Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
H586069027K 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 22.500.000
883
Xem
H586069027K ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
X8137564243U 0,47 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good Faint GIA 28.800.000
1128
Xem
X8137564243U ubt Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy Light - 4.80 x 3.73 x 2.63 70,5 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 705 GIA close  Xóa
Radiant
V682189858V 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 32.600.000
1280
Xem
V682189858V obb Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 800 GIA close  Xóa
Radiant
Z4126261650U 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 34.300.000
1347
Xem
Z4126261650U oen Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.61 x 3.84 x 2.93 76,2 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 842 GIA close  Xóa
Radiant
R4135041314M 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 37.100.000
1456
Xem
R4135041314M cab Radiant 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 4.68 x 4.18 x 2.83 67,8 72 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 910 GIA close  Xóa
Radiant
B4145020308N 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 37.500.000
1469
Xem
B4145020308N cao Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 4.24 x 3.99 x 2.89 72,6 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 918 GIA close  Xóa
Radiant
K8135041306M 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 37.700.000
1480
Xem
K8135041306M cnt Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.61 x 3.74 x 2.97 79,3 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 925 GIA close  Xóa
Radiant
L7145020394Q 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 38.200.000
1498
Xem
L7145020394Q cmh Radiant 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 4.36 x 4.05 x 2.92 72,1 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 936 GIA close  Xóa
Radiant
E2145020427J 0,52 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 38.200.000
1498
Xem
E2145020427J cmh Radiant 0,52 Yellow VS1 Fancy Light - 4.48 x 3.85 x 2.89 75 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 936 GIA close  Xóa
Radiant
T1146468784P 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 38.600.000
1512
Xem
T1146468784P cet Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.12 x 4.08 x 2.79 68,4 61 Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 945 GIA close  Xóa
Radiant
D1145020345W 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 38.900.000
1526
Xem
D1145020345W cte Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.03 x 3.65 x 2.73 74,6 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 954 GIA close  Xóa
Radiant
J6145020393Z 0,54 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 39.700.000
1555
Xem
J6145020393Z cun Radiant 0,54 Yellow VS1 Fancy Light - 4.86 x 3.90 x 2.92 74,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
X7137859369V 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 40.600.000
1592
Xem
X7137859369V cct Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.34 x 4.18 x 2.87 68,7 67 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 995 GIA close  Xóa
Radiant
Z4135041317P 0,57 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1597
Xem
Z4135041317P cco Radiant 0,57 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.44 x 4.18 x 3.14 75 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 998 GIA close  Xóa
Radiant
V6142474018L 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 41.100.000
1613
Xem
V6142474018L abbo Radiant 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.46 x 3.88 x 2.32 59,9 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1008 GIA close  Xóa
Radiant
T297111024C 1,02 Brown Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1653
Xem
T297111024C abmm Radiant 1,02 Brown Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1033 GIA close  Xóa
Radiant
Y8135041320J 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 42.800.000
1680
Xem
Y8135041320J abtb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.82 x 4.12 x 3.09 74,8 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
F5146468760W 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.800.000
1680
Xem
F5146468760W abtb Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.25 x 4.19 x 2.91 69,4 61 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1050 GIA close  Xóa
Radiant
O2134348128B 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 43.500.000
1704
Xem
O2134348128B abht Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1065 GIA close  Xóa
Radiant
T1145020412J 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.300.000
1739
Xem
T1145020412J abou Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.13 x 2.94 71,2 63 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1087 GIA close  Xóa
Radiant
W8145020415M 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.300.000
1739
Xem
W8145020415M abou Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.10 x 3.74 x 2.78 74,4 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1087 GIA close  Xóa
Radiant
C5145020350A 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 44.800.000
1755
Xem
C5145020350A abcu Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.93 x 3.77 x 2.79 74 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1097 GIA close  Xóa
Radiant
K4145020383W 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 44.800.000
1755
Xem
K4145020383W abcu Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.27 x 3.99 x 2.99 75,1 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1097 GIA close  Xóa
Radiant
B1145020365E 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1760
Xem
B1145020365E aabb Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.60 x 4.28 x 2.92 68,1 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Radiant
Y3145020338X 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 45.400.000
1781
Xem
Y3145020338X aaam Radiant 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 4.59 x 3.93 x 2.91 73,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1113 GIA close  Xóa
Radiant
F8145020340X 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 45.800.000
1795
Xem
F8145020340X aann Radiant 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.78 x 4.11 x 3.03 73,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1122 GIA close  Xóa
Radiant
S2145020309N 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.800.000
1837
Xem
S2145020309N aaeo Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.55 x 4.13 x 3.05 73,8 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1148 GIA close  Xóa
Radiant
I2145020370T 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 47.600.000
1866
Xem
I2145020370T aahh Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.93 x 3.88 x 2.87 74 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1166 GIA close  Xóa
Radiant
E1147627500I 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 48.600.000
1904
Xem
E1147627500I aacb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.61 x 4.40 x 2.99 67,9 71 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1190 GIA close  Xóa
Radiant
B2145035950J 0,57 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 48.800.000
1915
Xem
B2145035950J aacu Radiant 0,57 Yellow VS1 Fancy - 4.45 x 4.21 x 3.12 74,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1197 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline