Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
4.863 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Fair None GIA 18.800.000 VND
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin Fair None 18.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T281213269N 0,47 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 31.100.000 VND
1323
Xem
T281213269N onu Oval 0,47 Yellow VS1 - 6.43 x 4.47 x 2.50 55,8 64 Thin - Very Thick Very Small Very Good Good None 31.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R277305447E 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Very Good None GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
R277305447E oen Oval 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.02 x 3.85 x 2.99 77,6 56 Good Very Good None 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
G676245859A 0,45 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.700.000 VND
1347
Xem
G676245859A oen Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Light - 5.63 x 4.00 x 2.55 63,7 59 Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z268289854U 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 32.300.000 VND
1373
Xem
Z268289854U oto Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.49 x 4.43 x 2.71 61,3 59 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 32.300.000 VND GIA close  Xóa
Oval
D482233674A 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 34.500.000 VND
1469
Xem
D482233674A cao Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.46 x 4.11 x 2.85 69,4 53 Very Good Good None 34.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q782911829Q 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Fair Good None GIA 35.200.000 VND
1496
Xem
Q782911829Q cmt Oval 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 6.48 x 4.07 x 2.67 65,5 58 Thin - Thin Fair Good None 35.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Q876130156M 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 36.800.000 VND
1568
Xem
Q876130156M cob Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 None Excellent Good None 36.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R278893762X 0,72 Yellow Orange
Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 39.200.000 VND
1670
Xem
R278893762X abee Oval 0,72 Yellow Orange VS1 Light - 7.44 x 4.59 x 3.02 65,8 56 None Very Good Good Faint 39.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
A278969582T 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 39.800.000 VND
1693
Xem
A278969582T abto Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 39.800.000 VND GIA close  Xóa
Oval
U054692571I 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 40.600.000 VND
1728
Xem
U054692571I abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 40.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
J082816041H 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 43.200.000 VND
1840
Xem
J082816041H aatb Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.62 x 2.66 57,6 63 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good Faint 43.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
P482911217I 1,00 Yellow
Light
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
P482911217I anbb Oval 1,00 Yellow VVS1 Light - 6.17 x 4.88 x 3.76 76,9 53 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Oval
H377806572I 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 45.600.000 VND
1942
Xem
H377806572I anae Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 45.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
N374734044I 1,02 Yellow
Light
VS1 - Good Fair None GIA 46.000.000 VND
1958
Xem
N374734044I anne Oval 1,02 Yellow VS1 Light - 6.17 x 5.18 x 3.69 71,2 61 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair None 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z780239068D 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 46.600.000 VND
1981
Xem
Z780239068D anmo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 46.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I080239069U 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 46.600.000 VND
1981
Xem
I080239069U anmo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 46.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
T174734035M 1,00 Yellow
Light
VVS1 - Good Fair None GIA 47.000.000 VND
2000
Xem
T174734035M antb Oval 1,00 Yellow VVS1 Light - 5.86 x 4.95 x 3.68 74,3 63 Very Thick - Very Thick None Good Fair None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X774734040M 1,01 Yellow
Light
VVS2 - Good Good None GIA 47.500.000 VND
2021
Xem
X774734040M anhm Oval 1,01 Yellow VVS2 Light - 6.14 x 5.38 x 3.20 59,5 64 Extr. Thin - Extr. Thin None Good Good None 47.500.000 VND GIA close  Xóa
Oval
X370602181B 0,43 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
X370602181B anuu Oval 0,43 Yellow VVS2 Fancy - 5.17 x 3.97 x 2.60 65,4 60 Slightly Thick - Extr. Thick Very Small Good Good None 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
K076687060U 0,43 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 48.000.000 VND
2043
Xem
K076687060U anuu Oval 0,43 Yellow VVS1 Fancy - 5.82 x 4.15 x 2.43 58,4 60 Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 48.000.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E174734046U 1,09 Yellow
Light
VS1 - Good Good None GIA 49.200.000 VND
2093
Xem
E174734046U ambo Oval 1,09 Yellow VS1 Light - 6.78 x 5.21 x 3.65 70 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 49.200.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E779888791F 0,73 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 49.400.000 VND
2102
Xem
E779888791F amae Oval 0,73 Yellow VS1 Fancy - 5.88 x 4.61 x 3.34 72,5 62 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 49.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
I870602195Q 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good Faint GIA 50.600.000 VND
2154
Xem
I870602195Q ameh Oval 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 5.18 x 4.00 x 3.09 77,3 53 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 50.600.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Z376610255L 0,39 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 51.300.000 VND
2184
Xem
Z376610255L amht Oval 0,39 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.34 x 4.13 x 2.34 56,7 56 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 51.300.000 VND GIA close  Xóa
Oval
Y772891701V 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 51.900.000 VND
2208
Xem
Y772891701V amob Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.35 x 2.81 64,6 59 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 51.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
E082911224A 1,10 Yellow
Light
VVS1 - Good Good None GIA 52.900.000 VND
2253
Xem
E082911224A aebo Oval 1,10 Yellow VVS1 Light - 6.68 x 5.15 x 3.64 70,6 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 52.900.000 VND GIA close  Xóa
Oval
V172069378A 0,63 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 53.300.000 VND
2269
Xem
V172069378A aeao Oval 0,63 Yellow VS1 Fancy - 5.87 x 4.28 x 3.05 71,2 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 53.300.000 VND GIA close  Xóa
Oval
S682911225P 1,11 Yellow
Light
VVS2 - Good Good None GIA 53.400.000 VND
2274
Xem
S682911225P aena Oval 1,11 Yellow VVS2 Light - 6.97 x 5.15 x 3.52 68,3 59 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 53.400.000 VND GIA close  Xóa
Oval
R569551280K 0,52 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 54.800.000 VND
2330
Xem
R569551280K aeth Oval 0,52 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 4.49 x 2.86 63,7 67 Thin - Thick None Good Good Faint 54.800.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 9     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG