Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.406 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 18.800.000 VND
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 18.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T281213269N 0,47 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 31.100.000 VND
1323
Xem
T281213269N onu Oval 0,47 Yellow VS1 - 6.43 x 4.47 x 2.50 55,8 64 Thin - Very Thick Very Small Very Good Good None 31.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q876130156M 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 31.600.000 VND
1344
Xem
Q876130156M oeb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 None Excellent Good None 31.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E577305447L 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Very Good None GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
E577305447L oen Oval 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.02 x 3.85 x 2.99 77,6 56 Good Very Good None 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G676245859A 0,45 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
G676245859A oen Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 4.00 x 2.55 63,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
S685229464G 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.000.000 VND
1360
Xem
S685229464G otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 32.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
D482233674A 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.500.000 VND
1469
Xem
D482233674A cao Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.11 x 2.85 69,4 53 Very Good Good None 34.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q485570455H 0,47 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 35.100.000 VND
1494
Xem
Q485570455H cme Oval 0,47 Yellow VS1 Fancy - 5.56 x 4.02 x 2.77 68,9 59 Very Good Very Good None 35.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R383922391M 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 39.100.000 VND
1664
Xem
R383922391M abeb Oval 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.61 x 4.24 x 2.67 62,9 60 Very Good Good None 39.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R278893762X 0,72 Yellow Orange
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.200.000 VND
1670
Xem
R278893762X abee Oval 0,72 Yellow Orange VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 None Very Good Good Faint 39.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
L783922392Z 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 39.200.000 VND
1670
Xem
L783922392Z abee Oval 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 6.58 x 4.61 x 2.92 63,4 55 Very Good Good None 39.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
V482816041T 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 39.500.000 VND
1680
Xem
V482816041T abtb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.62 x 2.66 57,6 63 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good Faint 39.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
D186147469S 0,63 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.300.000 VND
1714
Xem
D186147469S abua Oval 0,63 Yellow VS1 Fancy - 5.93 x 4.13 x 3.07 74,2 55 Very Good Good Faint 40.300.000 VND GIA close  Xóa
Oval
U054692571I 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 40.600.000 VND
1728
Xem
U054692571I abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
D582911217M 1,00 Yellow
Light
VVS1 - Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
D582911217M anbb Oval 1,00 Yellow VVS1 Light - 6.17 x 4.88 x 3.76 76,9 53 Extr. Thick - Extr. Thick None Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
H377806572I 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 45.600.000 VND
1942
Xem
H377806572I anae Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 45.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P585229465V 0,68 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
P585229465V anne Oval 0,68 Yellow VS1 Fancy - 6.31 x 4.44 x 3.07 69,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q174734044I 1,02 Yellow
Light
VS1 - None GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
Q174734044I anne Oval 1,02 Yellow VS1 Light - 6.17 x 5.18 x 3.69 71,2 61 Very Thick - Extr. Thick None None 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z780239068D 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 46.600.000 VND
1981
Xem
Z780239068D anmo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 46.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I080239069U 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 46.600.000 VND
1981
Xem
I080239069U anmo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 46.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q774734035G 1,00 Yellow
Light
VVS1 - None GIA 47.000.000 VND
2000
Xem
Q774734035G antb Oval 1,00 Yellow VVS1 Light - 5.86 x 4.95 x 3.68 74,3 63 Very Thick - Very Thick None None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
U774734040J 1,01 Yellow
Light
VVS2 - None GIA 47.500.000 VND
2021
Xem
U774734040J anhm Oval 1,01 Yellow VVS2 Light - 6.14 x 5.38 x 3.20 59,5 64 Extr. Thin - Extr. Thin None None 47.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X370602181B 0,43 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
X370602181B anuu Oval 0,43 Yellow VVS2 Fancy - 5.17 x 3.97 x 2.60 65,4 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
K076687060U 0,43 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
K076687060U anuu Oval 0,43 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 4.15 x 2.43 58,4 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X281304257O 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 48.900.000 VND
2080
Xem
X281304257O ambb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.97 x 2.83 71,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
B274734046J 1,09 Yellow
Light
VS1 - None GIA 49.200.000 VND
2093
Xem
B274734046J ambo Oval 1,09 Yellow VS1 Light - 6.78 x 5.21 x 3.65 70 62 Extr. Thick - Extr. Thick None None 49.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O379888791G 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 49.400.000 VND
2102
Xem
O379888791G amae Oval 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.88 x 4.61 x 3.34 72,5 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 49.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
H685096271M 0,49 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 49.700.000 VND
2117
Xem
H685096271M amnm Oval 0,49 Yellow VVS1 Fancy Intense - 5.46 x 4.03 x 2.77 68,8 64 Very Good Good None 49.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I870602195Q 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 50.600.000 VND
2154
Xem
I870602195Q ameh Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.18 x 4.00 x 3.09 77,3 53 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 50.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
O884442221O 0,60 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 50.800.000 VND
2160
Xem
O884442221O amtb Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy Intense - 6.08 x 4.09 x 2.97 72,5 53 Excellent Good None 50.800.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG