Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
K8101290229A 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 12.700.000
528
Xem
K8101290229A mmb Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 330 GIA close  Xóa
Heart
N797109858U 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
N797109858U uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
V097606436W 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.000.000
1752
Xem
V097606436W abct Heart 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.07 x 5.65 x 3.17 56,1 67 Thin - Extr. Thick None Good Good Faint 1095 GIA close  Xóa
Heart
G6101007839R 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 44.700.000
1864
Xem
G6101007839R aaht Heart 0,53 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.38 x 5.18 x 2.98 57,5 59 Very Good Good None 1165 GIA close  Xóa
Heart
I7100757818I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
I7100757818I antb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.43 x 4.93 x 3.07 62,3 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
B791867765S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
B791867765S antb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
J690158485T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 48.000.000
2000
Xem
J690158485T antb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.25 x 2.75 52,3 59 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 1250 GIA close  Xóa
Heart
J880297937J 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
J880297937J amtb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
M6100757825D 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 54.800.000
2285
Xem
M6100757825D aeno Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.71 x 5.40 x 2.90 53,6 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1428 GIA close  Xóa
Heart
W3100757819J 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 57.600.000
2400
Xem
W3100757819J atbb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.69 x 4.99 x 2.99 59,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1500 GIA close  Xóa
Heart
F373723284A 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 60.500.000
2520
Xem
F373723284A atut Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1575 GIA close  Xóa
Heart
Z099921104Z 0,71 Yellow Other
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 68.200.000
2840
Xem
Z099921104Z auut Heart 0,71 Yellow Other VS1 Fancy Light - 5.01 x 5.83 x 3.29 56,4 56 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1775 GIA close  Xóa
Heart
E594417680P 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 71.000.000
2960
Xem
E594417680P aotb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.08 x 6.22 x 3.93 63,2 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1850 GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
H492455189T achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
I6100757810J 0,32 Pink
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 79.900.000
3328
Xem
I6100757810J nbob Heart 0,32 Pink VS1 Fancy Light - 3.86 x 4.44 x 2.51 56,5 63 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2080 GIA close  Xóa
Heart
V899171467P 1,26 Brown Yellow
Fancy Dark
VS1 - Excellent Good None GIA 81.000.000
3373
Xem
V899171467P nabo Heart 1,26 Brown Yellow VS1 Fancy Dark - 6.43 x 7.17 x 3.84 53,6 56 Excellent Good None 2108 GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
E590348665C nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
D6101288680V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 88.300.000
3680
Xem
D6101288680V nmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.48 x 6.64 x 3.55 53,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 2300 GIA close  Xóa
Heart
U7100784501T 1,28 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent Faint GIA 90.900.000
3789
Xem
U7100784501T nmho Heart 1,28 Yellow VS1 Fancy Light - 5.74 x 6.65 x 4.09 61,5 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Excellent Faint 2368 GIA close  Xóa
Heart
L498653384G 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 97.900.000
4080
Xem
L498653384G nttb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.46 x 6.43 x 3.91 60,8 58 None Very Good Good None 2550 GIA close  Xóa
Heart
R2100784502V 1,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 99.200.000
4134
Xem
R2100784502V ntoe Heart 1,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.72 x 7.03 x 4.17 59,4 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 2584 GIA close  Xóa
Heart
N6100757815E 0,42 Pink Brown
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 104.800.000
4368
Xem
N6100757815E numb Heart 0,42 Pink Brown VS1 Fancy Light - 4.15 x 4.61 x 2.84 61,6 52 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2730 GIA close  Xóa
Heart
B194414379R 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 108.600.000
4525
Xem
B194414379R nono Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.34 x 6.39 x 3.77 59,1 57 Excellent Good Faint 2828 GIA close  Xóa
Heart
J197282290V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 111.400.000
4640
Xem
J197282290V ncbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 2900 GIA close  Xóa
Heart
F5100784492W 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Fair Faint GIA 112.500.000
4686
Xem
F5100784492W ncnc Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.37 x 6.13 x 3.69 60,2 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Fair Faint 2929 GIA close  Xóa
Heart
P196303171V 0,84 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 112.900.000
4704
Xem
P196303171V nceb Heart 0,84 Yellow VS1 Fancy - 5.81 x 6.11 x 3.83 62,6 63 None Good Good Faint 2940 GIA close  Xóa
Heart
L794417685A 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 113.600.000
4733
Xem
L794417685A ncto Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.64 x 6.20 x 3.77 60,8 55 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 2958 GIA close  Xóa
Heart
V482907683J 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.800.000
4826
Xem
V482907683J mbah Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick Good Good Faint 3016 GIA close  Xóa
Heart
J193824051U 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 121.000.000
5042
Xem
J193824051U mata Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.80 x 6.53 x 3.63 55,7 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 3151 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG