Hung Phat Diamonds & Jewelry Có hơn 100.000 viên kim cương cho quý khách lựa chọn
Kim Cương Round, trọng lượng 0.31 carat, màu Fancy Deep Yellow, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.
Viên kim cương Round, trọng lượng 0,31 carat, màu Fancy Deep Yellow, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1, được giám định bởi GIA.
Giá gốc: 23.800.000 VND
Giá Chuyển Qua Ngân Hàng:
23.800.000 VND
Mã Kim Cương:   C055828836Q Kích Thước: 4,10 x 4,14 x 2,82
CD:   hnb Độ Sâu %: 68,5
Hình Dáng: Round Độ Rộng %: 56
Trọng lượng:   0,31 Độ Dày Cạnh: Thick - Very Thick
Màu Sắc:   Yellow Đáy:
Sắc Độ: Fancy Deep Độ Bóng: Good
Độ Tinh Khiết: VS1 Đối Xứng: Very Good
Giấy Giám Định: GIA Phát Quang: None
Nét Cắt: Fair