test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 17 18 19 20 21 … 28  Trang sau
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

18KGiá: 51.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

18KGiá: 59.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

18KGiá: 40.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10136E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E

18KGiá: 16.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5025C
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C

18KGiá: 71.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B10217A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10217A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10119
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119

18KGiá: 21.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10121
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121

18KGiá: 20.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10144
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144

18KGiá: 19.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.9 to 2.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

18KGiá: 26.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5002
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6.5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Prong
18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5017
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.2 to 5.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 29.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5037
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, CU
Viên kim cương chính: 6,4MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 32.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5038A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5038
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 27.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5046E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5046
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5047A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5047
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5049
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Bezel&prong
18KGiá: 35.300.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5050
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 4.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 30.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5051
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 34.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5055E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5055
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 29.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5060A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5060
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 34.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5063E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5063
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 35.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5064A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5064
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 46.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 17 18 19 20 21 … 28  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG