Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.400.000 VND
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 15.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
V576276764J 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 24.200.000 VND
1030
Xem
V576276764J hee Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 24.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z082189858I 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 32.900.000 VND
1400
Xem
Z082189858I out Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 32.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O182317435I 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
O182317435I anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L671488474F 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.900.000 VND
2040
Xem
L671488474F anut Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.43 x 2.87 64,9 72 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 47.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F670698418K 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 48.900.000 VND
2080
Xem
F670698418K ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U681911203J 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
U681911203J aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P874962201K 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 56.400.000 VND
2402
Xem
P874962201K atba Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 4.90 x 3.34 68,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C355732743B 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 56.400.000 VND
2402
Xem
C355732743B atba Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.38 x 5.01 x 3.29 65,7 65 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
S590787002Y 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 56.900.000 VND
2421
Xem
S590787002Y atam Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.80 x 3.85 x 2.99 77,6 58 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 56.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O688689086F 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
O688689086F ateb Radiant 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 4.71 x 3.99 x 3.02 75,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
K291222060Y 1,15 Yellow
Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 58.400.000 VND
2485
Xem
K291222060Y attm Radiant 1,15 Yellow VVS2 Light - 6.79 x 5.09 x 3.61 70,9 55 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 58.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N269643935S 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 59.500.000 VND
2530
Xem
N269643935S atoa Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 4.48 x 4.32 x 2.83 65,5 71 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 59.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O890764941F 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 59.600.000 VND
2538
Xem
O890764941F atoh Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.97 x 4.04 x 3.23 79,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 59.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.900.000 VND
2592
Xem
Q545246117O ahnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,8 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 60.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T872745934I 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 65.000.000 VND
2765
Xem
T872745934I auno Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.47 x 4.73 x 3.16 66,6 75 None Very Good Very Good Faint 65.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N790158479O 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 66.200.000 VND
2816
Xem
N790158479O auhb Radiant 0,55 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.48 x 3.87 x 2.67 68,9 62 Very Thick - Very Thick Very Good Very Good Faint 66.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
K769644230Y 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 66.400.000 VND
2827
Xem
K769644230Y auhu Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.43 x 3.06 69,1 67 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 66.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U088420567N 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 66.500.000 VND
2829
Xem
U088420567N auho Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.77 x 4.11 x 2.90 70,5 67 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 66.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W090735753O 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 67.000.000 VND
2851
Xem
W090735753O auon Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.51 x 4.46 x 2.92 65,6 62 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 67.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C543514205C 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
C543514205C auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H043514230X 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
H043514230X auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H465736814C 0,82 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 67.800.000 VND
2886
Xem
H465736814C aobe Radiant 0,82 Yellow VS1 Fancy Light - 5.66 x 5.15 x 3.23 62,7 68 Extr. Thick - Medium None Good Good None 67.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W845263680Q 0,70 Yellow
VS1 - Good Good None GIA 73.400.000 VND
3125
Xem
W845263680Q actm Radiant 0,70 Yellow VS1 - 5.08 x 4.69 x 3.14 67 69 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 73.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
D053959787P 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 73.700.000 VND
3136
Xem
D053959787P achb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.29 x 4.55 x 3.18 69,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 73.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
R688420568C 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 75.000.000 VND
3192
Xem
R688420568C acct Radiant 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.60 x 4.43 x 3.00 67,8 70 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 75.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
J571313743H 0,50 Pink Brown
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 75.200.000 VND
3200
Xem
J571313743H nbbb Radiant 0,50 Pink Brown VS1 Fancy Light - 4.73 x 4.30 x 2.80 65,1 68 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good None 75.200.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG