Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.583 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
L0109225717P 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 14.500.000
605
Xem
L0109225717P muo Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 378 GIA close  Xóa
Pear
Z3100276172M 0,53 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 16.300.000
678
Xem
Z3100276172M ene Pear 0,53 Brown Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 4.11 x 2.87 69,8 58 Very Good Good Faint 424 GIA close  Xóa
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
Y2104278359E 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
Y2104278359E oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
R099196915Z 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R099196915Z onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
H1107988294B 0,27 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
H1107988294B ohe Pear 0,27 Pink VVS1 Faint - 5.57 x 3.58 x 2.08 58,1 54 Very Good Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
D8107741214F 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1426
Xem
D8107741214F oca Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 891 GIA close  Xóa
Pear
B0107741211Q 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
B0107741211Q och Pear 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.67 x 4.11 x 2.78 67,6 55 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good None 896 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
E592930389N chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
O1107741217J 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
O1107741217J cuh Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 976 GIA close  Xóa
Pear
D4108590569W 0,70 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
D4108590569W cob Pear 0,70 Yellow VS1 Fancy Light - 6.84 x 4.52 x 2.97 65,8 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 980 GIA close  Xóa
Pear
O0102715805O 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Faint GIA 37.800.000
1573
Xem
O0102715805O com Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Very Good Faint 983 GIA close  Xóa
Pear
O3107997844K 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
O3107997844K ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
N7101887872Y 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1592
Xem
N7101887872Y cct Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.99 x 4.17 x 2.74 65,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 995 GIA close  Xóa
Pear
C6104152497P 0,54 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000
1598
Xem
C6104152497P ccc Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.16 x 2.77 66,7 58 Very Good Very Good Faint 999 GIA close  Xóa
Pear
H8103834240B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 39.200.000
1632
Xem
H8103834240B abnb Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.51 x 4.03 x 2.60 64,5 54 Good Good Faint 1020 GIA close  Xóa
Pear
W2102417125U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 40.100.000
1672
Xem
W2102417125U abet Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.41 x 3.55 x 2.79 78,5 53 Very Good Good None 1045 GIA close  Xóa
Pear
W8107236871Z 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
W8107236871Z abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
M5104152496W 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 40.700.000
1696
Xem
M5104152496W abhb Pear 0,53 Yellow VS1 Fancy - 6.10 x 4.05 x 2.72 67,2 56 Very Good Very Good Faint 1060 GIA close  Xóa
Pear
H4104666922D 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 41.100.000
1714
Xem
H4104666922D abua Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.64 x 4.25 x 3.09 72,6 56 None Good Good Faint 1071 GIA close  Xóa
Pear
D3109310145C 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 41.500.000
1728
Xem
D3109310145C abob Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy - 6.20 x 4.15 x 3.04 73,2 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1080 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
P6107741220V 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 42.400.000
1766
Xem
P6107741220V aabe Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 1104 GIA close  Xóa
Pear
I6104600207K 0,54 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 42.500.000
1771
Xem
I6104600207K aabu Pear 0,54 Yellow VVS1 Fancy - 6.67 x 4.33 x 2.68 61,8 63 Thin - Very Thick Good Good Faint 1107 GIA close  Xóa
Pear
Z199626688J 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good None GIA 42.800.000
1784
Xem
Z199626688J aaat Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good None 1115 GIA close  Xóa
Pear
Z0108052824A 0,74 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 44.000.000
1835
Xem
Z0108052824A aaeu Pear 0,74 Yellow VS1 Fancy - 6.94 x 4.78 x 2.90 60,7 69 Medium - Extr. Thick None Good Very Good None 1147 GIA close  Xóa
Pear
P6103154118P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
P6103154118P aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
X3106316001A 0,40 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Good Faint GIA 44.400.000
1850
Xem
X3106316001A aath Pear 0,40 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 5.37 x 4.05 x 2.47 61 61 Good Good Faint 1156 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 8     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG