Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.522 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
O2102154934U 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
O2102154934U mut Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Oval
S3102155536X 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 15.000.000
624
Xem
S3102155536X mcb Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 390 GIA close  Xóa
Oval
F166430165W 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
F166430165W tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
L665963768Z 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
L665963768Z han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
F8109195308E 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 27.000.000
1123
Xem
F8109195308E ubn Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 5.28 x 4.10 x 2.96 72,1 57 Very Good Good Faint 702 GIA close  Xóa
Oval
H081459270O 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
H081459270O uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
S3116694184D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
S3116694184D ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.83 x 3.97 x 2.70 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
U391387010K 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
U391387010K ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
C592522642N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
C592522642N ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
N7106924151E 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
N7106924151E ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
L685229464N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
L685229464N ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
I0113727429B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 32.300.000
1347
Xem
I0113727429B oen Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
Z3118195916U 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.300.000
1389
Xem
Z3118195916U oho Oval 0,56 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.61 x 3.96 x 3.01 76 55 Good Fair Faint 868 GIA close  Xóa
Oval
A3113727432A 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
A3113727432A out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
V5117747996A 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
V5117747996A out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.80 x 3.94 x 2.72 69 60 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
Y099095142L 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
Y099095142L out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
P1104698461P 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
P1104698461P out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
Q5110759120M 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 33.900.000
1414
Xem
Q5110759120M ooe Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 4.13 x 2.77 67,2 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 884 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
T4101119500D 0,43 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Good Good None GIA 34.700.000
1445
Xem
T4101119500D cbm Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.96 x 3.88 x 2.72 70,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 903 GIA close  Xóa
Oval
J299412694T 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1453
Xem
J299412694T cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 908 GIA close  Xóa
Oval
U293122238R 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.500.000
1478
Xem
U293122238R cne Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.09 x 3.92 x 2.90 73,8 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 924 GIA close  Xóa
Oval
N299095141D 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
N299095141D cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.68 x 3.98 x 2.80 70,2 56 Very Thick - Very Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
D499095140Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
D499095140Q cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.50 x 4.03 x 2.79 69,2 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
B7100503315B 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
B7100503315B cet Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 6.01 x 4.04 x 2.82 69,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Oval
W2105650954R 0,70 Yellow Other
VS1 - Very Good Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
W2105650954R cet Oval 0,70 Yellow Other VS1 - 6.15 x 4.40 x 3.10 70,1 56 Very Good Good None 945 GIA close  Xóa
Oval
L0109195385W 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
L0109195385W ctb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.69 x 4.07 x 2.70 66,3 54 Very Good Good None 950 GIA close  Xóa
Oval
K0114481905L 0,60 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
K0114481905L chb Oval 0,60 Yellow VVS2 Fancy - 6.18 x 4.19 x 2.89 69,1 58 Thick - Thick None Very Good Very Good None 960 GIA close  Xóa
Oval
P5117352333J 0,80 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
P5117352333J chb Oval 0,80 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.44 x 4.90 x 3.21 65,6 55 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 960 GIA close  Xóa
Oval
H2110374635N 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.200.000
1549
Xem
H2110374635N cho Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.59 x 3.98 x 2.58 64 58 Very Good Good Faint 968 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG