Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.683 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
C6112905844O 0,25 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 15.900.000
661
Xem
C6112905844O eam Radiant 0,25 Yellow VS1 Fancy - 4.20 x 3.16 x 2.11 66,9 70 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 413 GIA close  Xóa
Radiant
U482189858L 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.100.000
880
Xem
U482189858L ttb Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 550 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
F694964055Q 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
F694964055Q unb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.47 x 4.16 x 3.22 77,3 67 Excellent Good Faint 720 GIA close  Xóa
Radiant
E194527257P 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1171
Xem
E194527257P umn Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 4.45 x 4.19 x 3.23 77 60 Excellent Very Good Faint 732 GIA close  Xóa
Radiant
O294964045M 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.500.000
1269
Xem
O294964045M ucm Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.17 x 3.26 78,3 59 Very Good Good Faint 793 GIA close  Xóa
Radiant
O094964046X 0,67 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 32.200.000
1341
Xem
O094964046X omo Radiant 0,67 Yellow VVS1 Fancy - 4.85 x 4.43 x 3.24 73 59 Excellent Very Good None 838 GIA close  Xóa
Radiant
G398854374K 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
G398854374K och Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 896 GIA close  Xóa
Radiant
H5107234727W 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
H5107234727W cbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.25 x 3.68 x 2.75 74,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
I099228540U 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
I099228540U cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
N496334862M 0,71 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1590
Xem
N496334862M cce Radiant 0,71 Yellow VVS1 Fancy - 4.57 x 4.41 x 3.50 79,5 58 Excellent Very Good None 994 GIA close  Xóa
Radiant
B1107744314A 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
B1107744314A abbb Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.24 x 4.24 x 2.93 69 63 Extr. Thick - Extr. Thick Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Radiant
S489116612F 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 38.400.000
1602
Xem
S489116612F abba Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1001 GIA close  Xóa
Radiant
T094952147Y 0,75 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
T094952147Y abtb Radiant 0,75 Yellow VVS2 Fancy - 4.66 x 4.61 x 3.53 76,7 57 Very Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
U697111024S 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
U697111024S aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
O8107744293V 0,58 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 43.400.000
1810
Xem
O8107744293V aama Radiant 0,58 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.61 x 4.05 x 3.13 77,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1131 GIA close  Xóa
Radiant
D195861582S 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
D195861582S aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.06 x 4.78 x 3.69 77,2 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
X296056913W 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
X296056913W aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.71 x 3.74 79,4 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
R894963859H 0,90 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
R894963859H aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy - 5.08 x 4.77 x 3.73 78,2 61 Very Good Very Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
A7103638398W 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 45.700.000
1904
Xem
A7103638398W aacb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.10 x 4.80 x 3.22 67,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1190 GIA close  Xóa
Radiant
I199754252M 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
I199754252M annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Radiant
K7105242961G 0,40 Yellow Green
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 47.600.000
1984
Xem
K7105242961G aneb Radiant 0,40 Yellow Green VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1240 GIA close  Xóa
Radiant
D6109195396P 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 48.100.000
2006
Xem
D6109195396P ante Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.91 x 3.92 x 3.03 77,3 61 Very Good Very Good None 1254 GIA close  Xóa
Radiant
X2113769151V 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 48.400.000
2016
Xem
X2113769151V anhb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.12 x 4.27 x 3.25 76,2 58 Excellent Good Faint 1260 GIA close  Xóa
Radiant
K3114551491B 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 48.800.000
2034
Xem
K3114551491B anua Radiant 0,77 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.53 x 5.25 x 3.13 59,6 64 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1271 GIA close  Xóa
Radiant
C7105552680F 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 48.800.000
2035
Xem
C7105552680F anun Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.48 x 4.24 x 2.84 67,1 65 Good Good None 1272 GIA close  Xóa
Radiant
A3114845544J 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.700.000
2072
Xem
A3114845544J anct Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1295 GIA close  Xóa
Radiant
O7105020485M 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
O7105020485M anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
A870698418P 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
A870698418P ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG