Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.406 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Z272457051X 0,30 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
Z272457051X utb Heart 0,30 Pink VVS2 Faint - 4.19 x 4.61 x 2.68 58 57 Medium - Very Thick None Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N382202258S 0,76 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 34.300.000 VND
1459
Xem
N382202258S can Heart 0,76 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.44 x 6.07 x 3.13 51,5 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
K685074525A 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 37.900.000 VND
1613
Xem
K685074525A abbo Heart 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.30 x 5.31 x 3.09 58,3 60 Good Very Good None 37.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
E085074526O 0,57 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.600.000 VND
1642
Xem
E085074526O abnh Heart 0,57 Yellow VVS2 Fancy - 4.48 x 5.10 x 3.01 58,9 62 Good Good Faint 38.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
P083857485F 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
P083857485F aeno Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.42 x 6.33 x 3.73 58,8 57 Excellent Good Faint 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C885176365Q 0,51 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 57.500.000 VND
2448
Xem
C885176365Q atmb Heart 0,51 Pink VS1 Very Light - 5.03 x 5.36 x 3.24 60,4 62 Thin - Thick None Good Good None 57.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W573723284C 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 67.700.000 VND
2880
Xem
W573723284C aobb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 67.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X285518884A 1,05 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 82.900.000 VND
3528
Xem
X285518884A nnbt Heart 1,05 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.45 x 6.16 x 3.76 61 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 82.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
A886592646J 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 84.700.000 VND
3606
Xem
A886592646J nnte Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.04 x 6.31 x 3.33 66,1 63 None Excellent Very Good Faint 84.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
D286330120R 1,20 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 94.800.000 VND
4032
Xem
D286330120R ntnb Heart 1,20 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.73 x 6.80 x 3.61 53,1 62 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 94.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B584924883P 0,53 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Good None GIA 99.400.000 VND
4229
Xem
B584924883P nhem Heart 0,53 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.98 x 5.43 x 2.97 54,6 56 Excellent Good None 99.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
K484924902M 0,61 Pink
Faint
IF - Excellent Good None GIA 103.000.000 VND
4381
Xem
K484924902M numo Heart 0,61 Pink IF Faint - 5.19 x 6.01 x 3.36 55,9 60 Excellent Good None 103.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X882858583G 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 106.200.000 VND
4520
Xem
X882858583G nont Heart 1,13 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 6.57 x 3.72 56,6 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 106.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L482907683S 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.400.000 VND
4909
Xem
L482907683S mbho Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 None Good Good Faint 115.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F685518902K 1,52 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 122.900.000 VND
5229
Xem
F685518902K mnho Heart 1,52 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.27 x 7.51 x 4.18 55,6 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 122.900.000 VND GIA close  Xóa
Heart
U885518892L 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 133.100.000 VND
5664
Xem
U885518892L mteb Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 None Very Good Very Good Faint 133.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y680089167V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 148.500.000 VND
6320
Xem
Y680089167V mctb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 148.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I242320060I 1,27 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 167.100.000 VND
7112
Xem
I242320060I eeet Heart 1,27 Yellow VS1 Fancy Light - 6.14 x 6.90 x 3.90 56,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 167.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H471624923W 1,33 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 180.000.000 VND
7661
Xem
H471624923W euoo Heart 1,33 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 7.22 x 3.75 52 62 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 180.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
V577305467N 2,01 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 181.400.000 VND
7718
Xem
V577305467N eone Heart 2,01 Yellow VS1 Fancy - 7.17 x 8.11 x 4.52 55,7 58 Excellent Good Faint 181.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G886521337Y 1,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 195.600.000 VND
8323
Xem
G886521337Y tnbn Heart 1,53 Yellow VS1 Fancy - 6.45 x 7.63 x 4.16 54,5 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 195.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
K684357341J 1,01 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 207.000.000 VND
8808
Xem
K684357341J ttbt Heart 1,01 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.76 x 6.40 x 3.61 56,5 62 Very Good Very Good Faint 207.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
J085518886F 1,09 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 213.100.000 VND
9069
Xem
J085518886F thho Heart 1,09 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.53 x 6.69 x 3.70 55,3 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 213.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
V485090696R 1,12 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good Faint GIA 223.200.000 VND
9498
Xem
V485090696R tcmh Heart 1,12 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.98 x 6.58 x 6.65 55,5 60 Very Good Good Faint 223.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
A084264979M 1,24 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 242.400.000 VND
10317
Xem
A084264979M heeo Heart 1,24 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.03 x 7.04 x 3.86 54,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 242.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R754946756V 0,23 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 259.400.000 VND
11040
Xem
R754946756V hcbb Heart 0,23 Pink VS1 Fancy Deep - 3.96 x 4.15 x 2.04 51,5 67 Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 259.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N286261468V 0,72 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Very Good None GIA 270.700.000 VND
11520
Xem
N286261468V unbb Heart 0,72 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.82 x 6.00 x 3.27 54,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 270.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C182233690K 1,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 272.600.000 VND
11600
Xem
C182233690K untb Heart 1,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.94 x 7.23 x 3.77 52,1 62 Very Good Very Good None 272.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X680089416I 1,04 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 282.300.000 VND
12012
Xem
X680089416I obbo Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.59 x 6.13 x 3.92 63,9 56 Good Good None 282.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L585518899K 1,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 285.500.000 VND
12150
Xem
L585518899K oabb Heart 1,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.11 x 7.17 x 4.29 59,8 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 285.500.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG