Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
382.009 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.082 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 37     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,28 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Fair None GIA 5958,1 12.100.000
505
Xem
round diamond Z296081594K nuc Oval 0,28 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.77 x 2.19 58,1 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 12.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 16 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 16 F VS1 - Very Good Good None GIA 5762,6 13.700.000
572
Xem
round diamond Z7109919453I mah Oval 0,30 5 Ly 16 F VS1 GIA - 5.16 x 3.80 x 2.38 62,6 57 Very Good Good None 13.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 46 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 46 G VS1 - Very Good Good None GIA 5862 13.800.000
577
Xem
round diamond Z1108455794J mac Oval 0,30 5 Ly 46 G VS1 GIA - 5.46 x 3.78 x 2.35 62 58 Very Good Good None 13.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 09 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,3 13.900.000
581
Xem
round diamond K8108455781M mna Oval 0,30 5 Ly 09 G VS1 GIA - 5.09 x 3.77 x 2.39 63,3 57 Very Good Very Good None 13.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 52 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 52 G VS1 - Very Good Good None GIA 5758,8 14.200.000
590
Xem
round diamond S7109876095X mnh Oval 0,30 5 Ly 52 G VS1 GIA - 5.52 x 3.81 x 2.24 58,8 57 Very Good Good None 14.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 46 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 46 G VS1 - Very Good Good None GIA 5862 14.300.000
594
Xem
round diamond P5112026798Y mno Oval 0,30 5 Ly 46 G VS1 GIA - 5.46 x 3.78 x 2.35 62 58 Thin - Thick None Very Good Good None 14.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 09 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 09 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,3 14.300.000
597
Xem
round diamond I1112026790C mmb Oval 0,30 5 Ly 09 G VS1 GIA - 5.09 x 3.77 x 2.39 63,3 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 17 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 17 G VS1 - Very Good Good None GIA 6062 14.500.000
603
Xem
round diamond Z1110735180M mmm Oval 0,30 5 Ly 17 G VS1 GIA - 5.17 x 3.74 x 2.32 62 60 Very Good Good None 14.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 15 G VS1 - Very Good Good None GIA 5260,6 14.500.000
606
Xem
round diamond I8110735179S mmt Oval 0,30 5 Ly 15 G VS1 GIA - 5.15 x 3.95 x 2.39 60,6 52 Very Good Good None 14.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 33 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5558,5 14.600.000
608
Xem
round diamond Y6110728198Z mmh Oval 0,30 5 Ly 33 G VS1 GIA - 5.33 x 3.78 x 2.21 58,5 55 Excellent Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 44 G VS1 - Good Very Good None GIA 6061,5 14.600.000
608
Xem
round diamond U3103930316U mmh Oval 0,33 5 Ly 44 G VS1 GIA - 5.44 x 3.89 x 2.39 61,5 60 Good Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 76 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5959,4 14.600.000
610
Xem
round diamond U2108455806Q mmu Oval 0,31 5 Ly 76 G VS1 GIA - 5.76 x 3.82 x 2.27 59,4 59 Excellent Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 85 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5766,4 14.700.000
612
Xem
round diamond E4110735175J mmo Oval 0,30 4 Ly 85 G VS1 GIA - 4.85 x 3.79 x 2.51 66,4 57 Excellent Very Good None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 29 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 5564,5 14.700.000
614
Xem
round diamond J2112031404Y mmc Oval 0,30 5 Ly 29 G VS1 GIA - 5.29 x 3.76 x 2.43 64,5 55 Excellent Excellent None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 93 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6361 14.700.000
614
Xem
round diamond I089641222N mmc Oval 0,30 4 Ly 93 F VS1 GIA - 4.93 x 3.93 x 2.40 61 63 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 4 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 5762,9 14.700.000
614
Xem
round diamond R6112031405J mmc Oval 0,30 5 Ly 4 G VS1 GIA - 5.40 x 3.67 x 2.31 62,9 57 Excellent Excellent None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 19 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 6161,2 14.800.000
617
Xem
round diamond K6110735181P mea Oval 0,30 5 Ly 19 G VS1 GIA - 5.19 x 3.84 x 2.35 61,2 61 Excellent Excellent None 14.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 17 G VS1 - Very Good Good None GIA 6062 14.900.000
619
Xem
round diamond C6112026792F men Oval 0,30 5 Ly 17 G VS1 GIA - 5.17 x 3.74 x 2.32 62 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 14.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 26 F VVS1 - Good Very Good None GIA 5758,5 14.900.000
619
Xem
round diamond L6111503311D men Oval 0,29 5 Ly 26 F VVS1 GIA - 5.26 x 3.87 x 2.27 58,5 57 Good Very Good None 14.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 15 G VS1 - Very Good Good None GIA 5260,6 14.900.000
621
Xem
round diamond A4112026791N mem Oval 0,30 5 Ly 15 G VS1 GIA - 5.15 x 3.95 x 2.39 60,6 52 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 14.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 37 G VS1 - Very Good Good None GIA 5768,2 15.000.000
623
Xem
round diamond Z0110735260O mee Oval 0,31 5 Ly 37 G VS1 GIA - 5.37 x 3.75 x 2.55 68,2 57 Very Good Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 95 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5962 15.000.000
623
Xem
round diamond S896214731O mee Oval 0,30 4 Ly 95 F VS1 GIA - 4.95 x 3.82 x 2.37 62 59 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 53 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5962 15.000.000
623
Xem
round diamond R0110735261L mee Oval 0,31 5 Ly 53 G VS1 GIA - 5.53 x 3.68 x 2.28 62 59 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 92 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5764,7 15.000.000
624
Xem
round diamond X795274839A met Oval 0,30 4 Ly 92 F VS1 GIA - 4.92 x 3.81 x 2.46 64,7 57 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 29 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,5 15.000.000
624
Xem
round diamond D0111503312G met Oval 0,29 5 Ly 29 F VVS1 GIA - 5.29 x 3.74 x 2.38 63,5 57 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5860,1 15.000.000
624
Xem
round diamond M4108455658L met Oval 0,30 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.83 x 2.31 60,1 58 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 13 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5464,2 15.000.000
624
Xem
round diamond K0108455662G met Oval 0,30 5 Ly 13 F VS1 GIA - 5.13 x 3.76 x 2.42 64,2 54 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 2 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6059 15.000.000
624
Xem
round diamond M5104251535K met Oval 0,29 5 Ly 2 F VVS1 GIA - 5.20 x 3.91 x 2.30 59 60 Very Good Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 31 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,8 15.000.000
626
Xem
round diamond A7104251536U meh Oval 0,29 5 Ly 31 F VVS1 GIA - 5.31 x 3.60 x 2.34 64,8 56 Very Good Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 76 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5959,4 15.000.000
626
Xem
round diamond C1112027198X meh Oval 0,31 5 Ly 76 G VS1 GIA - 5.76 x 3.82 x 2.27 59,4 59 Thin - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 37     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG