Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R3108882374C 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
R3108882374C amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
A0106348121E 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
A0106348121E aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
S1103334422B 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
S1103334422B aeum Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Round
O2107629342D 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 58.800.000
2448
Xem
O2107629342D atmb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 1530 GIA close  Xóa
Round
Z8109188523K 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 60.100.000
2506
Xem
Z8109188523K athh Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1566 GIA close  Xóa
Princess
Q7107227843B 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
Q7107227843B nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Princess
M0106815882W 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
M0106815882W nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
T286282506L 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
T286282506L nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
F267072781S 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
F267072781S mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
H2104658743B 1,59 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 122.100.000
5088
Xem
H2104658743B maob Round 1,59 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 7.12 x 7.20 x 4.76 66,5 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 3180 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
K5102264511U 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
K5102264511U etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
S1102726105I 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
S1102726105I ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
C094370826I 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
C094370826I ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
O7111463637Q 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 240.400.000
10016
Xem
O7111463637Q hnhb Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6260 GIA close  Xóa
Round
T7100780162S 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 267.300.000
11139
Xem
T7100780162S hchn Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 6962 GIA close  Xóa
Princess
C098681302J 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 281.100.000
11712
Xem
C098681302J umnb Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 7320 GIA close  Xóa
Princess
A1103092724Q 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 326.200.000
13590
Xem
A1103092724Q cbhb Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9060 GIA close  Xóa
Round
D7112867460C 1,01 Pink
Faint
IF Premium Excellent Excellent Faint GIA 327.200.000
13635
Xem
D7112867460C cbcb Round 1,01 Pink IF Faint Premium 6.50 x 6.52 x 3.87 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 9090 GIA close  Xóa
Round
J5100001118X 1,31 Yellow
Fancy
IF Premium Very Good Very Good None GIA 377.300.000
15720
Xem
J5100001118X abeob Round 1,31 Yellow IF Fancy Premium 7.01 x 7.09 x 4.40 62,4 59 None Very Good Very Good None 10480 GIA close  Xóa
Round
G678374538M 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA 385.600.000
16065
Xem
G678374538M abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
F595728421H 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 417.600.000
17400
Xem
F595728421H aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
A4109875895T 1,01 Yellow
Fancy Intense
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 418.100.000
17422
Xem
A4109875895T aahat Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Intense Very Good 6.48 x 6.54 x 3.81 58,5 59 Very Good Very Good None 11615 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 439.000.000
18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
I299565737R 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA 773.600.000
32232
Xem
I299565737R nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
J1113519592H 1,02 Yellow
Fancy Intense
IF Premium Very Good Very Good None GIA 844.600.000
35190
Xem
J1113519592H nttbb Round 1,02 Yellow IF Fancy Intense Premium 6.49 x 6.55 x 3.96 60,6 58 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 25500 GIA close  Xóa
Round
K0113880550L 1,00 Pink
Light
IF Premium Excellent Very Good None GIA 1.286.700.000
53613
Xem
K0113880550L mootb Round 1,00 Pink IF Light Premium 6.46 x 6.48 x 3.94 60,9 57 None Excellent Very Good None 38850 GIA close  Xóa
Round
F677229341F 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 1.485.400.000
61893
Xem
F677229341F eeotb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 Very Good Very Good None 44850 GIA close  Xóa
Round
X195877765N 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 1.786.100.000
74419
Xem
X195877765N ttant Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 None Very Good Very Good None 55125 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG