Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
379.843 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 146 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 34 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,01 9 Ly 34 F VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 5561

Liên hệ
1900 75 75 18

29377
Xem
round diamond B2110765470V ntccu Round 3,01 9 Ly 34 F VVS1 GIA Ideal 9.34 x 9.40 x 5.71 61 55 Excellent Very Good

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,83 carat (9 ly 03 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,83 9 Ly 03 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,3

Liên hệ
1900 75 75 18

42586
Xem
round diamond R6115937147D mumth Round 2,83 9 Ly 03 G VS1 GIA Premium 9.03 x 9.11 x 5.65 62,3 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

43654
Xem
round diamond Z091952724P mocuu Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,73 9 Ly 1 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,5

Liên hệ
1900 75 75 18

45482
Xem
round diamond D3105597304S ebhbc Round 2,73 9 Ly 1 F VS1 GIA Very Good 9.10 x 9.17 x 5.44 59,5 60 Thin - Medium None Excellent Excellent

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,96 carat (9 ly 02 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,96 9 Ly 02 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,8

Liên hệ
1900 75 75 18

49098
Xem
round diamond H3112743608M embho Round 2,96 9 Ly 02 G VS1 GIA Premium 9.02 x 9.10 x 5.69 62,8 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,02 carat (9 ly 19 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,02 9 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,9

Liên hệ
1900 75 75 18

50179
Xem
round diamond H0118097071P eebau Round 3,02 9 Ly 19 G VS1 GIA Premium 9.19 x 9.26 x 5.71 61,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5863,2

Liên hệ
1900 75 75 18

50442
Xem
round diamond Y7103268274C eeneu Round 3,01 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.14 x 5.76 63,2 58 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,01 carat (9 ly 36 ), màu sắc F, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,01 9 Ly 36 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6359,5

Liên hệ
1900 75 75 18

50989
Xem
round diamond M1111646843R ettnh Round 3,01 9 Ly 36 F VS1 GIA Good 9.36 x 9.47 x 5.60 59,5 63 Thin - Medium None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 26 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,4

Liên hệ
1900 75 75 18

51209
Xem
round diamond O6118259680X etunn Round 3,01 9 Ly 26 G VS1 GIA Very Good 9.26 x 9.32 x 5.61 60,4 62 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

51209
Xem
round diamond J3115012324A etunn Round 3,01 9 Ly 15 G VS1 GIA Premium 9.15 x 9.19 x 5.75 62,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 24 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,4

Liên hệ
1900 75 75 18

51282
Xem
round diamond A1118309965X eecoe Round 3,01 9 Ly 24 G VS1 GIA Ideal 9.24 x 9.31 x 5.69 61,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 22 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762

Liên hệ
1900 75 75 18

51282
Xem
round diamond T5116800046N eecoe Round 3,01 9 Ly 22 G VS1 GIA Premium 9.22 x 9.28 x 5.74 62 57 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 15 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9

Liên hệ
1900 75 75 18

51471
Xem
round diamond B4117754898F etatb Round 3,03 9 Ly 15 G VS1 GIA Premium 9.15 x 9.21 x 5.78 62,9 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,2

Liên hệ
1900 75 75 18

52123
Xem
round diamond F1117907597E etunn Round 3,01 9 Ly 14 G VS1 GIA Premium 9.14 x 9.19 x 5.70 62,2 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,05 9 Ly 37 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

52816
Xem
round diamond P6118272219C ehmmb Round 3,05 9 Ly 37 G VS1 GIA Premium 9.37 x 9.41 x 5.72 60,9 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2

Liên hệ
1900 75 75 18

53984
Xem
round diamond V4103905020X eumte Round 3,02 9 Ly 3 G VS1 GIA Premium 9.30 x 9.33 x 5.70 61,2 59 Medium - Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

54464
Xem
round diamond W3113176946Z euuut Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,90 9 Ly 15 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5561,4

Liên hệ
1900 75 75 18

55541
Xem
round diamond C6118211002R eounb Round 2,90 9 Ly 15 F VS1 GIA Ideal 9.15 x 9.20 x 5.63 61,4 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 12 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,7

Liên hệ
1900 75 75 18

58506
Xem
round diamond F2114642354Q tamna Round 3,01 9 Ly 12 F VS1 GIA Premium 9.12 x 9.17 x 5.73 62,7 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,18 9 Ly 38 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,2

Liên hệ
1900 75 75 18

58807
Xem
round diamond N6109862974T tncuc Round 3,18 9 Ly 38 G VS1 GIA Ideal 9.38 x 9.45 x 5.86 62,2 56 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

58849
Xem
round diamond Z0110064213K tahnn Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Premium 9.17 x 9.22 x 5.70 62 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 21 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,8

Liên hệ
1900 75 75 18

59449
Xem
round diamond J3116716846H tnaeo Round 3,01 9 Ly 21 F VS1 GIA Very Good 9.21 x 9.27 x 5.71 61,8 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 37 F VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5560,5

Liên hệ
1900 75 75 18

59806
Xem
round diamond X6117878712G tmouc Round 3,01 9 Ly 37 F VS1 GIA Ideal 9.37 x 9.42 x 5.68 60,5 55 Thin - Medium None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,92 9 Ly 15 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

59809
Xem
round diamond H6112233291T tnehe Round 2,92 9 Ly 15 G VVS1 GIA Premium 9.15 x 9.17 x 5.68 62 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

60529
Xem
round diamond J0118290250W tmbch Round 3,01 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.34 x 5.67 60,9 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 2 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60637
Xem
round diamond I6118011796V tehno Round 3,01 9 Ly 2 F VS1 GIA Premium 9.20 x 9.26 x 5.68 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,12 9 Ly 41 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60999
Xem
round diamond B4116532471M tmtbo Round 3,12 9 Ly 41 G VS1 GIA Very Good 9.41 x 9.45 x 5.72 60,6 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6062,5

Liên hệ
1900 75 75 18

61714
Xem
round diamond Q8117729691R teamt Round 3,01 9 Ly 14 G VVS1 GIA Very Good 9.14 x 9.20 x 5.73 62,5 60 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 36 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5560,5

Liên hệ
1900 75 75 18

62144
Xem
round diamond T4117506321X ttcoh Round 3,01 9 Ly 36 F VS1 GIA Ideal 9.36 x 9.43 x 5.68 60,5 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,47 9 Ly 77 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5

Liên hệ
1900 75 75 18

63226
Xem
round diamond T3116174079C thchb Round 3,47 9 Ly 77 G VS1 GIA Very Good 9.77 x 9.84 x 5.93 60,5 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG