Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.680 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Q6102595922I 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 58.400.000
2432
Xem
Q6102595922I atnb Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1520 GIA close  Xóa
Round
W3103334422F 1,02 Yellow Grey
Fancy
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 59.500.000
2480
Xem
W3103334422F attb Round 1,02 Yellow Grey VS1 Fancy Premium 6.47 x 6.51 x 3.96 61 58 Excellent Excellent None 1550 GIA close  Xóa
Round
N4102464124I 1,05 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Good Faint GIA 60.500.000
2520
Xem
N4102464124I atut Round 1,05 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.61 x 6.67 x 3.97 59,9 60 Thin - Medium Very Small Very Good Good Faint 1575 GIA close  Xóa
Round
T286282506L 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 85.300.000
3555
Xem
T286282506L nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2222 GIA close  Xóa
Round
A561484348G 1,01 Yellow
Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 108.600.000
4525
Xem
A561484348G nono Round 1,01 Yellow VS1 Light Premium 6.42 x 6.45 x 3.88 60,3 59 Thin - Very Thick Very Good Very Good None 2828 GIA close  Xóa
Round
F267072781S 1,08 Yellow
Light
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 117.300.000
4886
Xem
F267072781S mbte Round 1,08 Yellow VS1 Light Fair 6.46 x 6.47 x 4.16 64,3 59 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 3054 GIA close  Xóa
Round
K5102264511U 1,26 Yellow Green
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 173.000.000
7208
Xem
K5102264511U etbt Round 1,26 Yellow Green VS1 Faint Very Good 6.83 x 6.85 x 4.30 62,8 60 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 4505 GIA close  Xóa
Round
M4102726105N 1,03 Green Yellow
Light
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 178.000.000
7416
Xem
M4102726105N ehmt Round 1,03 Green Yellow VS1 Light Premium 6.50 x 6.52 x 3.96 60,8 58 None Excellent Excellent Faint 4635 GIA close  Xóa
Round
Y771255415J 1,37 Yellow
Fancy Light
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 207.800.000
8659
Xem
Y771255415J tean Round 1,37 Yellow VVS1 Fancy Light Premium 7.09 x 7.12 x 4.34 61 57 Excellent Excellent Faint 5412 GIA close  Xóa
Round
V386380682U 1,37 Yellow
Fancy Light
VVS1 Premium Faint GIA 209.900.000
8746
Xem
V386380682U tehh Round 1,37 Yellow VVS1 Fancy Light Premium 7.09 x 7.12 x 4.34 61 57 None Faint 5466 GIA close  Xóa
Round
X894370826U 1,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 Fair Good Good None GIA 214.500.000
8936
Xem
X894370826U ttot Round 1,53 Yellow VVS1 Fancy Vivid Fair 7.01 x 7.07 x 4.74 67,4 57 Medium - Thick Good Good None 5585 GIA close  Xóa
Round
I0100780162F 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 267.300.000
11139
Xem
I0100780162F hchn Round 1,02 Yellow VVS2 Fancy Fair 6.45 x 6.52 x 3.82 58,9 72 None Very Good Good None 6962 GIA close  Xóa
Round
U7104057359B 1,14 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA 318.000.000
13252
Xem
U7104057359B oomt Round 1,14 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 6.51 x 6.55 x 4.10 62,8 65 Medium - Thin None Very Good Good Faint 8835 GIA close  Xóa
Round
Q8104099869Q 1,14 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Good Faint GIA 318.100.000
13254
Xem
Q8104099869Q oomh Round 1,14 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 6.51 x 6.55 x 4.10 62,8 65 Medium - Thin None Very Good Good Faint 8836 GIA close  Xóa
Princess
X6103092724Q 1,51 Green Yellow
Faint
VS1 - Excellent Excellent None GIA 326.200.000
13590
Xem
X6103092724Q cbhb Princess 1,51 Green Yellow VS1 Faint - 6.37 x 6.21 x 4.64 74,6 76 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 9060 GIA close  Xóa
Round
L7100001118O 1,31 Yellow
Fancy
IF Premium Very Good Very Good None GIA 377.300.000
15720
Xem
L7100001118O abeob Round 1,31 Yellow IF Fancy Premium 7.01 x 7.09 x 4.40 62,4 59 None Very Good Very Good None 10480 GIA close  Xóa
Round
B478374538Z 1,02 Yellow
Fancy Intense
VS1 Good Very Good Good Faint GIA 385.600.000
16065
Xem
B478374538Z abuab Round 1,02 Yellow VS1 Fancy Intense Good 6.48 x 6.63 x 3.78 57,7 59 Very Thin - Thick Very Good Good Faint 10710 GIA close  Xóa
Round
V295728421K 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 417.600.000
17400
Xem
V295728421K aahbb Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Slightly Thin - Very Thin None Very Good Good Faint 11600 GIA close  Xóa
Round
I4100780163U 1,06 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 420.700.000
17530
Xem
I4100780163U aahou Round 1,06 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 6.39 x 6.43 x 4.00 62,5 67 None Very Good Very Good Faint 11687 GIA close  Xóa
Round
G767027353H 1,16 Yellow
Fancy Intense
VVS1 Fair Very Good Good Faint GIA 439.100.000
18294
Xem
G767027353H anach Round 1,16 Yellow VVS1 Fancy Intense Fair 6.62 x 6.68 x 4.12 61,9 66 Medium - Very Thin None Very Good Good Faint 12196 GIA close  Xóa
Round
I299565737R 1,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Good Good None GIA 773.600.000
32232
Xem
I299565737R nmbnm Round 1,54 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 7.17 x 7.25 x 4.58 63,5 63 Thin - Medium Small Good Good None 23023 GIA close  Xóa
Round
D477229341D 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 1.540.100.000
64170
Xem
D477229341D ehtbb Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 Very Good Very Good None 46500 GIA close  Xóa
Round
O6102715797L 1,00 Pink
Light
IF Premium Very Good None GIA 1.564.900.000
65205
Xem
O6102715797L euntb Round 1,00 Pink IF Light Premium 6.46 x 6.48 x 3.94 60,9 57 None Very Good None 47250 GIA close  Xóa
Round
I695877765C 1,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 1.786.100.000
74419
Xem
I695877765C ttant Round 1,50 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 7.18 x 7.22 x 4.52 62,8 59 None Very Good Very Good None 55125 GIA close  Xóa
Round
R6104054247D 1,07 Pink
Faint
IF Good Very Good Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

453145
Xem
R6104054247D muetbb Round 1,07 Pink IF Faint Good 6.62 x 6.75 x 3.94 58,9 63 Thin - Slightly Thick Very Small Very Good Good None 374500 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG