Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.660 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
G5102154934L 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 15.400.000
640
Xem
G5102154934L ebb Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 400 GIA close  Xóa
Oval
J4102155536B 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 18.000.000
749
Xem
J4102155536B eho Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 468 GIA close  Xóa
Oval
S866430165R 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
S866430165R tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
X2108839542P 0,55 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 21.100.000
880
Xem
X2108839542P ttb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy Light - 6.03 x 4.43 x 2.57 57,9 58 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 550 GIA close  Xóa
Oval
E5106235064W 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 23.000.000
960
Xem
E5106235064W hbb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Oval
E775892221F 0,55 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 23.200.000
968
Xem
E775892221F hbt Oval 0,55 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.05 x 4.32 x 2.71 62,7 62 Very Good Good None 605 GIA close  Xóa
Oval
X1106235069D 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 23.600.000
984
Xem
X1106235069D hat Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Good Fair Faint 615 GIA close  Xóa
Oval
E5106235070V 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 24.200.000
1008
Xem
E5106235070V hmb Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Oval
V0106235068Y 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 24.400.000
1018
Xem
V0106235068Y hmh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Good Good None 636 GIA close  Xóa
Oval
U7106235076Q 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 25.900.000
1080
Xem
U7106235076Q hut Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Good Fair None 675 GIA close  Xóa
Oval
E2108839544B 0,62 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 26.200.000
1091
Xem
E2108839544B hon Oval 0,62 Yellow VS1 Fancy - 6.36 x 4.45 x 2.71 61 62 Thick - Very Thick None Good Good None 682 GIA close  Xóa
Oval
Q4108839540N 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 26.300.000
1094
Xem
Q4108839540N hoe Oval 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 5.69 x 4.38 x 2.78 63,4 64 Thick - Very Thick None Good Good Faint 684 GIA close  Xóa
Oval
F5106235085O 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 26.400.000
1102
Xem
F5106235085O hoc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Good Fair Faint 689 GIA close  Xóa
Oval
J282841989W 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
J282841989W ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
V2106235086M 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 27.700.000
1155
Xem
V2106235086M unn Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Good Good None 722 GIA close  Xóa
Oval
D3106235084Y 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 28.600.000
1190
Xem
D3106235084Y uee Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Good Good Faint 744 GIA close  Xóa
Oval
S191387009X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
S191387009X ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.63 x 3.91 x 2.81 72 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
Y891387010I 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
Y891387010I ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
I592522642E 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
I592522642E ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
U8106924151O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
U8106924151O ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
I685229464J 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
I685229464J ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
M4102417112F 0,41 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 32.000.000
1333
Xem
M4102417112F omm Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.99 x 3.72 x 2.67 71,9 53 Very Good Good None 833 GIA close  Xóa
Oval
L2101849688J 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 32.300.000
1347
Xem
L2101849688J oen Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
G5104698461M 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
G5104698461M out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
X6101314030K 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
X6101314030K out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
V499095142C 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
V499095142C out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
U0107447389W 0,74 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 34.100.000
1421
Xem
U0107447389W ooo Oval 0,74 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.18 x 4.59 x 3.21 70 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 888 GIA close  Xóa
Oval
F1105407595J 0,75 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
F1105407595J cbb Oval 0,75 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.16 x 4.81 x 3.12 64,9 56 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
K883907206H 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
K883907206H cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
X899412694M 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1453
Xem
X899412694M cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 908 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG