Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.086 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
H882189858I 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
H882189858I tnt Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Radiant
U4126261650S 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 25.500.000
1061
Xem
U4126261650S hhm Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.61 x 3.84 x 2.93 76,2 63 Very Good Very Good Faint 663 GIA close  Xóa
Radiant
R786069027D 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
R786069027D hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
F8134714848J 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 32.600.000
1360
Xem
F8134714848J otb Radiant 0,46 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.37 x 4.35 x 2.63 60,4 76 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 850 GIA close  Xóa
Radiant
S1126280055I 0,63 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 33.900.000
1411
Xem
S1126280055I oon Radiant 0,63 Yellow VS1 Fancy Light - 5.05 x 4.11 x 2.94 71,6 68 Excellent Good Faint 882 GIA close  Xóa
Radiant
J1134000355P 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1442
Xem
J1134000355P cba Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.99 x 4.00 x 2.78 69,6 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 901 GIA close  Xóa
Radiant
X7114735073X 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
X7114735073X cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
S4133871601D 0,61 Yellow
Light
VS1 - Good Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
S4133871601D cuh Radiant 0,61 Yellow VS1 Light - 4.78 x 4.61 x 3.00 65,1 71 None Good Good None 976 GIA close  Xóa
Radiant
W3126281480I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
W3126281480I abbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 4.11 x 2.82 68,8 64 Excellent Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Radiant
M6128972791R 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.700.000
1696
Xem
M6128972791R abhb Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.10 x 3.70 x 2.93 79,3 68 Very Good Good Faint 1060 GIA close  Xóa
Radiant
A8134348128F 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 40.900.000
1704
Xem
A8134348128F abht Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1065 GIA close  Xóa
Radiant
D5134007772S 0,54 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
D5134007772S abob Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy - 4.78 x 4.00 x 2.92 73,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
H2134007775L 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 41.600.000
1733
Xem
H2134007775L abom Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.45 x 4.21 x 3.12 74,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1083 GIA close  Xóa
Radiant
P3134007776U 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 41.600.000
1733
Xem
P3134007776U abom Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.84 x 4.08 x 3.03 74,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1083 GIA close  Xóa
Radiant
G6133631474M 0,32 Pink Brown
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 43.000.000
1792
Xem
G6133631474M aanb Radiant 0,32 Pink Brown VS1 Light - 3.64 x 3.60 x 2.52 70 62 None Very Good Very Good None 1120 GIA close  Xóa
Radiant
N4134007777M 0,59 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 43.100.000
1794
Xem
N4134007777M aana Radiant 0,59 Yellow VS1 Fancy - 5.00 x 4.07 x 3.01 74 69 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1121 GIA close  Xóa
Radiant
Q697111024D 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
Q697111024D aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
W2134007779J 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
W2134007779J aaeb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.85 x 4.29 x 2.94 68,7 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
Y6122494325O 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 43.900.000
1830
Xem
Y6122494325O aaee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.38 x 3.84 x 2.71 70,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1144 GIA close  Xóa
Radiant
P5134007783W 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 44.500.000
1854
Xem
P5134007783W aatc Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy - 5.27 x 3.90 x 3.05 78,2 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1159 GIA close  Xóa
Radiant
H399228540R 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
H399228540R anbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
E8117342914Q 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
E8117342914Q anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
E4132429853A 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 46.500.000
1936
Xem
E4132429853A anab Radiant 0,44 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.62 x 3.65 x 2.66 72,9 60 Very Good Good Faint 1210 GIA close  Xóa
Radiant
J697594860Y 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 46.700.000
1944
Xem
J697594860Y anat Radiant 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.83 x 3.67 x 2.65 72,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 1215 GIA close  Xóa
Radiant
W0134007788B 0,64 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.700.000
1946
Xem
W0134007788B anah Radiant 0,64 Yellow VS1 Fancy - 5.00 x 4.23 x 3.15 74,5 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1216 GIA close  Xóa
Radiant
Y4134007781G 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 46.800.000
1952
Xem
Y4134007781G annb Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.80 x 4.13 x 3.17 76,6 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1220 GIA close  Xóa
Radiant
A0134007782G 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 46.800.000
1952
Xem
A0134007782G annb Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.08 x 3.04 74,5 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1220 GIA close  Xóa
Radiant
V399754252N 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
V399754252N annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Radiant
Z3105242961K 0,40 Yellow Green
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 47.600.000
1984
Xem
Z3105242961K aneb Radiant 0,40 Yellow Green VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1240 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG