Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
K2101290229W 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
K2101290229W nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
Y8102154902M 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
Y8102154902M emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
T4107617893N 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
T4107617893N tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
L3109195327X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 24.000.000
1000
Xem
L3109195327X hnt Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy - 4.44 x 4.85 x 2.82 58 56 Very Good Good Faint 625 GIA close  Xóa
Heart
K297109858R 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
K297109858R uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
N398835909R 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
N398835909R cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
W676750345O 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.000.000
1666
Xem
W676750345O abea Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 1041 GIA close  Xóa
Heart
C497914679T 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
C497914679T aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
Z591867765F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
Z591867765F aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
B280297937H 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
B280297937H aabb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
R097914677Z 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
R097914677Z anbb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.53 x 4.90 x 2.82 57,6 62 Excellent Good None 1200 GIA close  Xóa
Heart
Q7108436643Y 1,26 Brown Yellow
Fancy Dark
VS1 - Excellent Good None GIA 50.900.000
2122
Xem
Q7108436643Y amnh Heart 1,26 Brown Yellow VS1 Fancy Dark - 6.43 x 7.17 x 3.84 53,6 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1326 GIA close  Xóa
Heart
Z473723284T 0,75 Green Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2160
Xem
Z473723284T amtb Heart 0,75 Green Yellow VS1 Light - 6.09 x 6.13 x 3.53 58 56 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1350 GIA close  Xóa
Heart
L3106564963R 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
L3106564963R aebb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.14 x 5.86 x 3.92 66,9 55 Very Good Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Heart
Q4110717042K 0,77 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 61.300.000
2555
Xem
Q4110717042K atcu Heart 0,77 Yellow VS1 Fancy - 5.18 x 5.62 x 3.37 60 59 Good Good None 1597 GIA close  Xóa
Heart
W8110717043T 0,80 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 66.900.000
2789
Xem
W8110717043T auem Heart 0,80 Yellow VS1 Fancy - 4.76 x 5.62 x 3.60 64,2 60 Very Good Good Faint 1743 GIA close  Xóa
Heart
V7107222823B 0,90 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 68.400.000
2851
Xem
V7107222823B auon Heart 0,90 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 6.09 x 3.54 58,2 67 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1782 GIA close  Xóa
Heart
C8103154206Z 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
C8103154206Z auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
B7106763009E 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
B7106763009E aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
Z2106777887K 0,71 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 70.900.000
2954
Xem
Z2106777887K aoeh Heart 0,71 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.49 x 5.64 x 3.39 60 55 Good Good Faint 1846 GIA close  Xóa
Heart
U5111681322S 1,00 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 73.000.000
3040
Xem
U5111681322S acbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy Light - 6.00 x 6.57 x 3.39 51,6 62 Good Good None 1900 GIA close  Xóa
Heart
L1106777890W 0,76 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 74.400.000
3101
Xem
L1106777890W acmo Heart 0,76 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.04 x 6.21 x 3.18 51,3 57 Very Good Very Good Faint 1938 GIA close  Xóa
Heart
P592455189J 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
P592455189J achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
T8111334836H 0,78 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good Faint GIA 77.900.000
3245
Xem
T8111334836H nbno Heart 0,78 Yellow IF Fancy - 5.58 x 5.86 x 3.32 56,6 59 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 2028 GIA close  Xóa
Heart
O6104509523V 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 81.500.000
3394
Xem
O6104509523V nana Heart 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 6.81 x 3.58 52,5 51 Excellent Good Faint 2121 GIA close  Xóa
Heart
J797914676E 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
J797914676E nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
I7104230248Z 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
I7104230248Z nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
Q090348665W 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
Q090348665W nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
G3110504521X 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 88.300.000
3680
Xem
G3110504521X nmbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.79 x 6.27 x 3.59 57,4 57 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 2300 GIA close  Xóa
Heart
P6111968164S 0,33 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Good Very Good None GIA 88.700.000
3696
Xem
P6111968164S nmab Heart 0,33 Yellow VVS2 Fancy Deep - 3.89 x 4.63 x 2.69 58,1 64 Good Very Good None 2310 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG