Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.616 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.400.000 VND
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 15.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
V576276764J 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 24.200.000 VND
1030
Xem
V576276764J hee Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 24.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H582189858J 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 32.900.000 VND
1400
Xem
H582189858J out Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 32.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
R689969366R 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 34.400.000 VND
1464
Xem
R689969366R cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 34.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z882317435K 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
Z882317435K anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L671488474F 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.900.000 VND
2040
Xem
L671488474F anut Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.43 x 2.87 64,9 72 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 47.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y581816211G 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.200.000 VND
2053
Xem
Y581816211G anom Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 48.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F670698418K 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 48.900.000 VND
2080
Xem
F670698418K ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N477806588M 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 49.100.000 VND
2091
Xem
N477806588M ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 49.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
D581816214H 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 50.400.000 VND
2146
Xem
D581816214H amea Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.34 x 3.92 x 2.76 70,5 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 50.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H785167940K 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 51.400.000 VND
2186
Xem
H785167940K amhh Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 3.82 x 2.67 70 63 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 51.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H381816215X 0,47 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 51.500.000 VND
2192
Xem
H381816215X amub Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy - 4.23 x 4.03 x 2.87 71,2 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 51.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P269644446S 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 51.700.000 VND
2200
Xem
P269644446S amut Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.86 x 4.23 x 2.90 68,4 67 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 51.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U681911203J 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
U681911203J aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y181816216F 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 55.900.000 VND
2379
Xem
Y181816216F aeou Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.66 x 3.93 x 2.90 73,8 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 55.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C355732743B 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 56.400.000 VND
2402
Xem
C355732743B atba Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.38 x 5.01 x 3.29 65,7 65 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P874962201K 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 56.400.000 VND
2402
Xem
P874962201K atba Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 4.90 x 3.34 68,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H889284224B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 56.700.000 VND
2413
Xem
H889284224B atbo Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 56.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
R588689086I 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
R588689086I ateb Radiant 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 4.71 x 3.99 x 3.02 75,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T077806591Z 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 58.000.000 VND
2470
Xem
T077806591Z atee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.07 x 3.90 x 2.81 72 68 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 58.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
B181816217P 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
B181816217P atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.48 x 4.43 x 2.84 64,2 69 Medium - Extr. Thick None Excellent Good None 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T381816218B 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
T381816218B atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.52 x 4.52 x 2.78 61,5 72 Slightly Thick - Thick None Excellent Good Faint 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N269643935S 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 59.500.000 VND
2530
Xem
N269643935S atoa Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 4.48 x 4.32 x 2.83 65,5 71 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 59.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P787755596T 0,80 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 60.200.000 VND
2560
Xem
P787755596T ahbb Radiant 0,80 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.35 x 3.29 75,6 57 Very Good Very Good Faint 60.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.900.000 VND
2592
Xem
Q545246117O ahnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,8 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 60.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T680266333H 1,30 Brown Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Fair None GIA 64.700.000 VND
2752
Xem
T680266333H aunb Radiant 1,30 Brown Yellow VS1 Fancy - 6.20 x 5.89 x 4.22 71,6 60 Very Good Fair None 64.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T872745934I 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 65.000.000 VND
2765
Xem
T872745934I auno Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.47 x 4.73 x 3.16 66,6 75 None Very Good Very Good Faint 65.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG