Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.406 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W068187069N 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.100.000 VND
517
Xem
W068187069N mnm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.37 x 4.38 x 2.65 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
P681843674M 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.400.000 VND
614
Xem
P681843674M moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 4.39 x 4.40 x 2.73 62,2 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 14.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
I179632914P 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 15.800.000 VND
672
Xem
I179632914P enb Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.29 x 4.31 x 2.67 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 15.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
C583530044K 0,35 Pink
Faint
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 15.800.000 VND
672
Xem
C583530044K enb Round 0,35 Pink VS1 Faint Good 4.46 x 4.49 x 2.82 63 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 15.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 16.900.000 VND
720
Xem
G679509430L etb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
J580102218Y 0,43 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 18.600.000 VND
792
Xem
J580102218Y ect Round 0,43 Pink VS1 Faint Premium 4.81 x 4.83 x 3.00 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 18.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q270715582R 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 19.900.000 VND
845
Xem
Q270715582R tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 19.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y570559515I 0,40 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 21.100.000 VND
896
Xem
Y570559515I thb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Very Good 4.80 x 4.83 x 2.88 59,8 61 None Excellent Excellent None 21.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
L058992733F 0,41 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 21.600.000 VND
918
Xem
L058992733F tue Round 0,41 Pink VS1 Faint Fair 4.50 x 4.54 x 3.01 66,6 58 Very Good Good None 21.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E263698074T 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
E263698074T hbb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 4.38 x 4.40 x 2.62 59,7 61 Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E370715580M 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.300.000 VND
992
Xem
E370715580M hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 23.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G063515636B 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 24.900.000 VND
1059
Xem
G063515636B hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 24.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
J653261960M 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 29.300.000 VND
1248
Xem
J653261960M uob Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 29.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T084118613M 0,32 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.500.000 VND
1382
Xem
T084118613M ohe Round 0,32 Pink VS1 Faint Ideal 4.36 x 4.38 x 2.72 62,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 32.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
T284903853J 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 33.600.000 VND
1430
Xem
T284903853J oce Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 33.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
I884639380G 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000 VND
1704
Xem
I884639380G abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
I457651532V anbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
S286260621Y 0,35 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 46.100.000 VND
1960
Xem
S286260621Y annt Round 0,35 Yellow Green VS1 Very Light Premium 4.48 x 4.51 x 2.79 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Very Good None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
J666621149A 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 47.400.000 VND
2016
Xem
J666621149A anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 47.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z370715591E 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 48.400.000 VND
2061
Xem
Z370715591E anoo Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
T367676733Q 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.100.000 VND
2176
Xem
T367676733Q amhb Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 51.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
M886229054Q 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
M886229054Q atbb Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.17 62,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
S383967413Y 0,54 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 62.900.000 VND
2678
Xem
S383967413Y ahue Round 0,54 Pink VVS2 Faint Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 62.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y265779212T 0,31 Pink
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000 VND
2728
Xem
Y265779212T aubt Round 0,31 Pink VVS1 Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 64.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B267395498T 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 65.800.000 VND
2798
Xem
B267395498T auec Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 65.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
B084893815A 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 66.600.000 VND
2832
Xem
B084893815A auub Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.36 x 3.35 62,7 58 Excellent Very Good None 66.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E557651554E 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 78.200.000 VND
3328
Xem
E557651554E nbob Round 0,52 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.03 x 5.05 x 3.23 64 64 Thin - Thick None Very Good Good Faint 78.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y164673573K 0,85 Yellow
Fancy Light
IF Fair Very Good Fair None GIA 80.700.000 VND
3434
Xem
Y164673573K naeh Round 0,85 Yellow IF Fancy Light Fair 6.32 x 6.41 x 3.51 55,1 64 Thin - Thick None Very Good Fair None 80.700.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG