Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.643 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Y1101290229S 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 12.700.000
528
Xem
Y1101290229S mmb Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 330 GIA close  Xóa
Heart
X3102154902I 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 22.300.000
928
Xem
X3102154902I tob Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 580 GIA close  Xóa
Heart
U4106283184N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
U4106283184N hbb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.61 x 5.45 x 2.74 50,2 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Heart
N797109858U 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
N797109858U uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
N8101007839L 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1694
Xem
N8101007839L abtc Heart 0,53 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.38 x 5.18 x 2.98 57,5 59 Very Good Good None 1059 GIA close  Xóa
Heart
R697606436Q 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.000.000
1752
Xem
R697606436Q abct Heart 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.07 x 5.65 x 3.17 56,1 67 Thin - Extr. Thick None Good Good Faint 1095 GIA close  Xóa
Heart
L297914679B 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
L297914679B aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
P697914677L 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
P697914677L anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.53 x 4.90 x 2.82 57,6 62 Excellent Good None 1200 GIA close  Xóa
Heart
I7100757818I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
I7100757818I antb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.43 x 4.93 x 3.07 62,3 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
W3100757819J 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 48.000.000
2000
Xem
W3100757819J antb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.69 x 4.99 x 2.99 59,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1250 GIA close  Xóa
Heart
B791867765S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
B791867765S antb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Heart
M6100757825D 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.000.000
2040
Xem
M6100757825D anut Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.71 x 5.40 x 2.90 53,6 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1275 GIA close  Xóa
Heart
Y780297937S 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
Y780297937S amtb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
T2102397273H 0,55 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 52.800.000
2200
Xem
T2102397273H amut Heart 0,55 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.85 x 5.31 x 2.94 55,4 59 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1375 GIA close  Xóa
Heart
R3106564963A 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
R3106564963A aebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 5.86 x 3.92 66,9 55 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Heart
G2102397274O 0,58 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 55.700.000
2320
Xem
G2102397274O aetb Heart 0,58 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.73 x 5.33 x 3.09 58 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1450 GIA close  Xóa
Heart
C073723284A 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
C073723284A atbb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Heart
C8103154206Z 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
C8103154206Z auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
F4102397275T 0,71 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 72.300.000
3011
Xem
F4102397275T aoon Heart 0,71 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.26 x 5.77 x 3.29 57,1 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1882 GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
H492455189T achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
L498653384G 1,02 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 78.300.000
3264
Xem
L498653384G nbeb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy Light - 5.46 x 6.43 x 3.91 60,8 58 None Very Good Good None 2040 GIA close  Xóa
Heart
E797914676A 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
E797914676A nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
D7102397271D 0,50 Yellow
Fancy Vivid
IF - Excellent Very Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
D7102397271D nntb Heart 0,50 Yellow IF Fancy Vivid - 4.43 x 5.03 x 2.86 56,9 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
J6104230248A 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
J6104230248A nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
E590348665C nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
T0104377396U 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 88.300.000
3680
Xem
T0104377396U nmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.48 x 6.64 x 3.55 53,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 2300 GIA close  Xóa
Heart
Z0104509523K 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 89.200.000
3717
Xem
Z0104509523K nmnm Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 6.81 x 3.58 52,5 51 Excellent Good Faint 2323 GIA close  Xóa
Heart
S6105945973Z 1,33 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 91.900.000
3830
Xem
S6105945973Z nmce Heart 1,33 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.14 x 7.12 x 4.03 56,6 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 2394 GIA close  Xóa
Heart
W697282290H 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
W697282290H ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG