Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Y1101290229S 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 11.500.000
480
Xem
Y1101290229S mbb Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 300 GIA close  Xóa
Heart
X3102154902I 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 20.000.000
835
Xem
X3102154902I tnn Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 522 GIA close  Xóa
Heart
S6107617893R 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
S6107617893R tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
N797109858U 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
N797109858U uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
N8101007839L 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1694
Xem
N8101007839L abtc Heart 0,53 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.38 x 5.18 x 2.98 57,5 59 Very Good Good None 1059 GIA close  Xóa
Heart
R697606436Q 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.000.000
1752
Xem
R697606436Q abct Heart 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.07 x 5.65 x 3.17 56,1 67 Thin - Extr. Thick None Good Good Faint 1095 GIA close  Xóa
Heart
B791867765S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
B791867765S aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
U897914679U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
U897914679U aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
L797914677L 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
L797914677L anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.53 x 4.90 x 2.82 57,6 62 Excellent Good None 1200 GIA close  Xóa
Heart
I680297937D 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
I680297937D amtb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
M1106564963Q 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
M1106564963Q aebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 5.86 x 3.92 66,9 55 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Heart
Z473723284T 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
Z473723284T atbb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Heart
N6107172970P 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 62.100.000
2586
Xem
N6107172970P ahah Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.30 x 6.02 x 3.33 55,3 65 Good Good Faint 1616 GIA close  Xóa
Heart
R4102417164J 0,77 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 66.700.000
2778
Xem
R4102417164J aumh Heart 0,77 Yellow VS1 Fancy - 5.18 x 5.62 x 3.37 60 59 Good Good None 1736 GIA close  Xóa
Heart
R6107222823N 0,90 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 68.400.000
2851
Xem
R6107222823N auon Heart 0,90 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 6.09 x 3.54 58,2 67 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1782 GIA close  Xóa
Heart
C8103154206Z 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
C8103154206Z auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
A0107717832A 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 71.000.000
2960
Xem
A0107717832A aotb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.00 x 5.94 x 3.78 63,7 59 Very Good Good Faint 1850 GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
H492455189T achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
L498653384G 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 78.300.000
3264
Xem
L498653384G nbeb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.46 x 6.43 x 3.91 60,8 58 None Very Good Good None 2040 GIA close  Xóa
Heart
V897914676P 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
V897914676P nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
S7105874415J 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
S7105874415J nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.53 x 5.16 x 2.88 55,8 56 Very Good Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
J6104230248A 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
J6104230248A nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
E590348665C nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
T0104377396U 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 88.300.000
3680
Xem
T0104377396U nmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.48 x 6.64 x 3.55 53,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 2300 GIA close  Xóa
Heart
B4103397185W 0,33 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Good Very Good None GIA 88.700.000
3696
Xem
B4103397185W nmab Heart 0,33 Yellow VVS2 Fancy Deep - 3.89 x 4.63 x 2.69 58,1 64 Good Very Good None 2310 GIA close  Xóa
Heart
C194414379T 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 89.200.000
3715
Xem
C194414379T nmnn Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.34 x 6.39 x 3.77 59,1 57 Excellent Good Faint 2322 GIA close  Xóa
Heart
X3101520376H 1,06 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 101.700.000
4238
Xem
X3101520376H nhec Heart 1,06 Yellow VS1 Fancy - 5.68 x 6.59 x 3.67 55,8 57 Excellent Very Good Faint 2649 GIA close  Xóa
Heart
Z197914689X 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair None GIA 103.700.000
4320
Xem
Z197914689X nubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 6.09 x 3.26 53,5 57 Good Fair None 2700 GIA close  Xóa
Heart
E3107210738L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 107.500.000
4480
Xem
E3107210738L nobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.54 x 6.25 x 3.70 59,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 2800 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG