Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.475 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 14     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
Y3131189723Z 0,46 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 22.100.000
883
Xem
Y3131189723Z ttn Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy Light - 5.32 x 3.77 x 2.79 74,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 552 GIA close  Xóa
Oval
A0130863860T 0,39 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 22.600.000
906
Xem
A0130863860T thh Oval 0,39 Yellow VS1 Fancy - 5.50 x 3.54 x 2.49 70,3 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 566 GIA close  Xóa
Oval
K7127813086W 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 24.000.000
960
Xem
K7127813086W hbb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Medium - Extr. Thick None Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Oval
Q7129093337X 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 24.500.000
979
Xem
Q7129093337X han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
S3127813091J 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 24.600.000
984
Xem
S3127813091J hat Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Very Thin - Extr. Thick None Good Fair Faint 615 GIA close  Xóa
Oval
B5127813094X 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 25.200.000
1008
Xem
B5127813094X hmb Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Oval
N7127813090X 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 25.400.000
1018
Xem
N7127813090X hmh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Thick - Extr. Thick None Good Good None 636 GIA close  Xóa
Oval
H0127813101F 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 27.000.000
1080
Xem
H0127813101F hut Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Fair None 675 GIA close  Xóa
Oval
C5127813116F 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 27.500.000
1102
Xem
C5127813116F hoc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 689 GIA close  Xóa
Oval
N8140942461Q 0,73 Yellow-Brown
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 27.800.000
1114
Xem
N8140942461Q hch Oval 0,73 Yellow-Brown VVS1 Fancy - 6.52 x 4.67 x 3.08 66,1 63 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 696 GIA close  Xóa
Oval
K381459270W 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.400.000
1138
Xem
K381459270W uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 None Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
C6129116586D 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 28.800.000
1152
Xem
C6129116586D unb Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.55 x 2.47 69,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 720 GIA close  Xóa
Oval
J0127813117D 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 28.900.000
1155
Xem
J0127813117D unn Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 722 GIA close  Xóa
Oval
J7127813111F 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 29.700.000
1190
Xem
J7127813111F uee Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 744 GIA close  Xóa
Oval
V0130863866C 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 30.000.000
1200
Xem
V0130863866C utb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.46 x 3.93 x 2.90 73,7 55 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 750 GIA close  Xóa
Oval
J0130863883D 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.800.000
1232
Xem
J0130863883D uub Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.71 x 4.05 x 2.90 71,5 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 770 GIA close  Xóa
Oval
Y5130863885S 0,55 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.900.000
1277
Xem
Y5130863885S uco Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy Light - 6.02 x 4.17 x 2.75 65,8 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 798 GIA close  Xóa
Oval
N3141813630O 0,33 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.000.000
1320
Xem
N3141813630O ont Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.45 x 2.46 71,1 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
N3131428452W 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 33.200.000
1328
Xem
N3131428452W omb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.01 x 3.61 x 2.65 73,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 830 GIA close  Xóa
Oval
D8143835724T 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 33.700.000
1347
Xem
D8143835724T oen Oval 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.66 x 3.51 x 2.45 69,8 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
E5141786431E 0,33 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 33.900.000
1358
Xem
E5141786431E oec Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.36 x 3.57 x 2.24 62,6 63 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 849 GIA close  Xóa
Oval
J6130738789E 0,41 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 34.400.000
1378
Xem
J6130738789E oha Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 3.78 x 2.58 68,3 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 861 GIA close  Xóa
Oval
Z5131428453C 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 34.800.000
1392
Xem
Z5131428453C oub Oval 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.99 x 3.78 x 2.63 69,5 55 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 870 GIA close  Xóa
Oval
D7141791694D 0,41 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.500.000
1422
Xem
D7141791694D ooc Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.29 x 3.83 x 2.55 66,4 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 889 GIA close  Xóa
Oval
K7143835696U 0,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 35.700.000
1429
Xem
K7143835696U ocm Oval 0,35 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.76 x 3.42 x 2.51 73,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
P8129116593I 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 36.300.000
1453
Xem
P8129116593I cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.94 x 4.14 x 2.84 68,7 58 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 908 GIA close  Xóa
Oval
D6130863891L 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 36.600.000
1464
Xem
D6130863891L cat Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.88 x 4.31 x 2.94 68,3 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 915 GIA close  Xóa
Oval
V4134007756U 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 37.400.000
1496
Xem
V4134007756U cmt Oval 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.96 x 4.29 x 2.71 63,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 935 GIA close  Xóa
Oval
L7138848550B 0,25 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 37.500.000
1501
Xem
L7138848550B cmo Oval 0,25 Pink VS1 Faint - 4.60 x 3.30 x 2.12 64,2 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 938 GIA close  Xóa
Oval
Y2132429823N 0,65 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.700.000
1507
Xem
Y2132429823N cen Oval 0,65 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.31 x 2.94 68,3 53 Medium - Extr. Thick None Very Good Good Faint 942 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 14     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG