Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Q097109858A 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000 VND
1141
Xem
Q097109858A uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 27.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J880297937J 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 48.000.000 VND
2000
Xem
J880297937J antb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J690158485T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 62.400.000 VND
2600
Xem
J690158485T ahnt Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.25 x 2.75 52,3 59 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 62.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X173723284X 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 63.400.000 VND
2640
Xem
X173723284X ahtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 63.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G694049698F 0,71 Yellow Other
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 68.200.000 VND
2840
Xem
G694049698F auut Heart 0,71 Yellow Other VS1 Fancy Light - 5.01 x 5.83 x 3.29 56,4 56 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 68.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 68.500.000 VND
2856
Xem
E590348665C auot Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 68.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W288050701X 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000 VND
2870
Xem
W288050701X auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 68.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I294417680Y 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 76.800.000 VND
3200
Xem
I294417680Y nbbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 5.08 x 6.22 x 3.93 63,2 54 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 76.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
P197253251Z 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 92.200.000 VND
3840
Xem
P197253251Z nebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.48 x 6.64 x 3.55 53,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 92.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H492455189T 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 96.800.000 VND
4032
Xem
H492455189T ntnb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 96.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y593824047B 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 105.600.000 VND
4400
Xem
Y593824047B nutb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.39 x 6.18 x 3.78 61,1 53 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 105.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L897282290L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 111.400.000 VND
4640
Xem
L897282290L ncbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 111.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W590764964W 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 112.900.000 VND
4704
Xem
W590764964W nceb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 112.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B194414379R 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 116.400.000 VND
4848
Xem
B194414379R mbmb Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.34 x 6.39 x 3.77 59,1 57 Excellent Good Faint 116.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X094417685K 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 117.500.000 VND
4896
Xem
X094417685K mbhb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.64 x 6.20 x 3.77 60,8 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 117.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N082907683M 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 117.800.000 VND
4909
Xem
N082907683M mbho Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 117.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
P393824050M 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 118.700.000 VND
4946
Xem
P393824050M mbca Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.49 x 6.31 x 3.76 59,6 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 118.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
S293824051O 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 121.000.000 VND
5042
Xem
S293824051O mata Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.80 x 6.53 x 3.63 55,7 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 121.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O891657802K 1,00 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 126.700.000 VND
5278
Xem
O891657802K mncc Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy - 5.56 x 6.41 x 3.62 65 65 Excellent Good None 126.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
K893814108U 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 126.700.000 VND
5280
Xem
K893814108U mmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 126.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O085518892Q 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 135.900.000 VND
5664
Xem
O085518892Q mteb Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 135.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
E791657807Y 1,13 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 136.700.000 VND
5696
Xem
E791657807Y mthb Heart 1,13 Yellow VS1 Fancy - 5.86 x 6.89 x 3.65 53 61 Excellent Very Good None 136.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N090764967B 1,19 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 137.100.000 VND
5712
Xem
N090764967B mtub Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy - 6.06 x 6.89 x 3.81 55,3 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 137.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I794417689F 1,19 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 139.400.000 VND
5808
Xem
I794417689F mhmb Heart 1,19 Yellow VVS1 Fancy - 5.85 x 6.63 x 3.88 58,6 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 139.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F274858023G 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 142.100.000 VND
5920
Xem
F274858023G mubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 6.60 x 3.51 53,1 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 142.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R494227038W 1,10 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 147.800.000 VND
6160
Xem
R494227038W motb Heart 1,10 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 6.84 x 3.45 50,4 76 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 147.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X279435043M 1,07 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 147.900.000 VND
6163
Xem
X279435043M motn Heart 1,07 Yellow VVS2 Fancy - 5.59 x 6.79 x 3.62 53,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 147.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X694526292N 1,08 Yellow
Faint
VS1 - Good Good None GIA 149.300.000 VND
6221
Xem
X694526292N mooo Heart 1,08 Yellow VS1 Faint - 5.89 x 7.31 x 3.89 53,2 65 Very Thin - Extr. Thick None Good Good None 149.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O193115898Q 1,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 152.800.000 VND
6365
Xem
O193115898Q mcuo Heart 1,53 Yellow VS1 Fancy Light - 6.71 x 6.96 x 4.29 61,6 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 152.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B771624923W 1,33 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 163.400.000 VND
6810
Xem
B771624923W enth Heart 1,33 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 7.22 x 3.75 52 62 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 163.400.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG