Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 20.900.000
872
Xem
H693811475B tet Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 545 GIA close  Xóa
Round
C098404020W 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
C098404020W thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
O498404019A 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
O498404019A thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
Y184468327J 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 21.600.000
898
Xem
Y184468327J tha Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.07 x 5.09 x 3.21 63,1 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 561 GIA close  Xóa
Round
M094435866O 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 23.000.000
960
Xem
M094435866O hbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.64 x 4.67 x 3.02 65 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 600 GIA close  Xóa
Round
Y7100853229B 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
Y7100853229B hbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
B3100481366H 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
B3100481366H uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.600.000
1235
Xem
A661487032F uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 772 GIA close  Xóa
Round
J690620534V 0,68 Purple Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 36.300.000
1512
Xem
J690620534V cet Round 0,68 Purple Pink VS1 Fancy Deep Fair 5.35 x 5.39 x 3.54 65,9 58 None Very Good Very Good Faint 945 GIA close  Xóa
Round
X491102971O 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 36.400.000
1517
Xem
X491102971O ceo Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Very Good Very Good Faint 948 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 39.600.000
1650
Xem
J259154849Z abma Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1031 GIA close  Xóa
Round
S399619999A 0,50 Yellow Green
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 39.900.000
1664
Xem
S399619999A abeb Round 0,50 Yellow Green VS1 Faint Premium 5.03 x 5.07 x 3.18 62,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1040 GIA close  Xóa
Princess
C747489351S 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
C747489351S abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
B170715591Q 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
B170715591Q aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
D286380607J 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
D286380607J aatc Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1159 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
A566621149O 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
A566621149O anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
W686380600J 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 50.800.000
2117
Xem
W686380600J amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1323 GIA close  Xóa
Round
H167676733L 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 52.200.000
2176
Xem
H167676733L amhb Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1360 GIA close  Xóa
Round
Y498355014K 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 55.300.000
2304
Xem
Y498355014K aeeb Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.03 x 5.08 x 3.11 61,6 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1440 GIA close  Xóa
Round
J6101289676C 0,42 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.400.000
2352
Xem
J6101289676C aeub Round 0,42 Pink VS1 Faint Premium 4.84 x 4.87 x 2.91 59,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1470 GIA close  Xóa
Round
F6100205082Y 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 59.700.000
2488
Xem
F6100205082Y attt Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Excellent Excellent None 1555 GIA close  Xóa
Round
F684320939I 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 61.400.000
2560
Xem
F684320939I ahbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1600 GIA close  Xóa
Round
S286380625V 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000
2672
Xem
S286380625V ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None Excellent Excellent None 1670 GIA close  Xóa
Round
Y767395498R 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 67.200.000
2798
Xem
Y767395498R auec Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1749 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG