Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
5.881 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000 VND
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 13.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q481843674B 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.700.000 VND
614
Xem
Q481843674B moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 4.39 x 4.40 x 2.73 62,2 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 14.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q597068649X 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 14.700.000 VND
614
Xem
Q597068649X moe Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Ideal 4.39 x 4.40 x 2.73 62,2 55 Very Thin - Medium Excellent Excellent None 14.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
G190862417Q 0,30 Yellow
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 15.000.000 VND
624
Xem
G190862417Q mcb Round 0,30 Yellow VVS2 Ideal 4.35 x 4.38 x 2.61 59,8 55 Medium - Thin Excellent Excellent None 15.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y478729051Q 0,46 Yellow
Fancy Vivid
VS1 Fair Very Good Very Good None GIA 15.400.000 VND
640
Xem
Y478729051Q ebb Round 0,46 Yellow VS1 Fancy Vivid Fair 4.78 x 4.80 x 3.13 65,3 56 Very Small Very Good Very Good None 15.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
B382841965H 0,36 Yellow Orange
Fancy Deep
VS1 Fair Very Good Good None GIA 19.200.000 VND
800
Xem
B382841965H tbb Round 0,36 Yellow Orange VS1 Fancy Deep Fair 3.55 x 3.92 x 2.72 76,6 58 Very Good Good None 19.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
G570715582N 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000 VND
845
Xem
G570715582N tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 20.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
L393811474N 0,50 Yellow
Fancy Light
VVS2 Good Very Good Very Good None GIA 20.900.000 VND
872
Xem
L393811474N tet Round 0,50 Yellow VVS2 Fancy Light Good 4.96 x 4.99 x 3.14 63,2 62 Very Thick - Thick None Very Good Very Good None 20.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
I084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000 VND
896
Xem
I084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 Excellent Excellent Faint 21.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
H693811475B 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 22.800.000 VND
952
Xem
H693811475B tct Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 22.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
A295173349W 0,31 Pink Brown
Very Light
VVS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000 VND
992
Xem
A295173349W hnb Round 0,31 Pink Brown VVS1 Very Light Very Good 4.41 x 4.42 x 2.63 59,6 60 Excellent Excellent None 23.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z870715580Z 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000 VND
992
Xem
Z870715580Z hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 23.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
J894782579S 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 25.300.000 VND
1056
Xem
J894782579S hhb Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.77 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 25.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
J492657568L 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 25.400.000 VND
1059
Xem
J492657568L hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 25.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
R495482916Q 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000 VND
1144
Xem
R495482916Q uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 27.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
M794269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000 VND
1144
Xem
M794269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 27.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
R261487032M 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 29.600.000 VND
1235
Xem
R261487032M uun Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 29.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
K582758548F 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.800.000 VND
1240
Xem
K582758548F uut Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 29.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
N684903853C 0,32 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 34.300.000 VND
1429
Xem
N684903853C ocm Round 0,32 Pink VS1 Faint Premium 4.42 x 4.45 x 2.73 61,5 57 Excellent Excellent None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
D293811476C 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 34.300.000 VND
1429
Xem
D293811476C ocm Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 34.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
L491102971W 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 36.000.000 VND
1499
Xem
L491102971W cmu Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Very Good Very Good Faint 36.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 36.600.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 36.600.000 VND GIA close  Xóa
Princess
N239001541Q 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 38.400.000 VND
1600
Xem
N239001541Q abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 38.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 38.400.000 VND
1600
Xem
I457651532V abbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 38.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q284639380E 0,71 Yellow
Light
VVS2 Fair Excellent Excellent Faint GIA 40.900.000 VND
1704
Xem
Q284639380E abht Round 0,71 Yellow VVS2 Light Fair 5.58 x 5.60 x 3.59 64,3 57 Slightly Thick - Slightly Thick Excellent Excellent Faint 40.900.000 VND GIA close  Xóa
Princess
C747489351S 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 41.100.000 VND
1714
Xem
C747489351S abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 41.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B770715591S 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 44.200.000 VND
1840
Xem
B770715591S aatb Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 44.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
S893824033L 0,75 Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 46.000.000 VND
1915
Xem
S893824033L aacu Round 0,75 Yellow VS1 Fancy Light Very Good 5.88 x 5.91 x 3.58 60,7 60 Excellent Excellent None 46.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
G592630851A 0,50 Pink
Faint
VVS2 Fair Excellent Very Good None GIA 47.000.000 VND
1960
Xem
G592630851A annt Round 0,50 Pink VVS2 Faint Fair 4.89 x 4.92 x 3.22 65,7 56 Excellent Very Good None 47.000.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG