Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
Z4147146689Z 0,71 Brown Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 19.100.000
750
Xem
Z4147146689Z ehc Pear 0,71 Brown Yellow VVS2 Fancy Deep - 7.03 x 4.59 x 3.01 65,6 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 469 GIA close  Xóa
Pear
F1146960581U 0,71 Brown Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Very Good None GIA 19.700.000
773
Xem
F1146960581U eom Pear 0,71 Brown Yellow VS1 Fancy Deep - 8.02 x 4.64 x 2.64 57 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 483 GIA close  Xóa
Pear
E8151332861L 0,32 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 20.900.000
819
Xem
E8151332861L tan Pear 0,32 Yellow VVS2 Fancy - 5.35 x 3.69 x 2.31 62,8 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 512 GIA close  Xóa
Pear
H5148605758Z 0,71 Brown Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 21.300.000
835
Xem
H5148605758Z tnn Pear 0,71 Brown Yellow VVS2 Fancy Light - 7.83 x 4.97 x 3.02 60,6 61 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 522 GIA close  Xóa
Pear
A1130897739B 0,42 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 22.300.000
874
Xem
A1130897739B teh Pear 0,42 Yellow VS1 Fancy Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 Thin - Very Thick None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
Y7150883579N 0,42 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 25.700.000
1008
Xem
Y7150883579N hmb Pear 0,42 Yellow VVS2 Fancy - 7.08 x 3.96 x 2.09 52,9 55 Thin - Very Thick None Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Pear
A4151683866Y 0,38 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 26.400.000
1034
Xem
A4151683866Y heh Pear 0,38 Yellow VS1 Fancy - 5.82 x 3.62 x 2.46 67,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 646 GIA close  Xóa
Pear
V7145020320C 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 34.700.000
1360
Xem
V7145020320C otb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 6.19 x 4.08 x 2.68 65,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 850 GIA close  Xóa
Pear
S0145020375K 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 35.700.000
1400
Xem
S0145020375K out Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 7.03 x 4.32 x 2.28 52,8 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 875 GIA close  Xóa
Pear
V7145020380H 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 36.400.000
1429
Xem
V7145020380H ocm Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 6.64 x 4.34 x 2.45 56,5 65 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 893 GIA close  Xóa
Pear
U3150076131A 0,26 Pink Brown
Light
VS1 - Good Good Faint GIA 37.100.000
1456
Xem
U3150076131A cab Pear 0,26 Pink Brown VS1 Light - 5.50 x 3.23 x 2.03 62,8 61 None Good Good Faint 910 GIA close  Xóa
Pear
O4151055872O 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 37.400.000
1467
Xem
O4151055872O cau Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.63 x 4.12 x 2.68 65,1 58 Medium - Very Thick None Excellent Very Good Faint 917 GIA close  Xóa
Pear
T7151450904J 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 37.400.000
1467
Xem
T7151450904J cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
D4145020336A 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 37.500.000
1469
Xem
D4145020336A cao Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.19 x 4.09 x 2.73 66,8 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 918 GIA close  Xóa
Pear
W3151481628O 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 37.500.000
1469
Xem
W3151481628O cao Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.31 x 4.05 x 2.71 66,8 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 918 GIA close  Xóa
Pear
N7151182651U 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 37.800.000
1483
Xem
N7151182651U cnu Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 7.14 x 4.61 x 2.73 59,4 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 927 GIA close  Xóa
Pear
O5145268916V 0,26 Pink
Faint
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1498
Xem
O5145268916V cmh Pear 0,26 Pink VVS2 Faint - 5.50 x 3.36 x 2.06 61,2 57 Medium - Thick None Excellent Very Good None 936 GIA close  Xóa
Pear
J8143538540C 0,27 Brown Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 38.600.000
1512
Xem
J8143538540C cet Pear 0,27 Brown Pink VS1 Light - 5.23 x 3.34 x 2.08 62,1 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
T7151645279R 0,21 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 38.600.000
1512
Xem
T7151645279R cet Pear 0,21 Pink VS1 Faint - 5.00 x 2.94 x 1.99 67,6 59 Thin - Extr. Thick None Good Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
Q0149364262O 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 39.000.000
1530
Xem
Q0149364262O cth Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 Medium - Very Thick None Very Good Excellent None 956 GIA close  Xóa
Pear
A2151574211F 0,40 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 39.200.000
1536
Xem
A2151574211F chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy - 6.01 x 3.64 x 2.45 67,2 63 None Very Good Very Good Faint 960 GIA close  Xóa
Pear
Q0131283495F 0,27 Pink
Faint
VS1 - Good Fair None GIA 39.700.000
1555
Xem
Q0131283495F cun Pear 0,27 Pink VS1 Faint - 5.25 x 3.42 x 2.17 63,6 61 Good Fair None 972 GIA close  Xóa
Pear
J6144305625B 0,31 Brown Pink
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 40.500.000
1587
Xem
J6144305625B ccn Pear 0,31 Brown Pink VVS2 Fancy - 5.78 x 3.59 x 2.15 59,7 64 Thick - Extr. Thick None Good Good None 992 GIA close  Xóa
Pear
U7151055800I 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 41.100.000
1611
Xem
U7151055800I abbu Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.72 x 4.35 x 2.71 62,3 61 None Very Good Very Good None 1007 GIA close  Xóa
Pear
U7127813031Q 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 41.600.000
1632
Xem
U7127813031Q abnb Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1020 GIA close  Xóa
Pear
G4145713301W 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 41.600.000
1632
Xem
G4145713301W abnb Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.12 x 4.35 x 2.96 67,9 54 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1020 GIA close  Xóa
Pear
M6145020311R 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.100.000
1651
Xem
M6145020311R abmn Pear 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.42 x 2.79 63,1 56 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1032 GIA close  Xóa
Pear
X4151052629W 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 42.300.000
1659
Xem
X4151052629W abmu Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 7.48 x 4.37 x 2.62 59,9 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1037 GIA close  Xóa
Pear
V5142570190L 0,34 Brown Pink
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.300.000
1659
Xem
V5142570190L abmu Pear 0,34 Brown Pink VS1 Fancy - 5.71 x 3.59 x 2.30 64 63 None Very Good Very Good None 1037 GIA close  Xóa
Pear
R6151417436Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 42.800.000
1680
Xem
R6151417436Q abtb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.99 x 3.99 x 2.69 67,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline