Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
327.710 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 700 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,28 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Fair None GIA 5958,1 12.100.000
505
Xem
round diamond C896081594C nuc Oval 0,28 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.77 x 2.19 58,1 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 12.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 10 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 1 G VS1 - Good Very Good None GIA 6262,9 14.200.000
592
Xem
round diamond F794407708L mnu Oval 0,30 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.80 x 2.39 62,9 62 Thick - Very Thick None Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 10 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 1 G VS1 - Good Very Good None GIA 6262,9 14.200.000
592
Xem
round diamond Z893459680K mnu Oval 0,30 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.80 x 2.39 62,9 62 Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,8 14.500.000
605
Xem
round diamond S772842015X mme Oval 0,23 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.51 x 2.10 59,8 60 None Very Good Very Good None 14.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,31 carat (5 ly 22 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,31 5 Ly 22 G VS1 - Very Good Good None GIA 5860,5 14.600.000
608
Xem
round diamond N193729307F mmh Oval 0,31 5 Ly 22 G VS1 GIA - 5.22 x 3.91 x 2.36 60,5 58 Very Good Good None 14.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,31 carat (5 ly 22 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,31 5 Ly 22 G VS1 - Very Good Good None GIA 5860,5 14.600.000
608
Xem
round diamond O394407752I mmh Oval 0,31 5 Ly 22 G VS1 GIA - 5.22 x 3.91 x 2.36 60,5 58 Thin - Thick None Very Good Good None 14.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 57 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 57 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5957,9 14.600.000
610
Xem
round diamond R196214746M mmu Oval 0,30 5 Ly 57 G VS1 GIA - 5.57 x 3.89 x 2.25 57,9 59 Very Good Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 21 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 21 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5863,2 14.600.000
610
Xem
round diamond L596214745V mmu Oval 0,30 5 Ly 21 G VS1 GIA - 5.21 x 3.78 x 2.39 63,2 58 Very Good Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 11 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5564 15.000.000
626
Xem
round diamond D194407751V meh Oval 0,31 5 Ly 11 G VS1 GIA - 5.11 x 3.88 x 2.48 64 55 Medium - Thick None Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 11 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5564 15.000.000
626
Xem
round diamond T793729306V meh Oval 0,31 5 Ly 11 G VS1 GIA - 5.11 x 3.88 x 2.48 64 55 Excellent Very Good None 15.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 15.100.000
630
Xem
round diamond P095274828E meo Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.69 x 2.32 62,8 60 Very Good Very Good None 15.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 15.200.000
632
Xem
round diamond H695320039M mec Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.69 x 2.32 62,8 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 15.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 05 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5866,9 15.300.000
639
Xem
round diamond Q894953348N mtm Oval 0,32 5 Ly 05 G VS1 GIA - 5.05 x 3.91 x 2.62 66,9 58 Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 05 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5866,9 15.300.000
639
Xem
round diamond Z294943653P mtm Oval 0,32 5 Ly 05 G VS1 GIA - 5.05 x 3.91 x 2.62 66,9 58 Very Good Very Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 4 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5963,6 15.500.000
646
Xem
round diamond Y696214831U mtu Oval 0,32 5 Ly 4 G VS1 GIA - 5.40 x 3.83 x 2.43 63,6 59 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 29 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,5 15.900.000
661
Xem
round diamond A094943660A mht Oval 0,33 5 Ly 29 G VS1 GIA - 5.29 x 4.02 x 2.51 62,5 58 Very Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 29 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,5 15.900.000
661
Xem
round diamond D194953355G mht Oval 0,33 5 Ly 29 G VS1 GIA - 5.29 x 4.02 x 2.51 62,5 58 Medium - Thick None Very Good Very Good None 15.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 53 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5958,1 16.000.000
668
Xem
round diamond N092926472J mhc Oval 0,31 5 Ly 53 F VS1 GIA - 5.53 x 3.86 x 2.24 58,1 59 Very Good Very Good None 16.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 72 F VS1 - Good Good None GIA 5469,9 16.300.000
679
Xem
round diamond F579081856C mut Oval 0,33 5 Ly 72 F VS1 GIA - 5.72 x 3.50 x 2.45 69,9 54 Medium - Very Thick Small Good Good None 16.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 95 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5860,2 16.400.000
684
Xem
round diamond K293729285S muo Oval 0,30 4 Ly 95 F VS1 GIA - 4.95 x 3.88 x 2.34 60,2 58 Excellent Very Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 06 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5663,1 16.400.000
684
Xem
round diamond A594407691Y muo Oval 0,30 5 Ly 06 F VS1 GIA - 5.06 x 3.78 x 2.39 63,1 56 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 06 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5663,1 16.400.000
684
Xem
round diamond E393459669B muo Oval 0,30 5 Ly 06 F VS1 GIA - 5.06 x 3.78 x 2.39 63,1 56 Very Good Very Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 95 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5860,2 16.400.000
684
Xem
round diamond T494407690N muo Oval 0,30 4 Ly 95 F VS1 GIA - 4.95 x 3.88 x 2.34 60,2 58 Medium - Very Thick None Excellent Very Good None 16.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 92 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5764,7 16.500.000
688
Xem
round diamond X795274839A mob Oval 0,30 4 Ly 92 F VS1 GIA - 4.92 x 3.81 x 2.46 64,7 57 Very Good Very Good None 16.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 39 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,2 16.500.000
688
Xem
round diamond S095274841H mob Oval 0,30 5 Ly 39 F VS1 GIA - 5.39 x 3.81 x 2.26 59,2 60 Very Good Very Good None 16.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 39 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,2 16.500.000
688
Xem
round diamond H695320052B mob Oval 0,30 5 Ly 39 F VS1 GIA - 5.39 x 3.81 x 2.26 59,2 60 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 92 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5764,7 16.500.000
688
Xem
round diamond L495320050D mob Oval 0,30 4 Ly 92 F VS1 GIA - 4.92 x 3.81 x 2.46 64,7 57 Very Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 16.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 36 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,3 16.600.000
690
Xem
round diamond G494407695X moa Oval 0,30 5 Ly 36 F VS1 GIA - 5.36 x 3.70 x 2.31 62,3 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 36 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,3 16.600.000
690
Xem
round diamond R893459672A moa Oval 0,30 5 Ly 36 F VS1 GIA - 5.36 x 3.70 x 2.31 62,3 58 Very Good Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5965,1 16.600.000
690
Xem
round diamond C895320053U moa Oval 0,30 5 Ly F VS1 GIA - 5.00 x 3.78 x 2.46 65,1 59 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 16.600.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 24     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG