Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.429 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
J4118303976X 0,40 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 16.900.000
704
Xem
J4118303976X eeb Radiant 0,40 Yellow VS1 - 4.72 x 3.66 x 2.49 68 56 Very Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 440 GIA close  Xóa
Radiant
R786069027D 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
R786069027D hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
D0137564243O 0,47 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good Faint GIA 27.100.000
1128
Xem
D0137564243O ubt Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy Light - 4.80 x 3.73 x 2.63 70,5 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 705 GIA close  Xóa
Radiant
F1126261650E 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 31.800.000
1326
Xem
F1126261650E onc Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.61 x 3.84 x 2.93 76,2 63 Very Good Very Good Faint 829 GIA close  Xóa
Radiant
Y4140038349K 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 33.100.000
1378
Xem
Y4140038349K oha Radiant 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.01 x 3.61 x 2.41 66,8 72 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 861 GIA close  Xóa
Radiant
A5135041306Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
A5135041306Q cbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.61 x 3.74 x 2.97 79,3 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
W8139770248E 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1442
Xem
W8139770248E cba Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.99 x 4.00 x 2.78 69,6 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 901 GIA close  Xóa
Radiant
L5135041314V 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1456
Xem
L5135041314V cab Radiant 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 4.68 x 4.18 x 2.83 67,8 72 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 910 GIA close  Xóa
Radiant
M5135041320T 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 36.900.000
1536
Xem
M5135041320T chb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.82 x 4.12 x 3.09 74,8 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 960 GIA close  Xóa
Radiant
L4140045044K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.200.000
1550
Xem
L4140045044K chc Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.82 x 2.81 73,7 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 969 GIA close  Xóa
Radiant
S4133871601D 0,61 Yellow
Light
VS1 - Good Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
S4133871601D cuh Radiant 0,61 Yellow VS1 Light - 4.78 x 4.61 x 3.00 65,1 71 None Good Good None 976 GIA close  Xóa
Radiant
M2135041307V 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
M2135041307V abbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.53 x 3.93 x 2.86 72,8 59 Thin - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Radiant
S1139360294V 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
S1139360294V abbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.87 x 4.14 x 2.45 59,1 65 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1000 GIA close  Xóa
Radiant
P663538340H 0,67 Yellow
Faint
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
P663538340H abbb Radiant 0,67 Yellow VVS1 Faint - 4.96 x 4.56 x 3.16 69,2 59 Very Thick - Extr. Thick Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Radiant
P6135041317W 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 39.400.000
1642
Xem
P6135041317W abnh Radiant 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.44 x 4.18 x 3.14 75 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1026 GIA close  Xóa
Radiant
A8134348128F 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 40.900.000
1704
Xem
A8134348128F abht Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1065 GIA close  Xóa
Radiant
F7140038350T 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 41.700.000
1739
Xem
F7140038350T abou Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.45 x 3.82 x 2.65 69,3 68 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1087 GIA close  Xóa
Radiant
G0137713802X 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
G0137713802X aabb Radiant 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.54 x 3.75 x 2.89 77,1 66 Excellent Good None 1100 GIA close  Xóa
Radiant
M5126280055W 0,63 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 42.400.000
1765
Xem
M5126280055W aabm Radiant 0,63 Yellow VS1 Fancy Light - 5.05 x 4.11 x 2.94 71,6 68 Excellent Good Faint 1103 GIA close  Xóa
Radiant
P897111024S 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
P897111024S aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
E7134007775O 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
E7134007775O aaeb Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.45 x 4.21 x 3.12 74,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
D2134007776D 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
D2134007776D aaeb Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.84 x 4.08 x 3.03 74,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
Y6122494325O 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 43.900.000
1830
Xem
Y6122494325O aaee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.38 x 3.84 x 2.71 70,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1144 GIA close  Xóa
Radiant
M1135041319E 0,58 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.500.000
1856
Xem
M1135041319E aahb Radiant 0,58 Yellow VS1 Fancy - 4.53 x 4.24 x 3.11 73,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1160 GIA close  Xóa
Radiant
H4134007772L 0,54 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 44.600.000
1858
Xem
H4134007772L aaha Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy - 4.78 x 4.00 x 2.92 73,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1161 GIA close  Xóa
Radiant
C6134007777Q 0,59 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 45.300.000
1888
Xem
C6134007777Q aaob Radiant 0,59 Yellow VS1 Fancy - 5.00 x 4.07 x 3.01 74 69 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1180 GIA close  Xóa
Radiant
K3135041316L 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 45.400.000
1893
Xem
K3135041316L aaom Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 3.97 x 2.95 74,4 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1183 GIA close  Xóa
Radiant
T1135041321E 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
T1135041321E anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.90 x 4.25 x 3.04 71,5 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
Z2135041322S 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
Z2135041322S anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.20 x 3.97 x 2.99 75,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
X4137060030U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
X4137060030U anbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 4.10 x 2.71 66,1 69 Very Thick - Very Thick None Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 19     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG