Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R895291259B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000 VND
576
Xem
R895291259B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 13.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
V495482839E 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000 VND
576
Xem
V495482839E mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 13.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
A494269092P 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 16.000.000 VND
666
Xem
A494269092P eah Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 16.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
H796993623H 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 16.300.000 VND
680
Xem
H796993623H ent Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.91 x 4.94 x 3.25 66 55 Excellent Very Good None 16.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
F091102970H 0,30 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.300.000 VND
846
Xem
F091102970H tnc Round 0,30 Brown VVS1 Faint Premium 4.26 x 4.28 x 2.67 62,6 59 Excellent Very Good None 20.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000 VND
952
Xem
H693811475B tct Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 22.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
C870322707L 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000 VND
960
Xem
C870322707L hbb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 23.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000 VND
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 23.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
A295173349W 0,31 Pink Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000 VND
992
Xem
A295173349W hnb Round 0,31 Pink Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 23.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
N874704591V 0,50 Brown
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent Faint GIA 28.800.000 VND
1200
Xem
N874704591V utb Round 0,50 Brown VVS1 Faint Premium 5.11 x 5.13 x 3.15 61,6 58 None Very Good Excellent Faint 28.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
L384905045X 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 30.600.000 VND
1277
Xem
L384905045X uco Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Very Good Excellent None 30.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.300.000 VND
1429
Xem
D293811476C ocm Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
K684906979U 0,50 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 34.400.000 VND
1435
Xem
K684906979U ocu Round 0,50 Brown VVS1 Faint Ideal 5.03 x 5.08 x 3.18 62,9 55 Excellent Excellent None 34.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
T684906980D 0,50 Brown
Faint
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 34.400.000 VND
1435
Xem
T684906980D ocu Round 0,50 Brown VVS2 Faint Good 5.02 x 5.06 x 3.19 63,3 56 Very Good Very Good None 34.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
A165785611Q 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 34.600.000 VND
1440
Xem
A165785611Q cbb Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 34.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 36.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
A384906981K 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 42.100.000 VND
1755
Xem
A384906981K abcu Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.13 x 5.17 x 3.13 60,8 59 Excellent Very Good None 42.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
O289012580F 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000 VND
1859
Xem
O289012580F aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 44.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
P491360617V 0,63 Orange Brown
Fancy Deep
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 48.400.000 VND
2016
Xem
P491360617V anhb Round 0,63 Orange Brown VVS1 Fancy Deep Good 5.43 x 5.45 x 3.47 63,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y583455340H 1,37 Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 52.600.000 VND
2192
Xem
Y583455340H amub Round 1,37 Brown VS1 Fancy Fair 6.82 x 6.92 x 4.54 66 60 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 52.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
M674741055Z 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000 VND
2376
Xem
M674741055Z aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 57.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q270584012W 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 69.800.000 VND
2907
Xem
Q270584012W aoau Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 69.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
J184913699J 0,80 Brown
Very Light
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 73.500.000 VND
3064
Xem
J184913699J acat Round 0,80 Brown VVS1 Very Light Premium 5.91 x 5.96 x 3.70 62,3 57 Excellent Excellent None 73.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
F255730027F 1,20 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 73.700.000 VND
3072
Xem
F255730027F acnb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Light Fair 7.15 x 7.21 x 3.94 54,8 60 Thin - Medium None Very Good Good None 73.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
G793119291K 0,60 Brown
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 74.900.000 VND
3120
Xem
G793119291K actb Round 0,60 Brown VS1 Very Light Ideal 5.43 x 5.46 x 3.28 60,2 56 Thin - Thick None Very Good Very Good None 74.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
P385661520O 1,09 Brown
Fancy Dark
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 83.700.000 VND
3488
Xem
P385661520O naob Round 1,09 Brown VS1 Fancy Dark Fair 6.36 x 6.40 x 4.21 66 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 83.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
L390863088I 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 87.400.000 VND
3640
Xem
L390863088I nnut Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 87.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z280012828A 1,20 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Very Good None GIA 101.400.000 VND
4224
Xem
Z280012828A nheb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.55 x 6.62 x 4.32 65,6 60 Thick - Thick None Very Good Very Good None 101.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
V485662121L 1,11 Brown
Fancy Dark
VS1 Good Very Good Excellent Faint GIA 106.600.000 VND
4440
Xem
V485662121L nuut Round 1,11 Brown VS1 Fancy Dark Good 6.46 x 6.49 x 4.14 63,9 58 Medium - Thick None Very Good Excellent Faint 106.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
T880009720M 1,32 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 111.500.000 VND
4646
Xem
T880009720M ncbe Round 1,32 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 6.76 x 6.90 x 4.39 64,3 61 Slightly Thick - Thick None Very Good Good None 111.500.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG