Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Pear
V2109225717R 0,42 Yellow
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 14.500.000
605
Xem
V2109225717R muo Pear 0,42 Yellow VS1 Light - 6.84 x 4.28 x 2.46 57,6 55 None Very Good Good Faint 378 GIA close  Xóa
Pear
H598827528S 0,30 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 20.700.000
864
Xem
H598827528S teb Pear 0,30 Yellow VS1 Fancy Light - 5.99 x 3.74 x 2.22 59,4 59 Excellent Very Good Faint 540 GIA close  Xóa
Pear
M0109195277D 0,54 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 22.800.000
950
Xem
M0109195277D tce Pear 0,54 Yellow VS1 Fancy Light - 5.70 x 4.10 x 2.99 72,8 55 Very Good Good None 594 GIA close  Xóa
Pear
O8109719620N 0,33 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
O8109719620N uem Pear 0,33 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.55 x 3.70 x 2.24 60,5 54 Very Good Very Good None 743 GIA close  Xóa
Pear
H483977885C 0,22 Orange Yellow
Fancy Vivid
VVS2 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1232
Xem
H483977885C uub Pear 0,22 Orange Yellow VVS2 Fancy Vivid - 4.48 x 3.07 x 2.20 71,7 58 Very Good Good None 770 GIA close  Xóa
Pear
V3104278359N 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 31.300.000
1306
Xem
V3104278359N oah Pear 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 7.29 x 4.48 x 2.43 54,3 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 816 GIA close  Xóa
Pear
R099196915Z 0,47 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 31.800.000
1323
Xem
R099196915Z onu Pear 0,47 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.69 x 4.21 x 2.50 59,4 60 Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 827 GIA close  Xóa
Pear
G1109195282E 0,60 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 32.300.000
1344
Xem
G1109195282E oeb Pear 0,60 Yellow VVS2 Fancy - 6.03 x 4.51 x 2.77 61,4 61 Very Good Good Faint 840 GIA close  Xóa
Pear
Y0108433462P 0,41 Yellow
Fancy
IF - Very Good Good Faint GIA 33.100.000
1381
Xem
Y0108433462P ohm Pear 0,41 Yellow IF Fancy - 6.54 x 3.92 x 2.37 60,4 57 Slightly Thick - Very Thick Very Good Good Faint 863 GIA close  Xóa
Pear
H1107988294B 0,27 Pink
Faint
VVS1 - Very Good Good None GIA 33.200.000
1382
Xem
H1107988294B ohe Pear 0,27 Pink VVS1 Faint - 5.57 x 3.58 x 2.08 58,1 54 Very Good Good None 864 GIA close  Xóa
Pear
Q8109409164I 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 33.400.000
1390
Xem
Q8109409164I ohc Pear 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 6.39 x 4.28 x 2.76 64,4 57 Excellent Good Faint 869 GIA close  Xóa
Pear
E0108463126F 0,50 Yellow
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.700.000
1403
Xem
E0108463126F ouu Pear 0,50 Yellow VVS2 - 6.90 x 4.15 x 2.60 62,6 53 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 877 GIA close  Xóa
Pear
D8107741214F 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.200.000
1426
Xem
D8107741214F oca Pear 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.93 x 4.37 x 3.10 70,9 50 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 891 GIA close  Xóa
Pear
S2109195281H 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 34.400.000
1434
Xem
S2109195281H och Pear 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 5.91 x 4.13 x 2.92 70,7 55 Very Good Good Faint 896 GIA close  Xóa
Pear
T890768165G 0,31 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 35.700.000
1488
Xem
T890768165G cmb Pear 0,31 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.06 x 3.67 x 2.50 68,2 57 Medium - Very Thick None Excellent Good None 930 GIA close  Xóa
Pear
U192930389G 0,40 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
U192930389G chb Pear 0,40 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.39 x 4.01 x 2.31 57,5 58 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 960 GIA close  Xóa
Pear
O1107741217J 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.500.000
1562
Xem
O1107741217J cuh Pear 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.15 x 4.26 x 2.93 68,8 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 976 GIA close  Xóa
Pear
O3107997844K 0,43 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.100.000
1589
Xem
O3107997844K ccm Pear 0,43 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.72 x 4.01 x 2.67 66,5 70 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 993 GIA close  Xóa
Pear
E1112056579N 0,53 Yellow
Fancy Light
IF - Excellent Very Good Faint GIA 38.700.000
1611
Xem
E1112056579N abbu Pear 0,53 Yellow IF Fancy Light - 6.87 x 4.32 x 2.65 61,4 59 Medium - Thick None Excellent Very Good Faint 1007 GIA close  Xóa
Pear
K7107236871P 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
K7107236871P abtb Pear 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 7.93 x 4.30 x 2.63 61,2 60 Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Pear
T0101286217S 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 41.900.000
1747
Xem
T0101286217S abcn Pear 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.79 x 4.21 x 2.77 65,9 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1092 GIA close  Xóa
Pear
L4101286309T 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good Faint GIA 42.100.000
1755
Xem
L4101286309T abcu Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.07 x 4.32 x 2.64 61 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1097 GIA close  Xóa
Pear
T5106704814U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
T5106704814U aabb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.49 x 4.17 x 2.50 60 63 Good Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Pear
P6107741220V 0,69 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 42.400.000
1766
Xem
P6107741220V aabe Pear 0,69 Yellow VS1 Fancy - 6.41 x 4.42 x 3.31 74,8 51 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1104 GIA close  Xóa
Pear
R8108052824M 0,74 Yellow
Fancy
VS1 - Good Very Good None GIA 44.000.000
1835
Xem
R8108052824M aaeu Pear 0,74 Yellow VS1 Fancy - 6.94 x 4.78 x 2.90 60,7 69 Medium - Extr. Thick None Good Very Good None 1147 GIA close  Xóa
Pear
P6103154118P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
P6103154118P aatb Pear 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.66 x 4.19 x 2.83 67,5 54 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Pear
R0106316001T 0,40 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Good Faint GIA 44.400.000
1850
Xem
R0106316001T aath Pear 0,40 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 5.37 x 4.05 x 2.47 61 61 Good Good Faint 1156 GIA close  Xóa
Pear
U390572070W 0,74 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 45.500.000
1894
Xem
U390572070W aaoe Pear 0,74 Yellow VVS2 Fancy - 6.32 x 4.49 x 3.28 73,1 60 Very Good Good Faint 1184 GIA close  Xóa
Pear
L8108433529V 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 45.800.000
1907
Xem
L8108433529V aacn Pear 0,51 Yellow VS1 Fancy - 6.37 x 4.18 x 2.72 65,2 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1192 GIA close  Xóa
Pear
Q695861691Q 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
Q695861691Q anbb Pear 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.71 x 4.29 x 2.21 51,6 62 Very Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG