Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
4.578 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.400.000 VND
528
Xem
F277140352W mmb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
P073960004D 0,30 Brown Other
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 14.700.000 VND
624
Xem
P073960004D mcb Round 0,30 Brown Other VS1 Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Slightly Thick - Medium None Very Good Excellent None 14.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
C870322707L 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
C870322707L hbb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E474704591T 0,50 Brown
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent Faint GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
E474704591T utb Round 0,50 Brown VVS1 Faint Premium 5.11 x 5.13 x 3.15 61,6 58 None Very Good Excellent Faint 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
W863698075A 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Very Good Faint GIA 30.100.000 VND
1280
Xem
W863698075A obb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.72 x 4.77 x 2.89 60,9 59 Very Good Very Good Faint 30.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
O289012580F 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 43.700.000 VND
1859
Xem
O289012580F aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 43.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z383455340G 1,37 Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 51.500.000 VND
2192
Xem
Z383455340G amub Round 1,37 Brown VS1 Fancy Fair 6.82 x 6.92 x 4.54 66 60 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 51.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M674741055Z 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 55.800.000 VND
2376
Xem
M674741055Z aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 55.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
J586575959K 0,66 Brown
Faint
IF Very Good Excellent Excellent None GIA 58.300.000 VND
2482
Xem
J586575959K atta Round 0,66 Brown IF Faint Very Good 5.54 x 5.58 x 3.45 62,1 60 Excellent Excellent None 58.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
N784379486H 0,70 Brown
Faint
VVS1 Very Good Good Good None GIA 63.200.000 VND
2688
Xem
N784379486H ahob Round 0,70 Brown VVS1 Faint Very Good 5.65 x 5.67 x 3.45 61 61 Slightly Thick - Thick None Good Good None 63.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q270584012W 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 68.300.000 VND
2907
Xem
Q270584012W aoau Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 68.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
F255730027F 1,20 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 72.200.000 VND
3072
Xem
F255730027F acnb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Light Fair 7.15 x 7.21 x 3.94 54,8 60 Thin - Medium None Very Good Good None 72.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
P385661520O 1,09 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 82.000.000 VND
3488
Xem
P385661520O naob Round 1,09 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.36 x 6.40 x 4.21 66 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 82.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
T486183374Z 1,01 Brown
Fancy Light
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 91.100.000 VND
3878
Xem
T486183374Z nene Round 1,01 Brown VS1 Fancy Light Fair 6.19 x 6.24 x 4.09 65,8 56 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 91.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B567773926S 1,05 Orange Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 92.800.000 VND
3949
Xem
B567773926S neho Round 1,05 Orange Brown VS1 Fancy Fair 6.73 x 6.76 x 3.85 57,1 65 Thin - Medium None Very Good Very Good None 92.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z280012828A 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 99.300.000 VND
4224
Xem
Z280012828A nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 99.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
V485662121L 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 104.300.000 VND
4440
Xem
V485662121L nuut Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 104.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T880009720M 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 109.200.000 VND
4646
Xem
T880009720M ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 109.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
J676667527Z 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Very Good Very Good Faint GIA 116.900.000 VND
4973
Xem
J676667527Z mabo Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.65 x 6.69 x 4.07 61 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 116.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
X286183413L 1,20 Brown
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Very Good Faint GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
X286183413L manb Round 1,20 Brown VVS1 Fancy Light Good 6.70 x 6.74 x 4.24 61 63,2 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G385661513O 1,22 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 123.800.000 VND
5270
Xem
G385661513O mnce Round 1,22 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.39 66,7 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 123.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y845411848G 1,50 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Good Good None GIA 124.100.000 VND
5280
Xem
Y845411848G mmbb Round 1,50 Brown VS1 Fancy Dark Fair 7.11 x 7.16 x 4.67 65,5 60 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 124.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y682980743Q 1,34 Brown
Fancy Dark
VVS1 Fair Good Excellent Faint GIA 126.000.000 VND
5360
Xem
Y682980743Q mmtb Round 1,34 Brown VVS1 Fancy Dark Fair 6.79 x 6.84 x 4.47 65,6 56 Slightly Thick - Thick None Good Excellent Faint 126.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
X882980811W 1,36 Brown Yellow
Fancy Deep
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 133.000.000 VND
5658
Xem
X882980811W mtmh Round 1,36 Brown Yellow VS1 Fancy Deep Ideal 7.09 x 7.13 x 4.39 61,8 56 Medium - Medium None Very Good Very Good None 133.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
W864479814O 1,41 Brown
Light
VVS1 Good Very Good Very Good None GIA 135.200.000 VND
5754
Xem
W864479814O mtch Round 1,41 Brown VVS1 Light Good 7.34 x 7.35 x 4.24 57,8 58 Medium - Thick Very Good Very Good None 135.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
H582513300O 1,47 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 138.200.000 VND
5880
Xem
H582513300O mhut Round 1,47 Brown VS1 Fancy Dark Fair 7.01 x 7.04 x 4.64 66,1 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good Faint 138.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
D488547474K 1,30 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Excellent Very Good Faint GIA 151.500.000 VND
6448
Xem
D488547474K ebmb Round 1,30 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.81 x 6.83 x 4.36 63,9 56 Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 151.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
D853292410V 1,45 Brown
Fancy Dark
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 190.800.000 VND
8120
Xem
D853292410V tbut Round 1,45 Brown VS1 Fancy Dark Ideal 7.24 x 7.30 x 4.49 61,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 190.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
R672108692T 1,60 Orange Brown
Fancy Deep
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 270.700.000 VND
11520
Xem
R672108692T uhob Round 1,60 Orange Brown VVS2 Fancy Deep Ideal 7.52 x 7.55 x 4.63 61,4 55 Medium - Medium None Very Good Excellent None 270.700.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG