Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.488 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
I7114862112Y 0,23 Pink
Fancy
VS1 Fair Good Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
I7114862112Y nmbb Round 0,23 Pink VS1 Fancy Fair 3.71 x 3.75 x 2.55 68,3 67 Slightly Thick - Very Thick None Good Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Round
E189976000P 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.600.000
3901
Xem
E189976000P nemo Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2438 GIA close  Xóa
Round
Q365837930M 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000
4048
Xem
Q365837930M ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 None Excellent Very Good None 2530 GIA close  Xóa
Round
H4114845221I 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H4114845221I nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
Z6106757060O ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
S186380639S 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 98.100.000
4086
Xem
S186380639S ntte Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2554 GIA close  Xóa
Round
P086233765N 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
P086233765N nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
O0107085523M 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 103.700.000
4320
Xem
O0107085523M nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Very Good Good Faint 2700 GIA close  Xóa
Round
X4107085588D 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 103.700.000
4320
Xem
X4107085588D nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 2700 GIA close  Xóa
Round
Q7107086536V 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
Q7107086536V nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
B6107086538S 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
B6107086538S nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
J266548893I 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
J266548893I noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
C2107086262R 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 114.000.000
4752
Xem
C2107086262R ncub Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 2970 GIA close  Xóa
Round
W566548892H 0,79 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 115.300.000
4803
Xem
W566548892H mbbn Round 0,79 Yellow VS1 Fancy Good 5.76 x 5.84 x 3.66 63,1 61 None Very Good Very Good None 3002 GIA close  Xóa
Round
F267072781S 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
F267072781S mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
R1107085463L 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 117.800.000
4910
Xem
R1107085463L mbhc Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 3069 GIA close  Xóa
Round
B7103555582D 0,52 Pink
Very Light
VVS2 Fair Good Good Faint GIA 118.800.000
4949
Xem
B7103555582D mbcm Round 0,52 Pink VVS2 Very Light Fair 4.95 x 5.07 x 3.27 65,4 64 Good Good Faint 3093 GIA close  Xóa
Round
B4114844869A 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
B4114844869A manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Princess
B198616009L 0,40 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 122.900.000
5120
Xem
B198616009L mnbb Princess 0,40 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.09 x 3.85 x 2.88 74,8 61 Very Good Good None 3200 GIA close  Xóa
Round
V2107085563B 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 125.000.000
5208
Xem
V2107085563B mntt Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 3255 GIA close  Xóa
Round
O171314989F 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5219
Xem
O171314989F mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3262 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
K2107085958R 0,36 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good None GIA 131.300.000
5472
Xem
K2107085958R menb Round 0,36 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.57 x 4.59 x 2.80 61,1 60 None 3420 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 131.300.000
5472
Xem
O271938809O menb Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 3420 GIA close  Xóa
Round
H2114844874P 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 140.000.000
5832
Xem
H2114844874P mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3645 GIA close  Xóa
Round
N877776949I 1,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Good Very Good Faint GIA 140.000.000
5832
Xem
N877776949I mhet Round 1,35 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 7.25 x 7.30 x 4.19 57,5 64 Very Thin - Thin Very Small Good Very Good Faint 3645 GIA close  Xóa
Round
E1114844876M 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
E1114844876M mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
U690620537G 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
U690620537G muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 3 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG