Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.587 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Oval
H7102154934I 0,25 Orange Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Good Good None GIA 15.400.000
640
Xem
H7102154934I ebb Oval 0,25 Orange Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.12 x 3.04 x 2.34 77 60 Very Thick - Extr. Thick None Good Good None 400 GIA close  Xóa
Oval
E0102155536Q 0,26 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 18.000.000
749
Xem
E0102155536Q eho Oval 0,26 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.20 x 3.43 x 2.44 71 60 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 468 GIA close  Xóa
Oval
S866430165R 0,36 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair None GIA 19.200.000
802
Xem
S866430165R tba Oval 0,36 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.82 x 3.99 x 2.42 60,6 63 Extr. Thick - Thin None Good Fair None 501 GIA close  Xóa
Oval
O4106235064Z 0,40 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 23.000.000
960
Xem
O4106235064Z hbb Oval 0,40 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 3.53 x 2.59 73,3 55 None Good Fair None 600 GIA close  Xóa
Oval
E775892221F 0,55 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 23.200.000
968
Xem
E775892221F hbt Oval 0,55 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.05 x 4.32 x 2.71 62,7 62 Very Good Good None 605 GIA close  Xóa
Oval
T6106235069X 0,41 Yellow
Fancy
VS1 - Good Fair Faint GIA 23.600.000
984
Xem
T6106235069X hat Oval 0,41 Yellow VS1 Fancy - 4.78 x 3.62 x 2.64 72,9 62 None Good Fair Faint 615 GIA close  Xóa
Oval
X7106235070A 0,42 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Fair None GIA 24.200.000
1008
Xem
X7106235070A hmb Oval 0,42 Yellow VVS1 Fancy - 4.51 x 3.80 x 2.79 73,3 57 None Good Fair None 630 GIA close  Xóa
Oval
U1106235068G 0,41 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 24.400.000
1018
Xem
U1106235068G hmh Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy - 4.31 x 3.71 x 2.90 78,1 60 None Good Good None 636 GIA close  Xóa
Oval
L1106235076D 0,45 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Fair None GIA 25.900.000
1080
Xem
L1106235076D hut Oval 0,45 Yellow VVS2 Fancy - 4.83 x 3.93 x 2.63 66,8 59 None Good Fair None 675 GIA close  Xóa
Oval
L4106235085S 0,53 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Good Fair Faint GIA 26.400.000
1102
Xem
L4106235085S hoc Oval 0,53 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.35 x 4.05 x 2.75 67,9 64 None Good Fair Faint 689 GIA close  Xóa
Oval
Z482841989B 0,28 Orange Yellow
Fancy Vivid
VS1 - Very Good Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
Z482841989B ubb Oval 0,28 Orange Yellow VS1 Fancy Vivid - 4.37 x 3.41 x 2.32 68,1 56 Very Good Good None 700 GIA close  Xóa
Oval
U7106235086J 0,56 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 27.700.000
1155
Xem
U7106235086J unn Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy Light - 5.13 x 4.12 x 3.08 74,8 61 None Good Good None 722 GIA close  Xóa
Oval
E2106235084N 0,48 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good Faint GIA 28.600.000
1190
Xem
E2106235084N uee Oval 0,48 Yellow VVS2 Fancy - 4.81 x 4.14 x 2.83 68,4 62 None Good Good Faint 744 GIA close  Xóa
Oval
S191387009X 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
S191387009X ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.63 x 3.91 x 2.81 72 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
Y891387010I 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 31.700.000
1320
Xem
Y891387010I ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 6.34 x 3.74 x 2.61 69,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 825 GIA close  Xóa
Oval
I685229464J 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
I685229464J ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.61 x 4.06 x 2.74 67,6 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
I592522642E 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Fair Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
I592522642E ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.91 x 3.93 x 2.64 67,1 53 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Fair Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
U8106924151O 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 31.700.000
1320
Xem
U8106924151O ont Oval 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.75 x 3.91 x 2.78 71 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 825 GIA close  Xóa
Oval
L2101849688J 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 32.300.000
1347
Xem
L2101849688J oen Oval 0,51 Yellow VS1 Fancy - 5.74 x 4.09 x 2.78 67,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 842 GIA close  Xóa
Oval
G5104698461M 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
G5104698461M out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 6.00 x 3.90 x 2.65 67,9 58 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
V499095142C 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 33.600.000
1400
Xem
V499095142C out Oval 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.84 x 3.82 x 2.77 72,7 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 875 GIA close  Xóa
Oval
X6101314030K 0,53 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 33.600.000
1400
Xem
X6101314030K out Oval 0,53 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.07 x 2.82 69,1 55 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good None 875 GIA close  Xóa
Oval
U0107447389W 0,74 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good None GIA 34.100.000
1421
Xem
U0107447389W ooo Oval 0,74 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.18 x 4.59 x 3.21 70 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 888 GIA close  Xóa
Oval
F1105407595J 0,75 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
F1105407595J cbb Oval 0,75 Yellow VVS2 Fancy Light - 6.16 x 4.81 x 3.12 64,9 56 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Oval
V7102417112S 0,41 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 34.800.000
1448
Xem
V7102417112S cbt Oval 0,41 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.99 x 3.72 x 2.67 71,9 53 Very Good Good None 905 GIA close  Xóa
Oval
X899412694M 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 34.900.000
1453
Xem
X899412694M cbo Oval 0,55 Yellow VS1 Fancy - 5.72 x 4.08 x 2.90 70,9 54 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 908 GIA close  Xóa
Oval
S493122238J 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 35.500.000
1478
Xem
S493122238J cne Oval 0,56 Yellow VS1 Fancy - 6.09 x 3.92 x 2.90 73,8 56 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good Faint 924 GIA close  Xóa
Oval
N499095140R 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
N499095140R cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.50 x 4.03 x 2.79 69,2 54 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
W699095141O 0,50 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 35.500.000
1480
Xem
W699095141O cnt Oval 0,50 Yellow VVS1 Fancy - 5.68 x 3.98 x 2.80 70,2 56 Very Thick - Very Thick Excellent Good Faint 925 GIA close  Xóa
Oval
I2100503315W 0,54 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
I2100503315W cet Oval 0,54 Yellow VVS2 Fancy - 6.01 x 4.04 x 2.82 69,8 57 Very Thick - Extr. Thick Excellent Good None 945 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 12     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG