Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.246 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
E196364478X 0,32 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Very Good Good None GIA 12.200.000
509
Xem
E196364478X mao Oval 0,32 Yellow VVS2 Fancy Deep - 5.08 x 3.47 x 2.40 69,1 54 Very Good Good None 318 GIA close  Xóa
Oval
Y066430165M 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
Y066430165M tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
K082841990F 0,28 Yellow Orange
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 21.100.000
880
Xem
K082841990F ttb Oval 0,28 Yellow Orange VVS2 Fancy Vivid - 4.28 x 3.45 x 2.32 67,2 54 Good Good None 550 GIA close  Xóa
Oval
G094417617M 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 24.600.000
1024
Xem
G094417617M heb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 Good Fair None 640 GIA close  Xóa
Oval
N794417621H 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 25.200.000
1050
Xem
N794417621H hth Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 Good Good None 656 GIA close  Xóa
Oval
X294417623R 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 25.200.000
1050
Xem
X294417623R hth Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 Good Fair Faint 656 GIA close  Xóa
Oval
G694417625J 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
G694417625J hun Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Oval
A292868205B 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
A292868205B ubb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
P182841989W 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
P182841989W ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
E394417632O 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 27.600.000
1152
Xem
E394417632O unb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 Good Fair None 720 GIA close  Xóa
Oval
B594417640M 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 29.500.000
1229
Xem
B594417640M uho Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 Good Good Faint 768 GIA close  Xóa
Oval
Z494417641R 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 29.500.000
1230
Xem
Z494417641R uhc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 Good Fair Faint 769 GIA close  Xóa
Oval
I394417642Q 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 31.200.000
1299
Xem
I394417642Q oan Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 Good Good None 812 GIA close  Xóa
Oval
Q481304257F 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
Q481304257F ont Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.33 x 3.97 x 2.83 71,2 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
X285229464X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 32.600.000
1360
Xem
X285229464X otb Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 850 GIA close  Xóa
Oval
B198288833W 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
B198288833W och Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.24 x 4.34 x 2.67 61,6 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 896 GIA close  Xóa
Oval
L790501342M 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 35.300.000
1469
Xem
L790501342M cao Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.66 x 3.98 x 2.82 70,8 61 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 918 GIA close  Xóa
Oval
O580239068Q 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
O580239068Q ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.62 x 4.14 x 2.92 70,6 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 990 GIA close  Xóa
Oval
G080239069N 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
G080239069N ccb Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.65 x 4.28 x 2.85 66,6 59 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 990 GIA close  Xóa
Oval
O895374722R 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 38.200.000
1592
Xem
O895374722R cct Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Excellent Good None 995 GIA close  Xóa
Oval
T457455252W 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 38.400.000
1600
Xem
T457455252W abbb Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.45 x 4.42 x 2.44 55,2 62 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1000 GIA close  Xóa
Oval
K278969582U 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
K278969582U abto Oval 0,46 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 3.99 x 2.55 63,9 58 Slightly Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1058 GIA close  Xóa
Oval
I354692571O 0,18 Pink Brown
Fancy Deep
VS1 - Good Very Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
I354692571O abob Oval 0,18 Pink Brown VS1 Fancy Deep - 3.93 x 2.86 x 1.96 68,5 62 Medium - Extr. Thick Good Very Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Oval
A597652647I 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 42.700.000
1778
Xem
A597652647I aaaa Oval 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 6.01 x 4.31 x 2.69 62,4 57 Excellent Good Faint 1111 GIA close  Xóa
Oval
T095042883D 0,23 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 43.800.000
1826
Xem
T095042883D aaea Oval 0,23 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 4.34 x 3.27 x 2.10 64,1 60 Excellent Very Good None 1141 GIA close  Xóa
Oval
M282006759V 0,61 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
M282006759V aatc Oval 0,61 Yellow VS1 Fancy - 6.02 x 4.23 x 2.96 69,9 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1159 GIA close  Xóa
Oval
L093890615B 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000
1870
Xem
L093890615B aahc Oval 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 5.71 x 4.29 x 2.73 63,7 58 Excellent Very Good None 1169 GIA close  Xóa
Oval
E472891701U 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 44.900.000
1872
Xem
E472891701U aaub Oval 0,60 Yellow VS1 Fancy - 6.33 x 4.35 x 2.81 64,6 59 Slightly Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1170 GIA close  Xóa
Oval
Z176940258M 0,20 Yellow Orange
Fancy Vivid
VVS2 - Good Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
Z176940258M anbb Oval 0,20 Yellow Orange VVS2 Fancy Vivid - 4.15 x 3.17 x 2.06 65,1 58 Good Good None 1200 GIA close  Xóa
Oval
T382233676H 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
T382233676H anne Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.61 x 4.26 x 2.70 63,5 54 Excellent Good None 1224 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG