Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M4141877542K 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.000.000
707
Xem
M4141877542K een Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 442 GIA close  Xóa
Round
H3125289148I 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
H3125289148I etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
E4151096964Z 0,26 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 20.600.000
808
Xem
E4151096964Z tbt Round 0,26 Pink VS1 Faint Premium 4.09 x 4.11 x 2.52 61,4 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 505 GIA close  Xóa
Round
D2139438720R 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 20.800.000
816
Xem
D2139438720R tab Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
Z4150551543P 0,18 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 22.000.000
864
Xem
Z4150551543P teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,5 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 540 GIA close  Xóa
Round
X6150551463B 0,18 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 22.000.000
864
Xem
X6150551463B teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
C0138341985J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 22.800.000
896
Xem
C0138341985J thb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
A6151829456X 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 23.800.000
933
Xem
A6151829456X tom Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.33 x 2.65 61,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 583 GIA close  Xóa
Round
W2151857866F 0,35 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.300.000
952
Xem
W2151857866F tct Round 0,35 Pink VS1 Faint Premium 4.47 x 4.49 x 2.80 62,6 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 595 GIA close  Xóa
Round
O3150551462T 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1040
Xem
O3150551462T htb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.03 x 4.05 x 2.57 63,5 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 650 GIA close  Xóa
Round
L0148368052S 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 27.000.000
1059
Xem
L0148368052S hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
K3151829449M 0,35 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 27.700.000
1088
Xem
K3151829449M hob Round 0,35 Pink VVS2 Faint Ideal 4.50 x 4.54 x 2.84 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 680 GIA close  Xóa
Round
T0150551466P 0,23 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
T0150551466P hcb Round 0,23 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 3.83 x 3.85 x 2.48 64,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Round
Q765837929L 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
Q765837929L hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Thick - Very Thick None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
P2145818366P 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 28.500.000
1117
Xem
P2145818366P hco Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 698 GIA close  Xóa
Round
K4143926079A 0,32 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.700.000
1126
Xem
K4143926079A ube Round 0,32 Pink VVS2 Faint Ideal 4.38 x 4.40 x 2.75 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 704 GIA close  Xóa
Round
H1151600070Z 0,19 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 29.900.000
1171
Xem
H1151600070Z umn Round 0,19 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 3.66 x 3.69 x 2.29 62,4 58 Thin - Medium Very Small Excellent Very Good None 732 GIA close  Xóa
Round
J8151857824U 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.300.000
1190
Xem
J8151857824U uee Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.32 x 4.35 x 2.72 62,9 57 Very Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 744 GIA close  Xóa
Round
V399154954I 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 30.600.000
1200
Xem
V399154954I utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
I4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 31.200.000
1224
Xem
I4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
K5138438746Z 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 32.400.000
1272
Xem
K5138438746Z uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
O7101648814O 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.900.000
1328
Xem
O7101648814O omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.800.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
X3145484070D 0,40 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 39.200.000
1536
Xem
X3145484070D chb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 4.62 x 4.69 x 2.92 62,7 60 Medium - Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Round
H0147648406O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Fair Excellent Good None GIA 39.800.000
1560
Xem
H0147648406O cut Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Fair 4.77 x 4.89 x 3.24 67 63 Thick - Very Thick None Excellent Good None 975 GIA close  Xóa
Round
P5151688663Y 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 40.400.000
1584
Xem
P5151688663Y ccb Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.69 62,6 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Excellent None 990 GIA close  Xóa
Round
K8139602262W 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 40.600.000
1592
Xem
K8139602262W cct Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 995 GIA close  Xóa
Round
N0139766466S 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 41.100.000
1610
Xem
N0139766466S abbh Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1006 GIA close  Xóa
Round
A0144782671N 0,40 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 42.400.000
1664
Xem
A0144782671N abeb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Premium 4.67 x 4.70 x 2.94 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1040 GIA close  Xóa
Round
S0130866451A 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 49.700.000
1949
Xem
S0130866451A anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline