Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R495482916Q 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000 VND
1144
Xem
R495482916Q uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 27.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000 VND
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 27.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.300.000 VND
1429
Xem
D293811476C ocm Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.900.000 VND
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
S893824033L 0,75 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 46.000.000 VND
1915
Xem
S893824033L aacu Round 0,75 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 5.88 x 5.91 x 3.58 60,7 60 Excellent Excellent None 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
J871255410O 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.400.000 VND
3891
Xem
J871255410O nemn Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 93.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
H782784232H 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000 VND
4067
Xem
H782784232H nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 97.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000 VND
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 102.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
J266548893N 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000 VND
4608
Xem
J266548893N noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 110.600.000 VND GIA close  Xóa
Princess
H146832929S 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000 VND
4614
Xem
H146832929S nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 110.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
M271640292O 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 112.300.000 VND
4680
Xem
M271640292O ncnt Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 112.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000 VND
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 119.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000 VND
5219
Xem
V571314989T mnhn Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 125.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000 VND
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 130.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
V278832921F 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 140.000.000 VND
5832
Xem
V278832921F mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 140.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
U478832926G 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000 VND
5976
Xem
U478832926G mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 143.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y755829360U 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000 VND
6048
Xem
Y755829360U muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 145.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
E565489368S 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000 VND
6086
Xem
E565489368S mobe Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 146.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y071551234N 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000 VND
6261
Xem
Y071551234N mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 150.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
C493046002R 0,80 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 153.600.000 VND
6400
Xem
C493046002R ebbb Round 0,80 Pink VVS2 Faint Premium 5.91 x 5.95 x 3.73 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 153.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
H494369945I 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 153.800.000 VND
6408
Xem
H494369945I ebbt Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Thin - Very Thin None Very Good Very Good Faint 153.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
B757651580L 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 155.500.000 VND
6480
Xem
B757651580L ebtb Round 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light Good 6.08 x 6.11 x 3.89 63,9 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 155.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q796370791G 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 160.500.000 VND
6686
Xem
Q796370791G eauc Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Thin - Very Thin None Very Good Very Good Faint 160.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
J570715604X 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 175.300.000 VND
7304
Xem
J570715604X etht Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 175.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y668100415Z 0,93 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 288.000.000 VND
12000
Xem
Y668100415Z obbb Round 0,93 Yellow VVS1 Fancy Fair 6.09 x 6.12 x 3.86 63,3 65 Very Thin - Medium Very Good Very Good Faint 288.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
S277398120E 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 290.200.000 VND
12090
Xem
S277398120E obhb Round 0,81 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 5.76 x 5.82 x 3.69 63,8 65 Medium - Thin Very Good Good None 290.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 316.800.000 VND
13200
Xem
P669487190K oobb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 316.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
N895728419Q 0,80 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 489.600.000 VND
20400
Xem
N895728419Q amhbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.79 x 5.87 x 3.70 63,4 65 Medium - Thin None Excellent Very Good None 489.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
D095728420N 0,92 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 525.500.000 VND
21896
Xem
D095728420N atheb Round 0,92 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 6.04 x 6.07 x 3.86 63,8 67 Slightly Thick - Very Thin None Very Good Very Good None 525.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
V759186679V 0,66 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 576.600.000 VND
24024
Xem
V759186679V auahb Round 0,66 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.43 x 5.47 x 3.60 66,1 55 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 576.600.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG