Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.502 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X1125289148B 0,30 Yellow
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
X1125289148B etb Round 0,30 Yellow VVS2 Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
F0138903153W 0,51 Yellow Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 18.200.000
760
Xem
F0138903153W eut Round 0,51 Yellow Brown VVS1 Very Light Very Good 5.18 x 5.20 x 3.15 60,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 475 GIA close  Xóa
Round
C1136948604O 0,40 Yellow
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 19.600.000
816
Xem
C1136948604O tab Round 0,40 Yellow VS1 Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
X8134460535F 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 19.700.000
819
Xem
X8134460535F tan Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.29 x 4.30 x 2.67 62,1 56 None Excellent Excellent None 512 GIA close  Xóa
Round
Q3123193553U 0,29 Yellow
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 22.300.000
928
Xem
Q3123193553U tob Round 0,29 Yellow VS1 Fancy Deep Good 4.15 x 4.24 x 2.71 63,5 59 Medium - Medium None Very Good Very Good None 580 GIA close  Xóa
Round
V355828836X 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
V355828836X hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
F065837929O hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
O4138112348C 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 27.600.000
1152
Xem
O4138112348C unb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.70 x 4.73 x 2.94 62,3 54 None Excellent Excellent None 720 GIA close  Xóa
Round
G899154954A 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
G899154954A utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
R4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 29.400.000
1224
Xem
R4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
Z387858849Q 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
Z387858849Q uht Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 63,8 58 Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
D4133644587P 0,52 Yellow Green
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 30.000.000
1248
Xem
D4133644587P uob Round 0,52 Yellow Green VVS2 Very Light Premium 5.13 x 5.14 x 3.22 62,6 57 None Excellent Excellent None 780 GIA close  Xóa
Round
L5138438746G 0,53 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.500.000
1272
Xem
L5138438746G uct Round 0,53 Yellow Green VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
U2108217288G 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 Fair Good Good None GIA 30.700.000
1280
Xem
U2108217288G obb Round 0,50 Yellow VS1 Fancy Light Fair 4.84 x 4.90 x 3.36 69 53 Slightly Thick - Very Thick Good Good None 800 GIA close  Xóa
Round
T3138903168E 0,81 Yellow Brown
Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.600.000
1483
Xem
T3138903168E cnu Round 0,81 Yellow Brown VS1 Light Premium 5.97 x 5.99 x 3.72 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 927 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
G893378225P 0,30 Yellow Green
Faint
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
G893378225P chb Round 0,30 Yellow Green IF Faint Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 37.600.000
1566
Xem
F0129630409H cuc Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Round
A5101648814F 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
A5101648814F cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
I1138766372J 0,31 Yellow
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000
1667
Xem
I1138766372J aben Round 0,31 Yellow VVS2 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.69 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1042 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
Z1123256257M 0,22 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good None GIA 44.600.000
1859
Xem
Z1123256257M aahn Round 0,22 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.84 x 3.87 x 2.48 64,3 54 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1162 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
Q1133799999C 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 50.900.000
2122
Xem
Q1133799999C amnh Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1326 GIA close  Xóa
Round
Z1135921551X 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 51.700.000
2154
Xem
Z1135921551X ameh Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1346 GIA close  Xóa
Round
S0135921432A 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 51.700.000
2155
Xem
S0135921432A ameu Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1347 GIA close  Xóa
Round
J3132249063A 0,54 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.800.000
2160
Xem
J3132249063A amtb Round 0,54 Pink VVS2 Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Excellent Excellent None 1350 GIA close  Xóa
Round
V5110356245U 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
V5110356245U amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG