Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
407.741 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 1.192 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 40     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Good None GIA 6162,9 8.600.000
358
Xem
round diamond Q6114578929K aco Oval 0,22 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.45 x 2.17 62,9 61 Very Good Good None 8.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 62 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 62 F VS1 - Good Good None GIA 5861,2 8.700.000
364
Xem
round diamond P1115925758Z nba Oval 0,22 4 Ly 62 F VS1 GIA - 4.62 x 3.52 x 2.16 61,2 58 Good Good None 8.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Good None GIA 6162,9 8.800.000
366
Xem
round diamond S3116073027C nbn Oval 0,22 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.45 x 2.17 62,9 61 Thin - Thick None Very Good Good None 8.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 55 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,3 8.900.000
369
Xem
round diamond I1114578928E nbe Oval 0,22 4 Ly 55 F VS1 GIA - 4.55 x 3.58 x 2.19 61,3 58 Very Good Very Good None 8.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 62 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 62 F VS1 - Good Good None GIA 5861,2 8.900.000
371
Xem
round diamond N0116073026T nbt Oval 0,22 4 Ly 62 F VS1 GIA - 4.62 x 3.52 x 2.16 61,2 58 Thick - Very Thick None Good Good None 8.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 55 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 55 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,3 9.000.000
376
Xem
round diamond G6116073025R nbo Oval 0,22 4 Ly 55 F VS1 GIA - 4.55 x 3.58 x 2.19 61,3 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 9.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 76 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 76 G VS1 - Very Good Good None GIA 5764,6 9.600.000
398
Xem
round diamond U2115925788R nnb Oval 0,23 4 Ly 76 G VS1 GIA - 4.76 x 3.46 x 2.24 64,6 57 Very Good Good None 9.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 76 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 76 G VS1 - Very Good Good None GIA 5764,6 9.700.000
405
Xem
round diamond Y8116073171E nne Oval 0,23 4 Ly 76 G VS1 GIA - 4.76 x 3.46 x 2.24 64,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 9.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6557 9.800.000
409
Xem
round diamond S2114539117H nnh Oval 0,23 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.48 x 1.98 57 65 Very Good Very Good None 9.800.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 44 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,6 9.900.000
411
Xem
round diamond B0114539114G nnu Oval 0,23 4 Ly 44 F VS1 GIA - 4.44 x 3.43 x 2.32 67,6 58 Very Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 71 F VS1 - Good Very Good None GIA 5967,8 9.900.000
411
Xem
round diamond Q4114578949O nnu Oval 0,23 4 Ly 71 F VS1 GIA - 4.71 x 3.37 x 2.28 67,8 59 Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,9 9.900.000
411
Xem
round diamond A2114539115U nnu Oval 0,23 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.62 x 2.13 58,9 60 Very Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 91 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6060,1 9.900.000
411
Xem
round diamond O7114539116A nnu Oval 0,23 4 Ly 91 F VS1 GIA - 4.91 x 3.53 x 2.12 60,1 60 Very Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 94 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6255,8 9.900.000
413
Xem
round diamond I3114578950E nno Oval 0,23 4 Ly 94 F VS1 GIA - 4.94 x 3.60 x 2.01 55,8 62 Very Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 65 F VVS1 - Good Good None GIA 5564,7 9.900.000
413
Xem
round diamond L4114578926U nno Oval 0,22 4 Ly 65 F VVS1 GIA - 4.65 x 3.30 x 2.13 64,7 55 Good Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 99 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6158,3 10.000.000
416
Xem
round diamond E2115925784B nmb Oval 0,23 4 Ly 99 F VS1 GIA - 4.99 x 3.54 x 2.07 58,3 61 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6557 10.000.000
418
Xem
round diamond G8116073157Z nma Oval 0,23 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.48 x 1.98 57 65 Thin - Thick None Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 91 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6060,1 10.100.000
420
Xem
round diamond A2116073154A nmn Oval 0,23 4 Ly 91 F VS1 GIA - 4.91 x 3.53 x 2.12 60,1 60 Thin - Thick None Very Good Very Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 71 F VS1 - Good Very Good None GIA 5967,8 10.100.000
420
Xem
round diamond H3116073152P nmn Oval 0,23 4 Ly 71 F VS1 GIA - 4.71 x 3.37 x 2.28 67,8 59 Thin - Very Thick None Good Very Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,9 10.100.000
422
Xem
round diamond N4116073153B nmm Oval 0,23 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.62 x 2.13 58,9 60 Very Thin - Thick None Very Good Very Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 44 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,6 10.100.000
422
Xem
round diamond H1116073151Z nmm Oval 0,23 4 Ly 44 F VS1 GIA - 4.44 x 3.43 x 2.32 67,6 58 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 94 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6255,8 10.100.000
422
Xem
round diamond E0116073155Z nmm Oval 0,23 4 Ly 94 F VS1 GIA - 4.94 x 3.60 x 2.01 55,8 62 Thin - Thick None Very Good Very Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 65 F VVS1 - Good Good None GIA 5564,7 10.100.000
422
Xem
round diamond E3116073022G nmm Oval 0,22 4 Ly 65 F VVS1 GIA - 4.65 x 3.30 x 2.13 64,7 55 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 88 F VS1 - Good Good None GIA 6061,1 10.200.000
424
Xem
round diamond P3114539168I nme Oval 0,24 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.51 x 2.14 61,1 60 Good Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 99 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6158,3 10.200.000
425
Xem
round diamond H1116073156L nmt Oval 0,23 4 Ly 99 F VS1 GIA - 4.99 x 3.54 x 2.07 58,3 61 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5764,7 10.200.000
427
Xem
round diamond W7114539167N nmh Oval 0,24 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.52 x 2.28 64,7 57 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 75 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6162,4 10.200.000
427
Xem
round diamond P0114539166Y nmh Oval 0,24 4 Ly 75 F VS1 GIA - 4.75 x 3.50 x 2.18 62,4 61 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 04 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,3 10.300.000
429
Xem
round diamond C3114539170T nmu Oval 0,24 5 Ly 04 F VS1 GIA - 5.04 x 3.41 x 2.19 64,3 56 Very Good Very Good None 10.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 82 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6061,9 10.400.000
433
Xem
round diamond O5114578973R nmc Oval 0,24 4 Ly 82 F VS1 GIA - 4.82 x 3.61 x 2.24 61,9 60 Very Good Very Good None 10.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,25 5 Ly 13 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6158 10.400.000
433
Xem
round diamond G6114539221C nmc Oval 0,25 5 Ly 13 G VS1 GIA - 5.13 x 3.65 x 2.12 58 61 Very Good Very Good None 10.400.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 40     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG