Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.477 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
U3112905844O 0,25 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 12.700.000
528
Xem
U3112905844O mmb Radiant 0,25 Yellow VS1 Fancy - 4.20 x 3.16 x 2.11 66,9 70 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 330 GIA close  Xóa
Radiant
I182189858E 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
I182189858E tnt Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
C7118722557Y 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
C7118722557Y uae Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.72 x 3.93 x 2.77 70,4 62 Extr. Thick - Slightly Thick None Excellent Very Good Faint 714 GIA close  Xóa
Radiant
T094964055B 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
T094964055B unb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.47 x 4.16 x 3.22 77,3 67 Excellent Good Faint 720 GIA close  Xóa
Radiant
H694527257E 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1171
Xem
H694527257E umn Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 4.45 x 4.19 x 3.23 77 60 Excellent Very Good Faint 732 GIA close  Xóa
Radiant
Y3119435065O 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 29.400.000
1224
Xem
Y3119435065O uht Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.39 x 3.94 x 2.59 65,8 64 Very Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 765 GIA close  Xóa
Radiant
O794964045U 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.500.000
1269
Xem
O794964045U ucm Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.17 x 3.26 78,3 59 Very Good Good Faint 793 GIA close  Xóa
Radiant
B694964046O 0,67 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 32.200.000
1341
Xem
B694964046O omo Radiant 0,67 Yellow VVS1 Fancy - 4.85 x 4.43 x 3.24 73 59 Excellent Very Good None 838 GIA close  Xóa
Radiant
F498854374Q 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
F498854374Q och Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 896 GIA close  Xóa
Radiant
P7107234727H 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
P7107234727H cbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.25 x 3.68 x 2.75 74,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
I3114735073A 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
I3114735073A cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
B5106882108K 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
B5106882108K cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
Q199228540P 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
Q199228540P cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
C694338181U 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
C694338181U cob Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.68 x 4.36 x 3.49 79,9 59 Very Good Good Faint 980 GIA close  Xóa
Radiant
B1107744314A 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Good Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
B1107744314A abbb Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.24 x 4.24 x 2.93 69 63 Extr. Thick - Extr. Thick Good Good None 1000 GIA close  Xóa
Radiant
Y582317435U 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 41.500.000
1728
Xem
Y582317435U abob Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1080 GIA close  Xóa
Radiant
Q1103638398C 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 43.000.000
1792
Xem
Q1103638398C aanb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.10 x 4.80 x 3.22 67,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1120 GIA close  Xóa
Radiant
S097111024S 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 43.100.000
1795
Xem
S097111024S aann Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1122 GIA close  Xóa
Radiant
O8107744293V 0,58 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 43.400.000
1810
Xem
O8107744293V aama Radiant 0,58 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.61 x 4.05 x 3.13 77,2 59 Extr. Thick - Extr. Thick Very Good Very Good None 1131 GIA close  Xóa
Radiant
K195861582G 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
K195861582G aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.06 x 4.78 x 3.69 77,2 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
A596056913Y 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
A596056913Y aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.71 x 3.74 79,4 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
V2120285264G 0,62 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 45.300.000
1886
Xem
V2120285264G aauc Radiant 0,62 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.71 x 4.33 x 3.14 72 57 Very Good Good Faint 1179 GIA close  Xóa
Radiant
G0119751814Q 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 45.400.000
1893
Xem
G0119751814Q aaom Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1183 GIA close  Xóa
Radiant
W5118824531X 0,40 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
W5118824531X anbb Radiant 0,40 Yellow VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
I5116922237B 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
I5116922237B anbb Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.18 x 3.68 x 2.62 71,3 61 Excellent Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
S6117342914R 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
S6117342914R anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 5.37 x 4.38 x 2.94 67,1 67 Extr. Thin - Very Thick None Very Good Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
B2116922239L 0,51 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
B2116922239L anne Radiant 0,51 Yellow IF Fancy - 4.88 x 3.91 x 2.91 74,4 60 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
I0116922240I 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1958
Xem
I0116922240I anne Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.04 x 3.75 x 2.75 73,3 62 Excellent Very Good None 1224 GIA close  Xóa
Radiant
F099754252B 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
F099754252B annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 18     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG