Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.583 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
U7101290229C 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 11.500.000
480
Xem
U7101290229C mbb Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 300 GIA close  Xóa
Heart
M8102154902Z 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 20.000.000
835
Xem
M8102154902Z tnn Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 522 GIA close  Xóa
Heart
M5107617893T 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
M5107617893T tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
K197109858V 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
K197109858V uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
Z591867765F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
Z591867765F aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
O080297937Q 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
O080297937Q aabb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
H297914679E 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
H297914679E aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
H297914677P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
H297914677P anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.53 x 4.90 x 2.82 57,6 62 Excellent Good None 1200 GIA close  Xóa
Heart
V1102417159K 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 47.500.000
1981
Xem
V1102417159K anmo Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.22 x 5.11 x 2.88 56,4 64 Very Good Very Good None 1238 GIA close  Xóa
Heart
P2102417158F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 48.300.000
2014
Xem
P2102417158F antc Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.44 x 5.07 x 2.88 56,8 62 Excellent Very Good Faint 1259 GIA close  Xóa
Heart
L8106564963B 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
L8106564963B aebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 5.86 x 3.92 66,9 55 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Heart
Z473723284T 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 54.700.000
2280
Xem
Z473723284T aent Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1425 GIA close  Xóa
Heart
B0108832095B 0,52 Pink Brown
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 55.900.000
2330
Xem
B0108832095B aeth Heart 0,52 Pink Brown VVS2 Fancy - 4.47 x 5.13 x 2.96 57,6 59 Excellent Very Good None 1456 GIA close  Xóa
Heart
Q2102417164J 0,77 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 61.300.000
2555
Xem
Q2102417164J atcu Heart 0,77 Yellow VS1 Fancy - 5.18 x 5.62 x 3.37 60 59 Good Good None 1597 GIA close  Xóa
Heart
S5107172970F 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 62.100.000
2586
Xem
S5107172970F ahah Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.30 x 6.02 x 3.33 55,3 65 Good Good Faint 1616 GIA close  Xóa
Heart
D0102417165L 0,80 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 66.900.000
2789
Xem
D0102417165L auem Heart 0,80 Yellow VS1 Fancy - 4.76 x 5.62 x 3.60 64,2 60 Very Good Good Faint 1743 GIA close  Xóa
Heart
C8103154206Z 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
C8103154206Z auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
B7106763009E 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
B7106763009E aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
H492455189T achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
V097914676A 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
V097914676A nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
J6104230248A 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
J6104230248A nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
Q090348665W 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
Q090348665W nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
U697282290K 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
U697282290K ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Heart
J3100784492U 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Fair Faint GIA 97.000.000
4040
Xem
J3100784492U ntnt Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.37 x 6.13 x 3.69 60,2 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Fair Faint 2525 GIA close  Xóa
Heart
H182907683D 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
H182907683D nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
X590764967I 1,19 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 105.100.000
4379
Xem
X590764967I numu Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy - 6.06 x 6.89 x 3.81 55,3 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 2737 GIA close  Xóa
Heart
J8102415918S 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 105.600.000
4402
Xem
J8102415918S nuta Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.39 x 6.15 x 3.65 59,3 63 Very Good Very Good Faint 2751 GIA close  Xóa
Heart
P7107210738G 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 107.500.000
4480
Xem
P7107210738G nobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.54 x 6.25 x 3.70 59,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 2800 GIA close  Xóa
Heart
K5108990834X 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 109.400.000
4560
Xem
K5108990834X notb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 6.13 x 3.58 58,3 54 Very Good Good Faint 2850 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG