test

, Engagement Ring Settings. Hung Phat Diamonds & Jewelry

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương >> Vỏ Nhẫn Kim Cương >> Nhẫn - Viền Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5037
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, CU
Viên kim cương chính: 6,4MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B

18KGiá: 32.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5113
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 1.45 to 1.70
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 6.5*6.5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5113E

18KGiá: 31.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5122E
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.1
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.64
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5122E

18KGiá: 35.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5123
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.25
Loại chấu:
Carat: 0.4 to 0.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: PR, RAD, CU
Viên kim cương chính: 5*5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 36
Tổng trọng lượng (carat): 0.32
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5123E

18KGiá: 27.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2457
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2457

18KGiá: 21.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1264
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1264
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B1660
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1660
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&Prong
Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

Vỏ nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B1660

18KGiá: 33.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2479
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 112
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,Channel&Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2479

18KGiá: 45.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2495
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2495
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2495

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2495

18KGiá: 20.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2330
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.82
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330

Vỏ Nhẫn Kim Cương B2330

18KGiá: 29.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B2747
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2747
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.71
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2760
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2760
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.5
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2762
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2762
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 81
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2763
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2763
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.18
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương  Vàng Trắng 18K B2765
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2765
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 31
Tổng trọng lượng (carat): 0.2
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2766
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2766
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.78
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2769
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2769
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2771
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2771
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2772
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2772
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2774
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2774
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2775
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2775
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 104
Tổng trọng lượng (carat): 1.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2782
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2782
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.43
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2784
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2784
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat): 1.59
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2786
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2786
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 8  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG