Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.412 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R495482916Q 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
R495482916Q uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
D293811476C ocm Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 893 GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.900.000
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 1065 GIA close  Xóa
Round
M371255410N 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.400.000
3891
Xem
M371255410N nemn Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 2432 GIA close  Xóa
Round
H782784232H 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 97.600.000
4067
Xem
H782784232H nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 2542 GIA close  Xóa
Round
Z186380639R 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 98.100.000
4086
Xem
Z186380639R ntte Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 None Excellent Excellent None 2554 GIA close  Xóa
Round
D198355016V 0,71 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 100.600.000
4192
Xem
D198355016V nhnb Round 0,71 Pink VS1 Faint Fair 5.53 x 5.60 x 3.59 64,5 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2620 GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 2673 GIA close  Xóa
Round
J266548893N 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 110.600.000
4608
Xem
J266548893N noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 2880 GIA close  Xóa
Princess
H146832929S 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000
4614
Xem
H146832929S nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Round
M271640292O 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 112.300.000
4680
Xem
M271640292O ncnt Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 2925 GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 119.800.000
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3120 GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 125.300.000
5221
Xem
V571314989T mnhm Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 3263 GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
V278832921F 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 140.000.000
5832
Xem
V278832921F mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3645 GIA close  Xóa
Round
U478832926G 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 143.400.000
5976
Xem
U478832926G mumt Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3735 GIA close  Xóa
Round
U290620537O 0,72 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
U290620537O muob Round 0,72 Pink VS1 Faint Good 5.95 x 6.01 x 3.43 57,4 64 None Excellent Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
Y755829360U 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000
6048
Xem
Y755829360U muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 3780 GIA close  Xóa
Round
E565489368S 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 146.100.000
6088
Xem
E565489368S mobt Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Slightly Thick - Very Thin None Good Good None 3805 GIA close  Xóa
Round
Y071551234N 0,83 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 150.300.000
6261
Xem
Y071551234N mcam Round 0,83 Yellow VS1 Fancy Fair 5.82 x 5.86 x 3.77 64,5 64 Medium - Very Thin None Good Good None 3913 GIA close  Xóa
Round
H494369945I 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 153.800.000
6408
Xem
H494369945I ebbt Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Thin - Very Thin None Very Good Very Good Faint 4005 GIA close  Xóa
Round
B757651580L 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Excellent Faint GIA 155.500.000
6480
Xem
B757651580L ebtb Round 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light Good 6.08 x 6.11 x 3.89 63,9 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 4050 GIA close  Xóa
Round
Q796370791G 0,89 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 160.500.000
6688
Xem
Q796370791G eaob Round 0,89 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.95 x 6.02 x 3.80 63,6 65 Thin - Very Thin None Very Good Very Good Faint 4180 GIA close  Xóa
Round
U293046002Q 0,80 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 169.000.000
7040
Xem
U293046002Q eebb Round 0,80 Pink VVS2 Faint Premium 5.91 x 5.95 x 3.73 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 4400 GIA close  Xóa
Round
O470715604Y 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 175.300.000
7304
Xem
O470715604Y etht Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 4565 GIA close  Xóa
Round
D586380655X 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 194.100.000
8088
Xem
D586380655X tbtt Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 None Excellent Excellent None 5055 GIA close  Xóa
Round
S277398120E 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 290.200.000
12090
Xem
S277398120E obhb Round 0,81 Yellow VVS2 Fancy Intense Fair 5.76 x 5.82 x 3.69 63,8 65 Medium - Thin Very Good Good None 8060 GIA close  Xóa
Round
P669487190K 0,80 Yellow
Fancy Intense
VVS2 Good Good Good None GIA 316.800.000
13200
Xem
P669487190K oobb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Intense Good 6.03 x 6.10 x 3.51 57,9 64 Thin - Slightly Thick Medium Good Good None 8800 GIA close  Xóa
Round
N895728419Q 0,80 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 489.600.000
20400
Xem
N895728419Q amhbb Round 0,80 Yellow VVS2 Fancy Vivid Fair 5.79 x 5.87 x 3.70 63,4 65 Medium - Thin None Excellent Very Good None 13600 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG