Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
V2109225717R 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 14.500.000
605
Xem
V2109225717R muo Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 378 GIA close  Xóa
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
I4109195277X 0,54 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 22.800.000
950
Xem
I4109195277X tce Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy Light - 5.70 x 4.10 x 2.99 72,8 55 Very Good Good None 594 GIA close  Xóa
Pear
A3113695649N 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 25.500.000
1061
Xem
A3113695649N hhm Pear 0,53 Yellow VS1 Fancy - 7.24 x 4.49 x 2.39 53,2 66 Medium - Very Thick None Good Good None 663 GIA close  Xóa
Pear
Y2109719620G 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
Y2109719620G uem Pear 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.55 x 3.70 x 2.24 60,5 54 Very Good Very Good None 743 GIA close  Xóa
Pear
M683977885L 0,22 Orange Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1232
Xem
M683977885L uub Pear 0,22 Orange Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.48 x 3.07 x 2.20 71,7 58 Very Good Good None 770 GIA close  Xóa
Pear
B5104278359J 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
B5104278359J oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
B2102715805C 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.400.000
1310
Xem
B2102715805C oac Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 819 GIA close  Xóa
Pear
R099196915Z 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R099196915Z onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
Y0108433462P 0,41 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 33.100.000
1381
Xem
Y0108433462P ohm Pear 0,41 Yellow IF Fancy - 6.54 x 3.92 x 2.37 60,4 57 Slightly Thick - Very Thick Very Good Good Faint 863 GIA close  Xóa
Pear
H1107988294B 0,27 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
H1107988294B ohe Pear 0,27 Pink VVS1 Faint - 5.57 x 3.58 x 2.08 58,1 54 Very Good Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
I4113385807P 0,73 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 33.600.000
1402
Xem
I4113385807P ouh Pear 0,73 Yellow VVS2 Fancy - 7.31 x 4.83 x 2.91 60,2 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 876 GIA close  Xóa
Pear
E0108463126F 0,50 Yellow
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.700.000
1403
Xem
E0108463126F ouu Pear 0,50 Yellow VVS2 - 6.90 x 4.15 x 2.60 62,6 53 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 877 GIA close  Xóa
Pear
D8107741214F 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1426
Xem
D8107741214F oca Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 891 GIA close  Xóa
Pear
V1113133883C 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 34.200.000
1427
Xem
V1113133883C ocn Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 None Very Good Very Good Faint 892 GIA close  Xóa
Pear
W2109195281L 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.400.000
1434
Xem
W2109195281L och Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 896 GIA close  Xóa
Pear
Q5113472427L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q5113472427L cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
U299626688K 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
U299626688K cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
L7113653687N 0,21 Pink
Faint
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
L7113653687N cet Pear 0,21 Pink VVS1 Faint - 4.97 x 3.48 x 1.84 52,8 59 Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
W792930389O 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
W792930389O chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
Q3104666922O 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 37.000.000
1541
Xem
Q3104666922O chm Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 963 GIA close  Xóa
Pear
O1107741217J 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
O1107741217J cuh Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 976 GIA close  Xóa
Pear
O3107997844K 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
O3107997844K ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
Q6112821472E 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
Q6112821472E abbu Pear 0,53 Yellow IF Fancy Light - 6.87 x 4.32 x 2.65 61,4 59 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
Z0107236871N 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
Z0107236871N abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
O7101286217O 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 41.900.000
1747
Xem
O7101286217O abcn Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1092 GIA close  Xóa
Pear
I0101286309A 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 42.100.000
1755
Xem
I0101286309A abcu Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1097 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG