Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
D3100276172N 0,53 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 16.300.000
678
Xem
D3100276172N ene Pear 0,53 Brown Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 4.11 x 2.87 69,8 58 Very Good Good Faint 424 GIA close  Xóa
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
Z7100757587A 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
Z7100757587A utb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.88 x 4.09 x 2.91 71,1 51 Thick - Very Thick None Excellent Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
L7100757588B 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
L7100757588B utb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.99 x 4.25 x 2.30 54,2 60 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
F397606424B 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 29.300.000
1221
Xem
F397606424B uhm Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 7.30 x 4.00 x 2.86 71,6 57 Medium - Extr. Thick None Good Good Faint 763 GIA close  Xóa
Pear
J599196915E 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
J599196915E onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
G099234584Z 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 33.300.000
1387
Xem
G099234584Z ohu Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 6.17 x 3.96 x 2.77 70 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 867 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
Q6100757568V 0,38 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
Q6100757568V ctb Pear 0,38 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.19 x 3.96 x 2.31 58,3 56 Medium - Very Thick None Very Good Good None 950 GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
E592930389N chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
G3100757573I 0,39 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
G3100757573I cut Pear 0,39 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.93 x 3.80 x 2.37 62,4 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Pear
S392868206R 0,90 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
S392868206R ccb Pear 0,90 Yellow VVS2 - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Pear
N5100191981F 0,40 Yellow Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
N5100191981F abbb Pear 0,40 Yellow Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.96 x 3.90 x 2.43 62,2 56 Excellent Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Pear
Q098290238P 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
Q098290238P abbu Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.50 x 4.15 x 2.62 63 62 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
I2100575630H 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
I2100575630H abtb Pear 0,70 Yellow VS1 Fancy - 6.44 x 4.54 x 3.13 69 56 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
D299626688V 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 40.800.000
1699
Xem
D299626688V abhn Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 1062 GIA close  Xóa
Pear
M699196905X 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 43.600.000
1816
Xem
M699196905X aamt Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1135 GIA close  Xóa
Pear
M796926290R 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
M796926290R aatb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.58 x 4.01 x 2.62 65,3 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
Q1101286217G 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
Q1101286217G aaub Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1170 GIA close  Xóa
Pear
J0101286309P 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 45.000.000
1877
Xem
J0101286309P aaum Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1173 GIA close  Xóa
Pear
J1100872872B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 45.900.000
1912
Xem
J1100872872B aact Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.37 x 4.18 x 2.72 65,2 57 Excellent Very Good None 1195 GIA close  Xóa
Pear
Q491803880I 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
Q491803880I anbb Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 7.38 x 4.81 x 2.76 57,4 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Pear
B1100310123U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
B1100310123U antb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.16 x 4.04 x 2.49 61,6 61 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1250 GIA close  Xóa
Pear
B789384747F 0,52 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 49.900.000
2080
Xem
B789384747F ambb Pear 0,52 Yellow IF Fancy - 6.26 x 4.12 x 2.74 66,4 55 Very Good Good Faint 1300 GIA close  Xóa
Pear
Y292930390Y 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
Y292930390Y ambb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1300 GIA close  Xóa
Pear
J498224334M 0,31 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 50.400.000
2102
Xem
J498224334M amae Pear 0,31 Pink VVS1 Faint - 5.63 x 3.69 x 2.28 61,8 54 Very Good Good None 1314 GIA close  Xóa
Pear
U393052931X 0,27 Pink
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 51.800.000
2160
Xem
U393052931X amtb Pear 0,27 Pink VS1 Fancy - 4.70 x 3.76 x 2.29 60,9 59 Good Good Faint 1350 GIA close  Xóa
Pear
N496389706F 0,66 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 54.500.000
2270
Xem
N496389706F aeac Pear 0,66 Yellow VVS1 Fancy - 6.62 x 4.62 x 2.98 64,5 55 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1419 GIA close  Xóa
Pear
E594551301Y 0,32 Pink Brown
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 54.800.000
2285
Xem
E594551301Y aeno Pear 0,32 Pink Brown VVS1 Fancy - 5.94 x 3.65 x 2.15 59,1 58 Very Good Very Good None 1428 GIA close  Xóa
Pear
L576630133J 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 57.300.000
2386
Xem
L576630133J aeca Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1491 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 6     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG