Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.719 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
O8109225717J 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
O8109225717J teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
E3120285253M 0,47 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 26.200.000
1093
Xem
E3120285253M hom Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy - 6.13 x 4.16 x 2.70 64,9 52 Very Good Good None 683 GIA close  Xóa
Pear
G6109195377F 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 26.900.000
1120
Xem
G6109195377F ubb Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.73 x 4.07 x 3.04 74,6 59 Very Good Very Good Faint 700 GIA close  Xóa
Pear
X7117781196M 0,55 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 27.500.000
1144
Xem
X7117781196M uat Pear 0,55 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.10 x 3.97 x 3.01 76 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 715 GIA close  Xóa
Pear
X383977885G 0,22 Orange Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1232
Xem
X383977885G uub Pear 0,22 Orange Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.48 x 3.07 x 2.20 71,7 58 Very Good Good None 770 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
T890768165G uut Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 775 GIA close  Xóa
Pear
T4114659248W 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
T4114659248W oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
H5102715805V 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.400.000
1310
Xem
H5102715805V oac Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 819 GIA close  Xóa
Pear
C8107741214K 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
C8107741214K ont Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 825 GIA close  Xóa
Pear
W799196915P 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
W799196915P onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
T6118642306O 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 31.800.000
1326
Xem
T6118642306O onc Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.01 x 2.67 66,6 60 Good Good Faint 829 GIA close  Xóa
Pear
V4118642307H 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.900.000
1330
Xem
V4118642307H oma Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.27 x 4.11 x 2.70 65,6 61 Very Good Good Faint 831 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
V1113133883C 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 33.600.000
1398
Xem
V1113133883C oue Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 None Very Good Very Good Faint 874 GIA close  Xóa
Pear
P1119905933H 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.700.000
1403
Xem
P1119905933H ouu Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.90 x 4.15 x 2.60 62,6 53 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 877 GIA close  Xóa
Pear
T5107741217E 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 34.000.000
1416
Xem
T5107741217E oot Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 885 GIA close  Xóa
Pear
E0109195281E 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.400.000
1434
Xem
E0109195281E och Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 896 GIA close  Xóa
Pear
X4119435057G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
X4119435057G cbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.21 x 4.06 x 2.74 67,4 52 Very Thick - Very Thick None Good Good Faint 900 GIA close  Xóa
Pear
K495053954V 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
K495053954V cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
B5116694157N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
B5116694157N cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.85 x 3.85 x 2.90 75,5 52 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 925 GIA close  Xóa
Pear
Q5113472427L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q5113472427L cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
X799626688C 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
X799626688C cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
L4113653687K 0,21 Pink
Faint
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
L4113653687K cet Pear 0,21 Pink VVS1 Faint - 4.97 x 3.48 x 1.84 52,8 59 Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
M4114659240U 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
M4114659240U chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
H8107997844U 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
H8107997844U ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
G0117229031Z 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 38.200.000
1592
Xem
G0117229031Z cct Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 6.75 x 4.37 x 2.52 57,7 57 Thick - Very Thick Very Good Very Good Faint 995 GIA close  Xóa
Pear
E7107741220P 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 38.400.000
1602
Xem
E7107741220P abba Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1001 GIA close  Xóa
Pear
C7103154118Q 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 39.400.000
1640
Xem
C7103154118Q abnt Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1025 GIA close  Xóa
Pear
W2116694162Q 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 39.700.000
1654
Xem
W2116694162Q abme Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 6.30 x 4.21 x 2.77 65,8 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 1034 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG