test

Kiểu mẫu vỏ mặt chuyền kim cương đẹp và cao cấp 2018 | Hưng Phát USA

Trang chủ >> Dây Chuyền & Mặt >> Vỏ Mặt Kim Cương
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 9  Trang sau
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1535F
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0,6
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1535F

18KGiá: 19.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1543
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1543
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 55
Tổng trọng lượng (carat): 0.45
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1543

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1543

18KGiá: 17.700.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K  P1565
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1565
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0,15
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1565

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1565

18KGiá: 14.600.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1597
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.19
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1597

18KGiá: 16.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1598
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 30
Tổng trọng lượng (carat): 0.22
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1598

18KGiá: 19.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1600
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1600
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0,36
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1603
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1603
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.3
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro&prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1603

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1603

18KGiá: 20.200.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1604
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 0.98
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micropave & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1604

18KGiá: 38.800.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K  P1719
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1719
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 52
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1719

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1719

18KGiá: 17.000.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K  P1426
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1426
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 72
Tổng trọng lượng (carat): 0.4
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1426

Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1426

18KGiá: 26.900.000 VND 
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1430
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1430
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.09
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
18KGiá gốc: 18.300.000 VND
Giá giảm: 16.500.000 VND 
Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P1508
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P1508
Kim cương đính xung quanh
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2569E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2569E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2571A
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2571A
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 105
Tổng trọng lượng (carat): 1.79
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2572C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2572C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 6
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2573E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2573E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.13
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2574E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2574E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 80
Tổng trọng lượng (carat): 0.81
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2575E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2575E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 60
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2576E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2576E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 84
Tổng trọng lượng (carat): 1.74
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2577E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2577E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 77
Tổng trọng lượng (carat): 0.56
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2578E
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2578E
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.24
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu:
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2579C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2579C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 50
Tổng trọng lượng (carat): 0.28
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2580C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2580C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 37
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Micro & Prong
Vỏ Mặt Dây Chuyền Kim Cương Vàng Trắng 18K P2581C
Thông tin mặt dây chuyền
Mã sản phẩm: P2581C
Kim cương đính xung quanh
Số viên kim cương: 62
Tổng trọng lượng (carat): 0.75
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Channel & Prong
Hiển thị Sản Phẩm/ Trang
Chuyển đến trước  1 2 3 4 5 … 9  Trang sauarrow-go
Find us on facebook

Đăng Ký Nhận Email

Newsletter.Email

Copyright © 2015 Công ty TNHH Kim Cương Hưng Loan
Giấy chứng nhận ĐKKD số 0311949506 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp ngày 09/06/2015
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Hứa Như Hùng

logo_large
KIỂM TRA ĐƠN HÀNG