Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.583 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
V486260621L 0,35 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 13.400.000
560
Xem
V486260621L mtb Round 0,35 Yellow Green VS1 Very Light Premium 4.48 x 4.51 x 2.79 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Very Good None 350 GIA close  Xóa
Round
J5102012064P 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 13.500.000
562
Xem
J5102012064P mta Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.30 x 4.35 x 2.56 59,3 65 Very Thin - Thick None Excellent Very Good None 351 GIA close  Xóa
Round
C7104198754V 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 13.500.000
563
Xem
C7104198754V mtn Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.39 x 4.40 x 2.73 55 55 Very Thin - Medium None Excellent Excellent None 352 GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
O7102012069N 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 15.800.000
659
Xem
O7102012069N ean Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.44 x 4.46 x 2.71 60,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 412 GIA close  Xóa
Round
A6106988175C 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 15.900.000
662
Xem
A6106988175C eae Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.21 x 4.25 x 2.70 63,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Excellent None 414 GIA close  Xóa
Round
A5102046995G 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
A5102046995G eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
E3100662164E 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 19.700.000
822
Xem
E3100662164E tae Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.35 x 2.71 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 514 GIA close  Xóa
Round
A0107346655N 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
A0107346655N tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
V386380567K 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
V386380567K tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
A370715582W 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
A370715582W tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
Y082758548U 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y082758548U hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
F570715580L 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
F570715580L hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I855828836L 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I855828836L hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Z786380564R 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
Z786380564R hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
M096303007R 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 27.400.000
1142
Xem
M096303007R uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 714 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
Q8108663772F 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
Q8108663772F chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
F339001541Y 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
F339001541Y abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
J2104477664M 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
J2104477664M auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
L0107086159E 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 98.800.000
4118
Xem
L0107086159E ntue Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2574 GIA close  Xóa
Round
A7107085523E 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 115.200.000
4800
Xem
A7107085523E mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Very Good Good Faint 3000 GIA close  Xóa
Round
A0107085588X 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 115.200.000
4800
Xem
A0107085588X mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 3000 GIA close  Xóa
Round
H6107086536S 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 115.200.000
4800
Xem
H6107086536S mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 3000 GIA close  Xóa
Round
O4107086538G 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 115.200.000
4800
Xem
O4107086538G mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 3000 GIA close  Xóa
Round
O5107086262Y 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 126.700.000
5280
Xem
O5107086262Y mmbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 3300 GIA close  Xóa
Round
A7107085463P 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
A7107085463P meab Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
V4107085563T 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 132.200.000
5510
Xem
V4107085563T meee Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 3444 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG