Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
402.176 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 158 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,11 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,11 8 Ly 14 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

14614
Xem
round diamond V0118261686U aneca Round 2,11 8 Ly 14 G VVS1 GIA Premium 8.14 x 8.19 x 5.08 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6060,7

Liên hệ
1900 75 75 18

23563
Xem
round diamond V0100018810L nbecb Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Very Good 8.14 x 8.22 x 4.97 60,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 15 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 15 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

23837
Xem
round diamond E1117439811A nbnba Round 2,01 8 Ly 15 G VS1 GIA Very Good 8.15 x 8.19 x 4.90 59,9 61 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 6657,2

Liên hệ
1900 75 75 18

23920
Xem
round diamond T5113361226V nbobb Round 2,00 8 Ly 35 G VS1 GIA Fair 8.35 x 8.37 x 4.79 57,2 66 Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 31 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 31 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6258,2

Liên hệ
1900 75 75 18

24060
Xem
round diamond E0109968252M naabt Round 2,01 8 Ly 31 G VS1 GIA Very Good 8.31 x 8.36 x 4.85 58,2 62 Thin - Slightly Thick Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,05 carat (8 ly 11 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
2,05 8 Ly 11 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,8

Liên hệ
1900 75 75 18

24635
Xem
round diamond R5119582659H nbouu Round 2,05 8 Ly 11 G VS1 GIA Ideal 8.11 x 8.14 x 5.02 61,8 56 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 13 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 13 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,3

Liên hệ
1900 75 75 18

24670
Xem
round diamond A7119368050M nbcbu Round 2,02 8 Ly 13 G VS1 GIA Very Good 8.13 x 8.17 x 4.99 61,3 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,28 carat (8 ly 48 ), màu sắc F, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond V6116734077D nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 23 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,3

Liên hệ
1900 75 75 18

24884
Xem
round diamond S1119334858A naono Round 2,14 8 Ly 23 G VS1 GIA Premium 8.23 x 8.25 x 5.13 62,3 58 Medium - Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 19 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,4

Liên hệ
1900 75 75 18

25000
Xem
round diamond Z8120059029Q nacmb Round 2,15 8 Ly 19 G VS1 GIA Premium 8.19 x 8.22 x 5.12 62,4 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,11 8 Ly 16 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,7

Liên hệ
1900 75 75 18

25257
Xem
round diamond O6119835576T nnatt Round 2,11 8 Ly 16 G VS1 GIA Premium 8.16 x 8.22 x 5.13 62,7 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,10 8 Ly 32 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5859,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25496
Xem
round diamond L1118958649K nnmht Round 2,10 8 Ly 32 G VS1 GIA Premium 8.32 x 8.34 x 4.97 59,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,7

Liên hệ
1900 75 75 18

25861
Xem
round diamond M4120232020H nnhot Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 5.02 61,7 57 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,09 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25922
Xem
round diamond H691366247F nnumc Round 2,09 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.10 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

26222
Xem
round diamond Y220041009G nmbbn Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,16 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

26592
Xem
round diamond Q4119794105T nmmnh Round 2,16 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.22 x 5.13 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 48 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

26658
Xem
round diamond W6116295533D nnuot Round 2,17 8 Ly 48 G VS1 GIA Premium 8.48 x 8.50 x 5.05 59,6 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26866
Xem
round diamond F1114432811P nmthu Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26869
Xem
round diamond O4114187554V nmthc Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 27 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6158

Liên hệ
1900 75 75 18

26995
Xem
round diamond B6117991094X nmhob Round 2,00 8 Ly 27 G VVS1 GIA Very Good 8.27 x 8.34 x 4.82 58 61 Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 24 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,6

Liên hệ
1900 75 75 18

27375
Xem
round diamond S4119479223B nebam Round 2,00 8 Ly 24 G VVS1 GIA Very Good 8.24 x 8.28 x 4.92 59,6 60 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5861,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27547
Xem
round diamond N0105181774D neahe Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.22 x 5.01 61,3 58 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,12 8 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27841
Xem
round diamond O6116735489S neenn Round 2,12 8 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 8.25 x 8.35 x 5.09 61,3 61 Medium - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

28181
Xem
round diamond B3115535830K neunb Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,29 8 Ly 32 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,5

Liên hệ
1900 75 75 18

28194
Xem
round diamond I1119722571C neumn Round 2,29 8 Ly 32 G VS1 GIA Premium 8.32 x 8.37 x 5.22 62,5 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 35 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

28310
Xem
round diamond P592470658E neomm Round 2,15 8 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 8.35 x 8.38 x 5.00 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28470
Xem
round diamond X7113124129Z necue Round 2,01 8 Ly 21 F VS1 GIA Premium 8.21 x 8.23 x 5.14 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5760,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28489
Xem
round diamond F4118842074Y neccb Round 2,04 8 Ly 21 F VS1 GIA Premium 8.21 x 8.23 x 4.98 60,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,14 8 Ly 22 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,1

Liên hệ
1900 75 75 18

29405
Xem
round diamond M3118405861G nhbnn Round 2,14 8 Ly 22 G VS1 GIA Ideal 8.22 x 8.25 x 5.12 62,1 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 1 G VVS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,5

Liên hệ
1900 75 75 18

29414
Xem
round diamond R1115535730A nhbmb Round 2,01 8 Ly 1 G VVS1 GIA Very Good 8.10 x 8.12 x 4.99 61,5 61 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG