Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
6.412 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
R895291259B 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
R895291259B mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
V495482839E 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
V495482839E mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
F898830833U 0,32 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 16.000.000
666
Xem
F898830833U eah Round 0,32 Brown VVS1 Faint Premium 4.43 x 4.45 x 2.72 61,2 58 None Excellent Excellent None 416 GIA close  Xóa
Round
V294269092O 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 16.000.000
666
Xem
V294269092O eah Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 416 GIA close  Xóa
Round
J899434817V 0,35 Brown
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 16.100.000
672
Xem
J899434817V enb Round 0,35 Brown VVS2 Faint Premium 4.50 x 4.52 x 2.82 62,6 57 Excellent Excellent None 420 GIA close  Xóa
Round
M896993623F 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 16.300.000
680
Xem
M896993623F ent Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.91 x 4.94 x 3.25 66 55 Excellent Very Good None 425 GIA close  Xóa
Round
T798830851X 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 18.400.000
768
Xem
T798830851X eob Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.35 x 4.38 x 2.73 62,5 57 None Excellent Excellent None 480 GIA close  Xóa
Round
A598007625E 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
A598007625E tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
G198007631G 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
G198007631G tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
I791102970B 0,30 Brown
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.300.000
846
Xem
I791102970B tnc Round 0,30 Brown VVS1 Faint Premium 4.26 x 4.28 x 2.67 62,6 59 Excellent Very Good None 529 GIA close  Xóa
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000
952
Xem
H693811475B tct Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 595 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
I670322707O 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 23.000.000
960
Xem
I670322707O hbb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 600 GIA close  Xóa
Round
D194256771R 0,71 Brown
Fancy Dark
VVS2 Fair Good Good None GIA 28.700.000
1194
Xem
D194256771R ueh Round 0,71 Brown VVS2 Fancy Dark Fair 5.42 x 5.46 x 3.65 67,1 56 Slightly Thick - Very Thick None Good Good None 746 GIA close  Xóa
Round
N874704591V 0,50 Brown
Faint
VVS1 Premium Very Good Excellent Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
N874704591V utb Round 0,50 Brown VVS1 Faint Premium 5.11 x 5.13 x 3.15 61,6 58 None Very Good Excellent Faint 750 GIA close  Xóa
Round
M695173349Z 0,31 Pink Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000
1240
Xem
M695173349Z uut Round 0,31 Pink Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 775 GIA close  Xóa
Round
N084905045E 0,40 Brown
Very Light
VS1 Good Very Good Excellent None GIA 30.600.000
1277
Xem
N084905045E uco Round 0,40 Brown VS1 Very Light Good 4.61 x 4.65 x 2.94 63,5 58 Very Good Excellent None 798 GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.300.000
1429
Xem
D293811476C ocm Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 893 GIA close  Xóa
Round
J765785611P 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 34.600.000
1440
Xem
J765785611P cbb Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 900 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
Z884906981V 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 42.100.000
1755
Xem
Z884906981V abcu Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.13 x 5.17 x 3.13 60,8 59 Excellent Very Good None 1097 GIA close  Xóa
Round
F789012580E 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
F789012580E aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
P491360617V 0,63 Orange Brown
Fancy Deep
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 48.400.000
2016
Xem
P491360617V anhb Round 0,63 Orange Brown VVS1 Fancy Deep Good 5.43 x 5.45 x 3.47 63,7 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 1260 GIA close  Xóa
Round
J883455340F 1,37 Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 52.600.000
2192
Xem
J883455340F amub Round 1,37 Brown VS1 Fancy Fair 6.82 x 6.92 x 4.54 66 60 Slightly Thick - Thick None Very Good Very Good None 1370 GIA close  Xóa
Round
M674741055Z 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000
2376
Xem
M674741055Z aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1485 GIA close  Xóa
Round
Q270584012W 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 69.800.000
2907
Xem
Q270584012W aoau Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1817 GIA close  Xóa
Round
R698224333P 0,50 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 72.000.000
3000
Xem
R698224333P aout Round 0,50 Brown VS1 Faint Premium 5.06 x 5.10 x 3.16 62,1 58 Excellent Excellent None 1875 GIA close  Xóa
Round
C484913699S 0,80 Brown
Very Light
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 73.500.000
3064
Xem
C484913699S acat Round 0,80 Brown VVS1 Very Light Premium 5.91 x 5.96 x 3.70 62,3 57 Excellent Excellent None 1915 GIA close  Xóa
Round
R155730027K 1,20 Brown
Fancy Light
VVS2 Fair Very Good Good None GIA 73.700.000
3072
Xem
R155730027K acnb Round 1,20 Brown VVS2 Fancy Light Fair 7.15 x 7.21 x 3.94 54,8 60 Thin - Medium None Very Good Good None 1920 GIA close  Xóa
Round
G793119291K 0,60 Brown
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 74.900.000
3120
Xem
G793119291K actb Round 0,60 Brown VS1 Very Light Ideal 5.43 x 5.46 x 3.28 60,2 56 Thin - Thick None Very Good Very Good None 1950 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG