Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
G3102154934L 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
G3102154934L mut Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Oval
B2102155536R 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 15.000.000
624
Xem
B2102155536R mcb Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 390 GIA close  Xóa
Oval
W3113602156E 0,28 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 18.900.000
786
Xem
W3113602156E eca Oval 0,28 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.65 x 3.52 x 2.25 63,9 60 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 491 GIA close  Xóa
Oval
N8113404692L 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 19.200.000
800
Xem
N8113404692L tbb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 4.43 x 2.62 59,2 63 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 500 GIA close  Xóa
Oval
F166430165W 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
F166430165W tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
X2108839542P 0,55 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 21.100.000
880
Xem
X2108839542P ttb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy Light - 6.03 x 4.43 x 2.57 57,9 58 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 550 GIA close  Xóa
Oval
F0106235064A 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 23.000.000
960
Xem
F0106235064A hbb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Oval
X2106235069I 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 23.600.000
984
Xem
X2106235069I hat Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Good Fair Faint 615 GIA close  Xóa
Oval
X0110621971A 0,31 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 23.700.000
987
Xem
X0110621971A hau Oval 0,31 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.85 x 2.19 56,7 62 Good Good Faint 617 GIA close  Xóa
Oval
Z8106235070Y 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 24.200.000
1008
Xem
Z8106235070Y hmb Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Oval
F5106235068C 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 24.400.000
1018
Xem
F5106235068C hmh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Good Good None 636 GIA close  Xóa
Oval
X2109195382V 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 25.000.000
1040
Xem
X2109195382V htb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.94 x 2.90 73,5 55 Excellent Good Faint 650 GIA close  Xóa
Oval
B3106235076U 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 25.900.000
1080
Xem
B3106235076U hut Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Good Fair None 675 GIA close  Xóa
Oval
X3108435014O 0,65 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 26.300.000
1094
Xem
X3108435014O hoe Oval 0,65 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.52 x 3.00 66,5 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 684 GIA close  Xóa
Oval
Q4108839540N 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 26.300.000
1094
Xem
Q4108839540N hoe Oval 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 5.69 x 4.38 x 2.78 63,4 64 Thick - Very Thick None Good Good Faint 684 GIA close  Xóa
Oval
L5106235085K 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 26.400.000
1102
Xem
L5106235085K hoc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Good Fair Faint 689 GIA close  Xóa
Oval
J6106235086E 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 27.700.000
1155
Xem
J6106235086E unn Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Good Good None 722 GIA close  Xóa
Oval
C0106235084Z 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 28.600.000
1190
Xem
C0106235084Z uee Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Good Good Faint 744 GIA close  Xóa
Oval
T2108434925A 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 28.900.000
1206
Xem
T2108434925A ute Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.91 x 2.59 66,3 59 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 754 GIA close  Xóa
Oval
N4108434900H 0,38 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 29.000.000
1208
Xem
N4108434900H utt Oval 0,38 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.43 x 3.74 x 2.40 64 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 755 GIA close  Xóa
Oval
V8108434878B 0,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1235
Xem
V8108434878B uun Oval 0,20 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.62 x 3.08 x 1.82 59,2 59 Medium - Extr. Thick Very Good Good None 772 GIA close  Xóa
Oval
N891387010C 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
N891387010C ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
Z585229464N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
Z585229464N ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
W092522642G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
W092522642G ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
H399095142M 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
H399095142M out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
G2104698461R 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
G2104698461R out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
A5113727432M 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
A5113727432M out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
Q8110759120B 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 33.900.000
1414
Xem
Q8110759120B ooe Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 4.13 x 2.77 67,2 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 884 GIA close  Xóa
Oval
Q0108434880W 0,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 34.100.000
1419
Xem
Q0108434880W oou Oval 0,23 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.34 x 3.27 x 2.10 64,1 60 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 887 GIA close  Xóa
Oval
K883907206H 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
K883907206H cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG