Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.885 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P1125289148U 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
P1125289148U etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
A3113133879M 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
730
Xem
A3113133879M eth Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 456 GIA close  Xóa
Round
O6116687296U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 18.500.000
770
Xem
O6116687296U eoa Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 481 GIA close  Xóa
Round
G2123193553H 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
G2123193553H tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
F7128779724K 0,27 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000
950
Xem
F7128779724K tce Round 0,27 Yellow VS1 Fancy Fair 4.24 x 4.26 x 2.42 57 66 Very Good Very Good None 594 GIA close  Xóa
Round
Q8124013674Q 0,30 Pink Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
Q8124013674Q hbb Round 0,30 Pink Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
R4124183816S hbb Round 0,50 Yellow VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
P884207926T 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 23.000.000
960
Xem
P884207926T hbb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 600 GIA close  Xóa
Round
C055828836Q 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
C055828836Q hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
P5130773827Z 0,30 Yellow
Fancy Deep
VVS2 Good Excellent Very Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
P5130773827Z hhb Round 0,30 Yellow VVS2 Fancy Deep Good 4.19 x 4.21 x 2.66 63,2 62 Excellent Very Good None 660 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
F065837929O hhb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 660 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
D5131329128L 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.400.000
1142
Xem
D5131329128L uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 714 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
Z387858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
Z387858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
W0108217288K 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 30.700.000
1280
Xem
W0108217288K obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
W0132357554P 0,52 Yellow Green
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 31.400.000
1310
Xem
W0132357554P oac Round 0,52 Yellow Green VVS2 Very Light Premium 5.13 x 5.14 x 3.22 62,6 57 None Excellent Excellent None 819 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1410
Xem
F0129630409H ooa Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 881 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
J293378225J 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
J293378225J chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
A2108663772A 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
A2108663772A chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
K8101648814U 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
K8101648814U cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Round
F5123256257N 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 40.600.000
1690
Xem
F5123256257N abth Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1056 GIA close  Xóa
Round
J4127621753F 0,70 Yellow
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 40.600.000
1691
Xem
J4127621753F abtu Round 0,70 Yellow VS1 Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1057 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 45.200.000
1882
Xem
N3130866451Q aauh Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1176 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG