Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.060 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
V0108882374Z 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
V0108882374Z amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
W8106348121N 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
W8106348121N aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
O4103334422V 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
O4103334422V aeum Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Round
Z8109188523K 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 57.600.000
2402
Xem
Z8109188523K atba Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1501 GIA close  Xóa
Princess
B5116232093T 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
B5116232093T nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
W186282506D 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
W186282506D nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
K4115477599O 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
K4115477599O nntb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
J667072781E 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
J667072781E mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Princess
E2115163098T 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 145.000.000
6040
Xem
E2115163098T muut Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3775 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
K0116254492Q 1,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 152.100.000
6336
Xem
K0116254492Q mchb Round 1,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 7.01 x 7.04 x 4.41 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3960 GIA close  Xóa
Round
K0102264511O 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
K0102264511O etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
R3114945770Z 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
R3114945770Z ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
J694370826D 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
J694370826D ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
E6111463637X 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
E6111463637X heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
H4100780162N 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 254.600.000
10608
Xem
H4100780162N hhmb Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 6630 GIA close  Xóa
Princess
X7114306806V 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 281.100.000
11712
Xem
X7114306806V umnb Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 7320 GIA close  Xóa
Round
O3115463539P 1,04 Yellow
Fancy
IF Very Good Excellent Excellent None GIA 287.500.000
11981
Xem
O3115463539P ueoo Round 1,04 Yellow IF Fancy Very Good 6.60 x 6.62 x 3.95 59,8 60 Excellent Excellent None 7488 GIA close  Xóa
Round
D7112867460C 1,01 Pink
Faint
IF Premium Excellent Excellent Faint GIA 327.200.000
13635
Xem
D7112867460C cbcb Round 1,01 Pink IF Faint Premium 6.50 x 6.52 x 3.87 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 9090 GIA close  Xóa
Round
M178374538Z 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16065
Xem
M178374538Z abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
R7114844914N 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
R7114844914N aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
X7114231409K 1,01 Yellow
Fancy Intense
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17422
Xem
X7114231409K aahat Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Intense Very Good 6.48 x 6.54 x 3.81 58,5 59 Very Good Very Good None 11615 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
W1116292659Z 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
W1116292659Z ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
G0116292660E 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
G0116292660E attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Round
Z2115535306J 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32232
Xem
Z2115535306J nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
B7113519592H 1,02 Yellow
Fancy Intense
IF Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

35190
Xem
B7113519592H nttbb Round 1,02 Yellow IF Fancy Intense Premium 6.49 x 6.55 x 3.96 60,6 58 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 25500 GIA close  Xóa
Round
W495877765X 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

60030
Xem
W495877765X emtbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 None Very Good Very Good None 43500 GIA close  Xóa
Round
H377229341J 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

61893
Xem
H377229341J eeotb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 Very Good Very Good None 44850 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG