Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
402.176 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 162 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 3,11 carat (9 ly 29 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
3,11 9 Ly 29 F VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,9

Liên hệ
1900 75 75 18

32636
Xem
round diamond S0120082153G nomuc Round 3,11 9 Ly 29 F VVS1 GIA Ideal 9.29 x 9.31 x 5.85 62,9 56 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,63 carat (9 ly 12 ), màu sắc F, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,63 9 Ly 12 F VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6657,4

Liên hệ
1900 75 75 18

43654
Xem
round diamond Z091952724P mocuu Round 2,63 9 Ly 12 F VS1 GIA Fair 9.12 x 9.20 x 5.25 57,4 66 Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,73 carat (9 ly 10 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,73 9 Ly 1 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,5

Liên hệ
1900 75 75 18

45482
Xem
round diamond D3105597304S ebhbc Round 2,73 9 Ly 1 F VS1 GIA Very Good 9.10 x 9.17 x 5.44 59,5 60 Thin - Medium None Excellent Excellent

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 02 G VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 6164,2

Liên hệ
1900 75 75 18

51987
Xem
round diamond H4119225706C eheau Round 3,02 9 Ly 02 G VS1 GIA Fair 9.02 x 9.17 x 5.84 64,2 61 Medium - Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,00 carat (9 ly 10 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,00 9 Ly 1 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5563,3

Liên hệ
1900 75 75 18

52702
Xem
round diamond O2119610163I ehnmb Round 3,00 9 Ly 1 G VS1 GIA Good 9.10 x 9.17 x 5.78 63,3 55 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,02 carat (9 ly 17 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,02 9 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

53140
Xem
round diamond J2119610325E ehhae Round 3,02 9 Ly 17 G VS1 GIA Premium 9.17 x 9.22 x 5.75 62,5 57 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,05 carat (9 ly 37 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
3,05 9 Ly 37 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

54400
Xem
round diamond Y8120151805C eotua Round 3,05 9 Ly 37 G VS1 GIA Premium 9.37 x 9.41 x 5.72 60,9 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 3,00 carat (9 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Good, độ tinh khiết VS1.

Round
3,00 9 Ly 11 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763,1

Liên hệ
1900 75 75 18

54464
Xem
round diamond W3113176946Z euuut Round 3,00 9 Ly 11 G VS1 GIA Good 9.11 x 9.17 x 5.76 63,1 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 21 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

54827
Xem
round diamond P6119245007D eobce Round 3,02 9 Ly 21 G VS1 GIA Premium 9.21 x 9.28 x 5.73 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 21 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

54827
Xem
round diamond E1119245114K eobce Round 3,02 9 Ly 21 G VS1 GIA Premium 9.21 x 9.28 x 5.73 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 24 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,7

Liên hệ
1900 75 75 18

54827
Xem
round diamond S1119952329M eobce Round 3,02 9 Ly 24 G VS1 GIA Very Good 9.24 x 9.30 x 5.72 61,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,03 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,3

Liên hệ
1900 75 75 18

55854
Xem
round diamond H7118476030M eocct Round 3,03 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.31 x 5.79 62,3 58 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 37 F VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 5560,5

Liên hệ
1900 75 75 18

56465
Xem
round diamond R8117878712H tbohc Round 3,01 9 Ly 37 F VS1 GIA Ideal 9.37 x 9.42 x 5.68 60,5 55 Thin - Medium None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,12 9 Ly 41 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,6

Liên hệ
1900 75 75 18

56642
Xem
round diamond I5116532471F echoh Round 3,12 9 Ly 41 G VS1 GIA Very Good 9.41 x 9.45 x 5.72 60,6 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,92 9 Ly 15 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862

Liên hệ
1900 75 75 18

57439
Xem
round diamond H6112233291T tbmot Round 2,92 9 Ly 15 G VVS1 GIA Premium 9.15 x 9.17 x 5.68 62 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 12 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,7

Liên hệ
1900 75 75 18

58506
Xem
round diamond F2114642354Q tamna Round 3,01 9 Ly 12 F VS1 GIA Premium 9.12 x 9.17 x 5.73 62,7 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,18 9 Ly 38 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,2

Liên hệ
1900 75 75 18

58807
Xem
round diamond N6109862974T tncuc Round 3,18 9 Ly 38 G VS1 GIA Ideal 9.38 x 9.45 x 5.86 62,2 56 Thin - Slightly Thick Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

58849
Xem
round diamond Z0110064213K tahnn Round 3,01 9 Ly 17 G VS1 GIA Premium 9.17 x 9.22 x 5.70 62 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,02 9 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2

Liên hệ
1900 75 75 18

59888
Xem
round diamond V4103905020X tntmm Round 3,02 9 Ly 3 G VS1 GIA Premium 9.30 x 9.33 x 5.70 61,2 59 Medium - Medium Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 14 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,9

Liên hệ
1900 75 75 18

60393
Xem
round diamond B3120115855U tncuh Round 3,01 9 Ly 14 F VS1 GIA Premium 9.14 x 9.18 x 5.77 62,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 28 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,9

Liên hệ
1900 75 75 18

60529
Xem
round diamond J0118290250W tmbch Round 3,01 9 Ly 28 G VS1 GIA Premium 9.28 x 9.34 x 5.67 60,9 59 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 2 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,6

Liên hệ
1900 75 75 18

60637
Xem
round diamond I7118011796S tehno Round 3,01 9 Ly 2 F VS1 GIA Premium 9.20 x 9.26 x 5.68 61,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 36 F VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5560,5

Liên hệ
1900 75 75 18

62144
Xem
round diamond T4117506321X ttcoh Round 3,01 9 Ly 36 F VS1 GIA Ideal 9.36 x 9.43 x 5.68 60,5 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,51 9 Ly 61 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

62996
Xem
round diamond R0119285021H thutm Round 3,51 9 Ly 61 G VS1 GIA Premium 9.61 x 9.66 x 6.03 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,47 9 Ly 77 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5

Liên hệ
1900 75 75 18

63226
Xem
round diamond T3116174079C thchb Round 3,47 9 Ly 77 G VS1 GIA Very Good 9.77 x 9.84 x 5.93 60,5 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 19 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,7

Liên hệ
1900 75 75 18

64149
Xem
round diamond V1120023255S tuucn Round 3,01 9 Ly 19 G VVS1 GIA Ideal 9.19 x 9.25 x 5.78 62,7 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,04 9 Ly 47 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3

Liên hệ
1900 75 75 18

64957
Xem
round diamond U6116881537Z totnb Round 3,04 9 Ly 47 F VS1 GIA Very Good 9.47 x 9.50 x 5.63 59,3 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,01 9 Ly 15 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,7

Liên hệ
1900 75 75 18

65211
Xem
round diamond R5119955202T touec Round 3,01 9 Ly 15 F VS1 GIA Premium 9.15 x 9.20 x 5.76 62,7 59 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,50 9 Ly 64 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

65672
Xem
round diamond J4118580930T tcahe Round 3,50 9 Ly 64 G VS1 GIA Premium 9.64 x 9.72 x 6.06 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
3,51 9 Ly 69 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,1

Liên hệ
1900 75 75 18

65683
Xem
round diamond W4119413409Y tuhau Round 3,51 9 Ly 69 G VS1 GIA Premium 9.69 x 9.74 x 6.03 62,1 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG