Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.683 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
M893811475I 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
M893811475I ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
X0113133879C 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 18.000.000
752
Xem
X0113133879C eub Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 None Very Good Very Good None 470 GIA close  Xóa
Round
B870715580U 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 19.100.000
794
Xem
B870715580U ech Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 496 GIA close  Xóa
Round
O6107346655C 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
O6107346655C tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
X586380564I 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
834
Xem
X586380564I tna Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 521 GIA close  Xóa
Round
J2116061809N 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
J2116061809N tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
B882758548R 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
B882758548R hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
D8111392807J 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
D8111392807J hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
T496303007B 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.400.000
1142
Xem
T496303007B uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 714 GIA close  Xóa
Round
K2113205170B 0,40 Pink
VVS1 Good Good Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
K2113205170B unb Round 0,40 Pink VVS1 Good 4.71 x 4.76 x 2.87 60,6 63 Thin - Slightly Thick None Good Good None 720 GIA close  Xóa
Round
E5106564950L 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
E5106564950L ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 31.900.000
1331
Xem
J259154849Z omn Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 832 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
Y094043874F ctb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 950 GIA close  Xóa
Round
D6108663772B 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
D6108663772B chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
U566621149A 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
U566621149A abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
G886380600D 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 42.400.000
1765
Xem
G886380600D aabm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1103 GIA close  Xóa
Princess
K3116079576M 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
K3116079576M aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65 76 Medium - Medium None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Round
F292630851L 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
F292630851L annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
R3110356245X aetu Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
M267395498J 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
M267395498J atcb Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
A1109195462P 0,18 Pink
Very Light
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
A1109195462P ahnb Round 0,18 Pink VVS2 Very Light Very Good 3.59 x 3.62 x 2.22 61,5 60 Very Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
W186380625I 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000
2672
Xem
W186380625I ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None Excellent Excellent None 1670 GIA close  Xóa
Round
V599623117H 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
V599623117H auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
J871255410K 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
J871255410K nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Princess
B5116232093T 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
B5116232093T nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
M2114807533P 0,85 Green Yellow
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.600.000
3400
Xem
M2114807533P nant Round 0,85 Green Yellow VVS2 Very Light Ideal 6.05 x 6.07 x 3.80 62,6 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2125 GIA close  Xóa
Round
S186380639S 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 82.600.000
3440
Xem
S186380639S natb Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2150 GIA close  Xóa
Round
T4115938792U 0,50 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
T4115938792U nntb Round 0,50 Pink VVS1 Faint Ideal 5.07 x 5.12 x 3.15 61,9 56 Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
T389976000L 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.600.000
3901
Xem
T389976000L nemo Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2438 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG