Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.985 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
I7130397068X 0,41 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 18.400.000
766
Xem
I7130397068X euc Round 0,41 Brown VS1 Faint Premium 4.81 x 4.84 x 2.91 60,4 58 Medium - Medium None Excellent Excellent Faint 479 GIA close  Xóa
Round
A7121855564P 0,39 Brown
Faint
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 20.400.000
848
Xem
A7121855564P tmb Round 0,39 Brown VVS1 Faint Very Good 4.76 x 4.79 x 2.83 59,3 62 None Excellent Very Good None 530 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 20.700.000
864
Xem
F277140352W teb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
Q4128411762W 0,50 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 34.400.000
1434
Xem
Q4128411762W och Round 0,50 Brown VS1 Very Light Premium 5.08 x 5.12 x 3.15 61,8 58 None Excellent Excellent None 896 GIA close  Xóa
Round
J2109346885J 0,60 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 34.500.000
1438
Xem
J2109346885J occ Round 0,60 Brown VS1 Faint Premium 5.37 x 5.40 x 3.39 62,9 57 None Excellent Very Good None 899 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
K8101648814U 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 38.300.000
1594
Xem
K8101648814U cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
S6129961661V 0,38 Brown
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
S6129961661V aaeb Round 0,38 Brown VS1 Fancy Premium 4.53 x 4.56 x 2.86 62,9 59 None Excellent Excellent Faint 1140 GIA close  Xóa
Round
T289012580O 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
T289012580O aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
O6123683600I 0,45 Brown Pink
Fancy
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
O6123683600I anut Round 0,45 Brown Pink VS1 Fancy Very Good 4.91 x 4.96 x 2.91 58,9 62 Very Good Good None 1275 GIA close  Xóa
Round
U3129527638K 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 53.400.000
2227
Xem
U3129527638K amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
N7127869532L 1,00 Brown Other
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
N7127869532L aeee Round 1,00 Brown Other VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
N574741055P 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000
2376
Xem
N574741055P aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1485 GIA close  Xóa
Round
M1128779832D 1,02 Brown
VVS2 Fair Excellent Very Good Faint GIA 66.600.000
2774
Xem
M1128779832D aume Round 1,02 Brown VVS2 Fair 6.25 x 6.28 x 4.15 66,3 53 Excellent Very Good Faint 1734 GIA close  Xóa
Round
L6127197653J 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 69.900.000
2912
Xem
L6127197653J aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Round
K3123251732V 1,19 Brown
Light
VS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 71.700.000
2986
Xem
K3123251732V aohh Round 1,19 Brown VS1 Light Good 6.71 x 6.73 x 4.25 63,3 53 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 1866 GIA close  Xóa
Round
D1128549195E 0,70 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 78.800.000
3282
Xem
D1128549195E nbta Round 0,70 Brown VS1 Faint Premium 5.57 x 5.63 x 3.51 62,6 57 Medium - Thick Excellent Very Good Faint 2051 GIA close  Xóa
Round
T4103862595X 1,01 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 87.300.000
3637
Xem
T4103862595X nnum Round 1,01 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.43 x 6.45 x 3.95 61,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2273 GIA close  Xóa
Round
O045172175W 1,17 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Good Good None GIA 89.900.000
3744
Xem
O045172175W nmeb Round 1,17 Brown VVS2 Fancy Light Fair 6.87 x 6.92 x 4.03 58,5 67 Good Good None 2340 GIA close  Xóa
Round
S8129943163S 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 97.900.000
4080
Xem
S8129943163S nttb Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.15 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2550 GIA close  Xóa
Round
C7130387957I 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 99.900.000
4162
Xem
C7130387957I nhba Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.15 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2601 GIA close  Xóa
Round
J180012828X 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 101.400.000
4224
Xem
J180012828X nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
B2103862597M 1,19 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 102.800.000
4285
Xem
B2103862597M nhuo Round 1,19 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 6.85 x 6.86 x 4.14 60,3 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2678 GIA close  Xóa
Round
X685662121V 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 106.600.000
4440
Xem
X685662121V nuut Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 2775 GIA close  Xóa
Round
Z780009720E 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 111.500.000
4646
Xem
Z780009720E ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 2904 GIA close  Xóa
Round
N7114799717A 1,59 Brown
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 122.100.000
5088
Xem
N7114799717A maob Round 1,59 Brown VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
J685661513I 1,22 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 126.500.000
5270
Xem
J685661513I mnce Round 1,22 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.39 66,7 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 3294 GIA close  Xóa
Round
I5114799716J 1,34 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Good Excellent Faint GIA 128.600.000
5360
Xem
I5114799716J mmtb Round 1,34 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.79 x 6.84 x 4.47 65,6 56 Slightly Thick - Thick None Good Excellent Faint 3350 GIA close  Xóa
Round
V7116616523K 1,15 Brown
Fancy
VS1 Good Good Excellent None GIA 139.100.000
5797
Xem
V7116616523K mhnm Round 1,15 Brown VS1 Fancy Good 6.56 x 6.59 x 4.20 63,9 58 Medium - Slightly Thick None Good Excellent None 3623 GIA close  Xóa
Round
S0127159813L 1,54 Brown
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 141.900.000
5914
Xem
S0127159813L mhch Round 1,54 Brown VS1 Fancy Intense Fair 7.10 x 7.18 x 4.71 65,9 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 3696 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG