test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương >> Vỏ Nhẫn Kim Cương >> Nhẫn - Viền Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5037
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, CU
Viên kim cương chính: 6,4MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B

18KGiá: 34.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5113
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 1.45 to 1.70
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 6.5*6.5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E

18KGiá: 33.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5122E
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.1
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E

18KGiá: 37.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5123
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.25
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E

18KGiá: 28.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2457
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457

18KGiá: 23.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1264
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1264
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B1660
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1660
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

18KGiá: 35.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2479
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 112
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479

18KGiá: 48.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2495
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2495
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2495

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2495

18KGiá: 21.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2330
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330

18KGiá: 31.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B2747
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2747
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2760
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2760
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2762
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2762
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 81
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2763
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2765
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2765
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.2
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2766
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2766
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2769
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2769
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2771
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2771
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2772
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2772
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2774
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2774
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2775
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2775
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2782
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2784
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 1.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2786
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2786
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG