Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.643 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
I2106174998T 0,31 Brown
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 11.400.000
477
Xem
I2106174998T nco Round 0,31 Brown VVS2 Premium 4.33 x 4.36 x 2.70 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 298 GIA close  Xóa
Round
I8106544577E 0,31 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 11.900.000
496
Xem
I8106544577E mab Round 0,31 Brown VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.34 x 2.69 62 57 None Excellent Excellent Faint 310 GIA close  Xóa
Round
Y8106513736F 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
Y8106513736F mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
R895291259B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
R895291259B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
R0102924380S 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 14.100.000
589
Xem
R0102924380S mho Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 368 GIA close  Xóa
Round
O0102924378P 0,31 Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 14.900.000
621
Xem
O0102924378P moo Round 0,31 Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 388 GIA close  Xóa
Round
I670322707O 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
I670322707O ebb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
C6106570543T 0,35 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 16.100.000
672
Xem
C6106570543T enb Round 0,35 Brown VVS2 Faint Premium 4.50 x 4.52 x 2.82 62,6 57 Excellent Excellent None 420 GIA close  Xóa
Round
A393811475F 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
A393811475F ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
A598007625E 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
A598007625E tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
W6106513740L 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
W6106513740L tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
K3106175046J 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 20.100.000
837
Xem
K3106175046J tnm Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.88 x 4.95 x 3.18 64,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 523 GIA close  Xóa
Round
I0106175047I 0,50 Brown
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 20.400.000
851
Xem
I0106175047I tmn Round 0,50 Brown VS1 Very Good 5.06 x 5.12 x 3.09 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 532 GIA close  Xóa
Round
G2106175091Z 0,51 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 22.700.000
947
Xem
G2106175091Z tcn Round 0,51 Brown VVS2 Good 5.08 x 5.12 x 3.21 63 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 592 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
B1106175099P 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.500.000
979
Xem
B1106175099P han Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.15 x 5.18 x 3.20 61,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 612 GIA close  Xóa
Round
H0106175045H 0,50 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 24.500.000
1021
Xem
H0106175045H hmo Round 0,50 Brown VVS2 Good 5.02 x 5.06 x 3.18 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 638 GIA close  Xóa
Round
D2106175098G 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 25.200.000
1048
Xem
D2106175098G htt Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.14 x 5.15 x 3.19 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 655 GIA close  Xóa
Round
I8106570185P 0,60 Brown
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 26.300.000
1094
Xem
I8106570185P hoe Round 0,60 Brown VS1 Ideal 5.33 x 5.37 x 3.35 62,7 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 684 GIA close  Xóa
Round
A893811476Y 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
A893811476Y uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
Z6106175131H 0,60 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1226
Xem
Z6106175131H uhh Round 0,60 Brown VVS2 Good 5.33 x 5.37 x 3.38 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 766 GIA close  Xóa
Round
I484905045K 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 31.300.000
1306
Xem
I484905045K oah Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Slightly Thick - Thick Very Good Excellent None 816 GIA close  Xóa
Round
S8103670947R 0,35 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 32.000.000
1334
Xem
S8103670947R ome Round 0,35 Brown VS1 Faint Premium 4.50 x 4.54 x 2.81 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 834 GIA close  Xóa
Round
J765785611P 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 34.600.000
1440
Xem
J765785611P cbb Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
I5101391796Y 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Good Good None GIA 39.400.000
1643
Xem
I5101391796Y abnu Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.47 x 6.50 x 4.22 65,1 56 Very Thin - Slightly Thick None Good Good None 1027 GIA close  Xóa
Round
H1101391800S 1,17 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 41.500.000
1731
Xem
H1101391800S abon Round 1,17 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.60 x 6.62 x 4.21 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1082 GIA close  Xóa
Round
F789012580E 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
F789012580E aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
M4101391798O 1,12 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Very Good Good None GIA 45.200.000
1882
Xem
M4101391798O aauh Round 1,12 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.56 x 6.59 x 4.09 62,1 58 Thick - Very Thick None Very Good Good None 1176 GIA close  Xóa
Round
G6101648814T 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
G6101648814T anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG