test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sau
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5007
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 7
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong - Channel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5007A

18KGiá: 46.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5008
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.1 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 14
Tổng trọng lượng (carat): 1.49
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: channel,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5008E

18KGiá: 124.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5010
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.5 to 2.7
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 1.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5010A

18KGiá: 78.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5011
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.9 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6mm x 6mm Princess
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5011E

18KGiá: 61.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5023
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.35 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 9
Tổng trọng lượng (carat): 1.8
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5023A

18KGiá: 83.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5024A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5024
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 19
Tổng trọng lượng (carat): 0.73
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5034
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: Polish
Bề rộng: 2.75 to 3.6
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5034A

18KGiá: 52.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.4 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5093A

18KGiá: 63.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5097
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.35 to 0.63
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 0.5ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5097

18KGiá: 43.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5102
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.3 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 26
Tổng trọng lượng (carat): 0.84
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5102A

18KGiá: 64.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5103E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5103
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 21
Tổng trọng lượng (carat): 1.64
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5098E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5098
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 1.26
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD5077A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD5077
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0,38
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: prong
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2748
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2748
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.40
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2749
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2749
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 67
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2750
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2750
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 91
Tổng trọng lượng (carat): 1.05
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2751
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2751
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 35
Tổng trọng lượng (carat): 0,72
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2752
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2752
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 131
Tổng trọng lượng (carat): 1.44
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2753
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2753
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: None
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2754
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2754
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 25
Tổng trọng lượng (carat): 0.30
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2806
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2806
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 123
Tổng trọng lượng (carat): 0.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2807
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2807
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 140
Tổng trọng lượng (carat): 0.39
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2808
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2808
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 109
Tổng trọng lượng (carat): 0.93
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Cặp Kim Cương Vàng Trắng 18K BD2809
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: BD2809
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.48
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG