Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.583 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
J5102012064P 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 13.500.000
562
Xem
J5102012064P mta Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.30 x 4.35 x 2.56 59,3 65 Very Thin - Thick None Excellent Very Good None 351 GIA close  Xóa
Round
N3106988591N 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 15.600.000
648
Xem
N3106988591N ebt Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.68 x 4.71 x 2.93 62,5 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 405 GIA close  Xóa
Round
O7102012069N 0,32 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 15.800.000
659
Xem
O7102012069N ean Round 0,32 Pink VVS2 Faint Premium 4.44 x 4.46 x 2.71 60,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 412 GIA close  Xóa
Round
A6106988175C 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 15.900.000
662
Xem
A6106988175C eae Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.21 x 4.25 x 2.70 63,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Excellent None 414 GIA close  Xóa
Round
A5102046995G 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
A5102046995G eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
E3100662164E 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 19.700.000
822
Xem
E3100662164E tae Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.35 x 2.71 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 514 GIA close  Xóa
Round
A0107346655N 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
A0107346655N tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
V386380567K 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
V386380567K tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
A370715582W 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
A370715582W tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 21.500.000
896
Xem
J492657568L thb Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 560 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
F570715580L 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
F570715580L hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Y082758548U 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y082758548U hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Z786380564R 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
Z786380564R hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
A661487032F hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
M096303007R 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 27.400.000
1142
Xem
M096303007R uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 714 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
C7106564950B 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
C7106564950B ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
G3102012082K 0,50 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 32.600.000
1360
Xem
G3102012082K otb Round 0,50 Pink VS1 Faint Fair 4.78 x 4.84 x 3.26 67,8 57 Thick - Very Thick None Very Good Very Good None 850 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.800.000
1365
Xem
J259154849Z otm Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 853 GIA close  Xóa
Round
C270715591C 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
C270715591C aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
W0108937996B 0,50 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 44.200.000
1842
Xem
W0108937996B aata Round 0,50 Pink VS1 Faint Fair 4.85 x 4.88 x 3.18 65,4 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 1151 GIA close  Xóa
Round
W086380607G 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
W086380607G aatc Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1159 GIA close  Xóa
Round
N684320939I 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
N684320939I anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
A466621149P 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
A466621149P anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
C586380600R 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium None GIA 50.800.000
2117
Xem
C586380600R amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None None 1323 GIA close  Xóa
Round
H3108647129I 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
H3108647129I aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG