Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.522 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Heart
W3101290229V 0,30 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Good Good None GIA 8.600.000
360
Xem
W3101290229V nnt Heart 0,30 Yellow VS1 Fancy Deep - 3.80 x 4.05 x 2.83 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 225 GIA close  Xóa
Heart
H5102154902N 0,29 Orange Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 16.700.000
696
Xem
H5102154902N emt Heart 0,29 Orange Yellow VS1 Fancy Intense - 3.67 x 4.01 x 2.75 68,6 64 None Good Good None 435 GIA close  Xóa
Heart
V5107617893T 0,26 Pink Brown
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.000.000
957
Xem
V5107617893T tco Heart 0,26 Pink Brown VS1 Fancy - 3.88 x 3.90 x 2.57 65,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 598 GIA close  Xóa
Heart
P597109858B 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 27.400.000
1141
Xem
P597109858B uam Heart 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 5.00 x 5.55 x 3.04 54,8 59 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 713 GIA close  Xóa
Heart
H898835909L 0,40 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
H898835909L cnb Heart 0,40 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.34 x 5.14 x 2.71 52,8 55 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 920 GIA close  Xóa
Heart
M276750345S 0,43 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.000.000
1666
Xem
M276750345S abea Heart 0,43 Yellow VS1 Fancy Deep - 4.14 x 4.52 x 2.97 65,6 60 Very Good Good Faint 1041 GIA close  Xóa
Heart
W3118195950O 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
W3118195950O aabb Heart 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.23 x 5.13 x 3.03 59 55 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Heart
D891867765J 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
D891867765J aabb Heart 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.54 x 4.96 x 2.89 58,3 57 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
P080297937H 1,00 Yellow
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 42.200.000
1760
Xem
P080297937H aabb Heart 1,00 Yellow VVS2 - 5.66 x 6.18 x 3.77 61 59 Excellent Very Good None 1100 GIA close  Xóa
Heart
G786050383N 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 46.000.000
1915
Xem
G786050383N aacu Heart 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.98 x 5.37 x 3.27 60,8 60 Very Good Very Good None 1197 GIA close  Xóa
Heart
P7111334835J 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 51.800.000
2158
Xem
P7111334835J amec Heart 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 5.44 x 5.70 x 3.10 54,4 62 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 1349 GIA close  Xóa
Heart
T7118195955O 0,54 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 61.200.000
2549
Xem
T7118195955O atcm Heart 0,54 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.99 x 5.50 x 2.84 51,6 61 Very Good Good None 1593 GIA close  Xóa
Heart
Y0103154206D 0,78 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 68.900.000
2870
Xem
Y0103154206D auce Heart 0,78 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 5.77 x 3.53 61,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1794 GIA close  Xóa
Heart
L5106763009R 0,90 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 69.100.000
2880
Xem
L5106763009R aobb Heart 0,90 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.56 x 6.53 x 3.49 53,5 60 Medium - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1800 GIA close  Xóa
Heart
V2107742567J 0,79 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 71.300.000
2971
Xem
V2107742567J aotu Heart 0,79 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.35 x 6.00 x 3.39 56,6 56 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1857 GIA close  Xóa
Heart
J7114659525U 0,70 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 75.300.000
3136
Xem
J7114659525U achb Heart 0,70 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.13 x 6.01 x 3.19 53 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1960 GIA close  Xóa
Heart
D5118195949Q 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 86.400.000
3600
Xem
D5118195949Q nntb Heart 0,50 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.45 x 4.89 x 2.82 57,6 57 Excellent Good None 2250 GIA close  Xóa
Heart
Q6114659529Y 0,81 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 87.100.000
3629
Xem
Q6114659529Y nnho Heart 0,81 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.17 x 6.10 x 3.57 58,4 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 2268 GIA close  Xóa
Heart
M590348665D 0,51 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 88.100.000
3672
Xem
M590348665D nnct Heart 0,51 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 4.35 x 5.23 x 2.94 56,2 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good Faint 2295 GIA close  Xóa
Heart
D3117816827G 0,33 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Good Very Good None GIA 88.700.000
3696
Xem
D3117816827G nmab Heart 0,33 Yellow VVS2 Fancy Deep - 3.89 x 4.63 x 2.69 58,1 64 Good Very Good None 2310 GIA close  Xóa
Heart
N897282290B 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 96.000.000
4000
Xem
N897282290B ntbb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.58 x 6.30 x 3.55 56,4 60 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 2500 GIA close  Xóa
Heart
V8113000896U 1,01 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 98.900.000
4122
Xem
V8113000896U ntuh Heart 1,01 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 6.02 x 3.69 61,3 61 Very Good Good Faint 2576 GIA close  Xóa
Heart
C182907683N 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 101.800.000
4243
Xem
C182907683N nhtn Heart 1,04 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 6.04 x 3.74 62 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 2652 GIA close  Xóa
Heart
R7116854174E 1,07 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 102.700.000
4280
Xem
R7116854174E nhut Heart 1,07 Yellow VS1 Fancy Light - 5.64 x 6.42 x 3.79 59 55 Thick - Very Thick Excellent Good Faint 2675 GIA close  Xóa
Heart
Z4107210738D 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 107.500.000
4480
Xem
Z4107210738D nobb Heart 1,00 Yellow VS1 Fancy - 5.54 x 6.25 x 3.70 59,1 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 2800 GIA close  Xóa
Heart
Z5100503324M 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 109.700.000
4570
Xem
Z5100503324M noth Heart 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 5.70 x 6.43 x 3.62 56,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2856 GIA close  Xóa
Heart
C782176765D 0,88 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 110.700.000
4614
Xem
C782176765D nooe Heart 0,88 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.65 x 6.00 x 3.40 56,7 60 Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 2884 GIA close  Xóa
Heart
O7103154203K 0,70 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 112.900.000
4704
Xem
O7103154203K nceb Heart 0,70 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.35 x 5.78 x 2.94 50,8 65 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 2940 GIA close  Xóa
Heart
N5114658757I 1,23 Yellow Brown
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 118.100.000
4920
Xem
N5114658757I mbut Heart 1,23 Yellow Brown VS1 Fancy - 6.11 x 7.47 x 4.34 58,1 61 Very Good Good None 3075 GIA close  Xóa
Heart
I0110690109Z 0,85 Yellow
Fancy
IF - Good Good Faint GIA 118.500.000
4938
Xem
I0110690109Z mboh Heart 0,85 Yellow IF Fancy - 5.66 x 6.24 x 3.41 54,7 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Good Faint 3086 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG