Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.406 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Cushion
L683922325P 0,85 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.700.000 VND
1904
Xem
L683922325P aacb Cushion 0,85 Yellow VS1 Fancy Light - 5.68 x 4.89 x 3.37 69 62 Very Good Good Faint 44.700.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
N583922113C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
N583922113C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.88 x 5.21 x 3.73 71,6 57 Very Good Good Faint 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
X383922244P 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
X383922244P nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 5.61 x 3.45 61,6 61 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
E583922288Z 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
E583922288Z nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.31 x 5.08 x 3.87 76,1 65 Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B383922289J 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
B383922289J nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.68 x 5.35 x 3.65 68,2 57 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
J283922297C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
J283922297C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.59 x 5.34 x 3.65 68,4 58 Very Good Very Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Q483922299C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
Q483922299C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.35 x 3.79 70,8 58 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
F584797457U 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 80.500.000 VND
3427
Xem
F584797457U naen Cushion 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.61 x 5.01 x 3.76 75 62 Very Good Very Good None 80.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
U784797458Q 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 80.500.000 VND
3427
Xem
U784797458Q naen Cushion 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.61 x 5.37 x 3.84 71,5 55 Excellent Very Good None 80.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
K184797461T 1,03 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 81.300.000 VND
3461
Xem
K184797461T nahm Cushion 1,03 Yellow VS1 Fancy Light - 5.71 x 5.34 x 3.73 69,9 61 Excellent Very Good Faint 81.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
L683922280V 1,05 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 82.900.000 VND
3528
Xem
L683922280V nnbt Cushion 1,05 Yellow VS1 Fancy Light - 5.55 x 5.32 x 3.66 68,7 63 Good Good None 82.900.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Q283922243Y 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 83.500.000 VND
3555
Xem
Q283922243Y nnnn Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.34 x 5.00 x 3.85 76,9 65 Very Good Good None 83.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
P583922345T 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 83.500.000 VND
3555
Xem
P583922345T nnnn Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.86 x 5.01 x 3.57 71,3 68 Good Good Faint 83.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
T483922372G 1,06 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 83.700.000 VND
3562
Xem
T483922372G nnnh Cushion 1,06 Yellow VS1 Fancy Light - 5.52 x 5.26 x 3.77 71,6 58 Excellent Very Good None 83.700.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
R083922337Y 1,07 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 84.500.000 VND
3595
Xem
R083922337Y nneu Cushion 1,07 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 5.19 x 3.71 71,4 61 Excellent Very Good None 84.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
J683922306B 1,04 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Excellent Faint GIA 86.000.000 VND
3661
Xem
J683922306B nnoo Cushion 1,04 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.73 x 5.24 x 3.71 70,8 58 Excellent Excellent Faint 86.000.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B083922194H 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 87.300.000 VND
3717
Xem
B083922194H nmnm Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.52 x 5.38 x 3.61 67,1 58 Excellent Very Good Faint 87.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Z583922296Y 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 87.300.000 VND
3717
Xem
Z583922296Y nmnm Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.58 x 5.54 x 3.76 67,9 56 Very Good Good Faint 87.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
C083922368M 1,11 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 87.700.000 VND
3730
Xem
C083922368M nmma Cushion 1,11 Yellow VS1 Fancy Light - 5.56 x 5.34 x 3.85 72,1 66 Good Good None 87.700.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
I884797471E 1,11 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 87.700.000 VND
3730
Xem
I884797471E nmma Cushion 1,11 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 5.29 x 3.79 71,6 57 Very Good Very Good None 87.700.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B883922321C 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 88.400.000 VND
3763
Xem
B883922321C nmtn Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 5.57 x 4.02 72,2 57 Good Good None 88.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
O184797473J 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 88.400.000 VND
3763
Xem
O184797473J nmtn Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 6.08 x 5.31 x 3.76 70,8 61 Excellent Very Good None 88.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
D883922225Z 1,11 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 91.800.000 VND
3907
Xem
D883922225Z neen Cushion 1,11 Yellow VS1 Fancy Light - 5.85 x 5.48 x 3.76 68,6 66 Very Good Very Good None 91.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
D184797468A 1,07 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 92.500.000 VND
3938
Xem
D184797468A neha Cushion 1,07 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.53 x 3.80 68,7 61 Excellent Very Good Faint 92.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
A783922208V 1,12 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 92.600.000 VND
3942
Xem
A783922208V nehe Cushion 1,12 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.51 x 6.01 x 3.59 59,8 58 Very Good Good None 92.600.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
C183922308Z 1,12 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 92.600.000 VND
3942
Xem
C183922308Z nehe Cushion 1,12 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.79 x 5.42 x 3.83 70,6 59 Excellent Very Good Faint 92.600.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
F183922323O 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 93.500.000 VND
3978
Xem
F183922323O neoh Cushion 1,13 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.73 x 5.71 x 3.90 68,2 57 Excellent Very Good None 93.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
K583922292P 1,19 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 98.400.000 VND
4189
Xem
K583922292P nhao Cushion 1,19 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.89 x 5.41 x 4.02 74,3 60 Excellent Very Good Faint 98.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
E783922322Z 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 101.100.000 VND
4301
Xem
E783922322Z nhoo Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 5.83 x 5.66 x 3.81 67,3 64 Excellent Good None 101.100.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
T083922212V 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 107.500.000 VND
4576
Xem
T083922212V nohb Cushion 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.64 x 5.32 x 3.82 71,7 59 Excellent Very Good Faint 107.500.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG