Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.867 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W1109843105K 0,31 Brown
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 7.800.000
323
Xem
W1109843105K nbn Round 0,31 Brown VS1 Faint Ideal 4.33 x 4.35 x 2.71 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 202 GIA close  Xóa
Round
I2109843116V 0,32 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 8.600.000
358
Xem
I2109843116V nne Round 0,32 Brown VVS1 Faint Ideal 4.39 x 4.41 x 2.73 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 224 GIA close  Xóa
Round
L0106174998Z 0,31 Brown
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 11.300.000
469
Xem
L0106174998Z ncm Round 0,31 Brown VVS2 Premium 4.33 x 4.36 x 2.70 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 293 GIA close  Xóa
Round
R0102924380S 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.700.000
531
Xem
R0102924380S mmn Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 332 GIA close  Xóa
Round
E6102012066V 0,30 Brown
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 12.900.000
536
Xem
E6102012066V mmt Round 0,30 Brown VS1 Very Light Very Good 4.36 x 4.38 x 2.56 58,7 59 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 335 GIA close  Xóa
Round
O0102924378P 0,31 Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 13.400.000
560
Xem
O0102924378P mtb Round 0,31 Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 350 GIA close  Xóa
Round
H095291259D 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
H095291259D mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
Y8106513736F 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
Y8106513736F mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
F8102012065B 0,30 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 13.900.000
578
Xem
F8102012065B mha Round 0,30 Brown VVS2 Faint Good 4.33 x 4.38 x 2.57 59,1 64 Medium - Thick None Very Good Very Good None 361 GIA close  Xóa
Round
P799760158Y 0,40 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 14.100.000
589
Xem
P799760158Y mho Round 0,40 Brown VVS1 Faint Premium 4.71 x 4.72 x 2.93 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 368 GIA close  Xóa
Round
Z170322707W 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
Z170322707W ebb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
M893811475I 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
M893811475I ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
Q7106175046E 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 19.000.000
790
Xem
Q7106175046E ece Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.88 x 4.95 x 3.18 64,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 494 GIA close  Xóa
Round
Y7102047003G 0,36 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.200.000
802
Xem
Y7102047003G tba Round 0,36 Brown VS1 Faint Premium 4.60 x 4.62 x 2.79 60,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 501 GIA close  Xóa
Round
N8106175047O 0,50 Brown
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 19.300.000
806
Xem
N8106175047O tbe Round 0,50 Brown VS1 Very Good 5.06 x 5.12 x 3.09 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 504 GIA close  Xóa
Round
G198007625L 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
G198007625L tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
W6106513740L 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
W6106513740L tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
N0102047010D 0,40 Brown
Faint
VVS2 Good Excellent Good None GIA 21.400.000
893
Xem
N0102047010D tto Round 0,40 Brown VVS2 Faint Good 4.79 x 4.81 x 2.77 57,7 64 Medium - Thick None Excellent Good None 558 GIA close  Xóa
Round
S4109947420W 0,50 Brown
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 21.500.000
894
Xem
S4109947420W ttc Round 0,50 Brown VS1 Faint Fair 4.82 x 4.87 x 3.21 66,2 58 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 559 GIA close  Xóa
Round
M5106175091G 0,51 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 21.900.000
914
Xem
M5106175091G tua Round 0,51 Brown VVS2 Good 5.08 x 5.12 x 3.21 63 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 571 GIA close  Xóa
Round
X1106175099Z 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 22.200.000
926
Xem
X1106175099Z tuc Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.15 x 5.18 x 3.20 61,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 579 GIA close  Xóa
Round
Q2102047009R 0,40 Brown
Faint
VVS1 Good Excellent Very Good None GIA 22.300.000
931
Xem
Q2102047009R ton Round 0,40 Brown VVS1 Faint Good 4.59 x 4.65 x 2.94 63,7 58 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 582 GIA close  Xóa
Round
L6110312600E 0,33 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 22.800.000
950
Xem
L6110312600E tce Round 0,33 Brown VVS1 Faint Ideal 4.39 x 4.42 x 2.75 62,4 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 594 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
W0106175045M 0,50 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 23.700.000
986
Xem
W0106175045M hah Round 0,50 Brown VVS2 Good 5.02 x 5.06 x 3.18 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 616 GIA close  Xóa
Round
F1106175098S 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 24.300.000
1013
Xem
F1106175098S hmm Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.14 x 5.15 x 3.19 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 633 GIA close  Xóa
Round
P4113329414M 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
P4113329414M heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.40 x 4.41 x 2.67 60,3 60 None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
P3106570185X 0,60 Brown
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 25.800.000
1077
Xem
P3106570185X hum Round 0,60 Brown VS1 Ideal 5.33 x 5.37 x 3.35 62,7 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 673 GIA close  Xóa
Round
B065785611P 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 25.900.000
1080
Xem
B065785611P hut Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 675 GIA close  Xóa
Round
M2108426560G 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 30.500.000
1272
Xem
M2108426560G uct Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Slightly Thick - Thick Very Good Excellent None 795 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 3     1 2 3 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG