Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
4.863 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
V376276764M 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 25.900.000 VND
1104
Xem
V376276764M hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 25.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z082189858H 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 37.600.000 VND
1600
Xem
Z082189858H abbb Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 37.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y182317435L 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
Y182317435L anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
I681816211Z 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.200.000 VND
2053
Xem
I681816211Z anom Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 48.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
B370698418E 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 48.900.000 VND
2080
Xem
B370698418E ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F777806588Y 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 49.100.000 VND
2091
Xem
F777806588Y ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 49.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O681816214K 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 50.400.000 VND
2146
Xem
O681816214K amea Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.34 x 3.92 x 2.76 70,5 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 50.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
J681816215I 0,47 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 51.500.000 VND
2192
Xem
J681816215I amub Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy - 4.23 x 4.03 x 2.87 71,2 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 51.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y269642883J 0,55 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 51.700.000 VND
2200
Xem
Y269642883J amut Radiant 0,55 Yellow VVS2 Fancy - 5.11 x 4.10 x 2.85 69,6 65 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 51.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
G681816216O 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 55.900.000 VND
2379
Xem
G681816216O aeou Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.66 x 3.93 x 2.90 73,8 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 55.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P177806591U 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 58.000.000 VND
2470
Xem
P177806591U atee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.07 x 3.90 x 2.81 72 68 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 58.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P881816217K 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
P881816217K atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.48 x 4.43 x 2.84 64,2 69 Medium - Extr. Thick None Excellent Good None 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y381816218N 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
Y381816218N atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.52 x 4.52 x 2.78 61,5 72 Slightly Thick - Thick None Excellent Good Faint 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O769643935O 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 59.500.000 VND
2530
Xem
O769643935O atoa Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 4.48 x 4.32 x 2.83 65,5 71 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 59.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.900.000 VND
2592
Xem
Q545246117O ahnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,8 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 60.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T872745934I 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 65.000.000 VND
2765
Xem
T872745934I auno Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.47 x 4.73 x 3.16 66,6 75 None Very Good Very Good Faint 65.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O581816225S 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 65.800.000 VND
2798
Xem
O581816225S auec Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.72 x 4.52 x 2.86 63,3 69 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 65.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H078363874P 1,05 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 66.400.000 VND
2827
Xem
H078363874P auhu Radiant 1,05 Yellow VS1 - 5.92 x 5.72 x 3.55 62,1 67 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 66.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L269644230R 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 66.400.000 VND
2827
Xem
L269644230R auhu Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.43 x 3.06 69,1 67 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 66.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z481816227V 0,61 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 66.900.000 VND
2845
Xem
Z481816227V auuo Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy - 4.61 x 4.54 x 2.97 65,4 69 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 66.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H043514230X 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
H043514230X auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C543514205C 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
C543514205C auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y281816228R 0,62 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 67.900.000 VND
2891
Xem
Y281816228R aobu Radiant 0,62 Yellow VVS2 Fancy - 4.68 x 4.60 x 3.02 65,7 71 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
I179435980D 0,62 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 69.200.000 VND
2946
Xem
I179435980D aoea Radiant 0,62 Yellow VS1 Fancy - 5.31 x 4.22 x 3.00 71 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 69.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
E282543423K 0,74 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 70.900.000 VND
3018
Xem
E282543423K aooh Radiant 0,74 Yellow VS1 - 5.28 x 4.93 x 3.24 65,7 62 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 70.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O381816229I 0,66 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 72.300.000 VND
3078
Xem
O381816229I acne Radiant 0,66 Yellow VVS2 Fancy - 4.70 x 4.64 x 3.03 65,3 70 Medium - Extr. Thick None Good Good None 72.300.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
S668824787D 0,88 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 72.800.000 VND
3098
Xem
S668824787D acmh Radiant 0,88 Yellow VS1 Fancy - 5.49 x 5.03 x 3.36 66,9 66 None Very Good Good Faint 72.800.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 10     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG