Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.616 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
I088067809S 0,51 Green Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 38.600.000 VND
1643
Xem
I088067809S abnu Heart 0,51 Green Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 None Very Good Good None 38.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C885176365Q 0,51 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 57.500.000 VND
2448
Xem
C885176365Q atmb Heart 0,51 Pink VS1 Very Light - 5.03 x 5.36 x 3.24 60,4 62 Thin - Thick None Good Good None 57.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X673723284R 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 62.000.000 VND
2640
Xem
X673723284R ahtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 62.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W288050701X 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 67.400.000 VND
2870
Xem
W288050701X auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 67.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N584924883V 0,53 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Good None GIA 99.300.000 VND
4227
Xem
N584924883V nhen Heart 0,53 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.98 x 5.43 x 2.97 54,6 56 Excellent Good None 99.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R489284228H 1,27 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 109.800.000 VND
4674
Xem
R489284228H ncna Heart 1,27 Yellow VS1 Fancy Light - 6.19 x 7.22 x 3.72 51,5 59 Excellent Very Good None 109.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Q386571833K 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 112.800.000 VND
4800
Xem
Q386571833K mbbb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.31 x 5.83 x 3.94 67,5 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 112.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N082907683M 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.400.000 VND
4909
Xem
N082907683M mbho Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 115.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O085518892Q 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 133.100.000 VND
5664
Xem
O085518892Q mteb Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 133.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B474858023L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 142.900.000 VND
6080
Xem
B474858023L mobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 6.60 x 3.51 53,1 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 142.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
A679435043C 1,07 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 144.800.000 VND
6163
Xem
A679435043C motn Heart 1,07 Yellow VVS2 Fancy - 5.59 x 6.79 x 3.62 53,3 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 144.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y680089167V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 148.500.000 VND
6320
Xem
Y680089167V mctb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 148.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I242320060I 1,27 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 167.100.000 VND
7112
Xem
I242320060I eeet Heart 1,27 Yellow VS1 Fancy Light - 6.14 x 6.90 x 3.90 56,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 167.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J187107890V 0,53 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 179.400.000 VND
7632
Xem
J187107890V euub Heart 0,53 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.43 x 5.55 x 2.90 52,3 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 179.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B771624923W 1,33 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 180.000.000 VND
7661
Xem
B771624923W euoo Heart 1,33 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 7.22 x 3.75 52 62 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 180.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G886521337Y 1,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 195.600.000 VND
8323
Xem
G886521337Y tnbn Heart 1,53 Yellow VS1 Fancy - 6.45 x 7.63 x 4.16 54,5 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 195.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
P385430802S 1,63 Yellow
Light
VS1 - Good Good None GIA 216.400.000 VND
9210
Xem
P385430802S tuth Heart 1,63 Yellow VS1 Light - 6.66 x 7.21 x 4.38 60,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 216.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N385504359K 1,15 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 233.500.000 VND
9936
Xem
N385504359K hnab Heart 1,15 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.96 x 6.85 x 3.69 53,8 62 Excellent Very Good Faint 233.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F384264979E 1,24 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 242.400.000 VND
10317
Xem
F384264979E heeo Heart 1,24 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.03 x 7.04 x 3.86 54,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 242.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T454946756Q 0,23 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 259.400.000 VND
11040
Xem
T454946756Q hcbb Heart 0,23 Pink VS1 Fancy Deep - 3.96 x 4.15 x 2.04 51,5 67 Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 259.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Z489284227W 1,25 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 282.000.000 VND
12000
Xem
Z489284227W utbb Heart 1,25 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.16 x 6.95 x 3.92 56,4 59 Very Good Very Good Faint 282.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X680089416I 1,04 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 282.300.000 VND
12012
Xem
X680089416I obbo Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.59 x 6.13 x 3.92 63,9 56 Good Good None 282.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J785518899G 1,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 285.500.000 VND
12150
Xem
J785518899G oabb Heart 1,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.11 x 7.17 x 4.29 59,8 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 285.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R789284229M 1,43 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 287.300.000 VND
12226
Xem
R789284229M oata Heart 1,43 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.18 x 7.25 x 4.06 55,9 57 Excellent Very Good None 287.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F356963877P 0,26 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 320.800.000 VND
13650
Xem
F356963877P cabb Heart 0,26 Pink VS1 Fancy Deep - 3.89 x 3.99 x 2.33 58,4 66 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 320.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G552639668S 0,37 Brown Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 326.100.000 VND
13875
Xem
G552639668S cntb Heart 0,37 Brown Pink VS1 Fancy Deep - 4.18 x 4.39 x 2.72 61,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 326.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y674344871W 2,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 392.200.000 VND
16688
Xem
Y674344871W aaant Heart 2,50 Yellow VS1 Fancy Light - 7.23 x 9.09 x 5.01 55,1 56 Thick - Extr. Thick None Excellent Good 392.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I278916812D 2,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 410.900.000 VND
17487
Xem
I278916812D aahto Heart 2,01 Yellow VVS2 Fancy - 7.84 x 8.21 x 4.36 53 64 Medium - Extr. Thick Good Good None 410.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F773888554R 2,19 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 424.600.000 VND
18068
Xem
F773888554R anbet Heart 2,19 Yellow VVS2 Fancy - 7.95 x 8.46 x 4.33 51,2 66 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 424.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O564073842Y 0,56 Brown Pink
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 493.500.000 VND
21000
Xem
O564073842Y aebbb Heart 0,56 Brown Pink VS1 Fancy - 5.17 x 5.27 x 2.87 55,5 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 493.500.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG