Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.475 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
Q2130897739G 0,42 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.800.000
874
Xem
Q2130897739G teh Pear 0,42 Yellow VS1 Fancy Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 Thin - Very Thick None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
K4142896703X 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 22.200.000
888
Xem
K4142896703X ttt Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 7.07 x 4.19 x 2.47 59 60 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good None 555 GIA close  Xóa
Pear
S3140717266H 0,56 Yellow-Brown
Fancy Light
IF - Excellent Good Faint GIA 24.900.000
998
Xem
S3140717266H hne Pear 0,56 Yellow-Brown IF Fancy Light - 7.34 x 4.43 x 2.53 57,2 54 Medium - Extr. Thick None Excellent Good Faint 624 GIA close  Xóa
Pear
D1140942459Y 0,70 Brown Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 26.700.000
1070
Xem
D1140942459Y hhc Pear 0,70 Brown Yellow VVS1 Fancy - 8.33 x 4.88 x 2.77 56,8 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 669 GIA close  Xóa
Pear
R4138399054O 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 27.300.000
1094
Xem
R4138399054O hoe Pear 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.75 x 4.51 x 3.06 67,8 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 684 GIA close  Xóa
Pear
U6141003262P 0,70 Yellow-Brown
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.700.000
1109
Xem
U6141003262P hcm Pear 0,70 Yellow-Brown VS1 Fancy - 8.04 x 4.62 x 2.90 62,7 58 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 693 GIA close  Xóa
Pear
H0142789531K 0,71 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 28.400.000
1136
Xem
H0142789531K uab Pear 0,71 Yellow VVS2 Fancy - 7.01 x 4.54 x 2.99 65,8 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 710 GIA close  Xóa
Pear
L1142122132Z 0,34 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 29.900.000
1197
Xem
L1142122132Z ueo Pear 0,34 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.56 x 3.65 x 1.99 54,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 748 GIA close  Xóa
Pear
Y3142896730D 0,40 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 30.500.000
1219
Xem
Y3142896730D uhn Pear 0,40 Yellow VVS1 Fancy - 6.64 x 4.01 x 2.12 52,9 55 None Excellent Very Good Faint 762 GIA close  Xóa
Pear
L6142122109K 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 30.600.000
1224
Xem
L6142122109K uht Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 6.68 x 4.18 x 2.58 61,7 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 765 GIA close  Xóa
Pear
Y2138466992K 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 30.600.000
1224
Xem
Y2138466992K uht Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 6.40 x 4.32 x 2.62 60,6 62 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 31.000.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
Q3139359259Y 0,52 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.200.000
1248
Xem
Q3139359259Y uob Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.41 x 4.32 x 2.69 62,3 61 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 780 GIA close  Xóa
Pear
M0137473812Z 0,26 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 34.300.000
1373
Xem
M0137473812Z oto Pear 0,26 Pink VS1 Faint - 5.30 x 3.26 x 2.05 62,8 63 Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 858 GIA close  Xóa
Pear
M8105650952Z 0,72 Yellow Other
VS1 - Very Good Very Good None GIA 34.500.000
1382
Xem
M8105650952Z ohe Pear 0,72 Yellow Other VS1 - 6.67 x 4.70 x 3.00 63,5 59 Very Good Very Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
I4127813031B 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.700.000
1387
Xem
I4127813031B ohu Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 867 GIA close  Xóa
Pear
G6142828022X 0,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 36.000.000
1442
Xem
G6142828022X cba Pear 0,53 Yellow VS1 Fancy Light - 6.38 x 4.02 x 2.73 68 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 901 GIA close  Xóa
Pear
Y295053954S 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 36.700.000
1467
Xem
Y295053954S cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
R2140038324R 0,37 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 36.800.000
1474
Xem
R2140038324R cna Pear 0,37 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.58 x 4.06 x 2.30 56,7 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 921 GIA close  Xóa
Pear
O0138849867B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.500.000
1501
Xem
O0138849867B cmo Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.60 x 4.52 x 2.36 52,2 65 Very Thick - Extr. Thick Slightly Large Very Good Good None 938 GIA close  Xóa
Pear
X7143538540Q 0,27 Brown Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 37.800.000
1512
Xem
X7143538540Q cet Pear 0,27 Brown Pink VS1 Light - 5.23 x 3.34 x 2.08 62,1 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
R7141789884X 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 38.200.000
1528
Xem
R7141789884X ctt Pear 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.86 x 3.73 x 2.24 60 56 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 955 GIA close  Xóa
Pear
M1126279480G 0,71 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 38.300.000
1534
Xem
M1126279480G ctc Pear 0,71 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.51 x 4.59 x 2.94 64,1 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 959 GIA close  Xóa
Pear
T5131283495U 0,27 Pink
Faint
VS1 - Good Fair None GIA 38.900.000
1555
Xem
T5131283495U cun Pear 0,27 Pink VS1 Faint - 5.25 x 3.42 x 2.17 63,6 61 Good Fair None 972 GIA close  Xóa
Pear
N4141794548F 0,80 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 39.600.000
1586
Xem
N4141794548F cca Pear 0,80 Yellow VVS2 Fancy - 7.78 x 4.97 x 3.00 60,3 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 991 GIA close  Xóa
Pear
X1134007742K 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 40.100.000
1603
Xem
X1134007742K abbn Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.12 x 4.35 x 2.96 67,9 54 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1002 GIA close  Xóa
Pear
P7140717267Z 0,70 Yellow-Brown
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 40.900.000
1638
Xem
P7140717267Z abne Pear 0,70 Yellow-Brown VVS1 Fancy Light - 7.77 x 4.52 x 2.78 61,4 57 None Excellent Good Faint 1024 GIA close  Xóa
Pear
C6134007745S 0,62 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 41.400.000
1656
Xem
C6134007745S abmt Pear 0,62 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.66 x 4.28 x 2.87 67 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1035 GIA close  Xóa
Pear
S5141860296R 0,28 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 42.000.000
1680
Xem
S5141860296R abtb Pear 0,28 Pink VS1 Faint - 5.64 x 3.55 x 2.17 61 63 Medium - Very Thick None Very Good Good None 1050 GIA close  Xóa
Pear
S1142656773K 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 42.100.000
1686
Xem
S1142656773K abte Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 7.44 x 4.20 x 2.20 52,3 52 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1054 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG