Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 14     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.700.000 VND
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 15.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W096856006B 0,31 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 20.200.000 VND
843
Xem
W096856006B tnu Radiant 0,31 Yellow VS1 Fancy - 4.09 x 3.52 x 2.46 69,9 69 Very Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 20.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P676276764K 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000 VND
883
Xem
P676276764K ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 21.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U196856010W 0,34 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 23.500.000 VND
979
Xem
U196856010W han Radiant 0,34 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 3.42 x 2.26 66,3 70 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 23.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P396946543V 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 25.500.000 VND
1061
Xem
P396946543V hhm Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.24 x 3.97 x 2.63 66,3 67 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 25.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
X796856011P 0,36 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 27.600.000 VND
1152
Xem
X796856011P unb Radiant 0,36 Yellow VS1 Fancy - 4.18 x 3.56 x 2.67 74,9 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 27.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W385110779I 0,90 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 27.600.000 VND
1152
Xem
W385110779I unb Radiant 0,90 Yellow VS1 Light - 5.96 x 4.70 x 3.27 69,6 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 27.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z082189858I 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 31.700.000 VND
1320
Xem
Z082189858I ont Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 31.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q389969366O 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000 VND
1464
Xem
Q389969366O cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 35.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U482317435G 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 46.100.000 VND
1920
Xem
U482317435G anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
V889116612J 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 48.900.000 VND
2038
Xem
V889116612J anue Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H889284224B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 49.900.000 VND
2080
Xem
H889284224B ambb Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 49.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N670698418A 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000 VND
2080
Xem
N670698418A ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 49.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 50.700.000 VND
2112
Xem
Q545246117O amnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,7 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 50.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
G297111024R 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 50.900.000 VND
2120
Xem
G297111024R amnt Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 50.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z791668320M 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 53.800.000 VND
2240
Xem
Z791668320M aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.89 x 4.15 x 2.96 71,2 59 Excellent Very Good Faint 53.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z481911203G 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 53.800.000 VND
2240
Xem
Z481911203G aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 53.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O890764941F 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 53.900.000 VND
2245
Xem
O890764941F aebm Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.97 x 4.04 x 3.23 79,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 53.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
B369644230M 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 54.700.000 VND
2280
Xem
B369644230M aent Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.43 x 3.06 69,1 67 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 54.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 54.800.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 54.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 55.700.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 55.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 55.700.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 55.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
K194049677Z 0,74 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Good None GIA 56.800.000 VND
2368
Xem
K194049677Z aeob Radiant 0,74 Yellow VVS1 Fancy - 6.28 x 4.24 x 3.01 70,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 56.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y674962201U 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 57.600.000 VND
2402
Xem
Y674962201U atba Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 4.90 x 3.34 68,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 57.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
K390787002U 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 58.100.000 VND
2421
Xem
K390787002U atam Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.80 x 3.85 x 2.99 77,6 58 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y588689086L 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 59.100.000 VND
2464
Xem
Y588689086L ateb Radiant 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 4.71 x 3.99 x 3.02 75,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 59.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
V497111049D 1,01 Brown Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 62.100.000 VND
2586
Xem
V497111049D ahah Radiant 1,01 Brown Yellow VVS2 Fancy - 6.11 x 4.92 x 3.54 71,8 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 62.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
X197111247D 1,01 Brown Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 62.100.000 VND
2586
Xem
X197111247D ahah Radiant 1,01 Brown Yellow VVS1 Fancy - 6.13 x 4.94 x 3.49 70,7 61 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 62.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W092497272C 0,66 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 63.400.000 VND
2640
Xem
W092497272C ahtb Radiant 0,66 Yellow VS1 Fancy - 4.95 x 4.39 x 3.35 76,3 57 Thin - Very Thick None Very Good Good None 63.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F295875232G 1,02 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 64.600.000 VND
2693
Xem
F295875232G ahom Radiant 1,02 Yellow VVS2 Fancy - 6.93 x 4.77 x 3.27 68,7 66 Very Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 64.600.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 14     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG