Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M4141877542K 0,40 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Very Good Excellent Good Faint GIA 18.000.000
707
Xem
M4141877542K een Round 0,40 Yellow VVS2 Fancy Intense Very Good 4.79 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Good Faint 442 GIA close  Xóa
Round
H3125289148I 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
720
Xem
H3125289148I etb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Premium 4.28 x 4.30 x 2.66 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
D2139438720R 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 20.800.000
816
Xem
D2139438720R tab Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
Z4150551543P 0,18 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 22.000.000
864
Xem
Z4150551543P teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,5 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 540 GIA close  Xóa
Round
X6150551463B 0,18 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 22.000.000
864
Xem
X6150551463B teb Round 0,18 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 3.66 x 3.68 x 2.26 61,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
O3150551462T 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1040
Xem
O3150551462T htb Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.03 x 4.05 x 2.57 63,5 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 650 GIA close  Xóa
Round
T0150551466P 0,23 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 28.200.000
1104
Xem
T0150551466P hcb Round 0,23 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 3.83 x 3.85 x 2.48 64,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Round
P2145818366P 0,70 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 28.500.000
1117
Xem
P2145818366P hco Round 0,70 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.74 x 5.79 x 3.45 59,9 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 698 GIA close  Xóa
Round
H1151600070Z 0,19 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 29.900.000
1171
Xem
H1151600070Z umn Round 0,19 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 3.66 x 3.69 x 2.29 62,4 58 Thin - Medium Very Small Excellent Very Good None 732 GIA close  Xóa
Round
V399154954I 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 30.600.000
1200
Xem
V399154954I utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
I4124183816S 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 31.200.000
1224
Xem
I4124183816S uht Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.87 x 4.92 x 3.24 66,2 57 Thick - Thick None Excellent Very Good None 765 GIA close  Xóa
Round
K5138438746Z 0,53 Green Yellow
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 32.400.000
1272
Xem
K5138438746Z uct Round 0,53 Green Yellow VS1 Very Light Premium 5.17 x 5.19 x 3.22 62,2 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 795 GIA close  Xóa
Round
O7101648814O 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.900.000
1328
Xem
O7101648814O omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.800.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
X3145484070D 0,40 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 39.200.000
1536
Xem
X3145484070D chb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 4.62 x 4.69 x 2.92 62,7 60 Medium - Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Round
H0147648406O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Fair Excellent Good None GIA 39.800.000
1560
Xem
H0147648406O cut Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Fair 4.77 x 4.89 x 3.24 67 63 Thick - Very Thick None Excellent Good None 975 GIA close  Xóa
Round
K8139602262W 0,51 Yellow Green
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 40.600.000
1592
Xem
K8139602262W cct Round 0,51 Yellow Green VVS1 Faint Premium 5.12 x 5.13 x 3.16 61,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 995 GIA close  Xóa
Princess
Z639001541V 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 40.800.000
1600
Xem
Z639001541V abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
N0139766466S 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 41.100.000
1610
Xem
N0139766466S abbh Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1006 GIA close  Xóa
Round
Y1144687894J 1,05 Yellow
Fancy Light
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 53.500.000
2098
Xem
Y1144687894J amaa Round 1,05 Yellow VS1 Fancy Light Ideal 6.50 x 6.54 x 4.06 62,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1311 GIA close  Xóa
Princess
M582621305I 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 54.400.000
2134
Xem
M582621305I amme Princess 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.38 x 4.32 x 2.98 69 79 Medium - Thick None Good Good None 1334 GIA close  Xóa
Princess
Z282621475P 0,49 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 58.000.000
2274
Xem
Z282621475P aena Princess 0,49 Yellow VS1 Fancy - 4.42 x 4.30 x 3.03 70,6 79 Thin - Very Thick None Good Good Faint 1421 GIA close  Xóa
Round
S8138665803O 1,00 Yellow
Fancy Deep
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 69.800.000
2736
Xem
S8138665803O auab Round 1,00 Yellow VS1 Fancy Deep Very Good 6.47 x 6.51 x 3.88 59,7 62 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1710 GIA close  Xóa
Round
A1145998801S 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 70.300.000
2755
Xem
A1145998801S aunn Round 0,41 Yellow VVS2 Fancy Premium 4.77 x 4.79 x 2.93 61,4 59 Thin - Medium None Excellent Excellent Faint 1722 GIA close  Xóa
Round
M5138438747X 0,70 Green Yellow
Very Light
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 71.400.000
2800
Xem
M5138438747X autb Round 0,70 Green Yellow VVS2 Very Light Premium 5.71 x 5.73 x 3.50 61,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1750 GIA close  Xóa
Round
R4130840074A 0,27 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 77.100.000
3024
Xem
R4130840074A aocb Round 0,27 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.03 x 2.60 64,8 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1890 GIA close  Xóa
Round
C3145726436J 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Good Good None GIA 81.600.000
3200
Xem
C3145726436J nbbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 4.54 x 4.57 x 3.02 66,3 63 Slightly Thick - Very Thick Very Small Good Good None 2000 GIA close  Xóa
Round
U1107086159D 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 84.900.000
3328
Xem
U1107086159D nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
E5139383057B 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 88.500.000
3472
Xem
E5139383057B naub Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Medium - Slightly Thick None Good Fair None 2170 GIA close  Xóa
Round
Y586282506H 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 90.700.000
3555
Xem
Y586282506H nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline