Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
A0106348121E 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
A0106348121E aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
S1103334422B 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
S1103334422B aeum Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Round
C6108882374X 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 56.700.000
2362
Xem
C6108882374X aeuh Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1476 GIA close  Xóa
Round
Z8109188523K 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 66.400.000
2765
Xem
Z8109188523K auno Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1728 GIA close  Xóa
Round
X3107629342I 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 69.100.000
2880
Xem
X3107629342I aobb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 1800 GIA close  Xóa
Princess
Q7107227843B 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
Q7107227843B nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Princess
M0106815882W 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
M0106815882W nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
T286282506L 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
T286282506L nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
F267072781S 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
F267072781S mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
N5104658743V 1,59 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 122.100.000
5088
Xem
N5104658743V maob Round 1,59 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
K5102264511U 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
K5102264511U etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
S1102726105I 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
S1102726105I ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
A171255415L 1,37 Yellow
Fancy Light
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 210.400.000
8768
Xem
A171255415L teob Round 1,37 Yellow VVS1 Fancy Light Premium 7.09 x 7.12 x 4.34 61 57 Excellent Excellent Faint 5480 GIA close  Xóa
Round
F594370826K 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
F594370826K ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
Z8111463637O 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 240.400.000
10016
Xem
Z8111463637O hnhb Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6260 GIA close  Xóa
Princess
A1103092724Q 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 326.200.000
13590
Xem
A1103092724Q cbhb Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9060 GIA close  Xóa
Round
J5100001118X 1,31 Yellow
Fancy
IF Premium Very Good Very Good None GIA 377.300.000
15720
Xem
J5100001118X abeob Round 1,31 Yellow IF Fancy Premium 7.01 x 7.09 x 4.40 62,4 59 None Very Good Very Good None 10480 GIA close  Xóa
Round
G678374538M 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA 385.600.000
16065
Xem
G678374538M abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
F595728421H 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 417.600.000
17400
Xem
F595728421H aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
B4109875895O 1,01 Yellow
Fancy Intense
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 418.100.000
17422
Xem
B4109875895O aahat Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Intense Very Good 6.48 x 6.54 x 3.81 58,5 59 Very Good Very Good None 11615 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 439.000.000
18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
F1110292070Z 1,02 Yellow
Fancy
IF Premium Good Good Faint GIA 685.400.000
28560
Xem
F1110292070Z nbebb Round 1,02 Yellow IF Fancy Premium 6.54 x 6.57 x 3.94 60,1 58 Thin - Medium Small Good Good Faint 20400 GIA close  Xóa
Round
I299565737R 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA 773.600.000
32232
Xem
I299565737R nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
U2102715797M 1,00 Pink
Light
IF Premium Excellent Very Good None GIA 1.225.400.000
51060
Xem
U2102715797M mubbb Round 1,00 Pink IF Light Premium 6.46 x 6.48 x 3.94 60,9 57 None Excellent Very Good None 37000 GIA close  Xóa
Round
K677229341T 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 1.485.400.000
61893
Xem
K677229341T eeotb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 Very Good Very Good None 44850 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG