Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.522 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
X5108882374X 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
X5108882374X amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
Y0109188523Z 1,08 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Very Good Faint GIA 55.200.000
2298
Xem
Y0109188523Z aemh Round 1,08 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.49 x 6.54 x 4.03 61,8 60 Thin - Thick None Excellent Very Good Faint 1436 GIA close  Xóa
Round
W8106348121N 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
W8106348121N aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
O4103334422V 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2357
Xem
O4103334422V aeum Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1473 GIA close  Xóa
Princess
B5116232093T 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
B5116232093T nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
W186282506D 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
W186282506D nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
J667072781E 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
J667072781E mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
W8100557357U 1,27 Green Yellow
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 146.300.000
6096
Xem
W8100557357U moab Round 1,27 Green Yellow VS1 Light Very Good 6.95 x 6.97 x 4.21 60,4 61 Excellent Excellent Faint 3810 GIA close  Xóa
Round
K0116254492Q 1,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 152.100.000
6336
Xem
K0116254492Q mchb Round 1,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 7.01 x 7.04 x 4.41 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 3960 GIA close  Xóa
Round
C0102264511O 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
C0102264511O etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
R3114945770Z 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
R3114945770Z ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
J694370826D 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
J694370826D ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
Y4111463637I 1,07 Yellow
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 246.500.000
10270
Xem
Y4111463637I heac Round 1,07 Yellow VS1 Fancy Premium 6.65 x 6.67 x 4.01 60,2 57 Excellent Excellent Faint 6419 GIA close  Xóa
Round
V6100780162I 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 267.300.000
11139
Xem
V6100780162I hchn Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 6962 GIA close  Xóa
Princess
W1114306806Q 1,83 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 281.100.000
11712
Xem
W1114306806Q umnb Princess 1,83 Yellow VS1 Fancy Light - 6.95 x 6.83 x 4.24 62,1 69 Very Thin - Very Thick None Very Good Good None 7320 GIA close  Xóa
Round
U8115991882Y 1,05 Yellow
Fancy
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 321.300.000
13388
Xem
U8115991882Y ocnt Round 1,05 Yellow VVS2 Fancy Very Good 6.69 x 6.74 x 3.90 58,1 62 Very Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None 8925 GIA close  Xóa
Round
B478374538R 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

16065
Xem
B478374538R abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
R7114844914N 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

17400
Xem
R7114844914N aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
S867027353U 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

18292
Xem
S867027353U anact Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12195 GIA close  Xóa
Round
X7114231409K 1,01 Yellow
Fancy Intense
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

19695
Xem
X7114231409K amamb Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Intense Very Good 6.48 x 6.54 x 3.81 58,5 59 Very Good Very Good None 13130 GIA close  Xóa
Round
W1116292659Z 1,32 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21252
Xem
W1116292659Z ataob Round 1,32 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 7.14 x 7.23 x 4.12 57,4 66 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 15180 GIA close  Xóa
Round
G0116292660E 1,35 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

21735
Xem
G0116292660E attnt Round 1,35 Yellow VS1 Fancy Intense Good 7.20 x 7.33 x 4.19 57,6 64 Thin - Medium Very Small Good Good None 15525 GIA close  Xóa
Round
W2117343897S 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31500
Xem
W2117343897S nntbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22500 GIA close  Xóa
Round
J0117368862Q 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

31503
Xem
J0117368862Q nntbn Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 7.19 x 7.26 x 4.44 61,4 67 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 22502 GIA close  Xóa
Round
A8115535306Z 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

32232
Xem
A8115535306Z nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
R7113519592W 1,02 Yellow
Fancy Intense
IF Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

35190
Xem
R7113519592W nttbb Round 1,02 Yellow IF Fancy Intense Premium 6.49 x 6.55 x 3.96 60,6 58 Medium - Slightly Thick Very Small Very Good Very Good None 25500 GIA close  Xóa
Round
L477229341E 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

61893
Xem
L477229341E eeotb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 Very Good Very Good None 44850 GIA close  Xóa
Round
E595877765E 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

63031
Xem
E595877765E ethut Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 None Very Good Very Good None 45675 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG