Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.091 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Cushion
N583922113C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
N583922113C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.88 x 5.21 x 3.73 71,6 57 Very Good Good Faint 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B383922289J 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
B383922289J nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.68 x 5.35 x 3.65 68,2 57 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
J283922297C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
J283922297C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.59 x 5.34 x 3.65 68,4 58 Very Good Very Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Q483922299C 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
Q483922299C nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.35 x 3.79 70,8 58 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
X383922244P 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 79.800.000 VND
3394
Xem
X383922244P nana Cushion 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 5.61 x 3.45 61,6 61 Very Good Good None 79.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
K184797461T 1,03 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 81.300.000 VND
3461
Xem
K184797461T nahm Cushion 1,03 Yellow VS1 Fancy Light - 5.71 x 5.34 x 3.73 69,9 61 Excellent Very Good Faint 81.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
P583922345T 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 83.500.000 VND
3555
Xem
P583922345T nnnn Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.86 x 5.01 x 3.57 71,3 68 Good Good Faint 83.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Q283922243Y 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 83.500.000 VND
3555
Xem
Q283922243Y nnnn Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.34 x 5.00 x 3.85 76,9 65 Very Good Good None 83.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
R083922337Y 1,07 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 84.500.000 VND
3595
Xem
R083922337Y nneu Cushion 1,07 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 5.19 x 3.71 71,4 61 Excellent Very Good None 84.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
J683922306B 1,04 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Excellent Faint GIA 86.000.000 VND
3661
Xem
J683922306B nnoo Cushion 1,04 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.73 x 5.24 x 3.71 70,8 58 Excellent Excellent Faint 86.000.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B083922194H 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 87.300.000 VND
3717
Xem
B083922194H nmnm Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.52 x 5.38 x 3.61 67,1 58 Excellent Very Good Faint 87.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
Z583922296Y 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 87.300.000 VND
3717
Xem
Z583922296Y nmnm Cushion 1,01 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.58 x 5.54 x 3.76 67,9 56 Very Good Good Faint 87.300.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
B883922321C 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 88.400.000 VND
3763
Xem
B883922321C nmtn Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 5.57 x 4.02 72,2 57 Good Good None 88.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
O184797473J 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 88.400.000 VND
3763
Xem
O184797473J nmtn Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 6.08 x 5.31 x 3.76 70,8 61 Excellent Very Good None 88.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
D184797468A 1,07 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 92.500.000 VND
3938
Xem
D184797468A neha Cushion 1,07 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.53 x 3.80 68,7 61 Excellent Very Good Faint 92.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
A783922208V 1,12 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 92.600.000 VND
3942
Xem
A783922208V nehe Cushion 1,12 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.51 x 6.01 x 3.59 59,8 58 Very Good Good None 92.600.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
C183922308Z 1,12 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 92.600.000 VND
3942
Xem
C183922308Z nehe Cushion 1,12 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.79 x 5.42 x 3.83 70,6 59 Excellent Very Good Faint 92.600.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
F183922323O 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 93.500.000 VND
3978
Xem
F183922323O neoh Cushion 1,13 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.73 x 5.71 x 3.90 68,2 57 Excellent Very Good None 93.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
K583922292P 1,19 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 98.400.000 VND
4189
Xem
K583922292P nhao Cushion 1,19 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.89 x 5.41 x 4.02 74,3 60 Excellent Very Good Faint 98.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
E783922322Z 1,12 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 101.100.000 VND
4301
Xem
E783922322Z nhoo Cushion 1,12 Yellow VS1 Fancy Light - 5.83 x 5.66 x 3.81 67,3 64 Excellent Good None 101.100.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
T083922212V 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 107.500.000 VND
4576
Xem
T083922212V nohb Cushion 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.64 x 5.32 x 3.82 71,7 59 Excellent Very Good Faint 107.500.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
N683922343K 1,07 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good Faint GIA 112.700.000 VND
4794
Xem
N683922343K ncch Cushion 1,07 Yellow VS1 Fancy - 5.35 x 5.27 x 3.93 74,6 66 Good Very Good Faint 112.700.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
E283922333E 1,09 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 114.800.000 VND
4883
Xem
E283922333E mbtn Cushion 1,09 Yellow VS1 Fancy - 5.70 x 5.42 x 3.90 71,9 64 Good Good Faint 114.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
I170411501S 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 115.800.000 VND
4928
Xem
I170411501S mbob Cushion 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.52 x 4.50 x 3.13 69,5 65 Very Good Good None 115.800.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
F583922251Y 1,10 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 119.900.000 VND
5104
Xem
F583922251Y macb Cushion 1,10 Yellow VVS2 Fancy - 5.36 x 5.23 x 4.14 79,2 65 Good Good Faint 119.900.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
W483922195E 1,31 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 123.100.000 VND
5240
Xem
W483922195E mnut Cushion 1,31 Yellow VS1 Fancy Light - 6.05 x 5.71 x 4.01 70,2 65 Very Good Very Good Faint 123.100.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
F083922230N 1,29 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 126.100.000 VND
5366
Xem
F083922230N mmte Cushion 1,29 Yellow VS1 Fancy Light - 5.62 x 5.59 x 4.21 75,3 67 Good Good None 126.100.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
A283922190T 1,09 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 143.400.000 VND
6104
Xem
A283922190T moat Cushion 1,09 Yellow VS1 Fancy - 5.31 x 5.30 x 4.16 78,5 67 Very Good Good Faint 143.400.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
G345367026O 1,14 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 180.000.000 VND
7661
Xem
G345367026O euoo Cushion 1,14 Yellow VS1 Fancy - 5.68 x 5.60 x 3.81 68,1 55 Thin - Thick None Excellent Very Good None 180.000.000 VND GIA close  Xóa
Cushion
C845367028S 1,15 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 181.600.000 VND
7728
Xem
C845367028S eomb Cushion 1,15 Yellow VVS2 Fancy - 5.63 x 5.59 x 3.90 69,7 53 Thin - Thick None Very Good Very Good None 181.600.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG