Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.683 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
T698827528D 0,30 Yellow
Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
T698827528D teb Pear 0,30 Yellow VS1 Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
E5109225717Q 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 21.000.000
874
Xem
E5109225717Q teh Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 546 GIA close  Xóa
Pear
V4109195377I 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 26.900.000
1120
Xem
V4109195377I ubb Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.73 x 4.07 x 3.04 74,6 59 Very Good Very Good Faint 700 GIA close  Xóa
Pear
Z3116084423W 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 29.400.000
1224
Xem
Z3116084423W uht Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.20 x 4.46 x 2.69 60,2 54 Thick - Very Thick None Excellent Good Faint 765 GIA close  Xóa
Pear
M683977885L 0,22 Orange Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1232
Xem
M683977885L uub Pear 0,22 Orange Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.48 x 3.07 x 2.20 71,7 58 Very Good Good None 770 GIA close  Xóa
Pear
U3114659248P 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
U3114659248P oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
Q0102715805D 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.400.000
1310
Xem
Q0102715805D oac Pear 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.16 x 2.61 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 819 GIA close  Xóa
Pear
L599196915N 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
L599196915N onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
H1107988294B 0,27 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
H1107988294B ohe Pear 0,27 Pink VVS1 Faint - 5.57 x 3.58 x 2.08 58,1 54 Very Good Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
X5107741214S 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1426
Xem
X5107741214S oca Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 891 GIA close  Xóa
Pear
V1113133883C 0,65 Yellow
IF - Very Good Very Good Faint GIA 34.200.000
1427
Xem
V1113133883C ocn Pear 0,65 Yellow IF - 7.14 x 4.43 x 2.90 65,5 57 None Very Good Very Good Faint 892 GIA close  Xóa
Pear
A8115196714T 0,64 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Fair None GIA 34.400.000
1434
Xem
A8115196714T och Pear 0,64 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.62 x 4.54 x 2.79 61,4 59 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair None 896 GIA close  Xóa
Pear
W2109195281L 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.400.000
1434
Xem
W2109195281L och Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 896 GIA close  Xóa
Pear
K495053954V 0,56 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 35.200.000
1467
Xem
K495053954V cau Pear 0,56 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.10 x 4.28 x 2.85 66,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 917 GIA close  Xóa
Pear
Q5113472427L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 35.500.000
1480
Xem
Q5113472427L cnt Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.82 x 4.02 x 2.60 64,5 54 Very Good Good None 925 GIA close  Xóa
Pear
L299626688G 0,59 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Excellent None GIA 35.700.000
1486
Xem
L299626688G cnc Pear 0,59 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.63 x 4.50 x 3.02 67,2 57 None Very Good Excellent None 929 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
L7113653687N 0,21 Pink
Faint
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
L7113653687N cet Pear 0,21 Pink VVS1 Faint - 4.97 x 3.48 x 1.84 52,8 59 Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Pear
G2114659240C 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
G2114659240C chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
G1107741217V 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
G1107741217V cuh Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 976 GIA close  Xóa
Pear
D4107997844C 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
D4107997844C ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
X2112821472E 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
X2112821472E abbu Pear 0,53 Yellow IF Fancy Light - 6.87 x 4.32 x 2.65 61,4 59 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
M5107236871B 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
M5107236871B abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
D5108723245N 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 41.300.000
1720
Xem
D5108723245N abut Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 6.04 x 4.19 x 2.66 63,5 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 1075 GIA close  Xóa
Pear
B3101286217X 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 41.900.000
1747
Xem
B3101286217X abcn Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1092 GIA close  Xóa
Pear
K595876927T 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 42.000.000
1750
Xem
K595876927T abce Pear 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.88 x 4.36 x 2.35 53,9 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1094 GIA close  Xóa
Pear
U6101286309K 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 42.100.000
1755
Xem
U6101286309K abcu Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1097 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
L0107741220A 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 42.400.000
1766
Xem
L0107741220A aabe Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1104 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG