Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.412 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
W096856006B 0,31 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 14.300.000
595
Xem
W096856006B mun Radiant 0,31 Yellow VS1 Fancy - 4.09 x 3.52 x 2.46 69,9 69 Very Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 372 GIA close  Xóa
Radiant
U196856010W 0,34 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 15.700.000
653
Xem
U196856010W ebo Radiant 0,34 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 3.42 x 2.26 66,3 70 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 408 GIA close  Xóa
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.700.000
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 410 GIA close  Xóa
Radiant
X796856011P 0,36 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 17.300.000
720
Xem
X796856011P etb Radiant 0,36 Yellow VS1 Fancy - 4.18 x 3.56 x 2.67 74,9 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 450 GIA close  Xóa
Radiant
P676276764K 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000
883
Xem
P676276764K ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
P396946543V 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 25.500.000
1061
Xem
P396946543V hhm Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 5.24 x 3.97 x 2.63 66,3 67 Very Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 663 GIA close  Xóa
Radiant
A582189858A 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 29.800.000
1240
Xem
A582189858A uut Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 775 GIA close  Xóa
Radiant
W385110779I 0,90 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
W385110779I oeb Radiant 0,90 Yellow VS1 Light - 5.96 x 4.70 x 3.27 69,6 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 840 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
K286069027Y cnb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 920 GIA close  Xóa
Radiant
B598641570D 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
B598641570D aaeb Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.22 x 4.20 x 2.94 69,8 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
U482317435G 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 46.100.000
1920
Xem
U482317435G anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1200 GIA close  Xóa
Radiant
M388673469S 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.500.000
1936
Xem
M388673469S anab Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.54 x 4.44 x 3.09 69,6 66 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1210 GIA close  Xóa
Radiant
G499197186T 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.300.000
2013
Xem
G499197186T anto Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1258 GIA close  Xóa
Radiant
S799197187G 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 48.300.000
2013
Xem
S799197187G anto Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1258 GIA close  Xóa
Radiant
K297606431T 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 48.800.000
2035
Xem
K297606431T anun Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.53 x 4.26 x 2.91 68,2 73 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1272 GIA close  Xóa
Radiant
X789116612U 0,91 Yellow
Fancy Deep
VS1 - Very Good Good None GIA 48.900.000
2038
Xem
X789116612U anue Radiant 0,91 Yellow VS1 Fancy Deep - 6.20 x 4.81 x 3.18 66 63 Very Good Good None 1274 GIA close  Xóa
Radiant
G198854374D 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 49.200.000
2048
Xem
G198854374D anob Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 1280 GIA close  Xóa
Radiant
H889284224B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 49.900.000
2080
Xem
H889284224B ambb Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 1300 GIA close  Xóa
Radiant
N670698418A 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
N670698418A ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Radiant
G299197190Z 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 50.500.000
2106
Xem
G299197190Z amah Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.34 x 3.92 x 2.76 70,5 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1316 GIA close  Xóa
Radiant
O099197191A 0,46 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 50.500.000
2106
Xem
O099197191A amah Radiant 0,46 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 3.82 x 2.67 70 63 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 1316 GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 50.700.000
2112
Xem
Q545246117O amnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,7 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1320 GIA close  Xóa
Radiant
X797111024S 1,02 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good None GIA 50.900.000
2122
Xem
X797111024S amnh Radiant 1,02 Yellow VS1 Fancy - 5.95 x 4.85 x 3.80 78,4 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 1326 GIA close  Xóa
Radiant
C599197195U 0,47 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 51.600.000
2150
Xem
C599197195U amee Radiant 0,47 Yellow VS1 Fancy - 4.23 x 4.03 x 2.87 71,2 66 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1344 GIA close  Xóa
Radiant
Z791668320M 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 53.800.000
2240
Xem
Z791668320M aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.89 x 4.15 x 2.96 71,2 59 Excellent Very Good Faint 1400 GIA close  Xóa
Radiant
Z481911203G 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 53.800.000
2240
Xem
Z481911203G aebb Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 1400 GIA close  Xóa
Radiant
O890764941F 0,61 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Very Good Good Faint GIA 53.900.000
2245
Xem
O890764941F aebm Radiant 0,61 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.97 x 4.04 x 3.23 79,9 55 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 1403 GIA close  Xóa
Radiant
A588773663T 0,75 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 54.500.000
2269
Xem
A588773663T aeao Radiant 0,75 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.77 x 4.45 x 3.06 68,8 67 None Excellent Very Good None 1418 GIA close  Xóa
Radiant
B369644230M 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 54.700.000
2280
Xem
B369644230M aent Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.43 x 3.06 69,1 67 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1425 GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 54.800.000
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 1428 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 16     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG