Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
401.738 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 753 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 26     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Pear,trọng lượng 0,25 carat (5 ly 77 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,25 5 Ly 77 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6160,1 10.200.000
424
Xem
round diamond P6112601461I nme Pear 0,25 5 Ly 77 F VS1 GIA - 5.77 x 3.47 x 2.09 60,1 61 Very Good Very Good None 10.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,23 carat (5 ly 34 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Pear
0,23 5 Ly 34 F VVS1 - Very Good Good None GIA 5862,2 11.000.000
460
Xem
round diamond R4112601456A nte Pear 0,23 5 Ly 34 F VVS1 GIA - 5.34 x 3.41 x 2.12 62,2 58 Very Good Good None 11.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,29 carat (5 ly 88 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,29 5 Ly 88 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5958,9 12.200.000
509
Xem
round diamond K5112601466R noa Pear 0,29 5 Ly 88 F VS1 GIA - 5.88 x 3.81 x 2.24 58,9 59 Excellent Very Good None 12.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 96 G VS1 - Good Good None GIA 6166,6 12.300.000
512
Xem
round diamond P3112263951I nom Pear 0,30 5 Ly 96 G VS1 GIA - 5.96 x 3.50 x 2.33 66,6 61 None Good Good None 12.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 97 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,30 5 Ly 97 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6259,8 12.700.000
530
Xem
round diamond M2113347144R ncm Pear 0,30 5 Ly 97 F VS1 GIA - 5.97 x 3.74 x 2.24 59,8 62 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 12.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,30 carat (5 ly 91 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,30 5 Ly 91 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6358,3 12.800.000
534
Xem
round diamond N6113146294Z nct Pear 0,30 5 Ly 91 F VS1 GIA - 5.91 x 3.76 x 2.20 58,3 63 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 12.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,31 carat (6 ly 06 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,31 6 Ly 06 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5857,7 12.900.000
539
Xem
round diamond N0113350411U nco Pear 0,31 6 Ly 06 G VS1 GIA - 6.06 x 3.87 x 2.23 57,7 58 Excellent Very Good None 12.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Pear,trọng lượng 0,32 carat (5 ly 85 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Pear
0,32 5 Ly 85 G VS1 - Good Good None GIA 5166,2 13.000.000
543
Xem
round diamond X6111617460V mbb Pear 0,32 5 Ly 85 G VS1 GIA - 5.85 x 3.65 x 2.41 66,2 51 None Good Good None 13.000.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 34 G VS1 - Very Good Good None GIA 5168,5 13.100.000
547
Xem
round diamond J6101914997R mbn Pear 0,30 5 Ly 34 G VS1 GIA - 5.34 x 3.55 x 2.43 68,5 51 None Very Good Good None 13.100.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 82 F VS1 - Very Good Good None GIA 6456,2 13.400.000
557
Xem
round diamond A2108770484S mbo Pear 0,30 5 Ly 82 F VS1 GIA - 5.82 x 3.95 x 2.22 56,2 64 Very Good Good None 13.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 82 F VS1 - Very Good Good None GIA 6456,2 13.400.000
557
Xem
round diamond P8108718443Q mbo Pear 0,30 5 Ly 82 F VS1 GIA - 5.82 x 3.95 x 2.22 56,2 64 Very Good Good None 13.400.000 GIA  Xóa
Pear
0,29 6 Ly 03 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,2 13.500.000
561
Xem
round diamond K0104251451S mab Pear 0,29 6 Ly 03 F VS1 GIA - 6.03 x 3.66 x 2.24 61,2 58 Very Good Very Good None 13.500.000 GIA  Xóa
Pear
0,31 6 Ly G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5658,3 13.500.000
563
Xem
round diamond X7113798318N maa Pear 0,31 6 Ly G VS1 GIA - 6.00 x 3.93 x 2.29 58,3 56 Very Good Very Good None 13.500.000 GIA  Xóa
Pear
0,28 5 Ly 81 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6057 13.500.000
563
Xem
round diamond I790534176D maa Pear 0,28 5 Ly 81 G VS1 GIA - 5.81 x 3.73 x 2.13 57 60 Very Good Very Good None 13.500.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 98 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5861,9 13.600.000
565
Xem
round diamond H4112031142E man Pear 0,30 5 Ly 98 G VS1 GIA - 5.98 x 3.66 x 2.26 61,9 58 Very Good Very Good None 13.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,32 6 Ly 19 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 6063,7 13.600.000
565
Xem
round diamond S1110712293O man Pear 0,32 6 Ly 19 G VS1 GIA - 6.19 x 3.74 x 2.38 63,7 60 Medium - Thick None Very Good Very Good None 13.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 55 G VS1 - Very Good Good None GIA 6063,7 13.600.000
568
Xem
round diamond T092798603I mae Pear 0,30 5 Ly 55 G VS1 GIA - 5.55 x 3.72 x 2.37 63,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 13.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 69 G VS1 - Very Good Good None GIA 5859 13.600.000
568
Xem
round diamond Q498016703H mae Pear 0,30 5 Ly 69 G VS1 GIA - 5.69 x 3.74 x 2.21 59 58 Very Good Good None 13.600.000 GIA  Xóa
Pear
0,31 5 Ly 64 F VS1 - Very Good Good None GIA 6466,2 13.700.000
572
Xem
round diamond V0113417372A mah Pear 0,31 5 Ly 64 F VS1 GIA - 5.64 x 3.66 x 2.42 66,2 64 Very Good Good None 13.700.000 GIA  Xóa
Pear
0,29 5 Ly 75 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6356,6 13.800.000
574
Xem
round diamond Q7101760865Y mau Pear 0,29 5 Ly 75 F VS1 GIA - 5.75 x 3.86 x 2.18 56,6 63 Medium - Very Thick Very Good Very Good None 13.800.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 45 G VS1 - Very Good Very Good None GIA 5464,8 13.900.000
579
Xem
round diamond N1108556309Y mnb Pear 0,30 5 Ly 45 G VS1 GIA - 5.45 x 3.70 x 2.40 64,8 54 Very Good Very Good None 13.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 75 F VS1 - Very Good Good None GIA 5562,3 13.900.000
581
Xem
round diamond P6103069575B mna Pear 0,30 5 Ly 75 F VS1 GIA - 5.75 x 3.65 x 2.27 62,3 55 None Very Good Good None 13.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 82 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5864 13.900.000
581
Xem
round diamond T4112995572N mna Pear 0,30 5 Ly 82 F VS1 GIA - 5.82 x 3.62 x 2.31 64 58 None Excellent Very Good None 13.900.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 16 F VS1 - Very Good Good None GIA 5855,5 14.200.000
590
Xem
round diamond B2109310332E mnh Pear 0,30 6 Ly 16 F VS1 GIA - 6.16 x 3.70 x 2.05 55,5 58 Very Good Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 86 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5664,8 14.200.000
592
Xem
round diamond I4104188840E mnu Pear 0,30 5 Ly 86 F VS1 GIA - 5.86 x 3.58 x 2.32 64,8 56 Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 63 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 5865,2 14.200.000
592
Xem
round diamond F4104188837L mnu Pear 0,30 5 Ly 63 F VS1 GIA - 5.63 x 3.73 x 2.44 65,2 58 Very Good Very Good None 14.200.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 78 F VS1 - Excellent Good None GIA 5364 14.300.000
595
Xem
round diamond I3108718442D mnc Pear 0,30 5 Ly 78 F VS1 GIA - 5.78 x 3.76 x 2.40 64 53 Excellent Good None 14.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 5 Ly 78 F VS1 - Excellent Good None GIA 5364 14.300.000
595
Xem
round diamond G8108770483D mnc Pear 0,30 5 Ly 78 F VS1 GIA - 5.78 x 3.76 x 2.40 64 53 Excellent Good None 14.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,33 5 Ly 72 F VVS1 - Fair Fair None GIA 6665,7 14.300.000
597
Xem
round diamond X591321741U mmb Pear 0,33 5 Ly 72 F VVS1 GIA - 5.72 x 3.88 x 2.55 65,7 66 Fair Fair None 14.300.000 GIA  Xóa
Pear
0,30 6 Ly 13 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6058,5 14.400.000
599
Xem
round diamond J3105325399V mma Pear 0,30 6 Ly 13 F VS1 GIA - 6.13 x 3.75 x 2.19 58,5 60 Excellent Very Good None 14.400.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 26     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG