Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.429 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
E0139393948I 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 18.800.000
784
Xem
E0139393948I ecb Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.29 x 4.30 x 2.67 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 490 GIA close  Xóa
Round
U5140627397A 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 24.200.000
1008
Xem
U5140627397A hmb Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.52 x 4.56 x 2.84 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 630 GIA close  Xóa
Round
L6138341985P 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 25.300.000
1056
Xem
L6138341985P hhb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.25 x 4.28 x 2.69 63 55 Thin - Medium None Very Good Excellent Faint 660 GIA close  Xóa
Round
F3139416461M 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
F3139416461M hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
F065837929O hcb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 690 GIA close  Xóa
Round
B3140038308P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
B3140038308P cbb Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.26 x 4.29 x 2.67 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 37.600.000
1566
Xem
F0129630409H cuc Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 979 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 46.800.000
1949
Xem
N3130866451Q anao Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1218 GIA close  Xóa
Round
J3132249063A 0,54 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.800.000
2160
Xem
J3132249063A amtb Round 0,54 Pink VVS2 Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Excellent Excellent None 1350 GIA close  Xóa
Round
V5110356245U 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
V5110356245U amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
C5116369944U 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
C5116369944U amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
J5134463902E 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.300.000
2555
Xem
J5134463902E atcu Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.35 x 5.38 x 3.37 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1597 GIA close  Xóa
Round
M3133903076C 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 74.200.000
3093
Xem
M3133903076C acmm Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 1933 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 83.800.000
3493
Xem
V0133180765M naom Round 0,50 Pink VVS1 Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2183 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
M2114862112J 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
M2114862112J nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 91.800.000
3827
Xem
S865837930I nmcn Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2392 GIA close  Xóa
Round
H089976000U 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 101.800.000
4240
Xem
H089976000U nhtb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2650 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 111.000.000
4627
Xem
K0129630413I nocn Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2892 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
T7114656162B 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
T7114656162B muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
L8136343704D 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
L8136343704D mchb Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
M3139668251A 0,81 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 186.600.000
7776
Xem
M3139668251A eohb Round 0,81 Pink VS1 Faint Fair 5.79 x 5.85 x 3.75 64,5 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 4860 GIA close  Xóa
Round
N569344093R 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 195.800.000
8160
Xem
N569344093R tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 5100 GIA close  Xóa
Round
E285616939G 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
E285616939G tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
T5141735435V 0,91 Pink
Faint
VVS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 230.600.000
9610
Xem
T5141735435V hbbh Round 0,91 Pink VVS1 Faint Fair 6.05 x 6.07 x 3.89 64,1 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 6006 GIA close  Xóa
Round
W8129630415O 0,90 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent Faint GIA 254.500.000
10605
Xem
W8129630415O hhno Round 0,90 Pink VS1 Faint Good 6.06 x 6.08 x 3.87 63,8 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 6628 GIA close  Xóa
Round
P2141312834U 1,02 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 312.100.000
13005
Xem
P2141312834U ohub Round 1,02 Pink VVS1 Faint Ideal 6.50 x 6.54 x 3.94 60,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8670 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG