Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.997 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
S599704725K 0,33 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 10.800.000
450
Xem
S599704725K noa Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Light - 55,9 57 Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 281 GIA close  Xóa
Oval
S398585707H 0,33 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 19.000.000
792
Xem
S398585707H ect Oval 0,33 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.27 x 3.41 x 2.36 69,3 52 Extr. Thick - Thick None Very Good Good None 495 GIA close  Xóa
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
K082841990F 0,28 Yellow Orange
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 21.100.000
880
Xem
K082841990F ttb Oval 0,28 Yellow Orange VVS2 Fancy Vivid - 4.28 x 3.45 x 2.32 67,2 54 Good Good None 550 GIA close  Xóa
Oval
C394417617L 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 24.600.000
1024
Xem
C394417617L heb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Good Fair None 640 GIA close  Xóa
Oval
N394417621I 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 25.200.000
1050
Xem
N394417621I hth Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Good Good None 656 GIA close  Xóa
Oval
N494417623V 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 25.200.000
1050
Xem
N494417623V hth Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Good Fair Faint 656 GIA close  Xóa
Oval
T694417625A 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
T694417625A hun Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Oval
C192868205E 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
C192868205E ubb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
P182841989W 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
P182841989W ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
G294417632U 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 27.600.000
1152
Xem
G294417632U unb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Good Fair None 720 GIA close  Xóa
Oval
K894417640L 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 29.500.000
1229
Xem
K894417640L uho Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Good Good Faint 768 GIA close  Xóa
Oval
S594417641T 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 29.500.000
1230
Xem
S594417641T uhc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Good Fair Faint 769 GIA close  Xóa
Oval
A499171441W 0,65 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 30.300.000
1262
Xem
A499171441W uoc Oval 0,65 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.52 x 3.00 66,5 58 Very Good Very Good None 789 GIA close  Xóa
Oval
E799171430F 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.000.000
1290
Xem
E799171430F obh Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.91 x 2.59 66,3 59 Very Good Good Faint 806 GIA close  Xóa
Oval
W394417642P 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 31.200.000
1299
Xem
W394417642P oan Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Good Good None 812 GIA close  Xóa
Oval
B699171434E 0,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 33.700.000
1403
Xem
B699171434E ouu Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy Light - 5.81 x 4.31 x 2.79 64,7 56 Excellent Very Good Faint 877 GIA close  Xóa
Oval
O198288833Y 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
O198288833Y och Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.24 x 4.34 x 2.67 61,6 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 896 GIA close  Xóa
Oval
V199156557F 0,60 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 36.900.000
1536
Xem
V199156557F chb Oval 0,60 Yellow VVS1 Fancy - 5.80 x 4.29 x 2.99 69,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 960 GIA close  Xóa
Oval
D499197044S 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
D499197044S ccb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 5.10 x 3.89 x 2.77 71,1 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Oval
G695374722Z 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 38.200.000
1592
Xem
G695374722Z cct Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Excellent Good None 995 GIA close  Xóa
Oval
K278969582U 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 38.900.000
1619
Xem
K278969582U aban Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1012 GIA close  Xóa
Oval
H099197049T 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 38.900.000
1619
Xem
H099197049T aban Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 1012 GIA close  Xóa
Oval
K098925895V 0,72 Yellow Orange
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.100.000
1670
Xem
K098925895V abee Oval 0,72 Yellow Orange VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 None Very Good Good Faint 1044 GIA close  Xóa
Oval
Q497652647J 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 42.700.000
1778
Xem
Q497652647J aaaa Oval 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 6.01 x 4.31 x 2.69 62,4 57 Excellent Good Faint 1111 GIA close  Xóa
Oval
Z899197067S 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 43.100.000
1795
Xem
Z899197067S aann Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.18 x 4.00 x 3.09 77,3 53 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1122 GIA close  Xóa
Oval
D099197037C 0,43 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 43.600.000
1816
Xem
D099197037C aamt Oval 0,43 Yellow VVS2 Fancy - 5.17 x 3.97 x 2.60 65,4 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 1135 GIA close  Xóa
Oval
S795042883Y 0,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 43.800.000
1826
Xem
S795042883Y aaea Oval 0,23 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.34 x 3.27 x 2.10 64,1 60 Excellent Very Good None 1141 GIA close  Xóa
Oval
V499197039A 0,44 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 44.600.000
1859
Xem
V499197039A aahn Oval 0,44 Yellow VVS2 Fancy - 5.36 x 3.97 x 2.56 64,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 1162 GIA close  Xóa
Oval
T578969585L 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 44.800.000
1866
Xem
T578969585L aahh Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 5.47 x 4.21 x 2.80 66,5 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 1166 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG