Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
402.176 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 648 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 22     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 55 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 55 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,3 8.900.000
369
Xem
round diamond C5114578928J nbe Oval 0,22 4 Ly 55 F VS1 GIA - 4.55 x 3.58 x 2.19 61,3 58 Very Good Very Good None 8.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 63 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,22 4 Ly 63 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5765,6 9.400.000
391
Xem
round diamond B5120150223M nah Oval 0,22 4 Ly 63 G VVS1 GIA - 4.63 x 3.44 x 2.26 65,6 57 Very Good Very Good None 9.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 71 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 71 F VS1 - Good Very Good None GIA 5967,8 9.500.000
395
Xem
round diamond L8114578949S nao Oval 0,23 4 Ly 71 F VS1 GIA - 4.71 x 3.37 x 2.28 67,8 59 Good Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Good None GIA 6063,1 9.500.000
396
Xem
round diamond H5117390378N nac Oval 0,23 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.42 x 2.16 63,1 60 Very Good Good None 9.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 80 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,9 9.600.000
400
Xem
round diamond M1114539115Z nna Oval 0,23 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.62 x 2.13 58,9 60 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 44 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 44 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,6 9.600.000
400
Xem
round diamond Q1114539114K nna Oval 0,23 4 Ly 44 F VS1 GIA - 4.44 x 3.43 x 2.32 67,6 58 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 75 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 75 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5762,4 9.600.000
402
Xem
round diamond P5118173235Q nnn Oval 0,23 4 Ly 75 F VS1 GIA - 4.75 x 3.51 x 2.19 62,4 57 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 87 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 87 F VS1 - Very Good Good None GIA 5765,9 9.600.000
402
Xem
round diamond D6118943943J nnn Oval 0,23 4 Ly 87 F VS1 GIA - 4.87 x 3.38 x 2.23 65,9 57 Very Good Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 8 F VS1 - Good Very Good None GIA 5662,6 9.900.000
411
Xem
round diamond R0117390411Q nnu Oval 0,24 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.60 x 2.25 62,6 56 Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 65 F VVS1 - Good Good None GIA 5564,7 9.900.000
413
Xem
round diamond O3114578926T nno Oval 0,22 4 Ly 65 F VVS1 GIA - 4.65 x 3.30 x 2.13 64,7 55 Good Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 97 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5958,4 9.900.000
414
Xem
round diamond W4119458557I nnc Oval 0,23 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.62 x 2.11 58,4 59 Very Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 72 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5959,8 10.000.000
416
Xem
round diamond V1119724220Q nmb Oval 0,23 4 Ly 72 F VS1 GIA - 4.72 x 3.55 x 2.12 59,8 59 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6162,6 10.000.000
416
Xem
round diamond W8119791484P nmb Oval 0,23 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.43 x 2.14 62,6 61 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 81 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,9 10.000.000
416
Xem
round diamond B2118973516W nmb Oval 0,23 4 Ly 81 F VS1 GIA - 4.81 x 3.39 x 2.13 62,9 58 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 6 G VVS1 - Good Good None GIA 6165 10.000.000
416
Xem
round diamond T0114578953D nmb Oval 0,23 4 Ly 6 G VVS1 GIA - 4.60 x 3.50 x 2.27 65 61 Good Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 82 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6061,9 10.000.000
416
Xem
round diamond W1114578973H nmb Oval 0,24 4 Ly 82 F VS1 GIA - 4.82 x 3.61 x 2.24 61,9 60 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 18 F VS1 - Very Good Good None GIA 5858,6 10.000.000
416
Xem
round diamond E7118173243K nmb Oval 0,24 5 Ly 18 F VS1 GIA - 5.18 x 3.57 x 2.10 58,6 58 Very Good Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 85 G VVS1 - Good Good None GIA 5760,4 10.100.000
420
Xem
round diamond G3114539120I nmn Oval 0,23 4 Ly 85 G VVS1 GIA - 4.85 x 3.51 x 2.12 60,4 57 Good Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 66 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5863,7 10.200.000
424
Xem
round diamond U0115925785W nme Oval 0,23 4 Ly 66 G VVS1 GIA - 4.66 x 3.41 x 2.17 63,7 58 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 83 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5864 10.200.000
425
Xem
round diamond M0115925787X nmt Oval 0,23 4 Ly 83 G VVS1 GIA - 4.83 x 3.34 x 2.14 64 58 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 15 F VS1 - Very Good Good None GIA 5661,5 10.200.000
427
Xem
round diamond V3119724223Z nmh Oval 0,24 5 Ly 15 F VS1 GIA - 5.15 x 3.53 x 2.17 61,5 56 Very Good Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,25 4 Ly 97 F VS1 - Very Good Good None GIA 6258,1 10.500.000
436
Xem
round diamond M6114539216J nea Oval 0,25 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.68 x 2.14 58,1 62 Very Good Good None 10.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 05 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6258,5 10.600.000
440
Xem
round diamond I4114539174C nem Oval 0,24 5 Ly 05 G VVS1 GIA - 5.05 x 3.50 x 2.05 58,5 62 Very Good Very Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 5 Ly 3 G VS1 - Good Very Good None GIA 6159,5 10.600.000
442
Xem
round diamond A7114539241Y nee Oval 0,26 5 Ly 3 G VS1 GIA - 5.30 x 3.60 x 2.14 59,5 61 Good Very Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 88 F VVS1 - Good Good None GIA 5765 10.600.000
442
Xem
round diamond F8114539095R nee Oval 0,23 4 Ly 88 F VVS1 GIA - 4.88 x 3.32 x 2.16 65 57 Good Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 78 F VVS1 - Good Good None GIA 5467,5 10.600.000
443
Xem
round diamond S5117390365B net Oval 0,23 4 Ly 78 F VVS1 GIA - 4.78 x 3.41 x 2.30 67,5 54 Good Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,26 5 Ly 29 G VS1 - Good Very Good None GIA 5659,5 10.600.000
443
Xem
round diamond S2118173257V net Oval 0,26 5 Ly 29 G VS1 GIA - 5.29 x 3.67 x 2.19 59,5 56 Good Very Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 95 F VVS1 - Good Good None GIA 5660,2 10.600.000
443
Xem
round diamond L6117390366H net Oval 0,23 4 Ly 95 F VVS1 GIA - 4.95 x 3.44 x 2.08 60,2 56 Good Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 74 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6459 10.700.000
445
Xem
round diamond S1114539092K neh Oval 0,23 4 Ly 74 F VVS1 GIA - 4.74 x 3.63 x 2.14 59 64 Very Good Good None 10.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 91 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6363,4 10.700.000
445
Xem
round diamond Q1114539096M neh Oval 0,23 4 Ly 91 F VVS1 GIA - 4.91 x 3.35 x 2.12 63,4 63 Very Good Good None 10.700.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 22     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG