Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
A5102046995G 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
A5102046995G eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
D7107346655P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
D7107346655P tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
A7111538458E 0,31 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 20.200.000
843
Xem
A7111538458E tnu Round 0,31 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.34 x 2.70 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 527 GIA close  Xóa
Round
W070715582O 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
W070715582O tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
Q192657568O 0,40 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 21.500.000
896
Xem
Q192657568O thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 560 GIA close  Xóa
Round
H7112015308W 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
H7112015308W tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
S270715580Z 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
S270715580Z hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Y182758548L 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y182758548L hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
A661487032F hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
O7108425889F 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 25.600.000
1066
Xem
O7108425889F hhh Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 666 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
Q8106564950Z 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
Q8106564950Z ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
W0108937996B 0,50 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 30.800.000
1282
Xem
W0108937996B oba Round 0,50 Pink VS1 Faint Fair 4.85 x 4.88 x 3.18 65,4 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 801 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.600.000
1357
Xem
J259154849Z oeo Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 848 GIA close  Xóa
Round
A2107838772G 0,40 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1408
Xem
A2107838772G oob Round 0,40 Pink VS1 Faint Premium 4.75 x 4.77 x 2.93 61,6 58 Excellent Excellent None 880 GIA close  Xóa
Round
Z2108426636U 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 35.000.000
1458
Xem
Z2108426636U caa Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Thin - Medium Excellent Excellent None 911 GIA close  Xóa
Round
E6111392807U 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.700.000
1488
Xem
E6111392807U cmb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 930 GIA close  Xóa
Round
N870715591O 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
N870715591O aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
I384320939I 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
I384320939I anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
W766621149K 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
W766621149K anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
Q1108647129P 0,59 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 56.600.000
2360
Xem
Q1108647129P aeut Round 0,59 Pink VS1 Faint Premium 5.33 x 5.37 x 3.35 62,6 57 Medium - Medium Excellent Excellent None 1475 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
Q386413898E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q386413898E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
U696656016E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
U696656016E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.20 x 5.23 x 3.20 61,3 59 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
K8109195462E 0,18 Pink
Very Light
VVS2 Very Good Very Good Good None GIA 62.200.000
2592
Xem
K8109195462E ahnb Round 0,18 Pink VVS2 Very Light Very Good 3.59 x 3.62 x 2.22 61,5 60 Very Good Good None 1620 GIA close  Xóa
Round
W267395498T 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 63.100.000
2629
Xem
W267395498T ahem Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1643 GIA close  Xóa
Round
R5112019335H 0,51 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 68.500.000
2856
Xem
R5112019335H auot Round 0,51 Pink VS1 Faint Ideal 5.13 x 5.15 x 3.15 61,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1785 GIA close  Xóa
Round
P3104477664Q 0,26 Pink
Light
VS1 Very Good Good Very Good None GIA 68.900.000
2870
Xem
P3104477664Q auce Round 0,26 Pink VS1 Light Very Good 4.18 x 4.19 x 2.50 59,8 60 None Good Very Good None 1794 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG