Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
N8102046995F 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
N8102046995F eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
D7107346655P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
D7107346655P tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
J686380567W 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
J686380567W tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
Q070715582K 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
Q070715582K tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
Q192657568O 0,40 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 21.500.000
896
Xem
Q192657568O thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good None 560 GIA close  Xóa
Round
A8111392807A 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
A8111392807A hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
A782758548Z 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
A782758548Z hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
K070715580C 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
K070715580C hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
U3110085175D 0,41 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 24.800.000
1034
Xem
U3110085175D heh Round 0,41 Pink VS1 Faint Premium 4.76 x 4.78 x 2.96 62 58 None Excellent Very Good None 646 GIA close  Xóa
Round
W186380564W 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
W186380564W hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Excellent Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
J6113128309H 0,33 Pink
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 25.300.000
1056
Xem
J6113128309H hhb Round 0,33 Pink VVS1 Ideal 4.42 x 4.45 x 2.76 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 660 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
A661487032F hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
O7108425889F 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 25.600.000
1066
Xem
O7108425889F hhh Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 666 GIA close  Xóa
Round
V296303007M 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 27.400.000
1142
Xem
V296303007M uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None Excellent Excellent None 714 GIA close  Xóa
Round
K2113205170B 0,40 Pink
VVS1 Good Good Good None GIA 27.600.000
1152
Xem
K2113205170B unb Round 0,40 Pink VVS1 Good 4.71 x 4.76 x 2.87 60,6 63 Thin - Slightly Thick None Good Good None 720 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.300.000
1344
Xem
J259154849Z oeb Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 840 GIA close  Xóa
Round
N6111933249H 0,35 Pink
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 33.600.000
1400
Xem
N6111933249H out Round 0,35 Pink VS1 Premium 4.47 x 4.49 x 2.80 62,6 58 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 875 GIA close  Xóa
Round
Z2108426636U 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 35.000.000
1458
Xem
Z2108426636U caa Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Thin - Medium Excellent Excellent None 911 GIA close  Xóa
Round
C0111392809M 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
C0111392809M abbb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Premium 4.72 x 4.76 x 2.88 60,6 59 Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
X3112898156C 0,40 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 38.400.000
1600
Xem
X3112898156C abbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Fair 4.62 x 4.69 x 2.98 64,1 56 Thin - Thick None Very Good Very Good None 1000 GIA close  Xóa
Round
P470715591B 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
P470715591B aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
T786380607T 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
T786380607T aatc Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1159 GIA close  Xóa
Round
Y884320939D 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
Y884320939D anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
D466621149Z 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
D466621149Z anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
W286380600D 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 50.800.000
2117
Xem
W286380600D amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None Excellent Excellent None 1323 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG