Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.829 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Y2106513746C 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
Y2106513746C uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
H193811476X 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
H193811476X uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
I584639380T 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 36.800.000
1534
Xem
I584639380T ctc Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 959 GIA close  Xóa
Round
G6101648814T 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
G6101648814T anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Round
V1108882374G 1,23 Grey Yellow
Fancy Dark
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 63.800.000
2658
Xem
V1108882374G ahha Round 1,23 Grey Yellow VS1 Fancy Dark Fair 6.30 x 6.44 x 4.50 70,6 55 Good Fair Faint 1661 GIA close  Xóa
Round
O7107629342O 0,90 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 69.100.000
2880
Xem
O7107629342O aobb Round 0,90 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 6.30 x 6.33 x 3.74 59,2 60 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 1800 GIA close  Xóa
Round
Y071255410Q 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 78.600.000
3277
Xem
Y071255410Q nbeo Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2048 GIA close  Xóa
Round
Y0106755310T 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
Y0106755310T nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
O3106757060Z 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.700.000
4069
Xem
O3106757060Z ntem Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2543 GIA close  Xóa
Round
C786380639V 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal None GIA 98.100.000
4086
Xem
C786380639V ntte Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None None 2554 GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
N266548893Z 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
N266548893Z noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Round
L8102924392O 0,80 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 110.900.000
4621
Xem
L8102924392O nooo Round 0,80 Pink VVS2 Faint Premium 5.91 x 5.95 x 3.73 62,9 57 Excellent Excellent Faint 2888 GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5221
Xem
V571314989T mnhm Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3263 GIA close  Xóa
Round
H8110217584H 0,70 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 126.300.000
5264
Xem
H8110217584H mncb Round 0,70 Pink VS1 Faint Ideal 5.66 x 5.69 x 3.54 62,5 56 Excellent Excellent None 3290 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
V278832921F 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 140.000.000
5832
Xem
V278832921F mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3645 GIA close  Xóa
Round
U478832926G 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
U478832926G mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Round
U390620537N 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
U390620537N muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
D555829360L 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
D555829360L muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
E565489368S 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6088
Xem
E565489368S mobt Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3805 GIA close  Xóa
Round
Y071551234N 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000
6261
Xem
Y071551234N mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3913 GIA close  Xóa
Round
D2101275349P 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6336
Xem
D2101275349P mchb Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3960 GIA close  Xóa
Round
K4101301223H 0,88 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 152.100.000
6338
Xem
K4101301223H mcha Round 0,88 Yellow VS1 Fancy Fair 5.89 x 5.96 x 3.88 65,4 64 Medium - Very Thin None Excellent Very Good Faint 3961 GIA close  Xóa
Round
P370715604I 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 162.600.000
6773
Xem
P370715604I enmm Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 4233 GIA close  Xóa
Round
L4108202959D 1,01 Yellow
Fancy
VS1 Ideal Good Fair None GIA 182.300.000
7595
Xem
L4108202959D eueu Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Ideal 6.28 x 6.33 x 3.91 62,1 54 Good Fair None 4747 GIA close  Xóa
Round
F586380655H 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good None GIA 194.100.000
8088
Xem
F586380655H tbtt Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 None None 5055 GIA close  Xóa
Round
S1108663774T 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 207.400.000
8640
Xem
S1108663774T tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 5400 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG