Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
S2101290229L 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
S2101290229L nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
A1102154902D 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
A1102154902D emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
V3107617893V 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
V3107617893V tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
P597109858B 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
P597109858B uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
A176750345U 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.000.000
1666
Xem
A176750345U abea Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 1041 GIA close  Xóa
Heart
W780297937M 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
W780297937M aabb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
Z591867765F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
Z591867765F aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
Q7108436643Y 1,26 Brown Yellow
Fancy Dark
VS1 - Excellent Good None GIA 50.900.000
2122
Xem
Q7108436643Y amnh Heart 1,26 Brown Yellow VS1 Fancy Dark - 6.43 x 7.17 x 3.84 53,6 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1326 GIA close  Xóa
Heart
M4111334835V 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
M4111334835V amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
Z473723284T 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
Z473723284T amtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
C8103154206Z 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
C8103154206Z auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
B7106763009E 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
B7106763009E aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
U5111681322S 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 73.000.000
3040
Xem
U5111681322S acbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 6.00 x 6.57 x 3.39 51,6 62 Good Good None 1900 GIA close  Xóa
Heart
F292455189Q 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
F292455189Q achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
C3104230248F 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
C3104230248F nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
Q090348665W 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
Q090348665W nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
L1110812737D 1,10 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.700.000
3696
Xem
L1110812737D nmab Heart 1,10 Yellow VS1 Fancy Light - 6.00 x 6.96 x 3.53 50,7 63 Very Good Very Good Faint 2310 GIA close  Xóa
Heart
Q2113412290E 1,07 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 90.400.000
3766
Xem
Q2113412290E nmte Heart 1,07 Yellow VS1 Fancy Light - 5.64 x 6.42 x 3.79 59 55 Thick - Very Thick Excellent Good Faint 2354 GIA close  Xóa
Heart
U697282290K 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
U697282290K ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Heart
J3100784492U 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Fair Faint GIA 97.000.000
4040
Xem
J3100784492U ntnt Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.37 x 6.13 x 3.69 60,2 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Fair Faint 2525 GIA close  Xóa
Heart
P6110812738K 1,21 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 97.600.000
4066
Xem
P6110812738K ntea Heart 1,21 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.01 x 7.07 x 3.76 53,1 61 Excellent Good Faint 2541 GIA close  Xóa
Heart
H182907683D 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
H182907683D nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
X590764967I 1,19 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 105.100.000
4379
Xem
X590764967I numu Heart 1,19 Yellow VS1 Fancy - 6.06 x 6.89 x 3.81 55,3 60 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2737 GIA close  Xóa
Heart
P7107210738G 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 107.500.000
4480
Xem
P7107210738G nobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.54 x 6.25 x 3.70 59,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 2800 GIA close  Xóa
Heart
N8103154203A 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 107.500.000
4480
Xem
N8103154203A nobb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 2800 GIA close  Xóa
Heart
K5108990834X 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 109.400.000
4560
Xem
K5108990834X notb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 6.13 x 3.58 58,3 54 Very Good Good Faint 2850 GIA close  Xóa
Heart
L0100503324W 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 109.700.000
4570
Xem
L0100503324W noth Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.70 x 6.43 x 3.62 56,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2856 GIA close  Xóa
Heart
H6110375804P 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 112.500.000
4686
Xem
H6110375804P ncnc Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.75 x 6.33 x 3.38 53,4 58 Excellent Very Good Faint 2929 GIA close  Xóa
Heart
U385518892W 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 115.500.000
4814
Xem
U385518892W mbbc Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 3009 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG