Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.086 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W7134189776U 0,34 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 20.200.000
843
Xem
W7134189776U tnu Round 0,34 Pink VS1 Faint Premium 4.46 x 4.48 x 2.78 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 527 GIA close  Xóa
Round
K2124013674J 0,30 Pink Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
K2124013674J hbb Round 0,30 Pink Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
X8134460535E 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 24.200.000
1008
Xem
X8134460535E hmb Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.29 x 4.30 x 2.67 62,1 56 None Excellent Excellent None 630 GIA close  Xóa
Round
P884207926T 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
P884207926T heb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 640 GIA close  Xóa
Round
F065837929O 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 25.300.000
1056
Xem
F065837929O hhb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 660 GIA close  Xóa
Round
I4127869527N 0,35 Pink
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
I4127869527N hhn Round 0,35 Pink VS1 Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
F0129630409H 0,32 Pink
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1410
Xem
F0129630409H ooa Round 0,32 Pink VVS2 Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Excellent Excellent None 881 GIA close  Xóa
Round
Z5129036770I 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
Z5129036770I abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Ideal 4.71 x 4.74 x 2.96 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
N3130866451Q 0,42 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 45.200.000
1882
Xem
N3130866451Q aauh Round 0,42 Pink VVS1 Faint Premium 4.80 x 4.83 x 2.93 60,9 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1176 GIA close  Xóa
Round
J3132249063A 0,54 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.800.000
2160
Xem
J3132249063A amtb Round 0,54 Pink VVS2 Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Excellent Excellent None 1350 GIA close  Xóa
Round
V5110356245U 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2182
Xem
V5110356245U amhe Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1364 GIA close  Xóa
Round
A0116369944I 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
A0116369944I amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
F4114730812S 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
F4114730812S auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
O889976000O 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
O889976000O nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
R8115938792T 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
R8115938792T nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
V0133180765M 0,50 Pink
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 86.600.000
3608
Xem
V0133180765M nntt Round 0,50 Pink VVS1 Good 5.05 x 5.07 x 3.19 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2255 GIA close  Xóa
Round
S865837930I 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 88.300.000
3680
Xem
S865837930I nmbb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2300 GIA close  Xóa
Round
A2114862112O 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
A2114862112O nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
O7133903076J 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 97.400.000
4059
Xem
O7133903076J ntmu Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.12 x 5.16 x 3.20 62,3 55 Excellent Excellent Faint 2537 GIA close  Xóa
Round
K0129630413I 0,51 Pink
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 99.900.000
4162
Xem
K0129630413I nhba Round 0,51 Pink VS1 Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Excellent Excellent None 2601 GIA close  Xóa
Round
R0131329128L 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 121.300.000
5053
Xem
R0131329128L mato Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 3158 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
F6114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
F6114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
R2126400202J 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 149.300.000
6221
Xem
R2126400202J mooo Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3888 GIA close  Xóa
Round
N569344093R 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 195.800.000
8160
Xem
N569344093R tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 5100 GIA close  Xóa
Round
W6108663774O 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
W6108663774O tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
E785616939H 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
E785616939H tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
W8129630415O 0,90 Pink
VS1 Good Excellent Excellent Faint GIA 229.100.000
9547
Xem
W8129630415O tchu Round 0,90 Pink VS1 Good 6.06 x 6.08 x 3.87 63,8 56 Excellent Excellent Faint 5967 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG