Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.616 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
X577806553X 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.000.000 VND
1406
Xem
X577806553X ouc Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 33.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B872121153X 0,64 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 33.700.000 VND
1434
Xem
B872121153X och Pear 0,64 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.70 x 4.68 x 2.89 61,6 55 Very Good Very Good None 33.700.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F782744534B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 38.400.000 VND
1632
Xem
F782744534B abnb Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.20 x 4.21 x 2.71 64,5 51 Very Good Very Good None 38.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
P383922390V 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 42.000.000 VND
1787
Xem
P383922390V aaau Pear 0,77 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.71 x 4.95 x 3.10 62,7 54 Very Good Very Good None 42.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
L882744535D 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 42.100.000 VND
1792
Xem
L882744535D aanb Pear 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.68 x 4.17 x 2.77 66,3 55 Very Good Good None 42.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N580858388H 0,66 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 46.400.000 VND
1974
Xem
N580858388H anme Pear 0,66 Yellow VS1 Fancy Light - 6.63 x 4.52 x 3.08 68,1 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 46.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B476130214K 0,90 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
B476130214K anhb Pear 0,90 Yellow VVS2 Fancy - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 None Very Good Good None 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N076687058L 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
N076687058L anuu Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R874160424U 0,34 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Very Good None GIA 49.200.000 VND
2094
Xem
R874160424U ambc Pear 0,34 Yellow VS1 Fancy Vivid - 5.81 x 3.94 x 2.29 58,1 65 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 49.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E682187948Z 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 50.800.000 VND
2160
Xem
E682187948Z amtb Pear 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.98 x 4.18 x 2.60 62,3 56 Thick - Very Thick Very Good Good None 50.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
O070602051O 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 51.400.000 VND
2186
Xem
O070602051O amhh Pear 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.33 x 2.56 59,2 62 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 51.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
P290299909D 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
P290299909D aebb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F488050678W 0,82 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 54.000.000 VND
2296
Xem
F488050678W aemt Pear 0,82 Yellow VS1 Fancy - 6.44 x 4.87 x 3.46 71 54 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 54.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K774853396K 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
K774853396K atbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 None Very Good Good None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
D776687059Y 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.000.000 VND
2424
Xem
D776687059Y atat Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 7.12 x 4.57 x 2.39 52,2 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Very Good Good Faint 57.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K180858387B 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
K180858387B ateb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.50 x 4.22 x 2.61 61,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
X274963850Z 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 58.900.000 VND
2506
Xem
X274963850Z athh Pear 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 6.81 x 4.08 x 2.79 68,3 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 58.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H476630133S 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 61.400.000 VND
2613
Xem
H476630133S ahmm Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 61.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y679108181K 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 64.300.000 VND
2736
Xem
Y679108181K auab Pear 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.33 x 4.38 x 2.85 65 55 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 64.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W883067181X 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
W883067181X auoo Pear 0,55 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.27 x 4.37 x 2.80 64,1 59 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N790299910V 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 71.400.000 VND
3040
Xem
N790299910V acbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 71.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F084264597O 0,65 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 72.600.000 VND
3090
Xem
F084264597O acma Pear 0,65 Yellow VS1 Fancy - 6.53 x 4.53 x 3.01 66,4 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 72.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
O390299911L 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 72.900.000 VND
3101
Xem
O390299911L acmo Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.17 x 4.05 x 2.75 67,9 67 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 72.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E375512457Q 1,01 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 74.100.000 VND
3152
Xem
E375512457Q acub Pear 1,01 Yellow Green VVS2 Light - 7.17 x 5.55 x 3.84 69,1 64 Medium - Medium None Very Good Very Good None 74.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Q088163103I 0,56 Yellow
Fancy Intense
IF - Very Good Good None GIA 74.300.000 VND
3163
Xem
Q088163103I acuu Pear 0,56 Yellow IF Fancy Intense - 6.75 x 4.53 x 2.68 59,1 56 Very Good Good None 74.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
S689381418I 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 88.200.000 VND
3752
Xem
S689381418I nmet Pear 1,00 Yellow VVS1 Fancy Light - 8.17 x 5.49 x 3.52 64,1 65 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 88.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
S089381332L 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 88.200.000 VND
3752
Xem
S089381332L nmet Pear 1,00 Yellow VVS1 Fancy Light - 8.17 x 5.49 x 3.52 64,1 65 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 88.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N368773253O 0,96 Yellow
Very Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 90.200.000 VND
3840
Xem
N368773253O nebb Pear 0,96 Yellow VS1 Very Light - 8.20 x 5.50 x 2.94 60 53,4 None Excellent Good Faint 90.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
V587723883N 1,01 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 91.100.000 VND
3878
Xem
V587723883N nene Pear 1,01 Yellow VVS1 Fancy Light - 7.62 x 5.21 x 3.53 67,7 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 91.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B286575333P 1,51 Grey Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 91.400.000 VND
3890
Xem
B286575333P nema Pear 1,51 Grey Yellow VS1 Fancy - 8.80 x 6.05 x 3.88 64,1 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 91.400.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG