Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.485 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.400.000 VND
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 15.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
E476276764H 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 24.200.000 VND
1030
Xem
E476276764H hee Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 24.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
J882189858S 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 32.900.000 VND
1400
Xem
J882189858S out Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 32.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U582317435N 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
U582317435N anbb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.12 x 4.49 x 3.05 67,9 64 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
V771488474L 0,51 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 47.900.000 VND
2038
Xem
V771488474L anue Radiant 0,51 Yellow VVS2 Fancy - 4.49 x 4.43 x 2.87 64,9 72 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 47.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C570698418S 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 48.800.000 VND
2078
Xem
C570698418S ancc Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 48.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H889284224B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 48.900.000 VND
2080
Xem
H889284224B ambb Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 48.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
K081911203Y 0,56 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 52.600.000 VND
2238
Xem
K081911203Y amcc Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy - 4.58 x 4.56 x 3.05 66,9 62 Thick - Very Thick None Very Good Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Y458644832U 0,51 Yellow
Fancy
VS1 - Good Excellent None GIA 53.700.000 VND
2285
Xem
Y458644832U aeno Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy - 4.74 x 4.47 x 2.79 62,4 69 Very Thick - Very Thick None Good Excellent None 53.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
L343514204P 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
L343514204P aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z243514229Q 0,50 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 54.500.000 VND
2320
Xem
Z243514229Q aetb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Light - 4.46 x 4.41 x 2.84 64,4 71 Thick - Extr. Thick None Good Good None 54.500.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
F291668320C 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 54.800.000 VND
2330
Xem
F291668320C aeth Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.89 x 4.15 x 2.96 71,2 59 Excellent Very Good Faint 54.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P787755596T 0,80 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 55.600.000 VND
2368
Xem
P787755596T aeob Radiant 0,80 Yellow VS1 Fancy - 5.92 x 4.35 x 3.29 75,6 57 Very Good Very Good Faint 55.600.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
M574962201M 0,79 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
M574962201M atbb Radiant 0,79 Yellow VS1 Fancy Light - 5.26 x 4.90 x 3.34 68,2 65 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
S590787002Y 0,55 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 56.900.000 VND
2421
Xem
S590787002Y atam Radiant 0,55 Yellow VS1 Fancy - 4.80 x 3.85 x 2.99 77,6 58 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 56.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
O688689086F 0,56 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 57.900.000 VND
2464
Xem
O688689086F ateb Radiant 0,56 Yellow VVS2 Fancy - 4.71 x 3.99 x 3.02 75,8 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 57.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z669643935U 0,51 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 59.400.000 VND
2528
Xem
Z669643935U atob Radiant 0,51 Yellow VVS1 Fancy - 4.48 x 4.32 x 2.83 65,5 71 Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 59.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Q545246117O 0,60 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 60.900.000 VND
2592
Xem
Q545246117O ahnb Radiant 0,60 Yellow VS1 Fancy - 5.19 x 4.12 x 3.04 73,8 50 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 60.900.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
U291316346N 0,66 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 62.000.000 VND
2640
Xem
U291316346N ahtb Radiant 0,66 Yellow VS1 Fancy - 4.95 x 4.39 x 3.35 76,3 57 Thin - Very Thick None Very Good Good None 62.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
T872745934I 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Very Good Very Good Faint GIA 65.000.000 VND
2765
Xem
T872745934I auno Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.47 x 4.73 x 3.16 66,6 75 None Very Good Very Good Faint 65.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
N790158479O 0,55 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good Faint GIA 66.200.000 VND
2816
Xem
N790158479O auhb Radiant 0,55 Yellow VVS2 Fancy Intense - 5.48 x 3.87 x 2.67 68,9 62 Very Thick - Very Thick Very Good Very Good Faint 66.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
P369644230R 0,57 Yellow
Fancy
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 66.400.000 VND
2826
Xem
P369644230R auhh Radiant 0,57 Yellow VVS1 Fancy - 4.70 x 4.43 x 3.06 69,1 67 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 66.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W788420567R 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 66.400.000 VND
2827
Xem
W788420567R auhu Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.77 x 4.11 x 2.90 70,5 67 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 66.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
Z090735753Z 0,54 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Good Good Faint GIA 67.000.000 VND
2850
Xem
Z090735753Z auoa Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.51 x 4.46 x 2.92 65,6 62 Thick - Extr. Thick None Good Good Faint 67.000.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
C543514205C 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
C543514205C auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H043514230X 0,55 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Good None GIA 67.200.000 VND
2861
Xem
H043514230X auoo Radiant 0,55 Yellow VVS1 Fancy - 4.73 x 4.54 x 2.93 64,6 68 Thick - Very Thick None Very Good Good None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
H465736814C 0,82 Yellow
Fancy Light
VS1 - Good Good None GIA 67.800.000 VND
2886
Xem
H465736814C aobe Radiant 0,82 Yellow VS1 Fancy Light - 5.66 x 5.15 x 3.23 62,7 68 Extr. Thick - Medium None Good Good None 67.800.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
W845263680Q 0,70 Yellow
VS1 - Good Good None GIA 73.400.000 VND
3125
Xem
W845263680Q actm Radiant 0,70 Yellow VS1 - 5.08 x 4.69 x 3.14 67 69 Extr. Thick - Extr. Thick None Good Good None 73.400.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
B053959787W 0,70 Yellow
Fancy
VVS1 - Very Good Very Good Faint GIA 73.700.000 VND
3136
Xem
B053959787W achb Radiant 0,70 Yellow VVS1 Fancy - 5.29 x 4.55 x 3.18 69,9 60 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good Faint 73.700.000 VND GIA close  Xóa
Radiant
D688420568K 0,57 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 75.000.000 VND
3190
Xem
D688420568K acce Radiant 0,57 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.60 x 4.43 x 3.00 67,8 70 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 75.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 13     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG