Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.680 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
B197992474E 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 11.900.000
496
Xem
B197992474E mab Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.39 x 4.40 x 2.63 59,8 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 310 GIA close  Xóa
Round
E692124848C 0,30 Pink
Faint
VVS2 Premium Very Good Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
E692124848C etb Round 0,30 Pink VVS2 Faint Premium 4.30 x 4.31 x 2.65 61,6 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
J894782579S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 19.000.000
792
Xem
J894782579S ect Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.77 62,6 56 None Excellent Excellent None 495 GIA close  Xóa
Round
S486380567C 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
S486380567C tnb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
Y870715582Z 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
Y870715582Z tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
I470715580D 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I470715580D hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
P186380564V 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 25.000.000
1042
Xem
P186380564V hta Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 651 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
W896303007N 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 27.400.000
1142
Xem
W896303007N uae Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 714 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 28.200.000
1173
Xem
A661487032F umm Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 733 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
L882758548V 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000
1240
Xem
L882758548V uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 775 GIA close  Xóa
Round
D8101855031T 0,40 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.700.000
1280
Xem
D8101855031T obb Round 0,40 Pink VS1 Faint Premium 4.75 x 4.77 x 2.93 61,6 58 Thin - Medium None Excellent Excellent None 800 GIA close  Xóa
Round
J884903853F 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 34.700.000
1445
Xem
J884903853F cbm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 903 GIA close  Xóa
Round
K8103003538U 0,47 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 36.100.000
1504
Xem
K8103003538U ceb Round 0,47 Pink VS1 Faint Premium 5.02 x 5.04 x 3.07 61 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 940 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 36.700.000
1528
Xem
J259154849Z ctt Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 955 GIA close  Xóa
Round
P898224331Y 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 41.100.000
1714
Xem
P898224331Y abua Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 1071 GIA close  Xóa
Round
A770715591O 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
A770715591O aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
J486380607Z 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.500.000
1854
Xem
J486380607Z aatc Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1159 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
X866621149M 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
X866621149M anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
F598355014C 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 50.100.000
2086
Xem
F598355014C ambe Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.03 x 5.08 x 3.11 61,6 59 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1304 GIA close  Xóa
Round
K386380600P 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium None GIA 50.800.000
2117
Xem
K386380600P amnm Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None None 1323 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
D8100205082T 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 59.700.000
2488
Xem
D8100205082T attt Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Thin - Medium Excellent Excellent None 1555 GIA close  Xóa
Round
F684320939I 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 61.400.000
2560
Xem
F684320939I ahbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1600 GIA close  Xóa
Round
V567395498Z 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 63.100.000
2629
Xem
V567395498Z ahem Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1643 GIA close  Xóa
Round
K786380625X 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good None GIA 64.100.000
2672
Xem
K786380625X ahub Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None None 1670 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG