Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
C7104198754V 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 13.500.000
563
Xem
C7104198754V mtn Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.39 x 4.40 x 2.73 55 55 Very Thin - Medium None Excellent Excellent None 352 GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
L3106988175J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
L3106988175J etb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.21 x 4.25 x 2.70 63,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
E1107336068H 0,30 Yellow
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 18.400.000
768
Xem
E1107336068H eob Round 0,30 Yellow VS1 Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,6 59 Thin - Medium None Very Good Excellent None 480 GIA close  Xóa
Round
L086380567H 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 19.000.000
792
Xem
L086380567H ect Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 495 GIA close  Xóa
Round
P7107346655N 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
P7107346655N tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
O070715582S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
O070715582S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
U3100662164I 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
U3100662164I tto Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.35 x 2.71 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
I5107894965Q 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
I5107894965Q tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
Q486380564K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
Q486380564K hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Y082758548U 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y082758548U hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
D170715580A 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
D170715580A hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I855828836L 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I855828836L hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Z796303007I 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 26.100.000
1088
Xem
Z796303007I hob Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 680 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
H7104760294K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.700.000
1488
Xem
H7104760294K cmb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 930 GIA close  Xóa
Round
D196965467X 0,30 Yellow Other
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
D196965467X chb Round 0,30 Yellow Other IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Princess
K439001541Q 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
K439001541Q abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
S463171666G 0,25 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Very Good Good Fair None GIA 52.800.000
2200
Xem
S463171666G amut Round 0,25 Yellow VVS2 Fancy Vivid Very Good 4.01 x 4.05 x 2.49 61,8 61 Thick - Extr. Thin None Good Fair None 1375 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
M062307231O 0,28 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Good Fair None GIA 59.100.000
2464
Xem
M062307231O ateb Round 0,28 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 3.99 x 4.05 x 2.74 68,2 56 None Good Fair None 1540 GIA close  Xóa
Round
H6104477664O 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
H6104477664O auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
M3107086159Z 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 98.800.000
4118
Xem
M3107086159Z ntue Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2574 GIA close  Xóa
Round
V4107086538M 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 115.200.000
4800
Xem
V4107086538M mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 3000 GIA close  Xóa
Round
O0107085523U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 115.200.000
4800
Xem
O0107085523U mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Very Good Good Faint 3000 GIA close  Xóa
Round
K5107085588D 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 115.200.000
4800
Xem
K5107085588D mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 3000 GIA close  Xóa
Round
H0107086536Z 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 115.200.000
4800
Xem
H0107086536Z mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 3000 GIA close  Xóa
Round
J4107086262G 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 126.700.000
5280
Xem
J4107086262G mmbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 3300 GIA close  Xóa
Round
U8107085463E 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
U8107085463E meab Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 3410 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG