Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.412 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
A398585686G 0,31 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 14.300.000
595
Xem
A398585686G mun Pear 0,31 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.46 x 2.34 67,8 56 Extr. Thick - Thick None Very Good Very Good None 372 GIA close  Xóa
Pear
D585553665W 0,53 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 16.300.000
678
Xem
D585553665W ene Pear 0,53 Brown Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 4.11 x 2.87 69,8 58 Very Good Good Faint 424 GIA close  Xóa
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
J599196915E 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
J599196915E onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
G099234584Z 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 33.300.000
1387
Xem
G099234584Z ohu Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 6.17 x 3.96 x 2.77 70 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 867 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
T292868206E 0,90 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
T292868206E ccb Pear 0,90 Yellow VVS2 - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Pear
Q098290238P 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
Q098290238P abbu Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.50 x 4.15 x 2.62 63 62 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
F397606424B 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 43.300.000
1806
Xem
F397606424B aanc Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 7.30 x 4.00 x 2.86 71,6 57 Medium - Extr. Thick None Good Good Faint 1129 GIA close  Xóa
Pear
M699196905X 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 43.600.000
1816
Xem
M699196905X aamt Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1135 GIA close  Xóa
Pear
H396926290M 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
H396926290M aatb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.58 x 4.01 x 2.62 65,3 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
T890764920X 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
T890764920X aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
E096926279C 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
E096926279C anbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Pear
Q491803880I 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
Q491803880I anbb Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 7.38 x 4.81 x 2.76 57,4 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Pear
S698585695P 0,72 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
S698585695P anne Pear 0,72 Yellow VS1 Fancy - 6.53 x 4.73 x 3.14 66,4 58 Extr. Thick - Very Thick None Excellent Good None 1224 GIA close  Xóa
Pear
H398224334K 0,31 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2078
Xem
H398224334K ancc Pear 0,31 Pink VVS1 Faint - 5.63 x 3.69 x 2.28 61,8 54 Very Good Good None 1299 GIA close  Xóa
Pear
B789384747F 0,52 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 49.900.000
2080
Xem
B789384747F ambb Pear 0,52 Yellow IF Fancy - 6.26 x 4.12 x 2.74 66,4 55 Very Good Good Faint 1300 GIA close  Xóa
Pear
X293052931E 0,27 Pink
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 51.800.000
2160
Xem
X293052931E amtb Pear 0,27 Pink VS1 Fancy - 4.70 x 3.76 x 2.29 60,9 59 Good Good Faint 1350 GIA close  Xóa
Pear
K796825213R 0,76 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 52.500.000
2189
Xem
K796825213R amho Pear 0,76 Yellow VS1 Fancy - 7.59 x 4.82 x 2.98 61,8 57 Medium - Very Thick None Good Very Good None 1368 GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 53.800.000
2240
Xem
E592930389N aebb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 1400 GIA close  Xóa
Pear
Y394551301V 0,32 Pink Brown
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 54.200.000
2259
Xem
Y394551301V aean Pear 0,32 Pink Brown VVS1 Fancy - 5.94 x 3.65 x 2.15 59,1 58 Very Good Very Good None 1412 GIA close  Xóa
Pear
L576630133J 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 57.300.000
2386
Xem
L576630133J aeca Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1491 GIA close  Xóa
Pear
Y391990774J 1,01 Brown Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 58.200.000
2424
Xem
Y391990774J atat Pear 1,01 Brown Yellow VVS2 Fancy Light - 8.11 x 5.35 x 3.29 61,5 59 Excellent Very Good Faint 1515 GIA close  Xóa
Pear
L296303075Q 0,73 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Excellent Faint GIA 58.900.000
2453
Xem
L296303075Q atmm Pear 0,73 Yellow VVS1 Fancy Light - 7.61 x 4.84 x 2.91 60,1 61 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Excellent Faint 1533 GIA close  Xóa
Pear
U074963850N 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 60.100.000
2506
Xem
U074963850N athh Pear 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 6.81 x 4.08 x 2.79 68,3 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1566 GIA close  Xóa
Pear
D295511350V 1,21 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.400.000
2517
Xem
D295511350V atum Pear 1,21 Yellow VS1 Fancy Light - 8.86 x 5.43 x 3.50 64,4 60 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1573 GIA close  Xóa
Pear
E772438752K 1,11 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 63.900.000
2664
Xem
E772438752K ahht Pear 1,11 Yellow VS1 Fancy Light - 7.63 x 5.24 x 3.65 69,7 55 Very Good Good None 1665 GIA close  Xóa
Pear
M899196921K 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 64.600.000
2693
Xem
M899196921K ahom Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.90 x 4.00 x 2.89 72,2 58 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1683 GIA close  Xóa
Pear
Y292930390Y 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 73.000.000
3040
Xem
Y292930390Y acbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1900 GIA close  Xóa
Pear
T799196940I 0,65 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 74.200.000
3090
Xem
T799196940I acma Pear 0,65 Yellow VS1 Fancy - 6.53 x 4.53 x 3.01 66,4 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1931 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG