Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.557 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
K790932435U 0,33 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 13.700.000 VND
581
Xem
K790932435U mhm Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Light - 55,9 57 Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 13.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
L489970983I 0,33 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 18.600.000 VND
792
Xem
L489970983I ect Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.27 x 3.41 x 2.36 69,3 52 Extr. Thick - Thick None Very Good Good None 18.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 18.800.000 VND
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 18.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q688688476L 0,47 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 27.200.000 VND
1158
Xem
Q688688476L une Oval 0,47 Yellow VS1 - 6.43 x 4.47 x 2.50 55,8 64 Thin - Very Thick Very Small Very Good Good None 27.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O676130156F 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 29.000.000 VND
1232
Xem
O676130156F uub Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 None Excellent Good None 29.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E477305447F 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Very Good None GIA 30.700.000 VND
1306
Xem
E477305447F oah Oval 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.02 x 3.85 x 2.99 77,6 56 Good Very Good None 30.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q481304257F 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 31.000.000 VND
1320
Xem
Q481304257F ont Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.97 x 2.83 71,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 31.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M076245859L 0,45 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
M076245859L oen Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 4.00 x 2.55 63,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X285229464X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.000.000 VND
1360
Xem
X285229464X otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 32.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P490810997D 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 35.500.000 VND
1512
Xem
P490810997D cet Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.36 x 4.16 x 2.49 59,9 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 35.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P687770027J 0,57 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 36.400.000 VND
1550
Xem
P687770027J chc Oval 0,57 Yellow VVS2 Fancy - 5.69 x 4.27 x 2.88 67,4 57 Excellent Very Good Faint 36.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O580239068Q 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.200.000 VND
1584
Xem
O580239068Q ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 37.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G080239069N 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 37.200.000 VND
1584
Xem
G080239069N ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 37.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R278893762X 0,72 Yellow Orange
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.200.000 VND
1670
Xem
R278893762X abee Oval 0,72 Yellow Orange VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 None Very Good Good Faint 39.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X478969582J 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 39.800.000 VND
1693
Xem
X478969582J abto Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 39.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
B591137112F 0,44 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 40.000.000 VND
1704
Xem
B591137112F abht Oval 0,44 Yellow VVS2 Fancy - 5.36 x 3.97 x 2.56 64,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 40.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I354692571O 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 40.600.000 VND
1728
Xem
I354692571O abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M282006759V 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.600.000 VND
1854
Xem
M282006759V aatc Oval 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 4.23 x 2.96 69,9 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 43.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G172891701O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.000.000 VND
1872
Xem
G172891701O aaub Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.35 x 2.81 64,6 59 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 44.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q677806572K 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 45.600.000 VND
1942
Xem
Q677806572K anae Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 45.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
N285229465R 0,68 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
N285229465R anne Oval 0,68 Yellow VS1 Fancy - 6.31 x 4.44 x 3.07 69,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
A372069378P 0,63 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
A372069378P anhb Oval 0,63 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 4.28 x 3.05 71,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
W090747413P 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good None GIA 47.700.000 VND
2029
Xem
W090747413P anho Oval 0,70 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.94 x 4.38 x 2.98 67,9 52 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 47.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I176687060C 0,43 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
I176687060C anuu Oval 0,43 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 4.15 x 2.43 58,4 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M270602181V 0,43 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
M270602181V anuu Oval 0,43 Yellow VVS2 Fancy - 5.17 x 3.97 x 2.60 65,4 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T691137114Y 0,45 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 48.400.000 VND
2059
Xem
T691137114Y anou Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.11 x 3.93 x 2.37 60,3 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
S179888791F 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 49.400.000 VND
2102
Xem
S179888791F amae Oval 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.88 x 4.61 x 3.34 72,5 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 49.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
A381594250Z 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 50.000.000 VND
2128
Xem
A381594250Z ammb Oval 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 6.50 x 4.57 x 2.99 65,5 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 50.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E670383026Y 0,72 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 50.100.000 VND
2131
Xem
E670383026Y ammn Oval 0,72 Yellow VVS2 Fancy - 6.46 x 4.39 x 3.09 70,3 56 Thin - Extr. Thick Excellent Good None 50.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
C270602195Z 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 50.600.000 VND
2154
Xem
C270602195Z ameh Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.18 x 4.00 x 3.09 77,3 53 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 50.600.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG