Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
E153261960Z 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 26.900.000 VND
1144
Xem
E153261960Z uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 26.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000 VND
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
H782784232H 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 95.600.000 VND
4067
Xem
H782784232H nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 95.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
B379371345X 0,71 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Good None GIA 98.800.000 VND
4203
Xem
B379371345X nhnu Round 0,71 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.51 x 5.57 x 3.52 63,6 67 Medium - Thin None Very Good Good None 98.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 100.500.000 VND
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 100.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
J266548893N 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 108.300.000 VND
4608
Xem
J266548893N noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 108.300.000 VND GIA close  Xóa
Princess
H146832929S 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 108.400.000 VND
4614
Xem
H146832929S nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 108.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
M271640292O 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 110.000.000 VND
4680
Xem
M271640292O ncnt Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 110.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
F466548892B 0,79 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 112.900.000 VND
4803
Xem
F466548892B mbbn Round 0,79 Yellow VS1 Fancy Good 5.76 x 5.84 x 3.66 63,1 61 None Very Good Very Good None 112.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
V571314989T manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
E565489368S 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 137.100.000 VND
5832
Xem
E565489368S mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Very Thin - Slightly Thick None Good Good None 137.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
V278832921F 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 137.100.000 VND
5832
Xem
V278832921F mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 137.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 139.900.000 VND
5952
Xem
U657651567F munb Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 139.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
U478832926G 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 140.400.000 VND
5976
Xem
U478832926G mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 140.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y071551234N 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 140.400.000 VND
5976
Xem
Y071551234N mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Very Thin - Medium None Good Good None 140.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y755829360U 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 142.100.000 VND
6048
Xem
Y755829360U muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 142.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B578832925G 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 150.600.000 VND
6408
Xem
B578832925G ebbt Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Thin - Very Thin None Very Good Very Good Faint 150.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
V866005845A 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 150.600.000 VND
6408
Xem
V866005845A ebbt Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Very Thin - Thin None Very Good Very Good Faint 150.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
B757651580L 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 169.200.000 VND
7200
Xem
B757651580L etbb Round 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light Good 6.08 x 6.11 x 3.89 63,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 169.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
K188106579E 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 203.000.000 VND
8640
Xem
K188106579E tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 203.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z468100415A 0,93 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 282.000.000 VND
12000
Xem
Z468100415A obbb Round 0,93 Yellow VVS1 Fancy Fair 6.09 x 6.12 x 3.86 63,3 65 Very Thin - Medium Very Good Very Good Faint 282.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
S277398120E 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 284.100.000 VND
12090
Xem
S277398120E obhb Round 0,81 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 5.76 x 5.82 x 3.69 63,8 65 Medium - Thin Very Good Good None 284.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B085797995Q 1,01 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Very Good None GIA 293.700.000 VND
12500
Xem
B085797995Q ommm Round 1,01 Pink VVS1 Faint Good 6.25 x 6.33 x 4.00 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 293.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 310.200.000 VND
13200
Xem
P669487190K oobb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 310.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
B378177716H 0,80 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 479.400.000 VND
20400
Xem
B378177716H amhbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.79 x 5.87 x 3.70 63,4 65 Medium - Thin None Excellent Very Good None 479.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
E759186679Q 0,66 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 564.600.000 VND
24024
Xem
E759186679Q auahb Round 0,66 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.43 x 5.47 x 3.60 66,1 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 564.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
H578832924O 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 618.500.000 VND
26320
Xem
H578832924O aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 618.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
G066005843Z 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 618.500.000 VND
26320
Xem
G066005843Z aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 618.500.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG