Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.475 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P7139394040H 0,35 Brown
Light
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 17.500.000
701
Xem
P7139394040H emo Round 0,35 Brown VS1 Light Fair 4.41 x 4.44 x 2.84 64,2 60 Medium - Thick None Excellent Very Good None 438 GIA close  Xóa
Round
A2133396461G 0,30 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 19.800.000
792
Xem
A2133396461G ect Round 0,30 Brown VS1 Faint Good 4.24 x 4.27 x 2.69 63,2 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 495 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 21.600.000
864
Xem
F277140352W teb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
K7141791511J 0,32 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 24.800.000
994
Xem
K7141791511J hna Round 0,32 Brown VVS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.70 61,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 621 GIA close  Xóa
Round
W1139394121V 0,50 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 25.100.000
1005
Xem
W1139394121V hno Round 0,50 Brown VS1 Very Light Premium 5.08 x 5.12 x 3.15 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 628 GIA close  Xóa
Round
N0130897736G 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 25.600.000
1024
Xem
N0130897736G heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.41 x 4.43 x 2.67 60,3 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
L2137584154W 0,40 Brown
Faint
VS1 Good Excellent Very Good None GIA 25.600.000
1024
Xem
L2137584154W heb Round 0,40 Brown VS1 Faint Good 4.59 x 4.64 x 2.94 63,6 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 640 GIA close  Xóa
Round
A0137584155O 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 25.600.000
1024
Xem
A0137584155O heb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.95 62,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
J8130782349E 0,46 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 27.800.000
1112
Xem
J8130782349E hct Round 0,46 Brown VVS1 Faint Premium 4.29 x 4.94 x 3.09 62,7 58 Excellent Excellent Faint 695 GIA close  Xóa
Round
G084207926L 0,40 Brown
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 30.400.000
1216
Xem
G084207926L uhb Round 0,40 Brown VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 760 GIA close  Xóa
Round
M2131557210C 0,30 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Excellent None GIA 36.000.000
1440
Xem
M2131557210C cbb Round 0,30 Brown VVS2 Faint Good 4.23 x 4.25 x 2.69 63,6 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
M663049648P 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 38.100.000
1523
Xem
M663049648P ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
A5101648814F 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 39.800.000
1594
Xem
A5101648814F cch Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 996 GIA close  Xóa
Round
T289012580O 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 46.500.000
1859
Xem
T289012580O aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
B7142100584F 0,50 Brown Yellow
Fancy
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 48.000.000
1920
Xem
B7142100584F anbb Round 0,50 Brown Yellow VVS1 Fancy Very Good 5.08 x 5.11 x 3.15 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
D3139766466H 0,58 Brown Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Excellent None GIA 55.700.000
2227
Xem
D3139766466H amcn Round 0,58 Brown Yellow VVS2 Fancy Very Good 5.39 x 5.40 x 3.22 59,7 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 1392 GIA close  Xóa
Round
B3141875352K 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 57.400.000
2298
Xem
B3141875352K aemh Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.15 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1436 GIA close  Xóa
Round
Q1137031588L 0,74 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Good Good Very Good Faint GIA 58.500.000
2339
Xem
Q1137031588L aehn Round 0,74 Brown Yellow VS1 Fancy Light Good 5.90 x 5.93 x 3.42 57,8 58 Medium - Slightly Thick None Good Very Good Faint 1462 GIA close  Xóa
Round
K8126451029W 0,70 Brown
Faint
VVS2 Ideal Excellent Very Good Faint GIA 58.800.000
2352
Xem
K8126451029W aeub Round 0,70 Brown VVS2 Faint Ideal 5.60 x 5.67 x 3.54 62,7 55 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1470 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 59.000.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Brown VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
L6127197653J 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 72.800.000
2912
Xem
L6127197653J aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Round
B1141873982V 1,02 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Good Good None GIA 73.400.000
2938
Xem
B1141873982V aomh Round 1,02 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.01 x 6.07 x 4.21 69,7 55 Thick - Very Thick None Good Good None 1836 GIA close  Xóa
Round
D1128549195E 0,70 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 78.500.000
3142
Xem
D1128549195E ache Round 0,70 Brown VS1 Faint Premium 5.57 x 5.63 x 3.51 62,6 57 Medium - Thick Very Small Excellent Very Good Faint 1964 GIA close  Xóa
Round
T4103862595X 1,01 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 90.900.000
3637
Xem
T4103862595X nnum Round 1,01 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.43 x 6.45 x 3.95 61,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2273 GIA close  Xóa
Round
X685662121V 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 102.100.000
4085
Xem
X685662121V nttm Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 2553 GIA close  Xóa
Round
J180012828X 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 105.600.000
4224
Xem
J180012828X nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 2640 GIA close  Xóa
Round
J685661513I 1,22 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 112.200.000
4490
Xem
J685661513I nobh Round 1,22 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.39 66,7 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 2806 GIA close  Xóa
Round
Z780009720E 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 116.100.000
4646
Xem
Z780009720E ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 2904 GIA close  Xóa
Round
N7114799717A 1,59 Yellow-Brown
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 127.200.000
5088
Xem
N7114799717A maob Round 1,59 Yellow-Brown VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
I5114799716J 1,34 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Good Excellent Faint GIA 134.000.000
5360
Xem
I5114799716J mmtb Round 1,34 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.79 x 6.84 x 4.47 65,6 56 Slightly Thick - Thick None Good Excellent Faint 3350 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG