Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
273.466 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 438 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,33 carat (5 ly 36 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,33 5 Ly 36 F VS1 - Very Good Fair None GIA 6252,1 12.900.000
548
Xem
round diamond D486785620P mbm Oval 0,33 5 Ly 36 F VS1 GIA - 5.36 x 4.19 x 2.18 52,1 62 Medium - Very Thick None Very Good Fair None 12.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 75 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 4 Ly 75 F VS1 - Very Good Good None GIA 6461,1 14.000.000
597
Xem
round diamond I589933146B mmb Oval 0,30 4 Ly 75 F VS1 GIA - 4.75 x 3.60 x 2.20 61,1 64 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 14.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 88 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6059,8 14.200.000
605
Xem
round diamond S772842015X mme Oval 0,23 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.51 x 2.10 59,8 60 None Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 72 F VS1 - Good Good None GIA 5469,9 16.000.000
679
Xem
round diamond F579081856C mut Oval 0,33 5 Ly 72 F VS1 GIA - 5.72 x 3.50 x 2.45 69,9 54 Medium - Very Thick Small Good Good None 16.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 57 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,30 5 Ly 57 G VVS1 - Excellent Excellent None GIA 6259,3 16.300.000
693
Xem
round diamond J691011594S mom Oval 0,30 5 Ly 57 G VVS1 GIA - 5.57 x 3.80 x 2.25 59,3 62 Excellent Excellent None 16.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 93 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 4 Ly 93 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6361 16.300.000
693
Xem
round diamond A489641222W mom Oval 0,30 4 Ly 93 F VS1 GIA - 4.93 x 3.93 x 2.40 61 63 Very Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,32 carat (5 ly 39 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Oval
0,32 5 Ly 39 G VVS1 - Excellent Good None GIA 5670,3 17.100.000
729
Xem
round diamond S383387832H ebm Oval 0,32 5 Ly 39 G VVS1 GIA - 5.39 x 3.50 x 2.46 70,3 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 17.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 36 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 36 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,8 18.400.000
784
Xem
round diamond H091118659R emm Oval 0,30 5 Ly 36 G VS1 GIA - 5.36 x 3.81 x 2.35 61,8 58 Very Good Very Good None 18.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 32 F VS1 - Good Fair None GIA 5164,9 19.100.000
813
Xem
round diamond C784379850S eec Oval 0,33 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.95 x 2.56 64,9 51 Thin - Very Thick None Good Fair None 19.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 59 F VS1 - Good Good None GIA 5667,1 19.100.000
814
Xem
round diamond R669350540O etb Oval 0,31 5 Ly 59 F VS1 GIA - 5.59 x 3.62 x 2.43 67,1 56 Medium - Very Thick None Good Good None 19.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 31 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5861,1 19.600.000
834
Xem
round diamond S690971702B eha Oval 0,31 5 Ly 31 F VS1 GIA - 5.31 x 3.88 x 2.37 61,1 58 Excellent Very Good None 19.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 65 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6354,6 20.500.000
871
Xem
round diamond B883498443G tea Oval 0,31 5 Ly 65 F VVS1 GIA - 5.65 x 4.03 x 2.20 54,6 63 Medium - Very Thick None Excellent Very Good None 20.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,37 5 Ly 64 F VS1 - Good Good None GIA 6570,4 20.900.000
889
Xem
round diamond H166796892K eca Oval 0,37 5 Ly 64 F VS1 GIA - 5.64 x 3.68 x 2.59 70,4 65 Medium - Extr. Thick None Good Good None 20.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 36 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6059,8 21.100.000
896
Xem
round diamond P690928175F ect Oval 0,30 5 Ly 36 F VVS1 GIA - 5.36 x 3.88 x 2.32 59,8 60 Excellent Very Good None 21.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,36 5 Ly 58 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5860,9 21.700.000
924
Xem
round diamond Q283407937O tue Oval 0,36 5 Ly 58 F VS1 GIA - 5.58 x 4.11 x 2.50 60,9 58 Thick - Very Thick Very Small Excellent Very Good None 21.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 77 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5660,8 23.000.000
977
Xem
round diamond J787074141C hbu Oval 0,40 5 Ly 77 G VS1 GIA - 5.77 x 4.18 x 2.54 60,8 56 Thick - Very Thick Very Good Very Good None 23.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 66 F VS1 - Very Good Good None GIA 6860 23.600.000
1003
Xem
round diamond E789897175Z hnm Oval 0,40 5 Ly 66 F VS1 GIA - 5.66 x 4.19 x 2.51 60 68 None Very Good Good None 23.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 68 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6462,4 24.400.000
1037
Xem
round diamond F483852152F hee Oval 0,40 5 Ly 68 F VS1 GIA - 5.68 x 4.24 x 2.65 62,4 64 Excellent Very Good None 24.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,42 5 Ly 76 F VS1 - Excellent Excellent None GIA 6059,9 24.900.000
1058
Xem
round diamond F091103137H htu Oval 0,42 5 Ly 76 F VS1 GIA - 5.76 x 4.47 x 2.68 59,9 60 Excellent Excellent None 24.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 78 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6059,3 25.000.000
1063
Xem
round diamond N191103134A hhb Oval 0,40 5 Ly 78 G VVS1 GIA - 5.78 x 4.30 x 2.55 59,3 60 Excellent Very Good None 25.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 83 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6158,8 25.000.000
1063
Xem
round diamond I791103135U hhb Oval 0,40 5 Ly 83 G VVS1 GIA - 5.83 x 4.29 x 2.53 58,8 61 Very Good Very Good None 25.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,45 5 Ly 78 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5963,3 25.200.000
1074
Xem
round diamond B290152327O hhu Oval 0,45 5 Ly 78 G VS1 GIA - 5.78 x 4.29 x 2.72 63,3 59 Excellent Very Good None 25.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,40 5 Ly 76 F VVS1 - Excellent Good None GIA 6061,7 25.300.000
1075
Xem
round diamond E390797578Z hho Oval 0,40 5 Ly 76 F VVS1 GIA - 5.76 x 4.20 x 2.60 61,7 60 None Excellent Good None 25.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,41 5 Ly 38 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5666,4 26.200.000
1116
Xem
round diamond N084116936F hcm Oval 0,41 5 Ly 38 F VVS1 GIA - 5.38 x 4.13 x 2.74 66,4 56 Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 26.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,42 5 Ly 69 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5864,5 26.300.000
1118
Xem
round diamond B690330992K ucm Oval 0,42 5 Ly 69 F VVS1 GIA - 5.69 x 4.17 x 2.69 64,5 58 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 26.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,53 5 Ly 85 F VS1 - Good Fair None GIA 6364,3 26.300.000
1121
Xem
round diamond E491163311U uct Oval 0,53 5 Ly 85 F VS1 GIA - 5.85 x 4.43 x 2.85 64,3 63 Medium - Extr. Thick Good Fair None 26.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,45 5 Ly 88 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6063,5 26.800.000
1142
Xem
round diamond D282444414S oab Oval 0,45 5 Ly 88 G VVS1 GIA - 5.88 x 4.32 x 2.74 63,5 60 Excellent Very Good None 26.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,49 6 Ly 29 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5863 27.000.000
1148
Xem
round diamond Z288072889O oae Oval 0,49 6 Ly 29 F VS1 GIA - 6.29 x 4.46 x 2.81 63 58 Excellent Very Good None 27.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,50 5 Ly 73 F VS1 - Good Good None GIA 6359,9 27.400.000
1165
Xem
round diamond G464416836B onh Oval 0,50 5 Ly 73 F VS1 GIA - 5.73 x 4.70 x 2.82 59,9 63 Good Good None 27.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,47 6 Ly 43 G VS1 - Very Good Good None GIA 6455,8 27.400.000
1166
Xem
round diamond P088194405S une Oval 0,47 6 Ly 43 G VS1 GIA - 6.43 x 4.47 x 2.50 55,8 64 Thin - Very Thick Very Small Very Good Good None 27.400.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG