Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
B290912508V 0,38 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 17.200.000 VND
730
Xem
B290912508V eth Heart 0,38 Yellow VS1 Fancy - 4.44 x 4.56 x 2.58 56,6 64 Extr. Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 17.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T585074525T 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 37.900.000 VND
1613
Xem
T585074525T abbo Heart 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.30 x 5.31 x 3.09 58,3 60 Good Very Good None 37.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G785074526Y 0,57 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.600.000 VND
1642
Xem
G785074526Y abnh Heart 0,57 Yellow VVS2 Fancy - 4.48 x 5.10 x 3.01 58,9 62 Good Good Faint 38.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I088067809S 0,51 Green Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 38.600.000 VND
1643
Xem
I088067809S abnu Heart 0,51 Green Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 None Very Good Good None 38.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
K290949529G 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 41.400.000 VND
1760
Xem
K290949529G aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 41.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H490949528U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 43.200.000 VND
1840
Xem
H490949528U aatb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.57 x 4.94 x 2.72 55,1 56 Excellent Very Good Faint 43.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I790949532D 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 43.900.000 VND
1866
Xem
I790949532D aahh Heart 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.42 x 5.30 x 2.95 55,7 59 Very Good Very Good None 43.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W490949526A 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
W490949526A anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W490949527T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
W490949527T anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.53 x 4.90 x 2.82 57,6 62 Excellent Good None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I790949530O 0,51 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Good None GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
I790949530O anne Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.33 x 4.98 x 2.94 59 59 Excellent Good None 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L687770051P 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 52.100.000 VND
2219
Xem
L687770051P amou Heart 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.07 x 5.65 x 3.17 56,1 67 Good Good Faint 52.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T683857485T 1,02 Yellow
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
T683857485T aeno Heart 1,02 Yellow VVS2 - 5.42 x 6.33 x 3.73 58,8 57 Excellent Good Faint 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C885176365Q 0,51 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 57.500.000 VND
2448
Xem
C885176365Q atmb Heart 0,51 Pink VS1 Very Light - 5.03 x 5.36 x 3.24 60,4 62 Thin - Thick None Good Good None 57.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J690158485T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 61.100.000 VND
2600
Xem
J690158485T ahnt Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.60 x 5.25 x 2.75 52,3 59 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 61.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X173723284X 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 62.000.000 VND
2640
Xem
X173723284X ahtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 62.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X590949539X 1,04 Yellow
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 62.600.000 VND
2662
Xem
X590949539X ahhe Heart 1,04 Yellow VVS2 - 5.67 x 6.52 x 3.53 54,1 63 Very Good Good Faint 62.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
E590348665C 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 67.100.000 VND
2856
Xem
E590348665C auot Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 67.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W288050701X 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 67.400.000 VND
2870
Xem
W288050701X auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 67.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T890949534S 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 86.500.000 VND
3680
Xem
T890949534S nmbb Heart 1,00 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.81 x 6.39 x 3.51 54,9 57 Excellent Very Good Faint 86.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
D590417347Y 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 98.600.000 VND
4194
Xem
D590417347Y nhna Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.39 x 6.18 x 3.78 61,1 53 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 98.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
V090942623B 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair None GIA 101.500.000 VND
4320
Xem
V090942623B nubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 6.09 x 3.26 53,5 57 Good Fair None 101.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W590764964W 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 105.300.000 VND
4480
Xem
W590764964W nobb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 105.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
M382858583V 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 106.200.000 VND
4520
Xem
M382858583V nont Heart 1,13 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 6.57 x 3.72 56,6 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 106.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R790417350Z 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 110.400.000 VND
4699
Xem
R790417350Z ncmu Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.49 x 6.31 x 3.76 59,6 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 110.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O890417351O 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 112.600.000 VND
4790
Xem
O890417351O ncce Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.80 x 6.53 x 3.63 55,7 61 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 112.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N082907683M 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.400.000 VND
4909
Xem
N082907683M mbho Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 115.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O085518892Q 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 133.100.000 VND
5664
Xem
O085518892Q mteb Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 133.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N090764967B 1,19 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 134.200.000 VND
5712
Xem
N090764967B mtub Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy - 6.06 x 6.89 x 3.81 55,3 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 134.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B474858023L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 139.100.000 VND
5920
Xem
B474858023L mubb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 6.60 x 3.51 53,1 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 139.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
A679435043C 1,07 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 144.800.000 VND
6163
Xem
A679435043C motn Heart 1,07 Yellow VVS2 Fancy - 5.59 x 6.79 x 3.62 53,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 144.800.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG