Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
269.973 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 67 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,27 carat (4 ly 03 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,27 4 Ly 03 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 5565,8 12.800.000
543
Xem
round diamond Z882836717G mbb Cushion 0,27 4 Ly 03 G VS1 GIA - 4.03 x 3.96 x 2.61 65,8 55 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 12.800.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,29 carat (4 ly 63 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,29 4 Ly 63 G VS1 - Good Good None GIA 6371 16.700.000
710
Xem
round diamond V276767682T mcn Cushion 0,29 4 Ly 63 G VS1 GIA - 4.63 x 3.65 x 2.59 71 63 Thin - Thick None Good Good None 16.700.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 06 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,30 4 Ly 06 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5368 18.400.000
782
Xem
round diamond F382964116K emn Cushion 0,30 4 Ly 06 G VS1 GIA - 4.06 x 4.05 x 2.75 68 53 Medium - Very Thick Excellent Very Good None 18.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,27 4 Ly 01 F VS1 - Excellent Good None GIA 5865,9 18.900.000
805
Xem
round diamond Y779980526U eet Cushion 0,27 4 Ly 01 F VS1 GIA - 4.01 x 3.95 x 2.61 65,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Good None 18.900.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,31 carat (4 ly 13 ), màu sắc G, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,31 4 Ly 13 G VVS1 - Excellent Very Good None GIA 5667 19.000.000
808
Xem
round diamond G380484288G tbn Cushion 0,31 4 Ly 13 G VVS1 GIA - 4.13 x 4.09 x 2.74 67 56 Medium - Thick Excellent Very Good None 19.000.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 06 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,30 4 Ly 06 F VVS1 - Very Good Very Good None GIA 5767,1 21.500.000
913
Xem
round diamond T383225756G thu Cushion 0,30 4 Ly 06 F VVS1 GIA - 4.06 x 4.06 x 2.73 67,1 57 Medium - Thick Very Good Very Good None 21.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,30 carat (4 ly 08 ), màu sắc F, độ tinh khiết VVS1.

Cushion
0,30 4 Ly 08 F VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5568,6 21.500.000
913
Xem
round diamond D479562453X thu Cushion 0,30 4 Ly 08 F VVS1 GIA - 4.08 x 3.99 x 2.74 68,6 55 Very Thin - Thick Excellent Excellent None 21.500.000 GIA  Xóa

Kim cương Cushion,trọng lượng 0,42 carat (4 ly 54 ), màu sắc G, độ tinh khiết VS1.

Cushion
0,42 4 Ly 54 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5468,3 27.600.000
1173
Xem
round diamond J082924284Z omn Cushion 0,42 4 Ly 54 G VS1 GIA - 4.54 x 4.48 x 3.06 68,3 54 Thin - Thick Excellent Very Good None 27.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,49 4 Ly 78 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966,5 32.600.000
1387
Xem
round diamond Z778886475H abtc Cushion 0,49 4 Ly 78 F VS1 GIA - 4.78 x 4.72 x 3.14 66,5 59 Thin - Slightly Thick Excellent Very Good None 32.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,54 4 Ly 88 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 5667,9 38.100.000
1623
Xem
round diamond M278886490Q anmc Cushion 0,54 4 Ly 88 G VS1 GIA - 4.88 x 4.87 x 3.31 67,9 56 Medium - Thick Excellent Excellent None 38.100.000 GIA  Xóa
Cushion
0,51 4 Ly 79 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5868,2 38.700.000
1647
Xem
round diamond T179400773D antu Cushion 0,51 4 Ly 79 F VS1 GIA - 4.79 x 4.75 x 3.24 68,2 58 Thin - Thick Excellent Very Good None 38.700.000 GIA  Xóa
Cushion
0,55 5 Ly 01 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6364,6 38.800.000
1653
Xem
round diamond Z878886492N anhn Cushion 0,55 5 Ly 01 G VS1 GIA - 5.01 x 5.01 x 3.24 64,6 63 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 38.800.000 GIA  Xóa
Cushion
0,52 4 Ly 85 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5967,1 39.500.000
1679
Xem
round diamond J078886477T anon Cushion 0,52 4 Ly 85 F VS1 GIA - 4.85 x 4.82 x 3.24 67,1 59 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 39.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,52 4 Ly 87 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5866,1 39.500.000
1679
Xem
round diamond R278886478U anon Cushion 0,52 4 Ly 87 F VS1 GIA - 4.87 x 4.84 x 3.20 66,1 58 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 39.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,58 5 Ly 01 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 5668,2 44.000.000
1873
Xem
round diamond J578886497E aemb Cushion 0,58 5 Ly 01 F VS1 GIA - 5.01 x 4.97 x 3.39 68,2 56 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 44.000.000 GIA  Xóa
Cushion
0,70 5 Ly 1 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 6169,7 59.200.000
2519
Xem
round diamond L482649074M acnm Cushion 0,70 5 Ly 1 G VS1 GIA - 5.10 x 5.09 x 3.55 69,7 61 Excellent Excellent None 59.200.000 GIA  Xóa
Cushion
0,70 5 Ly 23 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6169,7 61.500.000
2616
Xem
round diamond P878115730Y nbee Cushion 0,70 5 Ly 23 F VS1 GIA - 5.23 x 5.02 x 3.50 69,7 61 Excellent Very Good None 61.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,70 5 Ly 2 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6269,7 61.500.000
2616
Xem
round diamond Z578115731C nbee Cushion 0,70 5 Ly 2 F VS1 GIA - 5.20 x 5.02 x 3.50 69,7 62 Very Good Very Good None 61.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,71 5 Ly 3 F VS1 - Very Good Very Good None GIA 6169,7 62.400.000
2655
Xem
round diamond R678115739P nbue Cushion 0,71 5 Ly 3 F VS1 GIA - 5.30 x 5.04 x 3.52 69,7 61 Very Good Very Good None 62.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 23 F VS1 - Excellent Excellent None GIA 6269,6 63.300.000
2692
Xem
round diamond A580569083J nabm Cushion 0,72 5 Ly 23 F VS1 GIA - 5.23 x 5.08 x 3.53 69,6 62 Excellent Excellent None 63.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,76 5 Ly 48 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5767,2 70.300.000
2991
Xem
round diamond C680484290A nmmu Cushion 0,76 5 Ly 48 G VS1 GIA - 5.48 x 5.47 x 3.68 67,2 57 Thin - Thick Excellent Very Good None 70.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,86 5 Ly 84 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6067,9 71.000.000
3023
Xem
round diamond S282020475T nmhn Cushion 0,86 5 Ly 84 G VS1 GIA - 5.84 x 5.11 x 3.47 67,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 71.000.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 45 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966 74.300.000
3161
Xem
round diamond B378886508X ntbc Cushion 0,72 5 Ly 45 G VS1 GIA - 5.45 x 5.42 x 3.58 66 59 Thin - Thick Excellent Very Good None 74.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,73 5 Ly 5 G VS1 - Very Good Excellent None GIA 5766,6 75.300.000
3205
Xem
round diamond D769809065F ntee Cushion 0,73 5 Ly 5 G VS1 GIA - 5.50 x 5.46 x 3.64 66,6 57 Very Thin - Slightly Thick Very Good Excellent None 75.300.000 GIA  Xóa
Cushion
0,83 5 Ly 51 G VS1 - Excellent Excellent None GIA 6269,8 75.600.000
3216
Xem
round diamond N383168829S nttn Cushion 0,83 5 Ly 51 G VS1 GIA - 5.51 x 5.36 x 3.74 69,8 62 Excellent Excellent None 75.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,75 5 Ly 5 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6065,6 77.400.000
3294
Xem
round diamond Q778886511D nhae Cushion 0,75 5 Ly 5 G VS1 GIA - 5.50 x 5.49 x 3.60 65,6 60 Very Thin - Thick Excellent Very Good None 77.400.000 GIA  Xóa
Cushion
0,91 5 Ly 7 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 6171,1 78.600.000
3343
Xem
round diamond W573391569I nhtm Cushion 0,91 5 Ly 7 G VS1 GIA - 5.70 x 5.21 x 3.71 71,1 61 Medium - Thick None Excellent Very Good None 78.600.000 GIA  Xóa
Cushion
0,77 5 Ly 54 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5866,7 79.500.000
3381
Xem
round diamond M878886525X nhom Cushion 0,77 5 Ly 54 G VS1 GIA - 5.54 x 5.53 x 3.69 66,7 58 Thin - Thick Excellent Very Good None 79.500.000 GIA  Xóa
Cushion
0,73 5 Ly 42 G VS1 - Excellent Very Good None GIA 5966 80.000.000
3403
Xem
round diamond K236869212R nuba Cushion 0,73 5 Ly 42 G VS1 GIA - 5.42 x 5.41 x 3.61 66 59 Very Thin - Thick None Excellent Very Good None 80.000.000 GIA  Xóa
Cushion
0,72 5 Ly 35 F VS1 - Excellent Very Good None GIA 6067,8 81.500.000
3470
Xem
round diamond Q179400775A nute Cushion 0,72 5 Ly 35 F VS1 GIA - 5.35 x 5.33 x 3.61 67,8 60 Thin - Thick Excellent Very Good None 81.500.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG