test

Nhẫn, vỏ nhẫn, giá nhẫn kim cương tại Hưng Phát USA

Trang chủ >> Nhẫn Kim Cương
Thế Giới Trang Sức Nhẫn Đôi Nhẫn Đơn Kim Cương Độc Đáo
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sau
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2801
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2801

18KGiá: 27.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2755
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 106
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2755

18KGiá: 36.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2756
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 126
Tổng trọng lượng (carat): 0,97
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2756

18KGiá: 49.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2757
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 74
Tổng trọng lượng (carat): 1.02
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Channel
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2757

18KGiá: 51.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B1901
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 212
Tổng trọng lượng (carat): 0.79
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

Vỏ Nhẫn Kim Cương B1901

18KGiá: 60.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5104E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5104
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 8,0MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 28.900.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2777
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.26
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2777

18KGiá: 21.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B2770
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 40
Tổng trọng lượng (carat): 0.67
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770

Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B2770

18KGiá: 34.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5114
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.9 to 3.6
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 15
Tổng trọng lượng (carat): 2.24
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5114E

18KGiá: 27.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5040
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.7 to 4.6
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 29
Tổng trọng lượng (carat): 2.28
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040

Vỏ Nhẫn Kim Cương B5040

18KGiá: 29.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5014A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5014
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.3 to 3.4
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 12
Tổng trọng lượng (carat): 0.08
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 16.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5028A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5028
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 3.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.44
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel,bezel&prong
18KGiá: 30.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5031E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5031
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.45
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6*6mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 10
Tổng trọng lượng (carat): 0.31
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 26.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5038A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5038
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.3
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 28.700.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5046E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5046
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.8 to 5.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.75
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 2ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 32.200.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5047A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5047
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.6 to 5.2
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 1ct Round
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS2
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 36.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5062E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5062
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.2 to 3.8
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 5.5*5.5mm Princes
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 26.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5098E
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5098
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 3.0 to 3.9
Loại chấu:
Carat: 1.55 to 2.25
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.69
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 41.400.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5109A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5109
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.0 to 4.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 32
Tổng trọng lượng (carat): 0.9
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương Vàng Trắng 18K B5127A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5127A
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 1.6 to 2.9
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.46
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro,bezel&prong
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5129A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5129
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Bề rộng: 2.5 to 4.0
Loại chấu:
Carat: 0.63 to 1.17
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại: RD, AS, PR, PS, OV, EM, RAD, CU, HS
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.23
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
18KGiá: 26.100.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5070A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5070
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: Diamond 6.5mm
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
18KGiá: 28.500.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5087A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5087
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.62
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 37.600.000 VND 
Vỏ Nhẫn Kim Cương B5093A
Thông tin nhẫn
Mã sản phẩm: B5093
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Bề rộng:
Loại chấu:
Carat:
Cỡ nhẫn:
Có thể đính kim cương loại:
Viên kim cương chính: 6,5MM
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: H
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel&prong
18KGiá: 31.500.000 VND 
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
1 2 3 … 6  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Quan tâm Zalo OA Hưng Phát USA

Nhận các thông tin khuyến mãi hấp dẫn

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG