test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 29  Trang sau
Nhẫn Kim Cương D10189
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10189
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 13
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương D10189

Nhẫn Kim Cương D10189

18KGiá: 22.900.000 VND 
Nhẫn Kim Cương D10046
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: D10046
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 43
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương D10046

Nhẫn Kim Cương D10046

18KGiá: 25.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11791
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11791
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 86
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B11791

Nhẫn Kim Cương B11791

18KGiá: 56.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11747
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11747
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B11747

Nhẫn Kim Cương B11747

18KGiá: 82.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11764
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11764
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B11764

Nhẫn Kim Cương B11764

18KGiá: 53.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B12135
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12135
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 102
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 83.400.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11633
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11633
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 64
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B11633

Nhẫn Kim Cương B11633

18KGiá: 182.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B12117
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12117
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B12117

Nhẫn Kim Cương B12117

18KGiá: 89.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10529
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10529
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 56
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B10529

Nhẫn Kim Cương B10529

18KGiá: 86.900.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B12069
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12069
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Nhẫn Kim Cương B12069

Nhẫn Kim Cương B12069

18KGiá: 239.600.000 VND 
Nhẫn Kim Cương Nam B11417
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11417
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 114.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B12029
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B12029
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 116
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 74.100.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11276
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11276
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 144
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 54.200.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10508
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10508
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 54.800.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B10886
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10886
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 94
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 54.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11670
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11670
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 98
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 61.700.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11486
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11486
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 72.300.000 VND 
Nhẫn Kim Cương B11523
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11523
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KLIÊN HỆ ĐỂ ĐẶT HÀNG
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11764
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11764
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 118
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 33.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10530
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10530
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 68
Tổng trọng lượng (carat): 0.76
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 53.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B11896
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B11896
Vàng: 14K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.69
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 144.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B10210
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10210
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.91
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá: 43.700.000 VND 
Nhẫn kim cương nữ B11334
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm:
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Giá: 9.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2797
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2797
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 820.8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B17349
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B17349
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 44
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 … 29  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG
 
icon hotline