Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
379.843 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 10.053 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 317 của 336     << Đầu tiên 315 316 317 318 319 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,70 carat (7 ly 58 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,70 7 Ly 58 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16727
Xem
round diamond A093509011K aebth Round 1,70 7 Ly 58 G VS1 GIA Premium 7.58 x 7.63 x 4.75 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,50 carat (7 ly 27 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
1,50 7 Ly 27 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,5

Liên hệ
1900 75 75 18

16770
Xem
round diamond Y8115015168S aeetu Round 1,50 7 Ly 27 F VS1 GIA Ideal 7.27 x 7.32 x 4.63 62,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,34 carat (7 ly 22 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,34 7 Ly 22 F VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16779
Xem
round diamond W8114180986B aeabb Round 1,34 7 Ly 22 F VVS1 GIA Very Good 7.22 x 7.23 x 4.27 59,2 60 Medium - Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,63 7 Ly 6 G VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5760,8

Liên hệ
1900 75 75 18

16810
Xem
round diamond A7115015183D aeeca Round 1,63 7 Ly 6 G VS1 GIA Premium 7.60 x 7.62 x 4.63 60,8 57 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,59 carat (7 ly 51 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
1,59 7 Ly 51 G VS1 Premium Very Good Good None GIA 5960,4

Liên hệ
1900 75 75 18

16821
Xem
round diamond J3116241527B aetba Round 1,59 7 Ly 51 G VS1 GIA Premium 7.51 x 7.61 x 4.57 60,4 59 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,46 carat (7 ly 23 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
1,46 7 Ly 23 F VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,8

Liên hệ
1900 75 75 18

16906
Xem
round diamond T3116702225V aenbu Round 1,46 7 Ly 23 F VVS1 GIA Premium 7.23 x 7.25 x 4.47 61,8 59 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,51 carat (7 ly 19 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
1,51 7 Ly 19 F VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,8

Liên hệ
1900 75 75 18

16950
Xem
round diamond N8114099657H aenee Round 1,51 7 Ly 19 F VS1 GIA Good 7.19 x 7.21 x 4.59 63,8 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 1,70 carat (7 ly 60 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
1,70 7 Ly 6 F VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5662,2

Liên hệ
1900 75 75 18

16959
Xem
round diamond M1115015185Z aehnb Round 1,70 7 Ly 6 F VS1 GIA Ideal 7.60 x 7.67 x 4.75 62,2 56 Medium - Thick Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,67 7 Ly 72 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 5958,9

Liên hệ
1900 75 75 18

16993
Xem
round diamond B599993866E aenob Round 1,67 7 Ly 72 G VS1 GIA Very Good 7.72 x 7.82 x 4.58 58,9 59 Slightly Thick - Very Thin Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,64 7 Ly 54 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,8

Liên hệ
1900 75 75 18

17017
Xem
round diamond C0115330712K aehub Round 1,64 7 Ly 54 G VVS1 GIA Premium 7.54 x 7.60 x 4.68 61,8 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,63 7 Ly 47 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17109
Xem
round diamond C4115936778V aemuu Round 1,63 7 Ly 47 G VVS1 GIA Premium 7.47 x 7.51 x 4.70 62,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,11 8 Ly 14 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

17133
Xem
round diamond V0118261686U aeuub Round 2,11 8 Ly 14 G VVS1 GIA Premium 8.14 x 8.19 x 5.08 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,70 7 Ly 57 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9

Liên hệ
1900 75 75 18

17145
Xem
round diamond J7118260175V aeuob Round 1,70 7 Ly 57 G VVS1 GIA Ideal 7.57 x 7.61 x 4.77 62,9 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,21 6 Ly 84 F VVS1 Excellent Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17171,5
Xem
round diamond L390000116A b Round 1,21 6 Ly 84 F VVS1 GIA Excellent 6.84x6.87x4.23 61,7 57 Medium-Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,02 6 Ly 36 F VS1 Good None GIA 6262,4

Liên hệ
1900 75 75 18

17171,5005
Xem
round diamond J690000121T b Round 1,02 6 Ly 36 F VS1 GIA Good 6.36x6.49x4.01 62,4 62 Medium-Thick None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,21 6 Ly 84 F VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17171,55
Xem
round diamond C690000160E b Round 1,21 6 Ly 84 F VVS1 GIA - 6.84x6.87x4.23 61,7 57 Medium-Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,21 6 Ly 84 F VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17171,55
Xem
round diamond G190000159Y b Round 1,21 6 Ly 84 F VVS1 GIA - 6.84x6.87x4.23 61,7 57 Medium-Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,21 6 Ly 84 F VVS1 - None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17172
Xem
round diamond L090000175Y b Round 1,21 6 Ly 84 F VVS1 GIA - 6.84x6.87x4.23 61,7 57 Medium-Medium None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,21 6 Ly 84 F VVS1 - Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

17180
Xem
round diamond E790000074F b Round 1,21 6 Ly 84 F VVS1 GIA - 6.84x6.87x4.23 61,7 57 Medium-Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,51 7 Ly 34 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

17210
Xem
round diamond Y5118261633Z aeomh Round 1,51 7 Ly 34 F VS1 GIA Premium 7.34 x 7.39 x 4.53 61,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,44 7 Ly 58 F VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6255,3

Liên hệ
1900 75 75 18

17212
Xem
round diamond D0114432549M aeomo Round 1,44 7 Ly 58 F VVS1 GIA Fair 7.58 x 7.65 x 4.22 55,3 62 Very Thin - Thin Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,61 7 Ly 47 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

17223
Xem
round diamond I254652595E aeoeu Round 1,61 7 Ly 47 G VS1 GIA Premium 7.47 x 7.49 x 4.64 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,80 7 Ly 86 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2

Liên hệ
1900 75 75 18

17256
Xem
round diamond Z3118272218A aetba Round 1,80 7 Ly 86 G VS1 GIA Premium 7.86 x 7.88 x 4.74 60,2 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,39 7 Ly 2 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,3

Liên hệ
1900 75 75 18

17263
Xem
round diamond S717568570S aeoon Round 1,39 7 Ly 2 F VS1 GIA Premium 7.20 x 7.25 x 4.43 61,3 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,78 7 Ly 78 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,5

Liên hệ
1900 75 75 18

17289
Xem
round diamond K1116880461D aecbe Round 1,78 7 Ly 78 G VS1 GIA Premium 7.78 x 7.83 x 4.72 60,5 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,70 7 Ly 76 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5959,9

Liên hệ
1900 75 75 18

17322
Xem
round diamond I6108072314S aecmm Round 1,70 7 Ly 76 F VS1 GIA Premium 7.76 x 7.80 x 4.66 59,9 59 Very Thin - Thin Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,55 7 Ly 38 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,1

Liên hệ
1900 75 75 18

17328
Xem
round diamond U382703794Q aetha Round 1,55 7 Ly 38 F VS1 GIA Very Good 7.38 x 7.42 x 4.60 62,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,71 7 Ly 63 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,9

Liên hệ
1900 75 75 18

17378
Xem
round diamond G7117439808N aehbm Round 1,71 7 Ly 63 F VS1 GIA Very Good 7.63 x 7.68 x 4.74 61,9 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,70 7 Ly 64 G VVS1 Ideal Good Good None GIA 5662,5

Liên hệ
1900 75 75 18

17393
Xem
round diamond L865516087M aecce Round 1,70 7 Ly 64 G VVS1 GIA Ideal 7.64 x 7.68 x 4.79 62,5 56 Thin - Slightly Thick None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
1,63 7 Ly 57 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1

Liên hệ
1900 75 75 18

17437
Xem
round diamond X5115535380Z atbmn Round 1,63 7 Ly 57 G VS1 GIA Premium 7.57 x 7.60 x 4.63 61,1 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 317 của 336     << Đầu tiên 315 316 317 318 319 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG