Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.643 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
F5103547700X 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000
883
Xem
F5103547700X ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
V282189858Z 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 25.900.000
1080
Xem
V282189858Z hut Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 675 GIA close  Xóa
Radiant
Z0100757746U 0,55 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 26.400.000
1101
Xem
Z0100757746U hoo Radiant 0,55 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.45 x 4.33 x 3.03 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 688 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
F5102397255C 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good None GIA 26.900.000
1120
Xem
F5102397255C ubb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 5.38 x 4.19 x 2.49 59,4 65 Medium - Extr. Thick None Excellent Good None 700 GIA close  Xóa
Radiant
T6100757743B 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 27.000.000
1123
Xem
T6100757743B ubn Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.37 x 4.33 x 2.98 68,8 65 Medium - Extr. Thick None Excellent Good Faint 702 GIA close  Xóa
Radiant
P7105395596O 0,35 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 27.000.000
1126
Xem
P7105395596O ube Radiant 0,35 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.35 x 3.33 x 2.63 78,9 62 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 704 GIA close  Xóa
Radiant
V3105395605J 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.300.000
1138
Xem
V3105395605J uaa Radiant 0,46 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.56 x 3.70 x 2.95 79,8 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 711 GIA close  Xóa
Radiant
E5100757737O 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
E5100757737O uae Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 4.41 x 4.14 x 3.04 73,5 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 714 GIA close  Xóa
Radiant
O8100757753X 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 31.100.000
1296
Xem
O8100757753X oab Radiant 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.93 x 4.25 x 2.96 69,7 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 810 GIA close  Xóa
Radiant
N089969366H 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
N089969366H cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
W4102397259W 0,55 Yellow
Fancy
IF - Excellent Good None GIA 35.900.000
1496
Xem
W4102397259W cmt Radiant 0,55 Yellow IF Fancy - 5.59 x 4.31 x 2.58 59,9 68 Thin - Thick None Excellent Good None 935 GIA close  Xóa
Radiant
R1100757763V 0,70 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
R1100757763V cet Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy Light - 4.64 x 4.61 x 3.34 72,5 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 945 GIA close  Xóa
Radiant
E799228540G 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
E799228540G cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
E7100757749B 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.900.000
1578
Xem
E7100757749B coh Radiant 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 4.64 x 4.41 x 3.06 69,4 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 986 GIA close  Xóa
Radiant
Q4104509468C 0,58 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 38.900.000
1622
Xem
Q4104509468C abae Radiant 0,58 Yellow VVS1 Fancy - 4.87 x 4.00 x 3.03 75,9 58 Excellent Very Good Faint 1014 GIA close  Xóa
Radiant
V8100757768V 0,73 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 39.200.000
1635
Xem
V8100757768V abnn Radiant 0,73 Yellow VS1 Fancy Light - 5.01 x 4.80 x 3.28 68,4 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1022 GIA close  Xóa
Radiant
M1100757769F 0,75 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
M1100757769F abtb Radiant 0,75 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.75 x 3.22 67,8 64 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
G197606431V 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1696
Xem
G197606431V abhb Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.53 x 4.26 x 2.91 68,2 73 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1060 GIA close  Xóa
Radiant
G098854374Y 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 41.800.000
1741
Xem
G098854374Y aboo Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 1088 GIA close  Xóa
Radiant
A489284224G 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 41.900.000
1746
Xem
A489284224G abca Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 1091 GIA close  Xóa
Radiant
S6100757759P 0,67 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 43.700.000
1822
Xem
S6100757759P aamc Radiant 0,67 Yellow VS1 Fancy - 5.21 x 4.40 x 3.14 71,4 59 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1139 GIA close  Xóa
Radiant
A1105839332O 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
A1105839332O aaeb Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.22 x 4.20 x 2.94 69,8 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
Z5104739151R 0,33 Pink
Faint
VS1 - Very Good Very Good None GIA 44.400.000
1848
Xem
Z5104739151R aatt Radiant 0,33 Pink VS1 Faint - 4.27 x 3.47 x 2.43 70,2 64 Very Good Very Good None 1155 GIA close  Xóa
Radiant
X191668320K 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 45.100.000
1880
Xem
X191668320K aaut Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.89 x 4.15 x 2.96 71,2 59 Excellent Very Good Faint 1175 GIA close  Xóa
Radiant
W589116612T 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 45.400.000
1893
Xem
W589116612T aaom Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1183 GIA close  Xóa
Radiant
H8105002030C 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.700.000
2072
Xem
H8105002030C anct Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 None Very Good Good Faint 1295 GIA close  Xóa
Radiant
J6105020485U 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
J6105020485U anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
R3105002822Y 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
R3105002822Y anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
F770698418M 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
F770698418M ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG