Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
L3106988175J 0,30 Pink
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 17.300.000
720
Xem
L3106988175J etb Round 0,30 Pink VS1 Faint Good 4.21 x 4.25 x 2.70 63,9 60 Slightly Thick - Thick Excellent Excellent None 450 GIA close  Xóa
Round
L086380567H 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 19.000.000
792
Xem
L086380567H ect Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 None Very Good Very Good None 495 GIA close  Xóa
Round
P7107346655N 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
P7107346655N tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
O070715582S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
O070715582S tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
U3100662164I 0,31 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 21.400.000
893
Xem
U3100662164I tto Round 0,31 Pink VVS2 Faint Premium 4.31 x 4.35 x 2.71 62,6 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 558 GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 21.500.000
896
Xem
J492657568L thb Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 560 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
I5107894965Q 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
I5107894965Q tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
Q486380564K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
Q486380564K hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 None Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
D170715580A 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
D170715580A hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Y082758548U 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y082758548U hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
T4104467761X 0,32 Pink
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent None GIA 24.600.000
1024
Xem
T4104467761X heb Round 0,32 Pink VVS1 Faint Premium 4.34 x 4.37 x 2.72 62,5 57 None Very Good Excellent None 640 GIA close  Xóa
Round
Z796303007I 0,34 Pink
Faint
VVS1 Premium None GIA 26.100.000
1088
Xem
Z796303007I hob Round 0,34 Pink VVS1 Faint Premium 4.44 x 4.45 x 2.79 62,8 57 None None 680 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 26.800.000
1115
Xem
A661487032F hcu Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 697 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
W5106564950T 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
W5106564950T ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
U0105341276F 0,40 Pink Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 30.700.000
1280
Xem
U0105341276F obb Round 0,40 Pink Pink VS1 Faint Premium 4.72 x 4.76 x 2.88 60,6 59 Excellent Excellent None 800 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 33.100.000
1378
Xem
J259154849Z oha Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 861 GIA close  Xóa
Round
H7104760294K 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.700.000
1488
Xem
H7104760294K cmb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 930 GIA close  Xóa
Round
R186380607O 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 42.400.000
1766
Xem
R186380607O aabe Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Thin - Slightly Thick None Very Good Good None 1104 GIA close  Xóa
Round
R470715591E 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000
1840
Xem
R470715591E aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 1150 GIA close  Xóa
Round
N684320939I 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 46.100.000
1920
Xem
N684320939I anbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1200 GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 None Excellent Very Good None 1225 GIA close  Xóa
Round
G866621149M 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
G866621149M anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
D386380600I 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium None GIA 48.400.000
2016
Xem
D386380600I anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 None None 1260 GIA close  Xóa
Round
J780578256G 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 57.600.000
2400
Xem
J780578256G atbb Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.33 x 4.34 x 2.59 59,7 62 Excellent Very Good None 1500 GIA close  Xóa
Round
U696656016E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
U696656016E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.20 x 5.23 x 3.20 61,3 59 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
Q086380625R 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q086380625R atcb Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 None None 1590 GIA close  Xóa
Round
Q386413898E 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 61.100.000
2544
Xem
Q386413898E atcb Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 1590 GIA close  Xóa
Round
D267395498Y 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 63.100.000
2629
Xem
D267395498Y ahem Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 1643 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG