Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.739 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
X295386479N 0,33 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 13.900.000 VND
581
Xem
X295386479N mhm Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Light - 55,9 57 Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 13.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000 VND
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 19.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
K082841990F 0,28 Yellow Orange
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 21.100.000 VND
880
Xem
K082841990F ttb Oval 0,28 Yellow Orange VVS2 Fancy Vivid - 4.28 x 3.45 x 2.32 67,2 54 Good Good None 21.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G094417617M 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 24.600.000 VND
1024
Xem
G094417617M heb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 None Good Fair None 24.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
N794417621H 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 25.200.000 VND
1050
Xem
N794417621H hth Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 None Good Good None 25.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O494417622N 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 25.200.000 VND
1050
Xem
O494417622N hth Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.65 x 3.72 x 2.71 72,8 61 None Good Good Faint 25.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X294417623R 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 25.200.000 VND
1050
Xem
X294417623R hth Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 None Good Fair Faint 25.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G694417625J 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 25.800.000 VND
1075
Xem
G694417625J hun Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 None Good Fair None 25.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P794417626U 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 26.400.000 VND
1101
Xem
P794417626U hoo Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 3.85 x 2.75 71,4 57 None Good Good Faint 26.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
F692868205T 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 26.900.000 VND
1120
Xem
F692868205T ubb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 26.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P182841989W 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000 VND
1120
Xem
P182841989W ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 26.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E394417632O 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 27.600.000 VND
1152
Xem
E394417632O unb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 None Good Fair None 27.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
B594417640M 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 29.500.000 VND
1229
Xem
B594417640M uho Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 None Good Good Faint 29.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z494417641R 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 29.500.000 VND
1230
Xem
Z494417641R uhc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 None Good Fair Faint 29.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I394417642Q 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 31.200.000 VND
1299
Xem
I394417642Q oan Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 None Good Good None 31.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q481304257F 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 31.700.000 VND
1320
Xem
Q481304257F ont Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.97 x 2.83 71,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X285229464X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.600.000 VND
1360
Xem
X285229464X otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 32.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O580239068Q 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 38.000.000 VND
1584
Xem
O580239068Q ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 38.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G080239069N 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.000.000 VND
1584
Xem
G080239069N ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 38.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M095374722E 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 38.200.000 VND
1592
Xem
M095374722E cct Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Excellent Good None 38.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G090501342A 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 39.700.000 VND
1653
Xem
G090501342A abmm Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 3.98 x 2.82 70,8 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 39.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
K278969582U 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 40.600.000 VND
1693
Xem
K278969582U abto Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I354692571O 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 41.500.000 VND
1728
Xem
I354692571O abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 41.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
H495042883N 0,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 43.800.000 VND
1827
Xem
H495042883N aaen Oval 0,23 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.34 x 3.27 x 2.10 64,1 60 Excellent Very Good None 43.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M282006759V 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.500.000 VND
1854
Xem
M282006759V aatc Oval 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 4.23 x 2.96 69,9 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 44.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O493890615D 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000 VND
1870
Xem
O493890615D aahc Oval 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 5.71 x 4.29 x 2.73 63,7 58 Excellent Very Good None 44.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z176940258M 0,20 Yellow Orange
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 46.100.000 VND
1920
Xem
Z176940258M anbb Oval 0,20 Yellow Orange VVS2 Fancy Vivid - 4.15 x 3.17 x 2.06 65,1 58 Good Good None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T382233676H 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000 VND
1958
Xem
T382233676H anne Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.61 x 4.26 x 2.70 63,5 54 Excellent Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
N285229465R 0,68 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 47.000.000 VND
1958
Xem
N285229465R anne Oval 0,68 Yellow VS1 Fancy - 6.31 x 4.44 x 3.07 69,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
A372069378P 0,63 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 48.400.000 VND
2016
Xem
A372069378P anhb Oval 0,63 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 4.28 x 3.05 71,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG