Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
379.843 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 173 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 2,11 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
2,11 8 Ly 14 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,2

Liên hệ
1900 75 75 18

17133
Xem
round diamond V0118261686U aeuub Round 2,11 8 Ly 14 G VVS1 GIA Premium 8.14 x 8.19 x 5.08 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,11 carat (8 ly 40 ), màu sắc G, nét cắt Fair, độ tinh khiết VS1.

Round
2,11 8 Ly 4 G VS1 Fair Very Good Good None GIA 6956,6

Liên hệ
1900 75 75 18

21838
Xem
round diamond F6116855072B aoccb Round 2,11 8 Ly 4 G VS1 GIA Fair 8.40 x 8.53 x 4.79 56,6 69 Slightly Thick - Thick Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 14 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 14 G VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6060,7

Liên hệ
1900 75 75 18

23910
Xem
round diamond V0100018810L nbuca Round 2,01 8 Ly 14 G VS1 GIA Very Good 8.14 x 8.22 x 4.97 60,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,00 8 Ly 35 G VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 6657,2

Liên hệ
1900 75 75 18

23920
Xem
round diamond B6113361226W nbobb Round 2,00 8 Ly 35 G VS1 GIA Fair 8.35 x 8.37 x 4.79 57,2 66 Very Good Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,01 carat (8 ly 15 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
2,01 8 Ly 15 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

24192
Xem
round diamond E1117439811A nbtbn Round 2,01 8 Ly 15 G VS1 GIA Very Good 8.15 x 8.19 x 4.90 59,9 61 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,10 carat (8 ly 12 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,10 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,8

Liên hệ
1900 75 75 18

24419
Xem
round diamond C8118235441M naenb Round 2,10 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.11 62,8 58 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,08 carat (8 ly 30 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,08 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,3

Liên hệ
1900 75 75 18

24542
Xem
round diamond E8117565054A natno Round 2,08 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.34 x 5.02 60,3 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 2,03 carat (8 ly 13 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
2,03 8 Ly 13 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24643
Xem
round diamond E4118204128O nahau Round 2,03 8 Ly 13 G VS1 GIA Premium 8.13 x 8.16 x 5.02 61,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,28 8 Ly 48 F VVS1 Ideal Good Good None GIA 5560,7

Liên hệ
1900 75 75 18

24692
Xem
round diamond N8116734077Y nahhb Round 2,28 8 Ly 48 F VVS1 GIA Ideal 8.48 x 8.60 x 5.18 60,7 55 Thin - Medium None Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 21 F VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6159

Liên hệ
1900 75 75 18

24985
Xem
round diamond R6112920979W nacau Round 2,02 8 Ly 21 F VS1 GIA Very Good 8.21 x 8.29 x 4.92 59 61 None Excellent Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,04 8 Ly 24 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

25116
Xem
round diamond O5117750789F nnbmn Round 2,04 8 Ly 24 G VS1 GIA Very Good 8.24 x 8.26 x 4.94 59,9 61 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,09 8 Ly 12 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5862,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25922
Xem
round diamond J491366247B nnumc Round 2,09 8 Ly 12 G VS1 GIA Premium 8.12 x 8.17 x 5.10 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,20 8 Ly 3 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061,6

Liên hệ
1900 75 75 18

25958
Xem
round diamond N2116751053O nnuub Round 2,20 8 Ly 3 G VS1 GIA Very Good 8.30 x 8.34 x 5.12 61,6 60 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,02 8 Ly 18 G VS1 Ideal Very Good Good None GIA 5361

Liên hệ
1900 75 75 18

26222
Xem
round diamond Y220041009G nmbbn Round 2,02 8 Ly 18 G VS1 GIA Ideal 8.18 x 8.24 x 5.01 61 53 Thin - Medium None Very Good Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 48 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,6

Liên hệ
1900 75 75 18

26278
Xem
round diamond W6116295533D nnehb Round 2,17 8 Ly 48 G VS1 GIA Premium 8.48 x 8.50 x 5.05 59,6 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,17 8 Ly 38 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6060,5

Liên hệ
1900 75 75 18

26343
Xem
round diamond J0117684716C nmabo Round 2,17 8 Ly 38 G VS1 GIA Very Good 8.38 x 8.42 x 5.08 60,5 60 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 16 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6159,9

Liên hệ
1900 75 75 18

26713
Xem
round diamond A6117541030X nnomn Round 2,01 8 Ly 16 F VS1 GIA Very Good 8.16 x 8.19 x 4.90 59,9 61 Slightly Thick - Slightly Thick Very Small Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26866
Xem
round diamond F1114432811P nmthu Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 17 F VS1 Very Good Excellent Good None GIA 6158,3

Liên hệ
1900 75 75 18

26869
Xem
round diamond R1114187554W nmthc Round 2,01 8 Ly 17 F VS1 GIA Very Good 8.17 x 8.27 x 4.80 58,3 61 Thin - Slightly Thick Excellent Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,29 8 Ly 67 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6158,2

Liên hệ
1900 75 75 18

26928
Xem
round diamond D2116715779I nmbat Round 2,29 8 Ly 67 G VS1 GIA Very Good 8.67 x 8.70 x 5.05 58,2 61 Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,16 8 Ly 17 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,6

Liên hệ
1900 75 75 18

26961
Xem
round diamond Z5118230836N nmhtb Round 2,16 8 Ly 17 G VS1 GIA Premium 8.17 x 8.22 x 5.13 62,6 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,21 8 Ly 32 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5762,1

Liên hệ
1900 75 75 18

27207
Xem
round diamond R1116970502O nmohh Round 2,21 8 Ly 32 G VS1 GIA Premium 8.32 x 8.35 x 5.18 62,1 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,07 8 Ly 1 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

27256
Xem
round diamond A5115937018D nmcbc Round 2,07 8 Ly 1 F VS1 GIA Premium 8.10 x 8.16 x 5.04 62 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,01 8 Ly 12 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5861,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27669
Xem
round diamond M8105181774B nenua Round 2,01 8 Ly 12 F VS1 GIA Premium 8.12 x 8.22 x 5.01 61,3 58 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,12 8 Ly 25 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6161,3

Liên hệ
1900 75 75 18

27841
Xem
round diamond K2116735489C neenn Round 2,12 8 Ly 25 G VS1 GIA Very Good 8.25 x 8.35 x 5.09 61,3 61 Medium - Medium Very Small Very Good Very Good None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 14 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6160,9

Liên hệ
1900 75 75 18

27944
Xem
round diamond G8118202957N netan Round 2,06 8 Ly 14 F VS1 GIA Very Good 8.14 x 8.17 x 4.97 60,9 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,24 8 Ly 4 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5961,6

Liên hệ
1900 75 75 18

28090
Xem
round diamond Q7118170418N neheb Round 2,24 8 Ly 4 F VS1 GIA Premium 8.40 x 8.45 x 5.19 61,6 59 Very Good Very Good

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,06 8 Ly 3 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,1

Liên hệ
1900 75 75 18

28181
Xem
round diamond B3115535830K neunb Round 2,06 8 Ly 3 G VS1 GIA Premium 8.30 x 8.32 x 4.99 60,1 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,35 8 Ly 45 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962

Liên hệ
1900 75 75 18

28282
Xem
round diamond Q7116707269T ntbno Round 2,35 8 Ly 45 G VS1 GIA Premium 8.45 x 8.51 x 5.26 62 59 None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Round
2,15 8 Ly 35 G VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,7

Liên hệ
1900 75 75 18

28310
Xem
round diamond P592470658E neomm Round 2,15 8 Ly 35 G VS1 GIA Very Good 8.35 x 8.38 x 5.00 59,7 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None

Liên hệ
1900 75 75 18

GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG