Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
409.353 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 147 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 1,99 carat (8 ly 10 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
1,99 8 Ly 1 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6859,2

Liên hệ
1900 75 75 18

21653
Xem
round diamond V2114817222G aoonc Round 1,99 8 Ly 1 G VS1 GIA Fair 8.10 x 8.23 x 4.84 59,2 68 Thin - Slightly Thick Small Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6060,7

Liên hệ
1900 75 75 18

23910
Xem
round diamond V0100018810L nbuca Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Very Good 8.14 x 8.22 x 4.97 60,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,00 carat (8 ly 35 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,00 8 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 6657,2

Liên hệ
1900 75 75 18

23920
Xem
round diamond B6113361226W nbobb Round 2,00 8 Ly 35 G VS1 GIA Fair 8.35 x 8.37 x 4.79 57,2 66 Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

24775
Xem
round diamond U4115217267X nbcch Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Very Good 8.11 x 8.16 x 4.87 59,9 61 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 10 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 1 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,2

Liên hệ
1900 75 75 18

24862
Xem
round diamond S4110386786O naobc Round 2,01 8 Ly 1 F VS1 GIA Very Good 8.10 x 8.15 x 4.97 61,2 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,02 carat (8 ly 21 ), màu sắc F, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,02 8 Ly 21 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6159

Liên hệ
1900 75 75 18

24985
Xem
round diamond X5112920979F nacau Round 2,02 8 Ly 21 F VS1 GIA Very Good 8.21 x 8.29 x 4.92 59 61 None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,14 carat (8 ly 20 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
2,14 8 Ly 2 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25616
Xem
round diamond T4115012087B nneub Round 2,14 8 Ly 2 G VS1 GIA Ideal 8.20 x 8.22 x 5.14 62,6 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,21 carat (8 ly 26 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,21 8 Ly 26 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,8

Liên hệ
1900 75 75 18

26076
Xem
round diamond N5115012100F nnoue Round 2,21 8 Ly 26 G VS1 GIA Premium 8.26 x 8.31 x 5.20 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

26222
Xem
round diamond Y220041009G nmbbn Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,2

Liên hệ
1900 75 75 18

26466
Xem
round diamond O3104352114G nmnah Round 2,01 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.15 x 4.98 61,2 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26866
Xem
round diamond F1114432811P nmthu Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 11 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,1

Liên hệ
1900 75 75 18

26866
Xem
round diamond V1115352365T nmthu Round 2,01 8 Ly 11 F VS1 GIA Very Good 8.11 x 8.15 x 4.97 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26869
Xem
round diamond R1114187554W nmthc Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 12 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5961,1

Liên hệ
1900 75 75 18

27127
Xem
round diamond B2115936980K nmuch Round 2,02 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.16 x 4.97 61,1 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,13 8 Ly 27 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,5

Liên hệ
1900 75 75 18

27196
Xem
round diamond I6115630847R nmoth Round 2,13 8 Ly 27 G VS1 GIA Ideal 8.27 x 8.32 x 5.10 61,5 56 Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,36 8 Ly 47 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,5

Liên hệ
1900 75 75 18

27709
Xem
round diamond S2110160797S nmhom Round 2,36 8 Ly 47 G VS1 GIA Premium 8.47 x 8.50 x 5.31 62,5 57 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,07 8 Ly 1 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

27799
Xem
round diamond A5115937018D nemot Round 2,07 8 Ly 1 F VS1 GIA Premium 8.10 x 8.16 x 5.04 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,09 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

27829
Xem
round diamond J491366247B neeaa Round 2,09 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.10 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5861,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27864
Xem
round diamond C5105181774I neeen Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.22 x 5.01 61,3 58 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,30 8 Ly 36 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,9

Liên hệ
1900 75 75 18

27924
Xem
round diamond E7115012120F neect Round 2,30 8 Ly 36 G VS1 GIA Premium 8.36 x 8.42 x 5.28 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,08 8 Ly 31 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,1

Liên hệ
1900 75 75 18

27932
Xem
round diamond J4115933328O netbn Round 2,08 8 Ly 31 F VS1 GIA Very Good 8.31 x 8.37 x 5.02 60,1 60 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,20 8 Ly 27 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28147
Xem
round diamond W0113585063U nebtu Round 2,20 8 Ly 27 G VS1 GIA Premium 8.27 x 8.33 x 5.19 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

28181
Xem
round diamond S1115535830F neunb Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,10 8 Ly 4 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,2

Liên hệ
1900 75 75 18

28182
Xem
round diamond M5115004309K nebou Round 2,10 8 Ly 4 G VVS1 GIA Very Good 8.40 x 8.41 x 4.98 59,2 61 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 35 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

28310
Xem
round diamond P592470658E neomm Round 2,15 8 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 8.35 x 8.38 x 5.00 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 21 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28470
Xem
round diamond X7113124129Z necue Round 2,01 8 Ly 21 F VS1 GIA Premium 8.21 x 8.23 x 5.14 62,6 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,25 8 Ly 47 G VS1 Good Very Good Excellent None GIA 6360,5

Liên hệ
1900 75 75 18

28476
Xem
round diamond G4114554084U ntnbb Round 2,25 8 Ly 47 G VS1 GIA Good 8.47 x 8.49 x 5.13 60,5 63 None Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 11 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5860,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28476
Xem
round diamond U879774429W ntnbb Round 2,00 8 Ly 11 F VS1 GIA Premium 8.11 x 8.15 x 4.93 60,6 58 None Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,39 8 Ly 45 G VS1 Good Excellent Excellent None GIA 5763

Liên hệ
1900 75 75 18

28763
Xem
round diamond O1115012135O ntete Round 2,39 8 Ly 45 G VS1 GIA Good 8.45 x 8.51 x 5.34 63 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,05 8 Ly 22 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5

Liên hệ
1900 75 75 18

28796
Xem
round diamond M5115179343K nehan Round 2,05 8 Ly 22 G VVS1 GIA Very Good 8.22 x 8.27 x 4.99 60,5 60 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG