Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.412 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
X198585729Y 0,38 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 17.500.000
730
Xem
X198585729Y eth Heart 0,38 Yellow VS1 Fancy - 4.44 x 4.56 x 2.58 56,6 64 Extr. Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 456 GIA close  Xóa
Heart
Y097109858D 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
Y097109858D uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
J880297937J 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
J880297937J antb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
V097606436W 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 55.000.000
2290
Xem
V097606436W aema Heart 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.07 x 5.65 x 3.17 56,1 67 Thin - Extr. Thick None Good Good Faint 1431 GIA close  Xóa
Heart
N573723284R 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 60.500.000
2520
Xem
N573723284R atut Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1575 GIA close  Xóa
Heart
J690158485T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 62.400.000
2600
Xem
J690158485T ahnt Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.25 x 2.75 52,3 59 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 1625 GIA close  Xóa
Heart
N197282289M 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 67.200.000
2800
Xem
N197282289M autb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.33 x 6.45 x 3.64 56,5 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1750 GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 68.500.000
2856
Xem
E590348665C auot Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 1785 GIA close  Xóa
Heart
W288050701X 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
W288050701X auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
I294417680Y 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 71.000.000
2960
Xem
I294417680Y aotb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.08 x 6.22 x 3.93 63,2 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1850 GIA close  Xóa
Heart
A899171467R 1,26 Brown Yellow
Fancy Dark
VS1 - Excellent Good None GIA 80.000.000
3334
Xem
A899171467R nboe Heart 1,26 Brown Yellow VS1 Fancy Dark - 6.43 x 7.17 x 3.84 53,6 56 Excellent Good None 2084 GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 96.800.000
4032
Xem
H492455189T ntnb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 2520 GIA close  Xóa
Heart
I598653384A 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 97.900.000
4080
Xem
I598653384A nttb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.46 x 6.43 x 3.91 60,8 58 None Very Good Good None 2550 GIA close  Xóa
Heart
L897282290L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 111.400.000
4640
Xem
L897282290L ncbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2900 GIA close  Xóa
Heart
W590764964W 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 112.900.000
4704
Xem
W590764964W nceb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 2940 GIA close  Xóa
Heart
X094417685K 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 113.600.000
4733
Xem
X094417685K ncto Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.64 x 6.20 x 3.77 60,8 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 2958 GIA close  Xóa
Heart
N082907683M 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.800.000
4826
Xem
N082907683M mbah Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 3016 GIA close  Xóa
Heart
B194414379R 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 116.400.000
4848
Xem
B194414379R mbmb Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.34 x 6.39 x 3.77 59,1 57 Excellent Good Faint 3030 GIA close  Xóa
Heart
V696303171S 0,84 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 118.500.000
4939
Xem
V696303171S mbou Heart 0,84 Yellow VS1 Fancy - 5.81 x 6.11 x 3.83 62,6 63 None Good Good Faint 3087 GIA close  Xóa
Heart
J193824051U 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 121.000.000
5042
Xem
J193824051U mata Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.80 x 6.53 x 3.63 55,7 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 3151 GIA close  Xóa
Heart
T598309249U 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 124.400.000
5184
Xem
T598309249U mneb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.02 x 6.34 x 3.93 62 59 Very Good Good None 3240 GIA close  Xóa
Heart
O891657802K 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 126.700.000
5278
Xem
O891657802K mncc Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.56 x 6.41 x 3.62 65 65 Excellent Good None 3299 GIA close  Xóa
Heart
K893814108U 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 126.700.000
5280
Xem
K893814108U mmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 3300 GIA close  Xóa
Heart
Q497625785L 1,19 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 130.700.000
5445
Xem
Q497625785L mebm Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy Light - 6.01 x 6.91 x 3.80 55 55 Excellent Very Good Faint 3403 GIA close  Xóa
Heart
O085518892Q 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 131.400.000
5475
Xem
O085518892Q menn Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 3422 GIA close  Xóa
Heart
N090764967B 1,19 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 132.500.000
5522
Xem
N090764967B meta Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy - 6.06 x 6.89 x 3.81 55,3 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 3451 GIA close  Xóa
Heart
E791657807Y 1,13 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 136.700.000
5696
Xem
E791657807Y mthb Heart 1,13 Yellow VS1 Fancy - 5.86 x 6.89 x 3.65 53 61 Excellent Very Good None 3560 GIA close  Xóa
Heart
I794417689F 1,19 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 139.400.000
5808
Xem
I794417689F mhmb Heart 1,19 Yellow VVS1 Fancy - 5.85 x 6.63 x 3.88 58,6 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 3630 GIA close  Xóa
Heart
F274858023G 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 142.100.000
5920
Xem
F274858023G mubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 6.60 x 3.51 53,1 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 3700 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG