Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
A595754234D 0,33 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good Faint GIA 31.700.000 VND
1320
Xem
A595754234D ont Pear 0,33 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 5.21 x 3.61 x 2.30 63,8 58 Extr. Thick - Very Thick None Good Good Faint 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B391261970S 0,28 Pink
Fancy
VVS2 - Good Very Good Faint GIA 35.600.000 VND
1485
Xem
B391261970S cno Pear 0,28 Pink VVS2 Fancy - 4.44 x 3.57 x 2.42 67,8 58 None Good Very Good Faint 35.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000 VND
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 35.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K292868206S 0,90 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000 VND
1584
Xem
K292868206S ccb Pear 0,90 Yellow VVS2 - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 38.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
G596926290Q 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 44.200.000 VND
1840
Xem
G596926290Q aatb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.58 x 4.01 x 2.62 65,3 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 44.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T890764920X 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000 VND
1840
Xem
T890764920X aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 44.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B496926279E 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 46.100.000 VND
1920
Xem
B496926279E anbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q491803880I 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent None GIA 46.100.000 VND
1920
Xem
Q491803880I anbb Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 7.38 x 4.81 x 2.76 57,4 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B789384747F 0,52 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 49.900.000 VND
2080
Xem
B789384747F ambb Pear 0,52 Yellow IF Fancy - 6.26 x 4.12 x 2.74 66,4 55 Very Good Good Faint 49.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
I393052931V 0,27 Pink
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 51.800.000 VND
2160
Xem
I393052931V amtb Pear 0,27 Pink VS1 Fancy - 4.70 x 3.76 x 2.29 60,9 59 Good Good Faint 51.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E682187948Z 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 51.800.000 VND
2160
Xem
E682187948Z amtb Pear 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.98 x 4.18 x 2.60 62,3 56 Thick - Very Thick Very Good Good None 51.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H096825213G 0,76 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 52.500.000 VND
2189
Xem
H096825213G amho Pear 0,76 Yellow VS1 Fancy - 7.59 x 4.82 x 2.98 61,8 57 Medium - Very Thick None Good Very Good None 52.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 53.800.000 VND
2240
Xem
E592930389N aebb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 53.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X394551301D 0,32 Pink Brown
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 54.200.000 VND
2259
Xem
X394551301D aean Pear 0,32 Pink Brown VVS1 Fancy - 5.94 x 3.65 x 2.15 59,1 58 Very Good Very Good None 54.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
J091990774O 1,01 Brown Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 58.200.000 VND
2424
Xem
J091990774O atat Pear 1,01 Brown Yellow VVS2 Fancy Light - 8.11 x 5.35 x 3.29 61,5 59 Excellent Very Good Faint 58.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
U074963850N 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 60.100.000 VND
2506
Xem
U074963850N athh Pear 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 6.81 x 4.08 x 2.79 68,3 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 60.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
L576630133J 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 62.700.000 VND
2613
Xem
L576630133J ahmm Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 62.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H896844318C 0,55 Brown Pink
Faint
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 63.400.000 VND
2640
Xem
H896844318C ahtb Pear 0,55 Brown Pink VVS1 Faint - 6.99 x 4.57 x 2.71 59,3 62 Excellent Very Good None 63.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E772438752K 1,11 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 63.900.000 VND
2664
Xem
E772438752K ahht Pear 1,11 Yellow VS1 Fancy Light - 7.63 x 5.24 x 3.65 69,7 55 Very Good Good None 63.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X891246935A 1,04 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 65.900.000 VND
2746
Xem
X891246935A auah Pear 1,04 Yellow VS1 Fancy - 7.60 x 5.54 x 3.31 59,7 61 Good Good Faint 65.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y495511350G 1,21 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 69.700.000 VND
2904
Xem
Y495511350G aoat Pear 1,21 Yellow VS1 Fancy Light - 8.86 x 5.43 x 3.50 64,4 60 Very Thick - Very Thick Excellent Very Good Faint 69.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F797460889P 1,15 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good None GIA 70.700.000 VND
2944
Xem
F797460889P aoeb Pear 1,15 Yellow VVS2 Fancy Light - 8.37 x 6.12 x 3.71 60,6 55 Good Good None 70.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y292930390Y 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 73.000.000 VND
3040
Xem
Y292930390Y acbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 73.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R195612261D 1,22 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 75.000.000 VND
3123
Xem
R195612261D actn Pear 1,22 Yellow VS1 Fancy - 9.86 x 5.60 x 3.46 61,8 63 Extr. Thin - Thin None Excellent Very Good None 75.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E375512457Q 1,01 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 75.600.000 VND
3152
Xem
E375512457Q acub Pear 1,01 Yellow Green VVS2 Light - 7.17 x 5.55 x 3.84 69,1 64 Medium - Medium None Very Good Very Good None 75.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y488163103C 0,56 Yellow
Fancy Intense
IF - Very Good Good None GIA 75.900.000 VND
3162
Xem
Y488163103C acuh Pear 0,56 Yellow IF Fancy Intense - 6.75 x 4.53 x 2.68 59,1 56 Very Good Good None 75.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F481701409M 0,41 Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 78.700.000 VND
3280
Xem
F481701409M nbtb Pear 0,41 Yellow VVS2 Fancy Vivid - 6.31 x 3.94 x 2.29 58,3 57 Good Good None 78.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T497232727U 0,35 Pink
Faint
VS1 - Very Good Very Good None GIA 79.300.000 VND
3304
Xem
T497232727U nbht Pear 0,35 Pink VS1 Faint - 5.48 x 3.49 x 2.39 68,5 59 Very Good Very Good None 79.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R797283812Z 0,55 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Good Good None GIA 88.700.000 VND
3696
Xem
R797283812Z nmab Pear 0,55 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 6.44 x 4.40 x 2.65 60,2 57 Thick - Extr. Thick None Good Good None 88.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q691657796O 1,51 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 89.900.000 VND
3746
Xem
Q691657796O nmea Pear 1,51 Yellow VVS2 - 9.28 x 5.71 x 3.60 63 58 Very Good Good None 89.900.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG