Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.367 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
K790932435U 0,33 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 13.700.000 VND
581
Xem
K790932435U mhm Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Light - 55,9 57 Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 13.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 18.800.000 VND
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 18.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
K692715033X 0,34 Pink Brown
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 25.600.000 VND
1088
Xem
K692715033X hob Oval 0,34 Pink Brown VS1 Fancy - 4.64 x 3.72 x 2.43 65,3 62 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 25.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I592868205F 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 26.300.000 VND
1120
Xem
I592868205F ubb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 26.300.000 VND GIA close  Xóa
Oval
D482233674A 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 30.700.000 VND
1306
Xem
D482233674A oah Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.11 x 2.85 69,4 53 Very Good Good None 30.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q481304257F 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 31.000.000 VND
1320
Xem
Q481304257F ont Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.97 x 2.83 71,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 31.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Y376245859Q 0,45 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.600.000 VND
1346
Xem
Y376245859Q oea Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 4.00 x 2.55 63,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 31.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
W577305447W 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Very Good None GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
W577305447W oen Oval 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.02 x 3.85 x 2.99 77,6 56 Good Very Good None 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X285229464X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.000.000 VND
1360
Xem
X285229464X otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 32.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T592715059S 1,01 Brown Yellow
VVS2 - Good Good None GIA 34.200.000 VND
1454
Xem
T592715059S cbc Oval 1,01 Brown Yellow VVS2 - 6.47 x 4.96 x 3.64 73,4 58 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 34.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R383922391M 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 35.200.000 VND
1498
Xem
R383922391M cmh Oval 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.61 x 4.24 x 2.67 62,9 60 Very Good Good None 35.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R387770027L 0,57 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 35.400.000 VND
1506
Xem
R387770027L cea Oval 0,57 Yellow VVS2 Fancy - 5.69 x 4.27 x 2.88 67,4 57 Excellent Very Good Faint 35.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
C591137112H 0,44 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 36.400.000 VND
1547
Xem
C591137112H chu Oval 0,44 Yellow VVS2 Fancy - 5.36 x 3.97 x 2.56 64,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 36.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O580239068Q 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 37.200.000 VND
1584
Xem
O580239068Q ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 37.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G080239069N 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 37.200.000 VND
1584
Xem
G080239069N ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 37.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
U677806572U 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 38.000.000 VND
1618
Xem
U677806572U abaa Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 38.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
H390501342K 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.800.000 VND
1653
Xem
H390501342K abmm Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 3.98 x 2.82 70,8 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 38.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R278893762X 0,72 Yellow Orange
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.200.000 VND
1670
Xem
R278893762X abee Oval 0,72 Yellow Orange VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 None Very Good Good Faint 39.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
F578969582N 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 39.700.000 VND
1691
Xem
F578969582N abtu Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 39.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
L783922392Z 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 40.600.000 VND
1728
Xem
L783922392Z abob Oval 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.58 x 4.61 x 2.92 63,4 55 Very Good Good None 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I354692571O 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 40.600.000 VND
1728
Xem
I354692571O abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q170602195K 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 42.200.000 VND
1794
Xem
Q170602195K aana Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.18 x 4.00 x 3.09 77,3 53 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 42.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M282006759V 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.600.000 VND
1854
Xem
M282006759V aatc Oval 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 4.23 x 2.96 69,9 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 43.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G172891701O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.000.000 VND
1872
Xem
G172891701O aaub Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.35 x 2.81 64,6 59 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 44.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
W076687060A 0,43 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.400.000 VND
1891
Xem
W076687060A aaon Oval 0,43 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 4.15 x 2.43 58,4 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 44.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R570602181Z 0,43 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 44.400.000 VND
1891
Xem
R570602181Z aaon Oval 0,43 Yellow VVS2 Fancy - 5.17 x 3.97 x 2.60 65,4 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 44.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
N285229465R 0,68 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
N285229465R anne Oval 0,68 Yellow VS1 Fancy - 6.31 x 4.44 x 3.07 69,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
A391137114A 0,45 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.500.000 VND
1979
Xem
A391137114A anmu Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.11 x 3.93 x 2.37 60,3 68 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 46.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
M882233672I 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.000.000 VND
2000
Xem
M882233672I antb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.82 x 4.02 x 2.66 66,1 56 Very Good Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G290747413W 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Good None GIA 47.200.000 VND
2010
Xem
G290747413W anth Oval 0,70 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.94 x 4.38 x 2.98 67,9 52 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 47.200.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG