Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Radiant
T596856006L 0,31 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 13.100.000
546
Xem
T596856006L mea Radiant 0,31 Yellow VS1 Fancy - 4.09 x 3.52 x 2.46 69,9 69 Very Thick - Very Thick None Very Good Good Faint 341 GIA close  Xóa
Radiant
V496856010Q 0,34 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 14.400.000
598
Xem
V496856010Q mue Radiant 0,34 Yellow VS1 Fancy - 4.70 x 3.42 x 2.26 66,3 70 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 374 GIA close  Xóa
Radiant
D096856011J 0,36 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good Faint GIA 15.200.000
634
Xem
D096856011J mch Radiant 0,36 Yellow VS1 Fancy - 4.18 x 3.56 x 2.67 74,9 60 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 396 GIA close  Xóa
Radiant
O485410615H 0,41 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Good None GIA 15.700.000
656
Xem
O485410615H eab Radiant 0,41 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.06 x 4.02 x 2.80 69,6 59 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 410 GIA close  Xóa
Radiant
P676276764K 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 21.200.000
883
Xem
P676276764K ttn Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.55 x 4.29 x 2.79 65 59 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 552 GIA close  Xóa
Radiant
Z2101117388N 0,35 Yellow
Fancy Deep
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 26.200.000
1093
Xem
Z2101117388N hom Radiant 0,35 Yellow VVS2 Fancy Deep - 4.35 x 3.33 x 2.63 78,9 62 None Excellent Very Good None 683 GIA close  Xóa
Radiant
Z0100757746U 0,55 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Good Faint GIA 26.400.000
1101
Xem
Z0100757746U hoo Radiant 0,55 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.45 x 4.33 x 3.03 69,9 62 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 688 GIA close  Xóa
Radiant
T6100757743B 0,54 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Excellent Good Faint GIA 27.000.000
1123
Xem
T6100757743B ubn Radiant 0,54 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.37 x 4.33 x 2.98 68,8 65 Medium - Extr. Thick None Excellent Good Faint 702 GIA close  Xóa
Radiant
E5100757737O 0,51 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 27.400.000
1142
Xem
E5100757737O uae Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Light - 4.41 x 4.14 x 3.04 73,5 58 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 714 GIA close  Xóa
Radiant
W782189858W 0,25 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 27.800.000
1160
Xem
W782189858W unt Radiant 0,25 Yellow VVS2 Fancy Intense - 3.67 x 3.50 x 2.27 64,9 61 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 725 GIA close  Xóa
Radiant
O8100757753X 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS1 - Very Good Very Good None GIA 31.100.000
1296
Xem
O8100757753X oab Radiant 0,60 Yellow VVS1 Fancy Light - 4.93 x 4.25 x 2.96 69,7 64 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 810 GIA close  Xóa
Radiant
W385110779I 0,90 Yellow
Light
VS1 - Very Good Very Good None GIA 32.300.000
1344
Xem
W385110779I oeb Radiant 0,90 Yellow VS1 Light - 5.96 x 4.70 x 3.27 69,6 66 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Very Good None 840 GIA close  Xóa
Radiant
K286069027Y 0,46 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Very Good Very Good None GIA 35.300.000
1472
Xem
K286069027Y cnb Radiant 0,46 Yellow VVS2 Fancy Light - 4.93 x 4.07 x 2.88 70,8 74 Very Good Very Good None 920 GIA close  Xóa
Radiant
R1100757763V 0,70 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good None GIA 36.300.000
1512
Xem
R1100757763V cet Radiant 0,70 Yellow VS1 Fancy Light - 4.64 x 4.61 x 3.34 72,5 57 Extr. Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good None 945 GIA close  Xóa
Radiant
E7100757749B 0,58 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good Faint GIA 36.700.000
1531
Xem
E7100757749B ctu Radiant 0,58 Yellow VVS2 Fancy - 4.64 x 4.41 x 3.06 69,4 58 Very Thick - Extr. Thick None Very Good Good Faint 957 GIA close  Xóa
Radiant
E799228540G 0,50 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 37.400.000
1560
Xem
E799228540G cut Radiant 0,50 Yellow VVS2 Fancy - 5.83 x 3.67 x 2.57 70 65 Very Thick - Extr. Thick Very Good Good None 975 GIA close  Xóa
Radiant
V8100757768V 0,73 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Good Faint GIA 37.900.000
1578
Xem
V8100757768V coh Radiant 0,73 Yellow VS1 Fancy Light - 5.01 x 4.80 x 3.28 68,4 58 Thick - Extr. Thick None Excellent Good Faint 986 GIA close  Xóa
Radiant
M1100757769F 0,75 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 38.900.000
1621
Xem
M1100757769F abam Radiant 0,75 Yellow VS1 Fancy Light - 5.11 x 4.75 x 3.22 67,8 64 Very Thick - Extr. Thick None Excellent Very Good Faint 1013 GIA close  Xóa
Radiant
K297606431T 0,53 Yellow
Fancy Intense
VVS2 - Very Good Good None GIA 40.700.000
1696
Xem
K297606431T abhb Radiant 0,53 Yellow VVS2 Fancy Intense - 4.53 x 4.26 x 2.91 68,2 73 Extr. Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1060 GIA close  Xóa
Radiant
B598641570D 0,60 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good Faint GIA 43.800.000
1824
Xem
B598641570D aaeb Radiant 0,60 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.22 x 4.20 x 2.94 69,8 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1140 GIA close  Xóa
Radiant
T198854374V 0,64 Yellow
Fancy
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 44.200.000
1843
Xem
T198854374V aatn Radiant 0,64 Yellow VVS2 Fancy - 5.52 x 4.29 x 3.00 69,8 71 Thick - Thick None Excellent Very Good None 1152 GIA close  Xóa
Radiant
S6100757759P 0,67 Yellow
Fancy
VS1 - Excellent Good None GIA 45.000.000
1877
Xem
S6100757759P aaum Radiant 0,67 Yellow VS1 Fancy - 5.21 x 4.40 x 3.14 71,4 59 Thick - Extr. Thick None Excellent Good None 1173 GIA close  Xóa
Radiant
H889284224B 0,52 Yellow
Fancy Intense
VVS1 - Excellent Very Good Faint GIA 45.900.000
1912
Xem
H889284224B aact Radiant 0,52 Yellow VVS1 Fancy Intense - 4.69 x 3.98 x 2.88 72,2 62 Excellent Very Good Faint 1195 GIA close  Xóa
Radiant
H088673469Z 0,72 Yellow
Fancy Light
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 46.500.000
1936
Xem
H088673469Z anab Radiant 0,72 Yellow VS1 Fancy Light - 5.54 x 4.44 x 3.09 69,6 66 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Very Good Faint 1210 GIA close  Xóa
Radiant
Q196793560P 0,50 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good None GIA 48.000.000
2000
Xem
Q196793560P antb Radiant 0,50 Yellow VS1 Fancy Intense - 5.02 x 3.71 x 2.79 75,1 56 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Very Good None 1250 GIA close  Xóa
Radiant
G499197186T 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Good Good Faint GIA 48.300.000
2013
Xem
G499197186T anto Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.22 x 4.11 x 2.68 65,3 76 Extr. Thin - Very Thick None Good Good Faint 1258 GIA close  Xóa
Radiant
S799197187G 0,44 Yellow
Fancy
VS1 - Very Good Good None GIA 48.300.000
2013
Xem
S799197187G anto Radiant 0,44 Yellow VS1 Fancy - 4.33 x 4.15 x 2.67 64,3 69 Slightly Thick - Extr. Thick None Very Good Good None 1258 GIA close  Xóa
Radiant
L896114619U 0,51 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Good Faint GIA 49.000.000
2040
Xem
L896114619U anut Radiant 0,51 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.97 x 3.77 x 2.81 74,5 60 Extr. Thick - Extr. Thick Excellent Good Faint 1275 GIA close  Xóa
Radiant
Z791668320M 0,56 Yellow
Fancy Intense
VS1 - Excellent Very Good Faint GIA 49.400.000
2059
Xem
Z791668320M anou Radiant 0,56 Yellow VS1 Fancy Intense - 4.89 x 4.15 x 2.96 71,2 59 Excellent Very Good Faint 1287 GIA close  Xóa
Radiant
N670698418A 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 - Very Good Good None GIA 49.900.000
2080
Xem
N670698418A ambb Radiant 0,52 Yellow VVS2 Fancy - 5.09 x 4.06 x 2.80 69 64 Very Thick - Very Thick None Very Good Good None 1300 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 15     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG