Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.485 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
N577806553A 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.100.000 VND
1323
Xem
N577806553A onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 31.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
F782744534B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 34.500.000 VND
1469
Xem
F782744534B cao Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.20 x 4.21 x 2.71 64,5 51 Very Good Very Good None 34.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Z291261970I 0,28 Pink
Fancy
VVS2 - Good Very Good Faint GIA 34.900.000 VND
1485
Xem
Z291261970I cno Pear 0,28 Pink VVS2 Fancy - 4.44 x 3.57 x 2.42 67,8 58 None Good Very Good Faint 34.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.000.000 VND
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 35.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
L882744535D 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 37.900.000 VND
1613
Xem
L882744535D abbo Pear 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.68 x 4.17 x 2.77 66,3 55 Very Good Good None 37.900.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B872121153X 0,64 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 38.500.000 VND
1638
Xem
B872121153X abne Pear 0,64 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.70 x 4.68 x 2.89 61,6 55 Very Good Very Good None 38.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
R790960814R 0,41 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 42.500.000 VND
1808
Xem
R790960814R aamb Pear 0,41 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.09 x 3.97 x 2.43 61,3 58 Excellent Good None 42.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W676687058X 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 44.400.000 VND
1891
Xem
W676687058X aaon Pear 0,43 Yellow VS1 Fancy - 6.05 x 3.90 x 2.41 61,7 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 44.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
M390708964R 1,00 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
M390708964R anbb Pear 1,00 Yellow VS1 Fancy - 7.97 x 5.43 x 3.34 61,4 58 Slightly Thick - Very Thick None Very Good Good None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
P383922390V 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 46.300.000 VND
1971
Xem
P383922390V anmn Pear 0,77 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.71 x 4.95 x 3.10 62,7 54 Very Good Very Good None 46.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
V480858388M 0,66 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 46.400.000 VND
1973
Xem
V480858388M anmm Pear 0,66 Yellow VS1 Fancy Light - 6.63 x 4.52 x 3.08 68,1 56 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 46.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Z391803880V 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Excellent None GIA 47.300.000 VND
2014
Xem
Z391803880V antc Pear 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 7.38 x 4.81 x 2.76 57,4 64 Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 47.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
M076130214Q 0,90 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
M076130214Q anhb Pear 0,90 Yellow VVS2 Fancy - 7.14 x 5.10 x 3.31 64,8 60 None Very Good Good None 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E682187948Z 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 50.800.000 VND
2160
Xem
E682187948Z amtb Pear 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.98 x 4.18 x 2.60 62,3 56 Thick - Very Thick Very Good Good None 50.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
W791282852A 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
W791282852A aebb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H874963850Z 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 58.800.000 VND
2504
Xem
H874963850Z atht Pear 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 6.81 x 4.08 x 2.79 68,3 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 58.800.000 VND GIA close  Xóa
Pear
A276630133E 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 61.400.000 VND
2611
Xem
A276630133E ahmn Pear 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.39 x 4.62 x 3.20 69,4 79 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 61.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
A280858387I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Very Good None GIA 62.000.000 VND
2638
Xem
A280858387I ahec Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.50 x 4.22 x 2.61 61,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Very Good None 62.000.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y390825336W 0,51 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 63.200.000 VND
2691
Xem
Y390825336W ahon Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.90 x 4.00 x 2.89 72,2 58 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 63.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
Y679108181K 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Excellent Good None GIA 64.300.000 VND
2736
Xem
Y679108181K auab Pear 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.33 x 4.38 x 2.85 65 55 Thick - Extr. Thick Excellent Good None 64.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
D191282853W 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 71.400.000 VND
3040
Xem
D191282853W acbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.04 x 4.16 x 2.70 64,9 62 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 71.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
L384264597R 0,65 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 72.500.000 VND
3086
Xem
L384264597R acnc Pear 0,65 Yellow VS1 Fancy - 6.53 x 4.53 x 3.01 66,4 61 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 72.500.000 VND GIA close  Xóa
Pear
E375512457Q 1,01 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 74.100.000 VND
3152
Xem
E375512457Q acub Pear 1,01 Yellow Green VVS2 Light - 7.17 x 5.55 x 3.84 69,1 64 Medium - Medium None Very Good Very Good None 74.100.000 VND GIA close  Xóa
Pear
K188163103V 0,56 Yellow
Fancy Intense
IF - Very Good Good None GIA 74.300.000 VND
3163
Xem
K188163103V acuu Pear 0,56 Yellow IF Fancy Intense - 6.75 x 4.53 x 2.68 59,1 56 Very Good Good None 74.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
H887608062X 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 85.300.000 VND
3629
Xem
H887608062X nnho Pear 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.87 x 4.08 x 2.43 60 56 Good Good 85.300.000 VND GIA close  Xóa
Pear
S089381332L 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 88.200.000 VND
3752
Xem
S089381332L nmet Pear 1,00 Yellow VVS1 Fancy Light - 8.17 x 5.49 x 3.52 64,1 65 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 88.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
S689381418I 1,00 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 88.200.000 VND
3752
Xem
S689381418I nmet Pear 1,00 Yellow VVS1 Fancy Light - 8.17 x 5.49 x 3.52 64,1 65 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 88.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
N368773253O 0,96 Yellow
Very Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 90.200.000 VND
3840
Xem
N368773253O nebb Pear 0,96 Yellow VS1 Very Light - 8.20 x 5.50 x 2.94 60 53,4 None Excellent Good Faint 90.200.000 VND GIA close  Xóa
Pear
B286575333P 1,51 Grey Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 91.400.000 VND
3890
Xem
B286575333P nema Pear 1,51 Grey Yellow VS1 Fancy - 8.80 x 6.05 x 3.88 64,1 60 Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 91.400.000 VND GIA close  Xóa
Pear
O782189857I 0,25 Pink
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 94.000.000 VND
4000
Xem
O782189857I ntbb Pear 0,25 Pink VS1 Fancy Light - 5.13 x 3.50 x 2.06 58,8 54 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 94.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG