Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Q468187069Q 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.100.000 VND
517
Xem
Q468187069Q mnm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.37 x 4.38 x 2.65 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.500.000 VND
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 13.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
B481843674T 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.400.000 VND
614
Xem
B481843674T moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 4.39 x 4.40 x 2.73 62,2 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 14.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
P390862417Z 0,30 Yellow
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.700.000 VND
624
Xem
P390862417Z mcb Round 0,30 Yellow VVS2 Ideal 4.35 x 4.38 x 2.61 59,8 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 14.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
E188109394P 0,35 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.700.000 VND
840
Xem
E188109394P tnt Round 0,35 Pink VVS1 Faint Premium 4.54 x 5.43 x 2.80 61,8 57 Slightly Thick - Medium None Excellent Excellent None 19.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z358992733D 0,41 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 21.600.000 VND
918
Xem
Z358992733D tue Round 0,41 Pink VS1 Faint Fair 4.50 x 4.54 x 3.01 66,6 58 Very Good Good None 21.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
J275543435Z 0,44 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 21.900.000 VND
931
Xem
J275543435Z ton Round 0,44 Yellow VS1 Fancy Fair 4.80 x 4.84 x 2.99 62,1 68 Good Good None 21.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
S763698074G 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
S763698074G hbb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 4.38 x 4.40 x 2.62 59,7 61 Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
G063515636B 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 24.900.000 VND
1059
Xem
G063515636B hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 24.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
E153261960Z 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 26.900.000 VND
1144
Xem
E153261960Z uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 26.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
R261487032M 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.000.000 VND
1235
Xem
R261487032M uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 29.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
H688076666T 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Very Good None GIA 29.100.000 VND
1240
Xem
H688076666T uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.33 x 2.69 62,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 29.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
E289667015Y 0,52 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 29.300.000 VND
1248
Xem
E289667015Y uob Round 0,52 Yellow Green VVS2 Faint Premium 3.20 x 5.16 x 5.13 62,2 57 None Excellent Excellent None 29.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T084118613M 0,32 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.500.000 VND
1382
Xem
T084118613M ohe Round 0,32 Pink VS1 Faint Ideal 4.36 x 4.38 x 2.72 62,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 32.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M184903853K 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 33.600.000 VND
1429
Xem
M184903853K ocm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 33.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
M691102971U 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 35.200.000 VND
1499
Xem
M691102971U cmu Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Very Good Very Good Faint 35.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000 VND
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
I457651532V anbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B486260621C 0,35 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 46.100.000 VND
1960
Xem
B486260621C annt Round 0,35 Yellow Green VS1 Very Light Premium 4.48 x 4.51 x 2.79 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Very Good None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
P388726443P 0,44 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 46.300.000 VND
1971
Xem
P388726443P anmn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Premium 4.86 x 4.89 x 3.02 62 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 46.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G567297682X 0,43 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 46.900.000 VND
1995
Xem
G567297682X aneu Round 0,43 Pink VS1 Fancy Deep Fair 4.67 x 4.73 x 3.09 65,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 46.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
J167676733S 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.100.000 VND
2176
Xem
J167676733S amhb Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 51.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
F687319580K 0,35 Pink
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
F687319580K aebb Round 0,35 Pink IF Faint Ideal 4.53 x 4.55 x 2.79 61,5 56 Excellent Excellent None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
H486229054J 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
H486229054J atbb Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.17 62,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
S383967413Y 0,54 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 62.900.000 VND
2678
Xem
S383967413Y ahue Round 0,54 Pink VVS2 Faint Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 62.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y265779212T 0,31 Pink
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000 VND
2728
Xem
Y265779212T aubt Round 0,31 Pink VVS1 Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 64.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
E557651554E 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 78.200.000 VND
3328
Xem
E557651554E nbob Round 0,52 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.03 x 5.05 x 3.23 64 64 Thin - Thick None Very Good Good Faint 78.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
K188415695V 0,53 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 79.700.000 VND
3392
Xem
K188415695V nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Premium 5.23 x 5.25 x 3.17 60,6 59 Excellent Excellent None 79.700.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG