Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.642 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
V5103497331T 0,31 Brown
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 9.000.000
373
Xem
V5103497331T nmm Round 0,31 Brown VS1 Faint Ideal 4.33 x 4.35 x 2.71 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 233 GIA close  Xóa
Round
L0106174998Z 0,31 Brown
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 11.400.000
477
Xem
L0106174998Z nco Round 0,31 Brown VVS2 Premium 4.33 x 4.36 x 2.70 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 298 GIA close  Xóa
Round
I8106544577E 0,31 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 11.900.000
496
Xem
I8106544577E mab Round 0,31 Brown VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.34 x 2.69 62 57 None Excellent Excellent Faint 310 GIA close  Xóa
Round
R0102924380S 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 13.400.000
558
Xem
R0102924380S mec Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 349 GIA close  Xóa
Round
R895291259B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
R895291259B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
Y8106513736F 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
Y8106513736F mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
O0102924378P 0,31 Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 14.100.000
589
Xem
O0102924378P mho Round 0,31 Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 368 GIA close  Xóa
Round
I670322707O 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
I670322707O ebb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
C6106570543T 0,35 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 16.100.000
672
Xem
C6106570543T enb Round 0,35 Brown VVS2 Faint Premium 4.50 x 4.52 x 2.82 62,6 57 Excellent Excellent None 420 GIA close  Xóa
Round
A393811475F 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
A393811475F ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
A598007625E 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
A598007625E tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
W6106513740L 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
W6106513740L tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
Q7106175046E 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 20.100.000
837
Xem
Q7106175046E tnm Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.88 x 4.95 x 3.18 64,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 523 GIA close  Xóa
Round
N8106175047O 0,50 Brown
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 20.400.000
851
Xem
N8106175047O tmn Round 0,50 Brown VS1 Very Good 5.06 x 5.12 x 3.09 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 532 GIA close  Xóa
Round
M5106175091G 0,51 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 22.700.000
947
Xem
M5106175091G tcn Round 0,51 Brown VVS2 Good 5.08 x 5.12 x 3.21 63 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 592 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
X1106175099Z 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.500.000
979
Xem
X1106175099Z han Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.15 x 5.18 x 3.20 61,9 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 612 GIA close  Xóa
Round
W0106175045M 0,50 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 24.500.000
1021
Xem
W0106175045M hmo Round 0,50 Brown VVS2 Good 5.02 x 5.06 x 3.18 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 638 GIA close  Xóa
Round
F1106175098S 0,52 Brown
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 25.200.000
1048
Xem
F1106175098S htt Round 0,52 Brown VS1 Premium 5.14 x 5.15 x 3.19 62,1 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 655 GIA close  Xóa
Round
C665785611B 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 25.900.000
1080
Xem
C665785611B hut Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 675 GIA close  Xóa
Round
P3106570185X 0,60 Brown
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 26.300.000
1094
Xem
P3106570185X hoe Round 0,60 Brown VS1 Ideal 5.33 x 5.37 x 3.35 62,7 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 684 GIA close  Xóa
Round
A893811476Y 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
A893811476Y uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
Z0106175131O 0,60 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1226
Xem
Z0106175131O uhh Round 0,60 Brown VVS2 Good 5.33 x 5.37 x 3.38 63,2 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 766 GIA close  Xóa
Round
N872634812X 0,50 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 35.100.000
1461
Xem
N872634812X cam Round 0,50 Brown VVS1 Faint Ideal 5.05 x 5.08 x 3.17 62,5 56 Excellent Excellent None 913 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
V099760158P 0,40 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 38.400.000
1600
Xem
V099760158P abbb Round 0,40 Brown VVS1 Faint Premium 4.71 x 4.72 x 2.93 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1000 GIA close  Xóa
Round
D5101391796U 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Good Good None GIA 39.400.000
1643
Xem
D5101391796U abnu Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.47 x 6.50 x 4.22 65,1 56 Very Thin - Slightly Thick None Good Good None 1027 GIA close  Xóa
Round
G4101391800R 1,17 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Very Good None GIA 41.500.000
1731
Xem
G4101391800R abon Round 1,17 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.60 x 6.62 x 4.21 63,7 59 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1082 GIA close  Xóa
Round
F789012580E 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
F789012580E aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
T4101391798F 1,12 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Very Good Good None GIA 45.200.000
1882
Xem
T4101391798F aauh Round 1,12 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.56 x 6.59 x 4.09 62,1 58 Thick - Very Thick None Very Good Good None 1176 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG