Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
Q468187069Q 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.100.000 VND
517
Xem
Q468187069Q mnm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.37 x 4.38 x 2.65 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
E188109394P 0,35 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.700.000 VND
840
Xem
E188109394P tnt Round 0,35 Pink VVS1 Faint Premium 4.54 x 5.43 x 2.80 61,8 57 Slightly Thick - Medium None Excellent Excellent None 19.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z358992733D 0,41 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 21.600.000 VND
918
Xem
Z358992733D tue Round 0,41 Pink VS1 Faint Fair 4.50 x 4.54 x 3.01 66,6 58 Very Good Good None 21.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
G063515636B 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 24.900.000 VND
1059
Xem
G063515636B hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 24.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
R261487032M 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.000.000 VND
1235
Xem
R261487032M uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 29.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
H688076666T 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Very Good None GIA 29.100.000 VND
1240
Xem
H688076666T uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.33 x 2.69 62,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 29.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
T084118613M 0,32 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.500.000 VND
1382
Xem
T084118613M ohe Round 0,32 Pink VS1 Faint Ideal 4.36 x 4.38 x 2.72 62,2 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 32.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M184903853K 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 33.600.000 VND
1429
Xem
M184903853K ocm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 33.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
P388726443P 0,44 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 46.300.000 VND
1971
Xem
P388726443P anmn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Premium 4.86 x 4.89 x 3.02 62 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 46.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G567297682X 0,43 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 46.900.000 VND
1995
Xem
G567297682X aneu Round 0,43 Pink VS1 Fancy Deep Fair 4.67 x 4.73 x 3.09 65,6 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 46.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
F687319580K 0,35 Pink
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 52.600.000 VND
2240
Xem
F687319580K aebb Round 0,35 Pink IF Faint Ideal 4.53 x 4.55 x 2.79 61,5 56 Excellent Excellent None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
H486229054J 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.400.000 VND
2400
Xem
H486229054J atbb Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.06 x 5.09 x 3.17 62,6 57 Medium - Medium None Excellent Excellent None 56.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
S383967413Y 0,54 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 62.900.000 VND
2678
Xem
S383967413Y ahue Round 0,54 Pink VVS2 Faint Ideal 5.21 x 5.26 x 3.22 61,5 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 62.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y265779212T 0,31 Pink
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 64.100.000 VND
2728
Xem
Y265779212T aubt Round 0,31 Pink VVS1 Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 64.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
K188415695V 0,53 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 79.700.000 VND
3392
Xem
K188415695V nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Premium 5.23 x 5.25 x 3.17 60,6 59 Excellent Excellent None 79.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z567774391F 0,45 Pink
Fancy
VS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 82.900.000 VND
3528
Xem
Z567774391F nnbt Round 0,45 Pink VS1 Fancy Good 4.78 x 4.84 x 3.04 63,1 57 Medium - Medium None Very Good Very Good Faint 82.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
H867774392B 0,45 Pink
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 82.900.000 VND
3528
Xem
H867774392B nnbt Round 0,45 Pink VS1 Fancy Fair 4.78 x 4.85 x 3.10 64,4 57 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 82.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
X065837930K 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 95.100.000 VND
4048
Xem
X065837930K ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Excellent Very Good None 95.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 100.500.000 VND
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 100.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 128.600.000 VND
5472
Xem
O271938809O menb Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 128.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 139.900.000 VND
5952
Xem
U657651567F munb Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 139.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y755829360U 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 142.100.000 VND
6048
Xem
Y755829360U muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 142.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B368593240E 0,16 Pink
Fancy
VVS2 Premium None GIA 180.500.000 VND
7680
Xem
B368593240E eobb Round 0,16 Pink VVS2 Fancy Premium 3.44 x 3.49 x 2.13 61,5 58 Medium - Thick None 180.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
I169344093F 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 191.800.000 VND
8160
Xem
I169344093F tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 191.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
K188106579E 0,90 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 203.000.000 VND
8640
Xem
K188106579E tebb Round 0,90 Pink VVS1 Faint Ideal 6.18 x 6.22 x 3.84 61,9 54 Medium - Slightly Thick Very Small Excellent Very Good None 203.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
B085797995Q 1,01 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Very Good None GIA 293.700.000 VND
12500
Xem
B085797995Q ommm Round 1,01 Pink VVS1 Faint Good 6.25 x 6.33 x 4.00 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 293.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z781849213K 7,94 Pink
Fancy Intense
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 6.582.900.000 VND
280123
Xem
Z781849213K nnnmnb Round 7,94 Pink VVS2 Fancy Intense Good 12.67 x 12.77 x 8.07 63,5 59 Thin - Medium None Very Good Very Good None 6.582.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
E129837449Q 5,62 Purple Pink
Fancy Light
IF Good Excellent Good None GIA 11.505.900.000 VND
489614
Xem
E129837449Q ebeheb Round 5,62 Purple Pink IF Fancy Light Good 11.11 x 11.35 x 7.11 63,3 56 Slightly Thick - Very Thick None Excellent Good None 11.505.900.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG