Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
7.964 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
C7104198754V 0,32 Yellow Green
Faint
VS1 Fair Excellent Excellent None GIA 13.500.000
563
Xem
C7104198754V mtn Round 0,32 Yellow Green VS1 Faint Fair 4.39 x 4.40 x 2.73 55 55 Very Thin - Medium None Excellent Excellent None 352 GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 13.800.000
576
Xem
G679509430L mhb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 360 GIA close  Xóa
Round
M893811475I 0,50 Yellow Brown
Fancy
VVS1 Fair Very Good Very Good None GIA 17.500.000
728
Xem
M893811475I ett Round 0,50 Yellow Brown VVS1 Fancy Fair 5.00 x 5.06 x 3.22 64 55 Thick - Medium None Very Good Very Good None 455 GIA close  Xóa
Round
A5102046995G 0,31 Pink
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 17.500.000
730
Xem
A5102046995G eth Round 0,31 Pink VVS2 Faint Ideal 4.32 x 4.34 x 2.72 62,9 53 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 456 GIA close  Xóa
Round
D7107346655P 0,30 Pink
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good None GIA 19.900.000
830
Xem
D7107346655P tac Round 0,30 Pink VVS2 Faint Very Good 4.32 x 4.37 x 2.63 60,6 60 None Very Good Very Good None 519 GIA close  Xóa
Round
Y7106263151F 0,40 Yellow Green
Light
VVS2 Premium Excellent Excellent Faint GIA 20.000.000
832
Xem
Y7106263151F tnb Round 0,40 Yellow Green VVS2 Light Premium 4.73 x 4.77 x 2.90 61,1 58 Thin - Slightly Thick None Excellent Excellent Faint 520 GIA close  Xóa
Round
A7111538458E 0,31 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 20.200.000
843
Xem
A7111538458E tnu Round 0,31 Pink VS1 Faint Ideal 4.31 x 4.34 x 2.70 62,6 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 527 GIA close  Xóa
Round
W070715582O 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 20.300.000
845
Xem
W070715582O tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 528 GIA close  Xóa
Round
V084207926R 0,40 Pink
Faint
VVS1 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 21.500.000
896
Xem
V084207926R thb Round 0,40 Pink VVS1 Faint Very Good 4.77 x 4.80 x 2.93 61,2 60 None Excellent Excellent Faint 560 GIA close  Xóa
Round
Q192657568O 0,40 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 21.500.000
896
Xem
Q192657568O thb Round 0,40 Pink VS1 Faint Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 560 GIA close  Xóa
Round
H7112015308W 0,33 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 22.800.000
950
Xem
H7112015308W tce Round 0,33 Pink VVS2 Faint Premium 4.45 x 4.47 x 2.71 60,7 59 Thin - Medium None Excellent Excellent None 594 GIA close  Xóa
Round
S270715580Z 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
S270715580Z hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
I855828836L 0,31 Yellow
Fancy Deep
VS1 Fair Good Very Good None GIA 23.800.000
992
Xem
I855828836L hnb Round 0,31 Yellow VS1 Fancy Deep Fair 4.10 x 4.14 x 2.82 68,5 56 Thick - Very Thick Good Very Good None 620 GIA close  Xóa
Round
Y182758548L 0,31 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 23.800.000
992
Xem
Y182758548L hnb Round 0,31 Pink VVS2 Faint Very Good 4.33 x 4.36 x 2.66 61,1 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 620 GIA close  Xóa
Round
A661487032F 0,35 Pink
Faint
VS1 Ideal Excellent Very Good None GIA 25.400.000
1059
Xem
A661487032F hhn Round 0,35 Pink VS1 Faint Ideal 4.51 x 4.55 x 2.80 61,8 55 Excellent Very Good None 662 GIA close  Xóa
Round
O7108425889F 0,30 Pink
Faint
VS1 Very Good Excellent Very Good None GIA 25.600.000
1066
Xem
O7108425889F hhh Round 0,30 Pink VS1 Faint Very Good 4.31 x 4.32 x 2.59 60 61 Slightly Thick - Thick Excellent Very Good None 666 GIA close  Xóa
Round
X3105228258T 0,56 Yellow
Fancy
VS1 Premium Very Good Fair None GIA 25.800.000
1075
Xem
X3105228258T hun Round 0,56 Yellow VS1 Fancy Premium 5.36 x 5.40 x 3.23 60 59 None Very Good Fair None 672 GIA close  Xóa
Round
V094269218S 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
V094269218S uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
Y2106513746C 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 27.500.000
1144
Xem
Y2106513746C uat Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Very Good Excellent None 715 GIA close  Xóa
Round
V493811476K 0,75 Yellow Brown
Fancy Dark
VVS2 Premium Excellent Very Good None GIA 28.500.000
1189
Xem
V493811476K uem Round 0,75 Yellow Brown VVS2 Fancy Dark Premium 5.77 x 5.81 x 3.59 62,7 57 Thick - Medium None Excellent Very Good None 743 GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.800.000
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 None Very Good Good None 750 GIA close  Xóa
Round
Z399154954L 0,50 Green Yellow
Very Light
VS1 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 28.800.000
1200
Xem
Z399154954L utb Round 0,50 Green Yellow VS1 Very Light Very Good 5.08 x 5.13 x 3.06 60 61 Very Good Very Good Faint 750 GIA close  Xóa
Round
B3100481366H 0,51 Yellow Green
Very Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 29.400.000
1224
Xem
B3100481366H uht Round 0,51 Yellow Green VS1 Very Light Very Good 5.20 x 5.22 x 3.07 59 61 None Excellent Excellent None 765 GIA close  Xóa
Round
Q8106564950Z 0,44 Pink
Faint
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 30.400.000
1267
Xem
Q8106564950Z ucn Round 0,44 Pink VVS2 Faint Ideal 4.91 x 4.94 x 3.01 61,1 55 Very Good Excellent None 792 GIA close  Xóa
Round
W0108937996B 0,50 Pink
Faint
VS1 Fair Excellent Very Good None GIA 30.800.000
1282
Xem
W0108937996B oba Round 0,50 Pink VS1 Faint Fair 4.85 x 4.88 x 3.18 65,4 60 Thick - Very Thick None Excellent Very Good None 801 GIA close  Xóa
Round
E5108426808T 0,50 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Very Good Very Good Faint GIA 31.400.000
1310
Xem
E5108426808T oac Round 0,50 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 5.01 x 5.05 x 3.11 61,9 60 Medium - Slightly Thick Very Good Very Good Faint 819 GIA close  Xóa
Round
J259154849Z 0,51 Pink
Faint
VVS1 Ideal Excellent Excellent None GIA 32.600.000
1357
Xem
J259154849Z oeo Round 0,51 Pink VVS1 Faint Ideal 5.09 x 5.12 x 3.20 62,8 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 848 GIA close  Xóa
Round
A2107838772G 0,40 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 33.800.000
1408
Xem
A2107838772G oob Round 0,40 Pink VS1 Faint Premium 4.75 x 4.77 x 2.93 61,6 58 Excellent Excellent None 880 GIA close  Xóa
Round
Z2108426636U 0,41 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 35.000.000
1458
Xem
Z2108426636U caa Round 0,41 Pink VVS2 Faint Premium 4.83 x 4.85 x 2.92 60,4 57 Thin - Medium Excellent Excellent None 911 GIA close  Xóa
Round
E6111392807U 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 35.700.000
1488
Xem
E6111392807U cmb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.33 x 4.36 x 2.69 61,8 58 Excellent Excellent None 930 GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 5     1 2 3 4 5 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành
MSDN: 0314518586 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM cấp ngày 14/07/2017
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG