Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
G391095638E 0,31 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 14.000.000 VND
595
Xem
G391095638E mun Pear 0,31 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.46 x 2.34 67,8 56 Extr. Thick - Thick None Very Good Very Good None 14.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F691095639A 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent None GIA 27.100.000 VND
1152
Xem
F691095639A unb Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 7.38 x 4.81 x 2.76 57,4 64 Extr. Thick - Thick None Excellent Excellent None 27.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X577806553X 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.000.000 VND
1406
Xem
X577806553X ouc Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 33.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.000.000 VND
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 35.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Z291261970I 0,28 Pink
Fancy
VVS2 - Good Very Good Faint GIA 40.300.000 VND
1714
Xem
Z291261970I abua Pear 0,28 Pink VVS2 Fancy - 4.44 x 3.57 x 2.42 67,8 58 None Good Very Good Faint 40.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
A190960814W 0,41 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 42.500.000 VND
1808
Xem
A190960814W aamb Pear 0,41 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.09 x 3.97 x 2.43 61,3 58 Excellent Good None 42.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K490760513L 0,34 Pink
Very Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 44.700.000 VND
1904
Xem
K490760513L aacb Pear 0,34 Pink VVS1 Very Light - 5.98 x 3.91 x 2.49 59 63,6 Very Good Good None 44.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
M390708964R 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
M390708964R anbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N580858388H 0,66 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 46.400.000 VND
1974
Xem
N580858388H anme Pear 0,66 Yellow VS1 Fancy Light - 6.63 x 4.52 x 3.08 68,1 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 46.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T890764920X 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 47.000.000 VND
2000
Xem
T890764920X antb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
M076130214Q 0,90 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
M076130214Q anhb Pear 0,90 Yellow VVS2 Fancy - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 None Very Good Good None 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N076687058L 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
N076687058L anuu Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E682187948Z 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 50.800.000 VND
2160
Xem
E682187948Z amtb Pear 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.98 x 4.18 x 2.60 62,3 56 Thick - Very Thick Very Good Good None 50.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
O070602051O 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 51.400.000 VND
2186
Xem
O070602051O amhh Pear 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.33 x 2.56 59,2 62 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 51.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W791282852A 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
W791282852A aebb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
D776687059Y 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.000.000 VND
2424
Xem
D776687059Y atat Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 7.12 x 4.57 x 2.39 52,2 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Very Good Good Faint 57.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K180858387B 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
K180858387B ateb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.50 x 4.22 x 2.61 61,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X274963850Z 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 58.900.000 VND
2506
Xem
X274963850Z athh Pear 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 6.81 x 4.08 x 2.79 68,3 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 58.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q191222052Y 1,17 Yellow
Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 59.400.000 VND
2528
Xem
Q191222052Y atob Pear 1,17 Yellow VVS1 Light - 8.06 x 5.39 x 3.66 67,9 54 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 59.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H476630133S 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 61.400.000 VND
2613
Xem
H476630133S ahmm Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 61.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R590825336U 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 63.300.000 VND
2693
Xem
R590825336U ahom Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.90 x 4.00 x 2.89 72,2 58 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 63.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y679108181K 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 64.300.000 VND
2736
Xem
Y679108181K auab Pear 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.33 x 4.38 x 2.85 65 55 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 64.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
D191282853W 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 71.400.000 VND
3040
Xem
D191282853W acbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 71.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N090698721U 1,54 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 72.400.000 VND
3080
Xem
N090698721U acnt Pear 1,54 Yellow VVS2 Fancy Deep - 8.68 x 5.93 x 3.93 66,3 56 Extr. Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 72.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F084264597O 0,65 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 72.600.000 VND
3090
Xem
F084264597O acma Pear 0,65 Yellow VS1 Fancy - 6.53 x 4.53 x 3.01 66,4 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 72.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H191180999D 0,88 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 72.800.000 VND
3098
Xem
H191180999D acmh Pear 0,88 Yellow VS1 Fancy - 7.30 x 4.88 x 3.33 68,2 54 Good Good None 72.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E375512457Q 1,01 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 74.100.000 VND
3152
Xem
E375512457Q acub Pear 1,01 Yellow Green VVS2 Light - 7.17 x 5.55 x 3.84 69,1 64 Medium - Medium None Very Good Very Good None 74.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q088163103I 0,56 Yellow
Fancy Intense
IF - Very Good Good None GIA 74.300.000 VND
3163
Xem
Q088163103I acuu Pear 0,56 Yellow IF Fancy Intense - 6.75 x 4.53 x 2.68 59,1 56 Very Good Good None 74.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
S190764922E 0,54 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 81.200.000 VND
3456
Xem
S190764922E nahb Pear 0,54 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 6.32 x 4.29 x 2.76 64,3 53 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 81.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F290764923C 0,55 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Good Good None GIA 82.700.000 VND
3520
Xem
F290764923C nnbb Pear 0,55 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 6.44 x 4.40 x 2.65 60,2 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 82.700.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG