Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
Z082189858W 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.100.000
880
Xem
Z082189858W ttb Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 550 GIA close  Xóa
Radiant
F5103547700X 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000
883
Xem
F5103547700X ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 26.500.000
1104
Xem
K286069027Y hcb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 690 GIA close  Xóa
Radiant
D694964055Q 0,60 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 27.600.000
1152
Xem
D694964055Q unb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy Light - 4.47 x 4.16 x 3.22 77,3 67 Excellent Good Faint 720 GIA close  Xóa
Radiant
U694527257L 0,61 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 28.100.000
1171
Xem
U694527257L umn Radiant 0,61 Yellow VS1 Fancy Light - 4.45 x 4.19 x 3.23 77 60 Excellent Very Good Faint 732 GIA close  Xóa
Radiant
I894964045I 0,61 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 30.500.000
1269
Xem
I894964045I ucm Radiant 0,61 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.17 x 3.26 78,3 59 Very Good Good Faint 793 GIA close  Xóa
Radiant
L894964046L 0,67 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 32.200.000
1341
Xem
L894964046L omo Radiant 0,67 Yellow VVS1 Fancy - 4.85 x 4.43 x 3.24 73 59 Excellent Very Good None 838 GIA close  Xóa
Radiant
U298854374D 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 34.400.000
1434
Xem
U298854374D och Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 896 GIA close  Xóa
Radiant
N494964048D 0,72 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
N494964048D cbb Radiant 0,72 Yellow VVS1 Fancy - 4.72 x 4.39 x 3.44 78,4 64 Very Good Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
G3107234727U 0,50 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 34.600.000
1440
Xem
G3107234727U cbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy - 5.25 x 3.68 x 2.75 74,8 58 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good Faint 900 GIA close  Xóa
Radiant
W389969366Z 0,31 Yellow Green
Light
VVS2 - Very Good Good None GIA 35.100.000
1464
Xem
W389969366Z cat Radiant 0,31 Yellow Green VVS2 Light - 4.00 x 3.95 x 2.25 56,9 75 Very Thick - Thick None Very Good Good None 915 GIA close  Xóa
Radiant
F5106882108D 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.300.000
1555
Xem
F5106882108D cun Radiant 0,54 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.16 x 4.37 x 2.67 61 73 Thick - Thick None Very Good Good Faint 972 GIA close  Xóa
Radiant
W199228540Z 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
W199228540Z cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
U096334861L 0,70 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
U096334861L cob Radiant 0,70 Yellow VVS2 Fancy - 4.79 x 4.28 x 3.38 78,8 61 Very Good Good Faint 980 GIA close  Xóa
Radiant
F194338181J 0,70 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 37.600.000
1568
Xem
F194338181J cob Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy - 4.68 x 4.36 x 3.49 79,9 59 Very Good Good Faint 980 GIA close  Xóa
Radiant
B0104496956W 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 38.000.000
1584
Xem
B0104496956W ccb Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.79 x 4.06 x 2.78 68,6 63 Excellent Very Good None 990 GIA close  Xóa
Radiant
K296334862J 0,71 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good None GIA 38.200.000
1590
Xem
K296334862J cce Radiant 0,71 Yellow VVS1 Fancy - 4.57 x 4.41 x 3.50 79,5 58 Excellent Very Good None 994 GIA close  Xóa
Radiant
S489116612F 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 38.400.000
1602
Xem
S489116612F abba Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1001 GIA close  Xóa
Radiant
J2110218083P 0,72 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good Faint GIA 38.700.000
1613
Xem
J2110218083P abbo Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy - 5.48 x 4.48 x 3.11 69,3 62 Very Thick - Very Thick None Excellent Good Faint 1008 GIA close  Xóa
Radiant
B394952147W 0,75 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 40.300.000
1680
Xem
B394952147W abtb Radiant 0,75 Yellow VVS2 Fancy - 4.66 x 4.61 x 3.53 76,7 57 Very Good Good Faint 1050 GIA close  Xóa
Radiant
P8109195393A 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 42.200.000
1760
Xem
P8109195393A aabb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.10 x 3.85 x 3.04 79 60 Excellent Good Faint 1100 GIA close  Xóa
Radiant
R694963859J 0,90 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
R694963859J aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy - 5.08 x 4.77 x 3.73 78,2 61 Very Good Very Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
B895861582F 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
B895861582F aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.06 x 4.78 x 3.69 77,2 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
Q896056913C 0,90 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Good Faint GIA 44.900.000
1872
Xem
Q896056913C aaub Radiant 0,90 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.71 x 3.74 79,4 59 Very Good Good Faint 1170 GIA close  Xóa
Radiant
M0103638398F 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Excellent None GIA 45.700.000
1904
Xem
M0103638398F aacb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.10 x 4.80 x 3.22 67,1 59 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Excellent None 1190 GIA close  Xóa
Radiant
O7104190141S 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 46.100.000
1920
Xem
O7104190141S anbb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.25 x 3.81 x 2.74 71,9 61 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1200 GIA close  Xóa
Radiant
M382317435B 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
M382317435B anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
V199754252G 0,35 Yellow
Fancy Vivid
VVS1 - Excellent Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
V199754252G annt Radiant 0,35 Yellow VVS1 Fancy Vivid - 3.70 x 3.58 x 2.65 73,9 62 Excellent Good None 1225 GIA close  Xóa
Radiant
C6105242961M 0,40 Yellow Green
Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 47.600.000
1984
Xem
C6105242961M aneb Radiant 0,40 Yellow Green VS1 Light - 4.84 x 3.88 x 2.34 60,4 68 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 1240 GIA close  Xóa
Radiant
O0109195396K 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 48.100.000
2006
Xem
O0109195396K ante Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.91 x 3.92 x 3.03 77,3 61 Very Good Very Good None 1254 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 17     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG