Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.091 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
Z272457051X 0,30 Pink
Faint
VVS2 - Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
Z272457051X utb Heart 0,30 Pink VVS2 Faint - 4.19 x 4.61 x 2.68 58 57 Medium - Very Thick None Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
B582202258B 0,76 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 34.300.000 VND
1459
Xem
B582202258B can Heart 0,76 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.44 x 6.07 x 3.13 51,5 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I088067809S 0,51 Green Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 40.300.000 VND
1714
Xem
I088067809S abua Heart 0,51 Green Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 None Very Good Good None 40.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
C885176365Q 0,51 Pink
Very Light
VS1 - Good Good None GIA 57.500.000 VND
2448
Xem
C885176365Q atmb Heart 0,51 Pink VS1 Very Light - 5.03 x 5.36 x 3.24 60,4 62 Thin - Thick None Good Good None 57.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X088050701V 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 67.400.000 VND
2870
Xem
X088050701V auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 67.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
F173723284Y 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 67.700.000 VND
2880
Xem
F173723284Y aobb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 67.700.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W386330120T 1,20 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 103.800.000 VND
4416
Xem
W386330120T nuhb Heart 1,20 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.73 x 6.80 x 3.61 53,1 62 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 103.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Q582858583C 1,13 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 106.200.000 VND
4520
Xem
Q582858583C nont Heart 1,13 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 6.57 x 3.72 56,6 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 106.200.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y486571833I 1,00 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 112.800.000 VND
4800
Xem
Y486571833I mbbb Heart 1,00 Yellow VVS1 Fancy - 5.31 x 5.83 x 3.94 67,5 54 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 112.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L482907683S 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 115.400.000 VND
4909
Xem
L482907683S mbho Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 115.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
U885518892L 1,18 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 133.100.000 VND
5664
Xem
U885518892L mteb Heart 1,18 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 6.40 x 3.88 60,6 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 133.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y680089167V 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 148.500.000 VND
6320
Xem
Y680089167V mctb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 6.21 x 3.49 56,2 72 Good Good None 148.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I242320060I 1,27 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 167.100.000 VND
7112
Xem
I242320060I eeet Heart 1,27 Yellow VS1 Fancy Light - 6.14 x 6.90 x 3.90 56,5 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 167.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
T280310165J 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Excellent Good None GIA 179.000.000 VND
7616
Xem
T280310165J euhb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.89 x 5.34 x 3.41 63,9 62 Excellent Good None 179.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
H471624923W 1,33 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 180.000.000 VND
7661
Xem
H471624923W euoo Heart 1,33 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 7.22 x 3.75 52 62 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 180.000.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G886521337Y 1,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 195.600.000 VND
8323
Xem
G886521337Y tnbn Heart 1,53 Yellow VS1 Fancy - 6.45 x 7.63 x 4.16 54,5 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 195.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
N385504359K 1,15 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 233.500.000 VND
9936
Xem
N385504359K hnab Heart 1,15 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.96 x 6.85 x 3.69 53,8 62 Excellent Very Good Faint 233.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
A084264979M 1,24 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 242.400.000 VND
10317
Xem
A084264979M heeo Heart 1,24 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.03 x 7.04 x 3.86 54,8 59 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 242.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
G186261468K 0,72 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Very Good None GIA 243.600.000 VND
10368
Xem
G186261468K heob Heart 0,72 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.82 x 6.00 x 3.27 54,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 243.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
R754946756V 0,23 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 259.400.000 VND
11040
Xem
R754946756V hcbb Heart 0,23 Pink VS1 Fancy Deep - 3.96 x 4.15 x 2.04 51,5 67 Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 259.400.000 VND GIA close  Xóa
Heart
X680089416I 1,04 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 282.300.000 VND
12012
Xem
X680089416I obbo Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.59 x 6.13 x 3.92 63,9 56 Good Good None 282.300.000 VND GIA close  Xóa
Heart
L585518899K 1,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 285.500.000 VND
12150
Xem
L585518899K oabb Heart 1,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.11 x 7.17 x 4.29 59,8 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 285.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W752414539Z 2,02 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good Faint GIA 315.500.000 VND
13425
Xem
W752414539Z octb Heart 2,02 Yellow VS1 Fancy - 7.90 x 8.18 x 4.26 52,1 60 None Good Very Good Faint 315.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I656963877C 0,26 Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 320.800.000 VND
13650
Xem
I656963877C cabb Heart 0,26 Pink VS1 Fancy Deep - 3.89 x 3.99 x 2.33 58,4 66 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 320.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Z052639668T 0,37 Brown Pink
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 326.100.000 VND
13875
Xem
Z052639668T cntb Heart 0,37 Brown Pink VS1 Fancy Deep - 4.18 x 4.39 x 2.72 61,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 326.100.000 VND GIA close  Xóa
Heart
M871472699B 0,50 Yellow Orange
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Very Good None GIA 352.500.000 VND
15000
Xem
M871472699B abbbb Heart 0,50 Yellow Orange VS1 Fancy Vivid - 4.62 x 5.30 x 2.75 51,9 62 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 352.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
Y674344871W 2,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 409.800.000 VND
17438
Xem
Y674344871W aahnt Heart 2,50 Yellow VS1 Fancy Light - 7.23 x 9.09 x 5.01 55,1 56 Thick - Extr. Thick None Excellent Good 409.800.000 VND GIA close  Xóa
Heart
I278916812D 2,01 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 421.600.000 VND
17940
Xem
I278916812D aachb Heart 2,01 Yellow VVS2 Fancy - 7.84 x 8.21 x 4.36 53 64 Medium - Extr. Thick Good Good None 421.600.000 VND GIA close  Xóa
Heart
U364073842P 0,56 Brown Pink
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 493.500.000 VND
21000
Xem
U364073842P aebbb Heart 0,56 Brown Pink VS1 Fancy - 5.17 x 5.27 x 2.87 55,5 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 493.500.000 VND GIA close  Xóa
Heart
W887004754O 3,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 497.000.000 VND
21150
Xem
W887004754O aeabb Heart 3,00 Yellow VS1 Fancy Light - 7.68 x 9.09 x 5.54 61 53 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 497.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG