Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Emerald
W7130237837Q 1,01 Yellow
VS1 - Excellent Excellent None GIA 69.800.000
2909
Xem
W7130237837Q aoao Emerald 1,01 Yellow VS1 - 7.06 x 4.77 x 3.12 65,4 65 Excellent Excellent None 1818 GIA close  Xóa
Emerald
X6123658893W 0,63 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good Faint GIA 72.600.000
3024
Xem
X6123658893W aocb Emerald 0,63 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.64 x 4.40 x 3.38 76,8 59 Thin - Thin None Excellent Good Faint 1890 GIA close  Xóa
Emerald
N6129146296Y 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 142.100.000
5920
Xem
N6129146296Y mubb Emerald 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.33 x 5.22 x 3.76 72 56 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good Faint 3700 GIA close  Xóa
Emerald
W6129146295Y 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 142.100.000
5920
Xem
W6129146295Y mubb Emerald 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.44 x 5.40 x 3.62 67,2 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 3700 GIA close  Xóa
Emerald
E3129146300R 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 143.500.000
5979
Xem
E3129146300R mumu Emerald 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.48 x 5.46 x 3.65 66,8 71 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 3737 GIA close  Xóa
Emerald
G7129146280M 0,27 Green Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 155.500.000
6480
Xem
G7129146280M ebtb Emerald 0,27 Green Yellow VS1 Fancy Light - 3.67 x 3.65 x 2.27 62,1 70 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good 4050 GIA close  Xóa
Emerald
V4126688850J 1,71 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Good Very Good Faint GIA 164.200.000
6840
Xem
V4126688850J enut Emerald 1,71 Brown Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 5.18 x 3.82 73,8 66 Good Very Good Faint 4275 GIA close  Xóa
Emerald
U8129146306T 1,11 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 166.200.000
6926
Xem
U8129146306T emnc Emerald 1,11 Yellow VS1 Fancy - 5.97 x 5.66 x 3.67 64,9 69 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 4329 GIA close  Xóa
Emerald
B3128236183X 1,06 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 166.900.000
6954
Xem
B3128236183X emeh Emerald 1,06 Yellow VVS1 Fancy - 7.21 x 4.55 x 3.11 68,2 60 Excellent Excellent None 4346 GIA close  Xóa
Emerald
C0127343862T 1,30 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 167.200.000
6968
Xem
C0127343862T emtt Emerald 1,30 Brown Yellow VS1 Fancy Light - 9.36 x 5.19 x 2.67 51,4 54 None Good Good None 4355 GIA close  Xóa
Emerald
F4129146311L 1,22 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 182.700.000
7613
Xem
F4129146311L euto Emerald 1,22 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 5.81 x 3.85 66,3 66 Medium - Very Thick None Good Good None 4758 GIA close  Xóa
Emerald
C0122106445D 1,02 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Very Good Good None GIA 188.600.000
7858
Xem
C0122106445D ecaa Emerald 1,02 Yellow VVS2 Fancy Deep - 7.05 x 4.77 x 3.16 66,3 71 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 4911 GIA close  Xóa
Emerald
A5129146314W 1,27 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 190.200.000
7925
Xem
A5129146314W ectm Emerald 1,27 Yellow VS1 Fancy - 6.18 x 6.04 x 3.70 61,3 71 Medium - Very Thick None Good Good None 4953 GIA close  Xóa
Emerald
S7129146316Q 1,28 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 191.700.000
7987
Xem
S7129146316Q eccn Emerald 1,28 Yellow VVS2 Fancy - 6.06 x 5.95 x 3.89 65,4 68 Extr. Thin - Thick None Very Good Good Faint 4992 GIA close  Xóa
Emerald
O0129146319R 1,32 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 197.700.000
8237
Xem
O0129146319R taeo Emerald 1,32 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 5.84 x 3.98 68,2 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 5148 GIA close  Xóa
Emerald
J7129146320K 1,34 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 200.700.000
8362
Xem
J7129146320K tnnh Emerald 1,34 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 5.99 x 3.86 64,4 74 Thick - Thick None Very Good Good Faint 5226 GIA close  Xóa
Emerald
I2129146321L 1,39 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 208.200.000
8674
Xem
I2129146321L tena Emerald 1,39 Yellow VVS2 Fancy - 6.26 x 6.07 x 3.97 65,4 72 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 5421 GIA close  Xóa
Emerald
T3129146322P 1,39 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 208.200.000
8674
Xem
T3129146322P tena Emerald 1,39 Yellow VS1 Fancy - 6.18 x 5.87 x 4.12 70,2 68 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 5421 GIA close  Xóa
Emerald
T2129146323S 1,39 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 208.200.000
8674
Xem
T2129146323S tena Emerald 1,39 Yellow VS1 Fancy - 6.19 x 5.87 x 4.04 68,8 70 Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 5421 GIA close  Xóa
Emerald
G8128775416J 1,36 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 208.900.000
8704
Xem
G8128775416J teeb Emerald 1,36 Yellow VVS2 Fancy - 8.01 x 5.23 x 3.70 70,7 66 Medium - Thick None Good Good Faint 5440 GIA close  Xóa
Emerald
H7129146324W 1,40 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 209.700.000
8736
Xem
H7129146324W tehb Emerald 1,40 Yellow VS1 Fancy - 6.22 x 6.06 x 3.96 65,3 70 Medium - Very Thick None Very Good Good None 5460 GIA close  Xóa
Emerald
U3129146297X 1,00 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 211.200.000
8800
Xem
U3129146297X ttbb Emerald 1,00 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.54 x 5.27 x 3.55 67,4 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 5500 GIA close  Xóa
Emerald
V4129146325N 1,42 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 212.700.000
8861
Xem
V4129146325N ttmo Emerald 1,42 Yellow VS1 Fancy - 6.21 x 6.01 x 4.04 67,2 65 Extr. Thin - Thick None Good Good None 5538 GIA close  Xóa
Emerald
Z0129146328U 1,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 217.200.000
9048
Xem
Z0129146328U thtt Emerald 1,45 Yellow VVS2 Fancy - 6.13 x 5.95 x 4.10 68,9 72 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 5655 GIA close  Xóa
Emerald
Q2129146329W 1,45 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 217.200.000
9048
Xem
Q2129146329W thtt Emerald 1,45 Yellow VS1 Fancy - 6.19 x 5.90 x 4.03 68,3 71 Very Thick - Very Thick None Good Good Faint 5655 GIA close  Xóa
Emerald
D8129146330E 1,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 218.600.000
9110
Xem
D8129146330E thce Emerald 1,46 Yellow VS1 Fancy - 6.10 x 5.92 x 4.12 69,6 67 Thick - Very Thick None Good Good None 5694 GIA close  Xóa
Emerald
P1129146304E 1,04 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 219.600.000
9152
Xem
P1129146304E tunb Emerald 1,04 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.41 x 5.39 x 3.72 69 58 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 5720 GIA close  Xóa
Emerald
S4129146331G 1,52 Yellow
Fancy
IF - Excellent Good Faint GIA 256.800.000
10701
Xem
S4129146331G hhoo Emerald 1,52 Yellow IF Fancy - 6.08 x 6.01 x 4.38 72,9 56 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 6688 GIA close  Xóa
Emerald
K5128780254O 2,28 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 328.300.000
13680
Xem
K5128780254O canb Emerald 2,28 Yellow VVS2 Fancy Light - 8.65 x 6.29 x 4.09 65,1 64 Excellent Very Good None 9120 GIA close  Xóa
Emerald
G0128999634Z 3,01 Yellow
VS1 - Excellent Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

15802
Xem
G0128999634Z abtmt Emerald 3,01 Yellow VS1 - 9.28 x 6.58 x 4.49 68,2 59 Excellent Good Faint 10535 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG