Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.060 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
R0102154934L 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
R0102154934L mut Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Oval
J3102155536F 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 15.000.000
624
Xem
J3102155536F mcb Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 390 GIA close  Xóa
Oval
F166430165W 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
F166430165W tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
L665963768Z 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
L665963768Z han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
D6109195382O 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 25.000.000
1040
Xem
D6109195382O htb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.94 x 2.90 73,5 55 Excellent Good Faint 650 GIA close  Xóa
Oval
L8109195308V 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 27.000.000
1123
Xem
L8109195308V ubn Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 5.28 x 4.10 x 2.96 72,1 57 Very Good Good Faint 702 GIA close  Xóa
Oval
H081459270O 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
H081459270O uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
M4111624828D 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
M4111624828D unb Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.37 x 3.80 x 2.67 70,2 59 Excellent Very Good None 720 GIA close  Xóa
Oval
R8106924151O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
R8106924151O ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
M885229464O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
M885229464O ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
M592522642Y 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
M592522642Y ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
P691387010V 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
P691387010V ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
O4113727429W 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 32.300.000
1347
Xem
O4113727429W oen Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
Y4104698461Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
Y4104698461Z out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
P4113727432L 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
P4113727432L out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
I799095142B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
I799095142B out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
Z3110759120H 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 33.900.000
1414
Xem
Z3110759120H ooe Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 4.13 x 2.77 67,2 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 884 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
Q2101119500O 0,43 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Good Good None GIA 34.700.000
1445
Xem
Q2101119500O cbm Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.96 x 3.88 x 2.72 70,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 903 GIA close  Xóa
Oval
X699412694G 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1453
Xem
X699412694G cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 908 GIA close  Xóa
Oval
V1115802304F 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 35.300.000
1470
Xem
V1115802304F cac Oval 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.22 x 3.52 x 2.62 74,4 54 Very Good Good None 919 GIA close  Xóa
Oval
J793122238R 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.500.000
1478
Xem
J793122238R cne Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.09 x 3.92 x 2.90 73,8 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 924 GIA close  Xóa
Oval
B299095140Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
B299095140Z cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.50 x 4.03 x 2.79 69,2 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
J499095141D 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
J499095141D cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.68 x 3.98 x 2.80 70,2 56 Very Thick - Very Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
S4100503315T 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
S4100503315T cet Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 6.01 x 4.04 x 2.82 69,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Oval
F3109195385I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
F3109195385I ctb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.69 x 4.07 x 2.70 66,3 54 Very Good Good None 950 GIA close  Xóa
Oval
K0114481905L 0,60 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
K0114481905L chb Oval 0,60 Yellow VVS2 Fancy - 6.18 x 4.19 x 2.89 69,1 58 Thick - Thick None Very Good Very Good None 960 GIA close  Xóa
Oval
T1114822208N 0,80 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
T1114822208N chb Oval 0,80 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.44 x 4.90 x 3.21 65,6 55 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 960 GIA close  Xóa
Oval
S3107447382V 0,74 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 36.900.000
1539
Xem
S3107447382V chn Oval 0,74 Yellow VVS1 Fancy - 6.50 x 4.98 x 3.02 60,7 57 Excellent Very Good Faint 962 GIA close  Xóa
Oval
H2110374635N 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.200.000
1549
Xem
H2110374635N cho Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.59 x 3.98 x 2.58 64,7 61 Very Good Good Faint 968 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG