Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
L282189858V 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
L282189858V tnt Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Radiant
R1126261650A 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 25.500.000
1061
Xem
R1126261650A hhm Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.61 x 3.84 x 2.93 76,2 63 Very Good Very Good Faint 663 GIA close  Xóa
Radiant
P586069027W 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
P586069027W hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
B194964045W 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 32.800.000
1366
Xem
B194964045W ote Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.17 x 3.26 78,3 59 Very Good Good Faint 854 GIA close  Xóa
Radiant
G0126280055A 0,63 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 33.900.000
1411
Xem
G0126280055A oon Radiant 0,63 Yellow VS1 Fancy Light - 5.05 x 4.11 x 2.94 71,6 68 Excellent Good Faint 882 GIA close  Xóa
Radiant
J698854374Q 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
J698854374Q och Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 896 GIA close  Xóa
Radiant
O5114735073C 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
O5114735073C cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
I5128780131Y 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 35.300.000
1469
Xem
I5128780131Y cao Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.16 x 4.26 x 2.49 58,4 73 Good Good None 918 GIA close  Xóa
Radiant
N394964046J 0,67 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 36.000.000
1501
Xem
N394964046J cmo Radiant 0,67 Yellow VVS1 Fancy - 4.85 x 4.43 x 3.24 73 59 Excellent Very Good None 938 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
B2126281480T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
B2126281480T abbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 4.11 x 2.82 68,8 64 Excellent Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Radiant
G0119751814Q 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 38.400.000
1602
Xem
G0119751814Q abba Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1001 GIA close  Xóa
Radiant
G7126279485S 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
G7126279485S abtb Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.21 x 3.07 73 77 Very Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
B5113769151V 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
B5113769151V abtb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.12 x 4.27 x 3.25 76,2 58 Excellent Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
A6128972791F 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.700.000
1696
Xem
A6128972791F abhb Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.10 x 3.70 x 2.93 79,3 68 Very Good Good Faint 1060 GIA close  Xóa
Radiant
Z6122768005J 0,60 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
Z6122768005J abob Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.38 x 4.26 x 3.29 77,3 65 Very Good Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
Z199228540B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
Z199228540B aabb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1100 GIA close  Xóa
Radiant
G397111024Z 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
G397111024Z aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
X097594860M 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 43.200.000
1800
Xem
X097594860M aant Radiant 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 3.67 x 2.65 72,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 1125 GIA close  Xóa
Radiant
Y6122494325O 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 43.900.000
1830
Xem
Y6122494325O aaee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.38 x 3.84 x 2.71 70,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1144 GIA close  Xóa
Radiant
Z0117342914Y 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
Z0117342914Y anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
W799754252M 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
W799754252M annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Radiant
H3105242961Y 0,40 Yellow Green
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 47.600.000
1984
Xem
H3105242961Y aneb Radiant 0,40 Yellow Green VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1240 GIA close  Xóa
Radiant
O7113412904U 0,59 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.700.000
2030
Xem
O7113412904U anhc Radiant 0,59 Yellow VS1 Fancy - 5.40 x 3.91 x 2.94 75,2 64 None Good Good Faint 1269 GIA close  Xóa
Radiant
V5114551491L 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 48.800.000
2034
Xem
V5114551491L anua Radiant 0,77 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.53 x 5.25 x 3.13 59,6 64 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1271 GIA close  Xóa
Radiant
R4101048234L 0,48 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 48.800.000
2035
Xem
R4101048234L anun Radiant 0,48 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.33 x 4.00 x 2.88 71,9 73 None Good Very Good None 1272 GIA close  Xóa
Radiant
H7127813292M 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 49.200.000
2050
Xem
H7127813292M anoa Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.97 x 4.04 x 3.23 79,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1281 GIA close  Xóa
Radiant
R7128780126P 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 49.700.000
2072
Xem
R7128780126P anct Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.97 x 3.96 x 2.39 60,4 71 Very Good Very Good None 1295 GIA close  Xóa
Radiant
N770698418I 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
N770698418I ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Radiant
F399197187I 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 50.200.000
2091
Xem
F399197187I ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1307 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG