Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.489 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
A4148309042N 0,46 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 20.700.000
810
Xem
A4148309042N tbh Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy Light - 5.32 x 3.77 x 2.79 74,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 506 GIA close  Xóa
Oval
Y4127813086W 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 24.500.000
960
Xem
Y4127813086W hbb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Medium - Extr. Thick None Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Oval
R6129093337G 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 25.000.000
979
Xem
R6129093337G han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
G2127813091G 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 25.100.000
984
Xem
G2127813091G hat Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Very Thin - Extr. Thick None Good Fair Faint 615 GIA close  Xóa
Oval
T2127813094P 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 25.700.000
1008
Xem
T2127813094P hmb Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Oval
X1127813090K 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 26.000.000
1018
Xem
X1127813090K hmh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Thick - Extr. Thick None Good Good None 636 GIA close  Xóa
Oval
E5141813630I 0,33 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 26.900.000
1056
Xem
E5141813630I hhb Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.45 x 2.46 71,1 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 660 GIA close  Xóa
Oval
U1127813101T 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 27.500.000
1080
Xem
U1127813101T hut Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Fair None 675 GIA close  Xóa
Oval
W7148309011Z 0,55 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1101
Xem
W7148309011Z hoo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy Light - 6.02 x 4.17 x 2.75 65,8 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 688 GIA close  Xóa
Oval
N0127813116M 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 28.100.000
1102
Xem
N0127813116M hoc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 689 GIA close  Xóa
Oval
I181459270X 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 29.000.000
1138
Xem
I181459270X uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 None Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
P7127813117N 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 29.500.000
1155
Xem
P7127813117N unn Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 722 GIA close  Xóa
Oval
S5148308969R 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 29.700.000
1166
Xem
S5148308969R unc Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.71 x 4.05 x 2.90 71,5 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 729 GIA close  Xóa
Oval
E7127813111C 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 30.300.000
1190
Xem
E7127813111C uee Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 744 GIA close  Xóa
Oval
A1145255412J 0,28 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1342
Xem
A1145255412J omc Oval 0,28 Pink VS1 Faint - 5.14 x 3.49 x 2.39 68,5 54 Thin - Very Thick None Very Good Good None 839 GIA close  Xóa
Oval
R2143835724G 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 34.300.000
1347
Xem
R2143835724G oen Oval 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.66 x 3.51 x 2.45 69,8 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
C1147687944O 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 35.700.000
1400
Xem
C1147687944O out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 5.34 x 3.99 x 2.89 72,4 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
S7148258894X 0,35 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 36.400.000
1429
Xem
S7148258894X ocm Oval 0,35 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.89 x 3.68 x 2.42 65,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
K6143835696T 0,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 36.400.000
1429
Xem
K6143835696T ocm Oval 0,35 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.76 x 3.42 x 2.51 73,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
S6147146672V 0,90 Brown Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 37.800.000
1482
Xem
S6147146672V cnh Oval 0,90 Brown Yellow VVS1 Fancy - 7.27 x 4.88 x 3.26 66,8 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 926 GIA close  Xóa
Oval
F7129532566K 0,26 Pink
Light
VS1 - Very Good Good None GIA 38.200.000
1498
Xem
F7129532566K cmh Oval 0,26 Pink VS1 Light - 4.44 x 3.25 x 2.30 70,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 936 GIA close  Xóa
Oval
N1147274431X 0,52 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 38.200.000
1498
Xem
N1147274431X cmh Oval 0,52 Yellow IF Fancy Light - 5.85 x 4.03 x 2.72 67,5 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 936 GIA close  Xóa
Oval
H6147274436D 0,52 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Good Faint GIA 38.200.000
1498
Xem
H6147274436D cmh Oval 0,52 Yellow IF Fancy Light - 5.59 x 4.11 x 2.79 68 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 936 GIA close  Xóa
Oval
M3138848550T 0,25 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 38.300.000
1501
Xem
M3138848550T cmo Oval 0,25 Pink VS1 Faint - 4.60 x 3.30 x 2.12 64,2 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 938 GIA close  Xóa
Oval
G7105650954Q 0,70 Yellow Other
VS1 - Very Good Good None GIA 38.600.000
1512
Xem
G7105650954Q cet Oval 0,70 Yellow Other VS1 - 6.15 x 4.40 x 3.10 70,1 56 Very Good Good None 945 GIA close  Xóa
Oval
O4137580995C 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 39.000.000
1530
Xem
O4137580995C cth Oval 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 6.23 x 4.19 x 2.46 58,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 956 GIA close  Xóa
Oval
V4116694183X 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 39.200.000
1536
Xem
V4116694183X chb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.65 x 3.97 x 2.79 70,3 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 960 GIA close  Xóa
Oval
W8148368074S 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.500.000
1549
Xem
W8148368074S cho Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.59 x 3.98 x 2.58 64,7 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 968 GIA close  Xóa
Oval
J1135125990Q 0,72 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.900.000
1566
Xem
J1135125990Q cuc Oval 0,72 Yellow VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 Thin - Extr. Thick None Very Good Good Faint 979 GIA close  Xóa
Oval
R7116694181G 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.200.000
1576
Xem
R7116694181G cot Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.90 x 4.03 x 2.66 65,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 985 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG