Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.502 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
F0138903153W 0,51 Yellow Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 18.200.000
760
Xem
F0138903153W eut Round 0,51 Yellow Brown VVS1 Very Light Very Good 5.18 x 5.20 x 3.15 60,6 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 475 GIA close  Xóa
Round
A2133396461G 0,30 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 19.000.000
792
Xem
A2133396461G ect Round 0,30 Brown VS1 Faint Good 4.24 x 4.27 x 2.69 63,2 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 495 GIA close  Xóa
Round
X5137391320A 0,35 Brown
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
X5137391320A tnt Round 0,35 Brown VS1 Faint Fair 4.41 x 4.44 x 2.84 64,2 60 Excellent Very Good None 525 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 20.700.000
864
Xem
F277140352W teb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Princess
R0138903202R 0,53 Yellow Brown
Faint
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 22.000.000
915
Xem
R0138903202R tun Princess 0,53 Yellow Brown VVS1 Faint - 4.39 x 4.38 x 3.18 72,6 70 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 572 GIA close  Xóa
Round
Q1138121916Y 0,30 Brown
Faint
VVS1 Good Excellent Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
Q1138121916Y hbb Round 0,30 Brown VVS1 Faint Good 4.23 x 4.27 x 2.69 63,6 56 None Excellent Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
I2130897736U 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
I2130897736U heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.40 x 4.41 x 2.67 60,3 60 None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
X1137584154H 0,40 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Very Good None GIA 24.600.000
1024
Xem
X1137584154H heb Round 0,40 Brown VS1 Faint Good 4.59 x 4.64 x 2.94 63,6 59 None Excellent Very Good None 640 GIA close  Xóa
Round
S3137584155Y 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
S3137584155Y heb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.95 62,8 58 None Excellent Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Y1138022592Y 0,32 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 25.800.000
1077
Xem
Y1138022592Y hum Round 0,32 Brown VVS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.70 61,7 58 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 673 GIA close  Xóa
Round
Q8138847762E 0,45 Brown
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 25.900.000
1080
Xem
Q8138847762E hut Round 0,45 Brown VVS2 Faint Ideal 4.87 x 4.90 x 3.07 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 675 GIA close  Xóa
Round
J8130782349E 0,46 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 26.700.000
1112
Xem
J8130782349E hct Round 0,46 Brown VVS1 Faint Premium 4.29 x 4.94 x 3.09 62,7 58 Excellent Excellent Faint 695 GIA close  Xóa
Round
G084207926L 0,40 Brown
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 29.200.000
1216
Xem
G084207926L uhb Round 0,40 Brown VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 760 GIA close  Xóa
Round
V2128411762N 0,50 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.800.000
1283
Xem
V2128411762N obn Round 0,50 Brown VS1 Very Light Premium 5.08 x 5.12 x 3.15 61,8 58 None Excellent Excellent None 802 GIA close  Xóa
Round
B4109346885L 0,60 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 34.500.000
1438
Xem
B4109346885L occ Round 0,60 Brown VS1 Faint Premium 5.37 x 5.40 x 3.39 62,9 57 None Excellent Very Good None 899 GIA close  Xóa
Round
G8131557210I 0,30 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Excellent None GIA 34.600.000
1440
Xem
G8131557210I cbb Round 0,30 Brown VVS2 Faint Good 4.23 x 4.25 x 2.69 63,6 57 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
J6136343696Y 0,50 Brown
Faint
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
J6136343696Y cbb Round 0,50 Brown VS1 Faint Fair 4.89 x 4.95 x 3.18 64,7 59 Thin - Thick None Very Good Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
T3138903168E 0,81 Yellow Brown
Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.600.000
1483
Xem
T3138903168E cnu Round 0,81 Yellow Brown VS1 Light Premium 5.97 x 5.99 x 3.72 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 927 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
A5101648814F 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
A5101648814F cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
J2129961661T 0,38 Brown
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
J2129961661T aaeb Round 0,38 Brown VS1 Fancy Premium 4.53 x 4.56 x 2.86 62,9 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 1140 GIA close  Xóa
Round
T289012580O 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
T289012580O aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
I5129527638Z 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 53.400.000
2227
Xem
I5129527638Z amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
Q1137031588L 0,74 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Good Good Very Good Faint GIA 56.100.000
2339
Xem
Q1137031588L aehn Round 0,74 Brown Yellow VS1 Fancy Light Good 5.90 x 5.93 x 3.42 57,8 58 Medium - Slightly Thick None Good Very Good Faint 1462 GIA close  Xóa
Round
W6126451029Q 0,70 Brown
Faint
VVS2 Ideal Excellent Very Good Faint GIA 59.100.000
2464
Xem
W6126451029Q ateb Round 0,70 Brown VVS2 Faint Ideal 5.60 x 5.67 x 3.54 62,7 55 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1540 GIA close  Xóa
Round
L6127197653J 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 69.900.000
2912
Xem
L6127197653J aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Round
E1123251732T 1,19 Brown
Light
VS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 71.700.000
2986
Xem
E1123251732T aohh Round 1,19 Brown VS1 Light Good 6.71 x 6.73 x 4.25 63,3 53 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 1866 GIA close  Xóa
Round
L0132301403G 0,80 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 73.300.000
3056
Xem
L0132301403G acab Round 0,80 Brown VS1 Faint Good 5.88 x 5.91 x 3.74 63,4 56 None Excellent Excellent None 1910 GIA close  Xóa
Round
N8138903172W 1,01 Yellow Brown
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 73.700.000
3070
Xem
N8138903172W acac Round 1,01 Yellow Brown VS1 Very Light Very Good 6.53 x 6.55 x 3.88 59,4 61 Medium - Medium None Excellent Excellent Faint 1919 GIA close  Xóa
Round
D1128549195E 0,70 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 79.200.000
3302
Xem
D1128549195E nbhe Round 0,70 Brown VS1 Faint Premium 5.57 x 5.63 x 3.51 62,6 57 Medium - Thick Excellent Very Good Faint 2064 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG