Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.054 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Y1108663772I 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
Y1108663772I chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
D1111392809A 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
D1111392809A abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Premium 4.72 x 4.76 x 2.88 60,6 59 Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Round
F166621149X 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
F166621149X abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
R1100749183X 0,42 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
R1100749183X abtb Round 0,42 Pink VS1 Faint Ideal 4.77 x 4.81 x 3.01 62,8 56 Very Good Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
S270715591W 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
S270715591W abto Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1058 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
G886380600D 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 42.400.000
1765
Xem
G886380600D aabm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1103 GIA close  Xóa
Round
H186380607R 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 42.700.000
1778
Xem
H186380607R aaaa Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1111 GIA close  Xóa
Princess
K3116079576M 0,26 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
K3116079576M aaub Princess 0,26 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.93 x 3.57 x 2.34 65 76 Medium - Medium None Very Good Good None 1170 GIA close  Xóa
Round
J484320939F 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
J484320939F anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
F292630851L 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
F292630851L annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
J5101648814J 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
J5101648814J anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Round
X5108882374X 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
X5108882374X amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
L2116369944N 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
L2116369944N amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
Z8109188523K 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 55.200.000
2298
Xem
Z8109188523K aemh Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1436 GIA close  Xóa
Round
W8106348121N 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
W8106348121N aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
R3110356245X aetu Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
O4103334422V 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
O4103334422V aeum Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
U067395498D atcb Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
U696656016E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
U696656016E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.20 x 5.23 x 3.20 61,3 59 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
Q386413898E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q386413898E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
E4109195462J 0,18 Pink
Very Light
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
E4109195462J ahnb Round 0,18 Pink VVS2 Very Light Very Good 3.59 x 3.62 x 2.22 61,5 60 Very Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
W186380625I 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000
2672
Xem
W186380625I ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None Excellent Excellent None 1670 GIA close  Xóa
Round
V599623117H 0,36 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Excellent Very Good None GIA 67.700.000
2822
Xem
V599623117H auhe Round 0,36 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 4.47 x 4.51 x 2.88 64,2 59 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1764 GIA close  Xóa
Round
P8114730812Z 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
P8114730812Z auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
S590572066M 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
S590572066M acob Round 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 4.73 x 4.74 x 3.14 66,3 57 Excellent Excellent Faint 1980 GIA close  Xóa
Round
Q671255410Z 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
Q671255410Z nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 2 của 5     << Đầu tiên 1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG