Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.500.000 VND
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 13.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
B481843674T 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.400.000 VND
614
Xem
B481843674T moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 4.39 x 4.40 x 2.73 62,2 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 14.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
P390862417Z 0,30 Yellow
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.700.000 VND
624
Xem
P390862417Z mcb Round 0,30 Yellow VVS2 Ideal 4.35 x 4.38 x 2.61 59,8 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 14.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
J275543435Z 0,44 Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Good None GIA 21.900.000 VND
931
Xem
J275543435Z ton Round 0,44 Yellow VS1 Fancy Fair 4.80 x 4.84 x 2.99 62,1 68 Good Good None 21.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
S763698074G 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
S763698074G hbb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 4.38 x 4.40 x 2.62 59,7 61 Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E153261960Z 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 26.900.000 VND
1144
Xem
E153261960Z uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 26.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
E289667015Y 0,52 Yellow Green
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 29.300.000 VND
1248
Xem
E289667015Y uob Round 0,52 Yellow Green VVS2 Faint Premium 3.20 x 5.16 x 5.13 62,2 57 None Excellent Excellent None 29.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
M691102971U 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 35.200.000 VND
1499
Xem
M691102971U cmu Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Very Good Very Good Faint 35.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Princess
F339001541N 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 37.600.000 VND
1600
Xem
F339001541N abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 37.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.000.000 VND
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.000.000 VND GIA close  Xóa
Princess
C747489351S 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 40.300.000 VND
1714
Xem
C747489351S abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 40.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
I457651532V anbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B486260621C 0,35 Yellow Green
Very Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 46.100.000 VND
1960
Xem
B486260621C annt Round 0,35 Yellow Green VS1 Very Light Premium 4.48 x 4.51 x 2.79 62,1 58 Slightly Thick - Slightly Thick Very Good Very Good None 46.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
J167676733S 0,34 Yellow Green
Very Light
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 51.100.000 VND
2176
Xem
J167676733S amhb Round 0,34 Yellow Green VVS2 Very Light Ideal 4.52 x 4.54 x 2.78 61,4 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 51.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
E557651554E 0,52 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good Faint GIA 78.200.000 VND
3328
Xem
E557651554E nbob Round 0,52 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.03 x 5.05 x 3.23 64 64 Thin - Thick None Very Good Good Faint 78.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y164673573K 0,85 Yellow
Fancy Light
IF Fair Very Good Fair None GIA 80.700.000 VND
3434
Xem
Y164673573K naeh Round 0,85 Yellow IF Fancy Light Fair 6.32 x 6.41 x 3.51 55,1 64 Thin - Thick None Very Good Fair None 80.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
T286282506L 1,01 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 83.500.000 VND
3555
Xem
T286282506L nnnn Round 1,01 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.43 x 6.49 x 3.95 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 83.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z550286595D 0,33 Yellow
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 86.900.000 VND
3696
Xem
Z550286595D nmab Round 0,33 Yellow VVS2 Ideal 4.40 x 4.43 x 2.77 62,7 56 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 86.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
H782784232H 0,62 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Fair None GIA 95.600.000 VND
4067
Xem
H782784232H nten Round 0,62 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.45 x 5.53 x 3.21 58,4 68 Slightly Thick - Medium None Good Fair None 95.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z885726250N 1,05 Yellow
Fancy Light
VVS1 Good Very Good Good None GIA 98.700.000 VND
4200
Xem
Z885726250N nhnt Round 1,05 Yellow VVS1 Fancy Light Good 6.49 x 6.62 x 3.97 60,6 63 Medium - Slightly Thick Very Good Good None 98.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
B379371345X 0,71 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Very Good Good None GIA 98.800.000 VND
4203
Xem
B379371345X nhnu Round 0,71 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.51 x 5.57 x 3.52 63,6 67 Medium - Thin None Very Good Good None 98.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
A561484348G 1,01 Yellow
Light
VS1 Premium Very Good Very Good None GIA 106.300.000 VND
4525
Xem
A561484348G nono Round 1,01 Yellow VS1 Light Premium 6.42 x 6.45 x 3.88 60,3 59 Thin - Very Thick Very Good Very Good None 106.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
J266548893N 0,72 Yellow
Fancy
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 108.300.000 VND
4608
Xem
J266548893N noob Round 0,72 Yellow VS1 Fancy Fair 5.49 x 5.51 x 3.60 65,5 60 None Excellent Excellent Faint 108.300.000 VND GIA close  Xóa
Princess
H146832929S 1,03 Yellow
Fancy Light
VVS2 - Excellent Very Good None GIA 108.400.000 VND
4614
Xem
H146832929S nooe Princess 1,03 Yellow VVS2 Fancy Light - 5.53 x 5.51 x 3.98 72,1 76 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 108.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
M271640292O 0,75 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Excellent Good None GIA 110.000.000 VND
4680
Xem
M271640292O ncnt Round 0,75 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.63 x 5.68 x 3.66 64,6 65 Thin - Very Thin None Excellent Good None 110.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
F466548892B 0,79 Yellow
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 112.900.000 VND
4803
Xem
F466548892B mbbn Round 0,79 Yellow VS1 Fancy Good 5.76 x 5.84 x 3.66 63,1 61 None Very Good Very Good None 112.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
V571314989T 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
V571314989T manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T578832922J 0,78 Yellow
Fancy
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
T578832922J manb Round 0,78 Yellow VVS2 Fancy Fair 5.71 x 5.74 x 3.73 65,1 63 Slightly Thick - Thin None Very Good Good None 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
E565489368S 0,81 Yellow
Fancy
VVS1 Fair Good Good None GIA 137.100.000 VND
5832
Xem
E565489368S mhet Round 0,81 Yellow VVS1 Fancy Fair 5.70 x 5.78 x 3.77 65,7 63 Very Thin - Slightly Thick None Good Good None 137.100.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG