Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
384.180 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 612 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 21     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,28 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Fair None GIA 5958,1 12.100.000
505
Xem
round diamond G296081594G nuc Oval 0,28 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.77 x 2.19 58,1 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 12.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 10 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 1 G VS1 - Good Very Good None GIA 6262,9 13.300.000
554
Xem
round diamond Z893459680K mbh Oval 0,30 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.80 x 2.39 62,9 62 Good Very Good None 13.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 10 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 1 G VS1 - Good Very Good None GIA 6262,9 13.600.000
568
Xem
round diamond Z0101647197D mae Oval 0,30 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 3.80 x 2.39 62,9 62 Thick - Very Thick None Good Very Good None 13.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 28 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5661,1 13.700.000
570
Xem
round diamond D4100553997L mat Oval 0,30 5 Ly 28 G VS1 GIA - 5.28 x 3.73 x 2.28 61,1 56 Very Good Very Good None 13.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 04 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 04 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,6 13.700.000
570
Xem
round diamond W6100553992A mat Oval 0,30 5 Ly 04 G VS1 GIA - 5.04 x 3.78 x 2.37 62,6 58 Very Good Very Good None 13.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 24 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6065,3 13.700.000
570
Xem
round diamond O2100553995E mat Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.76 x 2.45 65,3 60 Very Good Very Good None 13.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 14 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 14 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5665,2 13.800.000
574
Xem
round diamond I3100553994K mau Oval 0,30 5 Ly 14 G VS1 GIA - 5.14 x 3.68 x 2.40 65,2 56 Very Good Very Good None 13.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 13 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 13 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,7 13.800.000
574
Xem
round diamond F6100553993L mau Oval 0,30 5 Ly 13 G VS1 GIA - 5.13 x 3.69 x 2.31 62,7 58 Very Good Very Good None 13.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 04 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5963 13.800.000
576
Xem
round diamond Q6100553991S mao Oval 0,30 5 Ly 04 G VS1 GIA - 5.04 x 3.73 x 2.35 63 59 Very Good Very Good None 13.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5562 13.800.000
577
Xem
round diamond P0100553996A mac Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.81 x 2.37 62 55 Excellent Very Good None 13.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6065,3 14.100.000
586
Xem
round diamond L2101647200T mne Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.76 x 2.45 65,3 60 Medium - Very Thick None Very Good Very Good None 14.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 04 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,6 14.100.000
586
Xem
round diamond E7101647196T mne Oval 0,30 5 Ly 04 G VS1 GIA - 5.04 x 3.78 x 2.37 62,6 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 28 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5661,1 14.100.000
586
Xem
round diamond U3101647202U mne Oval 0,30 5 Ly 28 G VS1 GIA - 5.28 x 3.73 x 2.28 61,1 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 6 G VS1 - Very Good Good None GIA 5663,7 14.100.000
588
Xem
round diamond M2100554070S mnt Oval 0,31 5 Ly 6 G VS1 GIA - 5.60 x 3.67 x 2.34 63,7 56 Very Good Good None 14.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 14 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5665,2 14.200.000
590
Xem
round diamond G3101647199Y mnh Oval 0,30 5 Ly 14 G VS1 GIA - 5.14 x 3.68 x 2.40 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 04 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5963 14.200.000
590
Xem
round diamond D8101647195M mnh Oval 0,30 5 Ly 04 G VS1 GIA - 5.04 x 3.73 x 2.35 63 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 13 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5862,7 14.200.000
590
Xem
round diamond P4101647198V mnh Oval 0,30 5 Ly 13 G VS1 GIA - 5.13 x 3.69 x 2.31 62,7 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 16 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5768,1 14.200.000
592
Xem
round diamond J6100554069B mnu Oval 0,31 5 Ly 16 G VS1 GIA - 5.16 x 3.74 x 2.55 68,1 57 Excellent Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 24 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5562 14.300.000
594
Xem
round diamond H1101647201A mno Oval 0,30 5 Ly 24 G VS1 GIA - 5.24 x 3.81 x 2.37 62 55 Medium - Thick None Excellent Very Good None 14.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 14.400.000
599
Xem
round diamond P095274828E mma Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.69 x 2.32 62,8 60 Very Good Very Good None 14.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 19 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6161 14.400.000
601
Xem
round diamond D798704638N mmn Oval 0,31 5 Ly 19 G VS1 GIA - 5.19 x 3.87 x 2.36 61 61 Thick - Medium None Excellent Very Good None 14.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 6 G VS1 - Very Good Good None GIA 5663,7 14.500.000
605
Xem
round diamond B5101647418A mme Oval 0,31 5 Ly 6 G VS1 GIA - 5.60 x 3.67 x 2.34 63,7 56 Thin - Thick None Very Good Good None 14.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 25 F VS1 - Excellent Good None GIA 5966,6 14.500.000
605
Xem
round diamond T496877661W mme Oval 0,30 5 Ly 25 F VS1 GIA - 5.25 x 3.61 x 2.41 66,6 59 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 14.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 25 F VS1 - Excellent Good None GIA 5966,6 14.500.000
606
Xem
round diamond T2102260230X mmt Oval 0,30 5 Ly 25 F VS1 GIA - 5.25 x 3.61 x 2.41 66,6 59 Excellent Good None 14.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 16 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5768,1 14.600.000
608
Xem
round diamond P2101647417G mmh Oval 0,31 5 Ly 16 G VS1 GIA - 5.16 x 3.74 x 2.55 68,1 57 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good None 14.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 05 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5866,9 14.700.000
612
Xem
round diamond Z294943653P mmo Oval 0,32 5 Ly 05 G VS1 GIA - 5.05 x 3.91 x 2.62 66,9 58 Very Good Very Good None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 14.700.000
612
Xem
round diamond V7101646832P mmo Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.69 x 2.32 62,8 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 11 G VS1 - Very Good Good None GIA 6062,3 14.800.000
615
Xem
round diamond B6100074362J meb Oval 0,31 5 Ly 11 G VS1 GIA - 5.11 x 3.83 x 2.39 62,3 60 Very Good Good None 14.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 93 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6361 14.900.000
619
Xem
round diamond K489641222X men Oval 0,30 4 Ly 93 F VS1 GIA - 4.93 x 3.93 x 2.40 61 63 Very Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 14.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 05 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5866,9 15.100.000
628
Xem
round diamond E2101647514V meu Oval 0,32 5 Ly 05 G VS1 GIA - 5.05 x 3.91 x 2.62 66,9 58 Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 15.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 21     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG