Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
329.129 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 10.111 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 338     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,19 carat (3 ly 66 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,19 3 Ly 66 G VS1 Good Good Good None GIA 6461,1 7.400.000
308
Xem
round diamond J079308726R aub Round 0,19 3 Ly 66 G VS1 GIA Good 3.66 x 3.72 x 2.26 61,1 64 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 7.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 63 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 63 G VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6059,7 7.900.000
329
Xem
round diamond N699549465X aon Round 0,18 3 Ly 63 G VS1 GIA Very Good 3.63 x 3.66 x 2.18 59,7 60 Medium - Thick None Excellent Good None 7.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 64 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Premium Very Good Good None GIA 5861,5 8.400.000
348
Xem
round diamond G6100830580Z acn Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Premium 3.64 x 3.66 x 2.25 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 8.400.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Premium Very Good Good None GIA 5861,5 8.400.000
351
Xem
round diamond V595323969X acn Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Premium 3.64 x 3.66 x 2.25 61,5 58 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 8.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 67 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,18 3 Ly 67 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6159,6 8.600.000
359
Xem
round diamond O286532869B ach Round 0,18 3 Ly 67 G VVS1 GIA Very Good 3.67 x 3.70 x 2.20 59,6 61 Very Good Good None 8.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 66 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 66 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,9 8.800.000
367
Xem
round diamond Y198763745T nbm Round 0,18 3 Ly 66 F VS1 GIA Very Good 3.66 x 3.68 x 2.17 58,9 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 66 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 66 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,9 8.900.000
370
Xem
round diamond A198763741C nbn Round 0,18 3 Ly 66 F VS1 GIA Very Good 3.66 x 3.68 x 2.17 58,9 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 73 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 73 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 6257,6 8.900.000
371
Xem
round diamond K799002564L nbt Round 0,18 3 Ly 73 F VS1 GIA Good 3.73 x 3.74 x 2.15 57,6 62 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.900.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 67 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,3 9.000.000
375
Xem
round diamond M396764844U nbu Round 0,18 3 Ly 67 F VS1 GIA Very Good 3.67 x 3.70 x 2.19 59,3 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.000.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 67 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,3 9.000.000
377
Xem
round diamond P596764793Q nbh Round 0,18 3 Ly 67 F VS1 GIA Very Good 3.67 x 3.70 x 2.19 59,3 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.000.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,6 9.300.000
386
Xem
round diamond C897962225F nam Round 0,18 3 Ly 65 F VVS1 GIA Very Good 3.65 x 3.66 x 2.14 58,6 62 Medium - Thick None Excellent Excellent None 9.300.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1 9.300.000
387
Xem
round diamond F594653717F nae Round 0,18 3 Ly 61 G VVS1 GIA Premium 3.61 x 3.65 x 2.22 61,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.300.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 68 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,7 9.300.000
388
Xem
round diamond Z793357400V nan Round 0,18 3 Ly 68 F VS1 GIA Very Good 3.68 x 3.70 x 2.20 59,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.300.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6258,6 9.300.000
388
Xem
round diamond F397962216R nan Round 0,18 3 Ly 65 F VVS1 GIA Very Good 3.65 x 3.66 x 2.14 58,6 62 Medium - Thick None Excellent Excellent None 9.300.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1 9.400.000
390
Xem
round diamond Z794548531L nam Round 0,18 3 Ly 61 G VVS1 GIA Premium 3.61 x 3.65 x 2.22 61,1 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.400.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 63 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,2 9.400.000
391
Xem
round diamond Y8100348267M nah Round 0,18 3 Ly 63 G VVS1 GIA Premium 3.63 x 3.65 x 2.23 61,2 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 9.400.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 69 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,3 9.400.000
392
Xem
round diamond U891997773M nae Round 0,19 3 Ly 69 F VS1 GIA Ideal 3.69 x 3.71 x 2.31 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 9.400.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 63 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,2 9.400.000
393
Xem
round diamond G7100348273I nat Round 0,18 3 Ly 63 G VVS1 GIA Premium 3.63 x 3.65 x 2.23 61,2 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None 9.400.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 66 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5860,7 9.500.000
396
Xem
round diamond M8100318744W nac Round 0,18 3 Ly 66 G VVS1 GIA Premium 3.66 x 3.68 x 2.23 60,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 62 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762 9.500.000
396
Xem
round diamond B399185765F nac Round 0,18 3 Ly 62 G VVS1 GIA Premium 3.62 x 3.64 x 2.25 62 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 71 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 5958,6 9.500.000
396
Xem
round diamond Z199002566B nac Round 0,18 3 Ly 71 G VVS1 GIA Very Good 3.71 x 3.73 x 2.18 58,6 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,5 9.500.000
396
Xem
round diamond D499002565O nac Round 0,18 3 Ly 64 G VVS1 GIA Premium 3.64 x 3.67 x 2.25 61,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960 9.500.000
396
Xem
round diamond J6101056446B nac Round 0,18 3 Ly 65 G VVS1 GIA Premium 3.65 x 3.67 x 2.20 60 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 66 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6059,5 9.500.000
397
Xem
round diamond F095958342W nau Round 0,18 3 Ly 66 F VS1 GIA Very Good 3.66 x 3.69 x 2.19 59,5 60 Thin - Slightly Thick Excellent Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 68 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,5 9.600.000
401
Xem
round diamond W7100517628V nac Round 0,18 3 Ly 68 G VVS1 GIA Very Good 3.68 x 3.71 x 2.24 60,5 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,6 9.700.000
404
Xem
round diamond U289761214O nna Round 0,18 3 Ly 65 F VVS1 GIA Very Good 3.65 x 3.66 x 2.22 60,6 62 Excellent Excellent None 9.700.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 73 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6358,8 9.700.000
404
Xem
round diamond B3101148070V nnm Round 0,18 3 Ly 73 F VS1 GIA Good 3.73 x 3.75 x 2.20 58,8 63 Very Thin - Thin None Excellent Very Good None 9.700.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,3 9.900.000
413
Xem
round diamond I4101056445U nno Round 0,18 3 Ly 65 F VS1 GIA Premium 3.65 x 3.67 x 2.24 61,3 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9.900.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 69 F VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6158,5 9.900.000
414
Xem
round diamond R395781162I nnc Round 0,18 3 Ly 69 F VVS1 GIA Very Good 3.69 x 3.71 x 2.16 58,5 61 Thin - Medium None Excellent Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 71 G VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 5959,4 9.900.000
414
Xem
round diamond M075014574S nnh Round 0,18 3 Ly 71 G VVS1 GIA Premium 3.71 x 3.75 x 2.21 59,4 59 Thin - Slightly Thick Very Good Excellent None 9.900.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 338     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG