Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Y2106513746C 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
Y2106513746C uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
V094269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
V094269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
I584639380T 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 36.800.000
1534
Xem
I584639380T ctc Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 959 GIA close  Xóa
Round
G6101648814T 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
G6101648814T anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Round
R3108882374C 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
R3108882374C amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
O2107629342D 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 58.800.000
2448
Xem
O2107629342D atmb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 1530 GIA close  Xóa
Round
O6110817352O 0,70 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 72.300.000
3011
Xem
O6110817352O aoon Round 0,70 Yellow Green VVS2 Faint Premium 5.67 x 5.70 x 3.55 62,4 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1882 GIA close  Xóa
Round
Z771255410D 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
Z771255410D nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Round
Z3113487545G 0,85 Green Yellow
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.600.000
3400
Xem
Z3113487545G nant Round 0,85 Green Yellow VVS2 Very Light Ideal 6.05 x 6.07 x 3.80 62,6 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2125 GIA close  Xóa
Round
K7106755310F 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
K7106755310F nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
Z6106757060O ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
X386380639F 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 98.100.000
4086
Xem
X386380639F ntte Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2554 GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
C866548893H 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
C866548893H noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
U478832922S 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
U478832922S manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
O171314989F 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5219
Xem
O171314989F mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3262 GIA close  Xóa
Round
P8110217584W 0,70 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 126.300.000
5264
Xem
P8110217584W mncb Round 0,70 Pink VS1 Faint Ideal 5.66 x 5.69 x 3.54 62,5 56 Excellent Excellent None 3290 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
R4112927031P 0,80 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 138.200.000
5760
Xem
R4112927031P mhbb Round 0,80 Pink VVS2 Ideal 5.90 x 5.94 x 3.70 62,6 56 None Excellent Excellent None 3600 GIA close  Xóa
Round
W878832921K 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 140.000.000
5832
Xem
W878832921K mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3645 GIA close  Xóa
Round
J678832926B 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
J678832926B mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Round
R890620537O 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
R890620537O muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
D555829360L 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
D555829360L muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Round
Q271551234F 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000
6261
Xem
Q271551234F mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3913 GIA close  Xóa
Round
L2101275349H 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
L2101275349H mchb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
E2101301223X mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
K870715604S 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 162.600.000
6773
Xem
K870715604S enmm Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 4233 GIA close  Xóa
Round
Z086380655H 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 194.100.000
8088
Xem
Z086380655H tbtt Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 None Excellent Excellent None 5055 GIA close  Xóa
Round
N3108663774E 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
N3108663774E tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG