Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
A881843674B 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 14.700.000
614
Xem
A881843674B moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.39 x 4.40 x 2.73 55 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 384 GIA close  Xóa
Round
G190862417Q 0,30 Yellow
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 15.000.000
624
Xem
G190862417Q mcb Round 0,30 Yellow VVS2 Ideal 4.35 x 4.38 x 2.61 59,8 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 390 GIA close  Xóa
Round
C597992474W 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 15.500.000
645
Xem
C597992474W ebm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.39 x 4.40 x 2.63 59,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 403 GIA close  Xóa
Round
B382841965H 0,36 Yellow Orange
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Good None GIA 19.200.000
800
Xem
B382841965H tbb Round 0,36 Yellow Orange VS1 Fancy Deep Fair 3.55 x 3.92 x 2.72 76,6 58 Very Good Good None 500 GIA close  Xóa
Round
F686380567D 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
F686380567D tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
T792124848X 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Excellent None GIA 20.200.000
840
Xem
T792124848X tnt Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.30 x 4.31 x 2.65 61,6 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 525 GIA close  Xóa
Round
F086260621N 0,35 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
F086260621N tnt Round 0,35 Yellow Green VS1 Very Light Premium 4.48 x 4.51 x 2.79 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Round
J894782579S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 20.300.000
845
Xem
J894782579S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.77 62,6 56 None Excellent Excellent None 528 GIA close  Xóa
Round
D670715582S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
D670715582S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
Z597993493B 0,30 Yellow Green
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 20.700.000
864
Xem
Z597993493B teb Round 0,30 Yellow Green VS1 Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,6 59 Thin - Medium None Very Good Excellent None 540 GIA close  Xóa
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 20.900.000
872
Xem
H693811475B tet Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 545 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
C098404020W 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
C098404020W thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
O498404019A 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
O498404019A thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
Y184468327J 0,51 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 21.600.000
898
Xem
Y184468327J tha Round 0,51 Yellow VVS1 Fancy Light Good 5.07 x 5.09 x 3.21 63,1 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 561 GIA close  Xóa
Round
C598835690C 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 22.100.000
922
Xem
C598835690C tuh Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.37 x 4.39 x 2.72 62,1 57 None Excellent Excellent None 576 GIA close  Xóa
Round
Y7100853229B 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
Y7100853229B hbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Good 4.64 x 4.67 x 2.96 63,6 56 Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
M094435866O 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 23.000.000
960
Xem
M094435866O hbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.64 x 4.67 x 3.02 65 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 600 GIA close  Xóa
Round
I855828836L 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I855828836L hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I670715580I 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I670715580I hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
J886380564V 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
J886380564V hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
R495482916Q 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
R495482916Q uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
T6100853219I 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
T6100853219I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.38 x 4.39 x 2.60 59,4 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 750 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
B3100481366H 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
B3100481366H uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.600.000
1235
Xem
A661487032F uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 772 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG