Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.822 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
C597992474W 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 15.500.000
645
Xem
C597992474W ebm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.39 x 4.40 x 2.63 59,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 403 GIA close  Xóa
Round
F686380567D 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
F686380567D tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
T792124848X 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Excellent None GIA 20.200.000
840
Xem
T792124848X tnt Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.30 x 4.31 x 2.65 61,6 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 525 GIA close  Xóa
Round
D670715582S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
D670715582S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
J894782579S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 20.300.000
845
Xem
J894782579S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.77 62,6 56 None Excellent Excellent None 528 GIA close  Xóa
Round
C098404020W 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
C098404020W thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
O498404019A 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Excellent None GIA 21.500.000
896
Xem
O498404019A thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.57 x 4.60 x 3.01 65,5 58 Slightly Thick - Thick None Very Good Excellent None 560 GIA close  Xóa
Round
C598835690C 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 22.100.000
922
Xem
C598835690C tuh Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.37 x 4.39 x 2.72 62,1 57 None Excellent Excellent None 576 GIA close  Xóa
Round
M094435866O 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 23.000.000
960
Xem
M094435866O hbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.64 x 4.67 x 3.02 65 57 Medium - Slightly Thick None Very Good Good None 600 GIA close  Xóa
Round
I670715580I 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I670715580I hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
J886380564V 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
J886380564V hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
T6100853219I 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
T6100853219I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.38 x 4.39 x 2.60 59,4 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 750 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.600.000
1235
Xem
A661487032F uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 772 GIA close  Xóa
Round
L882758548V 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000
1240
Xem
L882758548V uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 775 GIA close  Xóa
Round
R484903853I 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 34.700.000
1445
Xem
R484903853I cbm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 903 GIA close  Xóa
Round
J690620534V 0,68 Purple Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 36.300.000
1512
Xem
J690620534V cet Round 0,68 Purple Pink VS1 Fancy Deep Fair 5.35 x 5.39 x 3.54 65,9 58 None Very Good Very Good Faint 945 GIA close  Xóa
Round
E696303007D 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 39.200.000
1632
Xem
E696303007D abnb Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 1020 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 39.600.000
1650
Xem
J259154849Z abma Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1031 GIA close  Xóa
Round
T498224331M 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
T498224331M abua Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Excellent Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
B170715591Q 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
B170715591Q aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
D286380607J 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
D286380607J aatc Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1159 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
A566621149O 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
A566621149O anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
W686380600J 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 50.800.000
2117
Xem
W686380600J amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1323 GIA close  Xóa
Round
M695173349Z 0,31 Pink Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 53.600.000
2232
Xem
M695173349Z amct Round 0,31 Pink Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 1395 GIA close  Xóa
Round
Y498355014K 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 55.300.000
2304
Xem
Y498355014K aeeb Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.03 x 5.08 x 3.11 61,6 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1440 GIA close  Xóa
Round
J6101289676C 0,42 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.400.000
2352
Xem
J6101289676C aeub Round 0,42 Pink VS1 Faint Premium 4.84 x 4.87 x 2.91 59,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1470 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG