Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.566 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G178729051J 0,46 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
G178729051J ebb Round 0,46 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 4.78 x 4.80 x 3.13 65,3 56 Thick - Thick Very Small Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
I767676733F 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 16.300.000
680
Xem
I767676733F ent Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 425 GIA close  Xóa
Round
M893811475I 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
M893811475I ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
L284207926M 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
L284207926M thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
U4117825293B 0,50 Yellow
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.200.000
1050
Xem
U4117825293B hth Round 0,50 Yellow VS1 Faint Premium 5.01 x 5.07 x 3.17 62,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 656 GIA close  Xóa
Round
L461487032W 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
L461487032W hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
Q0114552965M 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
Q0114552965M hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
K2113205170B 0,40 Pink
VVS1 Good Good Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
K2113205170B unb Round 0,40 Pink VVS1 Good 4.71 x 4.76 x 2.87 60,6 63 Thin - Slightly Thick None Good Good None 720 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
U4100481366W 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
U4100481366W uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
H2118195894E 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
H2118195894E ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
I8114435726D 0,53 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 32.600.000
1357
Xem
I8114435726D oeo Round 0,53 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.16 x 5.20 x 3.19 61,6 61 Excellent Excellent None 848 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Round
R1100749183X 0,42 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
R1100749183X abtb Round 0,42 Pink VS1 Faint Ideal 4.77 x 4.81 x 3.01 62,8 56 Very Good Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
F166621149X 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
F166621149X abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
S270715591W 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
S270715591W abto Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1058 GIA close  Xóa
Princess
I6115138463K 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
I6115138463K abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
Q886380600E 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 42.400.000
1765
Xem
Q886380600E aabm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1103 GIA close  Xóa
Round
V386380607K 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 42.700.000
1778
Xem
V386380607K aaaa Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1111 GIA close  Xóa
Round
J484320939F 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 43.000.000
1792
Xem
J484320939F aanb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1120 GIA close  Xóa
Round
F292630851L 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
F292630851L annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
B4117831212X 0,39 Yellow
VVS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
B4117831212X amtb Round 0,39 Yellow VVS1 Very Good 4.76 x 4.79 x 2.83 59,3 62 None Excellent Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
U067395498D atcb Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
O263025081U 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good None GIA 61.400.000
2560
Xem
O263025081U ahbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.60 x 4.62 x 2.93 63,3 56,9 1600 GIA close  Xóa
Round
I186380625Y 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000
2672
Xem
I186380625Y ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None Excellent Excellent None 1670 GIA close  Xóa
Round
U7117969144X 0,52 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 68.200.000
2840
Xem
U7117969144X auut Round 0,52 Pink VVS2 Faint Premium 5.12 x 5.15 x 3.21 62,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1775 GIA close  Xóa
Round
R890572066R 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 76.000.000
3168
Xem
R890572066R acob Round 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense Fair 4.73 x 4.74 x 3.14 66,3 57 Excellent Excellent Faint 1980 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG