Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.477 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
K1101290229B 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
K1101290229B nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
X3102154902D 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
X3102154902D emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
I8107617893K 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
I8107617893K tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
H097109858T 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
H097109858T uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
T076750345K 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.000.000
1666
Xem
T076750345K abea Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 1041 GIA close  Xóa
Heart
K780297937W 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
K780297937W aabb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
N6118195950H 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
N6118195950H aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
J291867765M 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
J291867765M aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
G786050383N 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 46.000.000
1915
Xem
G786050383N aacu Heart 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.98 x 5.37 x 3.27 60,8 60 Very Good Very Good None 1197 GIA close  Xóa
Heart
K7119909171N 1,26 Brown Yellow
Fancy Dark
VS1 - Excellent Good None GIA 50.900.000
2122
Xem
K7119909171N amnh Heart 1,26 Brown Yellow VS1 Fancy Dark - 6.43 x 7.17 x 3.84 53,6 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1326 GIA close  Xóa
Heart
K6111334835O 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
K6111334835O amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
Y073723284O 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
Y073723284O amtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
B5103154206S 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 59.900.000
2496
Xem
B5103154206S athb Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1560 GIA close  Xóa
Heart
A2118195955R 0,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 61.200.000
2549
Xem
A2118195955R atcm Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.99 x 5.50 x 2.84 51,6 61 Very Good Good None 1593 GIA close  Xóa
Heart
Q3119967509P 1,02 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 62.700.000
2611
Xem
Q3119967509P ahmn Heart 1,02 Brown Yellow VS1 Fancy Light - 5.41 x 6.35 x 3.75 59 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 1632 GIA close  Xóa
Heart
R2106763009A 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
R2106763009A aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
V2107742567J 0,79 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 71.300.000
2971
Xem
V2107742567J aotu Heart 0,79 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 6.00 x 3.39 56,6 56 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1857 GIA close  Xóa
Heart
V3114659525S 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
V3114659525S achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
A8114659529N 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
A8114659529N nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
E490348665U 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
E490348665U nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
D3117816827G 0,33 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Good Very Good None GIA 88.700.000
3696
Xem
D3117816827G nmab Heart 0,33 Yellow VVS2 Fancy Deep - 3.89 x 4.63 x 2.69 58,1 64 Good Very Good None 2310 GIA close  Xóa
Heart
P397282290O 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
P397282290O ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Heart
Z2113000896G 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 98.900.000
4122
Xem
Z2113000896G ntuh Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 6.02 x 3.69 61,3 61 Very Good Good Faint 2576 GIA close  Xóa
Heart
R382907683H 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
R382907683H nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
D0107210738S 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 107.500.000
4480
Xem
D0107210738S nobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.54 x 6.25 x 3.70 59,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 2800 GIA close  Xóa
Heart
Q1100503324G 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 109.700.000
4570
Xem
Q1100503324G noth Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.70 x 6.43 x 3.62 56,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2856 GIA close  Xóa
Heart
C782176765D 0,88 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000
4614
Xem
C782176765D nooe Heart 0,88 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.65 x 6.00 x 3.40 56,7 60 Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Heart
V7119840082L 1,01 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 112.500.000
4686
Xem
V7119840082L ncnc Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 6.40 x 3.65 57,1 56 Excellent Good Faint 2929 GIA close  Xóa
Heart
P3103154203H 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 112.900.000
4704
Xem
P3103154203H nceb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 2940 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG