Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.680 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R895291259B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
R895291259B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
K1104132554B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
K1104132554B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
R0102924380S 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 14.100.000
589
Xem
R0102924380S mho Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 368 GIA close  Xóa
Round
O0102924378P 0,31 Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 14.900.000
621
Xem
O0102924378P moo Round 0,31 Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 388 GIA close  Xóa
Round
J899434817V 0,35 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 16.100.000
672
Xem
J899434817V enb Round 0,35 Brown VVS2 Faint Premium 4.50 x 4.52 x 2.82 62,6 57 Excellent Excellent None 420 GIA close  Xóa
Round
A393811475F 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 19.000.000
792
Xem
A393811475F ect Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 495 GIA close  Xóa
Round
A598007625E 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
A598007625E tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
F0104132561X 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
F0104132561X tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
H194256771G 0,71 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Good Good None GIA 21.800.000
909
Xem
H194256771G tho Round 0,71 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 5.42 x 5.46 x 3.65 67,1 56 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 568 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
I670322707O 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
I670322707O hbb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
A893811476Y 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
A893811476Y uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
I484905045K 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 31.000.000
1291
Xem
I484905045K obu Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Slightly Thick - Thick Very Good Excellent None 807 GIA close  Xóa
Round
J765785611P 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 34.600.000
1440
Xem
J765785611P cbb Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
Z4103670947X 0,35 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 36.200.000
1507
Xem
Z4103670947X cen Round 0,35 Brown VS1 Faint Premium 4.50 x 4.54 x 2.81 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 942 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
I5101391796Y 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Good Good None GIA 39.400.000
1643
Xem
I5101391796Y abnu Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.47 x 6.50 x 4.22 65,1 56 Very Thin - Slightly Thick None Good Good None 1027 GIA close  Xóa
Round
H1101391800S 1,17 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 41.500.000
1731
Xem
H1101391800S abon Round 1,17 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.60 x 6.62 x 4.21 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1082 GIA close  Xóa
Round
F789012580E 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
F789012580E aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
M4101391798O 1,12 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Very Good Good None GIA 45.200.000
1882
Xem
M4101391798O aauh Round 1,12 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.56 x 6.59 x 4.09 62,1 58 Thick - Very Thick None Very Good Good None 1176 GIA close  Xóa
Round
G6101648814T 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
G6101648814T anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Round
P491360617V 0,63 Orange Brown
Fancy Deep
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
P491360617V anhb Round 0,63 Orange Brown VVS1 Fancy Deep Good 5.43 x 5.45 x 3.47 63,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
C0102924393G 1,01 Brown
Fancy
VS1 Good Excellent Very Good None GIA 51.600.000
2149
Xem
C0102924393G amem Round 1,01 Brown VS1 Fancy Good 6.39 x 6.42 x 3.99 57,5 62,2 Excellent Very Good None 1343 GIA close  Xóa
Round
W283455340Y 1,37 Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 52.600.000
2192
Xem
W283455340Y amub Round 1,37 Brown VS1 Fancy Fair 6.82 x 6.92 x 4.54 66 60 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1370 GIA close  Xóa
Round
J899917146Y 0,74 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Good Good Very Good Faint GIA 56.100.000
2339
Xem
J899917146Y aehn Round 0,74 Brown Yellow VS1 Fancy Light Good 5.90 x 5.93 x 3.42 57,8 58 Medium - Slightly Thick Good Very Good Faint 1462 GIA close  Xóa
Round
M674741055Z 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000
2376
Xem
M674741055Z aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1485 GIA close  Xóa
Round
Q6102595922I 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 58.400.000
2432
Xem
Q6102595922I atnb Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1520 GIA close  Xóa
Round
N4102464124I 1,05 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Good Faint GIA 60.500.000
2520
Xem
N4102464124I atut Round 1,05 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.61 x 6.67 x 3.97 59,9 60 Thin - Medium Very Small Very Good Good Faint 1575 GIA close  Xóa
Round
B270584012V 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 69.800.000
2907
Xem
B270584012V aoau Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1817 GIA close  Xóa
Round
N098224333O 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 72.800.000
3035
Xem
N098224333O aocu Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.10 x 3.16 62,1 58 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1897 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG