Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.683 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
E284639380A 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 36.800.000
1534
Xem
E284639380A ctc Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 959 GIA close  Xóa
Round
V0108882374Z 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 52.000.000
2165
Xem
V0108882374Z amtm Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1353 GIA close  Xóa
Round
J871255410K 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
J871255410K nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Round
M2114807533P 0,85 Green Yellow
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 81.600.000
3400
Xem
M2114807533P nant Round 0,85 Green Yellow VVS2 Very Light Ideal 6.05 x 6.07 x 3.80 62,6 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2125 GIA close  Xóa
Round
S186380639S 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 82.600.000
3440
Xem
S186380639S natb Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2150 GIA close  Xóa
Round
K4115477599O 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 86.400.000
3600
Xem
K4115477599O nntb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 2250 GIA close  Xóa
Round
H4114845221I 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H4114845221I nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z6106757060O 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
Z6106757060O ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
J266548893I 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
J266548893I noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
W566548892H 0,79 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 115.300.000
4803
Xem
W566548892H mbbn Round 0,79 Yellow VS1 Fancy Good 5.76 x 5.84 x 3.66 63,1 61 None Very Good Very Good None 3002 GIA close  Xóa
Round
B4114844869A 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
B4114844869A manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
O171314989F 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5219
Xem
O171314989F mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3262 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
F3116121795P 0,80 Pink
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 138.200.000
5760
Xem
F3116121795P mhbb Round 0,80 Pink VVS2 Ideal 5.90 x 5.94 x 3.70 62,6 56 None Excellent Excellent None 3600 GIA close  Xóa
Round
E1114844876M 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
E1114844876M mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Round
U690620537G 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
U690620537G muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
Z5114656162H 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Z5114656162H muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
B865489368Y 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6086
Xem
B865489368Y mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3804 GIA close  Xóa
Round
Q271551234F 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000
6261
Xem
Q271551234F mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3913 GIA close  Xóa
Round
U3114845234A 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
U3114845234A mchb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
E2101301223X 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
E2101301223X mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
E570715604I 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 162.600.000
6773
Xem
E570715604I enmm Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 4233 GIA close  Xóa
Round
N286380655H 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 194.100.000
8088
Xem
N286380655H tbtt Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 None Excellent Excellent None 5055 GIA close  Xóa
Round
U0108663774Y 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
U0108663774Y tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Round
H159186679O 0,66 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 285.100.000
11880
Xem
H159186679O ucnb Round 0,66 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.43 x 5.47 x 3.60 66,1 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 7920 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 316.800.000
13200
Xem
P669487190K oobb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 8800 GIA close  Xóa
Round
G3114844890X 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
G3114844890X aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Round
S666005843N 0,94 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA

Liên hệ
1900 75 75 18

26320
Xem
S666005843N aoobb Round 0,94 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.03 x 6.10 x 3.90 64,2 63 Slightly Thick - Medium None Excellent Very Good None 18800 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG