Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.477 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
Z8102154934D 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
Z8102154934D mut Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Oval
L8102155536Z 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 15.000.000
624
Xem
L8102155536Z mcb Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 390 GIA close  Xóa
Oval
R2119907543O 0,28 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 18.900.000
786
Xem
R2119907543O eca Oval 0,28 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.65 x 3.52 x 2.25 63,9 60 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 491 GIA close  Xóa
Oval
F166430165W 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
F166430165W tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
L665963768Z 0,34 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 23.500.000
979
Xem
L665963768Z han Oval 0,34 Yellow VS1 Fancy Deep - 5.16 x 3.46 x 2.35 67,9 55 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 612 GIA close  Xóa
Oval
Y5120097366D 0,58 Yellow
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 24.500.000
1021
Xem
Y5120097366D hmo Oval 0,58 Yellow VS1 - 6.03 x 4.47 x 2.76 61,7 58 None Excellent Very Good Faint 638 GIA close  Xóa
Oval
F5109195308V 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 27.000.000
1123
Xem
F5109195308V ubn Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 5.28 x 4.10 x 2.96 72,1 57 Very Good Good Faint 702 GIA close  Xóa
Oval
H081459270O 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
H081459270O uaa Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.69 x 4.34 x 2.83 65,2 56 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Oval
E5119907593T 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 28.900.000
1206
Xem
E5119907593T ute Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.91 x 2.59 66,3 59 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 754 GIA close  Xóa
Oval
E5119907564T 0,38 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 29.000.000
1208
Xem
E5119907564T utt Oval 0,38 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.43 x 3.74 x 2.40 64 61 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 755 GIA close  Xóa
Oval
C5119907539Z 0,20 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Very Good Good None GIA 29.600.000
1235
Xem
C5119907539Z uun Oval 0,20 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.62 x 3.08 x 1.82 59,2 59 Medium - Extr. Thick Very Good Good None 772 GIA close  Xóa
Oval
K6116694184N 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
K6116694184N ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.83 x 3.97 x 2.70 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
G691387010D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
G691387010D ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
H292522642O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
H292522642O ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
Z385229464D 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
Z385229464D ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
B5106924151Y 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
B5106924151Y ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
Z6113727429O 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 32.300.000
1347
Xem
Z6113727429O oen Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
C1118195916T 0,56 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Fair Faint GIA 33.300.000
1389
Xem
C1118195916T oho Oval 0,56 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.61 x 3.96 x 3.01 76 55 Good Fair Faint 868 GIA close  Xóa
Oval
I7104698461H 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
I7104698461H out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
L6117747996J 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
L6117747996J out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.80 x 3.94 x 2.72 69 60 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
F4113727432E 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
F4113727432E out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
H699095142Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
H699095142Z out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
J5117352333R 0,80 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 33.800.000
1408
Xem
J5117352333R oob Oval 0,80 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.44 x 4.90 x 3.21 65,6 55 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 880 GIA close  Xóa
Oval
T1110759120Z 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 33.900.000
1414
Xem
T1110759120Z ooe Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 5.84 x 4.13 x 2.77 67,2 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 884 GIA close  Xóa
Oval
U8119907541J 0,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 34.100.000
1419
Xem
U8119907541J oou Oval 0,23 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.34 x 3.27 x 2.10 64,1 60 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 887 GIA close  Xóa
Oval
Q6114481899Q 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Q6114481899Q cbb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.25 x 2.74 64,5 55 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Good None 900 GIA close  Xóa
Oval
O6101119500M 0,43 Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Good Good None GIA 34.700.000
1445
Xem
O6101119500M cbm Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.96 x 3.88 x 2.72 70,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 903 GIA close  Xóa
Oval
S299412694Z 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1453
Xem
S299412694Z cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 908 GIA close  Xóa
Oval
L3119907748V 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 35.000.000
1458
Xem
L3119907748V caa Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 911 GIA close  Xóa
Oval
G193122238C 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.500.000
1478
Xem
G193122238C cne Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.09 x 3.92 x 2.90 73,8 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 924 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG