Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.060 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
A4101290229B 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
A4101290229B nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
Q7102154902H 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
Q7102154902H emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
T6107617893S 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
T6107617893S tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
P597109858B 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
P597109858B uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
A176750345U 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.000.000
1666
Xem
A176750345U abea Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 1041 GIA close  Xóa
Heart
L091867765D 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
L091867765D aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
K497914679T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
K497914679T aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
Q4113928856D 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 45.600.000
1899
Xem
Q4113928856D aaou Heart 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.30 x 5.35 x 2.86 53,4 62 Very Good Good Faint 1187 GIA close  Xóa
Heart
G786050383N 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 46.000.000
1915
Xem
G786050383N aacu Heart 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.98 x 5.37 x 3.27 60,8 60 Very Good Very Good None 1197 GIA close  Xóa
Heart
U8111334835N 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
U8111334835N amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
G173723284X 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
G173723284X amtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
J3106564963L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
J3106564963L aebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 5.86 x 3.92 66,9 55 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Heart
M5115463606Y 0,80 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 66.900.000
2789
Xem
M5115463606Y auem Heart 0,80 Yellow VS1 Fancy - 4.76 x 5.62 x 3.60 64,2 60 Very Good Good Faint 1743 GIA close  Xóa
Heart
A2103154206L 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
A2103154206L auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
P6106763009G 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
P6106763009G aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
R1113928862W 0,71 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 70.900.000
2954
Xem
R1113928862W aoeh Heart 0,71 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.49 x 5.64 x 3.39 60 55 Good Good Faint 1846 GIA close  Xóa
Heart
V2107742567J 0,79 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 71.300.000
2971
Xem
V2107742567J aotu Heart 0,79 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 6.00 x 3.39 56,6 56 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1857 GIA close  Xóa
Heart
Z4113928866J 0,76 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 74.400.000
3101
Xem
Z4113928866J acmo Heart 0,76 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.04 x 6.21 x 3.18 51,3 57 Very Good Very Good Faint 1938 GIA close  Xóa
Heart
J7114659525U 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
J7114659525U achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
F4115802314Q 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 81.500.000
3394
Xem
F4115802314Q nana Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 6.81 x 3.58 52,5 51 Excellent Good Faint 2121 GIA close  Xóa
Heart
G497914676L 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
G497914676L nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
Q6114659529Y 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
Q6114659529Y nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
N590348665X 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
N590348665X nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
Q5116078399V 1,07 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 90.400.000
3766
Xem
Q5116078399V nmte Heart 1,07 Yellow VS1 Fancy Light - 5.64 x 6.42 x 3.79 59 55 Thick - Very Thick Excellent Good Faint 2354 GIA close  Xóa
Heart
X897282290M 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
X897282290M ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Heart
V7113000896T 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 98.900.000
4122
Xem
V7113000896T ntuh Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 6.02 x 3.69 61,3 61 Very Good Good Faint 2576 GIA close  Xóa
Heart
A8113928867L 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 99.800.000
4160
Xem
A8113928867L nhbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.35 x 6.53 x 3.67 56,2 60 Excellent Very Good Faint 2600 GIA close  Xóa
Heart
U482907683P 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
U482907683P nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
O8116084221Z 1,07 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Excellent None GIA 102.700.000
4280
Xem
O8116084221Z nhut Heart 1,07 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.50 x 6.59 x 3.72 56,5 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 2675 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG