Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.566 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
V8112905844F 0,25 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 15.900.000
661
Xem
V8112905844F eam Radiant 0,25 Yellow VS1 Fancy - 4.20 x 3.16 x 2.11 66,9 70 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 413 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
X294964055M 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
X294964055M unb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.47 x 4.16 x 3.22 77,3 67 Excellent Good Faint 720 GIA close  Xóa
Radiant
L594527257O 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1171
Xem
L594527257O umn Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 4.45 x 4.19 x 3.23 77 60 Excellent Very Good Faint 732 GIA close  Xóa
Radiant
B094964045Y 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.500.000
1269
Xem
B094964045Y ucm Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.17 x 3.26 78,3 59 Very Good Good Faint 793 GIA close  Xóa
Radiant
U894964046P 0,67 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 32.200.000
1341
Xem
U894964046P omo Radiant 0,67 Yellow VVS1 Fancy - 4.85 x 4.43 x 3.24 73 59 Excellent Very Good None 838 GIA close  Xóa
Radiant
B0114735073P 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
B0114735073P cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
C094338181Q 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
C094338181Q cob Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.68 x 4.36 x 3.49 79,9 59 Very Good Good Faint 980 GIA close  Xóa
Radiant
B1107744314A 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
B1107744314A abbb Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.24 x 4.24 x 2.93 69 63 Extr. Thick - Extr. Thick Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Radiant
G182317435T 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
G182317435T abob Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
O8107744293V 0,58 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 43.400.000
1810
Xem
O8107744293V aama Radiant 0,58 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.61 x 4.05 x 3.13 77,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1131 GIA close  Xóa
Radiant
R594963859W 0,90 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
R594963859W aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy - 5.08 x 4.77 x 3.73 78,2 61 Very Good Very Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
V695861582Y 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
V695861582Y aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.06 x 4.78 x 3.69 77,2 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
X396056913M 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
X396056913M aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.71 x 3.74 79,4 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
N1117342914A 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
N1117342914A anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
I5116922237B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
I5116922237B anbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.18 x 3.68 x 2.62 71,3 61 Excellent Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
B2116922239L 0,51 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
B2116922239L anne Radiant 0,51 Yellow IF Fancy - 4.88 x 3.91 x 2.91 74,4 60 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
I0116922240I 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
I0116922240I anne Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.04 x 3.75 x 2.75 73,3 62 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
E399754252P 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E399754252P annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Radiant
W0109195396H 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 48.100.000
2006
Xem
W0109195396H ante Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.91 x 3.92 x 3.03 77,3 61 Very Good Very Good None 1254 GIA close  Xóa
Radiant
K5113769151H 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 48.400.000
2016
Xem
K5113769151H anhb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.12 x 4.27 x 3.25 76,2 58 Excellent Good Faint 1260 GIA close  Xóa
Radiant
Q4114551491P 0,77 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 48.800.000
2034
Xem
Q4114551491P anua Radiant 0,77 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.53 x 5.25 x 3.13 59,6 64 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good None 1271 GIA close  Xóa
Radiant
C7105552680F 0,53 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 48.800.000
2035
Xem
C7105552680F anun Radiant 0,53 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.48 x 4.24 x 2.84 67,1 65 Good Good None 1272 GIA close  Xóa
Radiant
A7116922245Z 0,53 Yellow
Fancy
VVS1 - Good Very Good Faint GIA 48.800.000
2035
Xem
A7116922245Z anun Radiant 0,53 Yellow VVS1 Fancy - 5.00 x 3.69 x 2.95 79,8 56 Good Very Good Faint 1272 GIA close  Xóa
Radiant
A3114845544J 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.700.000
2072
Xem
A3114845544J anct Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1295 GIA close  Xóa
Radiant
O7105020485M 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
O7105020485M anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
J170698418J 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
J170698418J ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Radiant
O399197187U 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 50.200.000
2091
Xem
O399197187U ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1307 GIA close  Xóa
Radiant
B0104496956W 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 50.600.000
2110
Xem
B0104496956W amac Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.79 x 4.06 x 2.78 68,6 63 Excellent Very Good None 1319 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG