Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.391 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 20     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
V7138975250K 0,40 Yellow
Fancy Dark
VS1 - Good Very Good None GIA 19.600.000
768
Xem
V7138975250K eob Radiant 0,40 Yellow VS1 Fancy Dark - 4.03 x 4.01 x 2.87 71,6 68 Very Thick - Very Thick None Good Very Good None 480 GIA close  Xóa
Radiant
M7139494902L 0,40 Yellow
Fancy Dark
VS1 - Good Very Good None GIA 19.600.000
768
Xem
M7139494902L eob Radiant 0,40 Yellow VS1 Fancy Dark - 4.03 x 4.01 x 2.87 71,6 68 Very Thick - Very Thick None Good Very Good None 480 GIA close  Xóa
Radiant
H586069027K 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 22.500.000
883
Xem
H586069027K ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
V682189858V 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 23.500.000
920
Xem
V682189858V tut Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 575 GIA close  Xóa
Radiant
Z4126261650U 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 27.100.000
1061
Xem
Z4126261650U hhm Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.61 x 3.84 x 2.93 76,2 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 663 GIA close  Xóa
Radiant
X8137564243U 0,47 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good Faint GIA 28.800.000
1128
Xem
X8137564243U ubt Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy Light - 4.80 x 3.73 x 2.63 70,5 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 705 GIA close  Xóa
Radiant
G7140038349Y 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 31.600.000
1240
Xem
G7140038349Y uut Radiant 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.01 x 3.61 x 2.41 66,8 72 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 775 GIA close  Xóa
Radiant
V4146105578V 0,47 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.500.000
1354
Xem
V4146105578V oeh Radiant 0,47 Yellow VVS1 Fancy - 4.97 x 3.86 x 2.56 66,3 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 846 GIA close  Xóa
Radiant
J4134000355U 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 36.800.000
1442
Xem
J4134000355U cba Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.99 x 4.00 x 2.78 69,6 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 901 GIA close  Xóa
Radiant
V7142728594X 0,26 Pink
Faint
VS1 - Very Good Good None GIA 37.100.000
1456
Xem
V7142728594X cab Radiant 0,26 Pink VS1 Faint - 3.93 x 3.13 x 2.32 74,1 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 910 GIA close  Xóa
Radiant
K8135041306M 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 38.100.000
1496
Xem
K8135041306M cmt Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.61 x 3.74 x 2.97 79,3 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 935 GIA close  Xóa
Radiant
R4135041314M 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 38.600.000
1514
Xem
R4135041314M ceh Radiant 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 4.68 x 4.18 x 2.83 67,8 72 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 946 GIA close  Xóa
Radiant
T1146468784P 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 39.200.000
1536
Xem
T1146468784P chb Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.12 x 4.08 x 2.79 68,4 61 Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 960 GIA close  Xóa
Radiant
Z8140045044K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.500.000
1550
Xem
Z8140045044K chc Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.82 x 2.81 73,7 61 Medium - Extr. Thick None Very Good Good Faint 969 GIA close  Xóa
Radiant
V4133871601E 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 39.800.000
1562
Xem
V4133871601E cuh Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 4.78 x 4.61 x 3.00 65,1 71 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 976 GIA close  Xóa
Radiant
X7137859369V 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 40.600.000
1592
Xem
X7137859369V cct Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.34 x 4.18 x 2.87 68,7 67 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 995 GIA close  Xóa
Radiant
Y8135041320J 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 40.900.000
1603
Xem
Y8135041320J abbn Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.82 x 4.12 x 3.09 74,8 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1002 GIA close  Xóa
Radiant
V6142474018L 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 41.100.000
1613
Xem
V6142474018L abbo Radiant 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.46 x 3.88 x 2.32 59,9 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1008 GIA close  Xóa
Radiant
O2134348128B 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 43.500.000
1704
Xem
O2134348128B abht Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1065 GIA close  Xóa
Radiant
F5146468760W 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 43.500.000
1706
Xem
F5146468760W abhh Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.25 x 4.19 x 2.91 69,4 61 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1066 GIA close  Xóa
Radiant
Z4135041317P 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 43.500.000
1706
Xem
Z4135041317P abhh Radiant 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.44 x 4.18 x 3.14 75 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1066 GIA close  Xóa
Radiant
G8140038350M 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 44.300.000
1739
Xem
G8140038350M abou Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.45 x 3.82 x 2.65 69,3 68 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1087 GIA close  Xóa
Radiant
T297111024C 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 45.800.000
1795
Xem
T297111024C aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
P8122494325W 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 46.700.000
1830
Xem
P8122494325W aaee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.38 x 3.84 x 2.71 70,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1144 GIA close  Xóa
Radiant
E7145035948U 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 48.800.000
1915
Xem
E7145035948U aacu Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.84 x 4.08 x 3.03 74,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1197 GIA close  Xóa
Radiant
B2145035950J 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 48.800.000
1915
Xem
B2145035950J aacu Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.45 x 4.21 x 3.12 74,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1197 GIA close  Xóa
Radiant
K8139770247F 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 49.000.000
1920
Xem
K8139770247F anbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 4.10 x 2.71 66,1 69 Very Thick - Very Thick None Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
R2117342914Y 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
1920
Xem
R2117342914Y anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
R0132429853K 0,44 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 49.400.000
1936
Xem
R0132429853K anab Radiant 0,44 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.62 x 3.65 x 2.66 72,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1210 GIA close  Xóa
Radiant
G6145036008D 0,58 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 49.700.000
1949
Xem
G6145036008D anao Radiant 0,58 Yellow VS1 Fancy - 4.53 x 4.24 x 3.11 73,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1218 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 20     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG