Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
C7104198754V 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 13.500.000
563
Xem
C7104198754V mtn Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.39 x 4.40 x 2.73 55 55 Very Thin - Medium None Excellent Excellent None 352 GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
N8102046995F 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
N8102046995F eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
X0113133879C 0,30 Green Yellow
Very Light
IF Fair Very Good Very Good None GIA 18.000.000
752
Xem
X0113133879C eub Round 0,30 Green Yellow IF Very Light Fair 4.11 x 4.14 x 2.71 65,5 57 None Very Good Very Good None 470 GIA close  Xóa
Round
D7107346655P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
D7107346655P tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
J686380567W 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
J686380567W tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
Q070715582K 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
Q070715582K tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
A8111392807A 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
A8111392807A hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
A782758548Z 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
A782758548Z hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
K070715580C 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
K070715580C hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I855828836L 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I855828836L hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
W186380564W 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
W186380564W hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
J6113128309H 0,33 Pink
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 25.300.000
1056
Xem
J6113128309H hhb Round 0,33 Pink VVS1 Ideal 4.42 x 4.45 x 2.76 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 660 GIA close  Xóa
Round
O7108425889F 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 25.600.000
1066
Xem
O7108425889F hhh Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 666 GIA close  Xóa
Round
V296303007M 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.400.000
1142
Xem
V296303007M uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 714 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
N6111933249H 0,35 Pink
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 33.600.000
1400
Xem
N6111933249H out Round 0,35 Pink VS1 Premium 4.47 x 4.49 x 2.80 62,6 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 875 GIA close  Xóa
Round
L7108663772H 0,30 Yellow
IF Good Excellent Excellent None GIA 36.900.000
1536
Xem
L7108663772H chb Round 0,30 Yellow IF Good 4.17 x 4.20 x 2.68 63,9 57 Slightly Thick - Thin Excellent Excellent None 960 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
P3104477664Q 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
P3104477664Q auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Round
W8107086159R 0,26 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 79.900.000
3328
Xem
W8107086159R nbob Round 0,26 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.03 x 4.06 x 2.54 62,8 59 Excellent Excellent None 2080 GIA close  Xóa
Round
O0107086538N 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 103.700.000
4320
Xem
O0107086538N nubb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Good 4.24 x 4.25 x 2.71 63,8 59 Very Good Very Good None 2700 GIA close  Xóa
Round
Q8107085588U 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 115.200.000
4800
Xem
Q8107085588U mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.25 x 4.28 x 2.68 62,9 57 Very Good Excellent None 3000 GIA close  Xóa
Round
N1107086536T 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 115.200.000
4800
Xem
N1107086536T mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.24 x 4.29 x 2.65 62,2 59 Excellent Very Good None 3000 GIA close  Xóa
Round
S7107085523D 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Premium Very Good Good Faint GIA 115.200.000
4800
Xem
S7107085523D mbbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Premium 4.21 x 4.27 x 2.67 62,9 59 Very Good Good Faint 3000 GIA close  Xóa
Princess
B198616009L 0,40 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 122.900.000
5120
Xem
B198616009L mnbb Princess 0,40 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.09 x 3.85 x 2.88 74,8 61 Very Good Good None 3200 GIA close  Xóa
Round
X5107086262O 0,30 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 126.700.000
5280
Xem
X5107086262O mmbb Round 0,30 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.33 x 2.66 61,4 60 Excellent Excellent None 3300 GIA close  Xóa
Round
I5107085463B 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 130.900.000
5456
Xem
I5107085463B meab Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Vivid Very Good 4.32 x 4.35 x 2.67 61,7 60 Excellent Excellent Faint 3410 GIA close  Xóa
Round
S3107085563A 0,31 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 132.200.000
5510
Xem
S3107085563A meee Round 0,31 Yellow VVS2 Fancy Vivid Good 4.29 x 4.32 x 2.61 60,7 64 Very Good Very Good None 3444 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG