Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.566 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
Q8109225717H 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
Q8109225717H teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
H8109195377E 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 26.900.000
1120
Xem
H8109195377E ubb Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.73 x 4.07 x 3.04 74,6 59 Very Good Very Good Faint 700 GIA close  Xóa
Pear
H683977885V 0,22 Orange Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1232
Xem
H683977885V uub Pear 0,22 Orange Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.48 x 3.07 x 2.20 71,7 58 Very Good Good None 770 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
U3114659248P 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
U3114659248P oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
G0102715805W 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.400.000
1310
Xem
G0102715805W oac Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 819 GIA close  Xóa
Pear
S4117781196T 0,55 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
S4117781196T ont Pear 0,55 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.10 x 3.97 x 3.01 76 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 825 GIA close  Xóa
Pear
N599196915E 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
N599196915E onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
E8107741214R 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1426
Xem
E8107741214R oca Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 891 GIA close  Xóa
Pear
V1113133883C 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 34.200.000
1427
Xem
V1113133883C ocn Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 None Very Good Very Good Faint 892 GIA close  Xóa
Pear
C8109195281Z 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.400.000
1434
Xem
C8109195281Z och Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 896 GIA close  Xóa
Pear
K495053954V 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
K495053954V cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
Q5113472427L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q5113472427L cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
Z899626688T 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
Z899626688T cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
J8113653687X 0,21 Pink
Faint
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
J8113653687X cet Pear 0,21 Pink VVS1 Faint - 4.97 x 3.48 x 1.84 52,8 59 Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
G2114659240C 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
G2114659240C chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
L7114435743T 0,32 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
L7114435743T chb Pear 0,32 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.40 x 3.49 x 2.35 67,4 57 Very Good Very Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
P6107741217B 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
P6107741217B cuh Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 976 GIA close  Xóa
Pear
W3107997844T 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
W3107997844T ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
I3112821472A 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
I3112821472A abbu Pear 0,53 Yellow IF Fancy Light - 6.87 x 4.32 x 2.65 61,4 59 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
A1107236871R 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
A1107236871R abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
D5108723245N 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 41.300.000
1720
Xem
D5108723245N abut Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.04 x 4.19 x 2.66 63,5 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1075 GIA close  Xóa
Pear
K595876927T 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 42.000.000
1750
Xem
K595876927T abce Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.36 x 2.35 53,9 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1094 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
E0107741220P 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 42.400.000
1766
Xem
E0107741220P aabe Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1104 GIA close  Xóa
Pear
I095800489G 0,26 Pink
Very Light
VVS1 - Good Good None GIA 42.900.000
1789
Xem
I095800489G aaao Pear 0,26 Pink VVS1 Very Light - 6.20 x 2.99 x 2.01 67,2 53 Good Good None 1118 GIA close  Xóa
Pear
S5103154118G 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
S5103154118G aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
A7106316001W 0,40 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Good Faint GIA 44.400.000
1850
Xem
A7106316001W aath Pear 0,40 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 5.37 x 4.05 x 2.47 61 61 Good Good Faint 1156 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG