Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.406 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
A886760372W 0,72 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 32.500.000 VND
1382
Xem
A886760372W ohe Radiant 0,72 Yellow VVS1 Fancy Light - 5.66 x 5.12 x 2.98 58,1 75 None Very Good Good None 32.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z082189858H 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 35.700.000 VND
1520
Xem
Z082189858H ctb Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 35.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C682317435K 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
C682317435K anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C385092149V 0,50 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 47.000.000 VND
2000
Xem
C385092149V antb Radiant 0,50 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.29 x 4.06 x 3.12 76,9 63 Excellent Very Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
I681816211Z 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.200.000 VND
2053
Xem
I681816211Z anom Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 48.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F777806588Y 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 49.100.000 VND
2091
Xem
F777806588Y ambu Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 49.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O681816214K 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 50.400.000 VND
2146
Xem
O681816214K amea Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.34 x 3.92 x 2.76 70,5 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 50.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
G085745265W 1,05 Yellow
VS1 - Very Good Good None GIA 51.300.000 VND
2184
Xem
G085745265W amht Radiant 1,05 Yellow VS1 - 5.92 x 5.72 x 3.55 62,1 67 Medium - Extr. Thick None Very Good Good None 51.300.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
J681816215I 0,47 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 51.500.000 VND
2192
Xem
J681816215I amub Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy - 4.23 x 4.03 x 2.87 71,2 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 51.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
G681816216O 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 55.900.000 VND
2379
Xem
G681816216O aeou Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.66 x 3.93 x 2.90 73,8 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 55.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P177806591U 0,52 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 58.000.000 VND
2470
Xem
P177806591U atee Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy - 5.07 x 3.90 x 2.81 72 68 Extr. Thin - Extr. Thick None Very Good Good None 58.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P881816217K 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good None GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
P881816217K atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.48 x 4.43 x 2.84 64,2 69 Medium - Extr. Thick None Excellent Good None 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y381816218N 0,53 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 58.100.000 VND
2472
Xem
Y381816218N atet Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy - 4.52 x 4.52 x 2.78 61,5 72 Slightly Thick - Thick None Excellent Good Faint 58.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.900.000 VND
2592
Xem
Q545246117O ahnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,8 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 60.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T872745934I 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 65.000.000 VND
2765
Xem
T872745934I auno Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.47 x 4.73 x 3.16 66,6 75 None Very Good Very Good Faint 65.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O581816225S 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 65.800.000 VND
2798
Xem
O581816225S auec Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 4.72 x 4.52 x 2.86 63,3 69 Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 65.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z481816227V 0,61 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 66.900.000 VND
2845
Xem
Z481816227V auuo Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy - 4.61 x 4.54 x 2.97 65,4 69 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 66.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H043514230X 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
H043514230X auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C543514205C 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
C543514205C auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y281816228R 0,62 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 67.900.000 VND
2891
Xem
Y281816228R aobu Radiant 0,62 Yellow VVS2 Fancy - 4.68 x 4.60 x 3.02 65,7 71 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
I179435980D 0,62 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good None GIA 69.200.000 VND
2946
Xem
I179435980D aoea Radiant 0,62 Yellow VS1 Fancy - 5.31 x 4.22 x 3.00 71 61 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 69.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z284357334X 0,71 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 72.100.000 VND
3067
Xem
Z284357334X acau Radiant 0,71 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.07 x 4.42 x 3.26 73,7 57 Excellent Very Good None 72.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O381816229I 0,66 Yellow
Fancy
VVS2 - Good Good None GIA 72.300.000 VND
3078
Xem
O381816229I acne Radiant 0,66 Yellow VVS2 Fancy - 4.70 x 4.64 x 3.03 65,3 70 Medium - Extr. Thick None Good Good None 72.300.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W253959787L 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 73.700.000 VND
3136
Xem
W253959787L achb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.29 x 4.55 x 3.18 69,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 73.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N271313743J 0,50 Pink Brown
Fancy Light
VS1 - Very Good Good None GIA 75.200.000 VND
3200
Xem
N271313743J nbbb Radiant 0,50 Pink Brown VS1 Fancy Light - 4.73 x 4.30 x 2.80 65,1 68 Slightly Thick - Extr. Thick Very Good Good None 75.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
S783711931Q 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 76.000.000 VND
3232
Xem
S783711931Q nbnb Radiant 1,01 Yellow VS1 Fancy Light - 5.21 x 4.99 x 3.92 78,5 55 Excellent Good Faint 76.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H584923709F 1,03 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 77.000.000 VND
3275
Xem
H584923709F nbeu Radiant 1,03 Yellow VS1 Fancy Light - 6.27 x 5.02 x 3.42 68,1 67 Excellent Very Good None 77.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 11     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG