Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
4.863 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Z272457051X 0,30 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
Z272457051X utb Heart 0,30 Pink VVS2 Faint - 4.19 x 4.61 x 2.68 58 57 Medium - Very Thick None Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J482202258K 0,76 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 34.300.000 VND
1459
Xem
J482202258K can Heart 0,76 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.44 x 6.07 x 3.13 51,5 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W573723284C 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 70.500.000 VND
3000
Xem
W573723284C aout Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 70.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H182858583F 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 106.200.000 VND
4520
Xem
H182858583F nont Heart 1,13 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 6.57 x 3.72 56,6 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 106.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O482907680S 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 115.100.000 VND
4896
Xem
O482907680S mbhb Heart 1,02 Yellow VS1 Fancy - 6.37 x 6.41 x 3.39 52,9 62 Medium - Extr. Thick None Good Good None 115.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
V182907683X 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
V182907683X manb Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N582931943V 1,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 117.700.000 VND
5010
Xem
N582931943V mama Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy - 5.51 x 6.50 x 3.65 56,2 61 Excellent Very Good Faint 117.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y680089167V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 148.500.000 VND
6320
Xem
Y680089167V mctb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 148.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I242320060I 1,27 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 167.100.000 VND
7112
Xem
I242320060I eeet Heart 1,27 Yellow VS1 Fancy Light - 6.14 x 6.90 x 3.90 56,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 167.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H471624923W 1,33 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 180.000.000 VND
7661
Xem
H471624923W euoo Heart 1,33 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 7.22 x 3.75 52 62 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 180.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Z480310165A 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Excellent Good None GIA 181.100.000 VND
7706
Xem
Z480310165A eoah Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.89 x 5.34 x 3.41 63,9 62 Excellent Good None 181.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
O677305467G 2,01 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 181.400.000 VND
7718
Xem
O677305467G eone Heart 2,01 Yellow VS1 Fancy - 7.17 x 8.11 x 4.52 55,7 58 Excellent Good Faint 181.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
P582908521Y 2,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 240.600.000 VND
10240
Xem
P582908521Y hebb Heart 2,00 Yellow VS1 Fancy Light - 7.15 x 7.83 x 4.52 57,7 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 240.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T682930172T 1,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 241.600.000 VND
10282
Xem
T682930172T henh Heart 1,53 Yellow VS1 Fancy - 6.45 x 7.63 x 4.16 54,5 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 241.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R754946756V 0,23 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 259.400.000 VND
11040
Xem
R754946756V hcbb Heart 0,23 Pink VS1 Fancy Deep - 3.96 x 4.15 x 2.04 51,5 67 Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 259.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C182233690K 1,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 272.600.000 VND
11600
Xem
C182233690K untb Heart 1,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.94 x 7.23 x 3.77 52,1 62 Very Good Very Good None 272.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X680089416I 1,04 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 282.300.000 VND
12012
Xem
X680089416I obbo Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.59 x 6.13 x 3.92 63,9 56 Good Good None 282.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W752414539Z 2,02 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good Faint GIA 315.500.000 VND
13425
Xem
W752414539Z octb Heart 2,02 Yellow VS1 Fancy - 7.90 x 8.18 x 4.26 52,1 60 None Good Very Good Faint 315.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W682907692O 2,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 317.200.000 VND
13500
Xem
W682907692O cbbb Heart 2,00 Yellow VS1 Fancy - 6.96 x 7.99 x 4.53 56,6 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 317.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I656963877C 0,26 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 320.800.000 VND
13650
Xem
I656963877C cabb Heart 0,26 Pink VS1 Fancy Deep - 3.89 x 3.99 x 2.33 58,4 66 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 320.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Z052639668T 0,37 Brown Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 326.100.000 VND
13875
Xem
Z052639668T cntb Heart 0,37 Brown Pink VS1 Fancy Deep - 4.18 x 4.39 x 2.72 61,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 326.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I471472699M 0,50 Yellow Orange
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Very Good None GIA 352.500.000 VND
15000
Xem
I471472699M abbbb Heart 0,50 Yellow Orange VS1 Fancy Vivid - 4.62 x 5.30 x 2.75 51,9 62 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 352.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y674344871W 2,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 409.800.000 VND
17438
Xem
Y674344871W aahnt Heart 2,50 Yellow VS1 Fancy Light - 7.23 x 9.09 x 5.01 55,1 56 Thick - Extr. Thick None Excellent Good 409.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I278916812D 2,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 421.600.000 VND
17940
Xem
I278916812D aachb Heart 2,01 Yellow VVS2 Fancy - 7.84 x 8.21 x 4.36 53 64 Medium - Extr. Thick Good Good None 421.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
U364073842P 0,56 Brown Pink
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 493.500.000 VND
21000
Xem
U364073842P aebbb Heart 0,56 Brown Pink VS1 Fancy - 5.17 x 5.27 x 2.87 55,5 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 493.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C480699533K 3,00 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 507.600.000 VND
21600
Xem
C480699533K aeebb Heart 3,00 Yellow VVS2 Fancy Light - 8.18 x 9.49 x 5.34 56,3 63 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 507.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
U453255296P 0,50 Pink
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good Faint GIA 1.135.000.000 VND
48300
Xem
U453255296P mtbbb Heart 0,50 Pink VS1 Fancy Deep - 4.95 x 5.00 x 2.85 57,6 65 Thin - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1.135.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B366767319K 2,49 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 1.935.400.000 VND
82357
Xem
B366767319K habbt Heart 2,49 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 7.60 x 8.31 x 5.25 63,2 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1.935.400.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG