Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
A4148309042N 0,46 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 20.700.000
810
Xem
A4148309042N tbh Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy Light - 5.32 x 3.77 x 2.79 74,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 506 GIA close  Xóa
Oval
B0149311935T 0,39 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 23.100.000
906
Xem
B0149311935T thh Oval 0,39 Yellow VS1 Fancy - 5.50 x 3.54 x 2.49 70,3 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 566 GIA close  Xóa
Oval
H3150998505I 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 23.300.000
915
Xem
H3150998505I tun Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 6.75 x 4.56 x 2.80 61,3 59 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 572 GIA close  Xóa
Oval
S6147146672V 0,90 Brown Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 24.400.000
958
Xem
S6147146672V tcc Oval 0,90 Brown Yellow VVS1 Fancy - 7.27 x 4.88 x 3.26 66,8 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 599 GIA close  Xóa
Oval
R6129093337G 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 25.000.000
979
Xem
R6129093337G han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
W7148309011Z 0,55 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1101
Xem
W7148309011Z hoo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy Light - 6.02 x 4.17 x 2.75 65,8 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 688 GIA close  Xóa
Oval
A1145255412J 0,28 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 28.500.000
1117
Xem
A1145255412J hco Oval 0,28 Pink VS1 Faint - 5.14 x 3.49 x 2.39 68,5 54 Thin - Very Thick None Very Good Good None 698 GIA close  Xóa
Oval
I181459270X 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 29.000.000
1138
Xem
I181459270X uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 None Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
S7149312040B 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.400.000
1152
Xem
S7149312040B unb Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.93 x 3.55 x 2.47 69,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 720 GIA close  Xóa
Oval
S5148308969R 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 29.700.000
1166
Xem
S5148308969R unc Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.71 x 4.05 x 2.90 71,5 55 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 729 GIA close  Xóa
Oval
T2151529318W 0,37 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 30.200.000
1184
Xem
T2151529318W ueb Oval 0,37 Yellow VS1 Fancy - 5.15 x 3.70 x 2.43 65,6 56 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 740 GIA close  Xóa
Oval
V1148723858N 0,40 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Fair None GIA 32.600.000
1280
Xem
V1148723858N obb Oval 0,40 Yellow VVS1 Fancy - 5.22 x 3.91 x 2.51 64,3 53 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 800 GIA close  Xóa
Oval
R2143835724G 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 34.300.000
1347
Xem
R2143835724G oen Oval 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.66 x 3.51 x 2.45 69,8 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
S2147687944N 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 35.700.000
1400
Xem
S2147687944N out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 5.34 x 3.99 x 2.89 72,4 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
J1135125990Q 0,72 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 36.200.000
1419
Xem
J1135125990Q oou Oval 0,72 Yellow VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 Thin - Extr. Thick None Very Good Good Faint 887 GIA close  Xóa
Oval
M3138848550T 0,25 Pink
Faint
VS1 - Good Good None GIA 36.200.000
1421
Xem
M3138848550T ooo Oval 0,25 Pink VS1 Faint - 4.60 x 3.30 x 2.12 64,2 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 888 GIA close  Xóa
Oval
K6143835696T 0,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 36.400.000
1429
Xem
K6143835696T ocm Oval 0,35 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.76 x 3.42 x 2.51 73,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
X0150986285H 0,31 Brown Pink
Light
VVS2 - Good Good None GIA 37.200.000
1458
Xem
X0150986285H caa Oval 0,31 Brown Pink VVS2 Light - 4.55 x 3.54 x 2.46 69,6 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 911 GIA close  Xóa
Oval
X1142676697W 0,43 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 37.900.000
1486
Xem
X1142676697W cnc Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.29 x 3.96 x 2.60 65,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 929 GIA close  Xóa
Oval
U8145221818Q 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.500.000
1509
Xem
U8145221818Q cem Oval 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 6.23 x 4.19 x 2.46 58,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 943 GIA close  Xóa
Oval
O4137580995C 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.500.000
1509
Xem
O4137580995C cem Oval 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 6.23 x 4.19 x 2.46 58,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 943 GIA close  Xóa
Oval
W8148368074S 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.500.000
1549
Xem
W8148368074S cho Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.59 x 3.98 x 2.58 64,7 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 968 GIA close  Xóa
Oval
X6149312101Z 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 40.400.000
1584
Xem
X6149312101Z ccb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.29 x 3.79 x 2.70 71,4 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 990 GIA close  Xóa
Oval
D5147454516O 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.800.000
1600
Xem
D5147454516O abbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.02 x 2.87 71,4 60 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Oval
K8132429821G 0,61 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 41.100.000
1610
Xem
K8132429821G abbh Oval 0,61 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 3.88 x 2.83 72,9 56 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1006 GIA close  Xóa
Oval
B3134007756R 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 42.300.000
1658
Xem
B3134007756R abmh Oval 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.96 x 4.29 x 2.71 63,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1036 GIA close  Xóa
Oval
E4148309065Y 0,76 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 42.600.000
1672
Xem
E4148309065Y abet Oval 0,76 Yellow VS1 Fancy Light - 6.04 x 4.67 x 3.31 70,8 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1045 GIA close  Xóa
Oval
A1149917713N 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 43.200.000
1696
Xem
A1149917713N abhb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.47 x 4.08 x 2.68 65,6 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 1060 GIA close  Xóa
Oval
B5106316033Z 0,70 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 43.700.000
1714
Xem
B5106316033Z abua Oval 0,70 Yellow VS1 Fancy Light - 6.33 x 4.41 x 3.05 69,1 57 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1071 GIA close  Xóa
Oval
J3151052585H 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 44.100.000
1728
Xem
J3151052585H abob Oval 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.86 x 4.18 x 2.93 70,2 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1080 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline