Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.091 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
O577806553X 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.000.000 VND
1406
Xem
O577806553X ouc Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 33.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B872121153X 0,64 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 33.700.000 VND
1434
Xem
B872121153X och Pear 0,64 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.70 x 4.68 x 2.89 61,6 55 Very Good Very Good None 33.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R386163816U 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.000.000 VND
1488
Xem
R386163816U cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 35.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F782744534B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 38.400.000 VND
1632
Xem
F782744534B abnb Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.20 x 4.21 x 2.71 64,5 51 Very Good Very Good None 38.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
P383922390V 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 42.000.000 VND
1787
Xem
P383922390V aaau Pear 0,77 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.71 x 4.95 x 3.10 62,7 54 Very Good Very Good None 42.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
L882744535D 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 42.100.000 VND
1792
Xem
L882744535D aanb Pear 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.68 x 4.17 x 2.77 66,3 55 Very Good Good None 42.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W780858388S 0,66 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 46.400.000 VND
1974
Xem
W780858388S anme Pear 0,66 Yellow VS1 Fancy Light - 6.63 x 4.52 x 3.08 68,1 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 46.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K776130214H 0,90 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
K776130214H anhb Pear 0,90 Yellow VVS2 Fancy - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 None Very Good Good None 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F476687058O 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
F476687058O anuu Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
C574160424I 0,34 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.200.000 VND
2094
Xem
C574160424I ambc Pear 0,34 Yellow VS1 Fancy Vivid - 5.81 x 3.94 x 2.29 58,1 65 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 49.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X582187948P 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 50.800.000 VND
2160
Xem
X582187948P amtb Pear 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.98 x 4.18 x 2.60 62,3 56 Thick - Very Thick Very Good Good None 50.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X370602051T 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 51.400.000 VND
2186
Xem
X370602051T amhh Pear 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.33 x 2.56 59,2 62 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 51.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B888050678Q 0,82 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 54.000.000 VND
2296
Xem
B888050678Q aemt Pear 0,82 Yellow VS1 Fancy - 6.44 x 4.87 x 3.46 71 54 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 54.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Z180270754Y 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 55.800.000 VND
2374
Xem
Z180270754Y aeoe Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.62 x 4.53 x 2.48 54,7 63 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 55.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F474853396T 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
F474853396T atbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 None Very Good Good None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K476687059J 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.000.000 VND
2424
Xem
K476687059J atat Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 7.12 x 4.57 x 2.39 52,2 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Very Good Good Faint 57.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
J880858387H 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
J880858387H ateb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.50 x 4.22 x 2.61 61,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X579108181Z 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 74.000.000 VND
3147
Xem
X579108181Z achu Pear 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.33 x 4.38 x 2.85 65 55 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 74.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E375512457Q 1,01 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 74.100.000 VND
3152
Xem
E375512457Q acub Pear 1,01 Yellow Green VVS2 Light - 7.17 x 5.55 x 3.84 69,1 64 Medium - Medium None Very Good Very Good None 74.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Z483067181A 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 87.900.000 VND
3741
Xem
Z483067181A nmmo Pear 0,55 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.27 x 4.37 x 2.80 64,1 59 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 87.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N368773253O 0,96 Yellow
Very Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 90.200.000 VND
3840
Xem
N368773253O nebb Pear 0,96 Yellow VS1 Very Light - 8.20 x 5.50 x 2.94 60 53,4 None Excellent Good Faint 90.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W186575333C 1,51 Grey Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 91.400.000 VND
3890
Xem
W186575333C nema Pear 1,51 Grey Yellow VS1 Fancy - 8.80 x 6.05 x 3.88 64,1 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 91.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
V582189857D 0,25 Pink
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 94.000.000 VND
4000
Xem
V582189857D ntbb Pear 0,25 Pink VS1 Fancy Light - 5.13 x 3.50 x 2.06 58,8 54 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 94.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W787107873Y 0,42 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 94.800.000 VND
4032
Xem
W787107873Y ntnb Pear 0,42 Yellow VS1 Fancy Vivid - 5.57 x 3.93 x 2.61 66,4 52 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 94.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
A780235773G 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 95.800.000 VND
4077
Xem
A780235773G nteo Pear 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 7.62 x 5.08 x 3.28 64,5 57 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 95.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
I071794176G 0,74 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 111.300.000 VND
4736
Xem
I071794176G nchb Pear 0,74 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.64 x 5.10 x 3.21 62,9 59 Medium - Thick None Good Good Faint 111.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y486571819P 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 112.800.000 VND
4800
Xem
Y486571819P mbbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 6.66 x 5.04 x 3.58 71,1 54 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 112.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q786742253X 1,57 Brown Yellow
VS1 - Very Good Very Good None GIA 112.800.000 VND
4800
Xem
Q786742253X mbbb Pear 1,57 Brown Yellow VS1 - 9.85 x 6.54 x 3.79 57,9 59 Medium - Extr. Thick None Very Good Very Good None 112.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y282233661G 0,52 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
Y282233661G manb Pear 0,52 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.90 x 4.31 x 2.69 62,4 57 Very Good Very Good None 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W261446968Z 0,50 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Excellent Good None GIA 122.200.000 VND
5200
Xem
W261446968Z mntb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Vivid - 6.04 x 4.23 x 2.68 63,4 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 122.200.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG