Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
Y2104278359E 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
Y2104278359E oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
R099196915Z 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R099196915Z onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
Q691990774A 1,01 Brown Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.900.000
1454
Xem
Q691990774A cbc Pear 1,01 Brown Yellow VVS2 Fancy Light - 8.11 x 5.35 x 3.29 61,5 59 Excellent Very Good Faint 909 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
E3102715805A 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Faint GIA 36.000.000
1498
Xem
E3102715805A cmh Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Very Good Faint 936 GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
E592930389N chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
Q0104615113O 0,90 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
Q0104615113O ccb Pear 0,90 Yellow VVS2 - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Pear
O3107997844K 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
O3107997844K ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
U4101887872P 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1592
Xem
U4101887872P cct Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.99 x 4.17 x 2.74 65,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 995 GIA close  Xóa
Pear
C6104152497P 0,54 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1598
Xem
C6104152497P ccc Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.16 x 2.77 66,7 58 Very Good Very Good Faint 999 GIA close  Xóa
Pear
H8103834240B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 39.200.000
1632
Xem
H8103834240B abnb Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.51 x 4.03 x 2.60 64,5 54 Good Good Faint 1020 GIA close  Xóa
Pear
J8104666922B 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 39.200.000
1632
Xem
J8104666922B abnb Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 1020 GIA close  Xóa
Pear
J1107236871D 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
J1107236871D abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
M5104152496W 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 40.700.000
1696
Xem
M5104152496W abhb Pear 0,53 Yellow VS1 Fancy - 6.10 x 4.05 x 2.72 67,2 56 Very Good Very Good Faint 1060 GIA close  Xóa
Pear
Y699626688S 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good None GIA 40.800.000
1699
Xem
Y699626688S abhn Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good None 1062 GIA close  Xóa
Pear
V4102417125F 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 42.000.000
1749
Xem
V4102417125F abcm Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.41 x 3.55 x 2.79 78,5 53 Very Good Good None 1093 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
L2104600207Q 0,54 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 42.500.000
1771
Xem
L2104600207Q aabu Pear 0,54 Yellow VVS1 Fancy - 6.67 x 4.33 x 2.68 61,8 63 Thin - Very Thick Good Good Faint 1107 GIA close  Xóa
Pear
V3108052824P 0,74 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 44.000.000
1835
Xem
V3108052824P aaeu Pear 0,74 Yellow VS1 Fancy - 6.94 x 4.78 x 2.90 60,7 69 Medium - Extr. Thick None Good Very Good None 1147 GIA close  Xóa
Pear
V5104615167Z 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
V5104615167Z aatb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.58 x 4.01 x 2.62 65,3 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
P6103154118P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
P6103154118P aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
S5106316001V 0,40 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Good Faint GIA 44.400.000
1850
Xem
S5106316001V aath Pear 0,40 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 5.37 x 4.05 x 2.47 61 61 Good Good Faint 1156 GIA close  Xóa
Pear
H8101286217K 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
H8101286217K aaub Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1170 GIA close  Xóa
Pear
C2101286309Q 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 45.000.000
1877
Xem
C2101286309Q aaum Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1173 GIA close  Xóa
Pear
N399196905L 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 46.700.000
1946
Xem
N399196905L anah Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1216 GIA close  Xóa
Pear
H6101314027H 0,62 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 47.600.000
1984
Xem
H6101314027H aneb Pear 0,62 Yellow VVS2 Fancy - 7.20 x 4.25 x 2.84 66,7 55 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1240 GIA close  Xóa
Pear
Y4104190122D 0,61 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 49.200.000
2050
Xem
Y4104190122D anoa Pear 0,61 Yellow VVS1 Fancy - 6.46 x 4.45 x 2.87 64,5 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 1281 GIA close  Xóa
Pear
E1104190125X 0,68 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 49.600.000
2067
Xem
E1104190125X ancn Pear 0,68 Yellow VS1 Fancy - 6.60 x 4.57 x 3.09 67,7 55 Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 1292 GIA close  Xóa
Pear
B8102601896L 0,54 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
B8102601896L anch Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.14 x 3.92 x 2.71 69,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG