Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
347.420 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 721 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 25     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,28 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,28 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Fair None GIA 5958,1 12.100.000
505
Xem
round diamond Z296081594K nuc Oval 0,28 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.77 x 2.19 58,1 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Fair None 12.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,29 carat (5 ly 32 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,29 5 Ly 32 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6062,8 13.200.000
548
Xem
round diamond P095274828E mbm Oval 0,29 5 Ly 32 F VS1 GIA - 5.32 x 3.69 x 2.32 62,8 60 Very Good Very Good None 13.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 46 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 46 F VS1 - Very Good Good None GIA 6159,5 13.200.000
552
Xem
round diamond T1108616891B mbt Oval 0,30 5 Ly 46 F VS1 GIA - 5.46 x 3.85 x 2.29 59,5 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 13.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 16 F VS1 - Very Good Good None GIA 5762,6 13.700.000
572
Xem
round diamond Z7109919453I mah Oval 0,30 5 Ly 16 F VS1 GIA - 5.16 x 3.80 x 2.38 62,6 57 Very Good Good None 13.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 52 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 52 G VS1 - Very Good Good None GIA 5758,8 14.200.000
590
Xem
round diamond S7109876095X mnh Oval 0,30 5 Ly 52 G VS1 GIA - 5.52 x 3.81 x 2.24 58,8 57 Very Good Good None 14.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 46 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 46 G VS1 - Very Good Good None GIA 5862 14.300.000
595
Xem
round diamond Z1108455794J mnc Oval 0,30 5 Ly 46 G VS1 GIA - 5.46 x 3.78 x 2.35 62 58 Very Good Good None 14.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 09 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 5 Ly 09 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5763,3 14.400.000
599
Xem
round diamond K8108455781M mma Oval 0,30 5 Ly 09 G VS1 GIA - 5.09 x 3.77 x 2.39 63,3 57 Very Good Very Good None 14.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 93 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,30 4 Ly 93 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6361 14.700.000
614
Xem
round diamond I089641222N mmc Oval 0,30 4 Ly 93 F VS1 GIA - 4.93 x 3.93 x 2.40 61 63 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 14.700.000 GIA  Xóa
Oval
0,31 5 Ly 76 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5959,4 14.900.000
619
Xem
round diamond U2108455806Q men Oval 0,31 5 Ly 76 G VS1 GIA - 5.76 x 3.82 x 2.27 59,4 59 Excellent Very Good None 14.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 44 G VS1 - Good Very Good None GIA 6061,5 15.100.000
628
Xem
round diamond U3103930316U meu Oval 0,33 5 Ly 44 G VS1 GIA - 5.44 x 3.89 x 2.39 61,5 60 Good Very Good None 15.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,35 5 Ly 46 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6057,3 15.100.000
628
Xem
round diamond Y5110312719X meu Oval 0,35 5 Ly 46 G VS1 GIA - 5.46 x 4.12 x 2.36 57,3 60 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 15.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,32 5 Ly 61 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6160,9 15.300.000
639
Xem
round diamond B6108455817Q mtm Oval 0,32 5 Ly 61 G VS1 GIA - 5.61 x 3.78 x 2.31 60,9 61 Very Good Very Good None 15.300.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 95 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5962 15.400.000
641
Xem
round diamond S896214731O mte Oval 0,30 4 Ly 95 F VS1 GIA - 4.95 x 3.82 x 2.37 62 59 Very Good Very Good None 15.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 2 F VVS1 - Very Good Good None GIA 6059 15.400.000
641
Xem
round diamond M5104251535K mte Oval 0,29 5 Ly 2 F VVS1 GIA - 5.20 x 3.91 x 2.30 59 60 Very Good Good None 15.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 36 F VS1 - Excellent Good None GIA 6261,3 15.400.000
641
Xem
round diamond V4103930095A mte Oval 0,30 5 Ly 36 F VS1 GIA - 5.36 x 3.84 x 2.35 61,3 62 Excellent Good None 15.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 31 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,8 15.400.000
643
Xem
round diamond A7104251536U mtt Oval 0,29 5 Ly 31 F VVS1 GIA - 5.31 x 3.60 x 2.34 64,8 56 Very Good Very Good None 15.400.000 GIA  Xóa
Oval
0,33 5 Ly 62 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5862,4 15.500.000
644
Xem
round diamond Y3106187585E mth Oval 0,33 5 Ly 62 G VS1 GIA - 5.62 x 3.84 x 2.39 62,4 58 Excellent Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5860,1 15.500.000
644
Xem
round diamond M4108455658L mth Oval 0,30 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.83 x 2.31 60,1 58 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 13 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5464,2 15.500.000
644
Xem
round diamond K0108455662G mth Oval 0,30 5 Ly 13 F VS1 GIA - 5.13 x 3.76 x 2.42 64,2 54 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 92 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5764,7 15.500.000
644
Xem
round diamond X795274839A mth Oval 0,30 4 Ly 92 F VS1 GIA - 4.92 x 3.81 x 2.46 64,7 57 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 6 F VS1 - Very Good Good None GIA 5657,1 15.500.000
644
Xem
round diamond V0109770538R mth Oval 0,30 5 Ly 6 F VS1 GIA - 5.60 x 3.75 x 2.14 57,1 56 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 48 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5759,2 15.500.000
646
Xem
round diamond A0108455675R mtu Oval 0,30 5 Ly 48 F VS1 GIA - 5.48 x 3.79 x 2.24 59,2 57 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 62 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6159,6 15.500.000
646
Xem
round diamond W6108455677H mtu Oval 0,30 5 Ly 62 F VS1 GIA - 5.62 x 3.73 x 2.22 59,6 61 Excellent Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 95 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5860,2 15.500.000
646
Xem
round diamond K293729285S mtu Oval 0,30 4 Ly 95 F VS1 GIA - 4.95 x 3.88 x 2.34 60,2 58 Excellent Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5465 15.500.000
646
Xem
round diamond Q494943614S mtu Oval 0,30 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.79 x 2.47 65 54 Very Good Very Good None 15.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 96 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5565 15.600.000
648
Xem
round diamond Z598908314U mto Oval 0,30 4 Ly 96 F VS1 GIA - 4.96 x 3.77 x 2.45 65 55 Very Good Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,29 5 Ly 21 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5665,5 15.600.000
648
Xem
round diamond W2104251534O mto Oval 0,29 5 Ly 21 F VVS1 GIA - 5.21 x 3.67 x 2.40 65,5 56 Excellent Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 5 Ly 22 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5563,4 15.600.000
648
Xem
round diamond E0108455664S mto Oval 0,30 5 Ly 22 F VS1 GIA - 5.22 x 3.81 x 2.42 63,4 55 Very Good Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 93 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5466,2 15.600.000
650
Xem
round diamond K2108455651C mtc Oval 0,30 4 Ly 93 F VS1 GIA - 4.93 x 3.71 x 2.46 66,2 54 Excellent Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,30 4 Ly 97 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5763,8 15.600.000
650
Xem
round diamond V495274840K mtc Oval 0,30 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.85 x 2.46 63,8 57 Excellent Very Good None 15.600.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 25     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG