Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.054 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
L877776949V 1,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Good Very Good Faint GIA 140.000.000
5832
Xem
L877776949V mhet Round 1,35 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 7.25 x 7.30 x 4.19 57,5 64 Very Thin - Thin Very Small Good Very Good Faint 3645 GIA close  Xóa
Round
E1114844876M 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
E1114844876M mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Princess
E2115163098T 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 145.000.000
6040
Xem
E2115163098T muut Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3775 GIA close  Xóa
Princess
I7116897477D 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 145.000.000
6040
Xem
I7116897477D muut Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3775 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
U690620537G 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
U690620537G muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
Q271551234F 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000
6261
Xem
Q271551234F mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3913 GIA close  Xóa
Round
U3114845234A 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
U3114845234A mchb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
K0116254492Q 1,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 152.100.000
6336
Xem
K0116254492Q mchb Round 1,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 7.01 x 7.04 x 4.41 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3960 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
E2101301223X mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
Y170715604R 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 162.600.000
6773
Xem
Y170715604R enmm Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 4233 GIA close  Xóa
Round
C0102264511O 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
C0102264511O etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
R3114945770Z 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
R3114945770Z ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
N286380655H 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 194.100.000
8088
Xem
N286380655H tbtt Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 None Excellent Excellent None 5055 GIA close  Xóa
Round
C1116428347Q 2,24 Green Yellow
Fancy Light
VVS2 Very Good Excellent Very Good None GIA 195.700.000
8154
Xem
C1116428347Q tbch Round 2,24 Green Yellow VVS2 Fancy Light Very Good 8.30 x 8.38 x 5.21 62,5 60 None Excellent Very Good None 5096 GIA close  Xóa
Round
W6108663774N 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
W6108663774N tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
U6102097967C 1,39 Pink Brown
Fancy
VS1 Ideal Very Good Very Good Faint GIA 208.200.000
8674
Xem
U6102097967C tena Round 1,39 Pink Brown VS1 Fancy Ideal 7.27 x 7.29 x 4.38 60,2 54 None Very Good Very Good Faint 5421 GIA close  Xóa
Round
J694370826D 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
J694370826D ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
P3115140010Z 1,82 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 244.600.000
10192
Xem
P3115140010Z hmub Round 1,82 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 7.76 x 7.85 x 4.78 61,2 62 Medium - Slightly Thick Very Good Good None 6370 GIA close  Xóa
Round
Y4111463637I 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
Y4111463637I heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
H4100780162N 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 267.300.000
11139
Xem
H4100780162N hchn Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 6962 GIA close  Xóa
Princess
S8114306806S 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 281.100.000
11712
Xem
S8114306806S umnb Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 7320 GIA close  Xóa
Round
G559186679U 0,66 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 285.100.000
11880
Xem
G559186679U ucnb Round 0,66 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.43 x 5.47 x 3.60 66,1 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 7920 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 316.800.000
13200
Xem
P669487190K oobb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 8800 GIA close  Xóa
Round
B4114559071T 1,60 Pink Brown
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

15228
Xem
B4114559071T abatn Round 1,60 Pink Brown VS1 Faint Ideal 7.44 x 7.48 x 4.66 62,5 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 10152 GIA close  Xóa
Round
M178374538Z 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16065
Xem
M178374538Z abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
R7114844914N 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
R7114844914N aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 4 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG