Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.477 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P570715580K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 19.100.000
794
Xem
P570715580K ech Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 496 GIA close  Xóa
Round
U5107346655Q 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
U5107346655Q tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
M7119897397K 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 20.200.000
842
Xem
M7119897397K tnh Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 526 GIA close  Xóa
Round
M370715582U 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
M370715582U tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
K782758548A 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
K782758548A tto Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
W084207926N 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
W084207926N thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
R6116687296Z 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 22.600.000
942
Xem
R6116687296Z toc Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 589 GIA close  Xóa
Round
L461487032W 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
L461487032W hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
N4113205170W 0,40 Pink
VVS1 Good Good Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
N4113205170W unb Round 0,40 Pink VVS1 Good 4.71 x 4.76 x 2.87 60,6 63 Thin - Slightly Thick None Good Good None 720 GIA close  Xóa
Round
J7114435682A 0,30 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 28.800.000
1200
Xem
J7114435682A utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Ideal 4.30 x 4.32 x 2.69 62,3 55 Excellent Excellent None 750 GIA close  Xóa
Round
G365837929S 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
G365837929S utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
O4118195894C 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
O4118195894C ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 34.600.000
1440
Xem
Y094043874F cbb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 900 GIA close  Xóa
Round
G5106044162T 0,68 Pink
Fancy Deep
VS1 Ideal Very Good Excellent Faint GIA 36.700.000
1530
Xem
G5106044162T cth Round 0,68 Pink VS1 Fancy Deep Ideal 5.61 x 5.65 x 3.54 62,8 56 None Very Good Excellent Faint 956 GIA close  Xóa
Round
S270715591W 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
S270715591W abto Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1058 GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 41.500.000
1728
Xem
O271938809O abob Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 1080 GIA close  Xóa
Round
T684320939E 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 43.000.000
1792
Xem
T684320939E aanb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1120 GIA close  Xóa
Round
E192630851J 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
E192630851J annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
C2116369944W 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
C2116369944W amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
U067395498D 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 55.000.000
2290
Xem
U067395498D aema Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1431 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
R3110356245X aetu Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
Q4119751776S 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q4119751776S atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
X7109195462L 0,18 Pink
Very Light
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
X7109195462L ahnb Round 0,18 Pink VVS2 Very Light Very Good 3.59 x 3.62 x 2.22 61,5 60 Very Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
Y7119899973W 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 65.100.000
2712
Xem
Y7119899973W ahct Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.03 x 5.08 x 3.17 62,7 57 Thin - Slightly Thick Excellent Excellent None 1695 GIA close  Xóa
Round
Q671255410Z 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 68.800.000
2867
Xem
Q671255410Z aucn Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 1792 GIA close  Xóa
Round
Q8114730812P 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
Q8114730812P auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Princess
L5118350591V 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
L5118350591V nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Princess
N6119581143V 0,40 Pink
VVS2 - Good Good None GIA 80.600.000
3360
Xem
N6119581143V nabb Princess 0,40 Pink VVS2 - 6.35 x 4.37 x 2.34 53,6 57 Thin - Thick Good Good None 2100 GIA close  Xóa
Round
B489976000D 0,53 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 85.500.000
3562
Xem
B489976000D nnnh Round 0,53 Pink VVS2 Faint Ideal 5.15 x 5.17 x 3.22 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 2226 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG