Trang chủ >> Kim Cương Màu
Tìm theo mã kim cương trong kho
4.863 viên Kim Cương Màu cho quý khách lựa chọn
Màu Sắc

Yellow

Pink

Orange

Blue

Red

Green

Purple

Brown

Chameleon

Black

Violet

Cognac

Other
Hình Dáng
Round

Princess

Emerald

Radiant

Oval

Pear

Marquise

Heart

Asscher

Cushion
Sắc Độ
Tất Cả
FAINT
VERY LIGHT
LIGHT
FANCY LIGHT
FANCY
FANCY INTENSE
FANCY VIVID
FANCY DEEP
FANCY DARK
Giá
Giá
 VND  VND
Carat
Nét Cắt
Tất Cả
Ideal
Premium
Very Good
Good
Fair
Độ Tinh Khiết
IF
VVS1
VVS2
VS1
VS2
SI1
SI2
I1
I2
Giấy Giám Định
GIA
Tìm kiếm nâng cao
Làm mới
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
So SánhHình DángMã Kim CươngCaratMàu SắcSắc Độ Độ Tinh KhiếtNét CắtĐộ BóngĐối XứngPhát QuangGiấy
Giám Định
GiáChi Tiết
Round
W068187069N 0,31 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 12.100.000 VND
517
Xem
W068187069N mnm Round 0,31 Pink VS1 Faint Premium 4.37 x 4.38 x 2.65 60,7 59 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 12.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
K882638176D 0,52 Yellow Green
Fancy Light
VVS2 Good Excellent Excellent None GIA 15.700.000 VND
666
Xem
K882638176D eah Round 0,52 Yellow Green VVS2 Fancy Light Good 5.09 x 5.11 x 3.23 58 63,4 Excellent Excellent None 15.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
G679509430L 0,30 Green Yellow
Very Light
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 16.900.000 VND
720
Xem
G679509430L etb Round 0,30 Green Yellow VS1 Very Light Ideal 4.26 x 4.27 x 2.66 62,4 56 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Very Good None 16.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
I179632914P 0,30 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Excellent None GIA 18.000.000 VND
768
Xem
I179632914P eob Round 0,30 Pink VVS1 Faint Premium 4.29 x 4.31 x 2.67 62,2 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 18.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
N482325514K 0,51 Yellow Other
Very Light
VVS1 Good Excellent Excellent None GIA 19.200.000 VND
816
Xem
N482325514K tab Round 0,51 Yellow Other VVS1 Very Light Good 5.04 x 5.07 x 3.22 58 63,8 Excellent Excellent None 19.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
L163515635G 0,31 Pink
Fancy
VVS2 Ideal Very Good Excellent None GIA 19.300.000 VND
821
Xem
L163515635G tam Round 0,31 Pink VVS2 Fancy Ideal 4.35 x 4.36 x 2.70 62 55 None Very Good Excellent None 19.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
J580102218Y 0,43 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Excellent None GIA 19.400.000 VND
826
Xem
J580102218Y tah Round 0,43 Pink VS1 Faint Premium 4.81 x 4.83 x 3.00 62,3 57 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
R479738072B 0,37 Yellow Green
Faint
VVS2 Ideal Excellent Excellent None GIA 19.500.000 VND
829
Xem
R479738072B tao Round 0,37 Yellow Green VVS2 Faint Ideal 4.58 x 4.61 x 2.85 62,1 56 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 19.500.000 VND GIA close  Xóa
Round
N070715582P 0,33 Pink
Faint
VS1 Ideal Very Good Very Good None GIA 19.900.000 VND
845
Xem
N070715582P tno Round 0,33 Pink VS1 Faint Ideal 4.41 x 4.42 x 2.76 62,6 55 Very Good Very Good None 19.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
R478865112Z 0,53 Brown Yellow
Fancy Deep
VS1 Premium Good Good Faint GIA 19.900.000 VND
848
Xem
R478865112Z tmb Round 0,53 Brown Yellow VS1 Fancy Deep Premium 5.19 x 5.26 x 3.19 61 57 Good Good Faint 19.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
Y570559515I 0,40 Pink
Faint
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 21.100.000 VND
896
Xem
Y570559515I thb Round 0,40 Pink VVS2 Faint Very Good 4.80 x 4.83 x 2.88 59,8 61 None Excellent Excellent None 21.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z466468150C 0,57 Yellow
Fancy
VS1 Very Good Good Good Faint GIA 21.400.000 VND
912
Xem
Z466468150C tub Round 0,57 Yellow VS1 Fancy Very Good 5.18 x 5.34 x 3.31 62,9 60 Very Thin - Medium None Good Good Faint 21.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
E263698074T 0,30 Yellow Green
Faint
VVS2 Very Good Good Very Good None GIA 22.600.000 VND
960
Xem
E263698074T hbb Round 0,30 Yellow Green VVS2 Faint Very Good 4.38 x 4.40 x 2.62 59,7 61 Good Very Good None 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
E682325513D 0,50 Yellow Other
Fancy Light
VVS2 Very Good Excellent Excellent Faint GIA 22.600.000 VND
960
Xem
E682325513D hbb Round 0,50 Yellow Other VVS2 Fancy Light Very Good 5.06 x 5.08 x 3.17 58 62,5 Excellent Excellent Faint 22.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
L058992733F 0,41 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 22.700.000 VND
965
Xem
L058992733F hbm Round 0,41 Pink VS1 Faint Fair 4.50 x 4.54 x 3.01 66,6 58 Very Good Good None 22.700.000 VND GIA close  Xóa
Round
V570715580E 0,31 Pink
Faint
VVS1 Premium Excellent Very Good None GIA 23.300.000 VND
992
Xem
V570715580E hnb Round 0,31 Pink VVS1 Faint Premium 4.32 x 4.34 x 2.67 61,7 57 Excellent Very Good None 23.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
G579738083F 0,44 Yellow Green
Faint
VS1 Good Excellent Excellent None GIA 24.800.000 VND
1056
Xem
G579738083F hhb Round 0,44 Yellow Green VS1 Faint Good 4.86 x 4.88 x 3.07 63 55 Medium - Medium None Excellent Excellent None 24.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
G063515636B 0,40 Pink
VS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 24.900.000 VND
1059
Xem
G063515636B hhn Round 0,40 Pink VS1 Very Good 4.80 x 4.81 x 2.85 59,2 61 None Very Good Very Good None 24.900.000 VND GIA close  Xóa
Round
C365837929I 0,30 Pink
Faint
VS1 Fair Very Good Good None GIA 28.200.000 VND
1200
Xem
C365837929I utb Round 0,30 Pink VS1 Faint Fair 4.10 x 4.16 x 2.74 66,2 59 Very Good Good None 28.200.000 VND GIA close  Xóa
Round
J653261960M 0,65 Yellow
Fancy Light
VVS1 Very Good Very Good Excellent None GIA 29.300.000 VND
1248
Xem
J653261960M uob Round 0,65 Yellow VVS1 Fancy Light Very Good 5.56 x 5.60 x 3.36 60,3 60 Slightly Thick - Slightly Thick None Very Good Excellent None 29.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
F563049648U 0,68 Yellow Brown
Fancy
VS1 Fair Very Good Good None GIA 35.800.000 VND
1523
Xem
F563049648U ctn Round 0,68 Yellow Brown VS1 Fancy Fair 5.32 x 5.40 x 3.58 66,8 58 Medium - Extr. Thick Small Very Good Good None 35.800.000 VND GIA close  Xóa
Round
G179738101P 0,53 Green Yellow
Very Light
VVS2 Very Good Excellent Excellent None GIA 35.900.000 VND
1526
Xem
G179738101P cte Round 0,53 Green Yellow VVS2 Very Light Very Good 5.18 x 5.22 x 3.20 61,4 60 Medium - Slightly Thick None Excellent Excellent None 35.900.000 VND GIA close  Xóa
Princess
B739001541I 0,40 Yellow
VVS1 - Good Good None GIA 37.600.000 VND
1600
Xem
B739001541I abbb Princess 0,40 Yellow VVS1 - 4.28 x 3.94 x 2.90 73,7 64 Slightly Thick - Extr. Thick None Good Good None 37.600.000 VND GIA close  Xóa
Round
Q466621149B 0,42 Pink
Faint
VVS2 Premium Excellent Excellent None GIA 39.500.000 VND
1680
Xem
Q466621149B abtb Round 0,42 Pink VVS2 Faint Premium 4.79 x 4.80 x 2.97 62 57 Excellent Excellent None 39.500.000 VND GIA close  Xóa
Princess
W847489351B 0,51 Yellow
VVS2 - Good Very Good None GIA 40.300.000 VND
1714
Xem
W847489351B abua Princess 0,51 Yellow VVS2 - 4.61 x 4.48 x 2.93 66,4 75 None Good Very Good None 40.300.000 VND GIA close  Xóa
Round
M366280924A 0,52 Pink
Faint
VVS1 Very Good Very Good Very Good None GIA 45.000.000 VND
1914
Xem
M366280924A aach Round 0,52 Pink VVS1 Faint Very Good 5.23 x 5.26 x 3.09 58,9 62 Medium - Slightly Thick None Very Good Very Good None 45.000.000 VND GIA close  Xóa
Round
Z574208632J 0,75 Brown Yellow
Fancy Light
VS1 Very Good Excellent Excellent None GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
Z574208632J anbb Round 0,75 Brown Yellow VS1 Fancy Light Very Good 5.88 x 5.91 x 3.58 60,7 60 Excellent Excellent None 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
I457651532V 0,40 Yellow
Fancy
VS1 Fair Very Good Very Good Faint GIA 45.100.000 VND
1920
Xem
I457651532V anbb Round 0,40 Yellow VS1 Fancy Fair 4.56 x 4.63 x 2.95 64,2 64 Thin - Thick None Very Good Very Good Faint 45.100.000 VND GIA close  Xóa
Round
B770715591Y 0,46 Pink
Faint
VS1 Very Good Very Good Good None GIA 48.400.000 VND
2061
Xem
B770715591Y anoo Round 0,46 Pink VS1 Faint Very Good 5.04 x 5.12 x 3.00 59,1 62 Very Good Good None 48.400.000 VND GIA close  Xóa
Round
B380797340U 0,50 Pink
Faint
VS1 Premium Excellent Very Good None GIA 52.200.000 VND
2222
Xem
B380797340U amoc Round 0,50 Pink VS1 Faint Premium 5.02 x 5.06 x 3.11 61,7 57 Slightly Thick - Thick None Excellent Very Good None 52.200.000 VND GIA close  Xóa
Hiển thị     Sản Phẩm/Trang
 Trang 1 của 4     1 2 3 4 Cuối cùng >>
0
Compare
   Bấm nút "Xem Bảng So Sánh" để so sánh những viên kim cương ở trên
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG