1 Fancy Light - 6.38 x 4.02 x 2.73 68 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 901 GIA close  Xóa
Pear
T8145368976M 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1498
Xem
T8145368976M cmh Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 6.91 x 4.08 x 2.54 62,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 936 GIA close  Xóa
Pear
O5145268916V 0,26 Pink
Faint
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1498
Xem
O5145268916V cmh Pear 0,26 Pink VVS2 Faint - 5.50 x 3.36 x 2.06 61,2 57 Medium - Thick None Excellent Very Good None 936 GIA close  Xóa
Pear
E6138849867X 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.300.000
1501
Xem
E6138849867X cmo Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.60 x 4.52 x 2.36 52,2 65 Very Thick - Extr. Thick Slightly Large Very Good Good None 938 GIA close  Xóa
Pear
X7143538540F 0,27 Brown Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 38.600.000
1512
Xem
X7143538540F cet Pear 0,27 Brown Pink VS1 Light - 5.23 x 3.34 x 2.08 62,1 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
B5140717267G 0,70 Yellow-Brown
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 39.000.000
1528
Xem
B5140717267G ctt Pear 0,70 Yellow-Brown VVS1 Fancy Light - 7.77 x 4.52 x 2.78 61,4 57 None Excellent Good Faint 955 GIA close  Xóa
Pear
Q0131283495F 0,27 Pink
Faint
VS1 - Good Fair None GIA 39.700.000
1555
Xem
Q0131283495F cun Pear 0,27 Pink VS1 Faint - 5.25 x 3.42 x 2.17 63,6 61 Good Fair None 972 GIA close  Xóa
Pear
H5145999237T 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 40.900.000
1605
Xem
H5145999237T abbm Pear 0,59 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.67 x 4.34 x 2.83 65,1 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1003 GIA close  Xóa
Pear
A8141860296Z 0,28 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 42.800.000
1680
Xem
A8141860296Z abtb Pear 0,28 Pink VS1 Faint - 5.64 x 3.55 x 2.17 61 63 Medium - Very Thick None Very Good Good None 1050 GIA close  Xóa
Pear
F6146470228B 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 42.800.000
1680
Xem
F6146470228B abtb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.46 x 4.32 x 2.71 62,9 59 Thin - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
F8147174820I 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 43.000.000
1686
Xem
F8147174820I abte Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 7.44 x 4.20 x 2.20 52,3 52 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1054 GIA close  Xóa
Pear
N595876927D 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 44.600.000
1750
Xem
N595876927D abce Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.36 x 2.35 53,9 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1094 GIA close  Xóa
Pear
Y7106704814N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 44.900.000
1760
Xem
Y7106704814N aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
O2147271586I 0,32 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 45.700.000
1792
Xem
O2147271586I aanb Pear 0,32 Pink VS1 Faint - 5.75 x 3.59 x 2.15 59,8 57 None Very Good Good None 1120 GIA close  Xóa
Pear
H1147374214P 0,51 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 45.700.000
1794
Xem
H1147374214P aana Pear 0,51 Yellow Green VVS2 Light - 7.06 x 4.33 x 2.77 63,9 54 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1121 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG