Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.680 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
S866430165R 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
S866430165R tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
P2103835645E 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 25.600.000
1067
Xem
P2103835645E hhu Oval 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 4.04 x 2.88 71,3 56 Good Good Faint 667 GIA close  Xóa
Oval
M1104615157T 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
M1104615157T ubb Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 6.23 x 4.47 x 3.07 68,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
J782841989S 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
J782841989S ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
U5101864676S 0,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 29.000.000
1208
Xem
U5101864676S utt Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy Light - 5.67 x 4.06 x 2.87 70,5 58 None Excellent Very Good Faint 755 GIA close  Xóa
Oval
F1102498986C 0,54 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 29.000.000
1210
Xem
F1102498986C uth Oval 0,54 Yellow VS1 Fancy - 5.76 x 4.03 x 2.96 73,6 59 None Very Good Very Good Faint 756 GIA close  Xóa
Oval
F899171441O 0,65 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 30.600.000
1277
Xem
F899171441O uco Oval 0,65 Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.52 x 3.00 66,5 58 Very Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 798 GIA close  Xóa
Oval
C899171430Z 0,43 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 31.300.000
1306
Xem
C899171430Z oah Oval 0,43 Yellow VS1 Fancy - 5.45 x 3.91 x 2.59 66,3 59 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 816 GIA close  Xóa
Oval
A7104615207D 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
A7104615207D oeb Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.24 x 4.34 x 2.67 61,6 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 840 GIA close  Xóa
Oval
I685229464J 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
I685229464J out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
S191387009X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
S191387009X out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.63 x 3.91 x 2.81 72 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
Y891387010I 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
Y891387010I out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
I592522642E 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
I592522642E out Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
O099171434O 0,53 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.100.000
1419
Xem
O099171434O oou Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy Light - 5.81 x 4.31 x 2.79 64,7 56 Thick - Very Thick Excellent Very Good Faint 887 GIA close  Xóa
Oval
L2101849688J 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
L2101849688J ocm Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 893 GIA close  Xóa
Oval
N3104615202L 0,60 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
N3104615202L cbb Oval 0,60 Yellow VVS1 Fancy - 5.80 x 4.29 x 2.99 69,6 57 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
P4100757703E 0,71 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 35.400.000
1477
Xem
P4100757703E cnm Oval 0,71 Yellow VS1 Fancy Light - 6.76 x 4.38 x 3.00 68,5 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 923 GIA close  Xóa
Oval
V499095142C 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
V499095142C cnt Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
X6101314030K 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 35.600.000
1485
Xem
X6101314030K cno Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 928 GIA close  Xóa
Oval
B4102889345H 0,70 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 36.300.000
1512
Xem
B4102889345H cet Oval 0,70 Yellow VVS1 Fancy Light - 6.31 x 4.51 x 3.22 71,3 59 None Excellent Very Good Faint 945 GIA close  Xóa
Oval
X899412694M 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 37.000.000
1541
Xem
X899412694M chm Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 963 GIA close  Xóa
Oval
V4104509423J 0,45 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1557
Xem
V4104509423J cum Oval 0,45 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.50 x 3.63 x 2.76 76 54 Very Good Good None 973 GIA close  Xóa
Oval
N499095140R 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 37.400.000
1560
Xem
N499095140R cut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.50 x 4.03 x 2.79 69,2 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 975 GIA close  Xóa
Oval
W699095141O 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 37.400.000
1560
Xem
W699095141O cut Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.68 x 3.98 x 2.80 70,2 56 Very Thick - Very Thick Excellent Good Faint 975 GIA close  Xóa
Oval
S493122238J 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
S493122238J cob Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.09 x 3.92 x 2.90 73,8 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 980 GIA close  Xóa
Oval
G099197044E 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
G099197044E ccb Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 5.10 x 3.89 x 2.77 71,1 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 990 GIA close  Xóa
Oval
I2100503315W 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 38.400.000
1598
Xem
I2100503315W ccc Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 6.01 x 4.04 x 2.82 69,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 999 GIA close  Xóa
Oval
E595374722I 0,82 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Excellent Good None GIA 38.700.000
1611
Xem
E595374722I abbu Oval 0,82 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.40 x 4.80 x 3.33 69,3 56 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 1007 GIA close  Xóa
Oval
Q899197049J 0,46 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair Faint GIA 38.900.000
1619
Xem
Q899197049J aban Oval 0,46 Yellow VVS1 Fancy - 5.62 x 4.06 x 2.41 59,4 65 Very Thick - Extr. Thick None Good Fair Faint 1012 GIA close  Xóa
Oval
I3104509422O 0,45 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good None GIA 38.900.000
1622
Xem
I3104509422O abae Oval 0,45 Yellow VVS1 Fancy Intense - 6.22 x 3.52 x 2.62 74,4 54 Very Good Good None 1014 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG