Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.583 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
F5103547700X 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000
883
Xem
F5103547700X ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
Z082189858W 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 22.100.000
920
Xem
Z082189858W tut Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 575 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
G3107234727U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
G3107234727U cbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.25 x 3.68 x 2.75 74,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
Y389969366N 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
Y389969366N cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
U298854374D 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 36.900.000
1536
Xem
U298854374D chb Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 960 GIA close  Xóa
Radiant
F5106882108D 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
F5106882108D cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
W199228540Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
W199228540Z cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
B0104496956W 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
B0104496956W ccb Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.79 x 4.06 x 2.78 68,6 63 Excellent Very Good None 990 GIA close  Xóa
Radiant
S489116612F 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 38.400.000
1602
Xem
S489116612F abba Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1001 GIA close  Xóa
Radiant
B695694995T 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
B695694995T abtb Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.67 x 4.55 x 3.29 72,3 66 Very Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
D597606431R 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1696
Xem
D597606431R abhb Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.53 x 4.26 x 2.91 68,2 73 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1060 GIA close  Xóa
Radiant
J2103628031A 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 41.300.000
1722
Xem
J2103628031A abuh Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.91 x 3.74 x 2.92 78 58 Very Good Very Good Faint 1076 GIA close  Xóa
Radiant
A1105839332O 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
A1105839332O aaeb Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.22 x 4.20 x 2.94 69,8 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
O7104190141S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
O7104190141S anbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.25 x 3.81 x 2.74 71,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
M382317435B 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
M382317435B anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
T7102417152F 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 46.400.000
1934
Xem
T7102417152F anbc Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.10 x 3.70 x 2.84 76,6 56 Excellent Good Faint 1209 GIA close  Xóa
Radiant
M0103638398F 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
M0103638398F anhb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.10 x 4.80 x 3.22 67,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Radiant
Q8107308772Y 0,40 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 49.200.000
2048
Xem
Q8107308772Y anob Radiant 0,40 Yellow VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1280 GIA close  Xóa
Radiant
H8105002030C 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.700.000
2072
Xem
H8105002030C anct Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1295 GIA close  Xóa
Radiant
J6105020485U 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
J6105020485U anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
R3105002822Y 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 49.800.000
2074
Xem
R3105002822Y anch Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.82 x 4.72 x 3.35 71 70 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1296 GIA close  Xóa
Radiant
F770698418M 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
F770698418M ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Radiant
C599197186A 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 50.200.000
2091
Xem
C599197186A ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1307 GIA close  Xóa
Radiant
E399197187Y 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 50.200.000
2091
Xem
E399197187Y ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1307 GIA close  Xóa
Radiant
I7100141253F 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 50.700.000
2112
Xem
I7100141253F amnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.53 x 4.59 x 2.72 59,2 64 Thin - Thick None Excellent Good None 1320 GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 50.700.000
2112
Xem
Q545246117O amnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,7 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1320 GIA close  Xóa
Radiant
N481911203I 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 51.600.000
2150
Xem
N481911203I amee Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 1344 GIA close  Xóa
Radiant
P0104863291B 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 51.700.000
2154
Xem
P0104863291B ameh Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.50 x 3.97 x 2.85 71,9 68 Medium - Extr. Thick None Excellent Good Faint 1346 GIA close  Xóa
Radiant
K2101887893Q 0,53 Yellow
Fancy
IF - Excellent Very Good None GIA 51.900.000
2163
Xem
K2101887893Q amtn Radiant 0,53 Yellow IF Fancy - 5.19 x 3.77 x 2.85 75,5 57 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1352 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG