Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.608 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.400.000 VND
528
Xem
F277140352W mmb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
P073960004D 0,30 Brown Other
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.500.000 VND
576
Xem
P073960004D mhb Round 0,30 Brown Other VS1 Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Slightly Thick - Medium None Very Good Excellent None 13.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
X591102970T 0,30 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 19.900.000 VND
848
Xem
X591102970T tmb Round 0,30 Brown VVS1 Faint Premium 4.26 x 4.28 x 2.67 62,6 59 Excellent Very Good None 19.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
C870322707L 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
C870322707L hbb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E474704591T 0,50 Brown
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent Faint GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
E474704591T utb Round 0,50 Brown VVS1 Faint Premium 5.11 x 5.13 x 3.15 61,6 58 None Very Good Excellent Faint 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
N484905045U 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 30.000.000 VND
1277
Xem
N484905045U uco Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Very Good Excellent None 30.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y263698075H 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Very Good Faint GIA 30.100.000 VND
1280
Xem
Y263698075H obb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.72 x 4.77 x 2.89 60,9 59 Very Good Very Good Faint 30.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
L484906979I 0,50 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 33.800.000 VND
1437
Xem
L484906979I oco Round 0,50 Brown VVS1 Faint Ideal 5.03 x 5.08 x 3.18 62,9 55 Excellent Excellent None 33.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z384906980M 0,50 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 33.800.000 VND
1437
Xem
Z384906980M oco Round 0,50 Brown VVS2 Faint Good 5.02 x 5.06 x 3.19 63,3 56 Very Good Very Good None 33.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
D184906981G 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 41.200.000 VND
1755
Xem
D184906981G abcu Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.13 x 5.17 x 3.13 60,8 59 Excellent Very Good None 41.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
O289012580F 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 43.700.000 VND
1859
Xem
O289012580F aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 43.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
G489499200I 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
G489499200I anbb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.68 x 4.71 x 2.95 62,7 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
J586575959K 0,66 Brown
Faint
IF Very Good Excellent Excellent None GIA 49.600.000 VND
2112
Xem
J586575959K amnb Round 0,66 Brown IF Faint Very Good 5.54 x 5.58 x 3.45 62,1 60 Excellent Excellent None 49.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
K883455340E 1,37 Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 51.500.000 VND
2192
Xem
K883455340E amub Round 1,37 Brown VS1 Fancy Fair 6.82 x 6.92 x 4.54 66 60 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 51.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M674741055Z 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 55.800.000 VND
2376
Xem
M674741055Z aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 55.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
I689499204T 0,52 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 58.700.000 VND
2496
Xem
I689499204T athb Round 0,52 Brown VS1 Faint Premium 5.14 x 5.16 x 3.21 62,2 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 58.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
N784379486H 0,70 Brown
Faint
VVS1 Very Good Good Good None GIA 63.200.000 VND
2688
Xem
N784379486H ahob Round 0,70 Brown VVS1 Faint Very Good 5.65 x 5.67 x 3.45 61 61 Slightly Thick - Thick None Good Good None 63.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q270584012W 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 68.300.000 VND
2907
Xem
Q270584012W aoau Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 68.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
F684913699I 0,80 Brown
Very Light
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 72.000.000 VND
3064
Xem
F684913699I acat Round 0,80 Brown VVS1 Very Light Premium 5.91 x 5.96 x 3.70 62,3 57 Excellent Excellent None 72.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
F255730027F 1,20 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 72.200.000 VND
3072
Xem
F255730027F acnb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Light Fair 7.15 x 7.21 x 3.94 54,8 60 Thin - Medium None Very Good Good None 72.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
P385661520O 1,09 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 82.000.000 VND
3488
Xem
P385661520O naob Round 1,09 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.36 x 6.40 x 4.21 66 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 82.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
T486183374Z 1,01 Brown
Fancy Light
VS1 Fair Excellent Excellent Faint GIA 91.100.000 VND
3878
Xem
T486183374Z nene Round 1,01 Brown VS1 Fancy Light Fair 6.19 x 6.24 x 4.09 65,8 56 Slightly Thick - Thick None Excellent Excellent Faint 91.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
L390863088I 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 92.400.000 VND
3931
Xem
L390863088I netu Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 92.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z280012828A 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 99.300.000 VND
4224
Xem
Z280012828A nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 99.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
V485662121L 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 104.300.000 VND
4440
Xem
V485662121L nuut Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 104.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
T880009720M 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 109.200.000 VND
4646
Xem
T880009720M ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 109.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
J676667527Z 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Very Good Very Good Faint GIA 116.900.000 VND
4973
Xem
J676667527Z mabo Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.65 x 6.69 x 4.07 61 58 Thin - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 116.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
X286183413L 1,20 Brown
Fancy Light
VVS1 Good Excellent Very Good Faint GIA 117.300.000 VND
4992
Xem
X286183413L manb Round 1,20 Brown VVS1 Fancy Light Good 6.70 x 6.74 x 4.24 61 63,2 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 117.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G385661513O 1,22 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 123.800.000 VND
5270
Xem
G385661513O mnce Round 1,22 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.39 66,7 57 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 123.800.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG