Vòng tay, Lắc tay thời trang Cubic Zirconia
test

Vòng tay, Lắc tay thời trang Cubic Zirconia

Trang chủ >> Nữ Trang Cubic Zirconia >> Vòng tay Lắc tay thời trang Cubic Zirconia
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100705
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100705

18KGiá: 5.800.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L101107
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 3
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107

Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L101107

18KGiá: 7.500.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100707
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100707

18KGiá: 7.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100704
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100704

18KGiá: 3.900.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100703
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703

Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100703

18KGiá: 13.000.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100701
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100701
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100700
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100700

18KGiá: 8.900.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100698
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100698

18KGiá: 5.700.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100697
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100697

18KGiá: 7.300.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100696
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696

Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100696

18KGiá: 5.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang Vàng Trắng 18K L100693
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100693
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100713
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100713
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100712
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100712
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vòng Đeo Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100710
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100710
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L100690
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100690
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang L100689
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100689
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 8.100.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100688
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100688
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 6.200.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100327
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100327
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.700.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100325
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100325
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 7.700.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100324
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100324
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 6.300.000 VND 
Lắc Tay Thời Trang L100323
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L100323
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 9.200.000 VND 
Vòng Tay Thời Trang Cubic Zirconia G100692
Thông tin vòng tay
Mã sản phẩm: G100692
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1832
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1832
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Lắc Tay Thời Trang Cubic Zirconia L1824
Thông tin Lắc/Vòng Tay
Mã sản phẩm: L1824
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline