Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.791 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G190862417Q 0,30 Yellow
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 15.000.000
624
Xem
G190862417Q mcb Round 0,30 Yellow VVS2 Ideal 4.35 x 4.38 x 2.61 59,8 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 390 GIA close  Xóa
Round
T792124848X 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Excellent None GIA 20.200.000
840
Xem
T792124848X tnt Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.30 x 4.31 x 2.65 61,6 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 525 GIA close  Xóa
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 20.900.000
872
Xem
H693811475B tet Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 545 GIA close  Xóa
Round
Y184468327J 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 21.600.000
898
Xem
Y184468327J tha Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.07 x 5.09 x 3.21 63,1 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 561 GIA close  Xóa
Round
C598835690C 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 22.100.000
922
Xem
C598835690C tuh Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.37 x 4.39 x 2.72 62,1 57 None Excellent Excellent None 576 GIA close  Xóa
Round
N7101636096C 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
N7101636096C tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
X886380564R 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
X886380564R hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
L882758548V 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000
1240
Xem
L882758548V uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 775 GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 31.400.000
1309
Xem
D293811476C oao Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 818 GIA close  Xóa
Princess
Q539001541W 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
Q539001541W abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 38.700.000
1613
Xem
J259154849Z abbo Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1008 GIA close  Xóa
Round
Y096303007A 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 39.200.000
1632
Xem
Y096303007A abnb Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 1020 GIA close  Xóa
Princess
C747489351S 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
C747489351S abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
H286380600Z 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 50.800.000
2117
Xem
H286380600Z amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1323 GIA close  Xóa
Round
Q367676733H 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 52.200.000
2176
Xem
Q367676733H amhb Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1360 GIA close  Xóa
Round
C6100757502L 0,23 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Premium Very Good Very Good None GIA 53.000.000
2208
Xem
C6100757502L amob Round 0,23 Yellow VVS1 Fancy Intense Premium 3.89 x 3.91 x 2.43 62,5 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1380 GIA close  Xóa
Round
F6100205082Y 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 59.700.000
2488
Xem
F6100205082Y attt Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Thin - Medium Excellent Excellent None 1555 GIA close  Xóa
Round
C086380625D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000
2672
Xem
C086380625D ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None Excellent Excellent None 1670 GIA close  Xóa
Round
Y265779212T 0,31 Pink
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 65.500.000
2728
Xem
Y265779212T aubt Round 0,31 Pink VVS1 Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1705 GIA close  Xóa
Round
M691886015P 0,53 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
M691886015P nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Premium 5.23 x 5.25 x 3.17 60,6 59 Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
X065837930K 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
X065837930K ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Round
H782784232H 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H782784232H nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
B899993699P 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
B899993699P ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
W086380639Q 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 98.100.000
4086
Xem
W086380639Q ntte Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2554 GIA close  Xóa
Round
M271640292O 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 112.300.000
4680
Xem
M271640292O ncnt Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 2925 GIA close  Xóa
Round
D799993711Z 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 112.400.000
4682
Xem
D799993711Z ncnh Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 2926 GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5221
Xem
V571314989T mnhm Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3263 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG