Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.339 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
S7148308972U 0,40 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Very Good None GIA 19.600.000
768
Xem
S7148308972U eob Round 0,40 Brown VS1 Faint Good 4.59 x 4.64 x 2.94 63,6 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 480 GIA close  Xóa
Round
E2148308981T 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.600.000
768
Xem
E2148308981T eob Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.95 62,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 480 GIA close  Xóa
Round
Q0133396461K 0,30 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 20.200.000
792
Xem
Q0133396461K ect Round 0,30 Brown VS1 Faint Good 4.24 x 4.27 x 2.69 63,2 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 495 GIA close  Xóa
Round
F1151857863W 0,30 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 20.800.000
816
Xem
F1151857863W tab Round 0,30 Brown VVS2 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 510 GIA close  Xóa
Round
B777140352C 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 22.000.000
864
Xem
B777140352C teb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
F7151275861J 0,30 Brown
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 24.500.000
960
Xem
F7151275861J hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Ideal 4.29 x 4.31 x 2.67 62 56 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
F2130897736T 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 26.100.000
1024
Xem
F2130897736T heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.41 x 4.43 x 2.67 60,3 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
R4130782349X 0,46 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 28.400.000
1112
Xem
R4130782349X hct Round 0,46 Brown VVS1 Faint Premium 4.29 x 4.94 x 3.09 62,7 58 Excellent Excellent Faint 695 GIA close  Xóa
Round
Z084207926A 0,40 Brown
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 31.000.000
1216
Xem
Z084207926A uhb Round 0,40 Brown VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 760 GIA close  Xóa
Round
O7101648814O 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 33.900.000
1328
Xem
O7101648814O omb Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 830 GIA close  Xóa
Round
M5131557210P 0,30 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Excellent None GIA 36.700.000
1440
Xem
M5131557210P cbb Round 0,30 Brown VVS2 Faint Good 4.23 x 4.25 x 2.69 63,6 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
J763049648N 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.800.000
1523
Xem
J763049648N ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
F7146105570J 0,56 Orange Brown
Fancy Deep
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 40.200.000
1578
Xem
F7146105570J coh Round 0,56 Orange Brown VS1 Fancy Deep Good 5.19 x 5.23 x 3.33 63,8 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 986 GIA close  Xóa
Round
N0139766466S 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 41.100.000
1610
Xem
N0139766466S abbh Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1006 GIA close  Xóa
Round
J289012580G 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 47.400.000
1859
Xem
J289012580G aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
Z3149032099C 0,56 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.400.000
2056
Xem
Z3149032099C anot Round 0,56 Brown VS1 Faint Premium 5.31 x 5.33 x 3.25 61,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1285 GIA close  Xóa
Round
P4149032096B 0,54 Brown
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 54.000.000
2117
Xem
P4149032096B amnm Round 0,54 Brown VVS2 Faint Ideal 5.23 x 5.25 x 3.28 62,5 56 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1323 GIA close  Xóa
Round
D3141875352P 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 58.600.000
2298
Xem
D3141875352P aemh Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.15 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1436 GIA close  Xóa
Round
T3108647129D 0,59 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 60.200.000
2360
Xem
T3108647129D aeut Round 0,59 Brown VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
O8128549195Q 0,70 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 64.100.000
2515
Xem
O8128549195Q atun Round 0,70 Brown VS1 Faint Premium 5.57 x 5.63 x 3.51 62,6 57 Medium - Thick Very Small Excellent Very Good Faint 1572 GIA close  Xóa
Round
P6151924077I 1,00 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Very Good Faint GIA 73.400.000
2880
Xem
P6151924077I aobb Round 1,00 Brown VS1 Faint Good 6.31 x 6.40 x 4.01 63,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Round
N5127197653R 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 74.300.000
2912
Xem
N5127197653R aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Princess
V0148604443O 0,50 Brown
Faint
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 100.000.000
3920
Xem
V0148604443O netb Princess 0,50 Brown VS1 Faint - 4.21 x 4.03 x 3.17 78,6 61 None Excellent Fair Faint 2450 GIA close  Xóa
Round
B785662121X 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 104.200.000
4085
Xem
B785662121X nttm Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 2553 GIA close  Xóa
Round
Y380012828Z 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 107.700.000
4224
Xem
Y380012828Z nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
G685661513H 1,22 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 114.500.000
4490
Xem
G685661513H nobh Round 1,22 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.39 66,7 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 2806 GIA close  Xóa
Round
P2145726464X 1,66 Brown
Fancy
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 115.100.000
4515
Xem
P2145726464X nonn Round 1,66 Brown VVS2 Fancy Premium 7.54 x 7.58 x 4.62 61,1 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2822 GIA close  Xóa
Round
B280009720W 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 118.500.000
4646
Xem
B280009720W ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 2904 GIA close  Xóa
Round
R8114799717I 1,59 Yellow-Brown
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 129.700.000
5088
Xem
R8114799717I maob Round 1,59 Yellow-Brown VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
O0114799716Z 1,34 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Good Excellent Faint GIA 136.700.000
5360
Xem
O0114799716Z mmtb Round 1,34 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.79 x 6.84 x 4.47 65,6 56 Slightly Thick - Thick None Good Excellent Faint 3350 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
icon hotline