Thế giới hột xoàn của bạn | HưngPhátUSA

Trang chủ >> Tìm Kiếm Kim Cương
Tìm theo mã kim cương trong kho
347.420 viên Kim Cương cho quý khách lựa chọn
Xem video hướng dẫn
Hình Dáng
Shape
Round
round check diamond
Princess
Emerald
emerald check diamond
Radiant
radiant check diamond
Oval
oval check diamond
Pear
pear check diamond
Marquise
marquise check diamond
Heart
heart check diamond
Asscher
asscher check diamond
Cushion
cushion check diamond
Kích Thước
(Ly)
36 - 45
45 - 54
54 - 63
63 - 72
72 - 81
81 - 9
T - 90
Giá
Giá
Price
VND VND
Carat
Carat
Màu Sắc
Color
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
Nét Cắt
Cut
All
Tất Cả
Ideal
Lý Tưởng
Premium
Cao Cấp
Very Good
Rất Tốt
Good
Tôt
Fair
Khá
Độ Tinh Khiết
Clarity
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
Reports
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới

Kết quả: 2.879 Kim Cương

Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 93     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So Sánh
Compare
Hình Dáng
Shape
Carat
Carat
Kích Thước
(Ly)
Màu Sắc
Color
Độ Tinh Khiết
Clarity
Nét Cắt
Cut
Độ Bóng
Polish
Đối Xứng
Symmetry
Phát Quang
Fluorescence
Kiểm Định
Report
Độ Rộng
Table
Độ Sâu
Depth
Giá(VND)
Price
Chi Tiết
Details

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 60 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 6 G VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6062,2 8.100.000
337
Xem
round diamond C7109511780H aoh Round 0,18 3 Ly 6 G VS1 GIA Very Good 3.60 x 3.63 x 2.25 62,2 60 Very Good Very Good None 8.100.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 62 ), màu sắc G, nét cắt Ideal, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 62 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5661,5 8.200.000
340
Xem
round diamond A7108464584N aoh Round 0,18 3 Ly 62 G VS1 GIA Ideal 3.62 x 3.65 x 2.23 61,5 56 Thin - Medium None Excellent Excellent None 8.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 67 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 67 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5860,9 8.200.000
342
Xem
round diamond J695576278J aou Round 0,18 3 Ly 67 F VS1 GIA Premium 3.67 x 3.68 x 2.24 60,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 8.200.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5861,4 8.200.000
342
Xem
round diamond Y2103742941M aou Round 0,18 3 Ly 65 F VS1 GIA Premium 3.65 x 3.66 x 2.24 61,4 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.200.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 61 ), màu sắc F, nét cắt Premium, độ tinh khiết VS1.

Round
0,18 3 Ly 61 F VS1 Premium Good Excellent None GIA 5962,4 8.300.000
344
Xem
round diamond X2109511737N acb Round 0,18 3 Ly 61 F VS1 GIA Premium 3.61 x 3.63 x 2.26 62,4 59 Good Excellent None 8.300.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 71 ), màu sắc G, nét cắt Premium, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,18 3 Ly 71 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5959,5 8.400.000
349
Xem
round diamond Y1109511768E acm Round 0,18 3 Ly 71 G VVS1 GIA Premium 3.71 x 3.73 x 2.21 59,5 59 Excellent Excellent None 8.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 63 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,18 3 Ly 63 G VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6260,3 8.400.000
349
Xem
round diamond S0109511766U acm Round 0,18 3 Ly 63 G VVS1 GIA Very Good 3.63 x 3.65 x 2.19 60,3 62 Excellent Excellent None 8.400.000 GIA  Xóa

Kim cương Round,trọng lượng 0,18 carat (3 ly 67 ), màu sắc G, nét cắt Very Good, độ tinh khiết VVS1.

Round
0,18 3 Ly 67 G VVS1 Very Good Very Good Good None GIA 6159,6 8.500.000
353
Xem
round diamond N886532869B acm Round 0,18 3 Ly 67 G VVS1 GIA Very Good 3.67 x 3.70 x 2.20 59,6 61 Very Good Good None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 62 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 5663,1 8.500.000
353
Xem
round diamond Y4107635214J act Round 0,18 3 Ly 62 F VS1 GIA Good 3.62 x 3.64 x 2.29 63,1 56 Excellent Very Good None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 62 F VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 6159,9 8.500.000
353
Xem
round diamond P5109511740E act Round 0,18 3 Ly 62 F VS1 GIA Very Good 3.62 x 3.65 x 2.18 59,9 61 Very Good Very Good None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 72 F VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6159,1 8.500.000
353
Xem
round diamond Z1109511750J act Round 0,18 3 Ly 72 F VS1 GIA Very Good 3.72 x 3.74 x 2.21 59,1 61 Very Good Excellent None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 6 F VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5962,9 8.500.000
353
Xem
round diamond E2109511741G act Round 0,18 3 Ly 6 F VS1 GIA Premium 3.60 x 3.62 x 2.27 62,9 59 Very Good Very Good None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6160,7 8.500.000
353
Xem
round diamond H4109511743Z act Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Very Good 3.64 x 3.66 x 2.22 60,7 61 Very Good Excellent None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5862,3 8.500.000
353
Xem
round diamond O3109511745N act Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Premium 3.64 x 3.67 x 2.28 62,3 58 Excellent Very Good None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 65 F VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6259,8 8.500.000
353
Xem
round diamond Y8109511746K act Round 0,18 3 Ly 65 F VS1 GIA Very Good 3.65 x 3.66 x 2.19 59,8 62 Very Good Excellent None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6061 8.500.000
355
Xem
round diamond E1101066354S ace Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Very Good 3.64 x 3.66 x 2.23 61 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 72 G VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5562,1 8.500.000
355
Xem
round diamond F476676638Y ace Round 0,19 3 Ly 72 G VS1 GIA Ideal 3.72 x 3.74 x 2.32 62,1 55 Extr. Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 8.500.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 7 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5960,2 8.600.000
357
Xem
round diamond J1109347963K act Round 0,18 3 Ly 7 G VVS1 GIA Premium 3.70 x 3.72 x 2.23 60,2 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,6 8.600.000
357
Xem
round diamond X0107635217V acu Round 0,18 3 Ly 64 F VS1 GIA Premium 3.64 x 3.66 x 2.25 61,6 59 Excellent Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5961,3 8.600.000
357
Xem
round diamond K8109511738H acu Round 0,18 3 Ly 61 F VS1 GIA Premium 3.61 x 3.66 x 2.23 61,3 59 Excellent Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 61 G VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 5662,6 8.600.000
357
Xem
round diamond U3106201785D act Round 0,18 3 Ly 61 G VVS1 GIA Ideal 3.61 x 3.63 x 2.27 62,6 56 Excellent Excellent None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 64 G VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,8 8.600.000
357
Xem
round diamond R4106201786R act Round 0,18 3 Ly 64 G VVS1 GIA Premium 3.64 x 3.65 x 2.25 61,8 57 Excellent Excellent None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 6 F VS1 Good Excellent Very Good None GIA 6460,4 8.600.000
358
Xem
round diamond J0104414443P aco Round 0,18 3 Ly 6 F VS1 GIA Good 3.60 x 3.64 x 2.19 60,4 64 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 63 G VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 6160,8 8.600.000
358
Xem
round diamond D3106977649V aco Round 0,18 3 Ly 63 G VVS1 GIA Very Good 3.63 x 3.65 x 2.21 60,8 61 Excellent Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 63 G VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 6160,3 8.600.000
358
Xem
round diamond U3109511767H aco Round 0,18 3 Ly 63 G VVS1 GIA Very Good 3.63 x 3.66 x 2.20 60,3 61 Very Good Excellent None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 6 G VVS1 Premium Very Good Very Good None GIA 5761,9 8.600.000
358
Xem
round diamond Y0109511765N aco Round 0,18 3 Ly 6 G VVS1 GIA Premium 3.60 x 3.63 x 2.24 61,9 57 Very Good Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 63 F VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 5760,9 8.600.000
359
Xem
round diamond P0104251580Q ach Round 0,18 3 Ly 63 F VS1 GIA Premium 3.63 x 3.66 x 2.22 60,9 57 Thin - Medium None Excellent Very Good None 8.600.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 67 F VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 6059,3 8.700.000
364
Xem
round diamond M1109511749P nba Round 0,18 3 Ly 67 F VS1 GIA Very Good 3.67 x 3.69 x 2.18 59,3 60 Excellent Excellent None 8.700.000 GIA  Xóa
Round
0,18 3 Ly 66 F VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5761,5 8.700.000
364
Xem
round diamond O2109511748F nba Round 0,18 3 Ly 66 F VS1 GIA Premium 3.66 x 3.68 x 2.26 61,5 57 Excellent Excellent None 8.700.000 GIA  Xóa
Round
0,19 3 Ly 64 G VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 5962,3 8.700.000
364
Xem
round diamond I6109511956D nba Round 0,19 3 Ly 64 G VS1 GIA Premium 3.64 x 3.67 x 2.28 62,3 59 Excellent Excellent None 8.700.000 GIA  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 93     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG