Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
382.243 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 751 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 26     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 72 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 72 G VS1 - Very Good Good None GIA 6162,9 8.600.000
358
Xem
round diamond C0114578929M aco Oval 0,22 4 Ly 72 G VS1 GIA - 4.72 x 3.45 x 2.17 62,9 61 Very Good Good None 8.600.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 62 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 62 F VS1 - Good Good None GIA 5861,2 8.700.000
364
Xem
round diamond P7115925758D nba Oval 0,22 4 Ly 62 F VS1 GIA - 4.62 x 3.52 x 2.16 61,2 58 Good Good None 8.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,22 carat (4 ly 55 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,22 4 Ly 55 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,3 8.900.000
369
Xem
round diamond P8114578928X nbe Oval 0,22 4 Ly 55 F VS1 GIA - 4.55 x 3.58 x 2.19 61,3 58 Very Good Very Good None 8.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 76 G VS1 - Very Good Good None GIA 5764,6 9.200.000
384
Xem
round diamond Y2115925788S nan Oval 0,23 4 Ly 76 G VS1 GIA - 4.76 x 3.46 x 2.24 64,6 57 Very Good Good None 9.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (5 ly 11 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 5 Ly 11 F VS1 - Good Good None GIA 5662 9.400.000
393
Xem
round diamond R3117390380Z nau Oval 0,23 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.36 x 2.08 62 56 Good Good None 9.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 71 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 71 F VS1 - Good Very Good None GIA 5967,8 9.500.000
395
Xem
round diamond I3114578949P nao Oval 0,23 4 Ly 71 F VS1 GIA - 4.71 x 3.37 x 2.28 67,8 59 Good Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (5 ly 11 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 5 Ly 11 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6557 9.500.000
396
Xem
round diamond G7114539117H nac Oval 0,23 5 Ly 11 F VS1 GIA - 5.11 x 3.48 x 1.98 57 65 Very Good Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Oval,trọng lượng 0,23 carat (4 ly 88 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Oval
0,23 4 Ly 88 F VS1 - Very Good Good None GIA 6063,1 9.500.000
396
Xem
round diamond I4117390378E nac Oval 0,23 4 Ly 88 F VS1 GIA - 4.88 x 3.42 x 2.16 63,1 60 Very Good Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 5 Ly 15 F VS1 - Very Good Good None GIA 6058 9.500.000
396
Xem
round diamond M5118260317R nac Oval 0,23 5 Ly 15 F VS1 GIA - 5.15 x 3.54 x 2.05 58 60 Very Good Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 96 F VS1 - Good Very Good None GIA 6158,6 9.500.000
396
Xem
round diamond S6117390379N nac Oval 0,23 4 Ly 96 F VS1 GIA - 4.96 x 3.63 x 2.13 58,6 61 Good Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 94 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6255,8 9.500.000
396
Xem
round diamond J2114578950D nac Oval 0,23 4 Ly 94 F VS1 GIA - 4.94 x 3.60 x 2.01 55,8 62 Very Good Very Good None 9.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 87 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5960,7 9.600.000
398
Xem
round diamond D6117390377J nnb Oval 0,23 4 Ly 87 F VS1 GIA - 4.87 x 3.54 x 2.15 60,7 59 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 8 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6058,9 9.600.000
400
Xem
round diamond Z7114539115R nna Oval 0,23 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.62 x 2.13 58,9 60 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 99 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6158,3 9.600.000
400
Xem
round diamond J8115925784K nna Oval 0,23 4 Ly 99 F VS1 GIA - 4.99 x 3.54 x 2.07 58,3 61 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 44 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5867,6 9.600.000
400
Xem
round diamond L1114539114N nna Oval 0,23 4 Ly 44 F VS1 GIA - 4.44 x 3.43 x 2.32 67,6 58 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 75 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5762,4 9.600.000
402
Xem
round diamond B4118173235W nnn Oval 0,23 4 Ly 75 F VS1 GIA - 4.75 x 3.51 x 2.19 62,4 57 Very Good Very Good None 9.600.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 8 F VS1 - Good Very Good None GIA 5662,6 9.900.000
411
Xem
round diamond K3117390411M nnu Oval 0,24 4 Ly 8 F VS1 GIA - 4.80 x 3.60 x 2.25 62,6 56 Good Very Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,22 4 Ly 65 F VVS1 - Good Good None GIA 5564,7 9.900.000
413
Xem
round diamond P6114578926I nno Oval 0,22 4 Ly 65 F VVS1 GIA - 4.65 x 3.30 x 2.13 64,7 55 Good Good None 9.900.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 6 G VVS1 - Good Good None GIA 6165 10.000.000
416
Xem
round diamond W5114578953G nmb Oval 0,23 4 Ly 6 G VVS1 GIA - 4.60 x 3.50 x 2.27 65 61 Good Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 18 F VS1 - Very Good Good None GIA 5858,6 10.000.000
416
Xem
round diamond Y2118173243R nmb Oval 0,24 5 Ly 18 F VS1 GIA - 5.18 x 3.57 x 2.10 58,6 58 Very Good Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 82 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6061,9 10.000.000
416
Xem
round diamond V2114578973Z nmb Oval 0,24 4 Ly 82 F VS1 GIA - 4.82 x 3.61 x 2.24 61,9 60 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 04 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,3 10.000.000
416
Xem
round diamond U6114539170N nmb Oval 0,24 5 Ly 04 F VS1 GIA - 5.04 x 3.41 x 2.19 64,3 56 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 4 Ly 97 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5962,1 10.000.000
416
Xem
round diamond J7117390412B nmb Oval 0,24 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.54 x 2.20 62,1 59 Very Good Very Good None 10.000.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 85 G VVS1 - Good Good None GIA 5760,4 10.100.000
420
Xem
round diamond T2114539120Q nmn Oval 0,23 4 Ly 85 G VVS1 GIA - 4.85 x 3.51 x 2.12 60,4 57 Good Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 72 G VVS1 - Good Good None GIA 5764,7 10.100.000
422
Xem
round diamond V6115925786O nmm Oval 0,23 4 Ly 72 G VVS1 GIA - 4.72 x 3.44 x 2.23 64,7 57 Good Good None 10.100.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 63 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5962,2 10.200.000
424
Xem
round diamond B3114578954Q nme Oval 0,23 4 Ly 63 G VVS1 GIA - 4.63 x 3.50 x 2.18 62,2 59 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 66 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5863,7 10.200.000
424
Xem
round diamond E4115925785Z nme Oval 0,23 4 Ly 66 G VVS1 GIA - 4.66 x 3.41 x 2.17 63,7 58 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,23 4 Ly 83 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5864 10.200.000
425
Xem
round diamond L3115925787T nmt Oval 0,23 4 Ly 83 G VVS1 GIA - 4.83 x 3.34 x 2.14 64 58 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa
Oval
0,25 4 Ly 97 F VS1 - Very Good Good None GIA 6258,1 10.500.000
436
Xem
round diamond D3114539216Y nea Oval 0,25 4 Ly 97 F VS1 GIA - 4.97 x 3.68 x 2.14 58,1 62 Very Good Good None 10.500.000 GIA  Xóa
Oval
0,24 5 Ly 05 G VVS1 - Very Good Very Good None GIA 6258,5 10.600.000
440
Xem
round diamond Z3114539174K nem Oval 0,24 5 Ly 05 G VVS1 GIA - 5.05 x 3.50 x 2.05 58,5 62 Very Good Very Good None 10.600.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 26     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG