test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 17 18 19 20 21 … 29  Trang sau
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808

18KGiá: 53.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2810
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 1.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2810

18KGiá: 61.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2813
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 63
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2813

18KGiá: 42.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10136E
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10136E

18KGiá: 17.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5025C
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5025C

18KGiá: 74.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K  B10217A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10217A
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat): 1.16
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10119
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10119

18KGiá: 22.800.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10121
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 54
Tổng trọng lượng (carat): 0.37
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10121

18KGiá: 21.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B10144
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B10144

18KGiá: 20.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5044
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.9 to 2.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5044A

18KGiá: 28.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5002A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5002
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6.5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 2
Tổng trọng lượng (carat): 0.42
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Prong
18KGiá: 32.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5017A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5017
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.2 to 5.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 30.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5037B
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5037
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 2.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, CU
Viên kim cương chính: 6,4MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 28
Tổng trọng lượng (carat): 0.51
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 34.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5038A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5038
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 28.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5046E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5046
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 32.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5047A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5047
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 36.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5049A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5049
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.25 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Bezel&prong
18KGiá: 36.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5050A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5050
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 4.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 31.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5051A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5051
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 3.5
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 4
Tổng trọng lượng (carat): 0.41
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 35.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5055E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5055
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 3.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 31.000.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5060A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5060
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
18KGiá: 36.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5063E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5063
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.7 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 0.95
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 36.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5064A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5064
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.1 to 3.1
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
18KGiá: 48.900.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 … 17 18 19 20 21 … 29  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG