Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.528 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
X6102498984U 0,27 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 11.400.000
475
Xem
X6102498984U ncu Pear 0,27 Yellow VVS1 Fancy - 5.88 x 3.71 x 2.11 56,8 63 None Very Good Very Good None 297 GIA close  Xóa
Pear
L8100276172W 0,53 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 16.300.000
678
Xem
L8100276172W ene Pear 0,53 Brown Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 4.11 x 2.87 69,8 58 Very Good Good Faint 424 GIA close  Xóa
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
H7102375297H 0,33 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
H7102375297H uem Pear 0,33 Yellow VS1 Fancy - 5.55 x 3.70 x 2.24 60,5 54 Very Good Very Good None 743 GIA close  Xóa
Pear
Z7100757587A 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
Z7100757587A utb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.88 x 4.09 x 2.91 71,1 51 Thick - Very Thick None Excellent Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
L7100757588B 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
L7100757588B utb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.99 x 4.25 x 2.30 54,2 60 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 750 GIA close  Xóa
Pear
S197606424U 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 29.300.000
1221
Xem
S197606424U uhm Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 7.30 x 4.00 x 2.86 71,6 57 Medium - Extr. Thick None Good Good Faint 763 GIA close  Xóa
Pear
R099196915Z 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R099196915Z onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
O499234584J 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 33.300.000
1387
Xem
O499234584J ohu Pear 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 6.17 x 3.96 x 2.77 70 57 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 867 GIA close  Xóa
Pear
C7101314026T 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
C7101314026T cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.99 x 4.13 x 2.84 68,8 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
C3101887873O 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 36.200.000
1510
Xem
C3101887873O cee Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.26 x 4.06 x 2.73 67,1 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 944 GIA close  Xóa
Pear
Q6100757568V 0,38 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
Q6100757568V ctb Pear 0,38 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.19 x 3.96 x 2.31 58,3 56 Medium - Very Thick None Very Good Good None 950 GIA close  Xóa
Pear
E592930389N 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
E592930389N chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
G3100757573I 0,39 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
G3100757573I cut Pear 0,39 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.93 x 3.80 x 2.37 62,4 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Pear
A7102715805A 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Faint GIA 37.800.000
1573
Xem
A7102715805A com Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Very Good Faint 983 GIA close  Xóa
Pear
O492868206C 0,90 Yellow
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
O492868206C ccb Pear 0,90 Yellow VVS2 - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Pear
U4101887872P 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1592
Xem
U4101887872P cct Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.99 x 4.17 x 2.74 65,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 995 GIA close  Xóa
Pear
N5100191981F 0,40 Yellow Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
N5100191981F abbb Pear 0,40 Yellow Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.96 x 3.90 x 2.43 62,2 56 Excellent Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Pear
D398290238W 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
D398290238W abbu Pear 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.50 x 4.15 x 2.62 63 62 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
D199626688E 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good None GIA 42.800.000
1784
Xem
D199626688E aaat Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good None 1115 GIA close  Xóa
Pear
N399196905L 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 43.600.000
1816
Xem
N399196905L aamt Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1135 GIA close  Xóa
Pear
T296926290Z 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
T296926290Z aatb Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.58 x 4.01 x 2.62 65,3 56 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
P6103154118P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
P6103154118P aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
D2101286217M 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
D2101286217M aaub Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1170 GIA close  Xóa
Pear
Z4101286309L 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 45.000.000
1877
Xem
Z4101286309L aaum Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1173 GIA close  Xóa
Pear
Z0100872872R 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 45.900.000
1912
Xem
Z0100872872R aact Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.37 x 4.18 x 2.72 65,2 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1195 GIA close  Xóa
Pear
Y292930390Y 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
Y292930390Y ambb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1300 GIA close  Xóa
Pear
K689384747W 0,52 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 49.900.000
2080
Xem
K689384747W ambb Pear 0,52 Yellow IF Fancy - 6.26 x 4.12 x 2.74 66,4 55 Very Good Good Faint 1300 GIA close  Xóa
Pear
B1100310123U 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
B1100310123U ambb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 7.16 x 4.04 x 2.49 61,6 61 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 7     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG