Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
8.522 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
S1115798894E 0,31 Brown
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 7.800.000
323
Xem
S1115798894E nbn Round 0,31 Brown VS1 Faint Ideal 4.33 x 4.35 x 2.71 62,3 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 202 GIA close  Xóa
Round
F6115798904A 0,32 Brown
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 8.600.000
358
Xem
F6115798904A nne Round 0,32 Brown VVS1 Faint Ideal 4.39 x 4.41 x 2.73 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 224 GIA close  Xóa
Round
B2106230940W 0,30 Brown Other
Light
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 9.800.000
408
Xem
B2106230940W ntt Round 0,30 Brown Other VS1 Light Good 4.25 x 4.28 x 2.70 63,2 56 None Excellent Excellent None 255 GIA close  Xóa
Round
D8106230941E 0,34 Brown Other
Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 11.100.000
462
Xem
D8106230941E noc Round 0,34 Brown Other VS1 Light Very Good 4.43 x 4.46 x 2.77 62,4 60 None Excellent Excellent None 289 GIA close  Xóa
Round
B6115934998K 0,31 Brown
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 11.300.000
469
Xem
B6115934998K ncm Round 0,31 Brown VVS2 Premium 4.33 x 4.36 x 2.70 62,1 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 293 GIA close  Xóa
Round
O7102924380E 0,32 Brown
Very Light
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.700.000
531
Xem
O7102924380E mmn Round 0,32 Brown VS1 Very Light Premium 4.43 x 4.44 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 332 GIA close  Xóa
Round
P7102924378A 0,31 Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 13.400.000
560
Xem
P7102924378A mtb Round 0,31 Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 350 GIA close  Xóa
Round
R6112347946D 0,40 Brown
Faint
VVS1 Ideal Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
R6112347946D mhb Round 0,40 Brown VVS1 Faint Ideal 4.72 x 4.75 x 2.95 62,4 56 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
E5118072461M 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Very Good Excellent None GIA 13.800.000
576
Xem
E5118072461M mhb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.62 60,6 58 Very Good Excellent None 360 GIA close  Xóa
Round
B4115317153I 0,40 Brown
Fancy Dark
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 15.400.000
640
Xem
B4115317153I ebb Round 0,40 Brown VS1 Fancy Dark Very Good 4.81 x 4.84 x 2.88 59,8 61 Very Good Very Good None 400 GIA close  Xóa
Round
M893811475I 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
M893811475I ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
C7115935064F 0,50 Brown
VS1 Fair Excellent Very Good Faint GIA 19.000.000
790
Xem
C7115935064F ece Round 0,50 Brown VS1 Fair 4.88 x 4.95 x 3.18 64,8 55 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good Faint 494 GIA close  Xóa
Round
I4115935065D 0,50 Brown
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 19.300.000
806
Xem
I4115935065D tbe Round 0,50 Brown VS1 Very Good 5.06 x 5.12 x 3.09 60,7 61 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 504 GIA close  Xóa
Round
D5118072465W 0,40 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 20.000.000
832
Xem
D5118072465W tnb Round 0,40 Brown VS1 Faint Premium 4.67 x 4.71 x 2.92 62,4 58 Medium - Slightly Thick None Excellent Very Good None 520 GIA close  Xóa
Round
R5115935136X 0,51 Brown
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 21.900.000
914
Xem
R5115935136X tua Round 0,51 Brown VVS2 Good 5.08 x 5.12 x 3.21 63 55 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 571 GIA close  Xóa
Round
F277140352W 0,30 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 23.000.000
960
Xem
F277140352W hbb Round 0,30 Brown VS1 Faint Premium 4.36 x 4.37 x 2.66 60,8 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 600 GIA close  Xóa
Round
M1113329414T 0,32 Orange Brown
Fancy
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 24.600.000
1024
Xem
M1113329414T heb Round 0,32 Orange Brown VS1 Fancy Very Good 4.40 x 4.41 x 2.67 60,3 60 None Very Good Very Good Faint 640 GIA close  Xóa
Round
Z0115935207L 0,60 Brown
VS1 Ideal Excellent Excellent Faint GIA 25.800.000
1077
Xem
Z0115935207L hum Round 0,60 Brown VS1 Ideal 5.33 x 5.37 x 3.35 62,7 56 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 673 GIA close  Xóa
Round
Q165785611Q 0,45 Brown
Faint
VS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 25.900.000
1080
Xem
Q165785611Q hut Round 0,45 Brown VS1 Faint Very Good 4.94 x 4.98 x 2.98 60 60 Medium - Medium None Very Good Excellent None 675 GIA close  Xóa
Round
L3109346885U 0,60 Brown
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 34.500.000
1438
Xem
L3109346885U occ Round 0,60 Brown VS1 Faint Premium 5.37 x 5.40 x 3.39 62,9 57 None Excellent Very Good None 899 GIA close  Xóa
Round
F263049648W 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000
1523
Xem
F263049648W ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 952 GIA close  Xóa
Round
Q2118156562A 0,50 Brown
Faint
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 42.200.000
1760
Xem
Q2118156562A aabb Round 0,50 Brown VVS2 Faint Good 5.04 x 5.07 x 3.20 63,2 55 Excellent Excellent None 1100 GIA close  Xóa
Round
F789012580E 0,83 Brown
Very Light
VVS2 Good Good Good Faint GIA 44.600.000
1859
Xem
F789012580E aahn Round 0,83 Brown VVS2 Very Light Good 6.19 x 6.24 x 3.58 57,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good Faint 1162 GIA close  Xóa
Round
J5101648814J 0,83 Brown Yellow
Fancy
VS1 Fair Good Fair Faint GIA 47.800.000
1992
Xem
J5101648814J anet Round 0,83 Brown Yellow VS1 Fancy Fair 5.71 x 5.83 x 3.82 66,2 61 Thick - Extr. Thick Very Small Good Fair Faint 1245 GIA close  Xóa
Round
W8106348121N 1,00 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 55.400.000
2310
Xem
W8106348121N aeee Round 1,00 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 6.31 x 6.36 x 3.93 62,1 62 Very Good Very Good None 1444 GIA close  Xóa
Round
K574741055F 0,33 Brown
Faint
IF Ideal Excellent Excellent None GIA 57.000.000
2376
Xem
K574741055F aeot Round 0,33 Brown IF Faint Ideal 4.47 x 4.49 x 2.73 61 54 Medium - Slightly Thick Excellent Excellent None 1485 GIA close  Xóa
Round
B270584012V 0,79 Brown Orange
Fancy
VVS2 Very Good Good Good None GIA 63.700.000
2654
Xem
B270584012V ahtc Round 0,79 Brown Orange VVS2 Fancy Very Good 5.85 x 5.89 x 3.68 62,6 60 Medium - Slightly Thick None Good Good None 1659 GIA close  Xóa
Round
Z5116195069C 0,91 Brown
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 69.900.000
2912
Xem
Z5116195069C aonb Round 0,91 Brown VS1 Good 6.06 x 6.09 x 3.88 63,8 58 Slightly Thin - Thick None Excellent Excellent None 1820 GIA close  Xóa
Round
L3114747779J 1,19 Brown
Light
VS1 Good Very Good Very Good Faint GIA 71.700.000
2986
Xem
L3114747779J aohh Round 1,19 Brown VS1 Light Good 6.71 x 6.73 x 4.25 63,3 53 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good Faint 1866 GIA close  Xóa
Round
T4103862595X 1,01 Brown
Fancy Dark
VS1 Premium Excellent Excellent Faint GIA 87.300.000
3637
Xem
T4103862595X nnum Round 1,01 Brown VS1 Fancy Dark Premium 6.43 x 6.45 x 3.95 61,4 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 2273 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 2     1 2 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG