Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
I1130262395L 0,32 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Fair None GIA 20.700.000
861
Xem
I1130262395L tmo Oval 0,32 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.41 x 3.85 x 2.24 58,1 65 Thin - Very Thick None Very Good Fair None 538 GIA close  Xóa
Oval
L1127847990W 0,35 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 22.600.000
941
Xem
L1127847990W too Oval 0,35 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.19 x 3.77 x 2.26 60 57 Medium - Very Thick None Very Good Good None 588 GIA close  Xóa
Oval
K0129093337R 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
K0129093337R han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
D8126400322K 0,41 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 24.800.000
1034
Xem
D8126400322K heh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.54 x 4.04 x 2.56 63,3 51 None Very Good Good None 646 GIA close  Xóa
Oval
R6116694183K 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 25.000.000
1040
Xem
R6116694183K htb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.65 x 3.97 x 2.79 70,3 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 650 GIA close  Xóa
Oval
C6116694182Y 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
C6116694182Y hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.40 x 3.87 x 2.57 66,3 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
Y1116694181G 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
Y1116694181G hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.90 x 4.03 x 2.66 65,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
A7126280065Z 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 26.000.000
1082
Xem
A7126280065Z huh Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 3.94 x 2.93 74,5 54 Very Good Very Good Faint 676 GIA close  Xóa
Oval
H081459270O 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
H081459270O uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
I8126280858A 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
I8126280858A uae Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.37 x 3.89 x 2.93 75,4 56 Very Good Good Faint 714 GIA close  Xóa
Oval
D3103370066Y 0,48 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
D3103370066Y unb Oval 0,48 Yellow VS1 Fancy Light - 5.74 x 4.03 x 2.74 67,9 54 Very Good Good Faint 720 GIA close  Xóa
Oval
J8122715411Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
J8122715411Z utb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.32 x 3.99 x 2.88 72 56 Excellent Good Faint 750 GIA close  Xóa
Oval
C2125953943H 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 30.000.000
1248
Xem
C2125953943H uob Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 6.43 x 4.14 x 2.85 68,9 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 780 GIA close  Xóa
Oval
O3125953941O 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 30.600.000
1275
Xem
O3125953941O ucu Oval 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.13 x 4.18 x 2.85 68,3 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 797 GIA close  Xóa
Oval
Y5129116586Y 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Y5129116586Y cbb Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.55 x 2.47 69,5 60 None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
D2126260446I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Fair None GIA 34.600.000
1440
Xem
D2126260446I cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 3.75 x 2.86 76,2 52 Very Good Fair None 900 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
D491387010T 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
D491387010T cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
V5122715695B 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
V5122715695B cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.37 x 3.88 x 2.90 74,7 54 Very Good Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
O1125953933Q 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1442
Xem
O1125953933Q cba Oval 0,53 Yellow IF Fancy Light - 5.91 x 4.11 x 2.76 67,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 901 GIA close  Xóa
Oval
E2128999591S 0,91 Yellow
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.900.000
1456
Xem
E2128999591S cab Oval 0,91 Yellow VVS2 - 6.73 x 5.19 x 3.35 64,6 57 Very Good Good Faint 910 GIA close  Xóa
Oval
R4117432003Z 0,91 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.900.000
1456
Xem
R4117432003Z cab Oval 0,91 Yellow VS1 Fancy - 6.71 x 4.84 x 3.42 70,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 910 GIA close  Xóa
Oval
W5126433172A 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.000.000
1459
Xem
W5126433172A can Oval 0,57 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.15 x 2.93 70,7 58 Excellent Very Good None 912 GIA close  Xóa
Oval
B592522642S 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
B592522642S cam Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
E6125953913J 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
E6125953913J cam Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.30 x 3.78 x 2.70 71,5 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
Y8125953914Q 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
Y8125953914Q cam Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.96 x 3.85 x 2.73 70,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
O8116694184G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
O8116694184G cam Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.83 x 3.97 x 2.70 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
Q0104698461L 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
Q0104698461L cam Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
L099095142H 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
L099095142H cam Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 913 GIA close  Xóa
Oval
J6125953951M 0,63 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 35.100.000
1462
Xem
J6125953951M cae Oval 0,63 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.35 x 4.21 x 2.96 70,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 914 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG