Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
273.546 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 70 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 03 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,27 4 Ly 03 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 5565,8 13.400.000
572
Xem
round diamond O582836717N mah Cushion 0,27 4 Ly 03 G VS1 GIA - 4.03 x 3.96 x 2.61 65,8 55 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 13.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,29 carat (4 ly 63 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,29 4 Ly 63 G VS1 - Good Good None GIA 6371 15.700.000
670
Xem
round diamond Z576767682E mub Cushion 0,29 4 Ly 63 G VS1 GIA - 4.63 x 3.65 x 2.59 71 63 Thin - Thick None Good Good None 15.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 01 ), màu sắc F, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,27 4 Ly 01 F VS1 - Excellent Good None GIA 5865,9 17.800.000
758
Xem
round diamond Q479980526G eac Cushion 0,27 4 Ly 01 F VS1 GIA - 4.01 x 3.95 x 2.61 65,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Good None 17.800.000 GIA  Xóa
Cushion
0,30 4 Ly 15 F VS1 - Excellent Good None GIA 6569,3 18.200.000
775
Xem
round diamond N383906972D eno Cushion 0,30 4 Ly 15 F VS1 GIA - 4.15 x 3.64 x 2.52 69,3 65 Medium - Extr. Thick Medium Excellent Good None 18.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 06 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,30 4 Ly 06 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5368 20.400.000
869
Xem
round diamond Y682964116A eob Cushion 0,30 4 Ly 06 G VS1 GIA - 4.06 x 4.05 x 2.75 68 53 Medium - Very Thick Excellent Very Good None 20.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 13 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,31 4 Ly 13 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5667 21.100.000
898
Xem
round diamond I380484288G tto Cushion 0,31 4 Ly 13 G VVS1 GIA - 4.13 x 4.09 x 2.74 67 56 Medium - Thick Excellent Very Good None 21.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 08 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,30 4 Ly 08 F VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5568,6 23.800.000
1014
Xem
round diamond N579562453Z hmb Cushion 0,30 4 Ly 08 F VVS1 GIA - 4.08 x 3.99 x 2.74 68,6 55 Very Thin - Thick Excellent Excellent None 23.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 06 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,30 4 Ly 06 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5767,1 23.800.000
1014
Xem
round diamond G583225756E hmb Cushion 0,30 4 Ly 06 F VVS1 GIA - 4.06 x 4.06 x 2.73 67,1 57 Medium - Thick Very Good Very Good None 23.800.000 GIA  Xóa
Cushion
0,41 4 Ly 7 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6563,8 27.300.000
1162
Xem
round diamond G589116527K unn Cushion 0,41 4 Ly 7 G VS1 GIA - 4.70 x 4.15 x 2.65 63,8 65 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good None 27.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,42 4 Ly 54 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5468,3 30.600.000
1303
Xem
round diamond L382924284D cne Cushion 0,42 4 Ly 54 G VS1 GIA - 4.54 x 4.48 x 3.06 68,3 54 Thin - Thick Excellent Very Good None 30.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,50 5 Ly 19 F VVS1 - Excellent Very Good None GIA 6461,9 30.600.000
1303
Xem
round diamond Q784425858P cne Cushion 0,50 5 Ly 19 F VVS1 GIA - 5.19 x 4.56 x 2.82 61,9 64 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 30.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,49 4 Ly 78 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966,5 34.700.000
1476
Xem
round diamond C078886475L aanu Cushion 0,49 4 Ly 78 F VS1 GIA - 4.78 x 4.72 x 3.14 66,5 59 Thin - Slightly Thick Excellent Very Good None 34.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,60 5 Ly 2 F VS1 - Excellent Good None GIA 6168,3 42.900.000
1824
Xem
round diamond C483907082J amcn Cushion 0,60 5 Ly 2 F VS1 GIA - 5.20 x 4.65 x 3.18 68,3 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 42.900.000 GIA  Xóa
Cushion
0,51 4 Ly 79 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5868,2 45.500.000
1937
Xem
round diamond M479400773G aeuc Cushion 0,51 4 Ly 79 F VS1 GIA - 4.79 x 4.75 x 3.24 68,2 58 Thin - Thick Excellent Very Good None 45.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,55 5 Ly 01 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6364,6 45.700.000
1945
Xem
round diamond Q278886492D aeot Cushion 0,55 5 Ly 01 G VS1 GIA - 5.01 x 5.01 x 3.24 64,6 63 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 45.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,58 5 Ly 01 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5668,2 51.800.000
2203
Xem
round diamond H678886497V ahon Cushion 0,58 5 Ly 01 F VS1 GIA - 5.01 x 4.97 x 3.39 68,2 56 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 51.800.000 GIA  Xóa
Cushion
0,52 5 Ly F VVS1 - Very Good Good None GIA 6263,4 52.800.000
2248
Xem
round diamond F587151631H auah Cushion 0,52 5 Ly F VVS1 GIA - 5.00 x 4.56 x 2.89 63,4 62 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 52.800.000 GIA  Xóa
Cushion
0,70 5 Ly 32 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6468,5 60.400.000
2572
Xem
round diamond O583907111Q nbbc Cushion 0,70 5 Ly 32 G VS1 GIA - 5.32 x 4.82 x 3.30 68,5 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 60.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,71 5 Ly 33 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6068,8 61.300.000
2609
Xem
round diamond D883907127S nbmo Cushion 0,71 5 Ly 33 G VS1 GIA - 5.33 x 4.94 x 3.40 68,8 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good None 61.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,86 5 Ly 84 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6067,9 71.000.000
3023
Xem
round diamond G782020475P nmhn Cushion 0,86 5 Ly 84 G VS1 GIA - 5.84 x 5.11 x 3.47 67,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 71.000.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 45 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966 74.300.000
3161
Xem
round diamond U578886508B ntbc Cushion 0,72 5 Ly 45 G VS1 GIA - 5.45 x 5.42 x 3.58 66 59 Thin - Thick Excellent Very Good None 74.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,73 5 Ly 5 G VS1 - Very Good Excellent None GIA 5766,6 75.300.000
3205
Xem
round diamond D869809065Q ntee Cushion 0,73 5 Ly 5 G VS1 GIA - 5.50 x 5.46 x 3.64 66,6 57 Very Thin - Slightly Thick Very Good Excellent None 75.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,75 5 Ly 5 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6065,6 77.400.000
3294
Xem
round diamond I078886511P nhae Cushion 0,75 5 Ly 5 G VS1 GIA - 5.50 x 5.49 x 3.60 65,6 60 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 77.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,80 5 Ly 39 F VS1 - Excellent Good None GIA 6369,1 78.200.000
3326
Xem
round diamond Z783907140J nheb Cushion 0,80 5 Ly 39 F VS1 GIA - 5.39 x 5.13 x 3.55 69,1 63 Very Thick - Extr. Thick Slightly Large Excellent Good None 78.200.000 GIA  Xóa
Cushion
0,76 5 Ly 48 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5767,2 78.400.000
3338
Xem
round diamond R880484290Q nhec Cushion 0,76 5 Ly 48 G VS1 GIA - 5.48 x 5.47 x 3.68 67,2 57 Thin - Thick Excellent Very Good None 78.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,81 5 Ly 42 G VS1 - Very Good Good None GIA 6567,5 78.700.000
3348
Xem
round diamond E383907155L nhtu Cushion 0,81 5 Ly 42 G VS1 GIA - 5.42 x 5.37 x 3.63 67,5 65 Medium - Very Thick None Very Good Good None 78.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 35 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6067,8 79.700.000
3393
Xem
round diamond F579400775H nhcm Cushion 0,72 5 Ly 35 F VS1 GIA - 5.35 x 5.33 x 3.61 67,8 60 Thin - Thick Excellent Very Good None 79.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 41 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5967 79.700.000
3393
Xem
round diamond X779400776O nhcm Cushion 0,72 5 Ly 41 F VS1 GIA - 5.41 x 5.37 x 3.60 67 59 Thin - Very Thick Excellent Very Good None 79.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,73 5 Ly 42 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966 80.000.000
3403
Xem
round diamond K236869212R nuba Cushion 0,73 5 Ly 42 G VS1 GIA - 5.42 x 5.41 x 3.61 66 59 Very Thin - Thick None Excellent Very Good None 80.000.000 GIA  Xóa
Cushion
0,77 5 Ly 54 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5866,7 84.100.000
3580
Xem
round diamond F578886525J noea Cushion 0,77 5 Ly 54 G VS1 GIA - 5.54 x 5.53 x 3.69 66,7 58 Thin - Thick Excellent Very Good None 84.100.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG