Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
A393811475F 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
A393811475F ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
P7107346655N 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
P7107346655N tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
U3100662164I 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
U3100662164I tto Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.35 x 2.71 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
I5107894965Q 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
I5107894965Q tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
Y082758548U 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y082758548U hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
D170715580A 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
D170715580A hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Q486380564K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
Q486380564K hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Z796303007I 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 26.100.000
1088
Xem
Z796303007I hob Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 680 GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
Y2106513746C 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
Y2106513746C uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
A893811476Y 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
A893811476Y uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
W5106564950T 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
W5106564950T ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 33.100.000
1378
Xem
J259154849Z oha Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 861 GIA close  Xóa
Round
H7104760294K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.700.000
1488
Xem
H7104760294K cmb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 930 GIA close  Xóa
Round
D196965467X 0,30 Yellow Other
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
D196965467X chb Round 0,30 Yellow Other IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
K439001541Q 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
K439001541Q abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Princess
C747489351S 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
C747489351S abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
D386380600I 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium None GIA 48.400.000
2016
Xem
D386380600I anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None None 1260 GIA close  Xóa
Round
G866621149M 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
G866621149M anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
S463171666G 0,25 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Good Fair None GIA 52.800.000
2200
Xem
S463171666G amut Round 0,25 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.01 x 4.05 x 2.49 61,8 61 Thick - Extr. Thin None Good Fair None 1375 GIA close  Xóa
Round
Q086380625R 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q086380625R atcb Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None None 1590 GIA close  Xóa
Round
D267395498Y 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 63.100.000
2629
Xem
D267395498Y ahem Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1643 GIA close  Xóa
Round
G671255410Q 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
G671255410Q nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Princess
Z5106815882U 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
Z5106815882U nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
M691886015P 0,53 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 81.400.000
3392
Xem
M691886015P nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Premium 5.23 x 5.25 x 3.17 60,6 59 Excellent Excellent None 2120 GIA close  Xóa
Round
R386380639B 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal None GIA 93.400.000
3891
Xem
R386380639B nemn Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None None 2432 GIA close  Xóa
Round
N289976000C 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.600.000
3901
Xem
N289976000C nemo Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2438 GIA close  Xóa
Round
X065837930K 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
X065837930K ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG