Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.885 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
N4127847990I 0,35 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 22.600.000
941
Xem
N4127847990I too Oval 0,35 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.19 x 3.77 x 2.26 60 57 Medium - Very Thick None Very Good Good None 588 GIA close  Xóa
Oval
Q7129093337X 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
Q7129093337X han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
I1130863853J 0,33 Yellow
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 24.100.000
1003
Xem
I1130863853J hnu Oval 0,33 Yellow VVS1 - 5.01 x 3.46 x 2.39 69 59 None Excellent Very Good None 627 GIA close  Xóa
Oval
J7131189723J 0,46 Yellow
Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 24.700.000
1030
Xem
J7131189723J hee Oval 0,46 Yellow VS1 Light - 5.32 x 3.77 x 2.79 74,1 57 None Excellent Good Faint 644 GIA close  Xóa
Oval
W0130863860V 0,39 Yellow
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 24.700.000
1030
Xem
W0130863860V hee Oval 0,39 Yellow VS1 - 5.50 x 3.54 x 2.49 70,3 55 None Excellent Very Good Faint 644 GIA close  Xóa
Oval
R8126400322Y 0,41 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 24.800.000
1034
Xem
R8126400322Y heh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.54 x 4.04 x 2.56 63,3 51 None Very Good Good None 646 GIA close  Xóa
Oval
S1116694183U 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 25.000.000
1040
Xem
S1116694183U htb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.65 x 3.97 x 2.79 70,3 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 650 GIA close  Xóa
Oval
L3116694181Z 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
L3116694181Z hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.90 x 4.03 x 2.66 65,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
A1116694182I 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 25.900.000
1080
Xem
A1116694182I hut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.40 x 3.87 x 2.57 66,3 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 675 GIA close  Xóa
Oval
U5126280065A 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 26.000.000
1082
Xem
U5126280065A huh Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 3.94 x 2.93 74,5 54 Very Good Very Good Faint 676 GIA close  Xóa
Oval
K381459270W 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
K381459270W uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
M7126280858C 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
M7126280858C uae Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.37 x 3.89 x 2.93 75,4 56 Very Good Good Faint 714 GIA close  Xóa
Oval
S2103370066A 0,48 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
S2103370066A unb Oval 0,48 Yellow VS1 Fancy Light - 5.74 x 4.03 x 2.74 67,9 54 Very Good Good Faint 720 GIA close  Xóa
Oval
N7117432003N 0,91 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.000.000
1165
Xem
N7117432003N uno Oval 0,91 Yellow VS1 Fancy - 6.71 x 4.84 x 3.42 70,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 728 GIA close  Xóa
Oval
P5122715411J 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
P5122715411J utb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.32 x 3.99 x 2.88 72 56 Excellent Good Faint 750 GIA close  Xóa
Oval
W4125953943M 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 30.000.000
1248
Xem
W4125953943M uob Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 6.43 x 4.14 x 2.85 68,9 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 780 GIA close  Xóa
Oval
C8125953941Y 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 30.600.000
1275
Xem
C8125953941Y ucu Oval 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.13 x 4.18 x 2.85 68,3 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 797 GIA close  Xóa
Oval
J7130863866N 0,50 Yellow
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 30.700.000
1280
Xem
J7130863866N obb Oval 0,50 Yellow VVS2 Light - 5.46 x 3.93 x 2.90 73,7 55 None Very Good Very Good None 800 GIA close  Xóa
Oval
U2129116586U 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 31.100.000
1296
Xem
U2129116586U oab Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.55 x 2.47 69,5 60 None Very Good Good None 810 GIA close  Xóa
Oval
J3130863885S 0,55 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 32.800.000
1365
Xem
J3130863885S otm Oval 0,55 Yellow VS1 Light - 6.02 x 4.17 x 2.75 65,8 58 None Excellent Very Good Faint 853 GIA close  Xóa
Oval
E0118195916R 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.300.000
1389
Xem
E0118195916R oho Oval 0,56 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.61 x 3.96 x 3.01 76 55 Good Fair Faint 868 GIA close  Xóa
Oval
V2130863883R 0,54 Yellow
Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.200.000
1426
Xem
V2130863883R oca Oval 0,54 Yellow VVS2 Light - 5.71 x 4.05 x 2.90 71,5 55 None Very Good Good Faint 891 GIA close  Xóa
Oval
E8122715695H 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
E8122715695H cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.37 x 3.88 x 2.90 74,7 54 Very Good Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
A691387010K 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
A691387010K cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
K6126260446P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Fair None GIA 34.600.000
1440
Xem
K6126260446P cbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 3.75 x 2.86 76,2 52 Very Good Fair None 900 GIA close  Xóa
Oval
V3125953933X 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1442
Xem
V3125953933X cba Oval 0,53 Yellow IF Fancy Light - 5.91 x 4.11 x 2.76 67,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 901 GIA close  Xóa
Oval
E2128999591S 0,91 Yellow
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.900.000
1456
Xem
E2128999591S cab Oval 0,91 Yellow VVS2 - 6.73 x 5.19 x 3.35 64,6 57 Very Good Good Faint 910 GIA close  Xóa
Oval
W5126433172A 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.000.000
1459
Xem
W5126433172A can Oval 0,57 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.15 x 2.93 70,7 58 Excellent Very Good None 912 GIA close  Xóa
Oval
K0104698461M 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 35.100.000
1461
Xem
K0104698461M cam Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 913 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG