Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.060 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
P3100581887B 0,25 Pink
Fancy Light
VS1 Premium Good Good None GIA 14.400.000
600
Xem
P3100581887B mut Round 0,25 Pink VS1 Fancy Light Premium 4.04 x 4.07 x 2.47 60,9 59 Medium - Thick None Good Good None 375 GIA close  Xóa
Round
D286380567R 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 19.000.000
792
Xem
D286380567R ect Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 495 GIA close  Xóa
Round
X586380564I 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 19.100.000
794
Xem
X586380564I ech Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 496 GIA close  Xóa
Round
B870715580U 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 19.100.000
794
Xem
B870715580U ech Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 496 GIA close  Xóa
Round
O6107346655C 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
O6107346655C tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
I3109344286D 0,21 Pink
Very Light
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 20.200.000
840
Xem
I3109344286D tnt Round 0,21 Pink VS1 Very Light Fair 3.70 x 3.74 x 2.40 64,6 58 Very Good Very Good None 525 GIA close  Xóa
Round
R670715582X 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
R670715582X tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
L284207926M 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
L284207926M thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
N4116100274G 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 22.600.000
942
Xem
N4116100274G toc Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.34 x 4.36 x 2.66 61,3 59 None Very Good Excellent None 589 GIA close  Xóa
Round
J2116061809N 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
J2116061809N tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
B882758548R 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
B882758548R hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
D8111392807J 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
D8111392807J hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
L461487032W 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
L461487032W hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
T496303007B 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 26.100.000
1088
Xem
T496303007B hob Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 680 GIA close  Xóa
Round
K2113205170B 0,40 Pink
VVS1 Good Good Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
K2113205170B unb Round 0,40 Pink VVS1 Good 4.71 x 4.76 x 2.87 60,6 63 Thin - Slightly Thick None Good Good None 720 GIA close  Xóa
Round
F565837929Z 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
F565837929Z utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
E5106564950L 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
E5106564950L ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 31.900.000
1331
Xem
J259154849Z omn Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 832 GIA close  Xóa
Round
Y094043874F 0,25 Pink
Light
VVS2 Premium Good Very Good None GIA 36.500.000
1520
Xem
Y094043874F ctb Round 0,25 Pink VVS2 Light Premium 4.00 x 4.02 x 2.52 62,8 59 Good Very Good None 950 GIA close  Xóa
Round
M4111392809P 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
M4111392809P abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Premium 4.72 x 4.76 x 2.88 60,6 59 Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
R1100749183X 0,42 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
R1100749183X abtb Round 0,42 Pink VS1 Faint Ideal 4.77 x 4.81 x 3.01 62,8 56 Very Good Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
U566621149A 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
U566621149A abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
G886380600D 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 40.300.000
1680
Xem
G886380600D abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1050 GIA close  Xóa
Round
H186380607R 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
H186380607R abto Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1058 GIA close  Xóa
Round
Z870715591C 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 40.600.000
1693
Xem
Z870715591C abto Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1058 GIA close  Xóa
Round
J484320939F 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
J484320939F anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
F292630851L 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
F292630851L annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
L2116369944N 0,25 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 52.800.000
2200
Xem
L2116369944N amut Round 0,25 Pink VS1 Faint Premium 4.00 x 4.02 x 2.49 62 59 Medium - Medium None Excellent Excellent None 1375 GIA close  Xóa
Round
R3110356245X 0,31 Pink
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 55.900.000
2331
Xem
R3110356245X aetu Round 0,31 Pink VVS1 Very Light Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 1457 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG