Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G570715582N 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000 VND
845
Xem
G570715582N tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 20.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
D697572843U 0,30 Pink
Faint
IF Very Good Excellent Excellent Faint GIA 20.700.000 VND
864
Xem
D697572843U teb Round 0,30 Pink IF Faint Very Good 4.36 x 4.38 x 2.59 59,3 60 Medium - Medium Excellent Excellent Faint 20.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
I084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000 VND
896
Xem
I084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 21.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
A295173349W 0,31 Pink Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000 VND
992
Xem
A295173349W hnb Round 0,31 Pink Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 23.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z870715580Z 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000 VND
992
Xem
Z870715580Z hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 23.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
J894782579S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 25.300.000 VND
1056
Xem
J894782579S hhb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.77 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 25.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000 VND
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 25.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
R261487032M 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.600.000 VND
1235
Xem
R261487032M uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 29.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
K582758548F 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000 VND
1240
Xem
K582758548F uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 29.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
N684903853C 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 34.300.000 VND
1429
Xem
N684903853C ocm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
B770715591S 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000 VND
1840
Xem
B770715591S aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 44.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000 VND
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
J866621149T 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 48.400.000 VND
2016
Xem
J866621149T anhb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
M384320939X 0,40 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 61.400.000 VND
2560
Xem
M384320939X ahbb Round 0,40 Pink VS1 Faint Ideal 4.74 x 4.78 x 2.93 61,5 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 61.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y265779212T 0,31 Pink
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 65.500.000 VND
2728
Xem
Y265779212T aubt Round 0,31 Pink VVS1 Very Good 4.37 x 4.39 x 2.65 60,4 60 Excellent Excellent None 65.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
D867395498H 0,53 Pink
Faint
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 67.200.000 VND
2798
Xem
D867395498H auec Round 0,53 Pink VVS1 Faint Good 5.13 x 5.17 x 3.24 63 57 Excellent Excellent None 67.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
M586413898N 0,53 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 71.200.000 VND
2968
Xem
M586413898N aott Round 0,53 Pink VS1 Faint Premium 5.16 x 5.18 x 3.24 62,7 57 Excellent Excellent None 71.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
S696339028I 0,42 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 80.600.000 VND
3360
Xem
S696339028I nabb Round 0,42 Pink VS1 Faint Premium 4.84 x 4.87 x 2.91 59,9 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 80.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
M691886015P 0,53 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 81.400.000 VND
3392
Xem
M691886015P nanb Round 0,53 Pink VVS2 Faint Premium 5.23 x 5.25 x 3.17 60,6 59 Excellent Excellent None 81.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
J871255410O 0,64 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 93.400.000 VND
3891
Xem
J871255410O nemn Round 0,64 Pink VVS2 Faint Ideal 5.50 x 5.52 x 3.44 62,5 55 Excellent Excellent None 93.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
X065837930K 0,46 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 97.200.000 VND
4048
Xem
X065837930K ntmb Round 0,46 Pink VVS2 Faint Fair 4.86 x 4.89 x 3.13 64,2 57 Excellent Very Good None 97.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q186233765W 0,99 Pink
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 102.600.000 VND
4277
Xem
Q186233765W nhum Round 0,99 Pink VS1 Fancy Deep Fair 6.18 x 6.23 x 4.01 64,7 58 Thick - Very Thick None Very Good Very Good Faint 102.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
U657651567F 0,62 Pink
Fancy Deep
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 130.900.000 VND
5456
Xem
U657651567F meab Round 0,62 Pink VS1 Fancy Deep Very Good 5.50 x 5.57 x 3.28 59,2 60 Medium - Thick None Very Good Very Good Faint 130.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
O271938809O 0,36 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 131.300.000 VND
5472
Xem
O271938809O menb Round 0,36 Pink VS1 Faint Ideal 4.56 x 4.58 x 2.86 62,5 55 None Very Good Excellent None 131.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y755829360U 0,84 Purple Pink
Fancy Vivid
VVS1 Premium Excellent Very Good Faint GIA 145.200.000 VND
6048
Xem
Y755829360U muob Round 0,84 Purple Pink VVS1 Fancy Vivid Premium 5.99 x 6.04 x 3.77 62,7 59 None Excellent Very Good Faint 145.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
C493046002R 0,80 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 153.600.000 VND
6400
Xem
C493046002R ebbb Round 0,80 Pink VVS2 Faint Premium 5.91 x 5.95 x 3.73 62,9 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 153.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
J570715604X 0,83 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 175.300.000 VND
7304
Xem
J570715604X etht Round 0,83 Pink VVS2 Faint Very Good 6.04 x 6.08 x 3.68 60,7 61 Excellent Excellent None 175.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
I169344093F 0,60 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 195.800.000 VND
8160
Xem
I169344093F tabb Round 0,60 Pink VS1 Faint Premium 5.34 x 5.40 x 3.35 62,4 58 Medium - Slightly Thick Excellent Very Good None 195.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
I166262860Q 1,04 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 449.200.000 VND
18717
Xem
I166262860Q aneuo Round 1,04 Pink VVS2 Faint Premium 6.51 x 6.54 x 3.98 61,1 59 Slightly Thick - Slightly Thick None Excellent Excellent None 449.200.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG